Home Xổ số miền Bắc

Xổ số miền Bắc

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 28-05-2023

Ngày: 28/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM
Giải bảy
71
50
32
80
Giải sáu
972
313
256
Giải năm
7327
8876
8618
0448
3320
6967
Giải bốn
9781
9537
5387
9377
Giải ba
00824
84828
31874
10126
29991
97383
Giải nhì
36739
28089
Giải nhất
32985
Giải Đặc biệt
79459
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,8
2
7 ,0 ,4 ,8 ,6
3
2 ,7 ,9
4
8
5
0 ,6 ,9
6
7
7
1 ,2 ,6 ,7 ,4
8
0 ,1 ,7 ,3 ,9 ,5
9
1
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,2
0
7 ,8 ,9
1
3 ,7
2
1 ,8
3
2 ,7
4
8
5
5 ,7 ,2
6
2 ,6 ,3 ,8 ,7
7
1 ,4 ,2
8
3 ,8 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 28-05-2023

Ngày: 28/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM
Giải bảy
71
50
32
80
Giải sáu
972
313
256
Giải năm
7327
8876
8618
0448
3320
6967
Giải bốn
9781
9537
5387
9377
Giải ba
00824
84828
31874
10126
29991
97383
Giải nhì
36739
28089
Giải nhất
32985
Giải Đặc biệt
79459
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,8
2
7 ,0 ,4 ,8 ,6
3
2 ,7 ,9
4
8
5
0 ,6 ,9
6
7
7
1 ,2 ,6 ,7 ,4
8
0 ,1 ,7 ,3 ,9 ,5
9
1
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,2
0
7 ,8 ,9
1
3 ,7
2
1 ,8
3
2 ,7
4
8
5
5 ,7 ,2
6
2 ,6 ,3 ,8 ,7
7
1 ,4 ,2
8
3 ,8 ,5
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
Giải bảy
53
31
11
03
Giải sáu
188
203
342
Giải năm
3208
7195
4948
3210
9463
0955
Giải bốn
1413
7656
2151
9010
Giải ba
50939
18172
11720
73339
73686
22536
Giải nhì
74125
55916
Giải nhất
12247
Giải Đặc biệt
36191
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,8
1
1 ,0 ,3 ,0 ,6
2
0 ,5
3
1 ,9 ,9 ,6
4
2 ,8 ,7
5
3 ,5 ,6 ,1
6
3
7
2
8
8 ,6
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,2
0
3 ,1 ,5 ,9
1
4 ,7
2
5 ,0 ,0 ,6 ,1
3
4
9 ,5 ,2
5
5 ,8 ,3 ,1
6
4
7
8 ,0 ,4
8
3 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
Giải bảy
53
31
11
03
Giải sáu
188
203
342
Giải năm
3208
7195
4948
3210
9463
0955
Giải bốn
1413
7656
2151
9010
Giải ba
50939
18172
11720
73339
73686
22536
Giải nhì
74125
55916
Giải nhất
12247
Giải Đặc biệt
36191
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,8
1
1 ,0 ,3 ,0 ,6
2
0 ,5
3
1 ,9 ,9 ,6
4
2 ,8 ,7
5
3 ,5 ,6 ,1
6
3
7
2
8
8 ,6
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,2
0
3 ,1 ,5 ,9
1
4 ,7
2
5 ,0 ,0 ,6 ,1
3
4
9 ,5 ,2
5
5 ,8 ,3 ,1
6
4
7
8 ,0 ,4
8
3 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Giải bảy
50
34
15
65
Giải sáu
890
019
282
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải bốn
5492
5227
1493
2338
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải nhì
72017
98904
Giải nhất
68161
Giải Đặc biệt
32754
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,7 ,4
1
5 ,9 ,4 ,7
2
7
3
4 ,8
4
3 ,0
5
0 ,7 ,3 ,9 ,4
6
5 ,3 ,1
7
8
2 ,4
9
0 ,2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,4
0
6
1
8 ,9
2
4 ,6 ,9 ,5
3
3 ,8 ,1 ,0 ,5
4
1 ,6
5
6
5 ,2 ,9 ,0 ,1
7
3
8
1 ,0 ,0 ,5
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Giải bảy
50
34
15
65
Giải sáu
890
019
282
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải bốn
5492
5227
1493
2338
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải nhì
72017
98904
Giải nhất
68161
Giải Đặc biệt
32754
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,7 ,4
1
5 ,9 ,4 ,7
2
7
3
4 ,8
4
3 ,0
5
0 ,7 ,3 ,9 ,4
6
5 ,3 ,1
7
8
2 ,4
9
0 ,2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,4
0
6
1
8 ,9
2
4 ,6 ,9 ,5
3
3 ,8 ,1 ,0 ,5
4
1 ,6
5
6
5 ,2 ,9 ,0 ,1
7
3
8
1 ,0 ,0 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Giải bảy
50
34
15
65
Giải sáu
890
019
282
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải bốn
5492
5227
1493
2338
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải nhì
72017
98904
Giải nhất
68161
Giải Đặc biệt
32754
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,7 ,4
1
5 ,9 ,4 ,7
2
7
3
4 ,8
4
3 ,0
5
0 ,7 ,3 ,9 ,4
6
5 ,3 ,1
7
8
2 ,4
9
0 ,2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,4
0
6
1
8 ,9
2
4 ,6 ,9 ,5
3
3 ,8 ,1 ,0 ,5
4
1 ,6
5
6
5 ,2 ,9 ,0 ,1
7
3
8
1 ,0 ,0 ,5
9

Xổ Số BẮC NINH ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Giải bảy
50
34
15
65
Giải sáu
890
019
282
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải bốn
5492
5227
1493
2338
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải nhì
72017
98904
Giải nhất
68161
Giải Đặc biệt
32754
Kết quả Xổ Số BẮC NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,7 ,4
1
5 ,9 ,4 ,7
2
7
3
4 ,8
4
3 ,0
5
0 ,7 ,3 ,9 ,4
6
5 ,3 ,1
7
8
2 ,4
9
0 ,2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,4
0
6
1
8 ,9
2
4 ,6 ,9 ,5
3
3 ,8 ,1 ,0 ,5
4
1 ,6
5
6
5 ,2 ,9 ,0 ,1
7
3
8
1 ,0 ,0 ,5
9