Home Xổ số miền Nam Xổ số Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSKG
Giải tám
44
Giải bảy
985
Giải sáu
8468
7941
4303
Giải năm
9446
Giải bốn
37510
38636
95316
86157
09408
53038
43154
Giải ba
41371
68594
Giải nhì
41947
Giải nhất
97778
Giải Đặc biệt
183054
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
0 ,6
2
3
6 ,8
4
4 ,1 ,6 ,7
5
7 ,4 ,4
6
8
7
1 ,8
8
5
9
4
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,7
1
2
0
3
4 ,5 ,9 ,5
4
8
5
4 ,3 ,1
6
5 ,4
7
6 ,0 ,3 ,7
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSKG
Giải tám
92
Giải bảy
482
Giải sáu
3339
9215
2265
Giải năm
9287
Giải bốn
09721
65592
31533
67991
34734
11434
66582
Giải ba
79141
42442
Giải nhì
85444
Giải nhất
58221
Giải Đặc biệt
021374
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5
2
1 ,1
3
9 ,3 ,4 ,4
4
1 ,2 ,4
5
6
5
7
4
8
2 ,7 ,2
9
2 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,4 ,2
1
9 ,8 ,9 ,8 ,4
2
3
3
3 ,3 ,4 ,7
4
1 ,6
5
6
8
7
8
3
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSKG
Giải tám
36
Giải bảy
177
Giải sáu
2979
8292
3887
Giải năm
3377
Giải bốn
24025
07766
10586
75684
70432
38144
33795
Giải ba
47559
41519
Giải nhì
04819
Giải nhất
22009
Giải Đặc biệt
311230
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
9 ,9
2
5
3
6 ,2 ,0
4
4
5
9
6
6
7
7 ,9 ,7
8
7 ,6 ,4
9
2 ,5
ĐầuĐuôi
3
0
1
9 ,3
2
3
8 ,4
4
2 ,9
5
3 ,6 ,8
6
7 ,8 ,7
7
8
7 ,5 ,1 ,1 ,0
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 24-10-2021

Ngày: 24/10/2021
Mã: XSKG
Giải tám
84
Giải bảy
031
Giải sáu
8786
2107
5208
Giải năm
8687
Giải bốn
57964
62422
81834
61234
17864
93191
78542
Giải ba
80311
43628
Giải nhì
93940
Giải nhất
62756
Giải Đặc biệt
038848
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,8
1
1
2
2 ,8
3
1 ,4 ,4
4
2 ,0 ,8
5
6
6
4 ,4
7
8
4 ,6 ,7
9
1
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,9 ,1
1
2 ,4
2
3
8 ,6 ,3 ,3 ,6
4
5
8 ,5
6
0 ,8
7
0 ,2 ,4
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 18-07-2021

Ngày: 18/07/2021
Mã: XSKG
Giải tám
40
Giải bảy
343
Giải sáu
7419
2312
0097
Giải năm
0064
Giải bốn
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
Giải ba
42593
65825
Giải nhì
90970
Giải nhất
29459
Giải Đặc biệt
509867
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,2
2
0 ,5
3
5 ,5
4
0 ,3
5
3 ,8 ,9
6
4 ,7
7
0
8
1 ,2
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,7
0
8
1
1 ,8
2
4 ,5 ,9
3
6
4
3 ,3 ,2
5
6
9 ,6
7
5
8
1 ,5
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 11-07-2021

Ngày: 11/07/2021
Mã: XSKG
Giải tám
40
Giải bảy
343
Giải sáu
7419
2312
0097
Giải năm
0064
Giải bốn
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
Giải ba
42593
65825
Giải nhì
90970
Giải nhất
29459
Giải Đặc biệt
509867
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,2
2
0 ,5
3
5 ,5
4
0 ,3
5
3 ,8 ,9
6
4 ,7
7
0
8
1 ,2
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,7
0
8
1
1 ,8
2
4 ,5 ,9
3
6
4
3 ,3 ,2
5
6
9 ,6
7
5
8
1 ,5
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 04-07-2021

Ngày: 04/07/2021
Mã: XSKG
Giải tám
40
Giải bảy
343
Giải sáu
7419
2312
0097
Giải năm
0064
Giải bốn
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
Giải ba
42593
65825
Giải nhì
90970
Giải nhất
29459
Giải Đặc biệt
509867
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,2
2
0 ,5
3
5 ,5
4
0 ,3
5
3 ,8 ,9
6
4 ,7
7
0
8
1 ,2
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,7
0
8
1
1 ,8
2
4 ,5 ,9
3
6
4
3 ,3 ,2
5
6
9 ,6
7
5
8
1 ,5
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 27-06-2021

Ngày: 27/06/2021
Mã: XSKG
Giải tám
19
Giải bảy
205
Giải sáu
3580
0711
9513
Giải năm
3095
Giải bốn
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
Giải ba
71656
78848
Giải nhì
05559
Giải nhất
16092
Giải Đặc biệt
428213
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9
1
9 ,1 ,3 ,2 ,3
2
5 ,6
3
4
8
5
0 ,0 ,6 ,9
6
2
7
8
0
9
5 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,5
0
1
1
6 ,1 ,9
2
1 ,1
3
4
0 ,9 ,2
5
2 ,5
6
7
4
8
1 ,0 ,5
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 20-06-2021

Ngày: 20/06/2021
Mã: XSKG
Giải tám
39
Giải bảy
960
Giải sáu
7501
2552
4468
Giải năm
5579
Giải bốn
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
Giải ba
63006
30663
Giải nhì
38993
Giải nhất
90251
Giải Đặc biệt
217073
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,7 ,6
1
3 ,6
2
4
3
9
4
3
5
2 ,1 ,1
6
0 ,8 ,3
7
9 ,3
8
0
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
0 ,5 ,5
1
5
2
4 ,1 ,6 ,9 ,7
3
2
4
5
1 ,0
6
0
7
6
8
3 ,7
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 13-06-2021

Ngày: 13/06/2021
Mã: XSKG
Giải tám
54
Giải bảy
142
Giải sáu
2166
4400
2118
Giải năm
0680
Giải bốn
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
Giải ba
59677
75811
Giải nhì
81530
Giải nhất
86228
Giải Đặc biệt
219699
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
8 ,5 ,1
2
8
3
0
4
2
5
4 ,3 ,9
6
6
7
7
8
0 ,4 ,8
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
0 ,8 ,3
0
1
1
4 ,9
2
5 ,0
3
5 ,8
4
1
5
6
6
7
7
1 ,8 ,2
8
5 ,9
9