XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 30-09-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
75
92
04
Giải bảy
505
659
071
Giải sáu
7819
7407
4619
0634
5677
2264
6071
2480
5910
Giải năm
4398
1595
0183
Giải bốn
94092
80338
38634
00549
98381
97234
48369
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
70720
76971
96233
37065
72536
72690
02591
Giải ba
28134
01010
37860
15736
17745
74410
Giải nhì
03030
83677
92093
Giải nhất
34315
95011
52819
Giải Đặc Biệt
845391
324226
048453
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,77 ,24
19 ,9 ,0 ,58 ,10 ,0 ,9
260
38 ,4 ,4 ,4 ,04 ,63 ,6
496 ,15
593
694 ,05
757 ,71 ,1 ,1
8160 ,3
98 ,2 ,12 ,5 ,60 ,1 ,3

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSBD
Giải tám
92
Giải bảy
659
Giải sáu
0634
5677
2264
Giải năm
1595
Giải bốn
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
Giải ba
37860
15736
Giải nhì
83677
Giải nhất
95011
Giải Đặc biệt
324226
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
8 ,1
2
6
3
4 ,6
4
6 ,1
5
9
6
4 ,0
7
7 ,7
8
6
9
2 ,5 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
4 ,1
1
9 ,0
2
3
3 ,6
4
9
5
4 ,8 ,9 ,3 ,2
6
7 ,0 ,7
7
1
8
5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSTV
Giải tám
04
Giải bảy
071
Giải sáu
6071
2480
5910
Giải năm
0183
Giải bốn
70720
76971
96233
37065
72536
72690
02591
Giải ba
17745
74410
Giải nhì
92093
Giải nhất
52819
Giải Đặc biệt
048453
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
0 ,0 ,9
2
0
3
3 ,6
4
5
5
3
6
5
7
1 ,1 ,1
8
0 ,3
9
0 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,1 ,2 ,9 ,1
0
7 ,7 ,7 ,9
1
2
8 ,3 ,9 ,5
3
0
4
6 ,4
5
3
6
7
8
1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSVL
Giải tám
75
Giải bảy
505
Giải sáu
7819
7407
4619
Giải năm
4398
Giải bốn
94092
80338
38634
00549
98381
97234
48369
Giải ba
28134
01010
Giải nhì
03030
Giải nhất
34315
Giải Đặc biệt
845391
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7
1
9 ,9 ,0 ,5
2
3
8 ,4 ,4 ,4 ,0
4
9
5
6
9
7
5
8
1
9
8 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,3
0
8 ,9
1
9
2
3
3 ,3 ,3
4
7 ,0 ,1
5
6
0
7
9 ,3
8
1 ,1 ,4 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 23-09-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
42
47
54
Giải bảy
332
445
737
Giải sáu
6476
8862
5612
7925
9532
6634
2958
5448
3696
Giải năm
4370
5559
6073
Giải bốn
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
Giải ba
50438
80350
98309
31231
07563
64868
Giải nhì
56005
23509
77542
Giải nhất
55551
27269
77757
Giải Đặc Biệt
454170
932249
014420
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
059 ,9
12 ,6 ,8 ,37
2750
32 ,82 ,4 ,1 ,2 ,17 ,4
427 ,5 ,1 ,98 ,4 ,2
59 ,0 ,194 ,8 ,7
6297 ,4 ,1 ,3 ,8
76 ,0 ,043
88 ,97 ,34
96 ,3

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Mã: XSBD
Giải tám
47
Giải bảy
445
Giải sáu
7925
9532
6634
Giải năm
5559
Giải bốn
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
Giải ba
98309
31231
Giải nhì
23509
Giải nhất
27269
Giải Đặc biệt
932249
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
7
2
5
3
2 ,4 ,1 ,2 ,1
4
7 ,5 ,1 ,9
5
9
6
9
7
4
8
7 ,3
9
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,3
1
3 ,3
2
8
3
3 ,7
4
4 ,2
5
6
4 ,1 ,8
7
8
5 ,0 ,0 ,6 ,4
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Mã: XSTV
Giải tám
54
Giải bảy
737
Giải sáu
2958
5448
3696
Giải năm
6073
Giải bốn
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
Giải ba
07563
64868
Giải nhì
77542
Giải nhất
77757
Giải Đặc biệt
014420
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
0
3
7 ,4
4
8 ,4 ,2
5
4 ,8 ,7
6
7 ,4 ,1 ,3 ,8
7
3
8
4
9
6 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
6
1
4
2
7 ,9 ,6
3
5 ,4 ,8 ,3 ,6
4
5
9
6
3 ,6 ,5
7
5 ,4 ,6
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Mã: XSVL
Giải tám
42
Giải bảy
332
Giải sáu
6476
8862
5612
Giải năm
4370
Giải bốn
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
Giải ba
50438
80350
Giải nhì
56005
Giải nhất
55551
Giải Đặc biệt
454170
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2 ,6 ,8 ,3
2
7
3
2 ,8
4
2
5
9 ,0 ,1
6
2
7
6 ,0 ,0
8
8 ,9
9
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,7
0
5
1
4 ,3 ,6 ,1
2
1
3
4
0
5
7 ,1
6
2
7
8 ,1 ,3
8
8 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 16-09-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
64
28
04
Giải bảy
208
826
970
Giải sáu
3242
4071
3672
1727
8527
7698
5477
0377
7029
Giải năm
9145
2108
5373
Giải bốn
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
15631
44590
56831
89011
45562
08897
81892
Giải ba
16018
78388
44864
66941
44931
71089
Giải nhì
63449
35557
14367
Giải nhất
26794
96640
21957
Giải Đặc Biệt
143375
893906
133100
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
08 ,3 ,6 ,48 ,64 ,0
181
28 ,6 ,7 ,79
31 ,1 ,1
42 ,5 ,91 ,0
590 ,77
641 ,7 ,42 ,7
71 ,2 ,0 ,4 ,54 ,60 ,7 ,7 ,3
8859
95 ,48 ,50 ,7 ,2

Xổ Số TRÀ VINH ngày 16-09-2022

Ngày: 16/09/2022
Mã: XSTV
Giải tám
04
Giải bảy
970
Giải sáu
5477
0377
7029
Giải năm
5373
Giải bốn
15631
44590
56831
89011
45562
08897
81892
Giải ba
44931
71089
Giải nhì
14367
Giải nhất
21957
Giải Đặc biệt
133100
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0
1
1
2
9
3
1 ,1 ,1
4
5
7
6
2 ,7
7
0 ,7 ,7 ,3
8
9
9
0 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
7 ,9 ,0
0
3 ,3 ,1 ,3
1
6 ,9
2
7
3
0
4
5
6
7 ,7 ,9 ,6 ,5
7
8
2 ,8
9