XSMB Thứ 3

Xổ Số Miền Bắc ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC
Giải bảy
92
19
52
44
Giải sáu
564
906
826
Giải năm
2967
8407
0472
8087
2142
0254
Giải bốn
9898
3566
9576
3523
Giải ba
94817
46842
80937
93431
84038
68623
Giải nhì
94697
54948
Giải nhất
28261
Giải Đặc biệt
43104
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7 ,4
1
9 ,7
2
6 ,3 ,3
3
7 ,1 ,8
4
4 ,2 ,2 ,8
5
2 ,4
6
4 ,7 ,6 ,1
7
2 ,6
8
7
9
2 ,8 ,7
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
9 ,5 ,7 ,4 ,4
2
2 ,2
3
4 ,6 ,5 ,0
4
5
0 ,2 ,6 ,7
6
6 ,0 ,8 ,1 ,3 ,9
7
9 ,3 ,4
8
1
9

Xổ Số QUẢNG NINH ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC
Giải bảy
92
19
52
44
Giải sáu
564
906
826
Giải năm
2967
8407
0472
8087
2142
0254
Giải bốn
9898
3566
9576
3523
Giải ba
94817
46842
80937
93431
84038
68623
Giải nhì
94697
54948
Giải nhất
28261
Giải Đặc biệt
43104
Kết quả Xổ Số QUẢNG NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7 ,4
1
9 ,7
2
6 ,3 ,3
3
7 ,1 ,8
4
4 ,2 ,2 ,8
5
2 ,4
6
4 ,7 ,6 ,1
7
2 ,6
8
7
9
2 ,8 ,7
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
9 ,5 ,7 ,4 ,4
2
2 ,2
3
4 ,6 ,5 ,0
4
5
0 ,2 ,6 ,7
6
6 ,0 ,8 ,1 ,3 ,9
7
9 ,3 ,4
8
1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12-09-2023

Ngày: 12/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL
Giải bảy
93
87
75
00
Giải sáu
598
735
736
Giải năm
0262
5994
3823
7323
3169
7052
Giải bốn
5802
8956
7809
3074
Giải ba
36081
69640
53912
46658
14279
54968
Giải nhì
76409
96941
Giải nhất
07404
Giải Đặc biệt
63768
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2 ,9 ,9 ,4
1
2
2
3 ,3
3
5 ,6
4
0 ,1
5
2 ,6 ,8
6
2 ,9 ,8 ,8
7
5 ,4 ,9
8
7 ,1
9
3 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
8 ,4
1
6 ,5 ,0 ,1
2
9 ,2 ,2
3
9 ,7 ,0
4
7 ,3
5
3 ,5
6
8
7
9 ,5 ,6 ,6
8
6 ,0 ,7 ,0
9

Xổ Số QUẢNG NINH ngày 12-09-2023

Ngày: 12/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL
Giải bảy
93
87
75
00
Giải sáu
598
735
736
Giải năm
0262
5994
3823
7323
3169
7052
Giải bốn
5802
8956
7809
3074
Giải ba
36081
69640
53912
46658
14279
54968
Giải nhì
76409
96941
Giải nhất
07404
Giải Đặc biệt
63768
Kết quả Xổ Số QUẢNG NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2 ,9 ,9 ,4
1
2
2
3 ,3
3
5 ,6
4
0 ,1
5
2 ,6 ,8
6
2 ,9 ,8 ,8
7
5 ,4 ,9
8
7 ,1
9
3 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
8 ,4
1
6 ,5 ,0 ,1
2
9 ,2 ,2
3
9 ,7 ,0
4
7 ,3
5
3 ,5
6
8
7
9 ,5 ,6 ,6
8
6 ,0 ,7 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 05-09-2023

Ngày: 05/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT
Giải bảy
43
36
25
53
Giải sáu
490
255
462
Giải năm
3315
3628
8407
0132
3485
5123
Giải bốn
3781
1650
3560
7411
Giải ba
18824
07874
25822
50186
66056
41908
Giải nhì
87846
28711
Giải nhất
37863
Giải Đặc biệt
08811
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,8
1
5 ,1 ,1 ,1
2
5 ,8 ,3 ,4 ,2
3
6 ,2
4
3 ,6
5
3 ,5 ,0 ,6
6
2 ,0 ,3
7
4
8
5 ,1 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,6
0
8 ,1 ,1 ,1
1
6 ,3 ,2
2
4 ,5 ,2 ,6
3
2 ,7
4
2 ,5 ,1 ,8
5
3 ,8 ,5 ,4
6
0
7
2 ,0
8
9

