XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 20-01-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
31
50
73
Giải bảy
903
998
260
Giải sáu
9073
5354
2752
4257
8348
8922
4316
2058
6327
Giải năm
5055
5472
6064
Giải bốn
29824
40030
76606
52155
23859
83867
69990
41452
71121
97879
14332
23584
37129
08745
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
Giải ba
43269
43338
19508
13768
46039
38859
Giải nhì
46710
91213
99142
Giải nhất
00251
27119
66920
Giải Đặc Biệt
902355
783134
257857
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,68
103 ,96 ,7
242 ,1 ,97 ,0
31 ,0 ,82 ,46 ,7 ,9
48 ,52
54 ,2 ,5 ,5 ,9 ,1 ,50 ,7 ,28 ,9 ,7
67 ,980 ,4
732 ,93
843 ,1
9082 ,2

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
73
Giải bảy
260
Giải sáu
4316
2058
6327
Giải năm
6064
Giải bốn
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
Giải ba
46039
38859
Giải nhì
99142
Giải nhất
66920
Giải Đặc biệt
257857
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,7
2
7 ,0
3
6 ,7 ,9
4
2
5
8 ,9 ,7
6
0 ,4
7
3
8
3 ,1
9
2 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,2
0
8
1
9 ,9 ,4
2
7 ,8
3
6
4
5
1 ,3
6
2 ,1 ,3 ,5
7
5
8
3 ,5
9

Xổ Số AN GIANG ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSAG
Giải tám
50
Giải bảy
998
Giải sáu
4257
8348
8922
Giải năm
5472
Giải bốn
41452
71121
97879
14332
23584
37129
08745
Giải ba
19508
13768
Giải nhì
91213
Giải nhất
27119
Giải Đặc biệt
783134
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
3 ,9
2
2 ,1 ,9
3
2 ,4
4
8 ,5
5
0 ,7 ,2
6
8
7
2 ,9
8
4
9
8
ĐầuĐuôi
5
0
2
1
2 ,7 ,5 ,3
2
1
3
8 ,3
4
4
5
6
5
7
9 ,4 ,0 ,6
8
7 ,2 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSTN
Giải tám
31
Giải bảy
903
Giải sáu
9073
5354
2752
Giải năm
5055
Giải bốn
29824
40030
76606
52155
23859
83867
69990
Giải ba
43269
43338
Giải nhì
46710
Giải nhất
00251
Giải Đặc biệt
902355
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
0
2
4
3
1 ,0 ,8
4
5
4 ,2 ,5 ,5 ,9 ,1 ,5
6
7 ,9
7
3
8
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,1
0
3 ,5
1
5
2
0 ,7
3
5 ,2
4
5 ,5 ,5
5
0
6
6
7
3
8
5 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 13-01-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
44
64
55
Giải bảy
977
675
794
Giải sáu
1914
3278
4322
1846
9767
4164
1121
6475
3490
Giải năm
7175
0763
8630
Giải bốn
86232
24531
39179
35712
14828
41180
78957
12849
59312
58886
96676
15886
62902
28628
93112
88283
74546
59335
75049
39493
06509
Giải ba
78495
08844
10090
27011
84356
42540
Giải nhì
91119
48149
47395
Giải nhất
89835
44173
57726
Giải Đặc Biệt
479371
309921
975162
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
029
14 ,2 ,92 ,12
22 ,88 ,11 ,6
32 ,1 ,50 ,5
44 ,46 ,9 ,96 ,9 ,0
575 ,6
64 ,7 ,4 ,32
77 ,8 ,5 ,9 ,15 ,6 ,35
806 ,63
9504 ,0 ,3 ,5

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 13-01-2022

Ngày: 13/01/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
55
Giải bảy
794
Giải sáu
1121
6475
3490
Giải năm
8630
Giải bốn
93112
88283
74546
59335
75049
39493
06509
Giải ba
84356
42540
Giải nhì
47395
Giải nhất
57726
Giải Đặc biệt
975162
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
2
1 ,6
3
0 ,5
4
6 ,9 ,0
5
5 ,6
6
2
7
5
8
3
9
4 ,0 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
9 ,3 ,4
0
2
1
1 ,6
2
8 ,9
3
9
4
5 ,7 ,3 ,9
5
4 ,5 ,2
6
7
8
4 ,0
9

Xổ Số AN GIANG ngày 13-01-2022

Ngày: 13/01/2022
Mã: XSAG
Giải tám
64
Giải bảy
675
Giải sáu
1846
9767
4164
Giải năm
0763
Giải bốn
12849
59312
58886
96676
15886
62902
28628
Giải ba
10090
27011
Giải nhì
48149
Giải nhất
44173
Giải Đặc biệt
309921
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2 ,1
2
8 ,1
3
4
6 ,9 ,9
5
6
4 ,7 ,4 ,3
7
5 ,6 ,3
8
6 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
1 ,2
1
1 ,0
2
6 ,7
3
6 ,6
4
7
5
4 ,8 ,7 ,8
6
6
7
2
8
4 ,4
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 13-01-2022

Ngày: 13/01/2022
Mã: XSTN
Giải tám
44
Giải bảy
977
Giải sáu
1914
3278
4322
Giải năm
7175
Giải bốn
86232
24531
39179
35712
14828
41180
78957
Giải ba
78495
08844
Giải nhì
91119
Giải nhất
89835
Giải Đặc biệt
479371
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,2 ,9
2
2 ,8
3
2 ,1 ,5
4
4 ,4
5
7
6
7
7 ,8 ,5 ,9 ,1
8
0
9
5
ĐầuĐuôi
8
0
3 ,7
1
2 ,3 ,1
2
3
4 ,1 ,4
4
7 ,9 ,3
5
6
7 ,5
7
7 ,2
8
7 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 06-01-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
68
44
65
Giải bảy
106
826
047
Giải sáu
2653
5083
4014
2519
9758
1431
2293
7572
5840
Giải năm
6055
2560
7827
Giải bốn
81319
37662
16177
92795
44724
76702
66948
96117
96598
79707
69816
44228
41222
67709
27866
00063
53648
58608
77803
79185
09804
Giải ba
36063
52394
16389
99855
88512
77346
Giải nhì
86652
07029
83828
Giải nhất
04341
65065
77671
Giải Đặc Biệt
859725
516610
224022
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
06 ,27 ,98 ,3 ,4
14 ,99 ,7 ,6 ,02
24 ,56 ,8 ,2 ,97 ,8 ,2
31
48 ,147 ,0 ,8 ,6
53 ,5 ,28 ,5
68 ,2 ,30 ,55 ,6 ,3
772 ,1
8395
95 ,483

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 06-01-2022

Ngày: 06/01/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
65
Giải bảy
047
Giải sáu
2293
7572
5840
Giải năm
7827
Giải bốn
27866
00063
53648
58608
77803
79185
09804
Giải ba
88512
77346
Giải nhì
83828
Giải nhất
77671
Giải Đặc biệt
224022
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,4
1
2
2
7 ,8 ,2
3
4
7 ,0 ,8 ,6
5
6
5 ,6 ,3
7
2 ,1
8
5
9
3
ĐầuĐuôi
4
0
7
1
7 ,1 ,2
2
9 ,6 ,0
3
0
4
6 ,8
5
6 ,4
6
4 ,2
7
4 ,0 ,2
8
9