Xổ Số Miền Bắc ngày 09-07-2021

Ngày: 09/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3EX-12EX-11EX-7EX-1EX-14EX
Giải bảy
75
05
97
99
Giải sáu
821
264
455
Giải năm
4077
6771
1518
4149
6429
0797
Giải bốn
6381
6278
1109
5474
Giải ba
40505
05757
67062
83003
23669
96779
Giải nhì
92821
77303
Giải nhất
95585
Giải Đặc biệt
70060
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,5 ,3 ,3
1
8
2
1 ,9 ,1
3
4
9
5
5 ,7
6
4 ,2 ,9 ,0
7
5 ,7 ,1 ,8 ,4 ,9
8
1 ,5
9
7 ,9 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
2 ,7 ,8 ,2
1
6
2
0 ,0
3
6 ,7
4
7 ,0 ,5 ,0 ,8
5
6
9 ,7 ,9 ,5
7
1 ,7
8
9 ,4 ,2 ,0 ,6 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 08-07-2021

Ngày: 08/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15EV-6EV-2EV-1EV-14EV-12EV
Giải bảy
28
50
94
07
Giải sáu
598
759
402
Giải năm
9099
2630
1273
4972
0572
4887
Giải bốn
7376
9846
3527
8076
Giải ba
30372
95654
08025
88771
22233
11382
Giải nhì
79821
18474
Giải nhất
27144
Giải Đặc biệt
10346
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
2
8 ,7 ,5 ,1
3
0 ,3
4
6 ,4 ,6
5
0 ,9 ,4
6
7
3 ,2 ,2 ,6 ,6 ,2 ,1 ,4
8
7 ,2
9
4 ,8 ,9
ĐầuĐuôi
5 ,3
0
7 ,2
1
0 ,7 ,7 ,7 ,8
2
7 ,3
3
9 ,5 ,7 ,4
4
2
5
7 ,4 ,7 ,4
6
0 ,8 ,2
7
2 ,9
8
5 ,9
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 07-07-2021

Ngày: 07/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8ES-12ES-14ES-2ES-4ES-9ES
Giải bảy
84
89
26
88
Giải sáu
457
368
616
Giải năm
9545
8228
6424
2928
3552
5104
Giải bốn
3297
6170
7115
2218
Giải ba
56781
06647
92539
37595
40790
68568
Giải nhì
85942
28239
Giải nhất
09512
Giải Đặc biệt
91701
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
6 ,5 ,8 ,2
2
6 ,8 ,4 ,8
3
9 ,9
4
5 ,7 ,2
5
7 ,2
6
8 ,8
7
0
8
4 ,9 ,8 ,1
9
7 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
8 ,0
1
5 ,4 ,1
2
3
8 ,2 ,0
4
4 ,1 ,9
5
2 ,1
6
5 ,9 ,4
7
8 ,6 ,2 ,2 ,1 ,6
8
8 ,3 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 06-07-2021

Ngày: 06/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8ES-12ES-14ES-2ES-4ES-9ES
Giải bảy
84
89
26
88
Giải sáu
457
368
616
Giải năm
9545
8228
6424
2928
3552
5104
Giải bốn
3297
6170
7115
2218
Giải ba
56781
06647
92539
37595
40790
68568
Giải nhì
85942
28239
Giải nhất
09512
Giải Đặc biệt
91701
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
6 ,5 ,8 ,2
2
6 ,8 ,4 ,8
3
9 ,9
4
5 ,7 ,2
5
7 ,2
6
8 ,8
7
0
8
4 ,9 ,8 ,1
9
7 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
8 ,0
1
5 ,4 ,1
2
3
8 ,2 ,0
4
4 ,1 ,9
5
2 ,1
6
5 ,9 ,4
7
8 ,6 ,2 ,2 ,1 ,6
8
8 ,3 ,3
9