Xổ Số QUẢNG NINH ngày 05-09-2023

Ngày: 05/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT
Giải bảy
43
36
25
53
Giải sáu
490
255
462
Giải năm
3315
3628
8407
0132
3485
5123
Giải bốn
3781
1650
3560
7411
Giải ba
18824
07874
25822
50186
66056
41908
Giải nhì
87846
28711
Giải nhất
37863
Giải Đặc biệt
08811
Kết quả Xổ Số QUẢNG NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,8
1
5 ,1 ,1 ,1
2
5 ,8 ,3 ,4 ,2
3
6 ,2
4
3 ,6
5
3 ,5 ,0 ,6
6
2 ,0 ,3
7
4
8
5 ,1 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,6
0
8 ,1 ,1 ,1
1
6 ,3 ,2
2
4 ,5 ,2 ,6
3
2 ,7
4
2 ,5 ,1 ,8
5
3 ,8 ,5 ,4
6
0
7
2 ,0
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 29-08-2023

Ngày: 29/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC
Giải bảy
14
08
03
65
Giải sáu
073
070
392
Giải năm
7212
5751
3688
3614
1843
5375
Giải bốn
8530
6367
8245
0564
Giải ba
44306
18203
05711
38445
73969
29512
Giải nhì
36313
38300
Giải nhất
32479
Giải Đặc biệt
83185
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,6 ,3 ,0
1
4 ,2 ,4 ,1 ,2 ,3
2
3
0
4
3 ,5 ,5
5
1
6
5 ,7 ,4 ,9
7
3 ,0 ,5 ,9
8
8 ,5
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,0
0
5 ,1
1
9 ,1 ,1
2
0 ,7 ,4 ,0 ,1
3
1 ,1 ,6
4
6 ,7 ,4 ,4 ,8
5
0
6
6
7
0 ,8
8
6 ,7
9

Xổ Số QUẢNG NINH ngày 29-08-2023

Ngày: 29/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC
Giải bảy
14
08
03
65
Giải sáu
073
070
392
Giải năm
7212
5751
3688
3614
1843
5375
Giải bốn
8530
6367
8245
0564
Giải ba
44306
18203
05711
38445
73969
29512
Giải nhì
36313
38300
Giải nhất
32479
Giải Đặc biệt
83185
Kết quả Xổ Số QUẢNG NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,6 ,3 ,0
1
4 ,2 ,4 ,1 ,2 ,3
2
3
0
4
3 ,5 ,5
5
1
6
5 ,7 ,4 ,9
7
3 ,0 ,5 ,9
8
8 ,5
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,0
0
5 ,1
1
9 ,1 ,1
2
0 ,7 ,4 ,0 ,1
3
1 ,1 ,6
4
6 ,7 ,4 ,4 ,8
5
0
6
6
7
0 ,8
8
6 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 22-08-2023

Ngày: 22/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3XL-4XL-7XL-8XL-1XL-5XL
Giải bảy
55
97
57
71
Giải sáu
482
715
298
Giải năm
4602
3578
4652
0483
8462
8840
Giải bốn
9630
2219
8757
8776
Giải ba
91318
15732
46289
25409
20500
06303
Giải nhì
15978
22802
Giải nhất
79939
Giải Đặc biệt
27221
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,0 ,3 ,2
1
5 ,9 ,8
2
1
3
0 ,2 ,9
4
0
5
5 ,7 ,2 ,7
6
2
7
1 ,8 ,6 ,8
8
2 ,3 ,9
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,0
0
7 ,2
1
8 ,0 ,5 ,6 ,3 ,0
2
8 ,0
3
4
5 ,1
5
7
6
9 ,5 ,5
7
9 ,7 ,1 ,7
8
1 ,8 ,0 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NINH ngày 22-08-2023

Ngày: 22/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3XL-4XL-7XL-8XL-1XL-5XL
Giải bảy
55
97
57
71
Giải sáu
482
715
298
Giải năm
4602
3578
4652
0483
8462
8840
Giải bốn
9630
2219
8757
8776
Giải ba
91318
15732
46289
25409
20500
06303
Giải nhì
15978
22802
Giải nhất
79939
Giải Đặc biệt
27221
Kết quả Xổ Số QUẢNG NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,0 ,3 ,2
1
5 ,9 ,8
2
1
3
0 ,2 ,9
4
0
5
5 ,7 ,2 ,7
6
2
7
1 ,8 ,6 ,8
8
2 ,3 ,9
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,0
0
7 ,2
1
8 ,0 ,5 ,6 ,3 ,0
2
8 ,0
3
4
5 ,1
5
7
6
9 ,5 ,5
7
9 ,7 ,1 ,7
8
1 ,8 ,0 ,3
9