Home Xổ số miền Trung Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
85
Giải bảy
561
Giải sáu
7747
4773
2732
Giải năm
5616
Giải bốn
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
Giải ba
52215
86220
Giải nhì
99676
Giải nhất
22251
Giải Đặc biệt
435963
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,5
2
9 ,3 ,0
3
2
4
7
5
1
6
1 ,8 ,3 ,3
7
3 ,2 ,6
8
5
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1 ,5
1
3 ,7
2
7 ,6 ,2 ,6
3
4
8 ,1
5
1 ,7
6
4 ,9
7
6
8
2
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 16-01-2022

Ngày: 16/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
24
Giải bảy
128
Giải sáu
1335
1952
2119
Giải năm
5535
Giải bốn
11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
Giải ba
02799
29760
Giải nhì
71339
Giải nhất
54443
Giải Đặc biệt
910609
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
9
2
4 ,8
3
5 ,5 ,9
4
6 ,0 ,9 ,3
5
2 ,0
6
0 ,9 ,0
7
8
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,5 ,6
0
1
5
2
4
3
2
4
3 ,3
5
4
6
7
2
8
1 ,9 ,6 ,4 ,9 ,3 ,0
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 12-01-2022

Ngày: 12/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
94
Giải bảy
970
Giải sáu
6385
5350
0858
Giải năm
0559
Giải bốn
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
Giải ba
77309
33202
Giải nhì
46963
Giải nhất
86240
Giải Đặc biệt
611139
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,2
1
3
2
3
9
4
1 ,4 ,0
5
0 ,8 ,9
6
3
7
0 ,6
8
5 ,1 ,9
9
4
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,4
0
8 ,4
1
0
2
1 ,6
3
9 ,4
4
8 ,0
5
7
6
7
5
8
5 ,8 ,0 ,3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 09-01-2022

Ngày: 09/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
56
Giải bảy
992
Giải sáu
3092
6376
0255
Giải năm
4910
Giải bốn
77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
Giải ba
35543
84534
Giải nhì
71448
Giải nhất
49485
Giải Đặc biệt
310905
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5
1
0 ,0 ,7
2
3
4
4
3 ,8
5
6 ,5 ,5
6
6 ,5
7
6
8
5
9
2 ,2 ,8
ĐầuĐuôi
1 ,1
0
0
1
9 ,9
2
4
3
3
4
5 ,6 ,5 ,8 ,0
5
5 ,7 ,6
6
1
7
9 ,4
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 05-01-2022

Ngày: 05/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
51
Giải bảy
193
Giải sáu
9603
5395
9836
Giải năm
8424
Giải bốn
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
Giải ba
85881
72221
Giải nhì
12698
Giải nhất
12421
Giải Đặc biệt
883565
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7 ,3
1
2
4 ,1 ,1
3
6 ,7
4
8
5
1 ,1
6
5
7
2
8
3 ,1
9
3 ,5 ,8
ĐầuĐuôi
0
5 ,5 ,8 ,2 ,2
1
7
2
9 ,0 ,8 ,0
3
2
4
9 ,6
5
3
6
0 ,3
7
4 ,9
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 02-01-2022

Ngày: 02/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
37
Giải bảy
490
Giải sáu
0780
3668
0053
Giải năm
1952
Giải bốn
57717
50428
84145
04585
46030
91116
95263
Giải ba
83388
26510
Giải nhì
08724
Giải nhất
80226
Giải Đặc biệt
563169
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,6 ,0
2
8 ,4 ,6
3
7 ,0
4
5
5
3 ,2
6
8 ,3 ,9
7
8
0 ,5 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,3 ,1
0
1
5
2
5 ,6
3
2
4
4 ,8
5
1 ,2
6
3 ,1
7
6 ,2 ,8
8
6
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 29-12-2021

Ngày: 29/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
49
Giải bảy
424
Giải sáu
5922
2522
0672
Giải năm
7125
Giải bốn
99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
Giải ba
82893
93018
Giải nhì
40939
Giải nhất
63661
Giải Đặc biệt
307552
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8
2
4 ,2 ,2 ,5 ,0
3
2 ,6 ,1 ,9
4
9 ,3
5
2
6
1
7
2 ,3
8
9
3
ĐầuĐuôi
0 ,2
0
3 ,6
1
2 ,2 ,7 ,3 ,5
2
7 ,4 ,9
3
2
4
2
5
3
6
7
1
8
4 ,3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 26-12-2021

Ngày: 26/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
41
Giải bảy
525
Giải sáu
1850
3643
7288
Giải năm
2507
Giải bốn
03182
57725
32423
56406
00410
24824
40105
Giải ba
78169
26070
Giải nhì
48244
Giải nhất
24215
Giải Đặc biệt
569935
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,5
1
0 ,5
2
5 ,5 ,3 ,4
3
5
4
1 ,3 ,4
5
0
6
9
7
0
8
8 ,2
9
ĐầuĐuôi
5 ,1 ,7
0
4
1
8
2
4 ,2
3
2 ,4
4
2 ,2 ,0 ,1 ,3
5
0
6
0
7
8
8
6
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 22-12-2021

Ngày: 22/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
95
Giải bảy
990
Giải sáu
3124
1159
0107
Giải năm
4179
Giải bốn
71563
56225
31068
48769
39926
62354
20364
Giải ba
90980
01399
Giải nhì
30240
Giải nhất
49698
Giải Đặc biệt
758352
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2
4 ,5 ,6
3
4
0
5
9 ,4 ,2
6
3 ,8 ,9 ,4
7
9
8
0
9
5 ,0 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,4
0
1
5
2
6
3
2 ,5 ,6
4
9 ,2
5
2
6
0
7
6 ,9
8
5 ,7 ,6 ,9
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 19-12-2021

Ngày: 19/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
84
Giải bảy
608
Giải sáu
3284
3086
9644
Giải năm
8301
Giải bốn
31757
01500
76229
79808
23102
44124
40919
Giải ba
69742
30432
Giải nhì
42355
Giải nhất
31774
Giải Đặc biệt
106874
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1 ,0 ,8 ,2
1
9
2
9 ,4
3
2
4
4 ,2
5
7 ,5
6
7
4 ,4
8
4 ,4 ,6
9
ĐầuĐuôi
0
0
0
1
0 ,4 ,3
2
3
8 ,8 ,4 ,2 ,7 ,7
4
5
5
8
6
5
7
0 ,0
8
2 ,1
9