Home Xổ số miền Nam Xổ số Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang

Xổ Số HẬU GIANG ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSHG
Giải tám
89
Giải bảy
538
Giải sáu
1293
4282
9576
Giải năm
9009
Giải bốn
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
Giải ba
38130
04575
Giải nhì
00108
Giải nhất
93183
Giải Đặc biệt
850830
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
3
8 ,0 ,0
4
0 ,6
5
6
4 ,0
7
6 ,9 ,5
8
9 ,2 ,2 ,1 ,3
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,3 ,3
0
8
1
8 ,8
2
9 ,8
3
6
4
7
5
7 ,4
6
7
3 ,0
8
8 ,0 ,7
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSHG
Giải tám
54
Giải bảy
400
Giải sáu
8773
4812
9529
Giải năm
6901
Giải bốn
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
Giải ba
76863
51552
Giải nhì
38101
Giải nhất
79996
Giải Đặc biệt
137686
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1 ,0 ,1
1
2
2
9 ,6
3
8 ,2
4
5
4 ,9 ,2
6
3
7
3
8
2 ,7 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
0 ,0
1
1 ,8 ,3 ,5
2
7 ,6
3
5
4
5
2 ,9 ,8
6
8
7
3
8
2 ,5
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSHG
Giải tám
85
Giải bảy
002
Giải sáu
8420
8161
7959
Giải năm
2913
Giải bốn
16030
51920
11440
74430
48327
53257
24289
Giải ba
21824
94759
Giải nhì
17383
Giải nhất
79418
Giải Đặc biệt
784888
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
3 ,8
2
0 ,0 ,7 ,4
3
0 ,0
4
0
5
9 ,7 ,9
6
1
7
8
5 ,9 ,3 ,8
9
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,2 ,4 ,3
0
6
1
0
2
1 ,8
3
2
4
8
5
6
2 ,5
7
1 ,8
8
5 ,8 ,5
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSHG
Giải tám
40
Giải bảy
600
Giải sáu
6443
5933
6467
Giải năm
6345
Giải bốn
71265
45340
57479
52632
63328
96109
48818
Giải ba
56772
21521
Giải nhì
95191
Giải nhất
55510
Giải Đặc biệt
271258
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9
1
8 ,0
2
8 ,1
3
3 ,2
4
0 ,3 ,5 ,0
5
8
6
7 ,5
7
9 ,2
8
9
1
ĐầuĐuôi
4 ,0 ,4 ,1
0
2 ,9
1
3 ,7
2
4 ,3
3
4
4 ,6
5
6
6
7
2 ,1 ,5
8
7 ,0
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 23-10-2021

Ngày: 23/10/2021
Mã: XSHG
Giải tám
70
Giải bảy
712
Giải sáu
5569
0473
9282
Giải năm
5886
Giải bốn
55321
73499
32268
00838
59454
22380
66594
Giải ba
08709
58406
Giải nhì
32647
Giải nhất
35743
Giải Đặc biệt
780272
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
2
2
1
3
8
4
7 ,3
5
4
6
9 ,8
7
0 ,3 ,2
8
2 ,6 ,0
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,8
0
2
1
1 ,8 ,7
2
7 ,4
3
5 ,9
4
5
8 ,0
6
4
7
6 ,3
8
6 ,9 ,0
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 17-07-2021

Ngày: 17/07/2021
Mã: XSHG
Giải tám
22
Giải bảy
402
Giải sáu
7285
1498
0211
Giải năm
7925
Giải bốn
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải ba
87555
92773
Giải nhì
63455
Giải nhất
96292
Giải Đặc biệt
951718
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,8 ,9
1
1 ,8
2
2 ,5 ,9 ,1
3
4
5
5 ,5
6
6
7
3 ,3
8
5
9
8 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
2 ,0 ,9
2
7 ,7
3
4
8 ,2 ,5 ,5
5
6
6
9
7
9 ,0 ,1
8
2 ,0
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 10-07-2021

Ngày: 10/07/2021
Mã: XSHG
Giải tám
22
Giải bảy
402
Giải sáu
7285
1498
0211
Giải năm
7925
Giải bốn
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải ba
87555
92773
Giải nhì
63455
Giải nhất
96292
Giải Đặc biệt
951718
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,8 ,9
1
1 ,8
2
2 ,5 ,9 ,1
3
4
5
5 ,5
6
6
7
3 ,3
8
5
9
8 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
2 ,0 ,9
2
7 ,7
3
4
8 ,2 ,5 ,5
5
6
6
9
7
9 ,0 ,1
8
2 ,0
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 03-07-2021

Ngày: 03/07/2021
Mã: XSHG
Giải tám
22
Giải bảy
402
Giải sáu
7285
1498
0211
Giải năm
7925
Giải bốn
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải ba
87555
92773
Giải nhì
63455
Giải nhất
96292
Giải Đặc biệt
951718
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,8 ,9
1
1 ,8
2
2 ,5 ,9 ,1
3
4
5
5 ,5
6
6
7
3 ,3
8
5
9
8 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
2 ,0 ,9
2
7 ,7
3
4
8 ,2 ,5 ,5
5
6
6
9
7
9 ,0 ,1
8
2 ,0
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 26-06-2021

Ngày: 26/06/2021
Mã: XSHG
Giải tám
37
Giải bảy
431
Giải sáu
0584
5271
1475
Giải năm
0327
Giải bốn
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
Giải ba
13683
02531
Giải nhì
42283
Giải nhất
25760
Giải Đặc biệt
475269
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
7 ,5 ,2
3
7 ,1 ,1
4
8
5
2 ,7
6
0 ,9
7
1 ,5 ,3
8
4 ,3 ,3
9
ĐầuĐuôi
6
0
3 ,7 ,3
1
5 ,2
2
7 ,1 ,8 ,8
3
8
4
7 ,2
5
6
3 ,2 ,5
7
4
8
6
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 19-06-2021

Ngày: 19/06/2021
Mã: XSHG
Giải tám
04
Giải bảy
320
Giải sáu
5415
0924
6454
Giải năm
8115
Giải bốn
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
Giải ba
90769
31689
Giải nhì
44403
Giải nhất
56267
Giải Đặc biệt
355910
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1 ,3
1
5 ,5 ,6 ,0
2
0 ,4
3
3
4
8
5
4 ,3 ,5
6
9 ,7
7
8
0 ,9
9
ĐầuĐuôi
2 ,8 ,1
0
0
1
2
5 ,3 ,0
3
0 ,2 ,5
4
1 ,1 ,5
5
1
6
6
7
4
8
6 ,8
9