XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 18-09-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
57
74
75
Giải bảy
031
263
536
Giải sáu
1901
6797
6982
4665
3585
3914
6947
9960
1084
Giải năm
1533
2659
8532
Giải bốn
24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
Giải ba
42113
39282
13039
96031
67476
81437
Giải nhì
53523
67344
46526
Giải nhất
31965
53115
73230
Giải Đặc Biệt
415373
498180
035668
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
01 8
13 4 ,5
27 ,2 ,5 ,3 5 6
31 ,3 ,1 7 ,9 ,1 6 ,2 ,7 ,0
44 7 ,4
57 9 ,5
61 ,9 ,5 3 ,5 ,1 0 ,8
73 4 ,5 5 ,2 ,6
82 ,2 5 ,7 ,4 ,0 4 ,6 ,6 ,6 ,4
97 ,7

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 18-09-2023

Ngày: 18/09/2023
Mã: XSDT
Giải tám
74
Giải bảy
263
Giải sáu
4665
3585
3914
Giải năm
2659
Giải bốn
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
Giải ba
13039
96031
Giải nhì
67344
Giải nhất
53115
Giải Đặc biệt
498180
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,5
2
5
3
7 ,9 ,1
4
4
5
9 ,5
6
3 ,5 ,1
7
4 ,5
8
5 ,7 ,4 ,0
9
ĐầuĐuôi
8
0
6 ,3
1
2
6
3
7 ,1 ,8 ,4
4
6 ,8 ,5 ,2 ,7 ,1
5
6
3 ,8
7
8
5 ,3
9

Xổ Số CÀ MAU ngày 18-09-2023

Ngày: 18/09/2023
Mã: XSCM
Giải tám
75
Giải bảy
536
Giải sáu
6947
9960
1084
Giải năm
8532
Giải bốn
44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
Giải ba
67476
81437
Giải nhì
46526
Giải nhất
73230
Giải Đặc biệt
035668
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
2
6
3
6 ,2 ,7 ,0
4
7 ,4
5
6
0 ,8
7
5 ,2 ,6
8
4 ,6 ,6 ,6 ,4
9
ĐầuĐuôi
6 ,3
0
1
3 ,7
2
3
8 ,4 ,8
4
7
5
3 ,8 ,8 ,8 ,7 ,2
6
4 ,3
7
0 ,6
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 18-09-2023

Ngày: 18/09/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
57
Giải bảy
031
Giải sáu
1901
6797
6982
Giải năm
1533
Giải bốn
24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225
Giải ba
42113
39282
Giải nhì
53523
Giải nhất
31965
Giải Đặc biệt
415373
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
3
2
7 ,2 ,5 ,3
3
1 ,3 ,1
4
5
7
6
1 ,9 ,5
7
3
8
2 ,2
9
7 ,7
ĐầuĐuôi
0
3 ,0 ,6 ,3
1
8 ,2 ,8
2
3 ,1 ,2 ,7
3
4
2 ,6
5
6
5 ,9 ,2 ,9
7
8
6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 11-09-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
99
11
02
Giải bảy
199
913
271
Giải sáu
1945
2051
8618
3851
3600
2613
6118
9525
8581
Giải năm
3993
7662
9901
Giải bốn
15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188
Giải ba
84201
92751
32126
88963
86573
05748
Giải nhì
30599
78211
01406
Giải nhất
83509
00224
33265
Giải Đặc Biệt
329681
106053
945364
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
01 ,9 0 ,8 ,8 2 ,1 ,4 ,7 ,1 ,6
18 1 ,3 ,3 ,1 8
26 3 ,6 ,4 5
35 ,0 ,1 ,7
45 1 1 ,8
51 ,5 ,1 1 ,3 1
62 ,6 ,3 5 ,4
75 1 ,3
81 0 ,9 1 ,0 ,8
99 ,9 ,3 ,9

Xổ Số CÀ MAU ngày 11-09-2023

Ngày: 11/09/2023
Mã: XSCM
Giải tám
02
Giải bảy
271
Giải sáu
6118
9525
8581
Giải năm
9901
Giải bốn
19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188
Giải ba
86573
05748
Giải nhì
01406
Giải nhất
33265
Giải Đặc biệt
945364
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,1 ,4 ,7 ,1 ,6
1
8
2
5
3
4
1 ,8
5
1
6
5 ,4
7
1 ,3
8
1 ,0 ,8
9
ĐầuĐuôi
8
0
7 ,8 ,0 ,4 ,0 ,5
1
0
2
7
3
0 ,6
4
2 ,6
5
0
6
0
7
1 ,8 ,4
8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 11-09-2023

Ngày: 11/09/2023
Mã: XSDT
Giải tám
11
Giải bảy
913
Giải sáu
3851
3600
2613
Giải năm
7662
Giải bốn
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
Giải ba
32126
88963
Giải nhì
78211
Giải nhất
00224
Giải Đặc biệt
106053
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,8 ,8
1
1 ,3 ,3 ,1
2
3 ,6 ,4
3
4
1
5
1 ,3
6
2 ,6 ,3
7
8
0 ,9
9
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
1 ,5 ,4 ,1
1
6
2
1 ,1 ,2 ,6 ,5
3
2
4
5
6 ,2
6
7
0 ,0
8
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 11-09-2023

Ngày: 11/09/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
99
Giải bảy
199
Giải sáu
1945
2051
8618
Giải năm
3993
Giải bốn
15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937
Giải ba
84201
92751
Giải nhì
30599
Giải nhất
83509
Giải Đặc biệt
329681
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,9
1
8
2
6
3
5 ,0 ,1 ,7
4
5
5
1 ,5 ,1
6
7
5
8
1
9
9 ,9 ,3 ,9
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,3 ,0 ,5 ,8
1
2
9
3
4
4 ,5 ,3 ,7
5
2
6
3
7
1
8
9 ,9 ,9 ,0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 04-09-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
05
49
67
Giải bảy
668
971
182
Giải sáu
2667
6206
4209
5715
7704
0376
5822
9147
3555
Giải năm
0967
9665
0309
Giải bốn
43305
57276
99124
14200
37019
26649
16939
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287
Giải ba
16184
16031
41212
45421
14930
32795
Giải nhì
80430
16983
95313
Giải nhất
06308
43847
78907
Giải Đặc Biệt
579482
295310
949028
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
05 ,6 ,9 ,5 ,0 ,8 4 9 ,8 ,7
19 5 ,2 ,0 3 ,3
24 3 ,1 2 ,8
39 ,1 ,0 6 ,6 0
49 9 ,7 7 ,0
55
68 ,7 ,7 5 ,7 7 ,6
76 1 ,6 ,9
84 ,2 2 ,3 2 ,7 ,7
96 2 ,5

Xổ Số CÀ MAU ngày 04-09-2023

Ngày: 04/09/2023
Mã: XSCM
Giải tám
67
Giải bảy
182
Giải sáu
5822
9147
3555
Giải năm
0309
Giải bốn
56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287
Giải ba
14930
32795
Giải nhì
95313
Giải nhất
78907
Giải Đặc biệt
949028
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,8 ,7
1
3 ,3
2
2 ,8
3
0
4
7 ,0
5
5
6
7 ,6
7
8
2 ,7 ,7
9
2 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
1
8 ,2 ,9
2
1 ,1
3
4
5 ,9
5
6
6
6 ,4 ,8 ,8 ,0
7
0 ,2
8
0
9