XSMB Chủ Nhật

Xổ Số Miền Bắc ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3HX-6HX-13HX
Giải bảy
22
57
12
19
Giải sáu
382
748
714
Giải năm
5483
8187
8946
3350
6883
3585
Giải bốn
0337
0432
8836
8514
Giải ba
93365
20748
75056
96191
55615
33595
Giải nhì
03586
66082
Giải nhất
30531
Giải Đặc biệt
81779
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,9 ,4 ,4 ,5
2
2
3
7 ,2 ,6 ,1
4
8 ,6 ,8
5
7 ,0 ,6
6
5
7
9
8
2 ,3 ,7 ,3 ,5 ,6 ,2
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
5
0
9 ,3
1
2 ,1 ,8 ,3 ,8
2
8 ,8
3
1 ,1
4
8 ,6 ,1 ,9
5
4 ,3 ,5 ,8
6
5 ,8 ,3
7
4 ,4
8
1 ,7
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3HX-6HX-13HX
Giải bảy
22
57
12
19
Giải sáu
382
748
714
Giải năm
5483
8187
8946
3350
6883
3585
Giải bốn
0337
0432
8836
8514
Giải ba
93365
20748
75056
96191
55615
33595
Giải nhì
03586
66082
Giải nhất
30531
Giải Đặc biệt
81779
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,9 ,4 ,4 ,5
2
2
3
7 ,2 ,6 ,1
4
8 ,6 ,8
5
7 ,0 ,6
6
5
7
9
8
2 ,3 ,7 ,3 ,5 ,6 ,2
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
5
0
9 ,3
1
2 ,1 ,8 ,3 ,8
2
8 ,8
3
1 ,1
4
8 ,6 ,1 ,9
5
4 ,3 ,5 ,8
6
5 ,8 ,3
7
4 ,4
8
1 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14GE-12GE-2GE
Giải bảy
30
40
88
38
Giải sáu
418
596
787
Giải năm
3623
2435
0372
3115
6776
0123
Giải bốn
9954
8580
4697
6540
Giải ba
87785
84883
78581
63347
43693
26134
Giải nhì
70535
58134
Giải nhất
11164
Giải Đặc biệt
76380
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,5
2
3 ,3
3
0 ,8 ,5 ,4 ,5 ,4
4
0 ,0 ,7
5
4
6
4
7
2 ,6
8
8 ,7 ,0 ,5 ,3 ,1 ,0
9
6 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
3 ,4 ,8 ,4 ,8
0
8
1
7
2
2 ,2 ,8 ,9
3
5 ,3 ,3 ,6
4
3 ,1 ,8 ,3
5
9 ,7
6
8 ,9 ,4
7
8 ,3 ,1
8
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14GE-12GE-2GE
Giải bảy
30
40
88
38
Giải sáu
418
596
787
Giải năm
3623
2435
0372
3115
6776
0123
Giải bốn
9954
8580
4697
6540
Giải ba
87785
84883
78581
63347
43693
26134
Giải nhì
70535
58134
Giải nhất
11164
Giải Đặc biệt
76380
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,5
2
3 ,3
3
0 ,8 ,5 ,4 ,5 ,4
4
0 ,0 ,7
5
4
6
4
7
2 ,6
8
8 ,7 ,0 ,5 ,3 ,1 ,0
9
6 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
3 ,4 ,8 ,4 ,8
0
8
1
7
2
2 ,2 ,8 ,9
3
5 ,3 ,3 ,6
4
3 ,1 ,8 ,3
5
9 ,7
6
8 ,9 ,4
7
8 ,3 ,1
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 10-05-2020

Ngày: 10/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12GP-14GP-10GP
Giải bảy
22
80
59
44
Giải sáu
552
436
594
Giải năm
6489
2609
1034
3280
6116
7370
Giải bốn
0842
6602
4374
7202
Giải ba
87948
70554
13051
51276
90746
10216
Giải nhì
42980
16309
Giải nhất
48805
Giải Đặc biệt
32765
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,2 ,2 ,9 ,5
1
6 ,6
2
2
3
6 ,4
4
4 ,2 ,8 ,6
5
9 ,2 ,4 ,1
6
5
7
0 ,4 ,6
8
0 ,9 ,0 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
8 ,8 ,7 ,8
0
5
1
2 ,5 ,4 ,0 ,0
2
3
4 ,9 ,3 ,7 ,5
4
0 ,6
5
3 ,1 ,7 ,4 ,1
6
7
4
8
5 ,8 ,0 ,0
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 10-05-2020

