XSMB Thứ 7

Xổ Số Miền Bắc ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7HY-11HY-9HY
Giải bảy
71
58
81
77
Giải sáu
024
784
811
Giải năm
6837
5584
3039
4606
0193
1302
Giải bốn
2177
8176
9570
1081
Giải ba
73439
39302
99701
47115
13509
32597
Giải nhì
17093
47125
Giải nhất
71131
Giải Đặc biệt
98991
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2 ,2 ,1 ,9
1
1 ,5
2
4 ,5
3
7 ,9 ,9 ,1
4
5
8
6
7
1 ,7 ,7 ,6 ,0
8
1 ,4 ,4 ,1
9
3 ,7 ,3 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
7 ,8 ,1 ,8 ,0 ,3 ,9
1
0 ,0
2
9 ,9
3
2 ,8 ,8
4
1 ,2
5
0 ,7
6
7 ,3 ,7 ,9
7
5
8
3 ,3 ,0
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7HY-11HY-9HY
Giải bảy
71
58
81
77
Giải sáu
024
784
811
Giải năm
6837
5584
3039
4606
0193
1302
Giải bốn
2177
8176
9570
1081
Giải ba
73439
39302
99701
47115
13509
32597
Giải nhì
17093
47125
Giải nhất
71131
Giải Đặc biệt
98991
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2 ,2 ,1 ,9
1
1 ,5
2
4 ,5
3
7 ,9 ,9 ,1
4
5
8
6
7
1 ,7 ,7 ,6 ,0
8
1 ,4 ,4 ,1
9
3 ,7 ,3 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
7 ,8 ,1 ,8 ,0 ,3 ,9
1
0 ,0
2
9 ,9
3
2 ,8 ,8
4
1 ,2
5
0 ,7
6
7 ,3 ,7 ,9
7
5
8
3 ,3 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5GF-12GF-13GF
Giải bảy
24
44
23
52
Giải sáu
111
951
928
Giải năm
3830
8979
4445
4572
8628
1582
Giải bốn
7071
0913
4908
6892
Giải ba
97775
73665
34335
86636
45951
42875
Giải nhì
63961
81730
Giải nhất
18878
Giải Đặc biệt
75146
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
1 ,3
2
4 ,3 ,8 ,8
3
0 ,5 ,6 ,0
4
4 ,5 ,6
5
2 ,1 ,1
6
5 ,1
7
9 ,2 ,1 ,5 ,5 ,8
8
2
9
2
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1 ,5 ,7 ,5 ,6
1
5 ,7 ,8 ,9
2
2 ,1
3
2 ,4
4
4 ,7 ,6 ,3 ,7
5
3 ,4
6
7
2 ,2 ,0 ,7
8
7
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5GF-12GF-13GF
Giải bảy
24
44
23
52
Giải sáu
111
951
928
Giải năm
3830
8979
4445
4572
8628
1582
Giải bốn
7071
0913
4908
6892
Giải ba
97775
73665
34335
86636
45951
42875
Giải nhì
63961
81730
Giải nhất
18878
Giải Đặc biệt
75146
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
1 ,3
2
4 ,3 ,8 ,8
3
0 ,5 ,6 ,0
4
4 ,5 ,6
5
2 ,1 ,1
6
5 ,1
7
9 ,2 ,1 ,5 ,5 ,8
8
2
9
2
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1 ,5 ,7 ,5 ,6
1
5 ,7 ,8 ,9
2
2 ,1
3
2 ,4
4
4 ,7 ,6 ,3 ,7
5
3 ,4
6
7
2 ,2 ,0 ,7
8
7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12GQ-2GQ-1GQ
Giải bảy
75
25
85
02
Giải sáu
619
341
844
Giải năm
1105
9125
3703
2722
7922
5158
Giải bốn
6500
8904
4834
2713
Giải ba
12261
44048
73695
84738
97203
98825
Giải nhì
69799
71237
Giải nhất
50898
Giải Đặc biệt
71770
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5 ,3 ,0 ,4 ,3
1
9 ,3
2
5 ,5 ,2 ,2 ,5
3
4 ,8 ,7
4
1 ,4 ,8
5
8
6
1
7
5 ,0
8
5
9
5 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,7
0
4 ,6
1
0 ,2 ,2
2
0 ,1 ,0
3
4 ,0 ,3
4
7 ,2 ,8 ,0 ,2 ,9 ,2
5
6
3
7
5 ,4 ,3 ,9
8
1 ,9
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12GQ-2GQ-1GQ
Giải bảy
75
25
85
02
Giải sáu
619
341
844
Giải năm
1105
9125
3703
2722
7922
5158
Giải bốn
6500
8904
4834
2713
Giải ba
12261
44048
73695
84738
97203
98825
Giải nhì
69799
71237
Giải nhất
50898
Giải Đặc biệt
71770
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5 ,3 ,0 ,4 ,3
1
9 ,3
2
5 ,5 ,2 ,2 ,5
3
4 ,8 ,7
4
1 ,4 ,8
5
8
6
1
7
5 ,0
8
5
9
5 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,7
0
4 ,6
1
0 ,2 ,2
2
0 ,1 ,0
3
4 ,0 ,3
4
7 ,2 ,8 ,0 ,2 ,9 ,2
5
6
3
7
5 ,4 ,3 ,9
8
1 ,9
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13GY-6GY-4GY
Giải bảy
99
24
70
46
Giải sáu
952
824
128
Giải năm
3831
6694
0245
3123
9743
1614
Giải bốn
5801
0218
7330
3194
Giải ba
27570
98555
72812
08787
04400
77159
Giải nhì
31934
37670
Giải nhất
20684
Giải Đặc biệt
82632
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0
1
4 ,8 ,2
2
4 ,4 ,8 ,3
3
1 ,0 ,4 ,2
4
6 ,5 ,3
5
2 ,5 ,9
6
7
0 ,0 ,0
8
7 ,4
9
9 ,4 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,7 ,0 ,7
0
3 ,0
1
5 ,1 ,3
2
2 ,4
3
2 ,2 ,9 ,1 ,9 ,3 ,8
4
4 ,5
5
4
6
8
7
2 ,1
8
9 ,5
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13GY-6GY-4GY
Giải bảy
99
24
70
46
Giải sáu
952
824
128
Giải năm
3831
6694
0245
3123
9743
1614
Giải bốn
5801
0218
7330
3194
Giải ba
27570
98555
72812
08787
04400
77159
Giải nhì
31934
37670
Giải nhất
20684
Giải Đặc biệt
82632
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0
1
4 ,8 ,2
2
4 ,4 ,8 ,3
3
1 ,0 ,4 ,2
4
6 ,5 ,3
5
2 ,5 ,9
6
7
0 ,0 ,0
8
7 ,4
9
9 ,4 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,7 ,0 ,7
0
3 ,0
1
5 ,1 ,3
2
2 ,4
3
2 ,2 ,9 ,1 ,9 ,3 ,8
4
4 ,5
5
4
6
8
7
2 ,1
8
9 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 25-04-2020

