XSMB Thứ 2

Xổ Số Miền Bắc ngày 05-12-2022

Ngày: 05/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS
Giải bảy
41
70
91
63
Giải sáu
360
056
159
Giải năm
9092
0654
5542
1536
7600
1112
Giải bốn
9528
9318
0371
6934
Giải ba
83464
48820
30683
55403
87940
69185
Giải nhì
86182
23838
Giải nhất
99442
Giải Đặc biệt
13454
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
2 ,8
2
8 ,0
3
6 ,4 ,8
4
1 ,2 ,0 ,2
5
6 ,9 ,4 ,4
6
3 ,0 ,4
7
0 ,1
8
3 ,5 ,2
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,0 ,2 ,4
0
4 ,9 ,7
1
9 ,4 ,1 ,8 ,4
2
6 ,8 ,0
3
5 ,3 ,6 ,5
4
8
5
5 ,3
6
7
2 ,1 ,3
8
5
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 05-12-2022

Ngày: 05/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS
Giải bảy
41
70
91
63
Giải sáu
360
056
159
Giải năm
9092
0654
5542
1536
7600
1112
Giải bốn
9528
9318
0371
6934
Giải ba
83464
48820
30683
55403
87940
69185
Giải nhì
86182
23838
Giải nhất
99442
Giải Đặc biệt
13454
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
2 ,8
2
8 ,0
3
6 ,4 ,8
4
1 ,2 ,0 ,2
5
6 ,9 ,4 ,4
6
3 ,0 ,4
7
0 ,1
8
3 ,5 ,2
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,0 ,2 ,4
0
4 ,9 ,7
1
9 ,4 ,1 ,8 ,4
2
6 ,8 ,0
3
5 ,3 ,6 ,5
4
8
5
5 ,3
6
7
2 ,1 ,3
8
5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 28-11-2022

Ngày: 28/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA
Giải bảy
00
38
53
46
Giải sáu
237
566
975
Giải năm
8207
5400
1972
6506
6648
3190
Giải bốn
3317
8046
3130
6290
Giải ba
96896
65083
98122
79833
61991
81641
Giải nhì
23237
17499
Giải nhất
90987
Giải Đặc biệt
65507
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7 ,0 ,6 ,7
1
7
2
2
3
8 ,7 ,0 ,3 ,7
4
6 ,8 ,6 ,1
5
3
6
6
7
5 ,2
8
3 ,7
9
0 ,0 ,6 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,9 ,3 ,9
0
9 ,4
1
7 ,2
2
5 ,8 ,3
3
4
7
5
4 ,6 ,0 ,4 ,9
6
3 ,0 ,1 ,3 ,8 ,0
7
3 ,4
8
9
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 28-11-2022

Ngày: 28/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA
Giải bảy
00
38
53
46
Giải sáu
237
566
975
Giải năm
8207
5400
1972
6506
6648
3190
Giải bốn
3317
8046
3130
6290
Giải ba
96896
65083
98122
79833
61991
81641
Giải nhì
23237
17499
Giải nhất
90987
Giải Đặc biệt
65507
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7 ,0 ,6 ,7
1
7
2
2
3
8 ,7 ,0 ,3 ,7
4
6 ,8 ,6 ,1
5
3
6
6
7
5 ,2
8
3 ,7
9
0 ,0 ,6 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,9 ,3 ,9
0
9 ,4
1
7 ,2
2
5 ,8 ,3
3
4
7
5
4 ,6 ,0 ,4 ,9
6
3 ,0 ,1 ,3 ,8 ,0
7
3 ,4
8
9
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 21-11-2022

Ngày: 21/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
Giải bảy
96
25
69
47
Giải sáu
753
767
938
Giải năm
7051
9777
2130
6304
7143
3659
Giải bốn
7508
4247
6600
5785
Giải ba
86711
73926
59382
58525
08199
09891
Giải nhì
23946
43525
Giải nhất
32734
Giải Đặc biệt
52091
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,0
1
1
2
5 ,6 ,5 ,5
3
8 ,0 ,4
4
7 ,3 ,7 ,6
5
3 ,1 ,9
6
9 ,7
7
7
8
5 ,2
9
6 ,9 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,0
0
5 ,1 ,9 ,9
1
8
2
5 ,4
3
0 ,3
4
2 ,8 ,2 ,2
5
9 ,2 ,4
6
4 ,6 ,7 ,4
7
3 ,0
8
6 ,5 ,9
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 21-11-2022

