Xổ Số Miền Bắc ngày 15-01-2022

Ngày: 15/01/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14QY-9QY-11QY-15QY-2QY-10QY
Giải bảy
27
09
80
87
Giải sáu
877
004
172
Giải năm
4107
4023
5944
9446
6904
4687
Giải bốn
9838
6844
4719
2280
Giải ba
39391
25127
54893
33552
39862
77061
Giải nhì
31826
17040
Giải nhất
22217
Giải Đặc biệt
20222
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,7 ,4
1
9 ,7
2
7 ,3 ,7 ,6 ,2
3
8
4
4 ,6 ,4 ,0
5
2
6
2 ,1
7
7 ,2
8
0 ,7 ,7 ,0
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,8 ,4
0
9 ,6
1
7 ,5 ,6 ,2
2
2 ,9
3
0 ,4 ,0 ,4
4
5
4 ,2
6
2 ,8 ,7 ,0 ,8 ,2 ,1
7
3
8
0 ,1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 14-01-2022

Ngày: 14/01/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3QN-8QN-1QN-2QN-5QN-13QN
Giải bảy
14
31
60
02
Giải sáu
848
337
163
Giải năm
3764
9452
9303
1864
7747
7150
Giải bốn
1604
7530
3791
3633
Giải ba
08301
43232
45167
12813
87318
97658
Giải nhì
76753
78236
Giải nhất
64428
Giải Đặc biệt
33657
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,3 ,4 ,1
1
4 ,3 ,8
2
8
3
1 ,7 ,0 ,3 ,2 ,6
4
8 ,7
5
2 ,0 ,8 ,3 ,7
6
0 ,3 ,4 ,4 ,7
7
8
9
1
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,3
0
3 ,9 ,0
1
0 ,5 ,3
2
6 ,0 ,3 ,1 ,5
3
1 ,6 ,6 ,0
4
5
3
6
3 ,4 ,6 ,5
7
4 ,1 ,5 ,2
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 13-01-2022

Ngày: 13/01/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4QV-3QV-12QV-5QV-8QV-1QV
Giải bảy
28
88
04
08
Giải sáu
312
881
528
Giải năm
9965
8258
5690
5901
9239
9036
Giải bốn
4595
0551
1782
4512
Giải ba
57974
99595
91718
18521
91484
48820
Giải nhì
72737
87756
Giải nhất
89412
Giải Đặc biệt
46638
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,1
1
2 ,2 ,8 ,2
2
8 ,8 ,1 ,0
3
9 ,6 ,7 ,8
4
5
8 ,1 ,6
6
5
7
4
8
8 ,1 ,2 ,4
9
0 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
9 ,2
0
8 ,0 ,5 ,2
1
1 ,8 ,1 ,1
2
3
0 ,7 ,8
4
6 ,9 ,9
5
3 ,5
6
3
7
2 ,8 ,0 ,2 ,5 ,1 ,3
8
3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12-01-2022

Ngày: 12/01/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14QS-7QS-1QS-12QS-15QS-2QS
Giải bảy
64
54
52
06
Giải sáu
163
873
955
Giải năm
0821
8322
1624
7933
0535
1263
Giải bốn
3082
1043
9596
7307
Giải ba
56864
06136
53050
68948
67981
42681
Giải nhì
66686
03977
Giải nhất
40173
Giải Đặc biệt
08845
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7
1
2
1 ,2 ,4
3
3 ,5 ,6
4
3 ,8 ,5
5
4 ,2 ,5 ,0
6
4 ,3 ,3 ,4
7
3 ,7 ,3
8
2 ,1 ,1 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
5
0
2 ,8 ,8
1
5 ,2 ,8
2
6 ,7 ,3 ,6 ,4 ,7
3
6 ,5 ,2 ,6
4
5 ,3 ,4
5
0 ,9 ,3 ,8
6
0 ,7
7
4
8
9