XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 12-11-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
93
80
24
Giải bảy
538
663
434
Giải sáu
1964
2261
3475
9868
7713
3746
9550
0806
6786
Giải năm
2302
6539
4640
Giải bốn
37662
04634
66602
32538
39033
43814
49936
64859
67385
15170
24034
06016
89942
49768
75782
37820
99611
53802
42872
11659
72303
Giải ba
20391
00064
64602
82390
24766
58534
Giải nhì
95955
67013
47784
Giải nhất
65449
84037
79901
Giải Đặc Biệt
268317
697174
873143
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
02 ,2 2 6 ,2 ,3 ,1
14 ,7 3 ,6 ,3 1
24 ,0
38 ,4 ,8 ,3 ,6 9 ,4 ,7 4 ,4
49 6 ,2 0 ,3
55 9 0 ,9
64 ,1 ,2 ,4 3 ,8 ,8 6
75 0 ,4 2
80 ,5 6 ,2 ,4
93 ,1 0

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 12-11-2020

Ngày: 12/11/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
24
Giải bảy
434
Giải sáu
9550
0806
6786
Giải năm
4640
Giải bốn
75782
37820
99611
53802
42872
11659
72303
Giải ba
24766
58534
Giải nhì
47784
Giải nhất
79901
Giải Đặc biệt
873143
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2 ,3 ,1
1
1
2
4 ,0
3
4 ,4
4
0 ,3
5
0 ,9
6
6
7
2
8
6 ,2 ,4
9
ĐầuĐuôi
5 ,4 ,2
0
1 ,0
1
8 ,0 ,7
2
0 ,4
3
2 ,3 ,3 ,8
4
5
0 ,8 ,6
6
7
8
5
9

Xổ Số AN GIANG ngày 12-11-2020

Ngày: 12/11/2020
Mã: XSAG
Giải tám
80
Giải bảy
663
Giải sáu
9868
7713
3746
Giải năm
6539
Giải bốn
64859
67385
15170
24034
06016
89942
49768
Giải ba
64602
82390
Giải nhì
67013
Giải nhất
84037
Giải Đặc biệt
697174
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
3 ,6 ,3
2
3
9 ,4 ,7
4
6 ,2
5
9
6
3 ,8 ,8
7
0 ,4
8
0 ,5
9
0
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,9
0
1
4 ,0
2
6 ,1 ,1
3
3 ,7
4
8
5
4 ,1
6
3
7
6 ,6
8
3 ,5
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 12-11-2020

Ngày: 12/11/2020
Mã: XSTN
Giải tám
93
Giải bảy
538
Giải sáu
1964
2261
3475
Giải năm
2302
Giải bốn
37662
04634
66602
32538
39033
43814
49936
Giải ba
20391
00064
Giải nhì
95955
Giải nhất
65449
Giải Đặc biệt
268317
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,2
1
4 ,7
2
3
8 ,4 ,8 ,3 ,6
4
9
5
5
6
4 ,1 ,2 ,4
7
5
8
9
3 ,1
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
0 ,6 ,0
2
9 ,3
3
6 ,3 ,1 ,6
4
7 ,5
5
3
6
1
7
3 ,3
8
4
9

Xổ Số Miền Nam ngày 05-11-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
58
31
83
Giải bảy
380
889
178
Giải sáu
8006
2753
3348
5036
1619
6519
4425
7842
3526
Giải năm
8593
8614
7796
Giải bốn
90097
86000
56273
73383
74138
28015
92321
46547
49244
80462
51644
27390
19635
03672
92711
18151
21797
47788
95230
24763
35123
Giải ba
78754
13979
65761
99380
10382
58597
Giải nhì
12999
91952
16606
Giải nhất
75324
96757
26050
Giải Đặc Biệt
220121
931774
557848
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
06 ,0 6
15 9 ,9 ,4 1
21 ,4 ,1 5 ,6 ,3
38 1 ,6 ,5 0
48 7 ,4 ,4 2 ,8
58 ,3 ,4 2 ,7 1 ,0
62 ,1 3
73 ,9 2 ,4 8
80 ,3 9 ,0 3 ,8 ,2
93 ,7 ,9 0 6 ,7 ,7

