XSMB Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY
Giải bảy
64
63
21
91
Giải sáu
104
794
694
Giải năm
6189
5380
9292
6703
4758
9247
Giải bốn
0466
4980
0563
6846
Giải ba
11728
25151
80780
49217
55120
57854
Giải nhì
51527
93225
Giải nhất
34841
Giải Đặc biệt
52566
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
7
2
1 ,8 ,0 ,7 ,5
3
4
7 ,6 ,1
5
8 ,1 ,4
6
4 ,3 ,6 ,3 ,6
7
8
9 ,0 ,0 ,0
9
1 ,4 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,8 ,8 ,2
0
2 ,9 ,5 ,4
1
9
2
6 ,0 ,6
3
6 ,0 ,9 ,9 ,5
4
2
5
6 ,4 ,6
6
4 ,1 ,2
7
5 ,2
8
8
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY
Giải bảy
64
63
21
91
Giải sáu
104
794
694
Giải năm
6189
5380
9292
6703
4758
9247
Giải bốn
0466
4980
0563
6846
Giải ba
11728
25151
80780
49217
55120
57854
Giải nhì
51527
93225
Giải nhất
34841
Giải Đặc biệt
52566
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
7
2
1 ,8 ,0 ,7 ,5
3
4
7 ,6 ,1
5
8 ,1 ,4
6
4 ,3 ,6 ,3 ,6
7
8
9 ,0 ,0 ,0
9
1 ,4 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,8 ,8 ,2
0
2 ,9 ,5 ,4
1
9
2
6 ,0 ,6
3
6 ,0 ,9 ,9 ,5
4
2
5
6 ,4 ,6
6
4 ,1 ,2
7
5 ,2
8
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 14-09-2023

Ngày: 14/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL
Giải bảy
93
87
75
00
Giải sáu
598
735
736
Giải năm
0262
5994
3823
7323
3169
7052
Giải bốn
5802
8956
7809
3074
Giải ba
36081
69640
53912
46658
14279
54968
Giải nhì
76409
96941
Giải nhất
07404
Giải Đặc biệt
63768
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2 ,9 ,9 ,4
1
2
2
3 ,3
3
5 ,6
4
0 ,1
5
2 ,6 ,8
6
2 ,9 ,8 ,8
7
5 ,4 ,9
8
7 ,1
9
3 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
8 ,4
1
6 ,5 ,0 ,1
2
9 ,2 ,2
3
9 ,7 ,0
4
7 ,3
5
3 ,5
6
8
7
9 ,5 ,6 ,6
8
6 ,0 ,7 ,0
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 14-09-2023

Ngày: 14/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL
Giải bảy
93
87
75
00
Giải sáu
598
735
736
Giải năm
0262
5994
3823
7323
3169
7052
Giải bốn
5802
8956
7809
3074
Giải ba
36081
69640
53912
46658
14279
54968
Giải nhì
76409
96941
Giải nhất
07404
Giải Đặc biệt
63768
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2 ,9 ,9 ,4
1
2
2
3 ,3
3
5 ,6
4
0 ,1
5
2 ,6 ,8
6
2 ,9 ,8 ,8
7
5 ,4 ,9
8
7 ,1
9
3 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
8 ,4
1
6 ,5 ,0 ,1
2
9 ,2 ,2
3
9 ,7 ,0
4
7 ,3
5
3 ,5
6
8
7
9 ,5 ,6 ,6
8
6 ,0 ,7 ,0
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 07-09-2023

Ngày: 07/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ
Giải bảy
48
12
14
78
Giải sáu
057
038
963
Giải năm
0559
2748
4246
4497
3950
1919
Giải bốn
7509
5019
9362
1933
Giải ba
79898
88109
48412
53869
38343
84577
Giải nhì
30149
91295
Giải nhất
86503
Giải Đặc biệt
49956
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9 ,3
1
2 ,4 ,9 ,9 ,2
2
3
8 ,3
4
8 ,8 ,6 ,3 ,9
5
7 ,9 ,0 ,6
6
3 ,2 ,9
7
8 ,7
8
9
7 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
5
0
1
1 ,6 ,1
2
6 ,3 ,4 ,0
3
1
4
9
5
4 ,5
6
5 ,9 ,7
7
4 ,7 ,3 ,4 ,9
8
5 ,1 ,0 ,1 ,0 ,6 ,4
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 07-09-2023

