Xổ Số Miền Bắc ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG
Giải bảy
01
53
48
49
Giải sáu
724
174
453
Giải năm
0160
3795
0046
7968
4321
9567
Giải bốn
3605
3596
2870
5392
Giải ba
69170
12911
94608
26376
57000
53326
Giải nhì
75772
78656
Giải nhất
63302
Giải Đặc biệt
79436
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5 ,8 ,0 ,2
1
1
2
4 ,1 ,6
3
6
4
8 ,9 ,6
5
3 ,3 ,6
6
0 ,8 ,7
7
4 ,0 ,0 ,6 ,2
8
9
5 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,7 ,7 ,0
0
0 ,2 ,1
1
9 ,7 ,0
2
5 ,5
3
2 ,7
4
9 ,0
5
4 ,9 ,7 ,2 ,5 ,3
6
6
7
4 ,6 ,0
8
4
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 22-09-2022

Ngày: 22/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH
Giải bảy
37
75
66
01
Giải sáu
495
283
089
Giải năm
5119
6943
5185
6519
4917
0751
Giải bốn
1992
5460
0527
7755
Giải ba
11078
35566
60396
76531
52810
77165
Giải nhì
67639
39627
Giải nhất
14235
Giải Đặc biệt
76777
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
9 ,9 ,7 ,0
2
7 ,7
3
7 ,1 ,9 ,5
4
3
5
1 ,5
6
6 ,0 ,6 ,5
7
5 ,8 ,7
8
3 ,9 ,5
9
5 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
6 ,1
0
0 ,5 ,3
1
9
2
8 ,4
3
4
7 ,9 ,8 ,5 ,6 ,3
5
6 ,6 ,9
6
3 ,1 ,2 ,2 ,7
7
7
8
8 ,1 ,1 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 21-09-2022

Ngày: 21/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM
Giải bảy
95
77
72
22
Giải sáu
927
362
456
Giải năm
7124
9884
5639
3108
6204
5861
Giải bốn
2546
5002
0826
2950
Giải ba
18739
41960
51934
31194
39042
78008
Giải nhì
76774
74253
Giải nhất
45485
Giải Đặc biệt
62198
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,2 ,8
1
2
2 ,7 ,4 ,6
3
9 ,9 ,4
4
6 ,2
5
6 ,0 ,3
6
2 ,1 ,0
7
7 ,2 ,4
8
4 ,5
9
5 ,4 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,6
0
6
1
7 ,2 ,6 ,0 ,4
2
5
3
2 ,8 ,0 ,3 ,9 ,7
4
9 ,8
5
5 ,4 ,2
6
7 ,2
7
0 ,0 ,9
8
3 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM
Giải bảy
95
77
72
22
Giải sáu
927
362
456
Giải năm
7124
9884
5639
3108
6204
5861
Giải bốn
2546
5002
0826
2950
Giải ba
18739
41960
51934
31194
39042
78008
Giải nhì
76774
74253
Giải nhất
45485
Giải Đặc biệt
62198
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,2 ,8
1
2
2 ,7 ,4 ,6
3
9 ,9 ,4
4
6 ,2
5
6 ,0 ,3
6
2 ,1 ,0
7
7 ,2 ,4
8
4 ,5
9
5 ,4 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,6
0
6
1
7 ,2 ,6 ,0 ,4
2
5
3
2 ,8 ,0 ,3 ,9 ,7
4
9 ,8
5
5 ,4 ,2
6
7 ,2
7
0 ,0 ,9
8
3 ,3
9