XSMB Thứ 2

Xổ Số Miền Bắc ngày 20-03-2023

Ngày: 20/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU
Giải bảy
29
54
10
42
Giải sáu
617
012
182
Giải năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải bốn
6979
7304
7041
4748
Giải ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải nhì
69360
66583
Giải nhất
24877
Giải Đặc biệt
24192
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5 ,4
1
0 ,7 ,2 ,0
2
9 ,2 ,9
3
2 ,8
4
2 ,1 ,8 ,2
5
4 ,2
6
3 ,0
7
9 ,7
8
2 ,3
9
9 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,9 ,6
0
4
1
4 ,1 ,8 ,2 ,5 ,3 ,4 ,9
2
6 ,8
3
5 ,0
4
0
5
6
1 ,7
7
4 ,3
8
2 ,0 ,7 ,2 ,9
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 20-03-2023

Ngày: 20/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU
Giải bảy
29
54
10
42
Giải sáu
617
012
182
Giải năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải bốn
6979
7304
7041
4748
Giải ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải nhì
69360
66583
Giải nhất
24877
Giải Đặc biệt
24192
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5 ,4
1
0 ,7 ,2 ,0
2
9 ,2 ,9
3
2 ,8
4
2 ,1 ,8 ,2
5
4 ,2
6
3 ,0
7
9 ,7
8
2 ,3
9
9 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,9 ,6
0
4
1
4 ,1 ,8 ,2 ,5 ,3 ,4 ,9
2
6 ,8
3
5 ,0
4
0
5
6
1 ,7
7
4 ,3
8
2 ,0 ,7 ,2 ,9
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 13-03-2023

Ngày: 13/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG
Giải bảy
51
56
78
37
Giải sáu
147
834
427
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải bốn
5421
3336
3075
0339
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải nhì
32503
77792
Giải nhất
60388
Giải Đặc biệt
68205
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3 ,5
1
3
2
7 ,1 ,7 ,1
3
7 ,4 ,3 ,8 ,6 ,9
4
7
5
1 ,6 ,5
6
4
7
8 ,7 ,8 ,5 ,3 ,4
8
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,2
1
9
2
3 ,1 ,7 ,0
3
3 ,6 ,7
4
5 ,7 ,0
5
5 ,3
6
3 ,4 ,2 ,7 ,2
7
7 ,7 ,3 ,8
8
3 ,0
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 13-03-2023

Ngày: 13/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG
Giải bảy
51
56
78
37
Giải sáu
147
834
427
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải bốn
5421
3336
3075
0339
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải nhì
32503
77792
Giải nhất
60388
Giải Đặc biệt
68205
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3 ,5
1
3
2
7 ,1 ,7 ,1
3
7 ,4 ,3 ,8 ,6 ,9
4
7
5
1 ,6 ,5
6
4
7
8 ,7 ,8 ,5 ,3 ,4
8
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,2
1
9
2
3 ,1 ,7 ,0
3
3 ,6 ,7
4
5 ,7 ,0
5
5 ,3
6
3 ,4 ,2 ,7 ,2
7
7 ,7 ,3 ,8
8
3 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 06-03-2023

Ngày: 06/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL
Giải bảy
47
73
97
23
Giải sáu
746
208
679
Giải năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải bốn
7287
6916
3685
6225
Giải ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải nhì
89252
08794
Giải nhất
34271
Giải Đặc biệt
39919
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,6 ,7 ,9
2
3 ,6 ,5
3
4
4
7 ,6 ,4
5
7 ,8 ,5 ,2
6
5
7
3 ,9 ,1 ,4 ,1
8
3 ,7 ,5
9
7 ,4
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
5
2
7 ,2 ,8
3
3 ,4 ,7 ,9
4
6 ,8 ,2 ,5
5
4 ,2 ,1 ,1
6
4 ,9 ,5 ,8 ,1
7
0 ,5
8
7 ,1
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 06-03-2023

