XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 12-08-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
81
99
51
Giải bảy
604
243
695
Giải sáu
4814
8397
5661
9670
6868
5070
3796
2614
5225
Giải năm
7392
5987
3985
Giải bốn
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
Giải ba
26669
83305
37745
37593
77761
63360
Giải nhì
56994
69893
95250
Giải nhất
85899
68940
15290
Giải Đặc Biệt
603527
667870
706497
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
04 ,4 ,9 ,556
14 ,79 ,5 ,6 ,04 ,7
29 ,755
31
43 ,5 ,0
51 ,9 ,3 ,0
61 ,981 ,0
71 ,10 ,0 ,04 ,6
81 ,775
97 ,2 ,4 ,99 ,3 ,35 ,6 ,4 ,0 ,7

Xổ Số TRÀ VINH ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
51
Giải bảy
695
Giải sáu
3796
2614
5225
Giải năm
3985
Giải bốn
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
Giải ba
77761
63360
Giải nhì
95250
Giải nhất
15290
Giải Đặc biệt
706497
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,7
2
5
3
4
5
1 ,9 ,3 ,0
6
1 ,0
7
4 ,6
8
5
9
5 ,6 ,4 ,0 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,9
0
5 ,6
1
2
5
3
1 ,9 ,7
4
9 ,2 ,8
5
9 ,7 ,0
6
1 ,9
7
8
5
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSBD
Giải tám
99
Giải bảy
243
Giải sáu
9670
6868
5070
Giải năm
5987
Giải bốn
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
Giải ba
37745
37593
Giải nhì
69893
Giải nhất
68940
Giải Đặc biệt
667870
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
9 ,5 ,6 ,0
2
5
3
1
4
3 ,5 ,0
5
6
8
7
0 ,0 ,0
8
7
9
9 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,1 ,4 ,7
0
3
1
2
4 ,9 ,9
3
4
2 ,1 ,0 ,4
5
1
6
8
7
6
8
9 ,1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSVL
Giải tám
81
Giải bảy
604
Giải sáu
4814
8397
5661
Giải năm
7392
Giải bốn
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
Giải ba
26669
83305
Giải nhì
56994
Giải nhất
85899
Giải Đặc biệt
603527
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,4 ,9 ,5
1
4 ,7
2
9 ,7
3
4
5
6
1 ,9
7
1 ,1
8
1 ,7
9
7 ,2 ,4 ,9
ĐầuĐuôi
0
8 ,6 ,7 ,7
1
9
2
3
0 ,1 ,0 ,9
4
0
5
6
9 ,8 ,1 ,2
7
8
2 ,0 ,6 ,9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 05-08-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
07
46
43
Giải bảy
151
562
687
Giải sáu
4578
9224
1666
2636
5893
2171
0085
7337
9184
Giải năm
7752
3348
6548
Giải bốn
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
Giải ba
16598
05371
21096
47622
68548
49635
Giải nhì
90976
22237
69562
Giải nhất
48250
28755
71675
Giải Đặc Biệt
041859
687390
020828
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
072 ,40
168
2428
36 ,2 ,77 ,5
46 ,8 ,43 ,8 ,2 ,8
51 ,2 ,4 ,0 ,956 ,3
66 ,62 ,86 ,4 ,6 ,2
78 ,1 ,1 ,615
8797 ,5 ,4
96 ,9 ,83 ,6 ,0

Xổ Số TRÀ VINH ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
43
Giải bảy
687
Giải sáu
0085
7337
9184
Giải năm
6548
Giải bốn
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
Giải ba
68548
49635
Giải nhì
69562
Giải nhất
71675
Giải Đặc biệt
020828
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
8
3
7 ,5
4
3 ,8 ,2 ,8
5
6 ,3
6
6 ,4 ,6 ,2
7
5
8
7 ,5 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
4 ,6
2
4 ,5
3
8 ,6
4
8 ,3 ,7
5
6 ,5 ,6
6
8 ,3
7
4 ,4 ,2
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSBD
Giải tám
46
Giải bảy
562
Giải sáu
2636
5893
2171
Giải năm
3348
Giải bốn
07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468
Giải ba
21096
47622
Giải nhì
22237
Giải nhất
28755
Giải Đặc biệt
687390
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
8
2
2
3
6 ,2 ,7
4
6 ,8 ,4
5
5
6
2 ,8
7
1
8
9
9
3 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
7
1
6 ,3 ,0 ,2
2
9
3
4 ,0
4
5
5
4 ,3 ,9
6
3
7
4 ,1 ,6
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSVL
Giải tám
07
Giải bảy
151
Giải sáu
4578
9224
1666
Giải năm
7752
Giải bốn
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
Giải ba
16598
05371
Giải nhì
90976
Giải nhất
48250
Giải Đặc biệt
041859
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
6
2
4
3
4
5
1 ,2 ,4 ,0 ,9
6
6 ,6
7
8 ,1 ,1 ,6
8
7
9
6 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
5
0
5 ,7 ,7
1
5
2
3
2 ,5
4
5
6 ,6 ,9 ,1 ,7
6
0 ,8
7
7 ,9
8
9 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-07-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
27
82
53
Giải bảy
324
732
823
Giải sáu
4596
4074
0939
3115
2578
3025
3315
6992
7740
Giải năm
9363
7922
1279
Giải bốn
28225
68970
45748
93907
79065
35393
90967
81029
89280
55251
71397
02332
49949
91462
01512
24156
74097
05083
32098
61785
14687
Giải ba
72869
33912
98172
82665
57046
77247
Giải nhì
99978
49335
85318
Giải nhất
20809
79696
82345
Giải Đặc Biệt
087978
993386
062998
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07 ,9
1255 ,2 ,8
27 ,4 ,55 ,2 ,93
392 ,2 ,5
4890 ,6 ,7 ,5
513 ,6
63 ,5 ,7 ,92 ,5
74 ,0 ,8 ,88 ,29
82 ,0 ,63 ,5 ,7
96 ,37 ,62 ,7 ,8 ,8

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: XSTV
Giải tám
53
Giải bảy
823
Giải sáu
3315
6992
7740
Giải năm
1279
Giải bốn
01512
24156
74097
05083
32098
61785
14687
Giải ba
57046
77247
Giải nhì
85318
Giải nhất
82345
Giải Đặc biệt
062998
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,2 ,8
2
3
3
4
0 ,6 ,7 ,5
5
3 ,6
6
7
9
8
3 ,5 ,7
9
2 ,7 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
1
9 ,1
2
5 ,2 ,8
3
4
1 ,8 ,4
5
5 ,4
6
9 ,8 ,4
7
9 ,1 ,9
8
7
9