XSMB Chủ Nhật

Xổ Số Miền Bắc ngày 17-09-2023

Ngày: 17/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD
Giải bảy
97
50
53
24
Giải sáu
266
316
572
Giải năm
9034
3966
3093
1775
7898
1925
Giải bốn
0662
9764
3649
9731
Giải ba
96019
28041
33335
84405
47766
56983
Giải nhì
51233
18206
Giải nhất
80585
Giải Đặc biệt
22365
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,6
1
6 ,9
2
4 ,5
3
4 ,1 ,5 ,3
4
9 ,1
5
0 ,3
6
6 ,6 ,2 ,4 ,6 ,5
7
2 ,5
8
3 ,5
9
7 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,4
1
7 ,6
2
5 ,9 ,8 ,3
3
2 ,3 ,6
4
7 ,2 ,3 ,0 ,8 ,6
5
6 ,1 ,6 ,6 ,0
6
9
7
9
8
4 ,1
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 17-09-2023

Ngày: 17/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD
Giải bảy
97
50
53
24
Giải sáu
266
316
572
Giải năm
9034
3966
3093
1775
7898
1925
Giải bốn
0662
9764
3649
9731
Giải ba
96019
28041
33335
84405
47766
56983
Giải nhì
51233
18206
Giải nhất
80585
Giải Đặc biệt
22365
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,6
1
6 ,9
2
4 ,5
3
4 ,1 ,5 ,3
4
9 ,1
5
0 ,3
6
6 ,6 ,2 ,4 ,6 ,5
7
2 ,5
8
3 ,5
9
7 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,4
1
7 ,6
2
5 ,9 ,8 ,3
3
2 ,3 ,6
4
7 ,2 ,3 ,0 ,8 ,6
5
6 ,1 ,6 ,6 ,0
6
9
7
9
8
4 ,1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 10-09-2023

Ngày: 10/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM
Giải bảy
40
66
26
22
Giải sáu
840
864
219
Giải năm
9414
1229
3791
2810
9720
9332
Giải bốn
7304
9775
0393
2766
Giải ba
88800
91768
96669
72035
32840
02228
Giải nhì
95602
40508
Giải nhất
31314
Giải Đặc biệt
35902
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,0 ,2 ,8 ,2
1
9 ,4 ,0 ,4
2
6 ,2 ,9 ,0 ,8
3
2 ,5
4
0 ,0 ,0
5
6
6 ,4 ,6 ,8 ,9
7
5
8
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
4 ,4 ,1 ,2 ,0 ,4
0
9
1
2 ,3 ,0 ,0
2
9
3
6 ,1 ,0 ,1
4
7 ,3
5
6 ,2 ,6
6
7
6 ,2 ,0
8
1 ,2 ,6
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 10-09-2023

Ngày: 10/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM
Giải bảy
40
66
26
22
Giải sáu
840
864
219
Giải năm
9414
1229
3791
2810
9720
9332
Giải bốn
7304
9775
0393
2766
Giải ba
88800
91768
96669
72035
32840
02228
Giải nhì
95602
40508
Giải nhất
31314
Giải Đặc biệt
35902
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,0 ,2 ,8 ,2
1
9 ,4 ,0 ,4
2
6 ,2 ,9 ,0 ,8
3
2 ,5
4
0 ,0 ,0
5
6
6 ,4 ,6 ,8 ,9
7
5
8
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
4 ,4 ,1 ,2 ,0 ,4
0
9
1
2 ,3 ,0 ,0
2
9
3
6 ,1 ,0 ,1
4
7 ,3
5
6 ,2 ,6
6
7
6 ,2 ,0
8
1 ,2 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 03-09-2023

Ngày: 03/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD
Giải bảy
11
61
62
10
Giải sáu
779
581
275
Giải năm
3250
0583
4468
3204
6188
6210
Giải bốn
6646
2444
8189
0403
Giải ba
64570
10484
87444
72236
25998
89251
Giải nhì
73174
57227
Giải nhất
73829
Giải Đặc biệt
18448
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
1 ,0 ,0
2
7 ,9
3
6
4
6 ,4 ,4 ,8
5
0 ,1
6
1 ,2 ,8
7
9 ,5 ,0 ,4
8
1 ,3 ,8 ,9 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,1 ,7
0
1 ,6 ,8 ,5
1
6
2
8 ,0
3
0 ,4 ,8 ,4 ,7
4
7
5
4 ,3
6
2
7
6 ,8 ,9 ,4
8
7 ,8 ,2
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 03-09-2023