Ngày: 25/04/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1FG-10FG-7FG
Giải bảy
14
40
50
46
Giải sáu
042
860
113
Giải năm
9594
8168
4620
1042
5478
6685
Giải bốn
0183
4347
7198
2786
Giải ba
52488
16580
35819
94080
77434
12598
Giải nhì
37924
07487
Giải nhất
35206
Giải Đặc biệt
46625
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
4 ,3 ,9
2
0 ,4 ,5
3
4
4
0 ,6 ,2 ,2 ,7
5
0
6
0 ,8
7
8
8
5 ,3 ,6 ,8 ,0 ,0 ,7
9
4 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,5 ,6 ,2 ,8 ,8
0
1
4 ,4
2
1 ,8
3
1 ,9 ,3 ,2
4
8 ,2
5
4 ,8 ,0
6
4 ,8
7
6 ,7 ,9 ,8 ,9
8
1
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 25-04-2020

Ngày: 25/04/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1FG-10FG-7FG
Giải bảy
14
40
50
46
Giải sáu
042
860
113
Giải năm
9594
8168
4620
1042
5478
6685
Giải bốn
0183
4347
7198
2786
Giải ba
52488
16580
35819
94080
77434
12598
Giải nhì
37924
07487
Giải nhất
35206
Giải Đặc biệt
46625
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
4 ,3 ,9
2
0 ,4 ,5
3
4
4
0 ,6 ,2 ,2 ,7
5
0
6
0 ,8
7
8
8
5 ,3 ,6 ,8 ,0 ,0 ,7
9
4 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,5 ,6 ,2 ,8 ,8
0
1
4 ,4
2
1 ,8
3
1 ,9 ,3 ,2
4
8 ,2
5
4 ,8 ,0
6
4 ,8
7
6 ,7 ,9 ,8 ,9
8
1
9