Home Xổ số miền Bắc Xổ số Hải Phòng

Xổ số Hải Phòng

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 24-03-2023

Ngày: 24/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ
Giải bảy
72
04
96
01
Giải sáu
946
859
135
Giải năm
0056
2149
4349
9152
6702
9706
Giải bốn
1952
2895
1644
0040
Giải ba
98841
13954
79256
94604
99283
70785
Giải nhì
26169
82385
Giải nhất
92279
Giải Đặc biệt
48657
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1 ,2 ,6 ,4
1
2
3
5
4
6 ,9 ,9 ,4 ,0 ,1
5
9 ,6 ,2 ,2 ,4 ,6 ,7
6
9
7
2 ,9
8
3 ,5 ,5
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
4
0
0 ,4
1
7 ,5 ,0 ,5
2
8
3
0 ,4 ,5 ,0
4
3 ,9 ,8 ,8
5
9 ,4 ,5 ,0 ,5
6
5
7
8
5 ,4 ,4 ,6 ,7
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 17-03-2023

Ngày: 17/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF
Giải bảy
97
07
58
81
Giải sáu
810
645
849
Giải năm
9301
4549
8069
7225
3674
8235
Giải bốn
6449
3646
0895
3184
Giải ba
43430
17679
18857
58788
06086
56612
Giải nhì
92456
73117
Giải nhất
64647
Giải Đặc biệt
24420
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
0 ,2 ,7
2
5 ,0
3
5 ,0
4
5 ,9 ,9 ,9 ,6 ,7
5
8 ,7 ,6
6
9
7
4 ,9
8
1 ,4 ,8 ,6
9
7 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,2
0
8 ,0
1
1
2
3
7 ,8
4
4 ,2 ,3 ,9
5
4 ,8 ,5
6
9 ,0 ,5 ,1 ,4
7
5 ,8
8
4 ,4 ,6 ,4 ,7
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 10-03-2023

Ngày: 10/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ
Giải bảy
53
35
77
97
Giải sáu
768
839
057
Giải năm
9848
2486
5307
9392
0905
1663
Giải bốn
7866
1039
5557
2822
Giải ba
50852
71048
33458
28076
63553
28692
Giải nhì
55952
43597
Giải nhất
94473
Giải Đặc biệt
37856
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
2
2
3
5 ,9 ,9
4
8 ,8
5
3 ,7 ,7 ,2 ,8 ,3 ,2 ,6
6
8 ,3 ,6
7
7 ,6 ,3
8
6
9
7 ,2 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,2 ,5 ,9 ,5
2
5 ,6 ,5 ,7
3
4
3 ,0
5
8 ,6 ,7 ,5
6
7 ,9 ,5 ,0 ,5 ,9
7
6 ,4 ,4 ,5
8
3 ,3
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 03-03-2023

Ngày: 03/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY
Giải bảy
85
36
70
51
Giải sáu
711
030
488
Giải năm
6917
9385
2795
5652
6575
5825
Giải bốn
7083
8093
5365
1899
Giải ba
78758
04867
57566
51462
35054
16394
Giải nhì
04515
27241
Giải nhất
09730
Giải Đặc biệt
16979
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,7 ,5
2
5
3
6 ,0 ,0
4
1
5
1 ,2 ,8 ,4
6
5 ,7 ,6 ,2
7
0 ,5 ,9
8
5 ,8 ,5 ,3
9
5 ,3 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,3
0
5 ,1 ,4
1
5 ,6
2
8 ,9
3
5 ,9
4
8 ,8 ,9 ,7 ,2 ,6 ,1
5
3 ,6
6
1 ,6
7
8 ,5
8
9 ,7
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 24-02-2023

Ngày: 24/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY
Giải bảy
85
36
70
51
Giải sáu
711
030
488
Giải năm
6917
9385
2795
5652
6575
5825
Giải bốn
7083
8093
5365
1899
Giải ba
78758
04867
57566
51462
35054
16394
Giải nhì
04515
27241
Giải nhất
09730
Giải Đặc biệt
16979
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,7 ,5
2
5
3
6 ,0 ,0
4
1
5
1 ,2 ,8 ,4
6
5 ,7 ,6 ,2
7
0 ,5 ,9
8
5 ,8 ,5 ,3
9
5 ,3 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,3
0
5 ,1 ,4
1
5 ,6
2
8 ,9
3
5 ,9
4
8 ,8 ,9 ,7 ,2 ,6 ,1
5
3 ,6
6
1 ,6
7
8 ,5
8
9 ,7
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 17-02-2023

