Home Xổ số miền Trung Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
03
Giải bảy
551
Giải sáu
0717
1240
3912
Giải năm
2292
Giải bốn
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải ba
69206
01072
Giải nhì
77684
Giải nhất
68712
Giải Đặc biệt
387627
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,6
1
7 ,2 ,2
2
5 ,7
3
7
4
0
5
1 ,1
6
6
7
2
8
4
9
2 ,6 ,3
ĐầuĐuôi
4
0
5 ,5
1
1 ,9 ,7 ,1
2
0 ,9
3
0 ,8
4
2
5
6 ,9 ,0
6
1 ,3 ,2
7
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
75
Giải bảy
166
Giải sáu
2530
1086
8470
Giải năm
8090
Giải bốn
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
Giải ba
75467
76992
Giải nhì
81335
Giải nhất
54251
Giải Đặc biệt
269222
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2
3
0 ,5
4
7
5
3 ,7 ,1
6
6 ,7
7
5 ,0
8
6 ,7 ,6
9
0 ,9 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,9
0
5
1
9 ,2
2
5
3
4
7 ,3
5
6 ,8 ,8
6
8 ,4 ,5 ,6
7
9
8
9
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
64
Giải bảy
486
Giải sáu
3267
3813
9060
Giải năm
2593
Giải bốn
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
Giải ba
65532
34604
Giải nhì
96945
Giải nhất
96519
Giải Đặc biệt
154202
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4 ,2
1
3 ,9 ,9
2
5 ,0
3
2
4
5
5
3
6
4 ,7 ,0
7
8
6
9
3 ,0 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,2
0
1
3 ,0
2
1 ,9 ,5
3
6 ,0
4
2 ,0 ,4
5
8
6
6
7
8
1 ,9 ,1
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
44
Giải bảy
734
Giải sáu
4725
9809
3674
Giải năm
6024
Giải bốn
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
Giải ba
37442
40891
Giải nhì
81952
Giải nhất
88662
Giải Đặc biệt
130603
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3
1
1 ,4
2
5 ,4
3
4 ,3 ,6
4
4 ,0 ,2
5
2
6
2
7
4
8
5
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
4
0
1 ,9
1
4 ,5 ,6
2
3 ,0
3
4 ,3 ,7 ,2 ,1
4
2 ,8
5
3 ,9
6
7
8
0
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-05-2022

Ngày: 01/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
83
Giải bảy
357
Giải sáu
3111
7262
3866
Giải năm
1779
Giải bốn
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
Giải ba
92781
34675
Giải nhì
85586
Giải nhất
46069
Giải Đặc biệt
562960
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
1
2
3
3
4
1
5
7
6
2 ,6 ,1 ,9 ,0
7
9 ,0 ,5 ,5
8
3 ,1 ,6
9
ĐầuĐuôi
7 ,6
0
1 ,6 ,4 ,8
1
6
2
8 ,3 ,0
3
4
7 ,7
5
6 ,8
6
5
7
0
8
7 ,6
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 27-04-2022

Ngày: 27/04/2022
Mã: XSKH
Giải tám
13
Giải bảy
287
Giải sáu
9537
7714
3105
Giải năm
1921
Giải bốn
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
Giải ba
34925
13902
Giải nhì
31479
Giải nhất
96357
Giải Đặc biệt
244246
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2
1
3 ,4
2
1 ,1 ,2 ,5
3
7 ,6
4
7 ,6
5
7
6
7
9
8
7 ,8
9
5 ,8
ĐầuĐuôi
0
2 ,2
1
2 ,0
2
1
3
1
4
0 ,9 ,2
5
3 ,4
6
8 ,3 ,4 ,5
7
9 ,8
8
7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-04-2022

Ngày: 24/04/2022
Mã: XSKH
Giải tám
03
Giải bảy
976
Giải sáu
7385
1121
2396
Giải năm
3262
Giải bốn
22710
38398
68474
87422
98369
49391
72499
Giải ba
86224
48734
Giải nhì
59549
Giải nhất
57919
Giải Đặc biệt
784089
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
0 ,9
2
1 ,2 ,4
3
4
4
9
5
6
2 ,9
7
6 ,4
8
5 ,9
9
6 ,8 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
2 ,9
1
6 ,2
2
0
3
7 ,2 ,3
4
8
5
7 ,9
6
7
9
8
6 ,9 ,4 ,1 ,8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 20-04-2022

Ngày: 20/04/2022
Mã: XSKH
Giải tám
57
Giải bảy
923
Giải sáu
7926
1615
6535
Giải năm
9127
Giải bốn
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
Giải ba
12146
21671
Giải nhì
99334
Giải nhất
71539
Giải Đặc biệt
830914
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,0 ,4
2
3 ,6 ,7
3
5 ,0 ,4 ,9
4
0 ,6
5
7 ,1 ,9
6
7
4 ,1
8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,3 ,4 ,1
0
5 ,7
1
2
2
3
7 ,3 ,1
4
1 ,3
5
2 ,4
6
5 ,2
7
8
5 ,3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-04-2022

Ngày: 17/04/2022
Mã: XSKH
Giải tám
48
Giải bảy
295
Giải sáu
9012
0949
7113
Giải năm
8883
Giải bốn
13719
73468
77801
57693
98262
55723
45323
Giải ba
74971
03510
Giải nhì
46824
Giải nhất
27043
Giải Đặc biệt
050624
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2 ,3 ,9 ,0
2
3 ,3 ,4 ,4
3
4
8 ,9 ,3
5
6
8 ,2
7
1
8
3
9
5 ,3
ĐầuĐuôi
1
0
0 ,7
1
1 ,6
2
1 ,8 ,9 ,2 ,2 ,4
3
2 ,2
4
9
5
6
7
4 ,6
8
4 ,1
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 13-04-2022

Ngày: 13/04/2022
Mã: XSKH
Giải tám
09
Giải bảy
289
Giải sáu
0689
8610
3699
Giải năm
3404
Giải bốn
45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371
Giải ba
42951
79675
Giải nhì
12226
Giải nhất
75546
Giải Đặc biệt
603534
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,7 ,0
1
0
2
1 ,2 ,6
3
4
4
9 ,6
5
1
6
7
1 ,5
8
9 ,9 ,9
9
9
ĐầuĐuôi
1 ,0
0
2 ,7 ,5
1
2
2
3
0 ,3
4
7
5
2 ,4
6
0
7
8
0 ,8 ,8 ,9 ,4 ,8
9