XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 16-05-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
07
68
50
Giải bảy
912
017
884
Giải sáu
5354
9472
6469
7068
2052
4478
6413
2654
6135
Giải năm
3599
6415
8543
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134
Giải ba
43553
21931
52573
97431
64670
45062
Giải nhì
32729
73036
55735
Giải nhất
75796
56766
59600
Giải Đặc Biệt
275361
757852
419737
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
07 ,7 ,194 ,5 ,5 ,0
12 ,37 ,53
29
311 ,65 ,4 ,5 ,7
48 ,83
54 ,0 ,32 ,0 ,20 ,4 ,2
69 ,18 ,8 ,7 ,4 ,62
728 ,2 ,30
8014 ,8 ,9
99 ,63

Xổ Số CÀ MAU ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSCM
Giải tám
50
Giải bảy
884
Giải sáu
6413
2654
6135
Giải năm
8543
Giải bốn
98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134
Giải ba
64670
45062
Giải nhì
55735
Giải nhất
59600
Giải Đặc biệt
419737
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,5 ,0
1
3
2
3
5 ,4 ,5 ,7
4
3
5
0 ,4 ,2
6
2
7
0
8
4 ,8 ,9
9
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,0
0
1
5 ,6
2
1 ,4
3
8 ,5 ,0 ,3
4
3 ,0 ,0 ,3
5
6
3
7
8
8
8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSDT
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải năm
6415
Giải bốn
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải ba
52573
97431
Giải nhì
73036
Giải nhất
56766
Giải Đặc biệt
757852
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,5
2
3
1 ,6
4
5
2 ,0 ,2
6
8 ,8 ,7 ,4 ,6
7
8 ,2 ,3
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,3
1
5 ,7 ,5
2
9 ,7
3
6
4
1
5
3 ,6
6
1 ,6
7
6 ,6 ,7
8
0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
07
Giải bảy
912
Giải sáu
5354
9472
6469
Giải năm
3599
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
Giải ba
43553
21931
Giải nhì
32729
Giải nhất
75796
Giải Đặc biệt
275361
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,1
1
2 ,3
2
9
3
1
4
8 ,8
5
4 ,0 ,3
6
9 ,1
7
2
8
0
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
0 ,3 ,6
1
1 ,7
2
1 ,5
3
5
4
5
9
6
0 ,0
7
4 ,4
8
6 ,9 ,2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 09-05-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
92
68
50
Giải bảy
835
017
884
Giải sáu
9921
5205
5366
7068
2052
4478
6413
2654
6135
Giải năm
2108
6415
8543
Giải bốn
49848
62173
66747
77446
26673
35460
35290
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134
Giải ba
35650
30008
52573
97431
64670
45062
Giải nhì
37900
73036
55735
Giải nhất
24077
56766
59600
Giải Đặc Biệt
292289
757852
419737
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
05 ,8 ,8 ,094 ,5 ,5 ,0
17 ,53
21
351 ,65 ,4 ,5 ,7
48 ,7 ,63
502 ,0 ,20 ,4 ,2
66 ,08 ,8 ,7 ,4 ,62
73 ,3 ,78 ,2 ,30
8914 ,8 ,9
92 ,03

Xổ Số CÀ MAU ngày 09-05-2022

Ngày: 09/05/2022
Mã: XSCM
Giải tám
50
Giải bảy
884
Giải sáu
6413
2654
6135
Giải năm
8543
Giải bốn
98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134
Giải ba
64670
45062
Giải nhì
55735
Giải nhất
59600
Giải Đặc biệt
419737
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,5 ,0
1
3
2
3
5 ,4 ,5 ,7
4
3
5
0 ,4 ,2
6
2
7
0
8
4 ,8 ,9
9
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,0
0
1
5 ,6
2
1 ,4
3
8 ,5 ,0 ,3
4
3 ,0 ,0 ,3
5
6
3
7
8
8
8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 09-05-2022

Ngày: 09/05/2022
Mã: XSDT
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải năm
6415
Giải bốn
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải ba
52573
97431
Giải nhì
73036
Giải nhất
56766
Giải Đặc biệt
757852
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,5
2
3
1 ,6
4
5
2 ,0 ,2
6
8 ,8 ,7 ,4 ,6
7
8 ,2 ,3
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,3
1
5 ,7 ,5
2
9 ,7
3
6
4
1
5
3 ,6
6
1 ,6
7
6 ,6 ,7
8
0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 09-05-2022

Ngày: 09/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
92
Giải bảy
835
Giải sáu
9921
5205
5366
Giải năm
2108
Giải bốn
49848
62173
66747
77446
26673
35460
35290
Giải ba
35650
30008
Giải nhì
37900
Giải nhất
24077
Giải Đặc biệt
292289
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,8 ,0
1
2
1
3
5
4
8 ,7 ,6
5
0
6
6 ,0
7
3 ,3 ,7
8
9
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,5 ,0
0
2
1
9
2
7 ,7
3
4
3 ,0
5
6 ,4
6
4 ,7
7
0 ,4 ,0
8
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 02-05-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
75
16
27
Giải bảy
330
053
813
Giải sáu
8933
9529
2345
7055
2310
6387
2338
8146
1065
Giải năm
3294
4388
5183
Giải bốn
85672
58337
86582
69053
43796
98318
05183
94181
96891
34862
10176
18162
27159
13749
55991
15962
50063
83032
83068
96066
50171
Giải ba
31385
35680
70758
23776
55170
30112
Giải nhì
98388
35479
21003
Giải nhất
14289
23464
33809
Giải Đặc Biệt
568875
914098
998393
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
03 ,9
186 ,03 ,2
297
30 ,3 ,78 ,2
4596
533 ,5 ,9 ,8
62 ,2 ,45 ,2 ,3 ,8 ,6
75 ,2 ,56 ,6 ,91 ,0
82 ,3 ,5 ,0 ,8 ,97 ,8 ,13
94 ,61 ,81 ,3

Xổ Số CÀ MAU ngày 02-05-2022

Ngày: 02/05/2022
Mã: XSCM
Giải tám
27
Giải bảy
813
Giải sáu
2338
8146
1065
Giải năm
5183
Giải bốn
55991
15962
50063
83032
83068
96066
50171
Giải ba
55170
30112
Giải nhì
21003
Giải nhất
33809
Giải Đặc biệt
998393
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9
1
3 ,2
2
7
3
8 ,2
4
6
5
6
5 ,2 ,3 ,8 ,6
7
1 ,0
8
3
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,7
1
6 ,3 ,1
2
1 ,8 ,6 ,0 ,9
3
4
6
5
4 ,6
6
2
7
3 ,6
8
0
9