XSMB Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP
Giải bảy
89
54
30
94
Giải sáu
165
953
792
Giải năm
4902
2783
5067
3912
3989
6361
Giải bốn
1292
5744
5801
5195
Giải ba
39485
23576
84647
62012
82227
09364
Giải nhì
24895
21880
Giải nhất
78852
Giải Đặc biệt
38522
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2 ,2
2
7 ,2
3
0
4
4 ,7
5
4 ,3 ,2
6
5 ,7 ,1 ,4
7
6
8
9 ,3 ,9 ,5 ,0
9
4 ,2 ,2 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
6 ,0
1
9 ,0 ,1 ,9 ,1 ,5 ,2
2
5 ,8
3
5 ,9 ,4 ,6
4
6 ,9 ,8 ,9
5
7
6
6 ,4 ,2
7
8
8 ,8
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP
Giải bảy
89
54
30
94
Giải sáu
165
953
792
Giải năm
4902
2783
5067
3912
3989
6361
Giải bốn
1292
5744
5801
5195
Giải ba
39485
23576
84647
62012
82227
09364
Giải nhì
24895
21880
Giải nhất
78852
Giải Đặc biệt
38522
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2 ,2
2
7 ,2
3
0
4
4 ,7
5
4 ,3 ,2
6
5 ,7 ,1 ,4
7
6
8
9 ,3 ,9 ,5 ,0
9
4 ,2 ,2 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
6 ,0
1
9 ,0 ,1 ,9 ,1 ,5 ,2
2
5 ,8
3
5 ,9 ,4 ,6
4
6 ,9 ,8 ,9
5
7
6
6 ,4 ,2
7
8
8 ,8
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 01-12-2022

Ngày: 01/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3HX-12HX-7HX-11HX-14HX-5HX
Giải bảy
40
65
69
32
Giải sáu
515
311
771
Giải năm
6024
4076
7706
6242
5151
5198
Giải bốn
7236
6255
7117
5805
Giải ba
00944
60752
38682
13546
09037
56528
Giải nhì
94230
01290
Giải nhất
72632
Giải Đặc biệt
52770
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
5 ,1 ,7
2
4 ,8
3
2 ,6 ,7 ,0 ,2
4
0 ,2 ,4 ,6
5
1 ,5 ,2
6
5 ,9
7
1 ,6 ,0
8
2
9
8 ,0
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,9 ,7
0
1 ,7 ,5
1
3 ,4 ,5 ,8 ,3
2
3
2 ,4
4
6 ,1 ,5 ,0
5
7 ,0 ,3 ,4
6
1 ,3
7
9 ,2
8
6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 01-12-2022

Ngày: 01/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3HX-12HX-7HX-11HX-14HX-5HX
Giải bảy
40
65
69
32
Giải sáu
515
311
771
Giải năm
6024
4076
7706
6242
5151
5198
Giải bốn
7236
6255
7117
5805
Giải ba
00944
60752
38682
13546
09037
56528
Giải nhì
94230
01290
Giải nhất
72632
Giải Đặc biệt
52770
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
5 ,1 ,7
2
4 ,8
3
2 ,6 ,7 ,0 ,2
4
0 ,2 ,4 ,6
5
1 ,5 ,2
6
5 ,9
7
1 ,6 ,0
8
2
9
8 ,0
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,9 ,7
0
1 ,7 ,5
1
3 ,4 ,5 ,8 ,3
2
3
2 ,4
4
6 ,1 ,5 ,0
5
7 ,0 ,3 ,4
6
1 ,3
7
9 ,2
8
6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 24-11-2022

Ngày: 24/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE
Giải bảy
07
87
48
81
Giải sáu
858
380
829
Giải năm
0336
4573
1078
5865
1877
6361
Giải bốn
6533
5487
5262
6897
Giải ba
52253
61070
38643
84891
18913
13077
Giải nhì
25318
92214
Giải nhất
04902
Giải Đặc biệt
75996
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
3 ,8 ,4
2
9
3
6 ,3
4
8 ,3
5
8 ,3
6
5 ,1 ,2
7
3 ,8 ,7 ,0 ,7
8
7 ,1 ,0 ,7
9
7 ,1 ,6
ĐầuĐuôi
8 ,7
0
8 ,6 ,9
1
6 ,0
2
7 ,3 ,5 ,4 ,1
3
1
4
6
5
3 ,9
6
0 ,8 ,7 ,8 ,9 ,7
7
4 ,5 ,7 ,1
8
2
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 24-11-2022

