XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 17-08-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
87
83
76
Giải bảy
376
457
223
Giải sáu
4239
1396
8542
8093
0535
6472
9960
9271
5399
Giải năm
5873
2708
1220
Giải bốn
93529
93994
70446
40130
14881
07850
93744
42502
91931
17511
96198
65940
24114
61444
81650
20856
76543
17898
43267
45536
45360
Giải ba
29388
41597
39021
12736
86321
14983
Giải nhì
19232
15303
50106
Giải nhất
56782
97108
20771
Giải Đặc Biệt
308173
380271
270977
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,2 ,3 ,86
11 ,4
2913 ,0 ,1
39 ,0 ,25 ,1 ,66
42 ,6 ,40 ,43
5070 ,6
60 ,7 ,0
76 ,3 ,32 ,16 ,1 ,1 ,7
87 ,1 ,8 ,233
96 ,4 ,73 ,89 ,8

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSST
Giải tám
76
Giải bảy
223
Giải sáu
9960
9271
5399
Giải năm
1220
Giải bốn
81650
20856
76543
17898
43267
45536
45360
Giải ba
86321
14983
Giải nhì
50106
Giải nhất
20771
Giải Đặc biệt
270977
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
3 ,0 ,1
3
6
4
3
5
0 ,6
6
0 ,7 ,0
7
6 ,1 ,1 ,7
8
3
9
9 ,8
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,5 ,6
0
7 ,2 ,7
1
2
2 ,4 ,8
3
4
5
7 ,5 ,3 ,0
6
6 ,7
7
9
8
9
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSCT
Giải tám
83
Giải bảy
457
Giải sáu
8093
0535
6472
Giải năm
2708
Giải bốn
42502
91931
17511
96198
65940
24114
61444
Giải ba
39021
12736
Giải nhì
15303
Giải nhất
97108
Giải Đặc biệt
380271
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2 ,3 ,8
1
1 ,4
2
1
3
5 ,1 ,6
4
0 ,4
5
7
6
7
2 ,1
8
3
9
3 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,1 ,2 ,7
1
7 ,0
2
8 ,9 ,0
3
1 ,4
4
3
5
3
6
5
7
0 ,9 ,0
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSDN
Giải tám
87
Giải bảy
376
Giải sáu
4239
1396
8542
Giải năm
5873
Giải bốn
93529
93994
70446
40130
14881
07850
93744
Giải ba
29388
41597
Giải nhì
19232
Giải nhất
56782
Giải Đặc biệt
308173
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
9
3
9 ,0 ,2
4
2 ,6 ,4
5
0
6
7
6 ,3 ,3
8
7 ,1 ,8 ,2
9
6 ,4 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,5
0
8
1
4 ,3 ,8
2
7 ,7
3
9 ,4
4
5
7 ,9 ,4
6
8 ,9
7
8
8
3 ,2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 10-08-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
84
86
17
Giải bảy
037
784
229
Giải sáu
4894
1994
6264
8050
8846
6131
2731
2189
0221
Giải năm
8696
4997
6904
Giải bốn
22805
78060
56920
97199
39900
98595
33694
62102
50385
32590
15729
78853
43789
89676
81053
32702
42829
17224
20570
79850
12773
Giải ba
27881
21377
20467
60615
33160
46887
Giải nhì
18732
02568
85276
Giải nhất
61521
12127
10254
Giải Đặc Biệt
930509
330474
771622
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
05 ,0 ,924 ,2
157
20 ,19 ,79 ,1 ,9 ,4 ,2
37 ,211
46
50 ,33 ,0 ,4
64 ,07 ,80
776 ,40 ,3 ,6
84 ,16 ,4 ,5 ,99 ,7
94 ,4 ,6 ,9 ,5 ,47 ,0

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 10-08-2022

Ngày: 10/08/2022
Mã: XSST
Giải tám
17
Giải bảy
229
Giải sáu
2731
2189
0221
Giải năm
6904
Giải bốn
81053
32702
42829
17224
20570
79850
12773
Giải ba
33160
46887
Giải nhì
85276
Giải nhất
10254
Giải Đặc biệt
771622
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,2
1
7
2
9 ,1 ,9 ,4 ,2
3
1
4
5
3 ,0 ,4
6
0
7
0 ,3 ,6
8
9 ,7
9
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,6
0
3 ,2
1
0 ,2
2
5 ,7
3
0 ,2 ,5
4
5
7
6
1 ,8
7
8
2 ,8 ,2
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 10-08-2022

Ngày: 10/08/2022
Mã: XSCT
Giải tám
86
Giải bảy
784
Giải sáu
8050
8846
6131
Giải năm
4997
Giải bốn
62102
50385
32590
15729
78853
43789
89676
Giải ba
20467
60615
Giải nhì
02568
Giải nhất
12127
Giải Đặc biệt
330474
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
5
2
9 ,7
3
1
4
6
5
0 ,3
6
7 ,8
7
6 ,4
8
6 ,4 ,5 ,9
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9
0
3
1
0
2
5
3
8 ,7
4
8 ,1
5
8 ,4 ,7
6
9 ,6 ,2
7
6
8
2 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 10-08-2022

Ngày: 10/08/2022
Mã: XSDN
Giải tám
84
Giải bảy
037
Giải sáu
4894
1994
6264
Giải năm
8696
Giải bốn
22805
78060
56920
97199
39900
98595
33694
Giải ba
27881
21377
Giải nhì
18732
Giải nhất
61521
Giải Đặc biệt
930509
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0 ,9
1
2
0 ,1
3
7 ,2
4
5
6
4 ,0
7
7
8
4 ,1
9
4 ,4 ,6 ,9 ,5 ,4
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,0
0
8 ,2
1
3
2
3
8 ,9 ,9 ,6 ,9
4
0 ,9
5
9
6
3 ,7
7
8
9 ,0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 03-08-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
31
06
73
Giải bảy
484
578
820
Giải sáu
2904
1208
2404
3150
6597
2800
0085
5728
9408
Giải năm
1524
4577
0757
Giải bốn
87324
47117
94613
23675
62394
78912
78402
86514
50796
11976
10398
00763
58825
07254
40054
61289
12588
95398
86991
19746
90677
Giải ba
12481
42222
47797
07679
74321
35390
Giải nhì
13905
16958
23341
Giải nhất
34081
80150
07339
Giải Đặc Biệt
011869
211871
301911
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04 ,8 ,4 ,2 ,56 ,08
17 ,3 ,241
24 ,4 ,250 ,8 ,1
319
46 ,1
50 ,4 ,8 ,07 ,4
693
758 ,7 ,6 ,9 ,13 ,7
84 ,1 ,15 ,9 ,8
947 ,6 ,8 ,78 ,1 ,0

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 03-08-2022

Ngày: 03/08/2022
Mã: XSST
Giải tám
73
Giải bảy
820
Giải sáu
0085
5728
9408
Giải năm
0757
Giải bốn
40054
61289
12588
95398
86991
19746
90677
Giải ba
74321
35390
Giải nhì
23341
Giải nhất
07339
Giải Đặc biệt
301911
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
1
2
0 ,8 ,1
3
9
4
6 ,1
5
7 ,4
6
7
3 ,7
8
5 ,9 ,8
9
8 ,1 ,0
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
9 ,2 ,4 ,1
1
2
7
3
5
4
8
5
4
6
5 ,7
7
2 ,0 ,8 ,9
8
8 ,3
9