Home Xổ số miền Nam Xổ số Long An

Xổ số Long An

Xổ Số LONG AN ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSLA
Giải tám
99
Giải bảy
348
Giải sáu
7381
9015
3846
Giải năm
7501
Giải bốn
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
Giải ba
77239
76525
Giải nhì
54263
Giải nhất
72760
Giải Đặc biệt
735904
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,4
1
5 ,2
2
5
3
7 ,9
4
8 ,6 ,5 ,8
5
6
4 ,3 ,0
7
8
1 ,2
9
9 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
8 ,0
1
8 ,1
2
6
3
6 ,0
4
1 ,4 ,2
5
4
6
3 ,9
7
4 ,4
8
9 ,3
9

Xổ Số LONG AN ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSLA
Giải tám
37
Giải bảy
579
Giải sáu
0291
2494
0436
Giải năm
1262
Giải bốn
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
Giải ba
95305
48143
Giải nhì
31020
Giải nhất
43284
Giải Đặc biệt
812742
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,5
1
2
2
4 ,0
3
7 ,6
4
2 ,3 ,2
5
2
6
2
7
9
8
4
9
1 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,2
0
9
1
6 ,5 ,1 ,4 ,4
2
4
3
9 ,2 ,8
4
0
5
3
6
3
7
8
7 ,0 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 30-04-2022

Ngày: 30/04/2022
Mã: XSLA
Giải tám
38
Giải bảy
549
Giải sáu
2314
4134
0421
Giải năm
8914
Giải bốn
57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016
Giải ba
23533
38007
Giải nhì
76106
Giải nhất
14904
Giải Đặc biệt
410244
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,6 ,4
1
4 ,4 ,2 ,6
2
1 ,1 ,5
3
8 ,4 ,3
4
9 ,4
5
6
7
7
2
8
9
ĐầuĐuôi
0
2 ,2
1
1 ,7
2
3
3
1 ,3 ,1 ,0 ,4
4
2
5
1 ,0
6
6 ,0 ,0
7
3
8
4
9

Xổ Số LONG AN ngày 23-04-2022

Ngày: 23/04/2022
Mã: XSLA
Giải tám
08
Giải bảy
522
Giải sáu
5707
6436
5878
Giải năm
3357
Giải bốn
77312
43515
79916
13257
40754
59869
72936
Giải ba
84410
49573
Giải nhì
41314
Giải nhất
60594
Giải Đặc biệt
934806
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7 ,6
1
2 ,5 ,6 ,0 ,4
2
2
3
6 ,6
4
5
7 ,7 ,4
6
9
7
8 ,3
8
9
4
ĐầuĐuôi
1
0
1
2 ,1
2
7
3
5 ,1 ,9
4
1
5
3 ,1 ,3 ,0
6
0 ,5 ,5
7
0 ,7
8
6
9

Xổ Số LONG AN ngày 16-04-2022

Ngày: 16/04/2022
Mã: XSLA
Giải tám
08
Giải bảy
933
Giải sáu
2123
0763
3096
Giải năm
6750
Giải bốn
43675
84717
73430
81947
09584
67935
12754
Giải ba
13305
35304
Giải nhì
17305
Giải nhất
32744
Giải Đặc biệt
211809
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,4 ,5 ,9
1
7
2
3
3
3 ,0 ,5
4
7 ,4
5
0 ,4
6
3
7
5
8
4
9
6
ĐầuĐuôi
5 ,3
0
1
2
3 ,2 ,6
3
8 ,5 ,0 ,4
4
7 ,3 ,0 ,0
5
9
6
1 ,4
7
0
8
0
9

Xổ Số LONG AN ngày 09-04-2022

Ngày: 09/04/2022
Mã: XSLA
Giải tám
65
Giải bảy
239
Giải sáu
5990
7124
8827
Giải năm
0589
Giải bốn
28699
12522
81053
23340
34107
42000
31108
Giải ba
07511
95772
Giải nhì
97473
Giải nhất
92726
Giải Đặc biệt
832298
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0 ,8
1
1
2
4 ,7 ,2 ,6
3
9
4
0
5
3
6
5
7
2 ,3
8
9
9
0 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,0
0
1
1
2 ,7
2
5 ,7
3
2
4
6
5
2
6
2 ,0
7
0 ,9
8
3 ,8 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 02-04-2022

Ngày: 02/04/2022
Mã: XSLA
Giải tám
19
Giải bảy
039
Giải sáu
9677
2209
9084
Giải năm
1324
Giải bốn
30209
66119
43352
66984
67554
25721
22795
Giải ba
03270
80842
Giải nhì
78264
Giải nhất
70829
Giải Đặc biệt
874733
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
9 ,9
2
4 ,1 ,9
3
9 ,3
4
2
5
2 ,4
6
4
7
7 ,0
8
4 ,4
9
5
ĐầuĐuôi
7
0
2
1
5 ,4
2
3
3
8 ,2 ,8 ,5 ,6
4
9
5
6
7
7
8
1 ,3 ,0 ,0 ,1 ,2
9

Xổ Số LONG AN ngày 26-03-2022

Ngày: 26/03/2022
Mã: XSLA
Giải tám
50
Giải bảy
134
Giải sáu
0396
7404
8901
Giải năm
8228
Giải bốn
39992
77141
99217
47720
08180
87038
98119
Giải ba
51390
01809
Giải nhì
34986
Giải nhất
74241
Giải Đặc biệt
209792
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1 ,9
1
7 ,9
2
8 ,0
3
4 ,8
4
1 ,1
5
0
6
7
8
0 ,6
9
6 ,2 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,8 ,9
0
0 ,4 ,4
1
9 ,9
2
3
3 ,0
4
5
9 ,8
6
1
7
2 ,3
8
1 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 19-03-2022

Ngày: 19/03/2022
Mã: XSLA
Giải tám
19
Giải bảy
751
Giải sáu
0904
0634
9687
Giải năm
4509
Giải bốn
78463
86997
90012
96403
92357
14649
56914
Giải ba
38411
44988
Giải nhì
44695
Giải nhất
50453
Giải Đặc biệt
542438
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,3
1
9 ,2 ,4 ,1
2
3
4 ,8
4
9
5
1 ,7 ,3
6
3
7
8
7 ,8
9
7 ,5
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
1
2
6 ,0 ,5
3
0 ,3 ,1
4
9
5
6
8 ,9 ,5
7
8 ,3
8
1 ,0 ,4
9

Xổ Số LONG AN ngày 12-03-2022

Ngày: 12/03/2022
Mã: XSLA
Giải tám
89
Giải bảy
947
Giải sáu
3332
1445
3233
Giải năm
5209
Giải bốn
21221
00762
11036
71324
94316
65940
67910
Giải ba
92673
30138
Giải nhì
24722
Giải nhất
26360
Giải Đặc biệt
109513
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
6 ,0 ,3
2
1 ,4 ,2
3
2 ,3 ,6 ,8
4
7 ,5 ,0
5
6
2 ,0
7
3
8
9
9
ĐầuĐuôi
4 ,1 ,6
0
2
1
3 ,6 ,2
2
3 ,7 ,1
3
2
4
4
5
3 ,1
6
4
7
3
8
8 ,0
9