Home Xổ số miền Trung Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
77
Giải bảy
092
Giải sáu
7862
3917
8092
Giải năm
4311
Giải bốn
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
Giải ba
56627
70788
Giải nhì
88822
Giải nhất
39051
Giải Đặc biệt
893750
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,1 ,8
2
0 ,7 ,2
3
0
4
3
5
1 ,0
6
2
7
7
8
9 ,6 ,8
9
2 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,2 ,5
0
1 ,5
1
9 ,6 ,9 ,2
2
4
3
4
5
8 ,9
6
7 ,1 ,2
7
1 ,8
8
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 22-03-2023

Ngày: 22/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
54
Giải bảy
601
Giải sáu
0751
4255
4058
Giải năm
3527
Giải bốn
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
Giải ba
24881
66462
Giải nhì
90834
Giải nhất
69292
Giải Đặc biệt
995942
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,3
1
2
7 ,2
3
4
4
2
5
4 ,1 ,5 ,8 ,6 ,4
6
2
7
5
8
1
9
8 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,8
1
2 ,6 ,9 ,4
2
9 ,0
3
5 ,5 ,3
4
5 ,7
5
5
6
2
7
5 ,9
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
02
Giải bảy
768
Giải sáu
7764
3669
2148
Giải năm
0399
Giải bốn
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
Giải ba
07246
18598
Giải nhì
16726
Giải nhất
19522
Giải Đặc biệt
936909
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,6 ,9
1
2
7 ,6 ,2
3
2
4
8 ,6
5
5
6
8 ,4 ,9
7
6
8
6 ,7
9
9 ,8
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,3 ,2
2
3
6
4
5
5
8 ,0 ,7 ,4 ,2
6
2 ,8
7
6 ,4 ,9
8
6 ,9 ,0
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-03-2023

Ngày: 15/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
09
Giải bảy
329
Giải sáu
6828
9808
0469
Giải năm
2930
Giải bốn
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
Giải ba
73538
74388
Giải nhì
41769
Giải nhất
51142
Giải Đặc biệt
931669
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
2
9 ,8 ,1 ,7
3
0 ,8
4
2
5
6
9 ,6 ,1 ,9 ,9
7
8
7 ,8
9
4
ĐầuĐuôi
3
0
2 ,6
1
1 ,4
2
3
9
4
5
6
6
8 ,2
7
2 ,0 ,3 ,8
8
0 ,2 ,6 ,6 ,6
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 12-03-2023

Ngày: 12/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
35
Giải bảy
279
Giải sáu
0887
0529
5540
Giải năm
7049
Giải bốn
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
Giải ba
87829
51392
Giải nhì
50094
Giải nhất
63160
Giải Đặc biệt
766924
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
1
2
9 ,8 ,9 ,4
3
5 ,6
4
0 ,9 ,5
5
0
6
0
7
9 ,1
8
7
9
2 ,4
ĐầuĐuôi
4 ,5 ,6
0
1 ,7
1
9
2
3
9 ,2
4
3 ,4
5
3
6
8
7
2
8
7 ,2 ,4 ,0 ,2
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 08-03-2023

Ngày: 08/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
16
Giải bảy
129
Giải sáu
5601
2000
9451
Giải năm
2581
Giải bốn
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
Giải ba
24244
88582
Giải nhì
59937
Giải nhất
50984
Giải Đặc biệt
805278
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,0
1
6 ,1
2
9 ,2 ,5
3
0 ,7
4
4
5
1 ,5
6
7
3 ,9 ,8
8
1 ,2 ,4
9
ĐầuĐuôi
0 ,3
0
0 ,5 ,8 ,1
1
2 ,8
2
7
3
4 ,8
4
2 ,5
5
1
6
3
7
7
8
2 ,7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 05-03-2023

Ngày: 05/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
92
Giải bảy
741
Giải sáu
3871
3336
7473
Giải năm
0524
Giải bốn
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
Giải ba
90844
58815
Giải nhì
81535
Giải nhất
76496
Giải Đặc biệt
874783
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,5
2
4
3
6 ,5
4
1 ,9 ,4 ,4
5
4
6
7
1 ,3 ,9
8
2 ,6 ,3
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0
4 ,7
1
9 ,8
2
7 ,1 ,8
3
2 ,5 ,4 ,4
4
1 ,3
5
3 ,8 ,9
6
7
8
4 ,7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-03-2023

Ngày: 01/03/2023
Mã: XSKH
Giải tám
84
Giải bảy
388
Giải sáu
9332
4895
9215
Giải năm
6857
Giải bốn
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
Giải ba
08274
77453
Giải nhì
59677
Giải nhất
06889
Giải Đặc biệt
139727
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5
2
7
3
2 ,0 ,4 ,2
4
9
5
7 ,9 ,3
6
7
4 ,7
8
4 ,8 ,8 ,1 ,9
9
5
ĐầuĐuôi
3
0
8
1
3 ,3
2
5
3
8 ,3 ,7
4
9 ,1
5
6
5 ,7 ,2
7
8 ,8
8
4 ,5 ,8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 26-02-2023

Ngày: 26/02/2023
Mã: XSKH
Giải tám
22
Giải bảy
018
Giải sáu
4459
6778
0649
Giải năm
8128
Giải bốn
42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
Giải ba
60058
46844
Giải nhì
96320
Giải nhất
60061
Giải Đặc biệt
533895
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8
2
2 ,8 ,0 ,0
3
0
4
9 ,4 ,4
5
9 ,8 ,3 ,8
6
6 ,1
7
8 ,6
8
9
5
ĐầuĐuôi
3 ,2 ,2
0
6
1
2
2
5
3
4 ,4
4
9
5
6 ,7
6
7
1 ,7 ,2 ,5 ,5
8
5 ,4
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 22-02-2023

Ngày: 22/02/2023
Mã: XSKH
Giải tám
24
Giải bảy
529
Giải sáu
0851
1578
2302
Giải năm
0344
Giải bốn
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
Giải ba
95387
80041
Giải nhì
78718
Giải nhất
74576
Giải Đặc biệt
163641
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
8
2
4 ,9 ,8
3
1 ,9
4
4 ,1 ,1
5
1 ,4 ,3
6
4
7
8 ,6
8
7
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
5 ,3 ,4 ,4
1
0
2
5
3
2 ,4 ,5 ,6
4
5
7
6
8
7
7 ,2 ,1
8
2 ,3
9