XSMN Thứ 7

Xổ Số Miền Nam ngày 14-05-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
07
99
03
38
Giải bảy
912
348
330
753
Giải sáu
5354
9472
6469
7381
9015
3846
6179
3117
1309
0305
9532
2559
Giải năm
3599
7501
2198
4568
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
Giải ba
43553
21931
77239
76525
25252
48798
65261
46747
Giải nhì
32729
54263
72733
74038
Giải nhất
75796
72760
05230
55344
Giải Đặc Biệt
275361
735904
765353
025549
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
07 ,7 ,11 ,43 ,95
12 ,35 ,27
2955
317 ,90 ,3 ,08 ,2 ,8
48 ,88 ,6 ,5 ,87 ,4 ,9
54 ,0 ,32 ,5 ,2 ,33 ,9 ,0 ,7 ,0
69 ,14 ,3 ,07 ,28 ,1
729 ,8
801 ,279 ,2
99 ,69 ,78 ,82 ,1

Xổ Số HẬU GIANG ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSHG
Giải tám
38
Giải bảy
753
Giải sáu
0305
9532
2559
Giải năm
4568
Giải bốn
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
Giải ba
65261
46747
Giải nhì
74038
Giải nhất
55344
Giải Đặc biệt
025549
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
8 ,2 ,8
4
7 ,4 ,9
5
3 ,9 ,0 ,7 ,0
6
8 ,1
7
8
9 ,2
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,5
0
9 ,6
1
3 ,9 ,8
2
5
3
4
4
0
5
6
5 ,4
7
3 ,6 ,3
8
5 ,8 ,4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSBP
Giải tám
03
Giải bảy
330
Giải sáu
6179
3117
1309
Giải năm
2198
Giải bốn
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
Giải ba
25252
48798
Giải nhì
72733
Giải nhất
05230
Giải Đặc biệt
765353
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9
1
7
2
5
3
0 ,3 ,0
4
5
2 ,5 ,2 ,3
6
7 ,2
7
9 ,8
8
7
9
8 ,8
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1
6 ,5 ,5
2
0 ,3 ,5
3
4
2 ,5
5
6
1 ,6 ,8
7
9 ,7 ,9
8
7 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSLA
Giải tám
99
Giải bảy
348
Giải sáu
7381
9015
3846
Giải năm
7501
Giải bốn
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
Giải ba
77239
76525
Giải nhì
54263
Giải nhất
72760
Giải Đặc biệt
735904
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,4
1
5 ,2
2
5
3
7 ,9
4
8 ,6 ,5 ,8
5
6
4 ,3 ,0
7
8
1 ,2
9
9 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
8 ,0
1
8 ,1
2
6
3
6 ,0
4
1 ,4 ,2
5
4
6
3 ,9
7
4 ,4
8
9 ,3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
07
Giải bảy
912
Giải sáu
5354
9472
6469
Giải năm
3599
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
Giải ba
43553
21931
Giải nhì
32729
Giải nhất
75796
Giải Đặc biệt
275361
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,1
1
2 ,3
2
9
3
1
4
8 ,8
5
4 ,0 ,3
6
9 ,1
7
2
8
0
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
0 ,3 ,6
1
1 ,7
2
1 ,5
3
5
4
5
9
6
0 ,0
7
4 ,4
8
6 ,9 ,2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 07-05-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
88
37
55
67
Giải bảy
938
579
324
743
Giải sáu
1223
5222
5091
0291
2494
0436
8211
9624
0520
2977
1851
6194
Giải năm
8838
1262
0621
0876
Giải bốn
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
Giải ba
74339
42307
95305
48143
31251
92604
52102
03279
Giải nhì
67180
31020
18012
77802
Giải nhất
33313
43284
91609
21602
Giải Đặc Biệt
774344
812742
827262
011646
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
079 ,9 ,57 ,4 ,1 ,1 ,4 ,92 ,2 ,2
1321 ,23 ,9
23 ,2 ,54 ,04 ,4 ,0 ,1 ,70 ,6
38 ,8 ,7 ,97 ,60
43 ,7 ,5 ,42 ,3 ,233 ,0 ,6
5625 ,0 ,11
67227 ,3
797 ,6 ,9
88 ,04
911 ,4 ,04

Xổ Số HẬU GIANG ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSHG
Giải tám
67
Giải bảy
743
Giải sáu
2977
1851
6194
Giải năm
0876
Giải bốn
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
Giải ba
52102
03279
Giải nhì
77802
Giải nhất
21602
Giải Đặc biệt
011646
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,2
1
3 ,9
2
0 ,6
3
0
4
3 ,0 ,6
5
1
6
7 ,3
7
7 ,6 ,9
8
9
4
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,4
0
5
1
0 ,0 ,0
2
4 ,1 ,6
3
9
4
5
7 ,2 ,4
6
6 ,7
7
8
1 ,7
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSBP
Giải tám
55
Giải bảy
324
Giải sáu
8211
9624
0520
Giải năm
0621
Giải bốn
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
Giải ba
31251
92604
Giải nhì
18012
Giải nhất
91609
Giải Đặc biệt
827262
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,1 ,1 ,4 ,9
1
1 ,2
2
4 ,4 ,0 ,1 ,7
3
4
3
5
5 ,0 ,1
6
2
7
8
9
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
1 ,2 ,0 ,0 ,5
1
1 ,6
2
4
3
2 ,2 ,0 ,0
4
5
5
6
0 ,2
7
8
0
9

Xổ Số LONG AN ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSLA
Giải tám
37
Giải bảy
579
Giải sáu
0291
2494
0436
Giải năm
1262
Giải bốn
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
Giải ba
95305
48143
Giải nhì
31020
Giải nhất
43284
Giải Đặc biệt
812742
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,5
1
2
2
4 ,0
3
7 ,6
4
2 ,3 ,2
5
2
6
2
7
9
8
4
9
1 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,2
0
9
1
6 ,5 ,1 ,4 ,4
2
4
3
9 ,2 ,8
4
0
5
3
6
3
7
8
7 ,0 ,0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
88
Giải bảy
938
Giải sáu
1223
5222
5091
Giải năm
8838
Giải bốn
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
Giải ba
74339
42307
Giải nhì
67180
Giải nhất
33313
Giải Đặc biệt
774344
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
3
2
3 ,2 ,5
3
8 ,8 ,7 ,9
4
3 ,7 ,5 ,4
5
6
6
7
7
8
8 ,0
9
1
ĐầuĐuôi
8
0
9
1
2
2
2 ,4 ,1
3
4
4
2 ,4
5
5
6
6 ,3 ,4 ,0
7
8 ,3 ,3
8
3
9