XSMB Thứ 4

Xổ Số Miền Bắc ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL
Giải bảy
78
91
21
34
Giải sáu
948
191
615
Giải năm
0594
4871
7149
8937
3123
4242
Giải bốn
6742
1749
8665
0992
Giải ba
71926
87565
57336
56415
07553
67042
Giải nhì
10638
56467
Giải nhất
98338
Giải Đặc biệt
85867
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,5
2
1 ,3 ,6
3
4 ,7 ,6 ,8 ,8
4
8 ,9 ,2 ,2 ,9 ,2
5
3
6
5 ,5 ,7 ,7
7
8 ,1
8
9
1 ,1 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,9 ,7
1
4 ,4 ,9 ,4
2
2 ,5
3
3 ,9
4
1 ,6 ,6 ,1
5
2 ,3
6
3 ,6 ,6
7
7 ,4 ,3 ,3
8
4 ,4
9

Xổ Số BẮC NINH ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL
Giải bảy
78
91
21
34
Giải sáu
948
191
615
Giải năm
0594
4871
7149
8937
3123
4242
Giải bốn
6742
1749
8665
0992
Giải ba
71926
87565
57336
56415
07553
67042
Giải nhì
10638
56467
Giải nhất
98338
Giải Đặc biệt
85867
Kết quả Xổ Số BẮC NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,5
2
1 ,3 ,6
3
4 ,7 ,6 ,8 ,8
4
8 ,9 ,2 ,2 ,9 ,2
5
3
6
5 ,5 ,7 ,7
7
8 ,1
8
9
1 ,1 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,9 ,7
1
4 ,4 ,9 ,4
2
2 ,5
3
3 ,9
4
1 ,6 ,6 ,1
5
2 ,3
6
3 ,6 ,6
7
7 ,4 ,3 ,3
8
4 ,4
9

Xổ Số BẮC NINH ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Giải bảy
50
34
15
65
Giải sáu
890
019
282
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải bốn
5492
5227
1493
2338
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải nhì
72017
98904
Giải nhất
68161
Giải Đặc biệt
32754
Kết quả Xổ Số BẮC NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,7 ,4
1
5 ,9 ,4 ,7
2
7
3
4 ,8
4
3 ,0
5
0 ,7 ,3 ,9 ,4
6
5 ,3 ,1
7
8
2 ,4
9
0 ,2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,4
0
6
1
8 ,9
2
4 ,6 ,9 ,5
3
3 ,8 ,1 ,0 ,5
4
1 ,6
5
6
5 ,2 ,9 ,0 ,1
7
3
8
1 ,0 ,0 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Giải bảy
50
34
15
65
Giải sáu
890
019
282
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải bốn
5492
5227
1493
2338
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải nhì
72017
98904
Giải nhất
68161
Giải Đặc biệt
32754
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,7 ,4
1
5 ,9 ,4 ,7
2
7
3
4 ,8
4
3 ,0
5
0 ,7 ,3 ,9 ,4
6
5 ,3 ,1
7
8
2 ,4
9
0 ,2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,4
0
6
1
8 ,9
2
4 ,6 ,9 ,5
3
3 ,8 ,1 ,0 ,5
4
1 ,6
5
6
5 ,2 ,9 ,0 ,1
7
3
8
1 ,0 ,0 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 17-05-2023

Ngày: 17/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC
Giải bảy
53
71
80
05
Giải sáu
107
095
442
Giải năm
1853
5302
2858
0332
3887
9106
Giải bốn
2320
0344
4038
5493
Giải ba
55838
87861
81301
12200
75630
88618
Giải nhì
56387
17280
Giải nhất
63262
Giải Đặc biệt
90956
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7 ,2 ,6 ,1 ,0
1
8
2
0
3
2 ,8 ,8 ,0
4
2 ,4
5
3 ,3 ,8 ,6
6
1 ,2
7
1
8
0 ,7 ,7 ,0
9
5 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,0 ,3 ,8
0
7 ,6 ,0
1
4 ,0 ,3 ,6
2
5 ,5 ,9
3
4
4
0 ,9
5
0 ,5
6
0 ,8 ,8
7
5 ,3 ,3 ,1
8
9

