XSMB Thứ 7

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 13-05-2023

Ngày: 13/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
Giải bảy
68
90
08
10
Giải sáu
209
521
997
Giải năm
2415
2468
9975
7844
5836
7768
Giải bốn
4996
8991
7581
3443
Giải ba
04612
77933
98947
17393
21474
09615
Giải nhì
83105
86922
Giải nhất
70603
Giải Đặc biệt
19949
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9 ,5 ,3
1
0 ,5 ,2 ,5
2
1 ,2
3
6 ,3
4
4 ,3 ,7 ,9
5
6
8 ,8 ,8
7
5 ,4
8
1
9
0 ,7 ,6 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
2 ,9 ,8
1
1 ,2
2
4 ,3 ,9 ,0
3
4 ,7
4
1 ,7 ,1 ,0
5
3 ,9
6
9 ,4
7
6 ,0 ,6 ,6
8
0 ,4
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 13-05-2023

Ngày: 13/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
Giải bảy
68
90
08
10
Giải sáu
209
521
997
Giải năm
2415
2468
9975
7844
5836
7768
Giải bốn
4996
8991
7581
3443
Giải ba
04612
77933
98947
17393
21474
09615
Giải nhì
83105
86922
Giải nhất
70603
Giải Đặc biệt
19949
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9 ,5 ,3
1
0 ,5 ,2 ,5
2
1 ,2
3
6 ,3
4
4 ,3 ,7 ,9
5
6
8 ,8 ,8
7
5 ,4
8
1
9
0 ,7 ,6 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
2 ,9 ,8
1
1 ,2
2
4 ,3 ,9 ,0
3
4 ,7
4
1 ,7 ,1 ,0
5
3 ,9
6
9 ,4
7
6 ,0 ,6 ,6
8
0 ,4
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 06-05-2023

Ngày: 06/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN
Giải bảy
16
26
19
62
Giải sáu
438
142
508
Giải năm
7551
8919
0927
7435
4397
8312
Giải bốn
6611
3858
7560
8625
Giải ba
43316
26074
17200
07162
44168
45606
Giải nhì
84022
69837
Giải nhất
87627
Giải Đặc biệt
02904
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,0 ,6 ,4
1
6 ,9 ,9 ,2 ,1 ,6
2
6 ,7 ,5 ,2 ,7
3
8 ,5 ,7
4
2
5
1 ,8
6
2 ,0 ,2 ,8
7
4
8
9
7
ĐầuĐuôi
6 ,0
0
5 ,1
1
6 ,4 ,1 ,6 ,2
2
3
7 ,0
4
3 ,2
5
1 ,2 ,1 ,0
6
2 ,9 ,3 ,2
7
3 ,0 ,5 ,6
8
1 ,1
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 06-05-2023

Ngày: 06/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN
Giải bảy
16
26
19
62
Giải sáu
438
142
508
Giải năm
7551
8919
0927
7435
4397
8312
Giải bốn
6611
3858
7560
8625
Giải ba
43316
26074
17200
07162
44168
45606
Giải nhì
84022
69837
Giải nhất
87627
Giải Đặc biệt
02904
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,0 ,6 ,4
1
6 ,9 ,9 ,2 ,1 ,6
2
6 ,7 ,5 ,2 ,7
3
8 ,5 ,7
4
2
5
1 ,8
6
2 ,0 ,2 ,8
7
4
8
9
7
ĐầuĐuôi
6 ,0
0
5 ,1
1
6 ,4 ,1 ,6 ,2
2
3
7 ,0
4
3 ,2
5
1 ,2 ,1 ,0
6
2 ,9 ,3 ,2
7
3 ,0 ,5 ,6
8
1 ,1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 29-04-2023

Ngày: 29/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX
Giải bảy
91
31
29
21
Giải sáu
123
603
919
Giải năm
1445
6930
6352
4790
5507
1824
Giải bốn
8260
0406
4970
2455
Giải ba
63882
53656
95705
24224
25635
22662
Giải nhì
41698
59064
Giải nhất
71291
Giải Đặc biệt
54639
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7 ,6 ,5
1
9
2
9 ,1 ,3 ,4 ,4
3
1 ,0 ,5 ,9
4
5
5
2 ,5 ,6
6
0 ,2 ,4
7
0
8
2
9
1 ,0 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,6 ,7
0
9 ,3 ,2 ,9
1
5 ,8 ,6
2
2 ,0
3
2 ,2 ,6
4
4 ,5 ,0 ,3
5
0 ,5
6
0
7
9
8
2 ,1 ,3
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 29-04-2023

Ngày: 29/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX
Giải bảy
91
31
29
21
Giải sáu
123
603
919
Giải năm
1445
6930
6352
4790
5507
1824
Giải bốn
8260
0406
4970
2455
Giải ba
63882
53656
95705
24224
25635
22662
Giải nhì
41698
59064
Giải nhất
71291
Giải Đặc biệt
54639
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7 ,6 ,5
1
9
2
9 ,1 ,3 ,4 ,4
3
1 ,0 ,5 ,9
4
5
5
2 ,5 ,6
6
0 ,2 ,4
7
0
8
2
9
1 ,0 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,6 ,7
0
9 ,3 ,2 ,9
1
5 ,8 ,6
2
2 ,0
3
2 ,2 ,6
4
4 ,5 ,0 ,3
5
0 ,5
6
0
7
9
8
2 ,1 ,3
9