XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 29-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
04
22
61
Giải bảy
659
698
161
Giải sáu
6476
8649
8173
1563
3728
0629
9289
7433
0806
Giải năm
5946
5693
8975
Giải bốn
25484
40826
38555
71841
38162
10730
54996
00861
94022
73272
31434
26136
09706
29944
03523
87314
78618
45542
38564
61904
28695
Giải ba
19276
44959
89531
66536
39039
39436
Giải nhì
72839
78284
58575
Giải nhất
49719
66903
94374
Giải Đặc Biệt
444597
985353
182824
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
046 ,36 ,4
194 ,8
262 ,8 ,9 ,23 ,4
30 ,94 ,6 ,1 ,63 ,9 ,6
49 ,6 ,142
59 ,5 ,93
623 ,11 ,1 ,4
76 ,3 ,625 ,5 ,4
8449
96 ,78 ,35

Xổ Số CÀ MAU ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSCM
Giải tám
61
Giải bảy
161
Giải sáu
9289
7433
0806
Giải năm
8975
Giải bốn
03523
87314
78618
45542
38564
61904
28695
Giải ba
39039
39436
Giải nhì
58575
Giải nhất
94374
Giải Đặc biệt
182824
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4
1
4 ,8
2
3 ,4
3
3 ,9 ,6
4
2
5
6
1 ,1 ,4
7
5 ,5 ,4
8
9
9
5
ĐầuĐuôi
0
6 ,6
1
4
2
3 ,2
3
1 ,6 ,0 ,7 ,2
4
7 ,9 ,7
5
0 ,3
6
7
1
8
8 ,3
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSDT
Giải tám
22
Giải bảy
698
Giải sáu
1563
3728
0629
Giải năm
5693
Giải bốn
00861
94022
73272
31434
26136
09706
29944
Giải ba
89531
66536
Giải nhì
78284
Giải nhất
66903
Giải Đặc biệt
985353
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
2
2 ,8 ,9 ,2
3
4 ,6 ,1 ,6
4
4
5
3
6
3 ,1
7
2
8
4
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
2 ,2 ,7
2
6 ,9 ,0 ,5
3
3 ,4 ,8
4
5
3 ,0 ,3
6
7
9 ,2
8
2
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
04
Giải bảy
659
Giải sáu
6476
8649
8173
Giải năm
5946
Giải bốn
25484
40826
38555
71841
38162
10730
54996
Giải ba
19276
44959
Giải nhì
72839
Giải nhất
49719
Giải Đặc biệt
444597
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
9
2
6
3
0 ,9
4
9 ,6 ,1
5
9 ,5 ,9
6
2
7
6 ,3 ,6
8
4
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
3
0
4
1
6
2
7
3
0 ,8
4
5
5
7 ,4 ,2 ,9 ,7
6
9
7
8
5 ,4 ,5 ,3 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 22-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
31
60
54
Giải bảy
671
620
076
Giải sáu
5345
8131
4216
6347
7930
6247
8808
7693
7173
Giải năm
6507
0190
7306
Giải bốn
35822
21813
46202
42058
33520
22531
27154
85740
61788
07312
17610
25377
06857
68401
24605
70022
35429
36019
14010
68523
96666
Giải ba
01090
73915
79554
05258
05092
27861
Giải nhì
38942
68512
92907
Giải nhất
70649
14419
95378
Giải Đặc Biệt
257907
561716
015555
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
07 ,2 ,718 ,6 ,5 ,7
16 ,3 ,52 ,0 ,2 ,9 ,69 ,0
22 ,002 ,9 ,3
31 ,1 ,10
45 ,2 ,97 ,7 ,0
58 ,47 ,4 ,84 ,5
606 ,1
7176 ,3 ,8
88
9003 ,2

Xổ Số CÀ MAU ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSCM
Giải tám
54
Giải bảy
076
Giải sáu
8808
7693
7173
Giải năm
7306
Giải bốn
24605
70022
35429
36019
14010
68523
96666
Giải ba
05092
27861
Giải nhì
92907
Giải nhất
95378
Giải Đặc biệt
015555
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,6 ,5 ,7
1
9 ,0
2
2 ,9 ,3
3
4
5
4 ,5
6
6 ,1
7
6 ,3 ,8
8
9
3 ,2
ĐầuĐuôi
1
0
6
1
2 ,9
2
9 ,7 ,2
3
5
4
0 ,5
5
7 ,0 ,6
6
0
7
0 ,7
8
2 ,1
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSDT
Giải tám
60
Giải bảy
620
Giải sáu
6347
7930
6247
Giải năm
0190
Giải bốn
85740
61788
07312
17610
25377
06857
68401
Giải ba
79554
05258
Giải nhì
68512
Giải nhất
14419
Giải Đặc biệt
561716
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2 ,0 ,2 ,9 ,6
2
0
3
0
4
7 ,7 ,0
5
7 ,4 ,8
6
0
7
7
8
8
9
0
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,3 ,9 ,4 ,1
0
0
1
1 ,1
2
3
5
4
5
1
6
4 ,4 ,7 ,5
7
8 ,5
8
1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
31
Giải bảy
671
Giải sáu
5345
8131
4216
Giải năm
6507
Giải bốn
35822
21813
46202
42058
33520
22531
27154
Giải ba
01090
73915
Giải nhì
38942
Giải nhất
70649
Giải Đặc biệt
257907
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2 ,7
1
6 ,3 ,5
2
2 ,0
3
1 ,1 ,1
4
5 ,2 ,9
5
8 ,4
6
7
1
8
9
0
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
3 ,7 ,3 ,3
1
2 ,0 ,4
2
1
3
5
4
4 ,1
5
1
6
0 ,0
7
5
8
4
9

Xổ Số Miền Nam ngày 08-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
14
94
47
Giải bảy
007
402
306
Giải sáu
3982
6370
0845
8771
7283
2941
0033
5483
4835
Giải năm
2752
0815
4221
Giải bốn
79516
36633
48198
44798
32188
60616
36197
73058
91323
35979
37777
95533
24874
54546
92155
92220
32651
32011
82771
95097
91212
Giải ba
13153
06275
15201
19463
49226
39418
Giải nhì
84508
50885
84470
Giải nhất
80659
93424
01038
Giải Đặc Biệt
926633
702919
783453
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
07 ,82 ,16
14 ,6 ,65 ,91 ,2 ,8
23 ,41 ,0 ,6
33 ,333 ,5 ,8
451 ,67
52 ,3 ,985 ,1 ,3
63
70 ,51 ,9 ,7 ,41 ,0
82 ,83 ,53
98 ,8 ,747

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 08-11-2021

Ngày: 08/11/2021
Mã: XSDT
Giải tám
94
Giải bảy
402
Giải sáu
8771
7283
2941
Giải năm
0815
Giải bốn
73058
91323
35979
37777
95533
24874
54546
Giải ba
15201
19463
Giải nhì
50885
Giải nhất
93424
Giải Đặc biệt
702919
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
5 ,9
2
3 ,4
3
3
4
1 ,6
5
8
6
3
7
1 ,9 ,7 ,4
8
3 ,5
9
4
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,0
1
0
2
8 ,2 ,3 ,6
3
9 ,7 ,2
4
1 ,8
5
4
6
7
7
5
8
7 ,1
9