Home Xổ số miền Trung Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
92
Giải bảy
637
Giải sáu
4242
9713
3866
Giải năm
8217
Giải bốn
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
Giải ba
47269
49616
Giải nhì
55386
Giải nhất
96039
Giải Đặc biệt
551882
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,7 ,7 ,6
2
3
7 ,9
4
2 ,2 ,5
5
2 ,3
6
6 ,1 ,9
7
8
6 ,2
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
0
6
1
9 ,4 ,5 ,4 ,8
2
1 ,5
3
4
4
5
6 ,1 ,8
6
3 ,1 ,1
7
8
9 ,6 ,3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
29
Giải bảy
378
Giải sáu
7006
3559
7945
Giải năm
9688
Giải bốn
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
Giải ba
02047
71474
Giải nhì
38503
Giải nhất
88959
Giải Đặc biệt
467908
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,6 ,3 ,8
1
6
2
9
3
5
4
5 ,2 ,7
5
9 ,9
6
2
7
8 ,2 ,4
8
8
9
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,4 ,6
2
0
3
7
4
4 ,0 ,3
5
0 ,1 ,0
6
4
7
7 ,8 ,0
8
2 ,5 ,5
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
78
Giải bảy
039
Giải sáu
5714
2728
3027
Giải năm
5555
Giải bốn
82288
81597
07119
53246
49467
77938
18650
Giải ba
95795
50155
Giải nhì
80651
Giải nhất
91162
Giải Đặc biệt
594992
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,9
2
8 ,7
3
9 ,8
4
6
5
5 ,0 ,5 ,1
6
7 ,2
7
8
8
8
9
7 ,5 ,2
ĐầuĐuôi
5
0
5
1
6 ,9
2
3
1
4
5 ,9 ,5
5
4
6
2 ,9 ,6
7
7 ,2 ,8 ,3
8
3 ,1
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
20
Giải bảy
555
Giải sáu
3331
3723
3946
Giải năm
1329
Giải bốn
38396
71462
20819
13586
99999
50032
41011
Giải ba
31277
02684
Giải nhì
66355
Giải nhất
13576
Giải Đặc biệt
163825
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,1
2
0 ,3 ,9 ,5
3
1 ,2
4
6
5
5 ,5
6
2
7
7 ,6
8
6 ,4
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
3 ,1
1
6 ,3
2
2
3
8
4
5 ,5 ,2
5
4 ,9 ,8 ,7
6
7
7
8
2 ,1 ,9
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
79
Giải bảy
051
Giải sáu
1609
1576
8910
Giải năm
2683
Giải bốn
84403
54082
30779
02441
15191
46991
23060
Giải ba
46113
79318
Giải nhì
55932
Giải nhất
39863
Giải Đặc biệt
662055
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3
1
0 ,3 ,8
2
3
2
4
1
5
1 ,5
6
0 ,3
7
9 ,6 ,9
8
3 ,2
9
1 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
5 ,4 ,9 ,9
1
8 ,3
2
8 ,0 ,1 ,6
3
4
5
5
7
6
7
1
8
7 ,0 ,7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
46
Giải bảy
441
Giải sáu
0170
4035
0870
Giải năm
8850
Giải bốn
99317
32946
46192
59541
13110
35526
71565
Giải ba
90524
19217
Giải nhì
38921
Giải nhất
85876
Giải Đặc biệt
582257
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,0 ,7
2
6 ,4 ,1
3
5
4
6 ,1 ,6 ,1
5
0 ,7
6
5
7
0 ,0 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,5 ,1
0
4 ,4 ,2
1
9
2
3
2
4
3 ,6
5
4 ,4 ,2 ,7
6
1 ,1 ,5
7
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 27-10-2021

Ngày: 27/10/2021
Mã: XSKH
Giải tám
20
Giải bảy
788
Giải sáu
5455
7643
4765
Giải năm
2817
Giải bốn
06592
79133
45923
01475
90345
13056
79053
Giải ba
55601
86341
Giải nhì
87857
Giải nhất
64514
Giải Đặc biệt
776377
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
7 ,4
2
0 ,3
3
3
4
3 ,5 ,1
5
5 ,6 ,3 ,7
6
5
7
5 ,7
8
8
9
2
ĐầuĐuôi
2
0
0 ,4
1
9
2
4 ,3 ,2 ,5
3
1
4
5 ,6 ,7 ,4
5
5
6
1 ,5 ,7
7
8
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-10-2021

Ngày: 24/10/2021
Mã: XSKH
Giải tám
70
Giải bảy
801
Giải sáu
2155
0750
1913
Giải năm
5635
Giải bốn
26983
42712
44802
47397
78057
83688
68600
Giải ba
61434
49847
Giải nhì
57731
Giải nhất
04333
Giải Đặc biệt
780249
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2 ,0
1
3 ,2
2
3
5 ,4 ,1 ,3
4
7 ,9
5
5 ,0 ,7
6
7
0
8
3 ,8
9
7
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,0
0
0 ,3
1
1 ,0
2
1 ,8 ,3
3
3
4
5 ,3
5
6
9 ,5 ,4
7
8
8
4
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 20-10-2021

Ngày: 20/10/2021
Mã: XSKH
Giải tám
85
Giải bảy
601
Giải sáu
8936
8182
5301
Giải năm
3078
Giải bốn
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
Giải ba
72341
72696
Giải nhì
08245
Giải nhất
62306
Giải Đặc biệt
431308
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1 ,6 ,8
1
2
3
6 ,3 ,5
4
8 ,1 ,5
5
3
6
3
7
8 ,9 ,1
8
5 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
0
0 ,0 ,7 ,4
1
8
2
6 ,5 ,3
3
4
8 ,3 ,4
5
3 ,9 ,0
6
7
7 ,4 ,0
8
7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 21-07-2021

Ngày: 21/07/2021
Mã: XSKH
Giải tám
71
Giải bảy
887
Giải sáu
5719
1318
9472
Giải năm
7003
Giải bốn
04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
Giải ba
38489
67809
Giải nhì
45716
Giải nhất
90874
Giải Đặc biệt
610228
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6 ,2 ,9
1
9 ,8 ,6
2
8
3
0
4
5 ,9 ,8
5
5
6
7
1 ,2 ,4
8
7 ,9
9
ĐầuĐuôi
3
0
7
1
7 ,0
2
0
3
7
4
4 ,5
5
0 ,1
6
8
7
1 ,4 ,2
8
1 ,4 ,8 ,0
9