XSMB Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 23-03-2023

Ngày: 23/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR
Giải bảy
46
34
28
91
Giải sáu
191
984
646
Giải năm
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải bốn
0178
8464
7318
4497
Giải ba
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải nhì
51256
95469
Giải nhất
75836
Giải Đặc biệt
45483
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
8
2
8
3
4 ,6
4
6 ,6
5
7 ,4 ,6
6
1 ,0 ,4 ,9
7
2 ,8 ,4 ,0
8
4 ,4 ,3
9
1 ,1 ,4 ,7 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,7
0
9 ,9 ,6
1
7
2
8
3
3 ,8 ,9 ,8 ,6 ,7 ,5
4
0
5
4 ,4 ,5 ,3
6
0 ,9 ,5
7
2 ,7 ,1
8
6
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 23-03-2023

Ngày: 23/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR
Giải bảy
46
34
28
91
Giải sáu
191
984
646
Giải năm
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải bốn
0178
8464
7318
4497
Giải ba
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải nhì
51256
95469
Giải nhất
75836
Giải Đặc biệt
45483
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
8
2
8
3
4 ,6
4
6 ,6
5
7 ,4 ,6
6
1 ,0 ,4 ,9
7
2 ,8 ,4 ,0
8
4 ,4 ,3
9
1 ,1 ,4 ,7 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,7
0
9 ,9 ,6
1
7
2
8
3
3 ,8 ,9 ,8 ,6 ,7 ,5
4
0
5
4 ,4 ,5 ,3
6
0 ,9 ,5
7
2 ,7 ,1
8
6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 16-03-2023

Ngày: 16/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC
Giải bảy
80
74
83
51
Giải sáu
103
269
494
Giải năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải bốn
6956
1055
0805
3323
Giải ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải nhì
47795
89010
Giải nhất
14288
Giải Đặc biệt
17375
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
1 ,1 ,0
2
0 ,5 ,3 ,9 ,0
3
2
4
5
1 ,0 ,6 ,5
6
9
7
4 ,2 ,5
8
0 ,3 ,9 ,7 ,8
9
4 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,5 ,2 ,1
0
5 ,1 ,1
1
7 ,3
2
8 ,0 ,2
3
7 ,9
4
2 ,5 ,0 ,9 ,9 ,7
5
5
6
8
7
8
8
6 ,8 ,2
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 16-03-2023

Ngày: 16/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC
Giải bảy
80
74
83
51
Giải sáu
103
269
494
Giải năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải bốn
6956
1055
0805
3323
Giải ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải nhì
47795
89010
Giải nhất
14288
Giải Đặc biệt
17375
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
1 ,1 ,0
2
0 ,5 ,3 ,9 ,0
3
2
4
5
1 ,0 ,6 ,5
6
9
7
4 ,2 ,5
8
0 ,3 ,9 ,7 ,8
9
4 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,5 ,2 ,1
0
5 ,1 ,1
1
7 ,3
2
8 ,0 ,2
3
7 ,9
4
2 ,5 ,0 ,9 ,9 ,7
5
5
6
8
7
8
8
6 ,8 ,2
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 09-03-2023

Ngày: 09/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG
Giải bảy
51
56
78
37
Giải sáu
147
834
427
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải bốn
5421
3336
3075
0339
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải nhì
32503
77792
Giải nhất
60388
Giải Đặc biệt
68205
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3 ,5
1
3
2
7 ,1 ,7 ,1
3
7 ,4 ,3 ,8 ,6 ,9
4
7
5
1 ,6 ,5
6
4
7
8 ,7 ,8 ,5 ,3 ,4
8
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,2
1
9
2
3 ,1 ,7 ,0
3
3 ,6 ,7
4
5 ,7 ,0
5
5 ,3
6
3 ,4 ,2 ,7 ,2
7
7 ,7 ,3 ,8
8
3 ,0
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 09-03-2023

