XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 11-05-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
52
95
68
Giải bảy
427
196
760
Giải sáu
6038
0728
0954
1596
4120
9174
9632
6843
5436
Giải năm
3325
0358
6926
Giải bốn
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426
67897
92916
21305
53621
86228
34341
49953
Giải ba
56168
32809
04151
76832
75249
31514
Giải nhì
15498
40230
77836
Giải nhất
32374
70738
81405
Giải Đặc Biệt
376634
254658
317171
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
06 ,95 ,5
146 ,4
27 ,8 ,50 ,66 ,1 ,8
38 ,5 ,40 ,2 ,0 ,82 ,6 ,6
4213 ,1 ,9
52 ,48 ,1 ,83
60 ,88 ,0
77 ,1 ,44 ,6 ,51
87
93 ,85 ,6 ,67

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: XSST
Giải tám
68
Giải bảy
760
Giải sáu
9632
6843
5436
Giải năm
6926
Giải bốn
67897
92916
21305
53621
86228
34341
49953
Giải ba
75249
31514
Giải nhì
77836
Giải nhất
81405
Giải Đặc biệt
317171
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5
1
6 ,4
2
6 ,1 ,8
3
2 ,6 ,6
4
3 ,1 ,9
5
3
6
8 ,0
7
1
8
9
7
ĐầuĐuôi
6
0
2 ,4 ,7
1
3
2
4 ,5
3
1
4
0 ,0
5
3 ,2 ,1 ,3
6
9
7
6 ,2
8
4
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: XSCT
Giải tám
95
Giải bảy
196
Giải sáu
1596
4120
9174
Giải năm
0358
Giải bốn
86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426
Giải ba
04151
76832
Giải nhì
40230
Giải nhất
70738
Giải Đặc biệt
254658
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4
2
0 ,6
3
0 ,2 ,0 ,8
4
1
5
8 ,1 ,8
6
7
4 ,6 ,5
8
7
9
5 ,6 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,3
0
4 ,5
1
3
2
3
7 ,1
4
9 ,7
5
9 ,9 ,7 ,2
6
8
7
5 ,3 ,5
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: XSDN
Giải tám
52
Giải bảy
427
Giải sáu
6038
0728
0954
Giải năm
3325
Giải bốn
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
Giải ba
56168
32809
Giải nhì
15498
Giải nhất
32374
Giải Đặc biệt
376634
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
2
7 ,8 ,5
3
8 ,5 ,4
4
2
5
2 ,4
6
0 ,8
7
7 ,1 ,4
8
9
3 ,8
ĐầuĐuôi
6
0
7
1
5 ,4
2
9
3
5 ,7 ,3
4
2 ,3
5
0
6
2 ,7
7
3 ,2 ,6 ,9
8
0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 04-05-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
82
37
99
Giải bảy
643
373
946
Giải sáu
2699
0825
3423
9826
4073
4092
9022
7694
8646
Giải năm
1997
2296
4145
Giải bốn
24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739
18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606
86034
95969
16128
37821
91718
23912
72858
Giải ba
76452
38065
78005
68417
04367
85189
Giải nhì
04804
89086
56631
Giải nhất
32704
82339
58913
Giải Đặc Biệt
033323
264654
524151
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04 ,46 ,5
178 ,2 ,3
25 ,3 ,362 ,8 ,1
35 ,8 ,1 ,97 ,1 ,8 ,7 ,94 ,1
43 ,26 ,6 ,5
55 ,21 ,48 ,1
6569 ,7
73 ,3
82 ,71 ,69
99 ,72 ,69 ,4

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: XSST
Giải tám
99
Giải bảy
946
Giải sáu
9022
7694
8646
Giải năm
4145
Giải bốn
86034
95969
16128
37821
91718
23912
72858
Giải ba
04367
85189
Giải nhì
56631
Giải nhất
58913
Giải Đặc biệt
524151
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,2 ,3
2
2 ,8 ,1
3
4 ,1
4
6 ,6 ,5
5
8 ,1
6
9 ,7
7
8
9
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
0
2 ,3 ,5
1
2 ,1
2
1
3
9 ,3
4
4
5
4 ,4
6
6
7
2 ,1 ,5
8
9 ,6 ,8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: XSCT
Giải tám
37
Giải bảy
373
Giải sáu
9826
4073
4092
Giải năm
2296
Giải bốn
18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606
Giải ba
78005
68417
Giải nhì
89086
Giải nhất
82339
Giải Đặc biệt
264654
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
7
2
6
3
7 ,1 ,8 ,7 ,9
4
5
1 ,4
6
6
7
3 ,3
8
1 ,6
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,8
1
9
2
7 ,7
3
5
4
0
5
2 ,9 ,6 ,0 ,8
6
3 ,3 ,1
7
3
8
3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: XSDN
Giải tám
82
Giải bảy
643
Giải sáu
2699
0825
3423
Giải năm
1997
Giải bốn
24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739
Giải ba
76452
38065
Giải nhì
04804
Giải nhất
32704
Giải Đặc biệt
033323
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,4
1
2
5 ,3 ,3
3
5 ,8 ,1 ,9
4
3 ,2
5
5 ,2
6
5
7
8
2 ,7
9
9 ,7
ĐầuĐuôi
0
3
1
8 ,4 ,5
2
4 ,2 ,2
3
0 ,0
4
2 ,3 ,5 ,6
5
6
9 ,8
7
3
8
9 ,3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 27-04-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
89
95
22
Giải bảy
569
864
957
Giải sáu
0648
6119
0163
5409
3950
2558
6094
2346
2484
Giải năm
9083
1121
9292
Giải bốn
19079
28938
85471
10709
66884
93399
71667
02830
97938
30381
74128
87673
04226
84487
43378
33820
28332
42799
63312
24241
02882
Giải ba
09492
31436
46991
37146
56325
53649
Giải nhì
28094
73534
41240
Giải nhất
09110
70914
24863
Giải Đặc Biệt
171529
961362
793591
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
099
19 ,042
291 ,8 ,62 ,0 ,5
38 ,60 ,8 ,42
4866 ,1 ,9 ,0
50 ,87
69 ,3 ,74 ,23
79 ,138
89 ,3 ,41 ,74 ,2
99 ,2 ,45 ,14 ,2 ,9 ,1

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 27-04-2022

Ngày: 27/04/2022
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
957
Giải sáu
6094
2346
2484
Giải năm
9292
Giải bốn
43378
33820
28332
42799
63312
24241
02882
Giải ba
56325
53649
Giải nhì
41240
Giải nhất
24863
Giải Đặc biệt
793591
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2
2 ,0 ,5
3
2
4
6 ,1 ,9 ,0
5
7
6
3
7
8
8
4 ,2
9
4 ,2 ,9 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
4 ,9
1
2 ,9 ,3 ,1 ,8
2
6
3
9 ,8
4
2
5
4
6
5
7
7
8
9 ,4
9