Ngày: 10/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12GP-14GP-10GP
Giải bảy
22
80
59
44
Giải sáu
552
436
594
Giải năm
6489
2609
1034
3280
6116
7370
Giải bốn
0842
6602
4374
7202
Giải ba
87948
70554
13051
51276
90746
10216
Giải nhì
42980
16309
Giải nhất
48805
Giải Đặc biệt
32765
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,2 ,2 ,9 ,5
1
6 ,6
2
2
3
6 ,4
4
4 ,2 ,8 ,6
5
9 ,2 ,4 ,1
6
5
7
0 ,4 ,6
8
0 ,9 ,0 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
8 ,8 ,7 ,8
0
5
1
2 ,5 ,4 ,0 ,0
2
3
4 ,9 ,3 ,7 ,5
4
0 ,6
5
3 ,1 ,7 ,4 ,1
6
7
4
8
5 ,8 ,0 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 03-05-2020

Ngày: 03/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1GX-11GX-3GX
Giải bảy
55
84
15
86
Giải sáu
780
885
974
Giải năm
8757
7473
3139
6788
2868
4763
Giải bốn
4828
3542
6890
6718
Giải ba
05454
78208
26771
37657
41916
82114
Giải nhì
37009
55789
Giải nhất
89507
Giải Đặc biệt
08247
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,9 ,7
1
5 ,8 ,6 ,4
2
8
3
9
4
2 ,7
5
5 ,7 ,4 ,7
6
8 ,3
7
4 ,3 ,1
8
4 ,6 ,0 ,5 ,8 ,9
9
0
ĐầuĐuôi
8 ,9
0
7
1
4
2
7 ,6
3
8 ,7 ,5 ,1
4
5 ,1 ,8
5
8 ,1
6
5 ,5 ,0 ,4
7
8 ,6 ,2 ,1 ,0
8
3 ,0 ,8
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 03-05-2020

Ngày: 03/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1GX-11GX-3GX
Giải bảy
55
84
15
86
Giải sáu
780
885
974
Giải năm
8757
7473
3139
6788
2868
4763
Giải bốn
4828
3542
6890
6718
Giải ba
05454
78208
26771
37657
41916
82114
Giải nhì
37009
55789
Giải nhất
89507
Giải Đặc biệt
08247
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,9 ,7
1
5 ,8 ,6 ,4
2
8
3
9
4
2 ,7
5
5 ,7 ,4 ,7
6
8 ,3
7
4 ,3 ,1
8
4 ,6 ,0 ,5 ,8 ,9
9
0
ĐầuĐuôi
8 ,9
0
7
1
4
2
7 ,6
3
8 ,7 ,5 ,1
4
5 ,1 ,8
5
8 ,1
6
5 ,5 ,0 ,4
7
8 ,6 ,2 ,1 ,0
8
3 ,0 ,8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 26-04-2020

Ngày: 26/04/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12FE-9FE-7FE
Giải bảy
08
75
40
42
Giải sáu
395
280
985
Giải năm
1884
2203
3664
2606
3478
3633
Giải bốn
6455
7806
1737
8110
Giải ba
66559
79693
39067
88540
84522
10917
Giải nhì
61098
82819
Giải nhất
18768
Giải Đặc biệt
90667
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,6 ,6
1
0 ,7 ,9
2
2
3
3 ,7
4
0 ,2 ,0
5
5 ,9
6
4 ,7 ,8 ,7
7
5 ,8
8
0 ,5 ,4
9
5 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,8 ,1 ,4
0
1
4 ,2
2
0 ,3 ,9
3
8 ,6
4
7 ,9 ,8 ,5
5
0 ,0
6
3 ,6 ,1 ,6
7
0 ,7 ,9 ,6
8
5 ,1
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 26-04-2020

Ngày: 26/04/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12FE-9FE-7FE
Giải bảy
08
75
40
42
Giải sáu
395
280
985
Giải năm
1884
2203
3664
2606
3478
3633
Giải bốn
6455
7806
1737
8110
Giải ba
66559
79693
39067
88540
84522
10917
Giải nhì
61098
82819
Giải nhất
18768
Giải Đặc biệt
90667
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,6 ,6
1
0 ,7 ,9
2
2
3
3 ,7
4
0 ,2 ,0
5
5 ,9
6
4 ,7 ,8 ,7
7
5 ,8
8
0 ,5 ,4
9
5 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,8 ,1 ,4
0
1
4 ,2
2
0 ,3 ,9
3
8 ,6
4
7 ,9 ,8 ,5
5
0 ,0
6
3 ,6 ,1 ,6
7
0 ,7 ,9 ,6
8
5 ,1
9