XSMB Chủ Nhật

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM
Giải bảy
30
52
63
13
Giải sáu
895
560
344
Giải năm
8566
3378
2688
1310
3160
6446
Giải bốn
4102
2973
6263
6666
Giải ba
29370
84409
04923
57889
07071
93934
Giải nhì
81817
24222
Giải nhất
81664
Giải Đặc biệt
57765
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9
1
3 ,0 ,7
2
3 ,2
3
0 ,4
4
4 ,6
5
2
6
3 ,0 ,6 ,0 ,3 ,6 ,4 ,5
7
8 ,3 ,0 ,1
8
8 ,9
9
5
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,1 ,6 ,7
0
7
1
5 ,0 ,2
2
6 ,1 ,7 ,6 ,2
3
4 ,3 ,6
4
9 ,6
5
6 ,4 ,6
6
1
7
7 ,8
8
0 ,8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM
Giải bảy
30
52
63
13
Giải sáu
895
560
344
Giải năm
8566
3378
2688
1310
3160
6446
Giải bốn
4102
2973
6263
6666
Giải ba
29370
84409
04923
57889
07071
93934
Giải nhì
81817
24222
Giải nhất
81664
Giải Đặc biệt
57765
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9
1
3 ,0 ,7
2
3 ,2
3
0 ,4
4
4 ,6
5
2
6
3 ,0 ,6 ,0 ,3 ,6 ,4 ,5
7
8 ,3 ,0 ,1
8
8 ,9
9
5
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,1 ,6 ,7
0
7
1
5 ,0 ,2
2
6 ,1 ,7 ,6 ,2
3
4 ,3 ,6
4
9 ,6
5
6 ,4 ,6
6
1
7
7 ,8
8
0 ,8
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV
Giải bảy
04
72
23
96
Giải sáu
562
892
334
Giải năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải bốn
3826
9033
6756
8348
Giải ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải nhì
86833
22870
Giải nhất
51904
Giải Đặc biệt
86903
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,4 ,3
1
2
3 ,6 ,1
3
4 ,4 ,3 ,3
4
3 ,8 ,6
5
6 ,6 ,6 ,6
6
2 ,3 ,1 ,2
7
2 ,0
8
9
6 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
6 ,2 ,9
1
7 ,6 ,9 ,6
2
2 ,6 ,4 ,3 ,3 ,0
3
0 ,3 ,3 ,0
4
5
9 ,2 ,5 ,5 ,4 ,5 ,5
6
7
0 ,4
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV
Giải bảy
04
72
23
96
Giải sáu
562
892
334
Giải năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải bốn
3826
9033
6756
8348
Giải ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải nhì
86833
22870
Giải nhất
51904
Giải Đặc biệt
86903
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,4 ,3
1
2
3 ,6 ,1
3
4 ,4 ,3 ,3
4
3 ,8 ,6
5
6 ,6 ,6 ,6
6
2 ,3 ,1 ,2
7
2 ,0
8
9
6 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
6 ,2 ,9
1
7 ,6 ,9 ,6
2
2 ,6 ,4 ,3 ,3 ,0
3
0 ,3 ,3 ,0
4
5
9 ,2 ,5 ,5 ,4 ,5 ,5
6
7
0 ,4
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12-03-2023

Ngày: 12/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM
Giải bảy
55
01
37
62
Giải sáu
963
478
989
Giải năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải bốn
5688
2460
5843
0309
Giải ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải nhì
98850
15773
Giải nhất
72226
Giải Đặc biệt
58118
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9 ,9
1
6 ,1 ,8
2
6
3
7 ,2
4
3 ,9 ,1
5
5 ,8 ,8 ,0
6
2 ,3 ,9 ,0
7
8 ,0 ,3
8
9 ,6 ,8 ,7
9
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,5
0
0 ,1 ,4
1
6 ,3
2
6 ,4 ,7
3
4
5
5
8 ,1 ,2
6
3 ,8
7
7 ,5 ,8 ,5 ,1
8
8 ,6 ,0 ,4 ,0
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 12-03-2023

