XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 30-01-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
09
71
80
Giải bảy
822
420
070
Giải sáu
2366
1297
0653
8083
7209
5408
2724
7162
5345
Giải năm
3440
7523
8429
Giải bốn
92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219
28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592
15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611
Giải ba
82340
72769
89224
72404
46175
15764
Giải nhì
06994
26635
21992
Giải nhất
86395
94012
51911
Giải Đặc Biệt
772132
155515
708575
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
09 ,69 ,8 ,8 ,5 ,4
192 ,56 ,1 ,1
22 ,30 ,3 ,4 ,3 ,44 ,9 ,5
329 ,5
40 ,0 ,05
536 ,9
66 ,3 ,92 ,4
71 ,80 ,8 ,5 ,5
8530
97 ,5 ,4 ,527 ,2

Xổ Số CÀ MAU ngày 30-01-2023

Ngày: 30/01/2023
Mã: XSCM
Giải tám
80
Giải bảy
070
Giải sáu
2724
7162
5345
Giải năm
8429
Giải bốn
15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611
Giải ba
46175
15764
Giải nhì
21992
Giải nhất
51911
Giải Đặc biệt
708575
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,1
2
4 ,9 ,5
3
4
5
5
6 ,9
6
2 ,4
7
0 ,8 ,5 ,5
8
0
9
7 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,7
0
1 ,1
1
6 ,9
2
3
2 ,6
4
4 ,2 ,7 ,7
5
5 ,1
6
9
7
7
8
2 ,5
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 30-01-2023

Ngày: 30/01/2023
Mã: XSDT
Giải tám
71
Giải bảy
420
Giải sáu
8083
7209
5408
Giải năm
7523
Giải bốn
28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592
Giải ba
89224
72404
Giải nhì
26635
Giải nhất
94012
Giải Đặc biệt
155515
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,8 ,5 ,4
1
2 ,5
2
0 ,3 ,4 ,3 ,4
3
9 ,5
4
5
6
7
1 ,8
8
3
9
2
ĐầuĐuôi
2
0
7
1
9 ,1
2
8 ,2 ,2
3
2 ,2 ,0
4
0 ,3 ,1
5
6
7
0 ,0 ,7
8
0 ,3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 30-01-2023

Ngày: 30/01/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
09
Giải bảy
822
Giải sáu
2366
1297
0653
Giải năm
3440
Giải bốn
92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219
Giải ba
82340
72769
Giải nhì
06994
Giải nhất
86395
Giải Đặc biệt
772132
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
9
2
2 ,3
3
2
4
0 ,0 ,0
5
3
6
6 ,3 ,9
7
8
5
9
7 ,5 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,4 ,4
0
1
2 ,3
2
5 ,6 ,2
3
9
4
8 ,9 ,9
5
6 ,0
6
9
7
8
0 ,1 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 23-01-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
33
38
11
Giải bảy
735
268
723
Giải sáu
6837
7526
4177
4162
7760
1884
6836
2442
5335
Giải năm
0006
5839
5010
Giải bốn
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165
65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439
Giải ba
34565
55651
06978
70855
27741
36372
Giải nhì
24213
78004
98686
Giải nhất
23955
08505
42726
Giải Đặc Biệt
929647
241081
114916
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
06 ,74 ,5
131 ,0 ,2 ,5 ,6
26 ,243 ,6
33 ,5 ,78 ,96 ,5 ,9
478 ,22 ,7 ,1
56 ,1 ,57 ,51
63 ,58 ,2 ,0 ,5
77 ,40 ,89 ,2
874 ,16
9443

Xổ Số CÀ MAU ngày 23-01-2023

Ngày: 23/01/2023
Mã: XSCM
Giải tám
11
Giải bảy
723
Giải sáu
6836
2442
5335
Giải năm
5010
Giải bốn
65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439
Giải ba
27741
36372
Giải nhì
98686
Giải nhất
42726
Giải Đặc biệt
114916
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,0 ,2 ,5 ,6
2
3 ,6
3
6 ,5 ,9
4
2 ,7 ,1
5
1
6
7
9 ,2
8
6
9
3
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,5 ,4
1
4 ,1 ,7
2
2 ,9
3
4
3 ,1
5
3 ,8 ,2 ,1
6
4
7
8
7 ,3
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 23-01-2023

Ngày: 23/01/2023
Mã: XSDT
Giải tám
38
Giải bảy
268
Giải sáu
4162
7760
1884
Giải năm
5839
Giải bốn
41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165
Giải ba
06978
70855
Giải nhì
78004
Giải nhất
08505
Giải Đặc biệt
241081
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
2
4
3
8 ,9
4
8 ,2
5
7 ,5
6
8 ,2 ,0 ,5
7
0 ,8
8
4 ,1
9
4
ĐầuĐuôi
6 ,7
0
8
1
6 ,4
2
3
8 ,9 ,2 ,0
4
6 ,5 ,0
5
6
5
7
3 ,6 ,4 ,7
8
3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-01-2023

Ngày: 23/01/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
33
Giải bảy
735
Giải sáu
6837
7526
4177
Giải năm
0006
Giải bốn
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
Giải ba
34565
55651
Giải nhì
24213
Giải nhất
23955
Giải Đặc biệt
929647
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7
1
3
2
6 ,2
3
3 ,5 ,7
4
7
5
6 ,1 ,5
6
3 ,5
7
7 ,4
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
2
3 ,6 ,1
3
7 ,9
4
3 ,6 ,5
5
2 ,0 ,5
6
3 ,7 ,8 ,0 ,4
7
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 16-01-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
02
50
03
Giải bảy
804
536
389
Giải sáu
6307
6494
6759
3920
4840
8951
5543
1568
0385
Giải năm
9428
3427
5823
Giải bốn
89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718
96897
84098
90033
76241
67198
45657
12496
43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069
Giải ba
05643
67161
53141
25029
35323
23330
Giải nhì
22110
00388
06609
Giải nhất
82146
20486
31021
Giải Đặc Biệt
793235
288300
680217
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
02 ,4 ,703 ,9
18 ,07
280 ,7 ,93 ,2 ,3 ,1
38 ,56 ,35 ,7 ,0
40 ,3 ,60 ,1 ,13
59 ,10 ,1 ,78
65 ,18 ,0 ,9
79 ,3
88 ,69 ,5 ,2
947 ,8 ,8 ,6

Xổ Số CÀ MAU ngày 16-01-2023

Ngày: 16/01/2023
Mã: XSCM
Giải tám
03
Giải bảy
389
Giải sáu
5543
1568
0385
Giải năm
5823
Giải bốn
43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069
Giải ba
35323
23330
Giải nhì
06609
Giải nhất
31021
Giải Đặc biệt
680217
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9
1
7
2
3 ,2 ,3 ,1
3
5 ,7 ,0
4
3
5
8
6
8 ,0 ,9
7
8
9 ,5 ,2
9
ĐầuĐuôi
6 ,3
0
2
1
2 ,8
2
0 ,4 ,2 ,2
3
4
8 ,3
5
6
3 ,1
7
6 ,5
8
8 ,6 ,0
9