Ngày: 09/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG
Giải bảy
51
56
78
37
Giải sáu
147
834
427
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải bốn
5421
3336
3075
0339
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải nhì
32503
77792
Giải nhất
60388
Giải Đặc biệt
68205
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3 ,5
1
3
2
7 ,1 ,7 ,1
3
7 ,4 ,3 ,8 ,6 ,9
4
7
5
1 ,6 ,5
6
4
7
8 ,7 ,8 ,5 ,3 ,4
8
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,2
1
9
2
3 ,1 ,7 ,0
3
3 ,6 ,7
4
5 ,7 ,0
5
5 ,3
6
3 ,4 ,2 ,7 ,2
7
7 ,7 ,3 ,8
8
3 ,0
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 02-03-2023

Ngày: 02/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR
Giải bảy
09
96
23
53
Giải sáu
854
189
175
Giải năm
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải bốn
5202
9315
8696
9581
Giải ba
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải nhì
93046
49671
Giải nhất
75833
Giải Đặc biệt
47577
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
5
2
3 ,7 ,0 ,6
3
4 ,5 ,3
4
0 ,6
5
3 ,4 ,7
6
9
7
5 ,1 ,7
8
9 ,2 ,1 ,3
9
6 ,8 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
8 ,9 ,7
1
8 ,0
2
2 ,5 ,8 ,3
3
5 ,3
4
7 ,3 ,1
5
9 ,9 ,2 ,4
6
2 ,5 ,7
7
9
8
0 ,8 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 02-03-2023

Ngày: 02/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR
Giải bảy
09
96
23
53
Giải sáu
854
189
175
Giải năm
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải bốn
5202
9315
8696
9581
Giải ba
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải nhì
93046
49671
Giải nhất
75833
Giải Đặc biệt
47577
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
5
2
3 ,7 ,0 ,6
3
4 ,5 ,3
4
0 ,6
5
3 ,4 ,7
6
9
7
5 ,1 ,7
8
9 ,2 ,1 ,3
9
6 ,8 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
8 ,9 ,7
1
8 ,0
2
2 ,5 ,8 ,3
3
5 ,3
4
7 ,3 ,1
5
9 ,9 ,2 ,4
6
2 ,5 ,7
7
9
8
0 ,8 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 23-02-2023

Ngày: 23/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ
Giải bảy
03
93
82
56
Giải sáu
438
805
490
Giải năm
8282
4549
6537
4132
6678
8510
Giải bốn
4855
9854
4747
8734
Giải ba
34518
53590
67179
35306
03818
38858
Giải nhì
79479
90535
Giải nhất
74969
Giải Đặc biệt
01964
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,6
1
0 ,8 ,8
2
3
8 ,7 ,2 ,4 ,5
4
9 ,7
5
6 ,5 ,4 ,8
6
9 ,4
7
8 ,9 ,9
8
2 ,2
9
3 ,0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,9
0
1
8 ,8 ,3
2
0 ,9
3
5 ,3 ,6
4
0 ,5 ,3
5
5 ,0
6
3 ,4
7
3 ,7 ,1 ,1 ,5
8
4 ,7 ,7 ,6
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 23-02-2023

Ngày: 23/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ
Giải bảy
03
93
82
56
Giải sáu
438
805
490
Giải năm
8282
4549
6537
4132
6678
8510
Giải bốn
4855
9854
4747
8734
Giải ba
34518
53590
67179
35306
03818
38858
Giải nhì
79479
90535
Giải nhất
74969
Giải Đặc biệt
01964
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,6
1
0 ,8 ,8
2
3
8 ,7 ,2 ,4 ,5
4
9 ,7
5
6 ,5 ,4 ,8
6
9 ,4
7
8 ,9 ,9
8
2 ,2
9
3 ,0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,9
0
1
8 ,8 ,3
2
0 ,9
3
5 ,3 ,6
4
0 ,5 ,3
5
5 ,0
6
3 ,4
7
3 ,7 ,1 ,1 ,5
8
4 ,7 ,7 ,6
9