Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 30-05-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
71
80
23
17
Giải bảy
413
086
044
336
Giải sáu
1338
6055
4609
7698
2354
9609
6275
8105
4983
5215
1953
2933
Giải năm
2766
1858
7244
0910
Giải bốn
46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775
26900
75280
99341
00642
51840
25232
28703
32444
49492
59513
42489
35904
16236
31932
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
Giải ba
84488
35126
98395
59593
89768
33039
06353
49012
Giải nhì
98675
48527
57774
92412
Giải nhất
91211
13775
97635
94440
Giải Đặc Biệt
907577
900163
541505
448245
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
09 ,1 9 ,0 ,3 5 ,4 ,5
13 ,7 ,1 3 7 ,5 ,0 ,2 ,2
26 7 3
38 ,4 2 6 ,2 ,9 ,5 6 ,3 ,7 ,5
41 ,2 ,0 4 ,4 ,4 5 ,0 ,5
55 ,1 4 ,8 3 ,3 ,8 ,3 ,3
66 ,9 3 8
71 ,5 ,5 ,7 5 5 ,4
84 ,8 0 ,6 ,0 3 ,9 3
98 ,5 ,3 2

Xổ Số HẬU GIANG ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSHG
Giải tám
17
Giải bảy
336
Giải sáu
5215
1953
2933
Giải năm
0910
Giải bốn
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
Giải ba
06353
49012
Giải nhì
92412
Giải nhất
94440
Giải Đặc biệt
448245
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
7 ,5 ,0 ,2 ,2
2
3
6 ,3 ,7 ,5
4
5 ,0 ,5
5
3 ,3 ,8 ,3 ,3
6
7
8
3
9
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
1
1 ,1
2
5 ,3 ,5 ,8 ,5 ,5
3
4
1 ,4 ,3 ,4
5
3
6
1 ,3
7
5
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSBP
Giải tám
23
Giải bảy
044
Giải sáu
6275
8105
4983
Giải năm
7244
Giải bốn
32444
49492
59513
42489
35904
16236
31932
Giải ba
89768
33039
Giải nhì
57774
Giải nhất
97635
Giải Đặc biệt
541505
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,4 ,5
1
3
2
3
3
6 ,2 ,9 ,5
4
4 ,4 ,4
5
6
8
7
5 ,4
8
3 ,9
9
2
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,3
2
2 ,8 ,1
3
4 ,4 ,4 ,0 ,7
4
7 ,0 ,3 ,0
5
3
6
7
6
8
8 ,3
9

Xổ Số LONG AN ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSLA
Giải tám
80
Giải bảy
086
Giải sáu
7698
2354
9609
Giải năm
1858
Giải bốn
26900
75280
99341
00642
51840
25232
28703
Giải ba
98395
59593
Giải nhì
48527
Giải nhất
13775
Giải Đặc biệt
900163
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,0 ,3
1
2
7
3
2
4
1 ,2 ,0
5
4 ,8
6
3
7
5
8
0 ,6 ,0
9
8 ,5 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,0 ,8 ,4
0
4
1
4 ,3
2
0 ,9 ,6
3
5
4
9 ,7
5
8
6
2
7
9 ,5
8
0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
71
Giải bảy
413
Giải sáu
1338
6055
4609
Giải năm
2766
Giải bốn
46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775
Giải ba
84488
35126
Giải nhì
98675
Giải nhất
91211
Giải Đặc biệt
907577
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,1
1
3 ,7 ,1
2
6
3
8 ,4
4
5
5 ,1
6
6 ,9
7
1 ,5 ,5 ,7
8
4 ,8
9
ĐầuĐuôi
0
7 ,5 ,0 ,1
1
2
1
3
3 ,8
4
5 ,7 ,7
5
6 ,2
6
1 ,7
7
3 ,8
8
0 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
49
59
34
Giải bảy
759
837
097
Giải sáu
1435
8717
1479
8875
7492
9696
6312
9540
6998
Giải năm
7915
6401
9623
Giải bốn
18366
90730
01710
01348
99712
15646
95086
40522
48714
21444
46934
16547
93337
89148
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
Giải ba
99751
04001
43886
77756
24165
94153
Giải nhì
45838
21367
59733
Giải nhất
66864
08915
81816
Giải Đặc Biệt
813865
679629
160316
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 1
17 ,5 ,0 ,2 4 ,5 2 ,7 ,2 ,6 ,6
22 ,9 3 ,0
35 ,0 ,8 7 ,4 ,7 4 ,3
49 ,8 ,6 4 ,7 ,8 0 ,0
59 ,1 9 ,6 3
66 ,4 ,5 7 7 ,5
79 5 8
86 6 6
92 ,6 7 ,8

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
34
Giải bảy
097
Giải sáu
6312
9540
6998
Giải năm
9623
Giải bốn
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
Giải ba
24165
94153
Giải nhì
59733
Giải nhất
81816
Giải Đặc biệt
160316
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,7 ,2 ,6 ,6
2
3 ,0
3
4 ,3
4
0 ,0
5
3
6
7 ,5
7
8
8
6
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,4
0
1
1 ,1
2
2 ,5 ,3
3
3
4
6
5
8 ,1 ,1
6
9 ,1 ,6
7
9 ,7
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSBD
Giải tám
59
Giải bảy
837
Giải sáu
8875
7492
9696
Giải năm
6401
Giải bốn
40522
48714
21444
46934
16547
93337
89148
Giải ba
43886
77756
Giải nhì
21367
Giải nhất
08915
Giải Đặc biệt
679629
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
4 ,5
2
2 ,9
3
7 ,4 ,7
4
4 ,7 ,8
5
9 ,6
6
7
7
5
8
6
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
1
9 ,2
2
3
1 ,4 ,3
4
7 ,1
5
9 ,8 ,5
6
3 ,4 ,3 ,6
7
4
8
5 ,2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSVL
Giải tám
49
Giải bảy
759
Giải sáu
1435
8717
1479
Giải năm
7915
Giải bốn
18366
90730
01710
01348
99712
15646
95086
Giải ba
99751
04001
Giải nhì
45838
Giải nhất
66864
Giải Đặc biệt
813865
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
7 ,5 ,0 ,2
2
3
5 ,0 ,8
4
9 ,8 ,6
5
9 ,1
6
6 ,4 ,5
7
9
8
6
9
ĐầuĐuôi
3 ,1
0
5 ,0
1
1
2
3
6
4
3 ,1 ,6
5
6 ,4 ,8
6
1
7
4 ,3
8
4 ,5 ,7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 28-05-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
16
99
10
Giải bảy
150
632
371
Giải sáu
4499
2503
3662
0073
3746
4489
3825
1471
3891
Giải năm
0668
6929
4151
Giải bốn
31434
17859
01171
64662
45319
53516
31437
37919
02623
43355
67198
06769
24875
32149
90732
51673
90863
20188
47590
22794
09035
Giải ba
50431
68546
51171
42231
11663
05003
Giải nhì
79401
57543
45171
Giải nhất
15528
94694
38878
Giải Đặc Biệt
646825
272701
251284
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,1 1 3
16 ,9 ,6 9 0
28 ,5 9 ,3 5
34 ,7 ,1 2 ,1 2 ,5
46 6 ,9 ,3
50 ,9 5 1
62 ,8 ,2 9 3 ,3
71 3 ,5 ,1 1 ,1 ,3 ,1 ,8
89 8 ,4
99 9 ,8 ,4 1 ,0 ,4