Home Xổ số miền Nam Xổ số Long An

Xổ số Long An

Xổ Số LONG AN ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
98
Giải bảy
120
Giải sáu
7729
7192
2983
Giải năm
9409
Giải bốn
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
Giải ba
98236
39702
Giải nhì
34627
Giải nhất
21146
Giải Đặc biệt
834415
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,2
1
5
2
0 ,9 ,8 ,7
3
2 ,6
4
8 ,6
5
8
6
0
7
5
8
3
9
8 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
1
9 ,3 ,0
2
8
3
4
7 ,1
5
3 ,4
6
2
7
9 ,0 ,4 ,2 ,5
8
2 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
51
Giải bảy
632
Giải sáu
6213
5141
4450
Giải năm
0691
Giải bốn
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
Giải ba
18196
43915
Giải nhì
90320
Giải nhất
57040
Giải Đặc biệt
089159
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,6 ,5
2
9 ,0
3
2 ,9 ,2
4
1 ,0
5
1 ,0 ,9 ,9
6
3 ,9
7
8
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,4
0
5 ,4 ,9
1
3 ,3
2
1 ,6
3
4
1
5
1 ,9
6
7
8
3 ,2 ,5 ,6 ,5
9

Xổ Số LONG AN ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
34
Giải bảy
641
Giải sáu
6672
6914
8291
Giải năm
5064
Giải bốn
52812
41736
98696
96811
64133
01947
27333
Giải ba
11922
64910
Giải nhì
37137
Giải nhất
71129
Giải Đặc biệt
386540
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,2 ,1 ,0
2
2 ,9
3
4 ,6 ,3 ,3 ,7
4
1 ,7 ,0
5
6
4
7
2
8
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
4 ,9 ,1
1
7 ,1 ,2
2
3 ,3
3
3 ,1 ,6
4
5
3 ,9
6
4 ,3
7
8
2
9

Xổ Số LONG AN ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
99
Giải bảy
395
Giải sáu
5997
0861
2811
Giải năm
5826
Giải bốn
08004
73385
03038
91960
75656
10589
74622
Giải ba
13327
90696
Giải nhì
99737
Giải nhất
60616
Giải Đặc biệt
652849
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,6
2
6 ,2 ,7
3
8 ,7
4
9
5
6
6
1 ,0
7
8
5 ,9
9
9 ,5 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
6 ,1
1
2
2
3
0
4
9 ,8
5
2 ,5 ,9 ,1
6
9 ,2 ,3
7
3
8
9 ,8 ,4
9

Xổ Số LONG AN ngày 23-10-2021

Ngày: 23/10/2021
Mã: XSLA
Giải tám
07
Giải bảy
203
Giải sáu
3734
0007
2963
Giải năm
8596
Giải bốn
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
Giải ba
73463
13091
Giải nhì
55886
Giải nhất
54838
Giải Đặc biệt
355064
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,7
1
5
2
3
4 ,8
4
5
0
6
3 ,2 ,9 ,3 ,4
7
5
8
6 ,6
9
6 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
5
0
9
1
6
2
0 ,6 ,6
3
3 ,6
4
7 ,1
5
9 ,9 ,8 ,8
6
0 ,0
7
3
8
6
9

Xổ Số LONG AN ngày 17-07-2021

Ngày: 17/07/2021
Mã: XSLA
Giải tám
81
Giải bảy
611
Giải sáu
8396
1418
0702
Giải năm
3817
Giải bốn
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
Giải ba
04000
72851
Giải nhì
72463
Giải nhất
15363
Giải Đặc biệt
925909
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,0 ,9
1
1 ,8 ,7
2
3
4
8 ,6
5
8 ,1
6
3 ,3
7
6
8
1 ,7
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
0
0
8 ,1 ,9 ,5
1
0
2
6 ,6
3
4
5
9 ,4 ,7
6
1 ,8
7
1 ,4 ,5
8
0 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 10-07-2021

Ngày: 10/07/2021
Mã: XSLA
Giải tám
81
Giải bảy
611
Giải sáu
8396
1418
0702
Giải năm
3817
Giải bốn
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
Giải ba
04000
72851
Giải nhì
72463
Giải nhất
15363
Giải Đặc biệt
925909
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,0 ,9
1
1 ,8 ,7
2
3
4
8 ,6
5
8 ,1
6
3 ,3
7
6
8
1 ,7
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
0
0
8 ,1 ,9 ,5
1
0
2
6 ,6
3
4
5
9 ,4 ,7
6
1 ,8
7
1 ,4 ,5
8
0 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 03-07-2021

Ngày: 03/07/2021
Mã: XSLA
Giải tám
81
Giải bảy
611
Giải sáu
8396
1418
0702
Giải năm
3817
Giải bốn
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
Giải ba
04000
72851
Giải nhì
72463
Giải nhất
15363
Giải Đặc biệt
925909
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,0 ,9
1
1 ,8 ,7
2
3
4
8 ,6
5
8 ,1
6
3 ,3
7
6
8
1 ,7
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
0
0
8 ,1 ,9 ,5
1
0
2
6 ,6
3
4
5
9 ,4 ,7
6
1 ,8
7
1 ,4 ,5
8
0 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 26-06-2021

Ngày: 26/06/2021
Mã: XSLA
Giải tám
64
Giải bảy
140
Giải sáu
1749
5608
0976
Giải năm
8386
Giải bốn
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
Giải ba
85434
52249
Giải nhì
27691
Giải nhất
93790
Giải Đặc biệt
040828
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9
1
2
6 ,8
3
4
4
0 ,9 ,9
5
6
4 ,9 ,9
7
6
8
6 ,0 ,8 ,4
9
1 ,0
ĐầuĐuôi
4 ,8 ,9
0
9
1
2
3
6 ,8 ,3
4
5
7 ,8 ,2
6
7
0 ,8 ,2
8
4 ,0 ,6 ,6 ,4
9

Xổ Số LONG AN ngày 19-06-2021

Ngày: 19/06/2021
Mã: XSLA
Giải tám
34
Giải bảy
115
Giải sáu
9852
2785
8695
Giải năm
5861
Giải bốn
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
Giải ba
50155
95173
Giải nhì
70580
Giải nhất
45958
Giải Đặc biệt
915971
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,0
2
8
3
4 ,5 ,8
4
4
5
2 ,5 ,8
6
1 ,8
7
3 ,1
8
5 ,3 ,0
9
5
ĐầuĐuôi
1 ,8
0
6 ,7
1
5
2
8 ,7
3
3 ,4
4
1 ,8 ,9 ,3 ,5
5
6
7
3 ,2 ,6 ,5
8
9