Ngày: 07/09/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ
Giải bảy
48
12
14
78
Giải sáu
057
038
963
Giải năm
0559
2748
4246
4497
3950
1919
Giải bốn
7509
5019
9362
1933
Giải ba
79898
88109
48412
53869
38343
84577
Giải nhì
30149
91295
Giải nhất
86503
Giải Đặc biệt
49956
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9 ,3
1
2 ,4 ,9 ,9 ,2
2
3
8 ,3
4
8 ,8 ,6 ,3 ,9
5
7 ,9 ,0 ,6
6
3 ,2 ,9
7
8 ,7
8
9
7 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
5
0
1
1 ,6 ,1
2
6 ,3 ,4 ,0
3
1
4
9
5
4 ,5
6
5 ,9 ,7
7
4 ,7 ,3 ,4 ,9
8
5 ,1 ,0 ,1 ,0 ,6 ,4
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 31-08-2023

Ngày: 31/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC
Giải bảy
14
08
03
65
Giải sáu
073
070
392
Giải năm
7212
5751
3688
3614
1843
5375
Giải bốn
8530
6367
8245
0564
Giải ba
44306
18203
05711
38445
73969
29512
Giải nhì
36313
38300
Giải nhất
32479
Giải Đặc biệt
83185
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,6 ,3 ,0
1
4 ,2 ,4 ,1 ,2 ,3
2
3
0
4
3 ,5 ,5
5
1
6
5 ,7 ,4 ,9
7
3 ,0 ,5 ,9
8
8 ,5
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,0
0
5 ,1
1
9 ,1 ,1
2
0 ,7 ,4 ,0 ,1
3
1 ,1 ,6
4
6 ,7 ,4 ,4 ,8
5
0
6
6
7
0 ,8
8
6 ,7
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 31-08-2023

Ngày: 31/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC
Giải bảy
14
08
03
65
Giải sáu
073
070
392
Giải năm
7212
5751
3688
3614
1843
5375
Giải bốn
8530
6367
8245
0564
Giải ba
44306
18203
05711
38445
73969
29512
Giải nhì
36313
38300
Giải nhất
32479
Giải Đặc biệt
83185
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,6 ,3 ,0
1
4 ,2 ,4 ,1 ,2 ,3
2
3
0
4
3 ,5 ,5
5
1
6
5 ,7 ,4 ,9
7
3 ,0 ,5 ,9
8
8 ,5
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,0
0
5 ,1
1
9 ,1 ,1
2
0 ,7 ,4 ,0 ,1
3
1 ,1 ,6
4
6 ,7 ,4 ,4 ,8
5
0
6
6
7
0 ,8
8
6 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 24-08-2023

Ngày: 24/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7XG-15XG-12XG-4XG-2XG-6XG
Giải bảy
58
49
66
44
Giải sáu
696
165
515
Giải năm
2216
9070
9700
0651
3860
3967
Giải bốn
7257
1247
1466
9018
Giải ba
80552
37370
15250
20440
22904
77493
Giải nhì
14617
65709
Giải nhất
56968
Giải Đặc biệt
57973
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,4 ,9
1
5 ,6 ,8 ,7
2
3
4
9 ,4 ,7 ,0
5
8 ,1 ,7 ,2 ,0
6
6 ,5 ,0 ,7 ,6 ,8
7
0 ,0 ,3
8
9
6 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,0 ,6 ,7 ,5 ,4
0
5
1
5
2
9 ,7
3
4 ,0
4
6 ,1
5
6 ,9 ,1 ,6
6
6 ,5 ,4 ,1
7
5 ,1 ,6
8
4 ,0
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 24-08-2023

Ngày: 24/08/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7XG-15XG-12XG-4XG-2XG-6XG
Giải bảy
58
49
66
44
Giải sáu
696
165
515
Giải năm
2216
9070
9700
0651
3860
3967
Giải bốn
7257
1247
1466
9018
Giải ba
80552
37370
15250
20440
22904
77493
Giải nhì
14617
65709
Giải nhất
56968
Giải Đặc biệt
57973
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,4 ,9
1
5 ,6 ,8 ,7
2
3
4
9 ,4 ,7 ,0
5
8 ,1 ,7 ,2 ,0
6
6 ,5 ,0 ,7 ,6 ,8
7
0 ,0 ,3
8
9
6 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,0 ,6 ,7 ,5 ,4
0
5
1
5
2
9 ,7
3
4 ,0
4
6 ,1
5
6 ,9 ,1 ,6
6
6 ,5 ,4 ,1
7
5 ,1 ,6
8
4 ,0
9