Home Xổ số miền Nam Xổ số Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Mã: XSKG
Giải tám
63
Giải bảy
737
Giải sáu
4007
6276
8610
Giải năm
1876
Giải bốn
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
Giải ba
09108
06101
Giải nhì
53998
Giải nhất
31654
Giải Đặc biệt
316798
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,6 ,8 ,1
1
0
2
3
7 ,1
4
5
1 ,4
6
3 ,2 ,7
7
6 ,6
8
9
4 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
1
0
3 ,5 ,0
1
6
2
6
3
9 ,0 ,5
4
5
7 ,7 ,0
6
3 ,0 ,6
7
0 ,9 ,9
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Mã: XSKG
Giải tám
45
Giải bảy
241
Giải sáu
8124
9896
0744
Giải năm
4256
Giải bốn
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
Giải ba
92309
51991
Giải nhì
72489
Giải nhất
29997
Giải Đặc biệt
260971
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
4 ,0 ,7
3
4
5 ,1 ,4
5
6 ,3
6
4
7
9 ,3 ,1
8
5 ,9
9
6 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
2
0
4 ,9 ,7
1
2
7 ,5
3
2 ,4 ,6
4
4 ,8
5
9 ,5
6
2 ,9
7
8
7 ,0 ,8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 12-03-2023

Ngày: 12/03/2023
Mã: XSKG
Giải tám
33
Giải bảy
393
Giải sáu
2964
4111
0424
Giải năm
8667
Giải bốn
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
Giải ba
14943
26772
Giải nhì
71971
Giải nhất
17501
Giải Đặc biệt
901288
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
1 ,0
2
4 ,1
3
3
4
2 ,3
5
6
4 ,7 ,4
7
2 ,1
8
8
9
3 ,6 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,2 ,7 ,0
1
4 ,7
2
3 ,9 ,4
3
6 ,2 ,0 ,6
4
5
9 ,9
6
6
7
8
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 05-03-2023

Ngày: 05/03/2023
Mã: XSKG
Giải tám
66
Giải bảy
544
Giải sáu
0001
5447
8261
Giải năm
0697
Giải bốn
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
Giải ba
41019
67480
Giải nhì
38251
Giải nhất
86383
Giải Đặc biệt
880768
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,4
1
9
2
3
7
4
4 ,7 ,9
5
7 ,1
6
6 ,1 ,8 ,8
7
6 ,4
8
0 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
8
0
0 ,6 ,5
1
2
8
3
4 ,0 ,7
4
5
6 ,7
6
4 ,9 ,5 ,3
7
6 ,6
8
4 ,1
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 26-02-2023

Ngày: 26/02/2023
Mã: XSKG
Giải tám
81
Giải bảy
047
Giải sáu
8002
5204
9685
Giải năm
2865
Giải bốn
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
Giải ba
14756
55845
Giải nhì
95572
Giải nhất
30593
Giải Đặc biệt
069045
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
2
2
7
3
4
7 ,5 ,5
5
5 ,6
6
5 ,2
7
5 ,4 ,2
8
1 ,5 ,8
9
3
ĐầuĐuôi
0
8
1
0 ,6 ,1 ,7
2
9
3
0 ,7
4
8 ,6 ,7 ,5 ,4 ,4
5
5
6
4 ,2
7
8
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 19-02-2023

Ngày: 19/02/2023
Mã: XSKG
Giải tám
46
Giải bảy
037
Giải sáu
3094
3615
5892
Giải năm
7306
Giải bốn
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
Giải ba
36413
62049
Giải nhì
04058
Giải nhất
14781
Giải Đặc biệt
006475
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
5 ,0 ,3
2
3
7
4
6 ,1 ,9
5
8
6
0
7
4 ,5
8
2 ,1
9
4 ,2 ,9 ,3
ĐầuĐuôi
6 ,1
0
4 ,8
1
9 ,8
2
9 ,1
3
9 ,7
4
1 ,7
5
4 ,0
6
3
7
5
8
9 ,4
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 12-02-2023

Ngày: 12/02/2023
Mã: XSKG
Giải tám
55
Giải bảy
027
Giải sáu
5404
3692
7555
Giải năm
7224
Giải bốn
51511
04796
97131
29499
45822
22988
29249
Giải ba
05256
78361
Giải nhì
61347
Giải nhất
52770
Giải Đặc biệt
038474
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1
2
7 ,4 ,2
3
1
4
9 ,7
5
5 ,5 ,6
6
1
7
0 ,4
8
8
9
2 ,6 ,9
ĐầuĐuôi
7
0
1 ,3 ,6
1
9 ,2
2
3
0 ,2 ,7
4
5 ,5
5
9 ,5
6
2 ,4
7
8
8
9 ,4
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 05-02-2023

Ngày: 05/02/2023
Mã: XSKG
Giải tám
56
Giải bảy
448
Giải sáu
5031
5368
4825
Giải năm
1098
Giải bốn
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
Giải ba
33180
16851
Giải nhì
93223
Giải nhất
66692
Giải Đặc biệt
654868
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
2
5 ,8 ,4 ,3
3
1 ,4
4
8 ,4
5
6 ,1
6
8 ,8
7
3 ,3
8
0
9
8 ,2
ĐầuĐuôi
8
0
3 ,5
1
9
2
7 ,7 ,2
3
3 ,4 ,2
4
2
5
5
6
7
4 ,6 ,9 ,0 ,2 ,6
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 29-01-2023

Ngày: 29/01/2023
Mã: XSKG
Giải tám
64
Giải bảy
749
Giải sáu
8018
7231
1820
Giải năm
8530
Giải bốn
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
Giải ba
63836
12901
Giải nhì
93357
Giải nhất
36163
Giải Đặc biệt
201243
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
8
2
0
3
1 ,0 ,6
4
9 ,3
5
1 ,7
6
4 ,0 ,1 ,3
7
3 ,8 ,1
8
3
9
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,6
0
3 ,5 ,6 ,7 ,0
1
2
8 ,7 ,6 ,4
3
6
4
5
3
6
5
7
1 ,7
8
4
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 22-01-2023

Ngày: 22/01/2023
Mã: XSKG
Giải tám
99
Giải bảy
356
Giải sáu
4812
0948
7517
Giải năm
0290
Giải bốn
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
Giải ba
10586
05172
Giải nhì
18434
Giải nhất
74636
Giải Đặc biệt
332403
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2 ,7
2
3
9 ,0 ,4 ,6
4
8 ,3
5
6
6
7
2
8
6
9
9 ,0 ,8 ,4 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,3
0
1
1 ,9 ,9 ,7
2
4 ,0
3
9 ,3
4
5
5 ,8 ,3
6
1
7
4 ,9
8
9 ,3
9