Ngày: 24/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE
Giải bảy
07
87
48
81
Giải sáu
858
380
829
Giải năm
0336
4573
1078
5865
1877
6361
Giải bốn
6533
5487
5262
6897
Giải ba
52253
61070
38643
84891
18913
13077
Giải nhì
25318
92214
Giải nhất
04902
Giải Đặc biệt
75996
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
3 ,8 ,4
2
9
3
6 ,3
4
8 ,3
5
8 ,3
6
5 ,1 ,2
7
3 ,8 ,7 ,0 ,7
8
7 ,1 ,0 ,7
9
7 ,1 ,6
ĐầuĐuôi
8 ,7
0
8 ,6 ,9
1
6 ,0
2
7 ,3 ,5 ,4 ,1
3
1
4
6
5
3 ,9
6
0 ,8 ,7 ,8 ,9 ,7
7
4 ,5 ,7 ,1
8
2
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 17-11-2022

Ngày: 17/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
Giải bảy
56
67
31
42
Giải sáu
814
440
471
Giải năm
4788
8183
3490
4452
9313
4353
Giải bốn
6421
8306
4577
6605
Giải ba
09206
10621
79349
82053
44176
51792
Giải nhì
64989
79753
Giải nhất
95078
Giải Đặc biệt
12834
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,6
1
4 ,3
2
1 ,1
3
1 ,4
4
2 ,0 ,9
5
6 ,2 ,3 ,3 ,3
6
7
7
1 ,7 ,6 ,8
8
8 ,3 ,9
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,9
0
3 ,7 ,2 ,2
1
4 ,5 ,9
2
8 ,1 ,5 ,5 ,5
3
1 ,3
4
0
5
5 ,0 ,0 ,7
6
6 ,7
7
8 ,7
8
4 ,8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 17-11-2022

Ngày: 17/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
Giải bảy
56
67
31
42
Giải sáu
814
440
471
Giải năm
4788
8183
3490
4452
9313
4353
Giải bốn
6421
8306
4577
6605
Giải ba
09206
10621
79349
82053
44176
51792
Giải nhì
64989
79753
Giải nhất
95078
Giải Đặc biệt
12834
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,6
1
4 ,3
2
1 ,1
3
1 ,4
4
2 ,0 ,9
5
6 ,2 ,3 ,3 ,3
6
7
7
1 ,7 ,6 ,8
8
8 ,3 ,9
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,9
0
3 ,7 ,2 ,2
1
4 ,5 ,9
2
8 ,1 ,5 ,5 ,5
3
1 ,3
4
0
5
5 ,0 ,0 ,7
6
6 ,7
7
8 ,7
8
4 ,8
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 10-11-2022

Ngày: 10/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
Giải bảy
32
64
98
25
Giải sáu
536
385
828
Giải năm
1489
4707
5990
1175
9767
6607
Giải bốn
4220
8664
4267
0323
Giải ba
04061
27766
63457
55406
80996
71332
Giải nhì
25825
57592
Giải nhất
89551
Giải Đặc biệt
71610
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,6
1
0
2
5 ,8 ,0 ,3 ,5
3
2 ,6 ,2
4
5
7 ,1
6
4 ,7 ,4 ,7 ,1 ,6
7
5
8
5 ,9
9
8 ,0 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,1
0
6 ,5
1
3 ,3 ,9
2
2
3
6 ,6
4
2 ,8 ,7 ,2
5
3 ,6 ,0 ,9
6
0 ,6 ,0 ,6 ,5
7
9 ,2
8
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 10-11-2022

Ngày: 10/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
Giải bảy
32
64
98
25
Giải sáu
536
385
828
Giải năm
1489
4707
5990
1175
9767
6607
Giải bốn
4220
8664
4267
0323
Giải ba
04061
27766
63457
55406
80996
71332
Giải nhì
25825
57592
Giải nhất
89551
Giải Đặc biệt
71610
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,6
1
0
2
5 ,8 ,0 ,3 ,5
3
2 ,6 ,2
4
5
7 ,1
6
4 ,7 ,4 ,7 ,1 ,6
7
5
8
5 ,9
9
8 ,0 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,1
0
6 ,5
1
3 ,3 ,9
2
2
3
6 ,6
4
2 ,8 ,7 ,2
5
3 ,6 ,0 ,9
6
0 ,6 ,0 ,6 ,5
7
9 ,2
8
8
9