XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 28-11-2021

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
66
44
90
Giải bảy
404
985
927
Giải sáu
4443
2817
5855
8468
7941
4303
6225
5970
4678
Giải năm
6232
9446
1613
Giải bốn
46940
97372
76382
78850
76030
73140
33377
37510
38636
95316
86157
09408
53038
43154
02467
18228
18764
55687
12559
68082
96897
Giải ba
44440
89386
41371
68594
20993
10438
Giải nhì
29086
41947
09303
Giải nhất
63431
97778
03226
Giải Đặc Biệt
194682
183054
896523
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
043 ,83
170 ,63
27 ,5 ,8 ,6 ,3
32 ,0 ,16 ,88
43 ,0 ,0 ,04 ,1 ,6 ,7
55 ,07 ,4 ,49
6687 ,4
72 ,71 ,80 ,8
82 ,6 ,6 ,257 ,2
940 ,7 ,3

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSDL
Giải tám
90
Giải bảy
927
Giải sáu
6225
5970
4678
Giải năm
1613
Giải bốn
02467
18228
18764
55687
12559
68082
96897
Giải ba
20993
10438
Giải nhì
09303
Giải nhất
03226
Giải Đặc biệt
896523
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
3
2
7 ,5 ,8 ,6 ,3
3
8
4
5
9
6
7 ,4
7
0 ,8
8
7 ,2
9
0 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
1
8
2
1 ,9 ,0 ,2
3
6
4
2
5
2
6
2 ,6 ,8 ,9
7
7 ,2 ,3
8
5
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSTG
Giải tám
66
Giải bảy
404
Giải sáu
4443
2817
5855
Giải năm
6232
Giải bốn
46940
97372
76382
78850
76030
73140
33377
Giải ba
44440
89386
Giải nhì
29086
Giải nhất
63431
Giải Đặc biệt
194682
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
7
2
3
2 ,0 ,1
4
3 ,0 ,0 ,0
5
5 ,0
6
6
7
2 ,7
8
2 ,6 ,6 ,2
9
ĐầuĐuôi
4 ,5 ,3 ,4 ,4
0
3
1
3 ,7 ,8 ,8
2
4
3
0
4
5
5
6 ,8 ,8
6
1 ,7
7
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSKG
Giải tám
44
Giải bảy
985
Giải sáu
8468
7941
4303
Giải năm
9446
Giải bốn
37510
38636
95316
86157
09408
53038
43154
Giải ba
41371
68594
Giải nhì
41947
Giải nhất
97778
Giải Đặc biệt
183054
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
0 ,6
2
3
6 ,8
4
4 ,1 ,6 ,7
5
7 ,4 ,4
6
8
7
1 ,8
8
5
9
4
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,7
1
2
0
3
4 ,5 ,9 ,5
4
8
5
4 ,3 ,1
6
5 ,4
7
6 ,0 ,3 ,7
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 21-11-2021

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
36
92
46
Giải bảy
997
482
205
Giải sáu
0858
9882
5293
3339
9215
2265
2332
3778
2286
Giải năm
7266
9287
1883
Giải bốn
90179
40114
27752
37177
50168
96861
08880
09721
65592
31533
67991
34734
11434
66582
56103
90549
81975
60214
70634
04749
63462
Giải ba
24931
26676
79141
42442
03084
53528
Giải nhì
58965
85444
10318
Giải nhất
54583
58221
86515
Giải Đặc Biệt
459020
021374
224710
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
05 ,3
1454 ,8 ,5 ,0
201 ,18
36 ,19 ,3 ,4 ,42 ,4
41 ,2 ,46 ,9 ,9
58 ,2
66 ,8 ,1 ,552
79 ,7 ,648 ,5
82 ,0 ,32 ,7 ,26 ,3 ,4
97 ,32 ,2 ,1

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSDL
Giải tám
46
Giải bảy
205
Giải sáu
2332
3778
2286
Giải năm
1883
Giải bốn
56103
90549
81975
60214
70634
04749
63462
Giải ba
03084
53528
Giải nhì
10318
Giải nhất
86515
Giải Đặc biệt
224710
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3
1
4 ,8 ,5 ,0
2
8
3
2 ,4
4
6 ,9 ,9
5
6
2
7
8 ,5
8
6 ,3 ,4
9
ĐầuĐuôi
1
0
1
3 ,6
2
8 ,0
3
1 ,3 ,8
4
0 ,7 ,1
5
4 ,8
6
7
7 ,2 ,1
8
4 ,4
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSKG
Giải tám
92
Giải bảy
482
Giải sáu
3339
9215
2265
Giải năm
9287
Giải bốn
09721
65592
31533
67991
34734
11434
66582
Giải ba
79141
42442
Giải nhì
85444
Giải nhất
58221
Giải Đặc biệt
021374
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5
2
1 ,1
3
9 ,3 ,4 ,4
4
1 ,2 ,4
5
6
5
7
4
8
2 ,7 ,2
9
2 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,4 ,2
1
9 ,8 ,9 ,8 ,4
2
3
3
3 ,3 ,4 ,7
4
1 ,6
5
6
8
7
8
3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSTG
Giải tám
36
Giải bảy
997
Giải sáu
0858
9882
5293
Giải năm
7266
Giải bốn
90179
40114
27752
37177
50168
96861
08880
Giải ba
24931
26676
Giải nhì
58965
Giải nhất
54583
Giải Đặc biệt
459020
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4
2
0
3
6 ,1
4
5
8 ,2
6
6 ,8 ,1 ,5
7
9 ,7 ,6
8
2 ,0 ,3
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,2
0
6 ,3
1
8 ,5
2
9 ,8
3
1
4
6
5
3 ,6 ,7
6
9 ,7
7
5 ,6
8
7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 07-11-2021

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
49
36
56
Giải bảy
497
177
065
Giải sáu
1978
9048
7018
2979
8292
3887
2806
2335
5373
Giải năm
8812
3377
8899
Giải bốn
58631
60251
10687
50620
73731
62676
54224
24025
07766
10586
75684
70432
38144
33795
62669
83659
69008
96862
31257
76541
52115
Giải ba
83440
57348
47559
41519
09759
84171
Giải nhì
44300
04819
15155
Giải nhất
06791
22009
01168
Giải Đặc Biệt
787642
311230
897354
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0096 ,8
18 ,29 ,95
20 ,45
31 ,16 ,2 ,05
49 ,8 ,0 ,8 ,241
5196 ,9 ,7 ,9 ,5 ,4
665 ,9 ,2 ,8
78 ,67 ,9 ,73 ,1
877 ,6 ,4
97 ,12 ,59

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSDL
Giải tám
56
Giải bảy
065
Giải sáu
2806
2335
5373
Giải năm
8899
Giải bốn
62669
83659
69008
96862
31257
76541
52115
Giải ba
09759
84171
Giải nhì
15155
Giải nhất
01168
Giải Đặc biệt
897354
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,8
1
5
2
3
5
4
1
5
6 ,9 ,7 ,9 ,5 ,4
6
5 ,9 ,2 ,8
7
3 ,1
8
9
9
ĐầuĐuôi
0
4 ,7
1
6
2
7
3
5
4
6 ,3 ,1 ,5
5
5 ,0
6
5
7
0 ,6
8
9 ,6 ,5 ,5
9