XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 17-01-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
67
45
32
Giải bảy
803
828
231
Giải sáu
8977
3563
4329
4097
8845
2678
6187
2647
5014
Giải năm
5542
0079
4385
Giải bốn
10362
14764
31470
39544
78583
54536
71203
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
91585
67730
40385
20444
39276
03206
87560
Giải ba
55001
64227
53419
65911
01648
02432
Giải nhì
75851
34363
74929
Giải nhất
98072
31829
49548
Giải Đặc Biệt
780068
555879
232848
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
03 ,3 ,16
19 ,14
29 ,78 ,99
362 ,1 ,0 ,2
42 ,45 ,57 ,4 ,8 ,8 ,8
519 ,7
67 ,3 ,2 ,4 ,89 ,30
77 ,0 ,28 ,9 ,96
8367 ,5 ,5 ,5
97 ,1 ,3 ,8

Xổ Số CÀ MAU ngày 17-01-2022

Ngày: 17/01/2022
Mã: XSCM
Giải tám
32
Giải bảy
231
Giải sáu
6187
2647
5014
Giải năm
4385
Giải bốn
91585
67730
40385
20444
39276
03206
87560
Giải ba
01648
02432
Giải nhì
74929
Giải nhất
49548
Giải Đặc biệt
232848
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4
2
9
3
2 ,1 ,0 ,2
4
7 ,4 ,8 ,8 ,8
5
6
0
7
6
8
7 ,5 ,5 ,5
9
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
3
1
3 ,3
2
3
1 ,4
4
8 ,8 ,8
5
7 ,0
6
8 ,4
7
4 ,4 ,4
8
2
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 17-01-2022

Ngày: 17/01/2022
Mã: XSDT
Giải tám
45
Giải bảy
828
Giải sáu
4097
8845
2678
Giải năm
0079
Giải bốn
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
Giải ba
53419
65911
Giải nhì
34363
Giải nhất
31829
Giải Đặc biệt
555879
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,1
2
8 ,9
3
4
5 ,5
5
9 ,7
6
9 ,3
7
8 ,9 ,9
8
6
9
7 ,1 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
0
9 ,1
1
2
9 ,6
3
4
4 ,4
5
8
6
9 ,5
7
2 ,7 ,9
8
7 ,5 ,6 ,1 ,2 ,7
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 17-01-2022

Ngày: 17/01/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
67
Giải bảy
803
Giải sáu
8977
3563
4329
Giải năm
5542
Giải bốn
10362
14764
31470
39544
78583
54536
71203
Giải ba
55001
64227
Giải nhì
75851
Giải nhất
98072
Giải Đặc biệt
780068
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,1
1
2
9 ,7
3
6
4
2 ,4
5
1
6
7 ,3 ,2 ,4 ,8
7
7 ,0 ,2
8
3
9
ĐầuĐuôi
7
0
0 ,5
1
4 ,6 ,7
2
0 ,6 ,8 ,0
3
6 ,4
4
5
3
6
6 ,7 ,2
7
6
8
2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 10-01-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
61
71
65
Giải bảy
888
894
090
Giải sáu
4176
0686
2817
6252
8812
5788
1578
8795
7851
Giải năm
4791
6452
6136
Giải bốn
06867
38628
88420
85974
19130
52280
41065
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
71884
19671
06083
73935
70582
02940
28087
Giải ba
05442
78699
94176
84759
19916
25266
Giải nhì
70980
18398
75234
Giải nhất
29704
85438
96009
Giải Đặc Biệt
884043
097501
949595
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0419
172 ,86
28 ,0
3086 ,5 ,4
42 ,33 ,30
52 ,2 ,6 ,91
61 ,7 ,55 ,6
76 ,41 ,9 ,68 ,1
88 ,6 ,0 ,08 ,64 ,3 ,2 ,7
91 ,94 ,1 ,80 ,5 ,5

Xổ Số CÀ MAU ngày 10-01-2022

Ngày: 10/01/2022
Mã: XSCM
Giải tám
65
Giải bảy
090
Giải sáu
1578
8795
7851
Giải năm
6136
Giải bốn
71884
19671
06083
73935
70582
02940
28087
Giải ba
19916
25266
Giải nhì
75234
Giải nhất
96009
Giải Đặc biệt
949595
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
6
2
3
6 ,5 ,4
4
0
5
1
6
5 ,6
7
8 ,1
8
4 ,3 ,2 ,7
9
0 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
5 ,7
1
8
2
8
3
8 ,3
4
6 ,9 ,3 ,9
5
3 ,1 ,6
6
8
7
7
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 10-01-2022

Ngày: 10/01/2022
Mã: XSDT
Giải tám
71
Giải bảy
894
Giải sáu
6252
8812
5788
Giải năm
6452
Giải bốn
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
Giải ba
94176
84759
Giải nhì
18398
Giải nhất
85438
Giải Đặc biệt
097501
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2 ,8
2
3
8
4
3 ,3
5
2 ,2 ,6 ,9
6
7
1 ,9 ,6
8
8 ,6
9
4 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
0
7 ,9 ,0
1
5 ,1 ,5
2
4 ,4
3
9
4
5
5 ,8 ,7
6
7
8 ,1 ,9 ,3
8
7 ,5
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 10-01-2022

Ngày: 10/01/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
61
Giải bảy
888
Giải sáu
4176
0686
2817
Giải năm
4791
Giải bốn
06867
38628
88420
85974
19130
52280
41065
Giải ba
05442
78699
Giải nhì
70980
Giải nhất
29704
Giải Đặc biệt
884043
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
7
2
8 ,0
3
0
4
2 ,3
5
6
1 ,7 ,5
7
6 ,4
8
8 ,6 ,0 ,0
9
1 ,9
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,8 ,8
0
6 ,9
1
4
2
4
3
7 ,0
4
6
5
7 ,8
6
1 ,6
7
8 ,2
8
9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 27-12-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
96
87
58
Giải bảy
480
088
351
Giải sáu
1081
4210
6032
7957
3343
6934
8983
9723
2367
Giải năm
5351
0947
1908
Giải bốn
90683
34585
32754
76463
37452
60823
82155
98426
13244
81002
73559
28354
35153
36931
81933
28574
29081
22381
73231
75329
15686
Giải ba
04654
43833
40742
34430
03748
37442
Giải nhì
96365
44055
12618
Giải nhất
05454
85185
72319
Giải Đặc Biệt
510244
336247
008030
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
028
108 ,9
2363 ,9
32 ,34 ,1 ,03 ,1 ,0
443 ,7 ,4 ,2 ,78 ,2
51 ,4 ,2 ,5 ,4 ,47 ,9 ,4 ,3 ,58 ,1
63 ,57
74
80 ,1 ,3 ,57 ,8 ,53 ,1 ,1 ,6
96

Xổ Số CÀ MAU ngày 27-12-2021

Ngày: 27/12/2021
Mã: XSCM
Giải tám
58
Giải bảy
351
Giải sáu
8983
9723
2367
Giải năm
1908
Giải bốn
81933
28574
29081
22381
73231
75329
15686
Giải ba
03748
37442
Giải nhì
12618
Giải nhất
72319
Giải Đặc biệt
008030
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
8 ,9
2
3 ,9
3
3 ,1 ,0
4
8 ,2
5
8 ,1
6
7
7
4
8
3 ,1 ,1 ,6
9
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,8 ,8 ,3
1
4
2
8 ,2 ,3
3
7
4
5
8
6
6
7
5 ,0 ,4 ,1
8
2 ,1
9