Home Xổ số miền Bắc

Xổ số miền Bắc

Xổ Số HÀ NỘI ngày 03-10-2022

Ngày: 03/10/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU
Giải bảy
70
41
84
77
Giải sáu
430
459
116
Giải năm
4135
4435
8511
6451
6270
0406
Giải bốn
7946
0562
8432
6252
Giải ba
47655
30419
12277
98801
28492
67966
Giải nhì
63525
28014
Giải nhất
74026
Giải Đặc biệt
65169
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
6 ,1 ,9 ,4
2
5 ,6
3
0 ,5 ,5 ,2
4
1 ,6
5
9 ,1 ,2 ,5
6
2 ,6 ,9
7
0 ,7 ,0 ,7
8
4
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,7
0
4 ,1 ,5 ,0
1
6 ,3 ,5 ,9
2
3
8 ,1
4
3 ,3 ,5 ,2
5
1 ,0 ,4 ,6 ,2
6
7 ,7
7
8
5 ,1 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 03-10-2022

Ngày: 03/10/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU
Giải bảy
70
41
84
77
Giải sáu
430
459
116
Giải năm
4135
4435
8511
6451
6270
0406
Giải bốn
7946
0562
8432
6252
Giải ba
47655
30419
12277
98801
28492
67966
Giải nhì
63525
28014
Giải nhất
74026
Giải Đặc biệt
65169
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
6 ,1 ,9 ,4
2
5 ,6
3
0 ,5 ,5 ,2
4
1 ,6
5
9 ,1 ,2 ,5
6
2 ,6 ,9
7
0 ,7 ,0 ,7
8
4
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,7
0
4 ,1 ,5 ,0
1
6 ,3 ,5 ,9
2
3
8 ,1
4
3 ,3 ,5 ,2
5
1 ,0 ,4 ,6 ,2
6
7 ,7
7
8
5 ,1 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 02-10-2022

Ngày: 02/10/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15EV-6EV-10EV-3EV-11EV-7EV
Giải bảy
19
51
91
62
Giải sáu
634
766
963
Giải năm
8682
2452
1507
1839
2299
0283
Giải bốn
3780
9427
9341
1822
Giải ba
43964
77103
31566
95498
58551
53578
Giải nhì
30412
40677
Giải nhất
12669
Giải Đặc biệt
64668
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
9 ,2
2
7 ,2
3
4 ,9
4
1
5
1 ,2 ,1
6
2 ,6 ,3 ,4 ,6 ,9 ,8
7
8 ,7
8
2 ,3 ,0
9
1 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
8
0
5 ,9 ,4 ,5
1
6 ,8 ,5 ,2 ,1
2
6 ,8 ,0
3
3 ,6
4
5
6 ,6
6
0 ,2 ,7
7
9 ,7 ,6
8
1 ,3 ,9 ,6
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 02-10-2022

Ngày: 02/10/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15EV-6EV-10EV-3EV-11EV-7EV
Giải bảy
19
51
91
62
Giải sáu
634
766
963
Giải năm
8682
2452
1507
1839
2299
0283
Giải bốn
3780
9427
9341
1822
Giải ba
43964
77103
31566
95498
58551
53578
Giải nhì
30412
40677
Giải nhất
12669
Giải Đặc biệt
64668
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
9 ,2
2
7 ,2
3
4 ,9
4
1
5
1 ,2 ,1
6
2 ,6 ,3 ,4 ,6 ,9 ,8
7
8 ,7
8
2 ,3 ,0
9
1 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
8
0
5 ,9 ,4 ,5
1
6 ,8 ,5 ,2 ,1
2
6 ,8 ,0
3
3 ,6
4
5
6 ,6
6
0 ,2 ,7
7
9 ,7 ,6
8
1 ,3 ,9 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 01-10-2022

Ngày: 01/10/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2EX-11EX-14EX-7EX-12EX-15EX
Giải bảy
67
18
66
01
Giải sáu
822
592
330
Giải năm
6197
4436
6869
5712
5950
6313
Giải bốn
0901
2079
7938
4045
Giải ba
63867
87793
10430
09002
77030
79134
Giải nhì
96463
34496
Giải nhất
13904
Giải Đặc biệt
35019
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1 ,2 ,4
1
8 ,2 ,3 ,9
2
2
3
0 ,6 ,8 ,0 ,0 ,4
4
5
5
0
6
7 ,6 ,9 ,7 ,3
7
9
8
9
2 ,7 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,5 ,3 ,3
0
0 ,0
1
2 ,9 ,1 ,0
2
1 ,9 ,6
3
3 ,0
4
4
5
6 ,3 ,9
6
6 ,9 ,6
7
1 ,3
8
6 ,7 ,1
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 01-10-2022

