XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 26-01-2023

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
41
65
67
Giải bảy
208
195
178
Giải sáu
1212
3016
4017
8041
0050
3324
7655
5089
8985
Giải năm
6680
2051
9472
Giải bốn
86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227
63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160
91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006
Giải ba
59784
40401
53291
23204
90854
95952
Giải nhì
14308
58948
05187
Giải nhất
18300
00233
86801
Giải Đặc Biệt
397242
276935
021982
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,1 ,8 ,07 ,6 ,46 ,1
12 ,6 ,744
2741 ,3
36 ,43 ,5
41 ,2 ,21 ,87
50 ,1 ,65 ,7 ,4 ,2
625 ,07
78 ,2
80 ,8 ,7 ,49 ,5 ,7 ,7 ,2
95 ,0 ,6 ,1

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 26-01-2023

Ngày: 26/01/2023
Mã: XSBTH
Giải tám
67
Giải bảy
178
Giải sáu
7655
5089
8985
Giải năm
9472
Giải bốn
91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006
Giải ba
90854
95952
Giải nhì
05187
Giải nhất
86801
Giải Đặc biệt
021982
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
4
2
1 ,3
3
4
7
5
5 ,7 ,4 ,2
6
7
7
8 ,2
8
9 ,5 ,7 ,7 ,2
9
ĐầuĐuôi
0
2 ,0
1
7 ,5 ,8
2
2
3
1 ,5
4
5 ,8
5
0
6
6 ,8 ,4 ,5 ,8
7
7
8
8
9

Xổ Số AN GIANG ngày 26-01-2023

Ngày: 26/01/2023
Mã: XSAG
Giải tám
65
Giải bảy
195
Giải sáu
8041
0050
3324
Giải năm
2051
Giải bốn
63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160
Giải ba
53291
23204
Giải nhì
58948
Giải nhất
00233
Giải Đặc biệt
276935
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,4
1
4
2
4
3
3 ,5
4
1 ,8
5
0 ,1 ,6
6
5 ,0
7
8
9
5 ,0 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,6
0
4 ,5 ,9
1
2
3
3
2 ,1 ,0
4
6 ,9 ,3
5
9 ,5 ,0
6
0
7
4
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 26-01-2023

Ngày: 26/01/2023
Mã: XSTN
Giải tám
41
Giải bảy
208
Giải sáu
1212
3016
4017
Giải năm
6680
Giải bốn
86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227
Giải ba
59784
40401
Giải nhì
14308
Giải nhất
18300
Giải Đặc biệt
397242
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1 ,8 ,0
1
2 ,6 ,7
2
7
3
6 ,4
4
1 ,2 ,2
5
6
2
7
8
0 ,8 ,7 ,4
9
ĐầuĐuôi
8 ,0
0
4 ,0
1
1 ,4 ,6 ,4
2
3
3 ,8
4
5
1 ,3
6
1 ,8 ,2
7
0 ,8 ,0
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 19-01-2023

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
03
37
58
Giải bảy
065
217
460
Giải sáu
3922
9894
7763
9624
4995
6818
0722
3003
7804
Giải năm
6283
7621
7572
Giải bốn
08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957
24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102
84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401
Giải ba
69177
73823
69362
51285
38600
80852
Giải nhì
12051
52761
58091
Giải nhất
64156
91069
95230
Giải Đặc Biệt
908607
067127
495709
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,723 ,4 ,1 ,1 ,0 ,9
117 ,8
22 ,34 ,1 ,72 ,6
33 ,87 ,65 ,0
45
58 ,6 ,7 ,1 ,698 ,2
65 ,3 ,10 ,2 ,1 ,90
778 ,82 ,3
8358
9456 ,1

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 19-01-2023

Ngày: 19/01/2023
Mã: XSBTH
Giải tám
58
Giải bảy
460
Giải sáu
0722
3003
7804
Giải năm
7572
Giải bốn
84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401
Giải ba
38600
80852
Giải nhì
58091
Giải nhất
95230
Giải Đặc biệt
495709
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,1 ,1 ,0 ,9
1
2
2 ,6
3
5 ,0
4
5
8 ,2
6
0
7
2 ,3
8
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,3
0
0 ,0 ,9
1
2 ,7 ,5
2
0 ,7
3
0
4
3
5
9 ,2
6
7
5 ,8
8
0
9

Xổ Số AN GIANG ngày 19-01-2023

Ngày: 19/01/2023
Mã: XSAG
Giải tám
37
Giải bảy
217
Giải sáu
9624
4995
6818
Giải năm
7621
Giải bốn
24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102
Giải ba
69362
51285
Giải nhì
52761
Giải nhất
91069
Giải Đặc biệt
067127
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
7 ,8
2
4 ,1 ,7
3
7 ,6
4
5
5
9
6
0 ,2 ,1 ,9
7
8 ,8
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
6
0
2 ,6
1
0 ,6
2
3
2
4
9 ,4 ,8
5
3
6
3 ,1 ,2
7
1 ,7 ,7
8
5 ,6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 19-01-2023

Ngày: 19/01/2023
Mã: XSTN
Giải tám
03
Giải bảy
065
Giải sáu
3922
9894
7763
Giải năm
6283
Giải bốn
08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957
Giải ba
69177
73823
Giải nhì
12051
Giải nhất
64156
Giải Đặc biệt
908607
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7
1
1
2
2 ,3
3
3 ,8
4
5
8 ,6 ,7 ,1 ,6
6
5 ,3 ,1
7
7
8
3
9
4
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,5
1
2
2
0 ,6 ,8 ,3 ,2
3
9
4
6
5
5 ,5
6
5 ,7 ,0
7
5 ,3
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 12-01-2023

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
51
85
28
Giải bảy
760
283
613
Giải sáu
0202
6070
0098
7321
7623
5384
5561
6223
9139
Giải năm
9640
2952
7542
Giải bốn
35379
30511
63235
30209
27751
56813
82264
41130
01341
26461
23426
43461
50444
17330
16653
36658
10915
42323
90692
16532
44968
Giải ba
75473
86230
04515
34506
22092
49391
Giải nhì
19588
61981
75433
Giải nhất
69296
83359
70289
Giải Đặc Biệt
426832
470279
883853
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
02 ,96
11 ,353 ,5
21 ,3 ,68 ,3 ,3
35 ,0 ,20 ,09 ,2 ,3
401 ,42
51 ,12 ,93 ,8 ,3
60 ,41 ,11 ,8
70 ,9 ,39
885 ,3 ,4 ,19
98 ,62 ,2 ,1

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 12-01-2023

Ngày: 12/01/2023
Mã: XSBTH
Giải tám
28
Giải bảy
613
Giải sáu
5561
6223
9139
Giải năm
7542
Giải bốn
16653
36658
10915
42323
90692
16532
44968
Giải ba
22092
49391
Giải nhì
75433
Giải nhất
70289
Giải Đặc biệt
883853
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,5
2
8 ,3 ,3
3
9 ,2 ,3
4
2
5
3 ,8 ,3
6
1 ,8
7
8
9
9
2 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
4 ,9 ,3 ,9
2
1 ,2 ,5 ,2 ,3 ,5
3
4
1
5
6
7
2 ,5 ,6
8
3 ,8
9