XSMB Thứ 7

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 03-12-2022

Ngày: 03/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
Giải bảy
83
44
66
03
Giải sáu
454
824
291
Giải năm
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải bốn
5183
4837
8723
9821
Giải ba
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải nhì
69176
18124
Giải nhất
70731
Giải Đặc biệt
67896
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
2
4 ,3 ,1 ,4
3
7 ,1
4
4 ,6 ,7
5
4
6
6 ,1
7
2 ,5 ,6 ,6
8
3 ,2 ,3 ,2 ,3
9
1 ,7 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,6 ,3
1
7 ,8 ,8 ,9
2
8 ,0 ,8 ,2 ,8
3
4 ,5 ,2 ,2
4
7
5
6 ,4 ,7 ,7 ,9
6
9 ,4 ,3
7
0
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 03-12-2022

Ngày: 03/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
Giải bảy
83
44
66
03
Giải sáu
454
824
291
Giải năm
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải bốn
5183
4837
8723
9821
Giải ba
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải nhì
69176
18124
Giải nhất
70731
Giải Đặc biệt
67896
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
2
4 ,3 ,1 ,4
3
7 ,1
4
4 ,6 ,7
5
4
6
6 ,1
7
2 ,5 ,6 ,6
8
3 ,2 ,3 ,2 ,3
9
1 ,7 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,6 ,3
1
7 ,8 ,8 ,9
2
8 ,0 ,8 ,2 ,8
3
4 ,5 ,2 ,2
4
7
5
6 ,4 ,7 ,7 ,9
6
9 ,4 ,3
7
0
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 26-11-2022

Ngày: 26/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
Giải bảy
83
44
66
03
Giải sáu
454
824
291
Giải năm
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải bốn
5183
4837
8723
9821
Giải ba
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải nhì
69176
18124
Giải nhất
70731
Giải Đặc biệt
67896
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
2
4 ,3 ,1 ,4
3
7 ,1
4
4 ,6 ,7
5
4
6
6 ,1
7
2 ,5 ,6 ,6
8
3 ,2 ,3 ,2 ,3
9
1 ,7 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,6 ,3
1
7 ,8 ,8 ,9
2
8 ,0 ,8 ,2 ,8
3
4 ,5 ,2 ,2
4
7
5
6 ,4 ,7 ,7 ,9
6
9 ,4 ,3
7
0
8
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 26-11-2022

Ngày: 26/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
Giải bảy
83
44
66
03
Giải sáu
454
824
291
Giải năm
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải bốn
5183
4837
8723
9821
Giải ba
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải nhì
69176
18124
Giải nhất
70731
Giải Đặc biệt
67896
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
2
4 ,3 ,1 ,4
3
7 ,1
4
4 ,6 ,7
5
4
6
6 ,1
7
2 ,5 ,6 ,6
8
3 ,2 ,3 ,2 ,3
9
1 ,7 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,6 ,3
1
7 ,8 ,8 ,9
2
8 ,0 ,8 ,2 ,8
3
4 ,5 ,2 ,2
4
7
5
6 ,4 ,7 ,7 ,9
6
9 ,4 ,3
7
0
8
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 19-11-2022

Ngày: 19/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM
Giải bảy
04
50
54
98
Giải sáu
876
769
784
Giải năm
7103
3066
7100
3883
3329
8520
Giải bốn
2669
3510
5939
0452
Giải ba
50362
71673
07004
46603
14867
67353
Giải nhì
14753
52934
Giải nhất
56931
Giải Đặc biệt
66534
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3 ,0 ,4 ,3
1
0
2
9 ,0
3
9 ,4 ,1 ,4
4
5
0 ,4 ,2 ,3 ,3
6
9 ,6 ,9 ,2 ,7
7
6 ,3
8
4 ,3
9
8
ĐầuĐuôi
5 ,0 ,2 ,1
0
3
1
5 ,6
2
0 ,8 ,7 ,0 ,5 ,5
3
0 ,5 ,8 ,0 ,3 ,3
4
5
7 ,6
6
6
7
9
8
6 ,2 ,6 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 19-11-2022

