Xổ Số Miền Bắc ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL
Giải bảy
21
92
26
62
Giải sáu
441
909
144
Giải năm
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải bốn
6836
5645
2536
8583
Giải ba
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải nhì
02832
00516
Giải nhất
08861
Giải Đặc biệt
44481
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
6
2
1 ,6
3
6 ,6 ,2
4
1 ,4 ,0 ,5 ,8
5
5
6
2 ,2 ,2 ,1
7
1 ,1
8
3 ,4 ,4 ,1
9
2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
2 ,4 ,7 ,7 ,6 ,8
1
9 ,6 ,6 ,6 ,3
2
9 ,8
3
4 ,8 ,8
4
5 ,4
5
2 ,3 ,3 ,1
6
9
7
4
8
0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 09-05-2023

Ngày: 09/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL
Giải bảy
21
92
26
62
Giải sáu
441
909
144
Giải năm
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải bốn
6836
5645
2536
8583
Giải ba
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải nhì
02832
00516
Giải nhất
08861
Giải Đặc biệt
44481
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
6
2
1 ,6
3
6 ,6 ,2
4
1 ,4 ,0 ,5 ,8
5
5
6
2 ,2 ,2 ,1
7
1 ,1
8
3 ,4 ,4 ,1
9
2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
2 ,4 ,7 ,7 ,6 ,8
1
9 ,6 ,6 ,6 ,3
2
9 ,8
3
4 ,8 ,8
4
5 ,4
5
2 ,3 ,3 ,1
6
9
7
4
8
0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 08-05-2023

Ngày: 08/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12RQ-10RQ-6RQ-14RQ-3RQ-9RQ-16RQ-2RQ
Giải bảy
87
35
49
42
Giải sáu
561
096
553
Giải năm
4177
1011
8968
3260
7500
7006
Giải bốn
1177
4922
6028
9883
Giải ba
61949
33310
79061
22400
85742
85067
Giải nhì
12136
10697
Giải nhất
25824
Giải Đặc biệt
81918
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6 ,0
1
1 ,0 ,8
2
2 ,8 ,4
3
5 ,6
4
9 ,2 ,9 ,2
5
3
6
1 ,8 ,0 ,1 ,7
7
7 ,7
8
7 ,3
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,1 ,0
0
6 ,1 ,6
1
4 ,2 ,4
2
5 ,8
3
2
4
3
5
9 ,0 ,3
6
8 ,7 ,7 ,6 ,9
7
6 ,2 ,1
8
4 ,4
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 07-05-2023

Ngày: 07/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14RM-4RM-11RM-15RM-2RM-12RM
Giải bảy
95
86
64
42
Giải sáu
887
368
121
Giải năm
3384
1936
9737
4003
8660
1216
Giải bốn
3713
8736
2531
9024
Giải ba
13198
37540
14699
88940
74267
27235
Giải nhì
28610
84265
Giải nhất
04143
Giải Đặc biệt
88060
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
6 ,3 ,0
2
1 ,4
3
6 ,7 ,6 ,1 ,5
4
2 ,0 ,0 ,3
5
6
4 ,8 ,0 ,7 ,5 ,0
7
8
6 ,7 ,4
9
5 ,8 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,4 ,1 ,6
0
2 ,3
1
4
2
0 ,1 ,4
3
6 ,8 ,2
4
9 ,3 ,6
5
8 ,3 ,1 ,3
6
8 ,3 ,6
7
6 ,9
8
9
9