Ngày: 01/10/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2EX-11EX-14EX-7EX-12EX-15EX
Giải bảy
67
18
66
01
Giải sáu
822
592
330
Giải năm
6197
4436
6869
5712
5950
6313
Giải bốn
0901
2079
7938
4045
Giải ba
63867
87793
10430
09002
77030
79134
Giải nhì
96463
34496
Giải nhất
13904
Giải Đặc biệt
35019
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1 ,2 ,4
1
8 ,2 ,3 ,9
2
2
3
0 ,6 ,8 ,0 ,0 ,4
4
5
5
0
6
7 ,6 ,9 ,7 ,3
7
9
8
9
2 ,7 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,5 ,3 ,3
0
0 ,0
1
2 ,9 ,1 ,0
2
1 ,9 ,6
3
3 ,0
4
4
5
6 ,3 ,9
6
6 ,9 ,6
7
1 ,3
8
6 ,7 ,1
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12EY-9EY-11EY-8EY-15EY-6EY
Giải bảy
82
26
64
71
Giải sáu
809
167
404
Giải năm
0882
3728
9426
5396
8504
7262
Giải bốn
5102
9000
1506
9324
Giải ba
40592
50165
34688
85182
55312
77191
Giải nhì
22292
54784
Giải nhất
76636
Giải Đặc biệt
89651
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,4 ,2 ,0 ,6
1
2
2
6 ,8 ,6 ,4
3
6
4
5
1
6
4 ,7 ,2 ,5
7
1
8
2 ,2 ,8 ,2 ,4
9
6 ,2 ,1 ,2
ĐầuĐuôi
0
0
7 ,9 ,5
1
8 ,8 ,6 ,0 ,9 ,8 ,1 ,9
2
3
6 ,0 ,0 ,2 ,8
4
6
5
2 ,2 ,9 ,0 ,3
6
6
7
2 ,8
8
0
9

Xổ Số HẢI PHÒNG ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12EY-9EY-11EY-8EY-15EY-6EY
Giải bảy
82
26
64
71
Giải sáu
809
167
404
Giải năm
0882
3728
9426
5396
8504
7262
Giải bốn
5102
9000
1506
9324
Giải ba
40592
50165
34688
85182
55312
77191
Giải nhì
22292
54784
Giải nhất
76636
Giải Đặc biệt
89651
Kết quả Xổ Số HẢI PHÒNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,4 ,2 ,0 ,6
1
2
2
6 ,8 ,6 ,4
3
6
4
5
1
6
4 ,7 ,2 ,5
7
1
8
2 ,2 ,8 ,2 ,4
9
6 ,2 ,1 ,2
ĐầuĐuôi
0
0
7 ,9 ,5
1
8 ,8 ,6 ,0 ,9 ,8 ,1 ,9
2
3
6 ,0 ,0 ,2 ,8
4
6
5
2 ,2 ,9 ,0 ,3
6
6
7
2 ,8
8
0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 29-09-2022

Ngày: 29/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15EZ-7EZ-6EZ-8EZ-12EZ-1EZ
Giải bảy
26
03
94
76
Giải sáu
522
777
486
Giải năm
7969
2248
2682
1783
9037
4282
Giải bốn
3837
4684
8365
2866
Giải ba
30792
09411
13941
98786
31667
15756
Giải nhì
70735
51228
Giải nhất
68334
Giải Đặc biệt
92129
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
1
2
6 ,2 ,8 ,9
3
7 ,7 ,5 ,4
4
8 ,1
5
6
6
9 ,5 ,6 ,7
7
6 ,7
8
6 ,2 ,3 ,2 ,4 ,6
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
0
1 ,4
1
2 ,8 ,8 ,9
2
0 ,8
3
9 ,8 ,3
4
6 ,3
5
2 ,7 ,8 ,6 ,8 ,5
6
7 ,3 ,3 ,6
7
4 ,2
8
6 ,2
9

Xổ Số HÀ NỘI ngày 29-09-2022

Ngày: 29/09/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15EZ-7EZ-6EZ-8EZ-12EZ-1EZ
Giải bảy
26
03
94
76
Giải sáu
522
777
486
Giải năm
7969
2248
2682
1783
9037
4282
Giải bốn
3837
4684
8365
2866
Giải ba
30792
09411
13941
98786
31667
15756
Giải nhì
70735
51228
Giải nhất
68334
Giải Đặc biệt
92129
Kết quả Xổ Số HÀ NỘI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
1
2
6 ,2 ,8 ,9
3
7 ,7 ,5 ,4
4
8 ,1
5
6
6
9 ,5 ,6 ,7
7
6 ,7
8
6 ,2 ,3 ,2 ,4 ,6
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
0
1 ,4
1
2 ,8 ,8 ,9
2
0 ,8
3
9 ,8 ,3
4
6 ,3
5
2 ,7 ,8 ,6 ,8 ,5
6
7 ,3 ,3 ,6
7
4 ,2
8
6 ,2
9