XSMB Thứ 6

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
Giải bảy
53
31
11
03
Giải sáu
188
203
342
Giải năm
3208
7195
4948
3210
9463
0955
Giải bốn
1413
7656
2151
9010
Giải ba
50939
18172
11720
73339
73686
22536
Giải nhì
74125
55916
Giải nhất
12247
Giải Đặc biệt
36191
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,8
1
1 ,0 ,3 ,0 ,6
2
0 ,5
3
1 ,9 ,9 ,6
4
2 ,8 ,7
5
3 ,5 ,6 ,1
6
3
7
2
8
8 ,6
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,2
0
3 ,1 ,5 ,9
1
4 ,7
2
5 ,0 ,0 ,6 ,1
3
4
9 ,5 ,2
5
5 ,8 ,3 ,1
6
4
7
8 ,0 ,4
8
3 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
Giải bảy
53
31
11
03
Giải sáu
188
203
342
Giải năm
3208
7195
4948
3210
9463
0955
Giải bốn
1413
7656
2151
9010
Giải ba
50939
18172
11720
73339
73686
22536
Giải nhì
74125
55916
Giải nhất
12247
Giải Đặc biệt
36191
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,8
1
1 ,0 ,3 ,0 ,6
2
0 ,5
3
1 ,9 ,9 ,6
4
2 ,8 ,7
5
3 ,5 ,6 ,1
6
3
7
2
8
8 ,6
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,2
0
3 ,1 ,5 ,9
1
4 ,7
2
5 ,0 ,0 ,6 ,1
3
4
9 ,5 ,2
5
5 ,8 ,3 ,1
6
4
7
8 ,0 ,4
8
3 ,3
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
Giải bảy
43
75
65
00
Giải sáu
531
230
371
Giải năm
1245
1444
2197
7581
5850
1090
Giải bốn
9810
7384
5603
4657
Giải ba
89476
73718
53418
26470
04401
87540
Giải nhì
03914
59392
Giải nhất
12141
Giải Đặc biệt
84102
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,1 ,2
1
0 ,8 ,8 ,4
2
3
1 ,0
4
3 ,5 ,4 ,0 ,1
5
0 ,7
6
5
7
5 ,1 ,6 ,0
8
1 ,4
9
7 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,5 ,9 ,1 ,7 ,4
0
3 ,7 ,8 ,0 ,4
1
9 ,0
2
4 ,0
3
4 ,8 ,1
4
7 ,6 ,4
5
7
6
9 ,5
7
1 ,1
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
Giải bảy
43
75
65
00
Giải sáu
531
230
371
Giải năm
1245
1444
2197
7581
5850
1090
Giải bốn
9810
7384
5603
4657
Giải ba
89476
73718
53418
26470
04401
87540
Giải nhì
03914
59392
Giải nhất
12141
Giải Đặc biệt
84102
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,1 ,2
1
0 ,8 ,8 ,4
2
3
1 ,0
4
3 ,5 ,4 ,0 ,1
5
0 ,7
6
5
7
5 ,1 ,6 ,0
8
1 ,4
9
7 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,5 ,9 ,1 ,7 ,4
0
3 ,7 ,8 ,0 ,4
1
9 ,0
2
4 ,0
3
4 ,8 ,1
4
7 ,6 ,4
5
7
6
9 ,5
7
1 ,1
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
Giải bảy
43
75
65
00
Giải sáu
531
230
371
Giải năm
1245
1444
2197
7581
5850
1090
Giải bốn
9810
7384
5603
4657
Giải ba
89476
73718
53418
26470
04401
87540
Giải nhì
03914
59392
Giải nhất
12141
Giải Đặc biệt
84102
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,1 ,2
1
0 ,8 ,8 ,4
2
3
1 ,0
4
3 ,5 ,4 ,0 ,1
5
0 ,7
6
5
7
5 ,1 ,6 ,0
8
1 ,4
9
7 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,5 ,9 ,1 ,7 ,4
0
3 ,7 ,8 ,0 ,4
1
9 ,0
2
4 ,0
3
4 ,8 ,1
4
7 ,6 ,4
5
7
6
9 ,5
7
1 ,1
8
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
Giải bảy
43
75
65
00
Giải sáu
531
230
371
Giải năm
1245
1444
2197
7581
5850
1090
Giải bốn
9810
7384
5603
4657
Giải ba
89476
73718
53418
26470
04401
87540
Giải nhì
03914
59392
Giải nhất
12141
Giải Đặc biệt
84102
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,1 ,2
1
0 ,8 ,8 ,4
2
3
1 ,0
4
3 ,5 ,4 ,0 ,1
5
0 ,7
6
5
7
5 ,1 ,6 ,0
8
1 ,4
9
7 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,5 ,9 ,1 ,7 ,4
0
3 ,7 ,8 ,0 ,4
1
9 ,0
2
4 ,0
3
4 ,8 ,1
4
7 ,6 ,4
5
7
6
9 ,5
7
1 ,1
8
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 05-05-2023

