XSMB Thứ 6

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1HR-11HR-13HR
Giải bảy
17
18
73
62
Giải sáu
038
598
639
Giải năm
3556
8519
0831
9876
8636
1866
Giải bốn
8100
8878
8019
0483
Giải ba
24654
20180
22497
07318
29057
10725
Giải nhì
33611
77358
Giải nhất
21263
Giải Đặc biệt
97954
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
7 ,8 ,9 ,9 ,8 ,1
2
5
3
8 ,9 ,1 ,6
4
5
6 ,4 ,7 ,8 ,4
6
2 ,6 ,3
7
3 ,6 ,8
8
3 ,0
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
3 ,1
1
6
2
7 ,8 ,6
3
5 ,5
4
2
5
5 ,7 ,3 ,6
6
1 ,9 ,5
7
1 ,3 ,9 ,7 ,1 ,5
8
3 ,1 ,1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1HR-11HR-13HR
Giải bảy
17
18
73
62
Giải sáu
038
598
639
Giải năm
3556
8519
0831
9876
8636
1866
Giải bốn
8100
8878
8019
0483
Giải ba
24654
20180
22497
07318
29057
10725
Giải nhì
33611
77358
Giải nhất
21263
Giải Đặc biệt
97954
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
7 ,8 ,9 ,9 ,8 ,1
2
5
3
8 ,9 ,1 ,6
4
5
6 ,4 ,7 ,8 ,4
6
2 ,6 ,3
7
3 ,6 ,8
8
3 ,0
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
3 ,1
1
6
2
7 ,8 ,6
3
5 ,5
4
2
5
5 ,7 ,3 ,6
6
1 ,9 ,5
7
1 ,3 ,9 ,7 ,1 ,5
8
3 ,1 ,1
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1HZ-7HZ-14HZ
Giải bảy
78
93
87
66
Giải sáu
826
398
337
Giải năm
9377
1367
8442
9625
1141
7384
Giải bốn
2982
1536
4939
6112
Giải ba
77150
83797
45298
91081
28951
79440
Giải nhì
77118
97508
Giải nhất
91982
Giải Đặc biệt
27298
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
2 ,8
2
6 ,5
3
7 ,6 ,9
4
2 ,1 ,0
5
0 ,1
6
6 ,7
7
8 ,7
8
7 ,4 ,2 ,1 ,2
9
3 ,8 ,7 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
4 ,8 ,5
1
4 ,8 ,1 ,8
2
9
3
8
4
2
5
6 ,2 ,3
6
8 ,3 ,7 ,6 ,9
7
7 ,9 ,9 ,1 ,0 ,9
8
3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1HZ-7HZ-14HZ
Giải bảy
78
93
87
66
Giải sáu
826
398
337
Giải năm
9377
1367
8442
9625
1141
7384
Giải bốn
2982
1536
4939
6112
Giải ba
77150
83797
45298
91081
28951
79440
Giải nhì
77118
97508
Giải nhất
91982
Giải Đặc biệt
27298
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
2 ,8
2
6 ,5
3
7 ,6 ,9
4
2 ,1 ,0
5
0 ,1
6
6 ,7
7
8 ,7
8
7 ,4 ,2 ,1 ,2
9
3 ,8 ,7 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
4 ,8 ,5
1
4 ,8 ,1 ,8
2
9
3
8
4
2
5
6 ,2 ,3
6
8 ,3 ,7 ,6 ,9
7
7 ,9 ,9 ,1 ,0 ,9
8
3
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 15-05-2020

Ngày: 15/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GH-3GH-1GH
Giải bảy
93
79
22
73
Giải sáu
237
407
256
Giải năm
3878
6707
6341
6761
9595
7341
Giải bốn
4712
9547
8931
9008
Giải ba
29808
84717
38740
23469
96333
87101
Giải nhì
34631
73859
Giải nhất
53938
Giải Đặc biệt
41795
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7 ,8 ,8 ,1
1
2 ,7
2
2
3
7 ,1 ,3 ,1 ,8
4
1 ,1 ,7 ,0
5
6 ,9
6
1 ,9
7
9 ,3 ,8
8
9
3 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
4
0
4 ,6 ,4 ,3 ,0 ,3
1
2 ,1
2
9 ,7 ,3
3
4
9 ,9
5
5
6
3 ,0 ,0 ,4 ,1
7
7 ,0 ,0 ,3
8
7 ,6 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 15-05-2020

