Xổ Số Miền Bắc ngày 10-04-2022

Ngày: 10/04/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11UV-4UV-14UV-3UV-9UV-6UV
Giải bảy
05
02
17
69
Giải sáu
616
196
733
Giải năm
0422
4404
9651
5388
4498
1990
Giải bốn
7174
6598
9142
7548
Giải ba
25037
39709
38529
62601
03531
02966
Giải nhì
02772
10133
Giải nhất
01253
Giải Đặc biệt
25295
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,4 ,9 ,1
1
7 ,6
2
2 ,9
3
3 ,7 ,1 ,3
4
2 ,8
5
1 ,3
6
9 ,6
7
4 ,2
8
8
9
6 ,8 ,0 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
9
0
5 ,0 ,3
1
0 ,2 ,4 ,7
2
3 ,3 ,5
3
0 ,7
4
0 ,9
5
1 ,9 ,6
6
1 ,3
7
8 ,9 ,9 ,4
8
6 ,0 ,2
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 09-04-2022

Ngày: 09/04/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9UT-1UT-2UT-12UT-7UT-3UT
Giải bảy
34
94
45
70
Giải sáu
323
312
691
Giải năm
6275
0476
0641
5953
5661
5967
Giải bốn
5610
8570
9836
3346
Giải ba
54217
08307
56617
19934
50892
17924
Giải nhì
00770
73910
Giải nhất
51050
Giải Đặc biệt
34194
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,0 ,7 ,7 ,0
2
3 ,4
3
4 ,6 ,4
4
5 ,1 ,6
5
3 ,0
6
1 ,7
7
0 ,5 ,6 ,0 ,0
8
9
4 ,1 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,1 ,7 ,7 ,1 ,5
0
9 ,4 ,6
1
1 ,9
2
2 ,5
3
3 ,9 ,3 ,2 ,9
4
4 ,7
5
7 ,3 ,4
6
6 ,1 ,0 ,1
7
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 08-04-2022

Ngày: 08/04/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7US-4US-9US-5US-11US-8US
Giải bảy
22
87
18
35
Giải sáu
055
288
241
Giải năm
5377
4388
8415
5235
6560
5842
Giải bốn
5252
7259
0501
5422
Giải ba
13360
31673
48132
12979
60462
22182
Giải nhì
98565
42742
Giải nhất
86531
Giải Đặc biệt
43769
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
8 ,5
2
2 ,2
3
5 ,5 ,2 ,1
4
1 ,2 ,2
5
5 ,2 ,9
6
0 ,0 ,2 ,5 ,9
7
7 ,3 ,9
8
7 ,8 ,8 ,2
9
ĐầuĐuôi
6 ,6
0
4 ,0 ,3
1
2 ,4 ,5 ,2 ,3 ,6 ,8 ,4
2
7
3
4
3 ,5 ,1 ,3 ,6
5
6
8 ,7
7
1 ,8 ,8
8
5 ,7 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 07-04-2022

Ngày: 07/04/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3UN-8UN-13UN-15UN-4UN-2UN
Giải bảy
37
26
73
98
Giải sáu
350
719
668
Giải năm
4146
7378
9912
3356
0462
0403
Giải bốn
0417
6833
4605
4620
Giải ba
95754
49606
16765
58062
95106
79001
Giải nhì
48663
75715
Giải nhất
82066
Giải Đặc biệt
12941
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,6 ,6 ,1
1
9 ,2 ,7 ,5
2
6 ,0
3
7 ,3
4
6 ,1
5
0 ,6 ,4
6
8 ,2 ,5 ,2 ,3 ,6
7
3 ,8
8
9
8
ĐầuĐuôi
5 ,2
0
0 ,4
1
1 ,6 ,6
2
7 ,0 ,3 ,6
3
5
4
0 ,6 ,1
5
2 ,4 ,5 ,0 ,0 ,6
6
3 ,1
7
9 ,6 ,7
8
1
9