XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 12-05-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
88
76
05
Giải bảy
693
204
753
Giải sáu
3349
8426
5389
6914
6480
5108
9030
0392
7161
Giải năm
4460
7765
0217
Giải bốn
21426
83034
88710
65671
28725
01126
34914
37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647
98347
72061
65049
56848
19194
15817
62464
Giải ba
46563
62736
49358
22928
30891
27910
Giải nhì
94754
14198
88864
Giải nhất
52063
77699
91624
Giải Đặc Biệt
784063
233451
923900
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04 ,8 ,55 ,0
10 ,44 ,2 ,07 ,7 ,0
26 ,6 ,5 ,60 ,84
34 ,680
4977 ,9 ,8
548 ,13
60 ,3 ,3 ,351 ,1 ,4 ,4
716
88 ,90 ,1
938 ,92 ,4 ,1

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
05
Giải bảy
753
Giải sáu
9030
0392
7161
Giải năm
0217
Giải bốn
98347
72061
65049
56848
19194
15817
62464
Giải ba
30891
27910
Giải nhì
88864
Giải nhất
91624
Giải Đặc biệt
923900
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0
1
7 ,7 ,0
2
4
3
0
4
7 ,9 ,8
5
3
6
1 ,1 ,4 ,4
7
8
9
2 ,4 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,1 ,0
0
6 ,6 ,9
1
9
2
5
3
9 ,6 ,6 ,2
4
0
5
6
1 ,4 ,1
7
4
8
4
9

Xổ Số AN GIANG ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSAG
Giải tám
76
Giải bảy
204
Giải sáu
6914
6480
5108
Giải năm
7765
Giải bốn
37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647
Giải ba
49358
22928
Giải nhì
14198
Giải nhất
77699
Giải Đặc biệt
233451
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,5
1
4 ,2 ,0
2
0 ,8
3
8
4
7
5
8 ,1
6
5
7
6
8
0 ,1
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,1 ,2
0
8 ,5
1
1
2
3
0 ,1
4
6 ,0
5
7
6
4
7
0 ,3 ,5 ,2 ,9
8
9
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSTN
Giải tám
88
Giải bảy
693
Giải sáu
3349
8426
5389
Giải năm
4460
Giải bốn
21426
83034
88710
65671
28725
01126
34914
Giải ba
46563
62736
Giải nhì
94754
Giải nhất
52063
Giải Đặc biệt
784063
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,4
2
6 ,6 ,5 ,6
3
4 ,6
4
9
5
4
6
0 ,3 ,3 ,3
7
1
8
8 ,9
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,1
0
7
1
2
9 ,6 ,6 ,6
3
3 ,1 ,5
4
2
5
2 ,2 ,2 ,3
6
7
8
8
4 ,8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 05-05-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
15
49
40
Giải bảy
115
085
518
Giải sáu
2734
7904
0892
2971
7148
2215
2419
2546
0688
Giải năm
3166
2526
9118
Giải bốn
57778
65263
75709
96999
48380
81228
18376
73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392
81292
98850
02014
51458
39029
51697
94793
Giải ba
43243
32523
35384
10295
64431
63267
Giải nhì
07706
88954
69037
Giải nhất
44039
47784
51816
Giải Đặc Biệt
516820
954164
335995
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04 ,9 ,6
15 ,55 ,18 ,9 ,8 ,4 ,6
28 ,3 ,06 ,3 ,19
34 ,91 ,7
439 ,80 ,6
540 ,8
66 ,347
78 ,61 ,6 ,0
805 ,8 ,4 ,48
92 ,92 ,52 ,7 ,3 ,5

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
40
Giải bảy
518
Giải sáu
2419
2546
0688
Giải năm
9118
Giải bốn
81292
98850
02014
51458
39029
51697
94793
Giải ba
64431
63267
Giải nhì
69037
Giải nhất
51816
Giải Đặc biệt
335995
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,9 ,8 ,4 ,6
2
9
3
1 ,7
4
0 ,6
5
0 ,8
6
7
7
8
8
9
2 ,7 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,5
0
3
1
9
2
9
3
1
4
9
5
4 ,1
6
9 ,6 ,3
7
1 ,8 ,1 ,5
8
1 ,2
9

Xổ Số AN GIANG ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSAG
Giải tám
49
Giải bảy
085
Giải sáu
2971
7148
2215
Giải năm
2526
Giải bốn
73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392
Giải ba
35384
10295
Giải nhì
88954
Giải nhất
47784
Giải Đặc biệt
954164
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,1
2
6 ,3 ,1
3
4
9 ,8
5
4
6
4
7
1 ,6 ,0
8
5 ,8 ,4 ,4
9
2 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
7 ,1 ,2
1
9
2
2
3
8 ,5 ,8 ,6
4
8 ,1 ,9
5
2 ,7
6
7
4 ,8
8
4
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSTN
Giải tám
15
Giải bảy
115
Giải sáu
2734
7904
0892
Giải năm
3166
Giải bốn
57778
65263
75709
96999
48380
81228
18376
Giải ba
43243
32523
Giải nhì
07706
Giải nhất
44039
Giải Đặc biệt
516820
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,6
1
5 ,5
2
8 ,3 ,0
3
4 ,9
4
3
5
6
6 ,3
7
8 ,6
8
0
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,2
0
1
9
2
6 ,4 ,2
3
3 ,0
4
1 ,1
5
6 ,7 ,0
6
7
7 ,2
8
0 ,9 ,3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 28-04-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
60
78
19
Giải bảy
620
088
860
Giải sáu
5485
2013
5072
7144
1092
3995
4435
1115
2422
Giải năm
6744
3801
3180
Giải bốn
62715
53719
19554
28875
45699
16986
81501
58808
11169
88610
09406
96938
46961
98190
60844
87786
10952
01783
28380
34200
17953
Giải ba
42825
89018
53795
87746
76106
90569
Giải nhì
28845
75308
30262
Giải nhất
93270
67922
71016
Giải Đặc Biệt
004186
429901
063241
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
011 ,8 ,6 ,8 ,10 ,6
13 ,5 ,9 ,809 ,5 ,6
20 ,522
385
44 ,54 ,64 ,1
542 ,3
609 ,10 ,9 ,2
72 ,5 ,08
85 ,6 ,680 ,6 ,3 ,0
992 ,5 ,0 ,5

Xổ Số AN GIANG ngày 28-04-2022

Ngày: 28/04/2022
Mã: XSAG
Giải tám
78
Giải bảy
088
Giải sáu
7144
1092
3995
Giải năm
3801
Giải bốn
58808
11169
88610
09406
96938
46961
98190
Giải ba
53795
87746
Giải nhì
75308
Giải nhất
67922
Giải Đặc biệt
429901
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,6 ,8 ,1
1
0
2
2
3
8
4
4 ,6
5
6
9 ,1
7
8
8
8
9
2 ,5 ,0 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,9
0
0 ,6 ,0
1
9 ,2
2
3
4
4
9 ,9
5
0 ,4
6
7
7 ,8 ,0 ,3 ,0
8
6
9