Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 04-03-2009

Ngày: 04/03/2009
Mã: XSKH
Giải tám
99
Giải bảy
002
Giải sáu
1387
3836
0327
Giải năm
3525
Giải bốn
41879
61144
42739
43649
78630
49303
53733
Giải ba
11123
52818
Giải nhì
07586
Giải nhất
44506
Giải Đặc biệt
35855
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,3 ,6
1
8
2
7 ,5 ,3
3
6 ,9 ,0 ,3
4
4 ,9
5
5
6
7
9
8
7 ,6
9
9
Đầu Đuôi
3
0
1
0
2
0 ,3 ,2
3
4
4
2 ,5
5
3 ,8 ,0
6
8 ,2
7
1
8
9 ,7 ,3 ,4
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-03-2009

Ngày: 01/03/2009
Mã: XSKH
Giải tám
04
Giải bảy
677
Giải sáu
2180
9030
6914
Giải năm
7055
Giải bốn
13265
18186
36838
97707
23155
56647
35127
Giải ba
87639
16664
Giải nhì
21596
Giải nhất
84840
Giải Đặc biệt
61872
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,7
1
4
2
7
3
0 ,8 ,9
4
7 ,0
5
5 ,5
6
5 ,4
7
7 ,2
8
0 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4
0
1
7
2
3
0 ,1 ,6
4
5 ,6 ,5
5
8 ,9
6
7 ,0 ,4 ,2
7
3
8
3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-03-2009

Ngày: 01/03/2009
Mã: XSKH
Giải tám
04
Giải bảy
677
Giải sáu
2180
9030
6914
Giải năm
7055
Giải bốn
13265
18186
36838
97707
23155
56647
35127
Giải ba
87639
16664
Giải nhì
21596
Giải nhất
84840
Giải Đặc biệt
61872
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,7
1
4
2
7
3
0 ,8 ,9
4
7 ,0
5
5 ,5
6
5 ,4
7
7 ,2
8
0 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4
0
1
7
2
3
0 ,1 ,6
4
5 ,6 ,5
5
8 ,9
6
7 ,0 ,4 ,2
7
3
8
3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-03-2009

Ngày: 01/03/2009
Mã: XSKH
Giải tám
04
Giải bảy
677
Giải sáu
2180
9030
6914
Giải năm
7055
Giải bốn
13265
18186
36838
97707
23155
56647
35127
Giải ba
87639
16664
Giải nhì
21596
Giải nhất
84840
Giải Đặc biệt
61872
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,7
1
4
2
7
3
0 ,8 ,9
4
7 ,0
5
5 ,5
6
5 ,4
7
7 ,2
8
0 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4
0
1
7
2
3
0 ,1 ,6
4
5 ,6 ,5
5
8 ,9
6
7 ,0 ,4 ,2
7
3
8
3
9