XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 21-01-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
19
09
89
Giải bảy
264
609
834
Giải sáu
4456
0490
1452
1829
1720
7301
4174
6280
1953
Giải năm
2510
7735
2661
Giải bốn
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
Giải ba
74920
11415
71746
43211
34356
05675
Giải nhì
45567
87192
73186
Giải nhất
62085
87668
07336
Giải Đặc Biệt
570616
202497
290538
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 ,69 ,9 ,1
19 ,0 ,5 ,61
209 ,0 ,32 ,5
354 ,2 ,6 ,8
43 ,03 ,6
56 ,23 ,7 ,6
64 ,0 ,781 ,5 ,5 ,5
70 ,54 ,5
87 ,3 ,59 ,39 ,0 ,6
908 ,2 ,7

Xổ Số TRÀ VINH ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSTV
Giải tám
89
Giải bảy
834
Giải sáu
4174
6280
1953
Giải năm
2661
Giải bốn
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
Giải ba
34356
05675
Giải nhì
73186
Giải nhất
07336
Giải Đặc biệt
290538
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,5
3
4 ,2 ,6 ,8
4
5
3 ,7 ,6
6
1 ,5 ,5 ,5
7
4 ,5
8
9 ,0 ,6
9
ĐầuĐuôi
8
0
6
1
2 ,3
2
5
3
3 ,7
4
6 ,6 ,6 ,2 ,7
5
5 ,8 ,3
6
5
7
3
8
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSBD
Giải tám
09
Giải bảy
609
Giải sáu
1829
1720
7301
Giải năm
7735
Giải bốn
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
Giải ba
71746
43211
Giải nhì
87192
Giải nhất
87668
Giải Đặc biệt
202497
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,1
1
1
2
9 ,0 ,3
3
5
4
3 ,6
5
6
8
7
0 ,5
8
9 ,3
9
8 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
0 ,1
1
9
2
8 ,2 ,4
3
4
3 ,7
5
4
6
9
7
9 ,6
8
0 ,0 ,2 ,8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSVL
Giải tám
19
Giải bảy
264
Giải sáu
4456
0490
1452
Giải năm
2510
Giải bốn
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
Giải ba
74920
11415
Giải nhì
45567
Giải nhất
62085
Giải Đặc biệt
570616
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
9 ,0 ,5 ,6
2
0
3
4
3 ,0
5
6 ,2
6
4 ,0 ,7
7
8
7 ,3 ,5
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,6 ,4 ,2
0
1
5
2
0 ,4 ,8
3
6
4
1 ,8
5
5 ,0 ,1
6
8 ,6
7
8
1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 14-01-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
15
88
45
Giải bảy
331
139
681
Giải sáu
3443
1512
9267
3533
6751
9323
9472
1997
5018
Giải năm
3518
6957
7412
Giải bốn
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
56237
17204
74850
65783
12712
74824
83718
Giải ba
18906
26141
28126
20341
05908
60207
Giải nhì
30144
78108
86017
Giải nhất
43351
74093
62642
Giải Đặc Biệt
805779
422796
042902
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0684 ,8 ,7 ,2
15 ,2 ,81 ,98 ,2 ,2 ,8 ,7
213 ,64
319 ,3 ,17
43 ,1 ,415 ,2
58 ,11 ,7 ,40
67 ,3 ,7 ,90
73 ,992
881 ,3
928 ,3 ,67

Xổ Số TRÀ VINH ngày 14-01-2022

Ngày: 14/01/2022
Mã: XSTV
Giải tám
45
Giải bảy
681
Giải sáu
9472
1997
5018
Giải năm
7412
Giải bốn
56237
17204
74850
65783
12712
74824
83718
Giải ba
05908
60207
Giải nhì
86017
Giải nhất
62642
Giải Đặc biệt
042902
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,7 ,2
1
8 ,2 ,2 ,8 ,7
2
4
3
7
4
5 ,2
5
0
6
7
2
8
1 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
5
0
8
1
7 ,1 ,1 ,4 ,0
2
8
3
0 ,2
4
4
5
6
9 ,3 ,0 ,1
7
1 ,1 ,0
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 14-01-2022

Ngày: 14/01/2022
Mã: XSBD
Giải tám
88
Giải bảy
139
Giải sáu
3533
6751
9323
Giải năm
6957
Giải bốn
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
Giải ba
28126
20341
Giải nhì
78108
Giải nhất
74093
Giải Đặc biệt
422796
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
1 ,9
2
3 ,6
3
9 ,3 ,1
4
1
5
1 ,7 ,4
6
0
7
9
8
8
9
8 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
5 ,1 ,3 ,4
1
2
3 ,2 ,9
3
5
4
5
2 ,9
6
5
7
8 ,9 ,0
8
3 ,7 ,1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 14-01-2022

Ngày: 14/01/2022
Mã: XSVL
Giải tám
15
Giải bảy
331
Giải sáu
3443
1512
9267
Giải năm
3518
Giải bốn
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
Giải ba
18906
26141
Giải nhì
30144
Giải nhất
43351
Giải Đặc biệt
805779
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
5 ,2 ,8
2
1
3
1
4
3 ,1 ,4
5
8 ,1
6
7 ,3 ,7 ,9
7
3 ,9
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
3 ,2 ,4 ,5
1
1 ,9
2
4 ,6 ,7
3
4
4
1
5
0
6
6 ,6
7
1 ,5
8
6 ,7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 07-01-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
75
39
84
Giải bảy
354
444
099
Giải sáu
2877
4900
3575
6248
5951
9996
1340
1797
2531
Giải năm
4871
7805
3993
Giải bốn
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
08029
10815
44187
62146
33199
87834
11647
43886
64084
48171
07860
44327
62616
10849
Giải ba
04416
00248
95885
85122
01859
17195
Giải nhì
40213
75295
83787
Giải nhất
83759
65428
86095
Giải Đặc Biệt
247572
591477
135363
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,2 ,35
16 ,356
29 ,2 ,87
39 ,41
48 ,84 ,8 ,6 ,70 ,9
54 ,3 ,919
60 ,3
75 ,7 ,5 ,1 ,6 ,2 ,271
807 ,54 ,6 ,4 ,7
96 ,9 ,59 ,7 ,3 ,5 ,5

Xổ Số TRÀ VINH ngày 07-01-2022

Ngày: 07/01/2022
Mã: XSTV
Giải tám
84
Giải bảy
099
Giải sáu
1340
1797
2531
Giải năm
3993
Giải bốn
43886
64084
48171
07860
44327
62616
10849
Giải ba
01859
17195
Giải nhì
83787
Giải nhất
86095
Giải Đặc biệt
135363
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
7
3
1
4
0 ,9
5
9
6
0 ,3
7
1
8
4 ,6 ,4 ,7
9
9 ,7 ,3 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,6
0
3 ,7
1
2
9 ,6
3
8 ,8
4
9 ,9
5
8 ,1
6
9 ,2 ,8
7
8
9 ,4 ,5
9