Home Xổ số miền Trung Xổ số Kon Tum

Xổ số Kon Tum

Xổ Số KON TUM ngày 29-01-2023

Ngày: 29/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
36
Giải bảy
634
Giải sáu
3593
0311
3916
Giải năm
5523
Giải bốn
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
Giải ba
09865
22961
Giải nhì
32571
Giải nhất
74575
Giải Đặc biệt
192275
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
1 ,6
2
3 ,2
3
6 ,4
4
5
6
5 ,1
7
1 ,5 ,5
8
6 ,3 ,7
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,7
1
2
2
9 ,2 ,0 ,8
3
3
4
6 ,7 ,7
5
3 ,1 ,8 ,0
6
8
7
8
9
9

Xổ Số KON TUM ngày 22-01-2023

Ngày: 22/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
98
Giải bảy
843
Giải sáu
7953
5689
0788
Giải năm
2927
Giải bốn
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
Giải ba
13489
16211
Giải nhì
37978
Giải nhất
90178
Giải Đặc biệt
990669
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1
2
7
3
4
3
5
3 ,2 ,3
6
9
7
6 ,9 ,8 ,8
8
9 ,8 ,0 ,9
9
8 ,4
ĐầuĐuôi
8
0
1
1
5
2
4 ,5 ,5
3
9
4
5
7 ,1
6
2
7
9 ,8 ,7 ,7
8
8 ,7 ,8 ,6
9

Xổ Số KON TUM ngày 15-01-2023

Ngày: 15/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
53
Giải bảy
294
Giải sáu
6665
5930
4509
Giải năm
3994
Giải bốn
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
Giải ba
05583
86205
Giải nhì
95824
Giải nhất
25032
Giải Đặc biệt
104478
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3 ,5
1
2
0 ,4
3
0 ,0 ,2
4
5
3
6
5 ,4 ,5
7
6 ,8
8
3 ,3
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,2
0
1
3
2
5 ,0 ,8 ,8
3
9 ,9 ,6 ,2
4
6 ,6 ,0
5
7
6
7
7
8
0
9

Xổ Số KON TUM ngày 08-01-2023

Ngày: 08/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
97
Giải bảy
050
Giải sáu
8984
8937
8867
Giải năm
1103
Giải bốn
60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295
Giải ba
25577
74520
Giải nhì
08655
Giải nhất
70683
Giải Đặc biệt
968604
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4
1
3
2
2 ,6 ,0
3
7 ,1
4
5
0 ,5
6
7 ,3
7
7
8
4 ,3
9
7 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
5 ,2
0
3
1
2
2
0 ,6 ,1 ,8
3
8 ,0
4
9 ,5
5
2
6
9 ,3 ,6 ,9 ,7
7
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 01-01-2023

Ngày: 01/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
22
Giải bảy
857
Giải sáu
2677
8070
4565
Giải năm
0058
Giải bốn
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
Giải ba
00432
35553
Giải nhì
99822
Giải nhất
81227
Giải Đặc biệt
454379
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,1
2
2 ,5 ,2 ,7
3
2 ,7 ,2
4
5
7 ,8 ,3
6
5
7
7 ,0 ,6 ,9
8
0
9
ĐầuĐuôi
7 ,8
0
1 ,1
1
2 ,3 ,3 ,2
2
5
3
4
6 ,2
5
7
6
5 ,7 ,3 ,2
7
5
8
7
9

Xổ Số KON TUM ngày 25-12-2022

Ngày: 25/12/2022
Mã: XSKT
Giải tám
36
Giải bảy
260
Giải sáu
6423
1625
4619
Giải năm
2757
Giải bốn
13380
24887
02729
96077
70128
78870
79180
Giải ba
52654
98695
Giải nhì
71676
Giải nhất
16751
Giải Đặc biệt
521078
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
3 ,5 ,9 ,8
3
6
4
5
7 ,4 ,1
6
0
7
7 ,0 ,6 ,8
8
0 ,7 ,0
9
5
ĐầuĐuôi
6 ,8 ,7 ,8
0
5
1
2
2
3
5
4
2 ,9
5
3 ,7
6
5 ,8 ,7
7
2 ,7
8
1 ,2
9

Xổ Số KON TUM ngày 18-12-2022

Ngày: 18/12/2022
Mã: XSKT
Giải tám
68
Giải bảy
128
Giải sáu
9481
4205
3435
Giải năm
0094
Giải bốn
73824
69236
69332
94952
18179
44811
83333
Giải ba
76495
91810
Giải nhì
77628
Giải nhất
13558
Giải Đặc biệt
167460
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
1 ,0
2
8 ,4 ,8
3
5 ,6 ,2 ,3
4
5
2 ,8
6
8 ,0
7
9
8
1
9
4 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
8 ,1
1
3 ,5
2
3
3
9 ,2
4
0 ,3 ,9
5
3
6
7
6 ,2 ,2 ,5
8
7
9

Xổ Số KON TUM ngày 11-12-2022

Ngày: 11/12/2022
Mã: XSKT
Giải tám
73
Giải bảy
897
Giải sáu
2948
9347
3492
Giải năm
9698
Giải bốn
12502
26719
21978
13037
87020
60607
55765
Giải ba
23798
87605
Giải nhì
80725
Giải nhất
82040
Giải Đặc biệt
718120
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,5
1
9
2
0 ,5 ,0
3
7
4
8 ,7 ,0
5
6
5
7
3 ,8
8
9
7 ,2 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,2
0
1
9 ,0
2
7
3
4
6 ,0 ,2
5
6
9 ,4 ,3 ,0
7
4 ,9 ,7 ,9
8
1
9

Xổ Số KON TUM ngày 04-12-2022

Ngày: 04/12/2022
Mã: XSKT
Giải tám
61
Giải bảy
044
Giải sáu
8720
0381
8915
Giải năm
7699
Giải bốn
47623
39172
59268
93449
88352
75811
59994
Giải ba
20611
34976
Giải nhì
01066
Giải nhất
02211
Giải Đặc biệt
662829
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,1 ,1 ,1
2
0 ,3 ,9
3
4
4 ,9
5
2
6
1 ,8 ,6
7
2 ,6
8
1
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,8 ,1 ,1 ,1
1
7 ,5
2
2
3
4 ,9
4
1
5
7 ,6
6
7
6
8
9 ,4 ,2
9

Xổ Số KON TUM ngày 27-11-2022

Ngày: 27/11/2022
Mã: XSKT
Giải tám
70
Giải bảy
047
Giải sáu
2969
1403
3901
Giải năm
4840
Giải bốn
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
Giải ba
16209
14332
Giải nhì
06214
Giải nhất
24415
Giải Đặc biệt
236392
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,1 ,6 ,3 ,9
1
4 ,5
2
9
3
2
4
7 ,0
5
6
9 ,8
7
0 ,4
8
2 ,0
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,4 ,8
0
0
1
8 ,3 ,9
2
0 ,0
3
7 ,1
4
1
5
0
6
4
7
6
8
6 ,2 ,0
9