XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 27-05-2020

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
52
28
11
Giải bảy
918
006
981
Giải sáu
5356
2087
8507
5533
8078
9235
2765
2131
8756
Giải năm
8263
9843
7046
Giải bốn
20455
32628
63117
37879
05807
79002
87667
37484
40732
47543
46732
71683
59649
40948
88900
93431
87292
37119
17151
40855
59410
Giải ba
57276
48512
48516
39395
93064
49235
Giải nhì
16424
55846
42206
Giải nhất
52380
57449
01947
Giải Đặc Biệt
230047
867166
874919
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
07 ,7 ,2 6 0 ,6
18 ,7 ,2 6 1 ,9 ,0 ,9
28 ,4 8
33 ,5 ,2 ,2 1 ,1 ,5
47 3 ,3 ,9 ,8 ,6 ,9 6 ,7
52 ,6 ,5 6 ,1 ,5
63 ,7 6 5 ,4
79 ,6 8
87 ,0 4 ,3 1
95 2

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSST
Giải tám
11
Giải bảy
981
Giải sáu
2765
2131
8756
Giải năm
7046
Giải bốn
88900
93431
87292
37119
17151
40855
59410
Giải ba
93064
49235
Giải nhì
42206
Giải nhất
01947
Giải Đặc biệt
874919
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
1 ,9 ,0 ,9
2
3
1 ,1 ,5
4
6 ,7
5
6 ,1 ,5
6
5 ,4
7
8
1
9
2
ĐầuĐuôi
0 ,1
0
1 ,8 ,3 ,3 ,5
1
9
2
3
6
4
6 ,5 ,3
5
5 ,4 ,0
6
4
7
8
1 ,1
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSCT
Giải tám
28
Giải bảy
006
Giải sáu
5533
8078
9235
Giải năm
9843
Giải bốn
37484
40732
47543
46732
71683
59649
40948
Giải ba
48516
39395
Giải nhì
55846
Giải nhất
57449
Giải Đặc biệt
867166
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
6
2
8
3
3 ,5 ,2 ,2
4
3 ,3 ,9 ,8 ,6 ,9
5
6
6
7
8
8
4 ,3
9
5
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,3
2
3 ,4 ,4 ,8
3
8
4
3 ,9
5
0 ,1 ,4 ,6
6
7
2 ,7 ,4
8
4 ,4
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSDN
Giải tám
52
Giải bảy
918
Giải sáu
5356
2087
8507
Giải năm
8263
Giải bốn
20455
32628
63117
37879
05807
79002
87667
Giải ba
57276
48512
Giải nhì
16424
Giải nhất
52380
Giải Đặc biệt
230047
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7 ,2
1
8 ,7 ,2
2
8 ,4
3
4
7
5
2 ,6 ,5
6
3 ,7
7
9 ,6
8
7 ,0
9
ĐầuĐuôi
8
0
1
5 ,0 ,1
2
6
3
2
4
5
5
5 ,7
6
8 ,0 ,1 ,0 ,6 ,4
7
1 ,2
8
7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 20-05-2020

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
29
23
92
Giải bảy
472
912
558
Giải sáu
8498
3111
5318
3672
9419
4691
4679
0854
5527
Giải năm
3455
0985
7849
Giải bốn
55497
60880
82562
90523
01569
57778
59070
31551
06073
54639
80708
46261
98001
24153
41353
76835
64557
25616
46917
06543
02374
Giải ba
80445
06065
42014
92451
39206
90605
Giải nhì
20327
98501
35876
Giải nhất
78310
97451
30330
Giải Đặc Biệt
720666
045452
463945
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,1 ,1 6 ,5
11 ,8 ,0 2 ,9 ,4 6 ,7
29 ,3 ,7 3 7
39 5 ,0
45 9 ,3 ,5
55 1 ,3 ,1 ,1 ,2 8 ,4 ,3 ,7
62 ,9 ,5 ,6 1
72 ,8 ,0 2 ,3 9 ,4 ,6
80 5
98 ,7 1 2

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSST
Giải tám
92
Giải bảy
558
Giải sáu
4679
0854
5527
Giải năm
7849
Giải bốn
41353
76835
64557
25616
46917
06543
02374
Giải ba
39206
90605
Giải nhì
35876
Giải nhất
30330
Giải Đặc biệt
463945
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,5
1
6 ,7
2
7
3
5 ,0
4
9 ,3 ,5
5
8 ,4 ,3 ,7
6
7
9 ,4 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
3
0
1
9
2
5 ,4
3
5 ,7
4
3 ,0 ,4
5
1 ,0 ,7
6
2 ,5 ,1
7
5
8
7 ,4
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSCT
Giải tám
23
Giải bảy
912
Giải sáu
3672
9419
4691
Giải năm
0985
Giải bốn
31551
06073
54639
80708
46261
98001
24153
Giải ba
42014
92451
Giải nhì
98501
Giải nhất
97451
Giải Đặc biệt
045452
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,1 ,1
1
2 ,9 ,4
2
3
3
9
4
5
1 ,3 ,1 ,1 ,2
6
1
7
2 ,3
8
5
9
1
ĐầuĐuôi
0
9 ,5 ,6 ,0 ,5 ,0 ,5
1
1 ,7 ,5
2
2 ,7 ,5
3
1
4
8
5
6
7
0
8
1 ,3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSDN
Giải tám
29
Giải bảy
472
Giải sáu
8498
3111
5318
Giải năm
3455
Giải bốn
55497
60880
82562
90523
01569
57778
59070
Giải ba
80445
06065
Giải nhì
20327
Giải nhất
78310
Giải Đặc biệt
720666
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1 ,8 ,0
2
9 ,3 ,7
3
4
5
5
5
6
2 ,9 ,5 ,6
7
2 ,8 ,0
8
0
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,1
0
1
1
7 ,6
2
2
3
4
5 ,4 ,6
5
6
6
9 ,2
7
9 ,1 ,7
8
2 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 13-05-2020

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
66
84
57
Giải bảy
017
649
304
Giải sáu
1915
0592
8581
9351
3861
5051
5566
2264
0494
Giải năm
1674
1481
2818
Giải bốn
40277
42868
73274
00174
98497
34373
93859
99093
74755
62634
33702
05788
61596
04265
77682
62356
60292
79444
84881
40904
83910
Giải ba
33519
18694
10196
37089
16338
00045
Giải nhì
43909
41019
79453
Giải nhất
65824
09325
75192
Giải Đặc Biệt
856896
488552
223329
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 2 4 ,4
17 ,5 ,9 9 8 ,0
24 5 9
34 8
49 4 ,5
59 1 ,1 ,5 ,2 7 ,6 ,3
66 ,8 1 ,5 6 ,4
74 ,7 ,4 ,4 ,3
81 4 ,1 ,8 ,9 2 ,1
92 ,7 ,4 ,6 3 ,6 ,6 4 ,2 ,2

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 13-05-2020

Ngày: 13/05/2020
Mã: XSST
Giải tám
57
Giải bảy
304
Giải sáu
5566
2264
0494
Giải năm
2818
Giải bốn
77682
62356
60292
79444
84881
40904
83910
Giải ba
16338
00045
Giải nhì
79453
Giải nhất
75192
Giải Đặc biệt
223329
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,4
1
8 ,0
2
9
3
8
4
4 ,5
5
7 ,6 ,3
6
6 ,4
7
8
2 ,1
9
4 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
1
0
8
1
8 ,9 ,9
2
5
3
0 ,6 ,9 ,4 ,0
4
4
5
6 ,5
6
5
7
1 ,3
8
2
9