XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 01-12-2021

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
82
05
22
Giải bảy
364
769
358
Giải sáu
7115
5797
5827
5983
7939
7389
3488
2416
0475
Giải năm
6987
6939
7420
Giải bốn
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
Giải ba
81643
39426
77563
29423
56518
13905
Giải nhì
87148
27751
52474
Giải nhất
66435
63037
88724
Giải Đặc Biệt
440850
703270
253291
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01 ,155
156 ,8
27 ,5 ,632 ,0 ,7 ,4
37 ,59 ,9 ,1 ,8 ,79
43 ,80 ,7
507 ,7 ,18
649 ,30 ,7
72 ,56 ,05 ,4
82 ,73 ,98
97 ,36 ,06 ,1

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
358
Giải sáu
3488
2416
0475
Giải năm
7420
Giải bốn
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
Giải ba
56518
13905
Giải nhì
52474
Giải nhất
88724
Giải Đặc biệt
253291
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,8
2
2 ,0 ,7 ,4
3
9
4
0 ,7
5
8
6
0 ,7
7
5 ,4
8
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,4
0
9
1
2
2
3
7 ,2
4
7 ,0
5
1 ,9
6
6 ,4 ,2
7
5 ,8 ,1
8
3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSDN
Giải tám
82
Giải bảy
364
Giải sáu
7115
5797
5827
Giải năm
6987
Giải bốn
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
Giải ba
81643
39426
Giải nhì
87148
Giải nhất
66435
Giải Đặc biệt
440850
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
5
2
7 ,5 ,6
3
7 ,5
4
3 ,8
5
0
6
4
7
2 ,5
8
2 ,7
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
0 ,0
1
8 ,7
2
9 ,4
3
6
4
1 ,2 ,7 ,3
5
2
6
9 ,2 ,8 ,3
7
4
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSCT
Giải tám
05
Giải bảy
769
Giải sáu
5983
7939
7389
Giải năm
6939
Giải bốn
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
Giải ba
77563
29423
Giải nhì
27751
Giải nhất
63037
Giải Đặc biệt
703270
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
3
9 ,9 ,1 ,8 ,7
4
5
7 ,7 ,1
6
9 ,3
7
6 ,0
8
3 ,9
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
3 ,5
1
2
8 ,6 ,2
3
4
0
5
9 ,7
6
5 ,5 ,3
7
3
8
6 ,3 ,8 ,3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 24-11-2021

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
60
84
48
Giải bảy
788
140
148
Giải sáu
4433
3908
3514
4985
6219
6652
5756
9926
7953
Giải năm
1760
8338
5696
Giải bốn
50040
50130
36379
53833
66438
44947
90833
87049
71777
89158
68894
51326
69551
65809
34238
79921
52848
46481
63212
73806
61361
Giải ba
72299
72862
07117
01336
27618
95146
Giải nhì
82488
29307
96406
Giải nhất
55861
20963
44168
Giải Đặc Biệt
665654
871454
293382
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
089 ,76 ,6
149 ,72 ,8
266 ,1
33 ,0 ,3 ,8 ,38 ,68
40 ,70 ,98 ,8 ,8 ,6
542 ,8 ,1 ,46 ,3
60 ,0 ,2 ,131 ,8
797
88 ,84 ,51 ,2
9946

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSST
Giải tám
48
Giải bảy
148
Giải sáu
5756
9926
7953
Giải năm
5696
Giải bốn
34238
79921
52848
46481
63212
73806
61361
Giải ba
27618
95146
Giải nhì
96406
Giải nhất
44168
Giải Đặc biệt
293382
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,6
1
2 ,8
2
6 ,1
3
8
4
8 ,8 ,8 ,6
5
6 ,3
6
1 ,8
7
8
1 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
0
2 ,8 ,6
1
1 ,8
2
5
3
4
5
5 ,2 ,9 ,0 ,4 ,0
6
7
4 ,4 ,3 ,4 ,1 ,6
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSCT
Giải tám
84
Giải bảy
140
Giải sáu
4985
6219
6652
Giải năm
8338
Giải bốn
87049
71777
89158
68894
51326
69551
65809
Giải ba
07117
01336
Giải nhì
29307
Giải nhất
20963
Giải Đặc biệt
871454
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,7
1
9 ,7
2
6
3
8 ,6
4
0 ,9
5
2 ,8 ,1 ,4
6
3
7
7
8
4 ,5
9
4
ĐầuĐuôi
4
0
5
1
5
2
6
3
8 ,9 ,5
4
8
5
2 ,3
6
7 ,1 ,0
7
3 ,5
8
1 ,4 ,0
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSDN
Giải tám
60
Giải bảy
788
Giải sáu
4433
3908
3514
Giải năm
1760
Giải bốn
50040
50130
36379
53833
66438
44947
90833
Giải ba
72299
72862
Giải nhì
82488
Giải nhất
55861
Giải Đặc biệt
665654
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
4
2
3
3 ,0 ,3 ,8 ,3
4
0 ,7
5
4
6
0 ,0 ,2 ,1
7
9
8
8 ,8
9
9
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,4 ,3
0
6
1
6
2
3 ,3 ,3
3
1 ,5
4
5
6
4
7
8 ,0 ,3 ,8
8
7 ,9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 17-11-2021

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
05
77
67
Giải bảy
676
505
017
Giải sáu
1296
5057
8895
9868
2321
1861
5282
3664
4471
Giải năm
6713
0585
7534
Giải bốn
33182
76871
32028
08638
36245
83390
33303
25365
31597
63201
05753
49565
48559
30007
13988
01328
60036
17079
14127
60767
13654
Giải ba
02498
15680
09342
57726
56767
94660
Giải nhì
55000
65416
21939
Giải nhất
47830
90899
01285
Giải Đặc Biệt
579734
730625
815027
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
05 ,3 ,05 ,1 ,7
1367
281 ,6 ,58 ,7 ,7
38 ,0 ,44 ,6 ,9
452
573 ,94
68 ,1 ,5 ,57 ,4 ,7 ,7 ,0
76 ,171 ,9
82 ,052 ,8 ,5
96 ,5 ,0 ,87 ,9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSST
Giải tám
67
Giải bảy
017
Giải sáu
5282
3664
4471
Giải năm
7534
Giải bốn
13988
01328
60036
17079
14127
60767
13654
Giải ba
56767
94660
Giải nhì
21939
Giải nhất
01285
Giải Đặc biệt
815027
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7
2
8 ,7 ,7
3
4 ,6 ,9
4
5
4
6
7 ,4 ,7 ,7 ,0
7
1 ,9
8
2 ,8 ,5
9
ĐầuĐuôi
6
0
7
1
8
2
3
6 ,3 ,5
4
8
5
3
6
6 ,1 ,2 ,6 ,6 ,2
7
8 ,2
8
7 ,3
9