Ngày: 06/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL
Giải bảy
47
73
97
23
Giải sáu
746
208
679
Giải năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải bốn
7287
6916
3685
6225
Giải ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải nhì
89252
08794
Giải nhất
34271
Giải Đặc biệt
39919
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,6 ,7 ,9
2
3 ,6 ,5
3
4
4
7 ,6 ,4
5
7 ,8 ,5 ,2
6
5
7
3 ,9 ,1 ,4 ,1
8
3 ,7 ,5
9
7 ,4
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
5
2
7 ,2 ,8
3
3 ,4 ,7 ,9
4
6 ,8 ,2 ,5
5
4 ,2 ,1 ,1
6
4 ,9 ,5 ,8 ,1
7
0 ,5
8
7 ,1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 27-02-2023

Ngày: 27/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU
Giải bảy
24
00
65
16
Giải sáu
915
894
598
Giải năm
0499
1466
2069
6655
0134
2993
Giải bốn
7454
7809
8678
2897
Giải ba
97839
24382
48220
49467
28419
70861
Giải nhì
10620
41971
Giải nhất
96434
Giải Đặc biệt
93758
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9
1
6 ,5 ,9
2
4 ,0 ,0
3
4 ,9 ,4
4
5
5 ,4 ,8
6
5 ,6 ,9 ,7 ,1
7
8 ,1
8
2
9
4 ,8 ,9 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,2 ,2
0
6 ,7
1
8
2
9
3
2 ,9 ,3 ,5 ,3
4
6 ,1 ,5
5
1 ,6
6
9 ,6
7
9 ,7 ,5
8
9 ,6 ,0 ,3 ,1
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 27-02-2023

Ngày: 27/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU
Giải bảy
24
00
65
16
Giải sáu
915
894
598
Giải năm
0499
1466
2069
6655
0134
2993
Giải bốn
7454
7809
8678
2897
Giải ba
97839
24382
48220
49467
28419
70861
Giải nhì
10620
41971
Giải nhất
96434
Giải Đặc biệt
93758
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9
1
6 ,5 ,9
2
4 ,0 ,0
3
4 ,9 ,4
4
5
5 ,4 ,8
6
5 ,6 ,9 ,7 ,1
7
8 ,1
8
2
9
4 ,8 ,9 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,2 ,2
0
6 ,7
1
8
2
9
3
2 ,9 ,3 ,5 ,3
4
6 ,1 ,5
5
1 ,6
6
9 ,6
7
9 ,7 ,5
8
9 ,6 ,0 ,3 ,1
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 20-02-2023

Ngày: 20/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC
Giải bảy
96
41
42
68
Giải sáu
465
167
833
Giải năm
7248
6558
9717
9849
7663
2831
Giải bốn
2432
6816
7273
9680
Giải ba
47885
14847
59176
85638
87409
86316
Giải nhì
41854
66216
Giải nhất
01606
Giải Đặc biệt
32775
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
7 ,6 ,6 ,6
2
3
3 ,1 ,2 ,8
4
1 ,2 ,8 ,9 ,7
5
8 ,4
6
8 ,5 ,7 ,3
7
3 ,6 ,5
8
0 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,3
1
4 ,3
2
3 ,6 ,7
3
5
4
6 ,8 ,7
5
9 ,1 ,7 ,1 ,1 ,0
6
6 ,1 ,4
7
6 ,4 ,5 ,3
8
4 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 20-02-2023

Ngày: 20/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC
Giải bảy
96
41
42
68
Giải sáu
465
167
833
Giải năm
7248
6558
9717
9849
7663
2831
Giải bốn
2432
6816
7273
9680
Giải ba
47885
14847
59176
85638
87409
86316
Giải nhì
41854
66216
Giải nhất
01606
Giải Đặc biệt
32775
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
7 ,6 ,6 ,6
2
3
3 ,1 ,2 ,8
4
1 ,2 ,8 ,9 ,7
5
8 ,4
6
8 ,5 ,7 ,3
7
3 ,6 ,5
8
0 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,3
1
4 ,3
2
3 ,6 ,7
3
5
4
6 ,8 ,7
5
9 ,1 ,7 ,1 ,1 ,0
6
6 ,1 ,4
7
6 ,4 ,5 ,3
8
4 ,0
9