XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 16-01-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
59
77
06
Giải bảy
158
730
930
Giải sáu
8285
5211
0281
3320
6210
1307
6819
3118
3836
Giải năm
8733
5905
7771
Giải bốn
84850
03421
50159
25019
65401
15044
99398
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
58176
55621
58221
29241
10486
12514
53280
Giải ba
64687
64802
03532
09967
50129
94795
Giải nhì
53557
45935
08020
Giải nhất
40659
89326
80235
Giải Đặc Biệt
414541
635811
990167
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
01 ,27 ,56
11 ,90 ,9 ,2 ,19 ,8 ,4
210 ,61 ,1 ,9 ,0
330 ,2 ,50 ,6 ,5
44 ,101
59 ,8 ,0 ,9 ,7 ,91 ,8
677
771 ,6
85 ,1 ,70 ,76 ,0
985

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 16-01-2022

Ngày: 16/01/2022
Mã: XSDL
Giải tám
06
Giải bảy
930
Giải sáu
6819
3118
3836
Giải năm
7771
Giải bốn
58176
55621
58221
29241
10486
12514
53280
Giải ba
50129
94795
Giải nhì
08020
Giải nhất
80235
Giải Đặc biệt
990167
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
9 ,8 ,4
2
1 ,1 ,9 ,0
3
0 ,6 ,5
4
1
5
6
7
7
1 ,6
8
6 ,0
9
5
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,2
0
7 ,2 ,2 ,4
1
2
3
1
4
9 ,3
5
0 ,3 ,7 ,8
6
6
7
1
8
1 ,2
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 16-01-2022

Ngày: 16/01/2022
Mã: XSKG
Giải tám
77
Giải bảy
730
Giải sáu
3320
6210
1307
Giải năm
5905
Giải bốn
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
Giải ba
03532
09967
Giải nhì
45935
Giải nhất
89326
Giải Đặc biệt
635811
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
0 ,9 ,2 ,1
2
0 ,6
3
0 ,2 ,5
4
0
5
1 ,8
6
7
7
7
8
0 ,7
9
ĐầuĐuôi
3 ,2 ,1 ,8 ,4
0
5 ,1
1
1 ,3
2
3
4
0 ,3
5
2
6
7 ,0 ,8 ,6
7
5
8
1
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 16-01-2022

Ngày: 16/01/2022
Mã: XSTG
Giải tám
59
Giải bảy
158
Giải sáu
8285
5211
0281
Giải năm
8733
Giải bốn
84850
03421
50159
25019
65401
15044
99398
Giải ba
64687
64802
Giải nhì
53557
Giải nhất
40659
Giải Đặc biệt
414541
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
1 ,9
2
1
3
3
4
4 ,1
5
9 ,8 ,0 ,9 ,7 ,9
6
7
8
5 ,1 ,7
9
8
ĐầuĐuôi
5
0
1 ,8 ,2 ,0 ,4
1
0
2
3
3
4
4
8
5
6
8 ,5
7
5 ,9
8
5 ,5 ,1 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 09-01-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
22
62
14
Giải bảy
222
966
226
Giải sáu
6960
6864
7817
6123
4656
4390
9357
2668
3318
Giải năm
5958
2189
6790
Giải bốn
81264
65987
15189
40340
06042
15140
57410
79255
45174
22017
26485
36097
96806
69577
20837
23401
20753
73686
87602
27570
49199
Giải ba
78219
91375
27070
83446
81376
93781
Giải nhì
81162
60728
96891
Giải nhất
13308
88754
70684
Giải Đặc Biệt
565089
959125
425471
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0861 ,2
17 ,0 ,974 ,8
22 ,23 ,8 ,56
37
40 ,2 ,06
586 ,5 ,47 ,3
60 ,4 ,4 ,22 ,68
754 ,7 ,00 ,6 ,1
87 ,9 ,99 ,56 ,1 ,4
90 ,70 ,9 ,1

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 09-01-2022

Ngày: 09/01/2022
Mã: XSDL
Giải tám
14
Giải bảy
226
Giải sáu
9357
2668
3318
Giải năm
6790
Giải bốn
20837
23401
20753
73686
87602
27570
49199
Giải ba
81376
93781
Giải nhì
96891
Giải nhất
70684
Giải Đặc biệt
425471
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
4 ,8
2
6
3
7
4
5
7 ,3
6
8
7
0 ,6 ,1
8
6 ,1 ,4
9
0 ,9 ,1
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
0 ,8 ,9 ,7
1
0
2
5
3
1 ,8
4
5
2 ,8 ,7
6
5 ,3
7
6 ,1
8
9
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 09-01-2022

Ngày: 09/01/2022
Mã: XSKG
Giải tám
62
Giải bảy
966
Giải sáu
6123
4656
4390
Giải năm
2189
Giải bốn
79255
45174
22017
26485
36097
96806
69577
Giải ba
27070
83446
Giải nhì
60728
Giải nhất
88754
Giải Đặc biệt
959125
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
7
2
3 ,8 ,5
3
4
6
5
6 ,5 ,4
6
2 ,6
7
4 ,7 ,0
8
9 ,5
9
0 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
1
6
2
2
3
7 ,5
4
5 ,8 ,2
5
6 ,5 ,0 ,4
6
1 ,9 ,7
7
2
8
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 09-01-2022

Ngày: 09/01/2022
Mã: XSTG
Giải tám
22
Giải bảy
222
Giải sáu
6960
6864
7817
Giải năm
5958
Giải bốn
81264
65987
15189
40340
06042
15140
57410
Giải ba
78219
91375
Giải nhì
81162
Giải nhất
13308
Giải Đặc biệt
565089
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
7 ,0 ,9
2
2 ,2
3
4
0 ,2 ,0
5
8
6
0 ,4 ,4 ,2
7
5
8
7 ,9 ,9
9
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,4 ,1
0
1
2 ,2 ,4 ,6
2
3
6 ,6
4
7
5
6
1 ,8
7
5 ,0
8
8 ,1 ,8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 02-01-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
83
67
87
Giải bảy
865
412
520
Giải sáu
7985
0638
2943
3734
1168
2379
6920
0255
4000
Giải năm
1286
0718
3296
Giải bốn
78747
25649
83539
68056
45190
42558
88981
01120
27795
00864
74973
93429
88112
31432
97583
64063
56256
32287
42247
32746
45299
Giải ba
81002
86907
55135
35911
47936
90418
Giải nhì
46126
74196
46692
Giải nhất
47187
03264
07031
Giải Đặc Biệt
764841
243063
054164
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02 ,70
12 ,8 ,2 ,18
260 ,90 ,0
38 ,94 ,2 ,56 ,1
43 ,7 ,9 ,17 ,6
56 ,85 ,6
657 ,8 ,4 ,4 ,33 ,4
79 ,3
83 ,5 ,6 ,1 ,77 ,3 ,7
905 ,66 ,9 ,2

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 02-01-2022

Ngày: 02/01/2022
Mã: XSDL
Giải tám
87
Giải bảy
520
Giải sáu
6920
0255
4000
Giải năm
3296
Giải bốn
97583
64063
56256
32287
42247
32746
45299
Giải ba
47936
90418
Giải nhì
46692
Giải nhất
07031
Giải Đặc biệt
054164
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8
2
0 ,0
3
6 ,1
4
7 ,6
5
5 ,6
6
3 ,4
7
8
7 ,3 ,7
9
6 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,0
0
3
1
9
2
8 ,6
3
6
4
5
5
9 ,5 ,4 ,3
6
8 ,8 ,4
7
1
8
9
9