XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 25-01-2023

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
05
70
74
Giải bảy
536
712
739
Giải sáu
2183
4509
0681
4071
8283
6568
3743
6840
4417
Giải năm
2117
5962
2772
Giải bốn
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
Giải ba
92634
34239
88588
26760
02128
74044
Giải nhì
63179
49423
08556
Giải nhất
49894
75677
34133
Giải Đặc Biệt
405901
199613
120705
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
05 ,9 ,7 ,9 ,13 ,5
17 ,02 ,7 ,37
238
36 ,5 ,4 ,959 ,3
43 ,03 ,0 ,8 ,4
53 ,06
68 ,2 ,05
72 ,4 ,90 ,1 ,8 ,74 ,2 ,9
83 ,1 ,63 ,89 ,0
944

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: XSST
Giải tám
74
Giải bảy
739
Giải sáu
3743
6840
4417
Giải năm
2772
Giải bốn
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
Giải ba
02128
74044
Giải nhì
08556
Giải nhất
34133
Giải Đặc biệt
120705
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
7
2
8
3
9 ,3
4
3 ,0 ,8 ,4
5
6
6
5
7
4 ,2 ,9
8
9 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
1
7
2
4 ,0 ,3
3
7 ,9 ,4
4
6 ,0
5
5
6
1
7
4 ,2
8
3 ,8 ,7
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: XSCT
Giải tám
70
Giải bảy
712
Giải sáu
4071
8283
6568
Giải năm
5962
Giải bốn
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
Giải ba
88588
26760
Giải nhì
49423
Giải nhất
75677
Giải Đặc biệt
199613
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,7 ,3
2
3
3
5
4
3 ,0
5
3 ,0
6
8 ,2 ,0
7
0 ,1 ,8 ,7
8
3 ,8
9
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,4 ,6
0
7
1
1 ,6
2
8 ,4 ,5 ,2 ,1
3
4
3
5
6
1 ,7
7
6 ,7 ,8
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: XSDN
Giải tám
05
Giải bảy
536
Giải sáu
2183
4509
0681
Giải năm
2117
Giải bốn
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
Giải ba
92634
34239
Giải nhì
63179
Giải nhất
49894
Giải Đặc biệt
405901
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,7 ,9 ,1
1
7 ,0
2
3
6 ,5 ,4 ,9
4
5
6
7
2 ,4 ,9
8
3 ,1 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
1
0
8 ,0
1
7
2
8
3
7 ,3 ,9
4
0 ,3
5
3 ,8
6
1 ,0
7
8
0 ,0 ,3 ,7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 18-01-2023

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
98
08
51
Giải bảy
866
023
783
Giải sáu
5945
4917
5145
8407
2486
7309
1676
9043
4465
Giải năm
3508
4536
9421
Giải bốn
18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351
00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
Giải ba
10513
46375
82507
80108
04115
43628
Giải nhì
83480
29088
80851
Giải nhất
05581
26393
03394
Giải Đặc Biệt
698207
363263
003168
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,78 ,7 ,9 ,5 ,7 ,8
17 ,5 ,31 ,0 ,5
243 ,11 ,8
36 ,54
45 ,5 ,0 ,43
53 ,1 ,11 ,0 ,1
6635 ,3 ,8
756 ,36 ,4
80 ,16 ,83
985 ,0 ,34 ,4

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: XSST
Giải tám
51
Giải bảy
783
Giải sáu
1676
9043
4465
Giải năm
9421
Giải bốn
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
Giải ba
04115
43628
Giải nhì
80851
Giải nhất
03394
Giải Đặc biệt
003168
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,0 ,5
2
1 ,8
3
4
4
3
5
1 ,0 ,1
6
5 ,3 ,8
7
6 ,4
8
3
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,1
0
5 ,2 ,1 ,5
1
2
8 ,4 ,6
3
9 ,7 ,3 ,9
4
6 ,1
5
7
6
7
2 ,6
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: XSCT
Giải tám
08
Giải bảy
023
Giải sáu
8407
2486
7309
Giải năm
4536
Giải bốn
00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935
Giải ba
82507
80108
Giải nhì
29088
Giải nhất
26393
Giải Đặc biệt
363263
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7 ,9 ,5 ,7 ,8
1
2
3 ,1
3
6 ,5
4
5
6
3
7
6 ,3
8
6 ,8
9
5 ,0 ,3
ĐầuĐuôi
9
0
2
1
2
2 ,7 ,9 ,6
3
4
0 ,9 ,3
5
8 ,3 ,7
6
0 ,0
7
0 ,0 ,8
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: XSDN
Giải tám
98
Giải bảy
866
Giải sáu
5945
4917
5145
Giải năm
3508
Giải bốn
18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351
Giải ba
10513
46375
Giải nhì
83480
Giải nhất
05581
Giải Đặc biệt
698207
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7
1
7 ,5 ,3
2
4
3
4
5 ,5 ,0 ,4
5
3 ,1 ,1
6
6
7
5
8
0 ,1
9
8
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
5 ,5 ,8
1
2
5 ,1
3
2 ,4
4
4 ,4 ,1 ,7
5
6
6
1 ,0
7
9 ,0
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 11-01-2023

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
29
22
22
Giải bảy
909
282
645
Giải sáu
2864
0032
8396
3080
9205
5717
1039
4733
4589
Giải năm
4912
6253
1758
Giải bốn
52168
61409
63564
83826
16376
78596
63021
40718
43431
76361
66430
21401
33022
60115
34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552
Giải ba
99636
37343
63171
90951
78423
92282
Giải nhì
56605
70858
77006
Giải nhất
70130
35704
60167
Giải Đặc Biệt
553182
488615
761195
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 ,9 ,55 ,1 ,44 ,3 ,6
127 ,8 ,5 ,5
29 ,6 ,12 ,22 ,3 ,2 ,3
32 ,6 ,01 ,09 ,3
435
53 ,1 ,88 ,4 ,1 ,2
64 ,8 ,417
761
822 ,09 ,2
96 ,65

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-01-2023

Ngày: 11/01/2023
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
645
Giải sáu
1039
4733
4589
Giải năm
1758
Giải bốn
34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552
Giải ba
78423
92282
Giải nhì
77006
Giải nhất
60167
Giải Đặc biệt
761195
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3 ,6
1
2
2 ,3 ,2 ,3
3
9 ,3
4
5
5
8 ,4 ,1 ,2
6
7
7
8
9 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
0
5
1
2 ,2 ,5 ,8
2
3 ,2 ,0 ,2
3
0 ,5
4
4 ,9
5
0
6
6
7
5
8
3 ,8
9