Ngày: 19/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM
Giải bảy
04
50
54
98
Giải sáu
876
769
784
Giải năm
7103
3066
7100
3883
3329
8520
Giải bốn
2669
3510
5939
0452
Giải ba
50362
71673
07004
46603
14867
67353
Giải nhì
14753
52934
Giải nhất
56931
Giải Đặc biệt
66534
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3 ,0 ,4 ,3
1
0
2
9 ,0
3
9 ,4 ,1 ,4
4
5
0 ,4 ,2 ,3 ,3
6
9 ,6 ,9 ,2 ,7
7
6 ,3
8
4 ,3
9
8
ĐầuĐuôi
5 ,0 ,2 ,1
0
3
1
5 ,6
2
0 ,8 ,7 ,0 ,5 ,5
3
0 ,5 ,8 ,0 ,3 ,3
4
5
7 ,6
6
6
7
9
8
6 ,2 ,6 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12-11-2022

Ngày: 12/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX
Giải bảy
61
73
32
91
Giải sáu
807
235
100
Giải năm
1365
6036
4279
6699
2617
9526
Giải bốn
1422
0776
2262
7727
Giải ba
63820
44793
97595
72343
76328
33810
Giải nhì
68739
54972
Giải nhất
11566
Giải Đặc biệt
78611
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
7 ,0 ,1
2
6 ,2 ,7 ,0 ,8
3
2 ,5 ,6 ,9
4
3
5
6
1 ,5 ,2 ,6
7
3 ,9 ,6 ,2
8
9
1 ,9 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
0 ,2 ,1
0
6 ,9 ,1
1
3 ,2 ,6 ,7
2
7 ,9 ,4
3
4
3 ,6 ,9
5
3 ,2 ,7 ,6
6
0 ,1 ,2
7
2
8
7 ,9 ,3
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 12-11-2022

Ngày: 12/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX
Giải bảy
61
73
32
91
Giải sáu
807
235
100
Giải năm
1365
6036
4279
6699
2617
9526
Giải bốn
1422
0776
2262
7727
Giải ba
63820
44793
97595
72343
76328
33810
Giải nhì
68739
54972
Giải nhất
11566
Giải Đặc biệt
78611
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
7 ,0 ,1
2
6 ,2 ,7 ,0 ,8
3
2 ,5 ,6 ,9
4
3
5
6
1 ,5 ,2 ,6
7
3 ,9 ,6 ,2
8
9
1 ,9 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
0 ,2 ,1
0
6 ,9 ,1
1
3 ,2 ,6 ,7
2
7 ,9 ,4
3
4
3 ,6 ,9
5
3 ,2 ,7 ,6
6
0 ,1 ,2
7
2
8
7 ,9 ,3
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 05-11-2022

Ngày: 05/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE
Giải bảy
22
96
21
03
Giải sáu
504
833
059
Giải năm
0121
9159
0427
7098
1576
4487
Giải bốn
1478
3136
3882
8583
Giải ba
60654
00964
04680
40383
52970
40634
Giải nhì
17413
62882
Giải nhất
75857
Giải Đặc biệt
33487
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4
1
3
2
2 ,1 ,1 ,7
3
3 ,6 ,4
4
5
9 ,9 ,4 ,7
6
4
7
6 ,8 ,0
8
7 ,2 ,3 ,0 ,3 ,2 ,7
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
8 ,7
0
2 ,2
1
2 ,8 ,8
2
0 ,3 ,8 ,8 ,1
3
0 ,5 ,6 ,3
4
5
9 ,7 ,3
6
2 ,8 ,5 ,8
7
9 ,7
8
5 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 05-11-2022

Ngày: 05/11/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE
Giải bảy
22
96
21
03
Giải sáu
504
833
059
Giải năm
0121
9159
0427
7098
1576
4487
Giải bốn
1478
3136
3882
8583
Giải ba
60654
00964
04680
40383
52970
40634
Giải nhì
17413
62882
Giải nhất
75857
Giải Đặc biệt
33487
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4
1
3
2
2 ,1 ,1 ,7
3
3 ,6 ,4
4
5
9 ,9 ,4 ,7
6
4
7
6 ,8 ,0
8
7 ,2 ,3 ,0 ,3 ,2 ,7
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
8 ,7
0
2 ,2
1
2 ,8 ,8
2
0 ,3 ,8 ,8 ,1
3
0 ,5 ,6 ,3
4
5
9 ,7 ,3
6
2 ,8 ,5 ,8
7
9 ,7
8
5 ,5
9