XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 15-11-2020

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
11
35
62
Giải bảy
966
602
712
Giải sáu
9591
8093
9489
0223
3983
0907
6523
5178
0184
Giải năm
3710
0334
0375
Giải bốn
32228
40923
53305
32788
98014
31178
83377
30198
17136
36170
95456
22110
96440
08150
57529
22623
25995
53821
97721
17658
99688
Giải ba
61176
72314
88421
23016
26464
15077
Giải nhì
66012
96835
39531
Giải nhất
90567
65209
12490
Giải Đặc Biệt
992481
754876
254492
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
05 2 ,7 ,9
11 ,0 ,4 ,4 ,2 0 ,6 2
28 ,3 3 ,1 3 ,9 ,3 ,1 ,1
35 ,4 ,6 ,5 1
40
56 ,0 8
66 ,7 2 ,4
78 ,7 ,6 0 ,6 8 ,5 ,7
89 ,8 ,1 3 4 ,8
91 ,3 8 5 ,0 ,2

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 15-11-2020

Ngày: 15/11/2020
Mã: XSDL
Giải tám
62
Giải bảy
712
Giải sáu
6523
5178
0184
Giải năm
0375
Giải bốn
57529
22623
25995
53821
97721
17658
99688
Giải ba
26464
15077
Giải nhì
39531
Giải nhất
12490
Giải Đặc biệt
254492
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
2
3 ,9 ,3 ,1 ,1
3
1
4
5
8
6
2 ,4
7
8 ,5 ,7
8
4 ,8
9
5 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
9
0
2 ,2 ,3
1
6 ,1 ,9
2
2 ,2
3
8 ,6
4
7 ,9
5
6
7
7
7 ,5 ,8
8
2
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 15-11-2020

Ngày: 15/11/2020
Mã: XSKG
Giải tám
35
Giải bảy
602
Giải sáu
0223
3983
0907
Giải năm
0334
Giải bốn
30198
17136
36170
95456
22110
96440
08150
Giải ba
88421
23016
Giải nhì
96835
Giải nhất
65209
Giải Đặc biệt
754876
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7 ,9
1
0 ,6
2
3 ,1
3
5 ,4 ,6 ,5
4
0
5
6 ,0
6
7
0 ,6
8
3
9
8
ĐầuĐuôi
7 ,1 ,4 ,5
0
2
1
0
2
2 ,8
3
3
4
3 ,3
5
3 ,5 ,1 ,7
6
0
7
9
8
0
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 15-11-2020

Ngày: 15/11/2020
Mã: XSTG
Giải tám
11
Giải bảy
966
Giải sáu
9591
8093
9489
Giải năm
3710
Giải bốn
32228
40923
53305
32788
98014
31178
83377
Giải ba
61176
72314
Giải nhì
66012
Giải nhất
90567
Giải Đặc biệt
992481
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
1 ,0 ,4 ,4 ,2
2
8 ,3
3
4
5
6
6 ,7
7
8 ,7 ,6
8
9 ,8 ,1
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,9 ,8
1
1
2
9 ,2
3
1 ,1
4
0
5
6 ,7
6
7 ,6
7
2 ,8 ,7
8
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 08-11-2020

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
96
16
15
Giải bảy
927
509
116
Giải sáu
9528
9155
0333
4684
0604
1864
3013
6634
3651
Giải năm
6721
7986
1629
Giải bốn
58512
82533
92811
70117
76768
21383
88094
73045
87568
05744
29349
18851
60999
37099
32515
80721
04471
96795
87169
76472
30934
Giải ba
76474
97788
63218
17945
12707
94648
Giải nhì
72992
36767
19723
Giải nhất
28084
83976
23623
Giải Đặc Biệt
844662
389547
500167
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
09 ,4 7
12 ,1 ,7 6 ,8 5 ,6 ,3 ,5
27 ,8 ,1 9 ,1 ,3 ,3
33 ,3 4 ,4
45 ,4 ,9 ,5 ,7 8
55 1 1
68 ,2 4 ,8 ,7 9 ,7
74 6 1 ,2
83 ,8 ,4 4 ,6
96 ,4 ,2 9 ,9 5