Ngày: 17/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15MQ-9MQ-1MQ-5MQ-4MQ-12MQ
Giải bảy
27
17
90
53
Giải sáu
949
516
442
Giải năm
9964
4270
1599
4834
2452
3287
Giải bốn
5157
8803
9017
4982
Giải ba
59444
00995
02540
80461
30788
27247
Giải nhì
53011
52879
Giải nhất
58592
Giải Đặc biệt
85120
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
7 ,6 ,7 ,1
2
7 ,0
3
4
4
9 ,2 ,4 ,0 ,7
5
3 ,2 ,7
6
4 ,1
7
0 ,9
8
7 ,2 ,8
9
0 ,9 ,5 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,7 ,4 ,2
0
6 ,1
1
4 ,5 ,8 ,9
2
5 ,0
3
6 ,3 ,4
4
9
5
1
6
2 ,1 ,8 ,5 ,1 ,4
7
8
8
4 ,9 ,7
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 10-02-2023

Ngày: 10/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY
Giải bảy
29
67
28
25
Giải sáu
561
446
237
Giải năm
9894
3969
3811
5153
3349
3722
Giải bốn
9591
7194
9590
7739
Giải ba
19739
53846
86931
48174
75976
36988
Giải nhì
12874
00591
Giải nhất
79512
Giải Đặc biệt
52766
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,2
2
9 ,8 ,5 ,2
3
7 ,9 ,9 ,1
4
6 ,9 ,6
5
3
6
7 ,1 ,9 ,6
7
4 ,6 ,4
8
8
9
4 ,1 ,4 ,0 ,1
ĐầuĐuôi
9
0
6 ,1 ,9 ,3 ,9
1
2 ,1
2
5
3
9 ,9 ,7 ,7
4
2
5
4 ,4 ,7 ,6
6
6 ,3
7
2 ,8
8
2 ,6 ,4 ,3 ,3
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 03-02-2023

Ngày: 03/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF
Giải bảy
93
42
35
69
Giải sáu
166
101
463
Giải năm
9289
6626
4652
3120
7508
5479
Giải bốn
5687
8094
1582
5288
Giải ba
68839
72151
45870
16675
45622
30683
Giải nhì
22948
27905
Giải nhất
84970
Giải Đặc biệt
72859
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,5
1
2
6 ,0 ,2
3
5 ,9
4
2 ,8
5
2 ,1 ,9
6
9 ,6 ,3
7
9 ,0 ,5 ,0
8
9 ,7 ,2 ,8 ,3
9
3 ,4
ĐầuĐuôi
2 ,7 ,7
0
0 ,5
1
4 ,5 ,8 ,2
2
9 ,6 ,8
3
9
4
3 ,7 ,0
5
6 ,2
6
8
7
0 ,8 ,4
8
6 ,8 ,7 ,3 ,5
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF
Giải bảy
93
42
35
69
Giải sáu
166
101
463
Giải năm
9289
6626
4652
3120
7508
5479
Giải bốn
5687
8094
1582
5288
Giải ba
68839
72151
45870
16675
45622
30683
Giải nhì
22948
27905
Giải nhất
84970
Giải Đặc biệt
72859
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,5
1
2
6 ,0 ,2
3
5 ,9
4
2 ,8
5
2 ,1 ,9
6
9 ,6 ,3
7
9 ,0 ,5 ,0
8
9 ,7 ,2 ,8 ,3
9
3 ,4
ĐầuĐuôi
2 ,7 ,7
0
0 ,5
1
4 ,5 ,8 ,2
2
9 ,6 ,8
3
9
4
3 ,7 ,0
5
6 ,2
6
8
7
0 ,8 ,4
8
6 ,8 ,7 ,3 ,5
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK
Giải bảy
18
36
82
59
Giải sáu
216
832
186
Giải năm
1138
8058
3367
2046
1602
0067
Giải bốn
2455
1085
3800
5406
Giải ba
79710
68693
48902
08300
92038
67549
Giải nhì
89561
17438
Giải nhất
62613
Giải Đặc biệt
91869
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,0 ,6 ,2 ,0
1
8 ,6 ,0 ,3
2
3
6 ,2 ,8 ,8 ,8
4
6 ,9
5
9 ,8 ,5
6
7 ,7 ,1 ,9
7
8
2 ,6 ,5
9
3
ĐầuĐuôi
0 ,1 ,0
0
6
1
8 ,3 ,0 ,0
2
9 ,1
3
4
5 ,8
5
3 ,1 ,8 ,4 ,0
6
6 ,6
7
1 ,3 ,5 ,3 ,3
8
5 ,4 ,6
9