XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 18-11-2020

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
62
32
51
Giải bảy
337
840
029
Giải sáu
2751
8431
2391
9462
3837
4600
7151
1145
8503
Giải năm
1030
3033
6067
Giải bốn
23035
09147
61045
50186
30630
49662
09885
19187
03302
10900
13709
90860
96773
73386
34930
34021
56704
60209
33653
68838
48421
Giải ba
59097
86114
25341
35487
50318
41849
Giải nhì
10955
61532
21469
Giải nhất
45577
71829
11116
Giải Đặc Biệt
151903
858036
322911
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 0 ,2 ,0 ,9 3 ,4 ,9
14 8 ,6 ,1
29 9 ,1 ,1
37 ,1 ,0 ,5 ,0 2 ,7 ,3 ,2 ,6 0 ,8
47 ,5 0 ,1 5 ,9
51 ,5 1 ,1 ,3
62 ,2 2 ,0 7 ,9
77 3
86 ,5 7 ,6 ,7
91 ,7

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSST
Giải tám
51
Giải bảy
029
Giải sáu
7151
1145
8503
Giải năm
6067
Giải bốn
34930
34021
56704
60209
33653
68838
48421
Giải ba
50318
41849
Giải nhì
21469
Giải nhất
11116
Giải Đặc biệt
322911
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,4 ,9
1
8 ,6 ,1
2
9 ,1 ,1
3
0 ,8
4
5 ,9
5
1 ,1 ,3
6
7 ,9
7
8
9
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,5 ,2 ,2 ,1
1
2
0 ,5
3
0
4
4
5
1
6
6
7
3 ,1
8
2 ,0 ,4 ,6
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSCT
Giải tám
32
Giải bảy
840
Giải sáu
9462
3837
4600
Giải năm
3033
Giải bốn
19187
03302
10900
13709
90860
96773
73386
Giải ba
25341
35487
Giải nhì
61532
Giải nhất
71829
Giải Đặc biệt
858036
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2 ,0 ,9
1
2
9
3
2 ,7 ,3 ,2 ,6
4
0 ,1
5
6
2 ,0
7
3
8
7 ,6 ,7
9
ĐầuĐuôi
4 ,0 ,0 ,6
0
4
1
3 ,6 ,0 ,3
2
3 ,7
3
4
5
8 ,3
6
3 ,8 ,8
7
8
0 ,2
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSDN
Giải tám
62
Giải bảy
337
Giải sáu
2751
8431
2391
Giải năm
1030
Giải bốn
23035
09147
61045
50186
30630
49662
09885
Giải ba
59097
86114
Giải nhì
10955
Giải nhất
45577
Giải Đặc biệt
151903
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
4
2
3
7 ,1 ,0 ,5 ,0
4
7 ,5
5
1 ,5
6
2 ,2
7
7
8
6 ,5
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
5 ,3 ,9
1
6 ,6
2
0
3
1
4
3 ,4 ,8 ,5
5
8
6
3 ,4 ,9 ,7
7
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 11-11-2020

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
78
07
71
Giải bảy
101
644
596
Giải sáu
1730
0666
5508
8391
9457
1103
1379
0670
6615
Giải năm
7284
0418
0307
Giải bốn
85938
77985
43247
61726
25800
93718
25803
80480
64091
18425
55102
06697
45414
69708
65295
33395
18984
21785
31825
55410
36580
Giải ba
43739
53306
72933
25526
21913
86057
Giải nhì
35560
15391
85696
Giải nhất
29005
92110
31595
Giải Đặc Biệt
899197
865162
760961
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01 ,8 ,0 ,3 ,6 ,5 7 ,3 ,2 ,8 7
18 8 ,4 ,0 5 ,0 ,3
26 5 ,6 5
30 ,8 ,9 3
47 4
57 7
66 ,0 2 1
78 1 ,9 ,0
84 ,5 0 4 ,5 ,0
97 1 ,1 ,7 ,1 6 ,5 ,5 ,6 ,5