Ngày: 05/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP
Giải bảy
16
14
72
39
Giải sáu
432
624
534
Giải năm
0155
7861
2259
0242
1787
5726
Giải bốn
5511
4527
0642
4236
Giải ba
97994
13760
07192
61645
91254
34455
Giải nhì
39378
98658
Giải nhất
95546
Giải Đặc biệt
82647
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,4 ,1
2
4 ,6 ,7
3
9 ,2 ,4 ,6
4
2 ,2 ,5 ,6 ,7
5
5 ,9 ,4 ,5 ,8
6
1 ,0
7
2 ,8
8
7
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
6
0
6 ,1
1
7 ,3 ,4 ,4 ,9
2
3
1 ,2 ,3 ,9 ,5
4
5 ,4 ,5
5
1 ,2 ,3 ,4
6
8 ,2 ,4
7
7 ,5
8
3 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 05-05-2023

Ngày: 05/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP
Giải bảy
16
14
72
39
Giải sáu
432
624
534
Giải năm
0155
7861
2259
0242
1787
5726
Giải bốn
5511
4527
0642
4236
Giải ba
97994
13760
07192
61645
91254
34455
Giải nhì
39378
98658
Giải nhất
95546
Giải Đặc biệt
82647
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,4 ,1
2
4 ,6 ,7
3
9 ,2 ,4 ,6
4
2 ,2 ,5 ,6 ,7
5
5 ,9 ,4 ,5 ,8
6
1 ,0
7
2 ,8
8
7
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
6
0
6 ,1
1
7 ,3 ,4 ,4 ,9
2
3
1 ,2 ,3 ,9 ,5
4
5 ,4 ,5
5
1 ,2 ,3 ,4
6
8 ,2 ,4
7
7 ,5
8
3 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 28-04-2023

Ngày: 28/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF
Giải bảy
94
07
65
97
Giải sáu
562
636
836
Giải năm
4739
7719
4691
4875
9253
2716
Giải bốn
3448
1189
9419
1707
Giải ba
34329
85460
96221
89853
40346
68305
Giải nhì
59717
14501
Giải nhất
60797
Giải Đặc biệt
47914
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,5 ,1
1
9 ,6 ,9 ,7 ,4
2
9 ,1
3
6 ,6 ,9
4
8 ,6
5
3 ,3
6
5 ,2 ,0
7
5
8
9
9
4 ,7 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
9 ,2 ,0
1
6
2
5 ,5
3
9 ,1
4
6 ,7 ,0
5
3 ,3 ,1 ,4
6
0 ,9 ,0 ,1 ,9
7
4
8
3 ,1 ,8 ,1 ,2
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 28-04-2023

Ngày: 28/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF
Giải bảy
94
07
65
97
Giải sáu
562
636
836
Giải năm
4739
7719
4691
4875
9253
2716
Giải bốn
3448
1189
9419
1707
Giải ba
34329
85460
96221
89853
40346
68305
Giải nhì
59717
14501
Giải nhất
60797
Giải Đặc biệt
47914
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,5 ,1
1
9 ,6 ,9 ,7 ,4
2
9 ,1
3
6 ,6 ,9
4
8 ,6
5
3 ,3
6
5 ,2 ,0
7
5
8
9
9
4 ,7 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
9 ,2 ,0
1
6
2
5 ,5
3
9 ,1
4
6 ,7 ,0
5
3 ,3 ,1 ,4
6
0 ,9 ,0 ,1 ,9
7
4
8
3 ,1 ,8 ,1 ,2
9