Home Xổ số miền Nam Xổ số Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang

Xổ Số HẬU GIANG ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSHG
Giải tám
13
Giải bảy
607
Giải sáu
7992
2447
7915
Giải năm
4724
Giải bốn
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
Giải ba
46064
18281
Giải nhì
98916
Giải nhất
84872
Giải Đặc biệt
155348
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,8
1
3 ,5 ,3 ,6
2
4
3
4
7 ,8
5
6
4
7
2
8
4 ,1 ,1 ,8 ,1
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,8 ,8
1
9 ,7
2
1 ,1
3
2 ,8 ,6
4
1
5
1
6
0 ,4
7
0 ,8 ,4
8
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSHG
Giải tám
24
Giải bảy
920
Giải sáu
0277
6746
9458
Giải năm
3949
Giải bốn
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
Giải ba
72889
95626
Giải nhì
90558
Giải nhất
93249
Giải Đặc biệt
969472
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,4
2
4 ,0 ,6
3
0
4
6 ,9 ,3 ,9
5
8 ,8
6
7
7 ,9 ,8 ,2
8
9 ,9
9
ĐầuĐuôi
2 ,3
0
1
7
2
4
3
2 ,1
4
1
5
4 ,2
6
7
7
5 ,7 ,5
8
4 ,8 ,7 ,8 ,4
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 30-07-2022

Ngày: 30/07/2022
Mã: XSHG
Giải tám
56
Giải bảy
067
Giải sáu
3742
6748
9552
Giải năm
0335
Giải bốn
70690
64094
71910
40274
92594
03305
50234
Giải ba
25576
69631
Giải nhì
09237
Giải nhất
56638
Giải Đặc biệt
700699
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
0
2
3
5 ,4 ,1 ,7 ,8
4
2 ,8
5
6 ,2
6
7
7
4 ,6
8
9
0 ,4 ,4 ,9
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
3
1
4 ,5
2
3
9 ,7 ,9 ,3
4
3 ,0
5
5 ,7
6
6 ,3
7
4 ,3
8
9
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 09-07-2022

Ngày: 09/07/2022
Mã: XSHG
Giải tám
17
Giải bảy
312
Giải sáu
4488
0545
3765
Giải năm
7026
Giải bốn
59126
90939
30336
25683
04257
63245
83852
Giải ba
58024
95961
Giải nhì
97973
Giải nhất
90213
Giải Đặc biệt
662452
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,2 ,3
2
6 ,6 ,4
3
9 ,6
4
5 ,5
5
7 ,2 ,2
6
5 ,1
7
3
8
8 ,3
9
ĐầuĐuôi
0
6
1
1 ,5 ,5
2
8 ,7 ,1
3
2
4
4 ,6 ,4
5
2 ,2 ,3
6
1 ,5
7
8
8
3
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 02-07-2022

Ngày: 02/07/2022
Mã: XSHG
Giải tám
08
Giải bảy
303
Giải sáu
2539
4499
9679
Giải năm
0632
Giải bốn
70214
25641
98420
80006
35780
73083
48518
Giải ba
32279
82455
Giải nhì
61725
Giải nhất
84061
Giải Đặc biệt
077193
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,6
1
4 ,8
2
0 ,5
3
9 ,2
4
1
5
5
6
1
7
9 ,9
8
0 ,3
9
9 ,3
ĐầuĐuôi
2 ,8
0
4 ,6
1
3
2
0 ,8 ,9
3
1
4
5 ,2
5
0
6
7
0 ,1
8
3 ,9 ,7 ,7
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 25-06-2022

Ngày: 25/06/2022
Mã: XSHG
Giải tám
01
Giải bảy
130
Giải sáu
7535
8063
3491
Giải năm
2442
Giải bốn
38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195
Giải ba
19442
56383
Giải nhì
01321
Giải nhất
43728
Giải Đặc biệt
854130
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,2 ,2
1
2
1 ,8
3
0 ,5 ,0
4
2 ,2
5
6
3
7
7
8
4 ,3
9
1 ,6 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
0 ,9 ,2
1
4 ,0 ,0 ,4
2
6 ,8
3
8
4
3 ,9
5
9
6
7
7
0 ,2
8
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 18-06-2022

Ngày: 18/06/2022
Mã: XSHG
Giải tám
04
Giải bảy
360
Giải sáu
0396
3621
9798
Giải năm
6897
Giải bốn
68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621
Giải ba
10363
00162
Giải nhì
44919
Giải nhất
10793
Giải Đặc biệt
343594
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
5 ,9
2
1 ,1
3
4
8 ,9
5
6
0 ,3 ,2
7
7
8
5
9
6 ,8 ,7 ,3 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
2 ,2
1
6
2
6 ,9
3
0 ,9
4
0 ,8 ,1
5
9
6
9 ,7
7
9 ,4
8
4 ,1
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 11-06-2022

Ngày: 11/06/2022
Mã: XSHG
Giải tám
72
Giải bảy
064
Giải sáu
1951
0101
5315
Giải năm
3820
Giải bốn
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
Giải ba
86932
85891
Giải nhì
43668
Giải nhất
44496
Giải Đặc biệt
479752
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,9 ,3
2
0 ,1
3
9 ,2
4
5
1 ,8 ,2
6
4 ,8
7
2
8
9
4 ,0 ,1 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
5 ,0 ,2 ,9
1
7 ,3 ,5
2
1
3
6 ,9
4
1
5
9
6
7
5 ,6
8
1 ,3
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 04-06-2022

Ngày: 04/06/2022
Mã: XSHG
Giải tám
01
Giải bảy
706
Giải sáu
3379
8327
1356
Giải năm
7315
Giải bốn
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
Giải ba
32826
40267
Giải nhì
73616
Giải nhất
68249
Giải Đặc biệt
894328
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,1
1
5 ,4 ,2 ,6
2
7 ,9 ,6 ,8
3
4
9
5
6 ,1
6
2 ,7
7
9
8
9
5
ĐầuĐuôi
0
0 ,0 ,5
1
6 ,1
2
3
1
4
1 ,9
5
0 ,5 ,2 ,1
6
2 ,6
7
2
8
7 ,2 ,4
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 28-05-2022

Ngày: 28/05/2022
Mã: XSHG
Giải tám
62
Giải bảy
534
Giải sáu
0991
9645
4052
Giải năm
5979
Giải bốn
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
Giải ba
72963
74291
Giải nhì
26783
Giải nhất
86417
Giải Đặc biệt
434925
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
7
2
3 ,5
3
4
4
5
5
2 ,9
6
2 ,5 ,5 ,3
7
9
8
1 ,3
9
1 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,0 ,9
1
6 ,5 ,0
2
2 ,6 ,8
3
3
4
4 ,6 ,6 ,2
5
6
1
7
8
7 ,5
9