Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
01
Giải bảy
305
Giải sáu
2163
2051
7675
Giải năm
7453
Giải bốn
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
Giải ba
79155
09342
Giải nhì
23408
Giải nhất
26032
Giải Đặc biệt
312173
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5 ,8
1
2
2
3
1 ,2
4
8 ,6 ,3 ,2
5
1 ,3 ,1 ,5
6
3
7
5 ,3
8
1
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,5 ,3 ,8
1
1 ,4 ,3
2
6 ,5 ,4 ,7
3
4
0 ,7 ,5
5
4
6
7
4 ,0
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 07-05-2023

Ngày: 07/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
74
Giải bảy
810
Giải sáu
4359
5199
7422
Giải năm
0611
Giải bốn
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
Giải ba
37080
19533
Giải nhì
94672
Giải nhất
24408
Giải Đặc biệt
661518
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,8
1
0 ,1 ,3 ,0 ,8
2
2
3
3
4
9 ,2
5
9
6
7
4 ,0 ,2
8
0
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,7 ,1 ,8
0
1
1
2 ,0 ,4 ,7
2
1 ,3
3
7
4
5
6
7
0 ,1
8
5 ,9 ,4 ,9
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 03-05-2023

Ngày: 03/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
33
Giải bảy
224
Giải sáu
3371
6064
9035
Giải năm
2650
Giải bốn
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
Giải ba
87671
18687
Giải nhì
34518
Giải nhất
44754
Giải Đặc biệt
899589
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
8
2
4
3
3 ,5
4
3
5
0 ,4
6
4 ,1
7
1 ,1
8
2 ,3 ,7 ,9
9
3
ĐầuĐuôi
5
0
7 ,6 ,0 ,7
1
8
2
3 ,8 ,9 ,4
3
2 ,6 ,5
4
3 ,0
5
6
8
7
1
8
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 30-04-2023

Ngày: 30/04/2023
Mã: XSKH
Giải tám
86
Giải bảy
617
Giải sáu
6712
1949
2221
Giải năm
4173
Giải bốn
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
Giải ba
41290
58761
Giải nhì
62529
Giải nhất
68750
Giải Đặc biệt
336021
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,2 ,0
2
1 ,5 ,9 ,1
3
4
9 ,9
5
0
6
4 ,1
7
3 ,8
8
6 ,8 ,1
9
0
ĐầuĐuôi
1 ,9 ,5
0
2 ,8 ,6 ,2
1
1
2
7
3
6
4
2
5
8
6
1
7
7 ,8
8
4 ,4 ,2
9