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-11-2020

Ngày: 11/11/2020
Mã: XSST
Giải tám
71
Giải bảy
596
Giải sáu
1379
0670
6615
Giải năm
0307
Giải bốn
65295
33395
18984
21785
31825
55410
36580
Giải ba
21913
86057
Giải nhì
85696
Giải nhất
31595
Giải Đặc biệt
760961
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
5 ,0 ,3
2
5
3
4
5
7
6
1
7
1 ,9 ,0
8
4 ,5 ,0
9
6 ,5 ,5 ,6 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,1 ,8
0
7 ,6
1
2
1
3
8
4
1 ,9 ,9 ,8 ,2 ,9
5
9 ,9
6
0 ,5
7
8
7
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 11-11-2020

Ngày: 11/11/2020
Mã: XSCT
Giải tám
07
Giải bảy
644
Giải sáu
8391
9457
1103
Giải năm
0418
Giải bốn
80480
64091
18425
55102
06697
45414
69708
Giải ba
72933
25526
Giải nhì
15391
Giải nhất
92110
Giải Đặc biệt
865162
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,2 ,8
1
8 ,4 ,0
2
5 ,6
3
3
4
4
5
7
6
2
7
8
0
9
1 ,1 ,7 ,1
ĐầuĐuôi
8 ,1
0
9 ,9 ,9
1
0 ,6
2
0 ,3
3
4 ,1
4
2
5
2
6
0 ,5 ,9
7
1 ,0
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 11-11-2020

Ngày: 11/11/2020
Mã: XSDN
Giải tám
78
Giải bảy
101
Giải sáu
1730
0666
5508
Giải năm
7284
Giải bốn
85938
77985
43247
61726
25800
93718
25803
Giải ba
43739
53306
Giải nhì
35560
Giải nhất
29005
Giải Đặc biệt
899197
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,8 ,0 ,3 ,6 ,5
1
8
2
6
3
0 ,8 ,9
4
7
5
6
6 ,0
7
8
8
4 ,5
9
7
ĐầuĐuôi
3 ,0 ,6
0
0
1
2
0
3
8
4
8 ,0
5
6 ,2 ,0
6
4 ,9
7
7 ,0 ,3 ,1
8
3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 04-11-2020

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
12
90
88
Giải bảy
806
011
768
Giải sáu
0740
4597
8222
5240
3976
0381
5136
4824
3150
Giải năm
3408
9338
2261
Giải bốn
80870
45851
76716
00431
08850
68792
53923
12851
57699
04291
41953
36940
27766
92612
72252
69400
35887
06211
60954
02976
87177
Giải ba
50107
10445
02549
96425
30921
91285
Giải nhì
35749
43579
85521
Giải nhất
02927
96962
71314
Giải Đặc Biệt
851276
654040
737157
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
06 ,8 ,7 0
12 ,6 1 ,2 1 ,4
22 ,3 ,7 5 4 ,1 ,1
31 8 6
40 ,5 ,9 0 ,0 ,9 ,0
51 ,0 1 ,3 0 ,2 ,4 ,7
66 ,2 8 ,1
70 ,6 6 ,9 6 ,7
81 8 ,7 ,5
97 ,2 0 ,9 ,1

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-11-2020

Ngày: 04/11/2020
Mã: XSST
Giải tám
88
Giải bảy
768
Giải sáu
5136
4824
3150
Giải năm
2261
Giải bốn
72252
69400
35887
06211
60954
02976
87177
Giải ba
30921
91285
Giải nhì
85521
Giải nhất
71314
Giải Đặc biệt
737157
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
1 ,4
2
4 ,1 ,1
3
6
4
5
0 ,2 ,4 ,7
6
8 ,1
7
6 ,7
8
8 ,7 ,5
9
ĐầuĐuôi
5 ,0
0
6 ,1 ,2 ,2
1
5
2
3
2 ,5 ,1
4
8
5
3 ,7
6
8 ,7 ,5
7
8 ,6
8
9