Xổ Số BẮC NINH ngày 17-05-2023

Ngày: 17/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC
Giải bảy
53
71
80
05
Giải sáu
107
095
442
Giải năm
1853
5302
2858
0332
3887
9106
Giải bốn
2320
0344
4038
5493
Giải ba
55838
87861
81301
12200
75630
88618
Giải nhì
56387
17280
Giải nhất
63262
Giải Đặc biệt
90956
Kết quả Xổ Số BẮC NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7 ,2 ,6 ,1 ,0
1
8
2
0
3
2 ,8 ,8 ,0
4
2 ,4
5
3 ,3 ,8 ,6
6
1 ,2
7
1
8
0 ,7 ,7 ,0
9
5 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,0 ,3 ,8
0
7 ,6 ,0
1
4 ,0 ,3 ,6
2
5 ,5 ,9
3
4
4
0 ,9
5
0 ,5
6
0 ,8 ,8
7
5 ,3 ,3 ,1
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL
Giải bảy
21
92
26
62
Giải sáu
441
909
144
Giải năm
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải bốn
6836
5645
2536
8583
Giải ba
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải nhì
02832
00516
Giải nhất
08861
Giải Đặc biệt
44481
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
6
2
1 ,6
3
6 ,6 ,2
4
1 ,4 ,0 ,5 ,8
5
5
6
2 ,2 ,2 ,1
7
1 ,1
8
3 ,4 ,4 ,1
9
2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
2 ,4 ,7 ,7 ,6 ,8
1
9 ,6 ,6 ,6 ,3
2
9 ,8
3
4 ,8 ,8
4
5 ,4
5
2 ,3 ,3 ,1
6
9
7
4
8
0
9

Xổ Số BẮC NINH ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL
Giải bảy
21
92
26
62
Giải sáu
441
909
144
Giải năm
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải bốn
6836
5645
2536
8583
Giải ba
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải nhì
02832
00516
Giải nhất
08861
Giải Đặc biệt
44481
Kết quả Xổ Số BẮC NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
6
2
1 ,6
3
6 ,6 ,2
4
1 ,4 ,0 ,5 ,8
5
5
6
2 ,2 ,2 ,1
7
1 ,1
8
3 ,4 ,4 ,1
9
2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
2 ,4 ,7 ,7 ,6 ,8
1
9 ,6 ,6 ,6 ,3
2
9 ,8
3
4 ,8 ,8
4
5 ,4
5
2 ,3 ,3 ,1
6
9
7
4
8
0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 03-05-2023

Ngày: 03/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU
Giải bảy
84
00
14
58
Giải sáu
389
974
716
Giải năm
4791
9748
1765
2248
3694
0371
Giải bốn
3658
6406
0212
2988
Giải ba
48152
67318
78622
65301
40398
81980
Giải nhì
75547
22089
Giải nhất
92980
Giải Đặc biệt
61820
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6 ,1
1
4 ,6 ,2 ,8
2
2 ,0
3
4
8 ,8 ,7
5
8 ,8 ,2
6
5
7
4 ,1
8
4 ,9 ,8 ,0 ,9 ,0
9
1 ,4 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,8 ,8 ,2
0
9 ,7 ,0
1
1 ,5 ,2
2
3
8 ,1 ,7 ,9
4
6
5
1 ,0
6
4
7
5 ,4 ,4 ,5 ,8 ,1 ,9
8
8 ,8
9

Xổ Số BẮC NINH ngày 03-05-2023

Ngày: 03/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU
Giải bảy
84
00
14
58
Giải sáu
389
974
716
Giải năm
4791
9748
1765
2248
3694
0371
Giải bốn
3658
6406
0212
2988
Giải ba
48152
67318
78622
65301
40398
81980
Giải nhì
75547
22089
Giải nhất
92980
Giải Đặc biệt
61820
Kết quả Xổ Số BẮC NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6 ,1
1
4 ,6 ,2 ,8
2
2 ,0
3
4
8 ,8 ,7
5
8 ,8 ,2
6
5
7
4 ,1
8
4 ,9 ,8 ,0 ,9 ,0
9
1 ,4 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,8 ,8 ,2
0
9 ,7 ,0
1
1 ,5 ,2
2
3
8 ,1 ,7 ,9
4
6
5
1 ,0
6
4
7
5 ,4 ,4 ,5 ,8 ,1 ,9
8
8 ,8
9