XSMN Thứ 3

Xổ Số Miền Nam ngày 30-11-2021

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
27
87
98
Giải bảy
006
015
916
Giải sáu
7453
1431
8035
3365
4312
1437
6665
1436
0140
Giải năm
7129
3895
6658
Giải bốn
29088
77730
51725
16550
33053
61367
50027
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
Giải ba
27919
89765
79319
18996
22624
61251
Giải nhì
38870
38438
09605
Giải nhất
46273
59439
29021
Giải Đặc Biệt
218251
673483
354545
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0612 ,5
195 ,2 ,5 ,96
27 ,9 ,5 ,765 ,4 ,5 ,4 ,1
31 ,5 ,07 ,9 ,8 ,96 ,0 ,5
40 ,5
53 ,0 ,3 ,18 ,1
67 ,55 ,65
70 ,364
887 ,5 ,3
95 ,68

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
98
Giải bảy
916
Giải sáu
6665
1436
0140
Giải năm
6658
Giải bốn
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
Giải ba
22624
61251
Giải nhì
09605
Giải nhất
29021
Giải Đặc biệt
354545
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
6
2
5 ,4 ,5 ,4 ,1
3
6 ,0 ,5
4
0 ,5
5
8 ,1
6
5
7
4
8
9
8
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
5 ,2
1
0
2
3
2 ,7 ,2
4
6 ,2 ,3 ,2 ,0 ,4
5
1 ,3
6
7
9 ,5
8
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSBT
Giải tám
27
Giải bảy
006
Giải sáu
7453
1431
8035
Giải năm
7129
Giải bốn
29088
77730
51725
16550
33053
61367
50027
Giải ba
27919
89765
Giải nhì
38870
Giải nhất
46273
Giải Đặc biệt
218251
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
9
2
7 ,9 ,5 ,7
3
1 ,5 ,0
4
5
3 ,0 ,3 ,1
6
7 ,5
7
0 ,3
8
8
9
ĐầuĐuôi
3 ,5 ,7
0
3 ,5
1
2
5 ,5 ,7
3
4
3 ,2 ,6
5
0
6
2 ,6 ,2
7
8
8
2 ,1
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSVT
Giải tám
87
Giải bảy
015
Giải sáu
3365
4312
1437
Giải năm
3895
Giải bốn
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
Giải ba
79319
18996
Giải nhì
38438
Giải nhất
59439
Giải Đặc biệt
673483
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,2 ,5 ,9
2
6
3
7 ,9 ,8 ,9
4
5
6
5 ,6
7
6
8
7 ,5 ,3
9
5 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
2
8
3
4
1 ,6 ,9 ,1 ,8
5
6 ,2 ,7 ,9
6
8 ,3
7
3
8
3 ,1 ,3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 23-11-2021

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
22
57
11
Giải bảy
347
616
700
Giải sáu
6359
8597
9247
9625
9633
1019
6074
2839
0949
Giải năm
3053
2766
2989
Giải bốn
85070
38651
81740
52971
25519
76078
34559
17237
33566
59817
52717
01833
37897
63318
72355
30445
12673
49392
08076
74321
27005
Giải ba
19733
40452
96510
80168
88645
71041
Giải nhì
59782
13912
62489
Giải nhất
84054
01808
25064
Giải Đặc Biệt
046838
611663
024576
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
080 ,5
196 ,9 ,7 ,7 ,8 ,0 ,21
2251
33 ,83 ,7 ,39
47 ,7 ,09 ,5 ,5 ,1
59 ,3 ,1 ,9 ,2 ,475
66 ,6 ,8 ,34
70 ,1 ,84 ,3 ,6 ,6
829 ,9
9772

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
11
Giải bảy
700
Giải sáu
6074
2839
0949
Giải năm
2989
Giải bốn
72355
30445
12673
49392
08076
74321
27005
Giải ba
88645
71041
Giải nhì
62489
Giải nhất
25064
Giải Đặc biệt
024576
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5
1
1
2
1
3
9
4
9 ,5 ,5 ,1
5
5
6
4
7
4 ,3 ,6 ,6
8
9 ,9
9
2
ĐầuĐuôi
0
0
1 ,2 ,4
1
9
2
7
3
7 ,6
4
5 ,4 ,0 ,4
5
7 ,7
6
7
8
3 ,4 ,8 ,8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSVT
Giải tám
57
Giải bảy
616
Giải sáu
9625
9633
1019
Giải năm
2766
Giải bốn
17237
33566
59817
52717
01833
37897
63318
Giải ba
96510
80168
Giải nhì
13912
Giải nhất
01808
Giải Đặc biệt
611663
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,9 ,7 ,7 ,8 ,0 ,2
2
5
3
3 ,7 ,3
4
5
7
6
6 ,6 ,8 ,3
7
8
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
1
1
2
3 ,3 ,6
3
4
2
5
1 ,6 ,6
6
5 ,3 ,1 ,1 ,9
7
1 ,6 ,0
8
1
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSBT
Giải tám
22
Giải bảy
347
Giải sáu
6359
8597
9247
Giải năm
3053
Giải bốn
85070
38651
81740
52971
25519
76078
34559
Giải ba
19733
40452
Giải nhì
59782
Giải nhất
84054
Giải Đặc biệt
046838
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
2
3
3 ,8
4
7 ,7 ,0
5
9 ,3 ,1 ,9 ,2 ,4
6
7
0 ,1 ,8
8
2
9
7
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5 ,7
1
2 ,5 ,8
2
5 ,3
3
5
4
5
6
4 ,9 ,4
7
7 ,3
8
5 ,1 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 16-11-2021

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
95
05
87
Giải bảy
867
482
732
Giải sáu
9496
3842
3183
4771
3492
4412
0991
9417
3131
Giải năm
8989
0373
8738
Giải bốn
34367
28077
39561
15002
55360
87863
10700
99294
70493
72907
56401
06786
63888
93924
04446
90083
49146
76760
38635
01622
86593
Giải ba
32806
81192
49510
66530
04602
14972
Giải nhì
39197
04310
94606
Giải nhất
56947
59594
37261
Giải Đặc Biệt
715001
433026
875415
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
02 ,0 ,6 ,15 ,7 ,12 ,6
12 ,0 ,07 ,5
24 ,62
302 ,1 ,8 ,5
42 ,76 ,6
5
67 ,7 ,1 ,0 ,30 ,1
771 ,32
83 ,92 ,6 ,87 ,3
95 ,6 ,2 ,72 ,4 ,3 ,41 ,3

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
87
Giải bảy
732
Giải sáu
0991
9417
3131
Giải năm
8738
Giải bốn
04446
90083
49146
76760
38635
01622
86593
Giải ba
04602
14972
Giải nhì
94606
Giải nhất
37261
Giải Đặc biệt
875415
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,6
1
7 ,5
2
2
3
2 ,1 ,8 ,5
4
6 ,6
5
6
0 ,1
7
2
8
7 ,3
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
6
0
9 ,3 ,6
1
3 ,2 ,0 ,7
2
8 ,9
3
4
3 ,1
5
4 ,4 ,0
6
8 ,1
7
3
8
9