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 08-11-2020

Ngày: 08/11/2020
Mã: XSDL
Giải tám
15
Giải bảy
116
Giải sáu
3013
6634
3651
Giải năm
1629
Giải bốn
32515
80721
04471
96795
87169
76472
30934
Giải ba
12707
94648
Giải nhì
19723
Giải nhất
23623
Giải Đặc biệt
500167
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
5 ,6 ,3 ,5
2
9 ,1 ,3 ,3
3
4 ,4
4
8
5
1
6
9 ,7
7
1 ,2
8
9
5
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,7
1
7
2
1 ,2 ,2
3
3 ,3
4
1 ,1 ,9
5
1
6
0 ,6
7
4
8
2 ,6
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 08-11-2020

Ngày: 08/11/2020
Mã: XSKG
Giải tám
16
Giải bảy
509
Giải sáu
4684
0604
1864
Giải năm
7986
Giải bốn
73045
87568
05744
29349
18851
60999
37099
Giải ba
63218
17945
Giải nhì
36767
Giải nhất
83976
Giải Đặc biệt
389547
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,4
1
6 ,8
2
3
4
5 ,4 ,9 ,5 ,7
5
1
6
4 ,8 ,7
7
6
8
4 ,6
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
8 ,0 ,6 ,4
4
4 ,4
5
1 ,8 ,7
6
6 ,4
7
6 ,1
8
0 ,4 ,9 ,9
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 08-11-2020

Ngày: 08/11/2020
Mã: XSTG
Giải tám
96
Giải bảy
927
Giải sáu
9528
9155
0333
Giải năm
6721
Giải bốn
58512
82533
92811
70117
76768
21383
88094
Giải ba
76474
97788
Giải nhì
72992
Giải nhất
28084
Giải Đặc biệt
844662
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,1 ,7
2
7 ,8 ,1
3
3 ,3
4
5
5
6
8 ,2
7
4
8
3 ,8 ,4
9
6 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
1 ,9 ,6
2
3 ,3 ,8
3
9 ,7 ,8
4
5
5
9
6
2 ,1
7
2 ,6 ,8
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 01-11-2020

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
29
54
90
Giải bảy
748
194
334
Giải sáu
0127
8158
9247
1027
7869
9557
8126
4135
4632
Giải năm
5545
6246
6271
Giải bốn
59336
03365
22620
71140
65296
49713
56844
40038
74012
22111
55407
31241
18704
06755
59172
41050
06677
47481
99340
90026
62009
Giải ba
28928
77892
83330
31238
97836
28720
Giải nhì
48241
77223
38119
Giải nhất
88378
61236
30357
Giải Đặc Biệt
468650
962273
965863
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
07 ,4 9
13 2 ,1 9
29 ,7 ,0 ,8 7 ,3 6 ,6 ,0
36 8 ,0 ,8 ,6 4 ,5 ,2 ,6
48 ,7 ,5 ,0 ,4 ,1 6 ,1 0
58 ,0 4 ,7 ,5 0 ,7
65 9 3
78 3 1 ,2 ,7
81
96 ,2 4 0

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 01-11-2020

Ngày: 01/11/2020
Mã: XSDL
Giải tám
90
Giải bảy
334
Giải sáu
8126
4135
4632
Giải năm
6271
Giải bốn
59172
41050
06677
47481
99340
90026
62009
Giải ba
97836
28720
Giải nhì
38119
Giải nhất
30357
Giải Đặc biệt
965863
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
9
2
6 ,6 ,0
3
4 ,5 ,2 ,6
4
0
5
0 ,7
6
3
7
1 ,2 ,7
8
1
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,4 ,2
0
7 ,8
1
3 ,7
2
6
3
3
4
3
5
2 ,2 ,3
6
7 ,5
7
8
0 ,1
9