Home Xổ số miền Trung Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 20-09-2023

Ngày: 20/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
49
Giải bảy
398
Giải sáu
9920
9610
8989
Giải năm
6078
Giải bốn
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải ba
89472
25303
Giải nhì
45585
Giải nhất
97446
Giải Đặc biệt
221985
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,3
1
0
2
0 ,1
3
7 ,6
4
9 ,6
5
6
0 ,9
7
8 ,2
8
9 ,5 ,5
9
8 ,8
ĐầuĐuôi
2 ,1 ,6
0
2
1
7
2
0
3
4
0 ,8 ,8
5
3 ,4
6
3
7
9 ,7 ,9
8
4 ,8 ,6
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-09-2023

Ngày: 17/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
22
Giải bảy
071
Giải sáu
4152
2429
5621
Giải năm
1398
Giải bốn
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
Giải ba
94867
03750
Giải nhì
73129
Giải nhất
61640
Giải Đặc biệt
276788
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
9
2
2 ,9 ,1 ,9
3
4
7 ,7 ,0
5
2 ,2 ,0
6
7
7
1 ,8
8
8
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,5 ,4
0
7 ,2
1
2 ,5 ,5
2
3
4
5
6
4 ,4 ,9 ,6
7
9 ,7 ,8
8
2 ,1 ,2
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 13-09-2023

Ngày: 13/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
42
Giải bảy
362
Giải sáu
6537
6268
1397
Giải năm
2255
Giải bốn
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải ba
96302
86823
Giải nhì
25833
Giải nhất
38478
Giải Đặc biệt
424317
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2
1
9 ,7
2
5 ,3
3
7 ,9 ,3
4
2 ,6
5
5 ,7
6
2 ,8
7
8
8
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
1
4 ,6 ,0
2
2 ,3
3
4
5 ,2
5
0 ,4
6
3 ,9 ,5 ,1
7
6 ,7
8
3 ,1
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 10-09-2023

Ngày: 10/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
20
Giải bảy
873
Giải sáu
1788
8417
8435
Giải năm
3413
Giải bốn
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
Giải ba
65371
95959
Giải nhì
04503
Giải nhất
32354
Giải Đặc biệt
936350
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,0 ,3
1
7 ,3 ,5
2
0
3
5 ,7 ,3
4
5
9 ,4 ,0
6
5
7
3 ,1
8
8
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,5
0
7
1
2
7 ,1 ,3 ,0
3
5
4
3 ,6 ,1
5
6
1 ,0 ,3
7
8 ,9
8
5
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 06-09-2023

Ngày: 06/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
21
Giải bảy
371
Giải sáu
5698
5262
1741
Giải năm
7327
Giải bốn
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải ba
81088
48245
Giải nhì
22471
Giải nhất
90252
Giải Đặc biệt
392296
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,4
1
2
1 ,7 ,1
3
9
4
1 ,7 ,5
5
5 ,2
6
2 ,6
7
1 ,1
8
8
9
8 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
2 ,7 ,4 ,2 ,7
1
6 ,5
2
3
0
4
5 ,4
5
6 ,9
6
2 ,4
7
9 ,8
8
3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 03-09-2023

Ngày: 03/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
52
Giải bảy
457
Giải sáu
4438
2920
1320
Giải năm
4029
Giải bốn
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
Giải ba
27456
62422
Giải nhì
87630
Giải nhất
72627
Giải Đặc biệt
020954
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
0 ,0 ,9 ,2 ,7
3
8 ,7 ,4 ,0
4
5
2 ,7 ,1 ,6 ,4
6
4 ,6
7
8
9
7 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,3
0
5
1
5 ,2
2
3
6 ,3 ,5
4
9
5
6 ,5
6
5 ,3 ,9 ,2
7
3
8
2
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 30-08-2023

Ngày: 30/08/2023
Mã: XSKH
Giải tám
44
Giải bảy
594
Giải sáu
2280
2320
7827
Giải năm
9991
Giải bốn
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
Giải ba
12961
03984
Giải nhì
33442
Giải nhất
40520
Giải Đặc biệt
008755
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
2
0 ,7 ,4 ,0
3
4
4
4 ,2
5
1 ,5
6
3 ,1
7
8
0 ,3 ,4
9
4 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,2
0
9 ,5 ,6
1
0 ,4
2
8 ,6
3
4 ,9 ,3 ,2 ,8
4
5
5
6
2
7
8
9
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 27-08-2023

Ngày: 27/08/2023
Mã: XSKH
Giải tám
47
Giải bảy
845
Giải sáu
1918
1708
0089
Giải năm
6668
Giải bốn
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
Giải ba
88392
11932
Giải nhì
28064
Giải nhất
06178
Giải Đặc biệt
131029
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,4 ,0
1
8 ,0
2
9
3
2
4
7 ,5
5
6
8 ,4
7
1 ,4 ,8
8
9 ,6
9
6 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,1
0
7
1
9 ,3
2
3
0 ,7 ,6
4
4
5
9 ,8
6
4
7
1 ,0 ,6 ,7
8
8 ,2
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 23-08-2023

Ngày: 23/08/2023
Mã: XSKH
Giải tám
31
Giải bảy
356
Giải sáu
4120
2470
1725
Giải năm
2819
Giải bốn
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
Giải ba
51321
58928
Giải nhì
38703
Giải nhất
78371
Giải Đặc biệt
579877
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3
1
9 ,6
2
0 ,5 ,1 ,8
3
1 ,3 ,4
4
5
6
6
9 ,8
7
0 ,1 ,7
8
5
9
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
3 ,2 ,7
1
2
3 ,0
3
3
4
2 ,8
5
5 ,0 ,1
6
7
7
6 ,2
8
1 ,6
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 20-08-2023

Ngày: 20/08/2023
Mã: XSKH
Giải tám
80
Giải bảy
340
Giải sáu
3868
0945
0456
Giải năm
9393
Giải bốn
64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847
Giải ba
51688
50023
Giải nhì
68965
Giải nhất
94280
Giải Đặc biệt
817932
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
2
8 ,3
3
2
4
0 ,5 ,3 ,7
5
6
6
8 ,8 ,5
7
8
0 ,2 ,8 ,0
9
3 ,7
ĐầuĐuôi
8 ,4 ,8
0
1
8 ,3
2
9 ,4 ,2
3
0
4
4 ,6
5
5
6
9 ,4
7
6 ,2 ,6 ,8
8
9