Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 01-12-2021

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
82
05
22
Giải bảy
364
769
358
Giải sáu
7115
5797
5827
5983
7939
7389
3488
2416
0475
Giải năm
6987
6939
7420
Giải bốn
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
Giải ba
81643
39426
77563
29423
56518
13905
Giải nhì
87148
27751
52474
Giải nhất
66435
63037
88724
Giải Đặc Biệt
440850
703270
253291
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01 ,155
156 ,8
27 ,5 ,632 ,0 ,7 ,4
37 ,59 ,9 ,1 ,8 ,79
43 ,80 ,7
507 ,7 ,18
649 ,30 ,7
72 ,56 ,05 ,4
82 ,73 ,98
97 ,36 ,06 ,1

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
358
Giải sáu
3488
2416
0475
Giải năm
7420
Giải bốn
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
Giải ba
56518
13905
Giải nhì
52474
Giải nhất
88724
Giải Đặc biệt
253291
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,8
2
2 ,0 ,7 ,4
3
9
4
0 ,7
5
8
6
0 ,7
7
5 ,4
8
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,4
0
9
1
2
2
3
7 ,2
4
7 ,0
5
1 ,9
6
6 ,4 ,2
7
5 ,8 ,1
8
3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSDN
Giải tám
82
Giải bảy
364
Giải sáu
7115
5797
5827
Giải năm
6987
Giải bốn
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
Giải ba
81643
39426
Giải nhì
87148
Giải nhất
66435
Giải Đặc biệt
440850
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
5
2
7 ,5 ,6
3
7 ,5
4
3 ,8
5
0
6
4
7
2 ,5
8
2 ,7
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
0 ,0
1
8 ,7
2
9 ,4
3
6
4
1 ,2 ,7 ,3
5
2
6
9 ,2 ,8 ,3
7
4
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSCT
Giải tám
05
Giải bảy
769
Giải sáu
5983
7939
7389
Giải năm
6939
Giải bốn
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
Giải ba
77563
29423
Giải nhì
27751
Giải nhất
63037
Giải Đặc biệt
703270
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
3
9 ,9 ,1 ,8 ,7
4
5
7 ,7 ,1
6
9 ,3
7
6 ,0
8
3 ,9
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
3 ,5
1
2
8 ,6 ,2
3
4
0
5
9 ,7
6
5 ,5 ,3
7
3
8
6 ,3 ,8 ,3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 30-11-2021

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
27
87
98
Giải bảy
006
015
916
Giải sáu
7453
1431
8035
3365
4312
1437
6665
1436
0140
Giải năm
7129
3895
6658
Giải bốn
29088
77730
51725
16550
33053
61367
50027
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
Giải ba
27919
89765
79319
18996
22624
61251
Giải nhì
38870
38438
09605
Giải nhất
46273
59439
29021
Giải Đặc Biệt
218251
673483
354545
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0612 ,5
195 ,2 ,5 ,96
27 ,9 ,5 ,765 ,4 ,5 ,4 ,1
31 ,5 ,07 ,9 ,8 ,96 ,0 ,5
40 ,5
53 ,0 ,3 ,18 ,1
67 ,55 ,65
70 ,364
887 ,5 ,3
95 ,68

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
98
Giải bảy
916
Giải sáu
6665
1436
0140
Giải năm
6658
Giải bốn
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
Giải ba
22624
61251
Giải nhì
09605
Giải nhất
29021
Giải Đặc biệt
354545
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
6
2
5 ,4 ,5 ,4 ,1
3
6 ,0 ,5
4
0 ,5
5
8 ,1
6
5
7
4
8
9
8
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
5 ,2
1
0
2
3
2 ,7 ,2
4
6 ,2 ,3 ,2 ,0 ,4
5
1 ,3
6
7
9 ,5
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSVT
Giải tám
87
Giải bảy
015
Giải sáu
3365
4312
1437
Giải năm
3895
Giải bốn
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
Giải ba
79319
18996
Giải nhì
38438
Giải nhất
59439
Giải Đặc biệt
673483
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,2 ,5 ,9
2
6
3
7 ,9 ,8 ,9
4
5
6
5 ,6
7
6
8
7 ,5 ,3
9
5 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
2
8
3
4
1 ,6 ,9 ,1 ,8
5
6 ,2 ,7 ,9
6
8 ,3
7
3
8
3 ,1 ,3
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSBT
Giải tám
27
Giải bảy
006
Giải sáu
7453
1431
8035
Giải năm
7129
Giải bốn
29088
77730
51725
16550
33053
61367
50027
Giải ba
27919
89765
Giải nhì
38870
Giải nhất
46273
Giải Đặc biệt
218251
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
9
2
7 ,9 ,5 ,7
3
1 ,5 ,0
4
5
3 ,0 ,3 ,1
6
7 ,5
7
0 ,3
8
8
9
ĐầuĐuôi
3 ,5 ,7
0
3 ,5
1
2
5 ,5 ,7
3
4
3 ,2 ,6
5
0
6
2 ,6 ,2
7
8
8
2 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
04
22
61
Giải bảy
659
698
161
Giải sáu
6476
8649
8173
1563
3728
0629
9289
7433
0806
Giải năm
5946
5693
8975
Giải bốn
25484
40826
38555
71841
38162
10730
54996
00861
94022
73272
31434
26136
09706
29944
03523
87314
78618
45542
38564
61904
28695
Giải ba
19276
44959
89531
66536
39039
39436
Giải nhì
72839
78284
58575
Giải nhất
49719
66903
94374
Giải Đặc Biệt
444597
985353
182824
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
046 ,36 ,4
194 ,8
262 ,8 ,9 ,23 ,4
30 ,94 ,6 ,1 ,63 ,9 ,6
49 ,6 ,142
59 ,5 ,93
623 ,11 ,1 ,4
76 ,3 ,625 ,5 ,4
8449
96 ,78 ,35

Xổ Số CÀ MAU ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSCM
Giải tám
61
Giải bảy
161
Giải sáu
9289
7433
0806
Giải năm
8975
Giải bốn
03523
87314
78618
45542
38564
61904
28695
Giải ba
39039
39436
Giải nhì
58575
Giải nhất
94374
Giải Đặc biệt
182824
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4
1
4 ,8
2
3 ,4
3
3 ,9 ,6
4
2
5
6
1 ,1 ,4
7
5 ,5 ,4
8
9
9
5
ĐầuĐuôi
0
6 ,6
1
4
2
3 ,2
3
1 ,6 ,0 ,7 ,2
4
7 ,9 ,7
5
0 ,3
6
7
1
8
8 ,3
9