Home Xổ số miền Nam Xổ số Long An

Xổ số Long An

Xổ Số LONG AN ngày 24-09-2022

Ngày: 24/09/2022
Mã: XSLA
Giải tám
44
Giải bảy
067
Giải sáu
4352
8194
9856
Giải năm
7278
Giải bốn
08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630
Giải ba
76694
50505
Giải nhì
07604
Giải nhất
64593
Giải Đặc biệt
731473
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
2
3
5 ,0
4
4 ,2
5
2 ,6 ,6
6
7 ,4
7
8 ,2 ,3
8
9
4 ,8 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
3
0
1
5 ,7 ,4
2
9 ,7
3
4 ,9 ,6 ,9 ,0
4
3 ,0
5
5 ,5
6
6
7
7 ,9
8
9

Xổ Số LONG AN ngày 17-09-2022

Ngày: 17/09/2022
Mã: XSLA
Giải tám
86
Giải bảy
685
Giải sáu
9364
7699
5321
Giải năm
5164
Giải bốn
45493
73314
48826
60308
13334
58530
61834
Giải ba
42993
65540
Giải nhì
24401
Giải nhất
84103
Giải Đặc biệt
794565
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1 ,3
1
4
2
1 ,6
3
4 ,0 ,4
4
0
5
6
4 ,4 ,5
7
8
6 ,5
9
9 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
3 ,4
0
2 ,0
1
2
9 ,9 ,0
3
6 ,6 ,1 ,3 ,3
4
8 ,6
5
8 ,2
6
7
0
8
9
9

Xổ Số LONG AN ngày 10-09-2022

Ngày: 10/09/2022
Mã: XSLA
Giải tám
61
Giải bảy
439
Giải sáu
0480
1526
6127
Giải năm
3649
Giải bốn
34588
16921
96245
90227
01024
74061
22965
Giải ba
79081
90297
Giải nhì
75217
Giải nhất
38069
Giải Đặc biệt
852061
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7
2
6 ,7 ,1 ,7 ,4
3
9
4
9 ,5
5
6
1 ,1 ,5 ,9 ,1
7
8
0 ,8 ,1
9
7
ĐầuĐuôi
8
0
6 ,2 ,6 ,8 ,6
1
2
3
2
4
4 ,6
5
2
6
2 ,2 ,9 ,1
7
8
8
3 ,4 ,6
9

Xổ Số LONG AN ngày 03-09-2022

Ngày: 03/09/2022
Mã: XSLA
Giải tám
26
Giải bảy
529
Giải sáu
4458
4429
3073
Giải năm
9642
Giải bốn
57013
14511
55541
71350
93487
72147
73099
Giải ba
06370
32144
Giải nhì
88487
Giải nhất
13230
Giải Đặc biệt
698715
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,1 ,5
2
6 ,9 ,9
3
0
4
2 ,1 ,7 ,4
5
8 ,0
6
7
3 ,0
8
7 ,7
9
9
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,3
0
1 ,4
1
4
2
7 ,1
3
4
4
1
5
2
6
8 ,4 ,8
7
5
8
2 ,2 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 27-08-2022

Ngày: 27/08/2022
Mã: XSLA
Giải tám
02
Giải bảy
068
Giải sáu
5169
5487
8485
Giải năm
4291
Giải bốn
72297
84796
74447
98172
04375
78575
09585
Giải ba
16082
39058
Giải nhì
13733
Giải nhất
12553
Giải Đặc biệt
201056
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
3
3
4
7
5
8 ,3 ,6
6
8 ,9
7
2 ,5 ,5
8
7 ,5 ,5 ,2
9
1 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
0
9
1
0 ,7 ,8
2
3 ,5
3
4
8 ,7 ,7 ,8
5
9 ,5
6
8 ,9 ,4
7
6 ,5
8
6
9

Xổ Số LONG AN ngày 20-08-2022

Ngày: 20/08/2022
Mã: XSLA
Giải tám
04
Giải bảy
145
Giải sáu
1444
8218
0584
Giải năm
3807
Giải bốn
69533
88315
52246
95098
49334
95779
72849
Giải ba
80425
63321
Giải nhì
41899
Giải nhất
59586
Giải Đặc biệt
997752
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,7
1
8 ,5
2
5 ,1
3
3 ,4
4
5 ,4 ,6 ,9
5
2
6
7
9
8
4 ,6
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
0
2
1
5
2
3
3
0 ,4 ,8 ,3
4
4 ,1 ,2
5
4 ,8
6
0
7
1 ,9
8
7 ,4 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSLA
Giải tám
34
Giải bảy
385
Giải sáu
3180
4778
1073
Giải năm
7986
Giải bốn
43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453
Giải ba
62245
53728
Giải nhì
97421
Giải nhất
40673
Giải Đặc biệt
335361
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,7
2
8 ,1
3
4 ,9
4
1 ,3 ,5
5
3
6
1
7
8 ,3 ,3
8
5 ,0 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,2 ,6
1
1
2
7 ,4 ,5 ,7
3
3 ,9
4
8 ,4
5
8
6
1
7
7 ,2
8
3
9

Xổ Số LONG AN ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSLA
Giải tám
35
Giải bảy
441
Giải sáu
4242
6832
0597
Giải năm
6451
Giải bốn
82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199
Giải ba
02282
08124
Giải nhì
64072
Giải nhất
26503
Giải Đặc biệt
508665
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2
4
3
5 ,2 ,6 ,9
4
1 ,2
5
1
6
5
7
1 ,2
8
5 ,8 ,5 ,2
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,7
1
4 ,3 ,8 ,7
2
0
3
2
4
3 ,8 ,8 ,6
5
3
6
9
7
8
8
3 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 30-07-2022

Ngày: 30/07/2022
Mã: XSLA
Giải tám
64
Giải bảy
997
Giải sáu
1509
2876
4887
Giải năm
0360
Giải bốn
12901
69062
67460
66996
16178
84394
88562
Giải ba
73050
65126
Giải nhì
58427
Giải nhất
56781
Giải Đặc biệt
944892
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,1
1
2
6 ,7
3
4
5
0
6
4 ,0 ,2 ,0 ,2
7
6 ,8
8
7 ,1
9
7 ,6 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,5
0
0 ,8
1
6 ,6 ,9
2
3
6 ,9
4
5
7 ,9 ,2
6
9 ,8 ,2
7
7
8
0
9

Xổ Số LONG AN ngày 09-07-2022

Ngày: 09/07/2022
Mã: XSLA
Giải tám
16
Giải bảy
469
Giải sáu
7242
8256
8866
Giải năm
5072
Giải bốn
70368
57085
37528
55197
33383
91184
84141
Giải ba
54632
12500
Giải nhì
99772
Giải nhất
63747
Giải Đặc biệt
367119
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
6 ,9
2
8
3
2
4
2 ,1 ,7
5
6
6
9 ,6 ,8
7
2 ,2
8
5 ,3 ,4
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
4
1
4 ,7 ,3 ,7
2
8
3
8
4
8
5
1 ,5 ,6
6
9 ,4
7
6 ,2
8
6 ,1
9