Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 16-05-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
07
68
50
Giải bảy
912
017
884
Giải sáu
5354
9472
6469
7068
2052
4478
6413
2654
6135
Giải năm
3599
6415
8543
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134
Giải ba
43553
21931
52573
97431
64670
45062
Giải nhì
32729
73036
55735
Giải nhất
75796
56766
59600
Giải Đặc Biệt
275361
757852
419737
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
07 ,7 ,194 ,5 ,5 ,0
12 ,37 ,53
29
311 ,65 ,4 ,5 ,7
48 ,83
54 ,0 ,32 ,0 ,20 ,4 ,2
69 ,18 ,8 ,7 ,4 ,62
728 ,2 ,30
8014 ,8 ,9
99 ,63

Xổ Số CÀ MAU ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSCM
Giải tám
50
Giải bảy
884
Giải sáu
6413
2654
6135
Giải năm
8543
Giải bốn
98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134
Giải ba
64670
45062
Giải nhì
55735
Giải nhất
59600
Giải Đặc biệt
419737
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,5 ,0
1
3
2
3
5 ,4 ,5 ,7
4
3
5
0 ,4 ,2
6
2
7
0
8
4 ,8 ,9
9
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,0
0
1
5 ,6
2
1 ,4
3
8 ,5 ,0 ,3
4
3 ,0 ,0 ,3
5
6
3
7
8
8
8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSDT
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải năm
6415
Giải bốn
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải ba
52573
97431
Giải nhì
73036
Giải nhất
56766
Giải Đặc biệt
757852
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,5
2
3
1 ,6
4
5
2 ,0 ,2
6
8 ,8 ,7 ,4 ,6
7
8 ,2 ,3
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,3
1
5 ,7 ,5
2
9 ,7
3
6
4
1
5
3 ,6
6
1 ,6
7
6 ,6 ,7
8
0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
07
Giải bảy
912
Giải sáu
5354
9472
6469
Giải năm
3599
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
Giải ba
43553
21931
Giải nhì
32729
Giải nhất
75796
Giải Đặc biệt
275361
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,1
1
2 ,3
2
9
3
1
4
8 ,8
5
4 ,0 ,3
6
9 ,1
7
2
8
0
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
0 ,3 ,6
1
1 ,7
2
1 ,5
3
5
4
5
9
6
0 ,0
7
4 ,4
8
6 ,9 ,2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 15-05-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
52
54
87
Giải bảy
551
741
531
Giải sáu
7756
2725
3723
4257
9293
1093
4829
8727
7685
Giải năm
6299
7102
9431
Giải bốn
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
Giải ba
91926
21862
98457
46656
91736
70964
Giải nhì
40302
42192
67429
Giải nhất
20601
19873
46306
Giải Đặc Biệt
303326
797080
143945
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02 ,126
17
25 ,3 ,8 ,6 ,69 ,7 ,4 ,9
31 ,1 ,1 ,6
41 ,0 ,9 ,70 ,5
52 ,1 ,6 ,24 ,7 ,7 ,64
624
736 ,5 ,7 ,3
82 ,107 ,5 ,8
99 ,6 ,23 ,3 ,20 ,8

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSDL
Giải tám
87
Giải bảy
531
Giải sáu
4829
8727
7685
Giải năm
9431
Giải bốn
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
Giải ba
91736
70964
Giải nhì
67429
Giải nhất
46306
Giải Đặc biệt
143945
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
9 ,7 ,4 ,9
3
1 ,1 ,1 ,6
4
0 ,5
5
4
6
4
7
8
7 ,5 ,8
9
0 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
3 ,3 ,3
1
2
3
2 ,5 ,6
4
8 ,4
5
3 ,0
6
8 ,2
7
8 ,9
8
2 ,2
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSKG
Giải tám
54
Giải bảy
741
Giải sáu
4257
9293
1093
Giải năm
7102
Giải bốn
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
Giải ba
98457
46656
Giải nhì
42192
Giải nhất
19873
Giải Đặc biệt
797080
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
7
2
3
4
1 ,0 ,9 ,7
5
4 ,7 ,7 ,6
6
7
6 ,5 ,7 ,3
8
0
9
3 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
4
1
0 ,9
2
9 ,9 ,7
3
5
4
7
5
7 ,5
6
5 ,4 ,1 ,7 ,5
7
8
4
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSTG
Giải tám
52
Giải bảy
551
Giải sáu
7756
2725
3723
Giải năm
6299
Giải bốn
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
Giải ba
91926
21862
Giải nhì
40302
Giải nhất
20601
Giải Đặc biệt
303326
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2
5 ,3 ,8 ,6 ,6
3
4
5
2 ,1 ,6 ,2
6
2
7
3
8
2 ,1
9
9 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,0
1
5 ,8 ,5 ,9 ,6 ,0
2
2 ,7
3
4
2
5
5 ,9 ,2 ,2
6
7
2
8
9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 14-05-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
07
99
03
38
Giải bảy
912
348
330
753
Giải sáu
5354
9472
6469
7381
9015
3846
6179
3117
1309
0305
9532
2559
Giải năm
3599
7501
2198
4568
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
Giải ba
43553
21931
77239
76525
25252
48798
65261
46747
Giải nhì
32729
54263
72733
74038
Giải nhất
75796
72760
05230
55344
Giải Đặc Biệt
275361
735904
765353
025549
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
07 ,7 ,11 ,43 ,95
12 ,35 ,27
2955
317 ,90 ,3 ,08 ,2 ,8
48 ,88 ,6 ,5 ,87 ,4 ,9
54 ,0 ,32 ,5 ,2 ,33 ,9 ,0 ,7 ,0
69 ,14 ,3 ,07 ,28 ,1
729 ,8
801 ,279 ,2
99 ,69 ,78 ,82 ,1

Xổ Số HẬU GIANG ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSHG
Giải tám
38
Giải bảy
753
Giải sáu
0305
9532
2559
Giải năm
4568
Giải bốn
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
Giải ba
65261
46747
Giải nhì
74038
Giải nhất
55344
Giải Đặc biệt
025549
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
8 ,2 ,8
4
7 ,4 ,9
5
3 ,9 ,0 ,7 ,0
6
8 ,1
7
8
9 ,2
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,5
0
9 ,6
1
3 ,9 ,8
2
5
3
4
4
0
5
6
5 ,4
7
3 ,6 ,3
8
5 ,8 ,4
9