Ngày: 15/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GH-3GH-1GH
Giải bảy
93
79
22
73
Giải sáu
237
407
256
Giải năm
3878
6707
6341
6761
9595
7341
Giải bốn
4712
9547
8931
9008
Giải ba
29808
84717
38740
23469
96333
87101
Giải nhì
34631
73859
Giải nhất
53938
Giải Đặc biệt
41795
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7 ,8 ,8 ,1
1
2 ,7
2
2
3
7 ,1 ,3 ,1 ,8
4
1 ,1 ,7 ,0
5
6 ,9
6
1 ,9
7
9 ,3 ,8
8
9
3 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
4
0
4 ,6 ,4 ,3 ,0 ,3
1
2 ,1
2
9 ,7 ,3
3
4
9 ,9
5
5
6
3 ,0 ,0 ,4 ,1
7
7 ,0 ,0 ,3
8
7 ,6 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 08-05-2020

Ngày: 08/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3GR-14GR-9GR
Giải bảy
42
67
86
95
Giải sáu
959
645
907
Giải năm
1874
5668
0874
2328
1610
0403
Giải bốn
3704
5913
9223
6079
Giải ba
26855
69459
76907
87154
23957
26148
Giải nhì
77028
65457
Giải nhất
56017
Giải Đặc biệt
67241
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,4 ,7
1
0 ,3 ,7
2
8 ,3 ,8
3
4
2 ,5 ,8 ,1
5
9 ,5 ,9 ,4 ,7 ,7
6
7 ,8
7
4 ,4 ,9
8
6
9
5
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
4
2
0 ,1 ,2
3
7 ,7 ,0 ,5
4
9 ,4 ,5
5
8
6
6 ,0 ,0 ,5 ,5 ,1
7
6 ,2 ,4 ,2
8
5 ,7 ,5
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 08-05-2020

Ngày: 08/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3GR-14GR-9GR
Giải bảy
42
67
86
95
Giải sáu
959
645
907
Giải năm
1874
5668
0874
2328
1610
0403
Giải bốn
3704
5913
9223
6079
Giải ba
26855
69459
76907
87154
23957
26148
Giải nhì
77028
65457
Giải nhất
56017
Giải Đặc biệt
67241
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,4 ,7
1
0 ,3 ,7
2
8 ,3 ,8
3
4
2 ,5 ,8 ,1
5
9 ,5 ,9 ,4 ,7 ,7
6
7 ,8
7
4 ,4 ,9
8
6
9
5
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
4
2
0 ,1 ,2
3
7 ,7 ,0 ,5
4
9 ,4 ,5
5
8
6
6 ,0 ,0 ,5 ,5 ,1
7
6 ,2 ,4 ,2
8
5 ,7 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 01-05-2020

Ngày: 01/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13GZ-1GZ-9GZ
Giải bảy
64
68
38
69
Giải sáu
802
598
382
Giải năm
9388
5994
2799
6934
4285
0820
Giải bốn
5746
6151
2895
0556
Giải ba
35371
73725
30299
42084
59941
72698
Giải nhì
19343
16172
Giải nhất
05369
Giải Đặc biệt
29166
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
2
0 ,5
3
8 ,4
4
6 ,1 ,3
5
1 ,6
6
4 ,8 ,9 ,9 ,6
7
1 ,2
8
2 ,8 ,5 ,4
9
8 ,4 ,9 ,5 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
2
0
5 ,7 ,4
1
0 ,8 ,7
2
4
3
6 ,9 ,3 ,8
4
8 ,9 ,2
5
4 ,5 ,6
6
7
6 ,3 ,9 ,8 ,9
8
6 ,9 ,9 ,6
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 01-05-2020

Ngày: 01/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13GZ-1GZ-9GZ
Giải bảy
64
68
38
69
Giải sáu
802
598
382
Giải năm
9388
5994
2799
6934
4285
0820
Giải bốn
5746
6151
2895
0556
Giải ba
35371
73725
30299
42084
59941
72698
Giải nhì
19343
16172
Giải nhất
05369
Giải Đặc biệt
29166
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
2
0 ,5
3
8 ,4
4
6 ,1 ,3
5
1 ,6
6
4 ,8 ,9 ,9 ,6
7
1 ,2
8
2 ,8 ,5 ,4
9
8 ,4 ,9 ,5 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
2
0
5 ,7 ,4
1
0 ,8 ,7
2
4
3
6 ,9 ,3 ,8
4
8 ,9 ,2
5
4 ,5 ,6
6
7
6 ,3 ,9 ,8 ,9
8
6 ,9 ,9 ,6
9