Ngày: 03/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD
Giải bảy
11
61
62
10
Giải sáu
779
581
275
Giải năm
3250
0583
4468
3204
6188
6210
Giải bốn
6646
2444
8189
0403
Giải ba
64570
10484
87444
72236
25998
89251
Giải nhì
73174
57227
Giải nhất
73829
Giải Đặc biệt
18448
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
1 ,0 ,0
2
7 ,9
3
6
4
6 ,4 ,4 ,8
5
0 ,1
6
1 ,2 ,8
7
9 ,5 ,0 ,4
8
1 ,3 ,8 ,9 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,1 ,7
0
1 ,6 ,8 ,5
1
6
2
8 ,0
3
0 ,4 ,8 ,4 ,7
4
7
5
4 ,3
6
2
7
6 ,8 ,9 ,4
8
7 ,8 ,2
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 27-08-2023

Ngày: 27/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD
Giải bảy
11
61
62
10
Giải sáu
779
581
275
Giải năm
3250
0583
4468
3204
6188
6210
Giải bốn
6646
2444
8189
0403
Giải ba
64570
10484
87444
72236
25998
89251
Giải nhì
73174
57227
Giải nhất
73829
Giải Đặc biệt
18448
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
1 ,0 ,0
2
7 ,9
3
6
4
6 ,4 ,4 ,8
5
0 ,1
6
1 ,2 ,8
7
9 ,5 ,0 ,4
8
1 ,3 ,8 ,9 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,1 ,7
0
1 ,6 ,8 ,5
1
6
2
8 ,0
3
0 ,4 ,8 ,4 ,7
4
7
5
4 ,3
6
2
7
6 ,8 ,9 ,4
8
7 ,8 ,2
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 27-08-2023

Ngày: 27/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD
Giải bảy
11
61
62
10
Giải sáu
779
581
275
Giải năm
3250
0583
4468
3204
6188
6210
Giải bốn
6646
2444
8189
0403
Giải ba
64570
10484
87444
72236
25998
89251
Giải nhì
73174
57227
Giải nhất
73829
Giải Đặc biệt
18448
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
1 ,0 ,0
2
7 ,9
3
6
4
6 ,4 ,4 ,8
5
0 ,1
6
1 ,2 ,8
7
9 ,5 ,0 ,4
8
1 ,3 ,8 ,9 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,1 ,7
0
1 ,6 ,8 ,5
1
6
2
8 ,0
3
0 ,4 ,8 ,4 ,7
4
7
5
4 ,3
6
2
7
6 ,8 ,9 ,4
8
7 ,8 ,2
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 20-08-2023

Ngày: 20/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5XU-10XU-12XU-9XU-2XU-7XU
Giải bảy
29
48
01
79
Giải sáu
975
239
505
Giải năm
6922
6348
8028
4123
3955
7616
Giải bốn
3346
9946
2325
2587
Giải ba
17608
65742
48426
85044
78834
64130
Giải nhì
83636
11470
Giải nhất
96875
Giải Đặc biệt
84528
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,5 ,8
1
6
2
9 ,2 ,8 ,3 ,5 ,6 ,8
3
9 ,4 ,0 ,6
4
8 ,8 ,6 ,6 ,2 ,4
5
5
6
7
9 ,5 ,0 ,5
8
7
9
ĐầuĐuôi
3 ,7
0
0
1
2 ,4
2
2
3
4 ,3
4
7 ,0 ,5 ,2 ,7
5
1 ,4 ,4 ,2 ,3
6
8
7
4 ,4 ,2 ,0 ,2
8
2 ,7 ,3
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 20-08-2023

Ngày: 20/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5XU-10XU-12XU-9XU-2XU-7XU
Giải bảy
29
48
01
79
Giải sáu
975
239
505
Giải năm
6922
6348
8028
4123
3955
7616
Giải bốn
3346
9946
2325
2587
Giải ba
17608
65742
48426
85044
78834
64130
Giải nhì
83636
11470
Giải nhất
96875
Giải Đặc biệt
84528
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,5 ,8
1
6
2
9 ,2 ,8 ,3 ,5 ,6 ,8
3
9 ,4 ,0 ,6
4
8 ,8 ,6 ,6 ,2 ,4
5
5
6
7
9 ,5 ,0 ,5
8
7
9
ĐầuĐuôi
3 ,7
0
0
1
2 ,4
2
2
3
4 ,3
4
7 ,0 ,5 ,2 ,7
5
1 ,4 ,4 ,2 ,3
6
8
7
4 ,4 ,2 ,0 ,2
8
2 ,7 ,3
9