XSMN Thứ 3

Xổ Số Miền Nam ngày 10-05-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
64
86
39
Giải bảy
143
139
425
Giải sáu
0440
4783
8142
1916
3979
6295
0779
4281
9122
Giải năm
4805
2830
1099
Giải bốn
59375
43234
31746
13302
03806
11721
47727
84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
Giải ba
26917
86234
10321
94505
04728
43723
Giải nhì
86381
31375
69090
Giải nhất
02531
25844
45521
Giải Đặc Biệt
531080
288647
082306
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
05 ,2 ,67 ,7 ,56
176
21 ,78 ,15 ,2 ,8 ,3 ,1
34 ,4 ,19 ,09 ,2 ,5
43 ,0 ,2 ,69 ,4 ,72 ,9
570 ,1
645
759 ,59
83 ,1 ,061
95 ,6 ,99 ,0

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: XSVT
Giải tám
86
Giải bảy
139
Giải sáu
1916
3979
6295
Giải năm
2830
Giải bốn
84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957
Giải ba
10321
94505
Giải nhì
31375
Giải nhất
25844
Giải Đặc biệt
288647
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,5
1
6
2
8 ,1
3
9 ,0
4
9 ,4 ,7
5
7
6
7
9 ,5
8
6
9
5 ,6 ,9
ĐầuĐuôi
3
0
2
1
2
3
4
4
9 ,0 ,7
5
8 ,1 ,9
6
0 ,0 ,5 ,4
7
2
8
3 ,7 ,4 ,9
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: XSBL
Giải tám
39
Giải bảy
425
Giải sáu
0779
4281
9122
Giải năm
1099
Giải bốn
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
Giải ba
04728
43723
Giải nhì
69090
Giải nhất
45521
Giải Đặc biệt
082306
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
5 ,2 ,8 ,3 ,1
3
9 ,2 ,5
4
2 ,9
5
0 ,1
6
5
7
9
8
1
9
9 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9
0
8 ,5 ,2
1
2 ,4 ,3
2
2
3
4
2 ,3 ,6
5
0
6
7
2
8
3 ,7 ,9 ,4
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: XSBT
Giải tám
64
Giải bảy
143
Giải sáu
0440
4783
8142
Giải năm
4805
Giải bốn
59375
43234
31746
13302
03806
11721
47727
Giải ba
26917
86234
Giải nhì
86381
Giải nhất
02531
Giải Đặc biệt
531080
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,6
1
7
2
1 ,7
3
4 ,4 ,1
4
3 ,0 ,2 ,6
5
6
4
7
5
8
3 ,1 ,0
9
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
2 ,8 ,3
1
4 ,0
2
4 ,8
3
6 ,3 ,3
4
0 ,7
5
4 ,0
6
2 ,1
7
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 03-05-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
21
97
13
Giải bảy
556
329
991
Giải sáu
4773
9463
0333
2101
2126
1658
4846
3667
8604
Giải năm
8797
6777
8406
Giải bốn
24091
90740
98096
76227
10383
31788
46105
09092
18218
78308
48551
39354
09425
74664
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
Giải ba
99053
85912
16509
09891
65543
87581
Giải nhì
47529
48882
12128
Giải nhất
91518
20540
08785
Giải Đặc Biệt
360132
155597
374593
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
051 ,8 ,94 ,6 ,5
12 ,883 ,0
21 ,7 ,99 ,6 ,55 ,8
33 ,2
4006 ,3
56 ,38 ,1 ,49
6347 ,5
7370
83 ,825 ,1 ,5
97 ,1 ,67 ,2 ,1 ,71 ,3

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 03-05-2022

Ngày: 03/05/2022
Mã: XSBL
Giải tám
13
Giải bảy
991
Giải sáu
4846
3667
8604
Giải năm
8406
Giải bốn
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
Giải ba
65543
87581
Giải nhì
12128
Giải nhất
08785
Giải Đặc biệt
374593
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,5
1
3 ,0
2
5 ,8
3
4
6 ,3
5
9
6
7 ,5
7
0
8
5 ,1 ,5
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,1
0
9 ,8
1
2
1 ,4 ,9
3
0
4
6 ,0 ,8 ,2 ,8
5
4 ,0
6
6
7
2
8
5
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 03-05-2022

Ngày: 03/05/2022
Mã: XSVT
Giải tám
97
Giải bảy
329
Giải sáu
2101
2126
1658
Giải năm
6777
Giải bốn
09092
18218
78308
48551
39354
09425
74664
Giải ba
16509
09891
Giải nhì
48882
Giải nhất
20540
Giải Đặc biệt
155597
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,9
1
8
2
9 ,6 ,5
3
4
0
5
8 ,1 ,4
6
4
7
7
8
2
9
7 ,2 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
4
0
0 ,5 ,9
1
9 ,8
2
3
5 ,6
4
2
5
2
6
9 ,7 ,9
7
5 ,1 ,0
8
2 ,0
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 03-05-2022

Ngày: 03/05/2022
Mã: XSBT
Giải tám
21
Giải bảy
556
Giải sáu
4773
9463
0333
Giải năm
8797
Giải bốn
24091
90740
98096
76227
10383
31788
46105
Giải ba
99053
85912
Giải nhì
47529
Giải nhất
91518
Giải Đặc biệt
360132
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2 ,8
2
1 ,7 ,9
3
3 ,2
4
0
5
6 ,3
6
3
7
3
8
3 ,8
9
7 ,1 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
2 ,9
1
1 ,3
2
7 ,6 ,3 ,8 ,5
3
4
0
5
5 ,9
6
9 ,2
7
8 ,1
8
2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 26-04-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
00
34
76
Giải bảy
254
113
128
Giải sáu
0197
9713
1710
4737
9558
9793
1897
3682
5176
Giải năm
1744
3277
3207
Giải bốn
61267
63989
53386
14566
88184
09064
03136
92137
84174
34935
09119
36316
63182
90336
69986
78095
93017
76550
42174
03935
30473
Giải ba
91852
87357
12246
62981
64755
83040
Giải nhì
49551
24745
74805
Giải nhất
31374
51934
87709
Giải Đặc Biệt
937164
824918
665542
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
007 ,5 ,9
13 ,03 ,9 ,6 ,87
28
364 ,7 ,7 ,5 ,6 ,45
446 ,50 ,2
54 ,2 ,7 ,180 ,5
67 ,6 ,4 ,4
747 ,46 ,6 ,4 ,3
89 ,6 ,42 ,12 ,6
9737 ,5

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 26-04-2022

Ngày: 26/04/2022
Mã: XSBL
Giải tám
76
Giải bảy
128
Giải sáu
1897
3682
5176
Giải năm
3207
Giải bốn
69986
78095
93017
76550
42174
03935
30473
Giải ba
64755
83040
Giải nhì
74805
Giải nhất
87709
Giải Đặc biệt
665542
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5 ,9
1
7
2
8
3
5
4
0 ,2
5
0 ,5
6
7
6 ,6 ,4 ,3
8
2 ,6
9
7 ,5
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
1
8 ,4
2
7
3
7
4
9 ,3 ,5 ,0
5
7 ,7 ,8
6
9 ,0 ,1
7
2
8
0
9