XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 26-03-2023

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
61
63
73
Giải bảy
791
737
152
Giải sáu
8259
2877
3781
4007
6276
8610
6540
0252
9137
Giải năm
5913
1876
6539
Giải bốn
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
Giải ba
69866
61190
09108
06101
13366
23683
Giải nhì
44668
53998
60312
Giải nhất
01141
31654
29551
Giải Đặc Biệt
154333
316798
952493
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
027 ,4 ,6 ,8 ,19
13 ,202
25
37 ,37 ,17 ,9 ,2
410 ,2 ,4
591 ,42 ,2 ,0 ,1
61 ,6 ,83 ,2 ,76
77 ,36 ,63 ,9
81 ,83
91 ,2 ,04 ,8 ,87 ,3

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Mã: XSDL
Giải tám
73
Giải bảy
152
Giải sáu
6540
0252
9137
Giải năm
6539
Giải bốn
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
Giải ba
13366
23683
Giải nhì
60312
Giải nhất
29551
Giải Đặc biệt
952493
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
2
3
7 ,9 ,2
4
0 ,2 ,4
5
2 ,2 ,0 ,1
6
6
7
3 ,9
8
3
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
4 ,5
0
5
1
5 ,5 ,4 ,3 ,1
2
7 ,8 ,9
3
4
4
5
6
6
3 ,9
7
8
3 ,7 ,0
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Mã: XSKG
Giải tám
63
Giải bảy
737
Giải sáu
4007
6276
8610
Giải năm
1876
Giải bốn
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
Giải ba
09108
06101
Giải nhì
53998
Giải nhất
31654
Giải Đặc biệt
316798
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,6 ,8 ,1
1
0
2
3
7 ,1
4
5
1 ,4
6
3 ,2 ,7
7
6 ,6
8
9
4 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
1
0
3 ,5 ,0
1
6
2
6
3
9 ,0 ,5
4
5
7 ,7 ,0
6
3 ,0 ,6
7
0 ,9 ,9
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Mã: XSTG
Giải tám
61
Giải bảy
791
Giải sáu
8259
2877
3781
Giải năm
5913
Giải bốn
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
Giải ba
69866
61190
Giải nhì
44668
Giải nhất
01141
Giải Đặc biệt
154333
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
3 ,2
2
5
3
7 ,3
4
1
5
9
6
1 ,6 ,8
7
7 ,3
8
1 ,8
9
1 ,2 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
6 ,9 ,8 ,4
1
0 ,1 ,9
2
1 ,7 ,3
3
4
2
5
6
6
7 ,3
7
8 ,6
8
5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 19-03-2023

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
64
45
69
Giải bảy
759
241
145
Giải sáu
1004
6480
4005
8124
9896
0744
5198
0312
6874
Giải năm
4018
4256
5348
Giải bốn
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
Giải ba
09104
69309
92309
51991
00137
44483
Giải nhì
92293
72489
91488
Giải nhất
90723
29997
02413
Giải Đặc Biệt
536469
260971
099784
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
04 ,5 ,4 ,4 ,999 ,9
182 ,3
234 ,0 ,7
33 ,12 ,1 ,7
45 ,1 ,45 ,8 ,8
59 ,56 ,3
64 ,9 ,5 ,5 ,949 ,8
79 ,3 ,14
805 ,93 ,3 ,8 ,4
936 ,1 ,78

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Mã: XSDL
Giải tám
69
Giải bảy
145
Giải sáu
5198
0312
6874
Giải năm
5348
Giải bốn
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
Giải ba
00137
44483
Giải nhì
91488
Giải nhất
02413
Giải Đặc biệt
099784
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
2 ,3
2
3
2 ,1 ,7
4
5 ,8 ,8
5
6
9 ,8
7
4
8
3 ,3 ,8 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,3
2
8 ,8 ,1
3
7 ,8
4
4
5
6
3
7
9 ,4 ,4 ,6 ,8
8
6 ,0 ,0
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Mã: XSKG
Giải tám
45
Giải bảy
241
Giải sáu
8124
9896
0744
Giải năm
4256
Giải bốn
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
Giải ba
92309
51991
Giải nhì
72489
Giải nhất
29997
Giải Đặc biệt
260971
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
4 ,0 ,7
3
4
5 ,1 ,4
5
6 ,3
6
4
7
9 ,3 ,1
8
5 ,9
9
6 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
2
0
4 ,9 ,7
1
2
7 ,5
3
2 ,4 ,6
4
4 ,8
5
9 ,5
6
2 ,9
7
8
7 ,0 ,8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Mã: XSTG
Giải tám
64
Giải bảy
759
Giải sáu
1004
6480
4005
Giải năm
4018
Giải bốn
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
Giải ba
09104
69309
Giải nhì
92293
Giải nhất
90723
Giải Đặc biệt
536469
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,4 ,4 ,9
1
8
2
3
3
3 ,1
4
5
9 ,5
6
4 ,9 ,5 ,5 ,9
7
8
0
9
3
ĐầuĐuôi
8
0
3
1
2
3 ,9 ,2
3
6 ,0 ,0 ,0
4
0 ,6 ,6 ,5
5
6
7
1
8
5 ,6 ,0 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 12-03-2023

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
88
33
48
Giải bảy
332
393
270
Giải sáu
3742
4110
3171
2964
4111
0424
7395
6940
1983
Giải năm
3489
8667
4554
Giải bốn
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
Giải ba
41195
76877
14943
26772
30493
91376
Giải nhì
01901
71971
29279
Giải nhất
57055
17501
93531
Giải Đặc Biệt
272959
901288
100362
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
014 ,1
101 ,0
24 ,12 ,9
3231
42 ,7 ,9 ,32 ,38 ,0 ,5
55 ,94 ,0 ,7 ,2
664 ,7 ,42
71 ,1 ,72 ,10 ,3 ,6 ,9
88 ,9 ,083
96 ,53 ,6 ,65 ,3

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 12-03-2023

Ngày: 12/03/2023
Mã: XSDL
Giải tám
48
Giải bảy
270
Giải sáu
7395
6940
1983
Giải năm
4554
Giải bốn
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
Giải ba
30493
91376
Giải nhì
29279
Giải nhất
93531
Giải Đặc biệt
100362
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,9
3
1
4
8 ,0 ,5
5
4 ,0 ,7 ,2
6
2
7
0 ,3 ,6 ,9
8
3
9
5 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,4 ,5
0
3
1
2 ,5 ,6
2
8 ,7 ,9
3
5
4
9 ,4
5
7
6
5
7
4
8
2 ,7
9