Home Xổ số miền Nam Xổ số Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang

Xổ Số HẬU GIANG ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: XSHG
Giải tám
06
Giải bảy
656
Giải sáu
8507
2149
7355
Giải năm
1757
Giải bốn
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
Giải ba
13414
97060
Giải nhì
51116
Giải nhất
82723
Giải Đặc biệt
987278
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7
1
0 ,3 ,2 ,4 ,6
2
3
3
4
9
5
6 ,5 ,7
6
8 ,0 ,0
7
8
8
8
9
5
ĐầuĐuôi
1 ,6 ,6
0
1
1
2
1 ,2
3
1
4
5 ,9
5
0 ,5 ,1
6
0 ,5
7
6 ,8 ,7
8
4
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 09-09-2023

Ngày: 09/09/2023
Mã: XSHG
Giải tám
95
Giải bảy
105
Giải sáu
3888
5662
8535
Giải năm
9050
Giải bốn
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
Giải ba
29828
73470
Giải nhì
14815
Giải nhất
74090
Giải Đặc biệt
426075
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
6 ,9 ,5
2
8
3
5
4
1
5
0 ,7
6
2
7
0 ,5
8
8 ,1 ,8
9
5 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,9
0
8 ,4
1
6
2
3
9
4
9 ,0 ,3 ,1 ,7
5
1
6
5
7
8 ,8 ,2
8
1
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 02-09-2023

Ngày: 02/09/2023
Mã: XSHG
Giải tám
95
Giải bảy
322
Giải sáu
3135
3357
2679
Giải năm
3512
Giải bốn
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
Giải ba
43573
41870
Giải nhì
47390
Giải nhất
89356
Giải Đặc biệt
732599
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,3 ,7
2
2
3
5
4
5
7 ,6
6
0
7
9 ,3 ,4 ,2 ,4 ,3 ,0
8
9
5 ,0 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,7 ,9
0
1
2 ,1 ,7
2
7 ,1 ,7
3
7 ,7
4
9 ,3
5
5
6
5 ,1
7
8
7 ,9
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 26-08-2023

Ngày: 26/08/2023
Mã: XSHG
Giải tám
33
Giải bảy
710
Giải sáu
1228
9601
1647
Giải năm
3915
Giải bốn
62407
52654
31477
41203
68952
60385
87531
Giải ba
42012
60112
Giải nhì
35447
Giải nhất
77079
Giải Đặc biệt
195397
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,3
1
0 ,5 ,2 ,2
2
8
3
3 ,1
4
7 ,7
5
4 ,2
6
7
7 ,9
8
5
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
0 ,3
1
5 ,1 ,1
2
3 ,0
3
5
4
1 ,8
5
6
4 ,0 ,7 ,4 ,9
7
2
8
7
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 19-08-2023

Ngày: 19/08/2023
Mã: XSHG
Giải tám
69
Giải bảy
381
Giải sáu
2304
5931
8356
Giải năm
3654
Giải bốn
32264
28903
41980
62351
83994
20156
12634
Giải ba
06462
64995
Giải nhì
78377
Giải nhất
69936
Giải Đặc biệt
041033
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
2
3
1 ,4 ,6 ,3
4
5
6 ,4 ,1 ,6
6
9 ,4 ,2
7
7
8
1 ,0
9
4 ,5
ĐầuĐuôi
8
0
8 ,3 ,5
1
6
2
0 ,3
3
0 ,5 ,6 ,9 ,3
4
9
5
5 ,5 ,3
6
7
7
8
6
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 12-08-2023

Ngày: 12/08/2023
Mã: XSHG
Giải tám
76
Giải bảy
353
Giải sáu
8803
3005
3600
Giải năm
0113
Giải bốn
98017
90829
66196
54244
85199
07898
00390
Giải ba
01909
71944
Giải nhì
10691
Giải nhất
10120
Giải Đặc biệt
799891
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5 ,0 ,9
1
3 ,7
2
9 ,0
3
4
4 ,4
5
3
6
7
6
8
9
6 ,9 ,8 ,0 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
0 ,9 ,2
0
9 ,9
1
2
5 ,0 ,1
3
4 ,4
4
0
5
7 ,9
6
1
7
9
8
2 ,9 ,0
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 05-08-2023

Ngày: 05/08/2023
Mã: XSHG
Giải tám
52
Giải bảy
448
Giải sáu
2420
8668
4914
Giải năm
6306
Giải bốn
73228
68653
94156
55656
05860
04906
79804
Giải ba
95489
33396
Giải nhì
94357
Giải nhất
35962
Giải Đặc biệt
566634
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,6 ,4
1
4
2
0 ,8
3
4
4
8
5
2 ,3 ,6 ,6 ,7
6
8 ,0 ,2
7
8
9
9
6
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
1
5 ,6
2
5
3
1 ,0 ,3
4
5
0 ,5 ,5 ,0 ,9
6
5
7
4 ,6 ,2
8
8
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 29-07-2023

Ngày: 29/07/2023
Mã: XSHG
Giải tám
65
Giải bảy
131
Giải sáu
5660
8701
6167
Giải năm
2102
Giải bốn
90970
76538
17771
76974
43511
67340
85096
Giải ba
33316
93129
Giải nhì
17284
Giải nhất
86891
Giải Đặc biệt
555050
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,2
1
1 ,6
2
9
3
1 ,8
4
0
5
0
6
5 ,0 ,7
7
0 ,1 ,4
8
4
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,7 ,4 ,5
0
3 ,0 ,7 ,1 ,9
1
0
2
3
7 ,8
4
6
5
9 ,1
6
6
7
3
8
2
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 22-07-2023

Ngày: 22/07/2023
Mã: XSHG
Giải tám
28
Giải bảy
616
Giải sáu
9192
5820
2679
Giải năm
2117
Giải bốn
26219
64462
74889
72796
98822
38527
30866
Giải ba
08500
59820
Giải nhì
64725
Giải nhất
55444
Giải Đặc biệt
565876
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
6 ,7 ,9
2
8 ,0 ,2 ,7 ,0 ,5
3
4
4
5
6
2 ,6
7
9 ,6
8
9
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,2
0
1
9 ,6 ,2
2
3
4
4
2
5
1 ,9 ,6 ,7
6
1 ,2
7
2
8
7 ,1 ,8
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 15-07-2023

Ngày: 15/07/2023
Mã: XSHG
Giải tám
74
Giải bảy
974
Giải sáu
5066
0817
3600
Giải năm
1310
Giải bốn
26829
70695
80593
62768
40466
39379
49227
Giải ba
54887
12735
Giải nhì
97120
Giải nhất
23156
Giải Đặc biệt
615343
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
7 ,0
2
9 ,7 ,0
3
5
4
3
5
6
6
6 ,8 ,6
7
4 ,4 ,9
8
7
9
5 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,1 ,2
0
1
2
9 ,4
3
7 ,7
4
9 ,3
5
6 ,6 ,5
6
1 ,2 ,8
7
6
8
2 ,7
9