Xổ Số Miền Bắc ngày 17-07-2021

Ngày: 17/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8FG-13FG-1FG-7FG-6FG-3FG
Giải bảy
90
99
10
19
Giải sáu
418
044
997
Giải năm
3747
0770
4742
3844
5947
2346
Giải bốn
3748
1336
5786
0202
Giải ba
22130
43749
21938
20267
06235
01548
Giải nhì
93053
30465
Giải nhất
35146
Giải Đặc biệt
05779
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
0 ,9 ,8
2
3
6 ,0 ,8 ,5
4
4 ,7 ,2 ,4 ,7 ,6 ,8 ,9 ,8 ,6
5
3
6
7 ,5
7
0 ,9
8
6
9
0 ,9 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,7 ,3
0
1
4 ,0
2
5
3
4 ,4
4
3 ,6
5
4 ,3 ,8 ,4
6
9 ,4 ,4 ,6
7
1 ,4 ,3 ,4
8
9 ,1 ,4 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 16-07-2021

Ngày: 16/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3FE-1FE-14FE-8FE-7FE-15FE
Giải bảy
96
87
94
66
Giải sáu
215
514
560
Giải năm
8195
5720
3711
7262
0310
5439
Giải bốn
8176
6272
9056
3619
Giải ba
68909
77885
60120
46842
80914
10827
Giải nhì
26508
44631
Giải nhất
48924
Giải Đặc biệt
37782
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
5 ,4 ,1 ,0 ,9 ,4
2
0 ,0 ,7 ,4
3
9 ,1
4
2
5
6
6
6 ,0 ,2
7
6 ,2
8
7 ,5 ,2
9
6 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,1 ,2
0
1 ,3
1
6 ,7 ,4 ,8
2
3
9 ,1 ,1 ,2
4
1 ,9 ,8
5
9 ,6 ,7 ,5
6
8 ,2
7
0
8
3 ,1 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 14-07-2021

Ngày: 14/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9FA-5FA-10FA-12FA-6FA-8FA
Giải bảy
37
53
44
73
Giải sáu
543
721
557
Giải năm
7527
1407
6799
3770
3188
7865
Giải bốn
6143
3233
1442
1872
Giải ba
32583
19099
64281
02204
76324
93948
Giải nhì
20449
04646
Giải nhất
48804
Giải Đặc biệt
48323
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,4
1
2
1 ,7 ,4 ,3
3
7 ,3
4
4 ,3 ,3 ,2 ,8 ,9 ,6
5
3 ,7
6
5
7
3 ,0 ,2
8
8 ,3 ,1
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
7
0
2 ,8
1
4 ,7
2
5 ,7 ,4 ,4 ,3 ,8 ,2
3
4 ,0 ,2 ,0
4
6
5
4
6
3 ,5 ,2 ,0
7
8 ,4
8
9 ,9 ,4
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 13-07-2021

Ngày: 13/07/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9FA-5FA-10FA-12FA-6FA-8FA
Giải bảy
37
53
44
73
Giải sáu
543
721
557
Giải năm
7527
1407
6799
3770
3188
7865
Giải bốn
6143
3233
1442
1872
Giải ba
32583
19099
64281
02204
76324
93948
Giải nhì
20449
04646
Giải nhất
48804
Giải Đặc biệt
48323
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,4
1
2
1 ,7 ,4 ,3
3
7 ,3
4
4 ,3 ,3 ,2 ,8 ,9 ,6
5
3 ,7
6
5
7
3 ,0 ,2
8
8 ,3 ,1
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
7
0
2 ,8
1
4 ,7
2
5 ,7 ,4 ,4 ,3 ,8 ,2
3
4 ,0 ,2 ,0
4
6
5
4
6
3 ,5 ,2 ,0
7
8 ,4
8
9 ,9 ,4
9