Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 21-01-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
19
09
89
Giải bảy
264
609
834
Giải sáu
4456
0490
1452
1829
1720
7301
4174
6280
1953
Giải năm
2510
7735
2661
Giải bốn
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
Giải ba
74920
11415
71746
43211
34356
05675
Giải nhì
45567
87192
73186
Giải nhất
62085
87668
07336
Giải Đặc Biệt
570616
202497
290538
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 ,69 ,9 ,1
19 ,0 ,5 ,61
209 ,0 ,32 ,5
354 ,2 ,6 ,8
43 ,03 ,6
56 ,23 ,7 ,6
64 ,0 ,781 ,5 ,5 ,5
70 ,54 ,5
87 ,3 ,59 ,39 ,0 ,6
908 ,2 ,7

Xổ Số TRÀ VINH ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSTV
Giải tám
89
Giải bảy
834
Giải sáu
4174
6280
1953
Giải năm
2661
Giải bốn
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
Giải ba
34356
05675
Giải nhì
73186
Giải nhất
07336
Giải Đặc biệt
290538
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,5
3
4 ,2 ,6 ,8
4
5
3 ,7 ,6
6
1 ,5 ,5 ,5
7
4 ,5
8
9 ,0 ,6
9
ĐầuĐuôi
8
0
6
1
2 ,3
2
5
3
3 ,7
4
6 ,6 ,6 ,2 ,7
5
5 ,8 ,3
6
5
7
3
8
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSBD
Giải tám
09
Giải bảy
609
Giải sáu
1829
1720
7301
Giải năm
7735
Giải bốn
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
Giải ba
71746
43211
Giải nhì
87192
Giải nhất
87668
Giải Đặc biệt
202497
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,1
1
1
2
9 ,0 ,3
3
5
4
3 ,6
5
6
8
7
0 ,5
8
9 ,3
9
8 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
0 ,1
1
9
2
8 ,2 ,4
3
4
3 ,7
5
4
6
9
7
9 ,6
8
0 ,0 ,2 ,8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSVL
Giải tám
19
Giải bảy
264
Giải sáu
4456
0490
1452
Giải năm
2510
Giải bốn
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
Giải ba
74920
11415
Giải nhì
45567
Giải nhất
62085
Giải Đặc biệt
570616
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
9 ,0 ,5 ,6
2
0
3
4
3 ,0
5
6 ,2
6
4 ,0 ,7
7
8
7 ,3 ,5
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,6 ,4 ,2
0
1
5
2
0 ,4 ,8
3
6
4
1 ,8
5
5 ,0 ,1
6
8 ,6
7
8
1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 20-01-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
31
50
73
Giải bảy
903
998
260
Giải sáu
9073
5354
2752
4257
8348
8922
4316
2058
6327
Giải năm
5055
5472
6064
Giải bốn
29824
40030
76606
52155
23859
83867
69990
41452
71121
97879
14332
23584
37129
08745
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
Giải ba
43269
43338
19508
13768
46039
38859
Giải nhì
46710
91213
99142
Giải nhất
00251
27119
66920
Giải Đặc Biệt
902355
783134
257857
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,68
103 ,96 ,7
242 ,1 ,97 ,0
31 ,0 ,82 ,46 ,7 ,9
48 ,52
54 ,2 ,5 ,5 ,9 ,1 ,50 ,7 ,28 ,9 ,7
67 ,980 ,4
732 ,93
843 ,1
9082 ,2

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
73
Giải bảy
260
Giải sáu
4316
2058
6327
Giải năm
6064
Giải bốn
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
Giải ba
46039
38859
Giải nhì
99142
Giải nhất
66920
Giải Đặc biệt
257857
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,7
2
7 ,0
3
6 ,7 ,9
4
2
5
8 ,9 ,7
6
0 ,4
7
3
8
3 ,1
9
2 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,2
0
8
1
9 ,9 ,4
2
7 ,8
3
6
4
5
1 ,3
6
2 ,1 ,3 ,5
7
5
8
3 ,5
9

Xổ Số AN GIANG ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSAG
Giải tám
50
Giải bảy
998
Giải sáu
4257
8348
8922
Giải năm
5472
Giải bốn
41452
71121
97879
14332
23584
37129
08745
Giải ba
19508
13768
Giải nhì
91213
Giải nhất
27119
Giải Đặc biệt
783134
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
3 ,9
2
2 ,1 ,9
3
2 ,4
4
8 ,5
5
0 ,7 ,2
6
8
7
2 ,9
8
4
9
8
ĐầuĐuôi
5
0
2
1
2 ,7 ,5 ,3
2
1
3
8 ,3
4
4
5
6
5
7
9 ,4 ,0 ,6
8
7 ,2 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSTN
Giải tám
31
Giải bảy
903
Giải sáu
9073
5354
2752
Giải năm
5055
Giải bốn
29824
40030
76606
52155
23859
83867
69990
Giải ba
43269
43338
Giải nhì
46710
Giải nhất
00251
Giải Đặc biệt
902355
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
0
2
4
3
1 ,0 ,8
4
5
4 ,2 ,5 ,5 ,9 ,1 ,5
6
7 ,9
7
3
8
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,1
0
3 ,5
1
5
2
0 ,7
3
5 ,2
4
5 ,5 ,5
5
0
6
6
7
3
8
5 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 19-01-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
98
68
21
Giải bảy
265
751
772
Giải sáu
4209
2320
9566
2668
4729
8746
3358
8450
4310
Giải năm
2979
8575
4523
Giải bốn
71534
25216
07443
77314
04557
58070
81899
28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
Giải ba
47246
08002
58854
02032
43553
47390
Giải nhì
93001
25574
18364
Giải nhất
87382
42004
51928
Giải Đặc Biệt
405165
451248
515210
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 ,2 ,19 ,46
16 ,40 ,6 ,0
209 ,51 ,3 ,8
3427
43 ,66 ,86 ,1
571 ,48 ,0 ,7 ,3
65 ,6 ,58 ,8 ,14
79 ,05 ,42
8200
98 ,90 ,6 ,30

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSST
Giải tám
21
Giải bảy
772
Giải sáu
3358
8450
4310
Giải năm
4523
Giải bốn
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
Giải ba
43553
47390
Giải nhì
18364
Giải nhất
51928
Giải Đặc biệt
515210
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
0 ,6 ,0
2
1 ,3 ,8
3
7
4
6 ,1
5
8 ,0 ,7 ,3
6
4
7
2
8
0
9
0
ĐầuĐuôi
5 ,1 ,8 ,9 ,1
0
2 ,4
1
7
2
2 ,5
3
6
4
5
4 ,1 ,0
6
5 ,3
7
5 ,2
8
9