XSMN Thứ 3

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 26-05-2020

Ngày: 26/05/2020
Mã: XSVT
Giải tám
39
Giải bảy
423
Giải sáu
6264
2673
0910
Giải năm
8007
Giải bốn
43366
53372
82116
79903
84542
96313
96429
Giải ba
72860
86302
Giải nhì
14151
Giải nhất
21033
Giải Đặc biệt
501434
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,2
1
0 ,6 ,3
2
3 ,9
3
9 ,3 ,4
4
2
5
1
6
4 ,6 ,0
7
3 ,2
8
9
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
5
1
7 ,4 ,0
2
2 ,7 ,0 ,1 ,3
3
6 ,3
4
5
6 ,1
6
0
7
8
3 ,2
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 26-05-2020

Ngày: 26/05/2020
Mã: XSBT
Giải tám
07
Giải bảy
153
Giải sáu
9247
0025
9129
Giải năm
7624
Giải bốn
71139
19825
96649
35269
05143
50531
77167
Giải ba
16634
37902
Giải nhì
35530
Giải nhất
35899
Giải Đặc biệt
155589
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,2
1
2
5 ,9 ,4 ,5
3
9 ,1 ,4 ,0
4
7 ,9 ,3
5
3
6
9 ,7
7
8
9
9
9
ĐầuĐuôi
3
0
3
1
0
2
5 ,4
3
2 ,3
4
2 ,2
5
6
0 ,4 ,6
7
8
2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 19-05-2020

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
14
60
81
Giải bảy
046
595
757
Giải sáu
3873
7337
7736
7100
7115
4286
5843
9336
5792
Giải năm
1216
4356
6827
Giải bốn
24311
53331
57466
65956
40933
21893
54441
90420
47257
56192
80406
72727
74734
04714
49520
99954
93235
51984
98636
61345
38508
Giải ba
51159
70078
68484
64414
98898
52110
Giải nhì
29850
53912
47358
Giải nhất
39370
39410
28792
Giải Đặc Biệt
925902
676134
083623
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
02 0 ,6 8
14 ,6 ,1 5 ,4 ,4 ,2 ,0 0
20 ,7 7 ,0 ,3
37 ,6 ,1 ,3 4 ,4 6 ,5 ,6
46 ,1 3 ,5
56 ,9 ,0 6 ,7 7 ,4 ,8
66 0
73 ,8 ,0
86 ,4 1 ,4
93 5 ,2 2 ,8 ,2

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: XSBL
Giải tám
81
Giải bảy
757
Giải sáu
5843
9336
5792
Giải năm
6827
Giải bốn
49520
99954
93235
51984
98636
61345
38508
Giải ba
98898
52110
Giải nhì
47358
Giải nhất
28792
Giải Đặc biệt
083623
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
0
2
7 ,0 ,3
3
6 ,5 ,6
4
3 ,5
5
7 ,4 ,8
6
7
8
1 ,4
9
2 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
8
1
9 ,9
2
4 ,2
3
5 ,8
4
3 ,4
5
3 ,3
6
5 ,2
7
0 ,9 ,5
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: XSVT
Giải tám
60
Giải bảy
595
Giải sáu
7100
7115
4286
Giải năm
4356
Giải bốn
90420
47257
56192
80406
72727
74734
04714
Giải ba
68484
64414
Giải nhì
53912
Giải nhất
39410
Giải Đặc biệt
676134
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
5 ,4 ,4 ,2 ,0
2
0 ,7
3
4 ,4
4
5
6 ,7
6
0
7
8
6 ,4
9
5 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,2 ,1
0
1
9 ,1
2
3
3 ,1 ,8 ,1 ,3
4
9 ,1
5
8 ,5 ,0
6
5 ,2
7
8
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: XSBT
Giải tám
14
Giải bảy
046
Giải sáu
3873
7337
7736
Giải năm
1216
Giải bốn
24311
53331
57466
65956
40933
21893
54441
Giải ba
51159
70078
Giải nhì
29850
Giải nhất
39370
Giải Đặc biệt
925902
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
4 ,6 ,1
2
3
7 ,6 ,1 ,3
4
6 ,1
5
6 ,9 ,0
6
6
7
3 ,8 ,0
8
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
1 ,3 ,4
1
0
2
7 ,3 ,9
3
1
4
5
4 ,3 ,1 ,6 ,5
6
3
7
7
8
5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 12-05-2020

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
84
23
77
Giải bảy
467
402
852
Giải sáu
0787
5496
7379
0236
0505
1262
9151
7144
5389
Giải năm
2887
3226
6059
Giải bốn
13047
43090
26266
40829
91436
26693
34607
65192
84746
11242
29168
39634
50863
50546
16115
06671
50900
40870
60179
84300
58563
Giải ba
21230
39411
78265
72771
63348
24221
Giải nhì
57465
28901
69725
Giải nhất
55855
12212
98525
Giải Đặc Biệt
308711
894499
096097
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
07 2 ,5 ,1 0 ,0
11 ,1 2 5
29 3 ,6 1 ,5 ,5
36 ,0 6 ,4
47 6 ,2 ,6 4 ,8
55 2 ,1 ,9
67 ,6 ,5 2 ,8 ,3 ,5 3
79 1 7 ,1 ,0 ,9
84 ,7 ,7 9
96 ,0 ,3 2 ,9 7

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: XSBL
Giải tám
77
Giải bảy
852
Giải sáu
9151
7144
5389
Giải năm
6059
Giải bốn
16115
06671
50900
40870
60179
84300
58563
Giải ba
63348
24221
Giải nhì
69725
Giải nhất
98525
Giải Đặc biệt
096097
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,0
1
5
2
1 ,5 ,5
3
4
4 ,8
5
2 ,1 ,9
6
3
7
7 ,1 ,0 ,9
8
9
9
7
ĐầuĐuôi
0 ,7 ,0
0
5 ,7 ,2
1
5
2
6
3
4
4
1 ,2 ,2
5
6
7 ,9
7
4
8
8 ,5 ,7
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: XSVT
Giải tám
23
Giải bảy
402
Giải sáu
0236
0505
1262
Giải năm
3226
Giải bốn
65192
84746
11242
29168
39634
50863
50546
Giải ba
78265
72771
Giải nhì
28901
Giải nhất
12212
Giải Đặc biệt
894499
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5 ,1
1
2
2
3 ,6
3
6 ,4
4
6 ,2 ,6
5
6
2 ,8 ,3 ,5
7
1
8
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
0 ,6 ,9 ,4 ,1
2
2 ,6
3
3
4
0 ,6
5
3 ,2 ,4 ,4
6
7
6
8
9
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: XSBT
Giải tám
84
Giải bảy
467
Giải sáu
0787
5496
7379
Giải năm
2887
Giải bốn
13047
43090
26266
40829
91436
26693
34607
Giải ba
21230
39411
Giải nhì
57465
Giải nhất
55855
Giải Đặc biệt
308711
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
1 ,1
2
9
3
6 ,0
4
7
5
5
6
7 ,6 ,5
7
9
8
4 ,7 ,7
9
6 ,0 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,3
0
1 ,1
1
2
9
3
8
4
6 ,5
5
9 ,6 ,3
6
6 ,8 ,8 ,4 ,0
7
8
7 ,2
9