Ngày: 12/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM
Giải bảy
55
01
37
62
Giải sáu
963
478
989
Giải năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải bốn
5688
2460
5843
0309
Giải ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải nhì
98850
15773
Giải nhất
72226
Giải Đặc biệt
58118
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9 ,9
1
6 ,1 ,8
2
6
3
7 ,2
4
3 ,9 ,1
5
5 ,8 ,8 ,0
6
2 ,3 ,9 ,0
7
8 ,0 ,3
8
9 ,6 ,8 ,7
9
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,5
0
0 ,1 ,4
1
6 ,3
2
6 ,4 ,7
3
4
5
5
8 ,1 ,2
6
3 ,8
7
7 ,5 ,8 ,5 ,1
8
8 ,6 ,0 ,4 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 05-03-2023

Ngày: 05/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Giải bảy
41
71
90
63
Giải sáu
797
374
706
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải bốn
4048
4141
7341
5700
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải nhì
06293
78613
Giải nhất
84040
Giải Đặc biệt
67360
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,8 ,0 ,4
1
9 ,3
2
8
3
4
1 ,1 ,1 ,8 ,1 ,1 ,4 ,0
5
6
3 ,5 ,0 ,0
7
1 ,4 ,1
8
9
0 ,7 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,6 ,4 ,6
0
4 ,7 ,4 ,4 ,4 ,4 ,7
1
2
6 ,9 ,1
3
7 ,0 ,4 ,0
4
6
5
0
6
9 ,9
7
0 ,4 ,2
8
1
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 05-03-2023

Ngày: 05/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Giải bảy
41
71
90
63
Giải sáu
797
374
706
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải bốn
4048
4141
7341
5700
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải nhì
06293
78613
Giải nhất
84040
Giải Đặc biệt
67360
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,8 ,0 ,4
1
9 ,3
2
8
3
4
1 ,1 ,1 ,8 ,1 ,1 ,4 ,0
5
6
3 ,5 ,0 ,0
7
1 ,4 ,1
8
9
0 ,7 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,6 ,4 ,6
0
4 ,7 ,4 ,4 ,4 ,4 ,7
1
2
6 ,9 ,1
3
7 ,0 ,4 ,0
4
6
5
0
6
9 ,9
7
0 ,4 ,2
8
1
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 26-02-2023

Ngày: 26/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Giải bảy
41
71
90
63
Giải sáu
797
374
706
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải bốn
4048
4141
7341
5700
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải nhì
06293
78613
Giải nhất
84040
Giải Đặc biệt
67360
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,8 ,0 ,4
1
9 ,3
2
8
3
4
1 ,1 ,1 ,8 ,1 ,1 ,4 ,0
5
6
3 ,5 ,0 ,0
7
1 ,4 ,1
8
9
0 ,7 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,6 ,4 ,6
0
4 ,7 ,4 ,4 ,4 ,4 ,7
1
2
6 ,9 ,1
3
7 ,0 ,4 ,0
4
6
5
0
6
9 ,9
7
0 ,4 ,2
8
1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 26-02-2023

Ngày: 26/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Giải bảy
41
71
90
63
Giải sáu
797
374
706
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải bốn
4048
4141
7341
5700
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải nhì
06293
78613
Giải nhất
84040
Giải Đặc biệt
67360
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,8 ,0 ,4
1
9 ,3
2
8
3
4
1 ,1 ,1 ,8 ,1 ,1 ,4 ,0
5
6
3 ,5 ,0 ,0
7
1 ,4 ,1
8
9
0 ,7 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,6 ,4 ,6
0
4 ,7 ,4 ,4 ,4 ,4 ,7
1
2
6 ,9 ,1
3
7 ,0 ,4 ,0
4
6
5
0
6
9 ,9
7
0 ,4 ,2
8
1
9