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 05-11-2020

Ngày: 05/11/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
83
Giải bảy
178
Giải sáu
4425
7842
3526
Giải năm
7796
Giải bốn
92711
18151
21797
47788
95230
24763
35123
Giải ba
10382
58597
Giải nhì
16606
Giải nhất
26050
Giải Đặc biệt
557848
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
1
2
5 ,6 ,3
3
0
4
2 ,8
5
1 ,0
6
3
7
8
8
3 ,8 ,2
9
6 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,5
0
1 ,5
1
4 ,8
2
8 ,6 ,2
3
4
2
5
2 ,9 ,0
6
9 ,9
7
7 ,8 ,4
8
9

Xổ Số AN GIANG ngày 05-11-2020

Ngày: 05/11/2020
Mã: XSAG
Giải tám
31
Giải bảy
889
Giải sáu
5036
1619
6519
Giải năm
8614
Giải bốn
46547
49244
80462
51644
27390
19635
03672
Giải ba
65761
99380
Giải nhì
91952
Giải nhất
96757
Giải Đặc biệt
931774
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
9 ,9 ,4
2
3
1 ,6 ,5
4
7 ,4 ,4
5
2 ,7
6
2 ,1
7
2 ,4
8
9 ,0
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,8
0
3 ,6
1
6 ,7 ,5
2
3
1 ,4 ,4 ,7
4
3
5
3
6
4 ,5
7
8
8 ,1 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 05-11-2020

Ngày: 05/11/2020
Mã: XSTN
Giải tám
58
Giải bảy
380
Giải sáu
8006
2753
3348
Giải năm
8593
Giải bốn
90097
86000
56273
73383
74138
28015
92321
Giải ba
78754
13979
Giải nhì
12999
Giải nhất
75324
Giải Đặc biệt
220121
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,0
1
5
2
1 ,4 ,1
3
8
4
8
5
8 ,3 ,4
6
7
3 ,9
8
0 ,3
9
3 ,7 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,0
0
2 ,2
1
2
5 ,9 ,7 ,8
3
5 ,2
4
1
5
0
6
9
7
5 ,4 ,3
8
7 ,9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-10-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
01
04
84
Giải bảy
225
107
166
Giải sáu
0999
3363
9416
3626
8823
7105
3798
3477
0871
Giải năm
2984
2781
4771
Giải bốn
32615
92912
33303
56570
99197
44420
48029
10493
42697
65384
66661
65019
73563
32188
53845
45301
23660
99310
45181
36849
74390
Giải ba
83653
52839
66572
93665
83170
20120
Giải nhì
58486
25787
72540
Giải nhất
25131
25958
47214
Giải Đặc Biệt
754859
123007
351713
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01 ,3 4 ,7 ,5 ,7 1
16 ,5 ,2 9 0 ,4 ,3
25 ,0 ,9 6 ,3 0
39 ,1
45 ,9 ,0
53 ,9 8
63 1 ,3 ,5 6 ,0
70 2 7 ,1 ,1 ,0
84 ,6 1 ,4 ,8 ,7 4 ,1
99 ,7 3 ,7 8 ,0

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 29-10-2020

Ngày: 29/10/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
84
Giải bảy
166
Giải sáu
3798
3477
0871
Giải năm
4771
Giải bốn
53845
45301
23660
99310
45181
36849
74390
Giải ba
83170
20120
Giải nhì
72540
Giải nhất
47214
Giải Đặc biệt
351713
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
0 ,4 ,3
2
0
3
4
5 ,9 ,0
5
6
6 ,0
7
7 ,1 ,1 ,0
8
4 ,1
9
8 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,9 ,7 ,2 ,4
0
7 ,7 ,0 ,8
1
2
1
3
8 ,1
4
4
5
6
6
7
7
9
8
4
9