Ngày: 21/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
Giải bảy
96
25
69
47
Giải sáu
753
767
938
Giải năm
7051
9777
2130
6304
7143
3659
Giải bốn
7508
4247
6600
5785
Giải ba
86711
73926
59382
58525
08199
09891
Giải nhì
23946
43525
Giải nhất
32734
Giải Đặc biệt
52091
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,0
1
1
2
5 ,6 ,5 ,5
3
8 ,0 ,4
4
7 ,3 ,7 ,6
5
3 ,1 ,9
6
9 ,7
7
7
8
5 ,2
9
6 ,9 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,0
0
5 ,1 ,9 ,9
1
8
2
5 ,4
3
0 ,3
4
2 ,8 ,2 ,2
5
9 ,2 ,4
6
4 ,6 ,7 ,4
7
3 ,0
8
6 ,5 ,9
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 14-11-2022

Ngày: 14/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
Giải bảy
32
64
98
25
Giải sáu
536
385
828
Giải năm
1489
4707
5990
1175
9767
6607
Giải bốn
4220
8664
4267
0323
Giải ba
04061
27766
63457
55406
80996
71332
Giải nhì
25825
57592
Giải nhất
89551
Giải Đặc biệt
71610
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,6
1
0
2
5 ,8 ,0 ,3 ,5
3
2 ,6 ,2
4
5
7 ,1
6
4 ,7 ,4 ,7 ,1 ,6
7
5
8
5 ,9
9
8 ,0 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,1
0
6 ,5
1
3 ,3 ,9
2
2
3
6 ,6
4
2 ,8 ,7 ,2
5
3 ,6 ,0 ,9
6
0 ,6 ,0 ,6 ,5
7
9 ,2
8
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 14-11-2022

Ngày: 14/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
Giải bảy
32
64
98
25
Giải sáu
536
385
828
Giải năm
1489
4707
5990
1175
9767
6607
Giải bốn
4220
8664
4267
0323
Giải ba
04061
27766
63457
55406
80996
71332
Giải nhì
25825
57592
Giải nhất
89551
Giải Đặc biệt
71610
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,6
1
0
2
5 ,8 ,0 ,3 ,5
3
2 ,6 ,2
4
5
7 ,1
6
4 ,7 ,4 ,7 ,1 ,6
7
5
8
5 ,9
9
8 ,0 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,1
0
6 ,5
1
3 ,3 ,9
2
2
3
6 ,6
4
2 ,8 ,7 ,2
5
3 ,6 ,0 ,9
6
0 ,6 ,0 ,6 ,5
7
9 ,2
8
8
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 07-11-2022

Ngày: 07/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6FH-9FH-2FH-10FH-5FH-4FH
Giải bảy
22
57
54
16
Giải sáu
111
430
454
Giải năm
3125
3132
4645
4147
8339
8043
Giải bốn
8394
8830
8457
0320
Giải ba
67364
85138
96320
49873
10652
89668
Giải nhì
81233
87337
Giải nhất
58970
Giải Đặc biệt
66819
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,9
2
2 ,5 ,0 ,0
3
0 ,2 ,9 ,0 ,8 ,3 ,7
4
5 ,7 ,3
5
7 ,4 ,4 ,7 ,2
6
4 ,8
7
3 ,0
8
9
4
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,2 ,2 ,7
0
1
1
2 ,3 ,5
2
4 ,7 ,3
3
5 ,5 ,9 ,6
4
2 ,4
5
1
6
5 ,4 ,5 ,3
7
3 ,6
8
3 ,1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 07-11-2022

Ngày: 07/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6FH-9FH-2FH-10FH-5FH-4FH
Giải bảy
22
57
54
16
Giải sáu
111
430
454
Giải năm
3125
3132
4645
4147
8339
8043
Giải bốn
8394
8830
8457
0320
Giải ba
67364
85138
96320
49873
10652
89668
Giải nhì
81233
87337
Giải nhất
58970
Giải Đặc biệt
66819
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,9
2
2 ,5 ,0 ,0
3
0 ,2 ,9 ,0 ,8 ,3 ,7
4
5 ,7 ,3
5
7 ,4 ,4 ,7 ,2
6
4 ,8
7
3 ,0
8
9
4
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,2 ,2 ,7
0
1
1
2 ,3 ,5
2
4 ,7 ,3
3
5 ,5 ,9 ,6
4
2 ,4
5
1
6
5 ,4 ,5 ,3
7
3 ,6
8
3 ,1
9