Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 20-11-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
21
16
48
Giải bảy
510
356
706
Giải sáu
6299
1228
4551
0705
3885
2769
3408
7448
6800
Giải năm
8112
8889
1726
Giải bốn
53324
22886
38765
51295
55130
04076
11710
98199
57639
82017
18927
53977
21841
59702
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
Giải ba
32536
93716
00954
13960
10805
02537
Giải nhì
44038
80938
42772
Giải nhất
29169
06986
43401
Giải Đặc Biệt
107953
574047
358536
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,2 6 ,8 ,0 ,5 ,1
10 ,2 ,0 ,6 6 ,7
21 ,8 ,4 7 6
30 ,6 ,8 9 ,8 7 ,6
41 ,7 8 ,8 ,9
51 ,3 6 ,4 9
65 ,9 9 ,0
76 7 7 ,0 ,6 ,2
86 5 ,9 ,6 0 ,7
99 ,5 9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 20-11-2020

Ngày: 20/11/2020
Mã: XSTV
Giải tám
48
Giải bảy
706
Giải sáu
3408
7448
6800
Giải năm
1726
Giải bốn
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
Giải ba
10805
02537
Giải nhì
42772
Giải nhất
43401
Giải Đặc biệt
358536
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8 ,0 ,5 ,1
1
2
6
3
7 ,6
4
8 ,8 ,9
5
9
6
7
7 ,0 ,6 ,2
8
0 ,7
9
ĐầuĐuôi
0 ,7 ,8
0
0
1
7
2
3
4
0
5
0 ,2 ,7 ,3
6
7 ,8 ,3
7
4 ,0 ,4
8
5 ,4
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 20-11-2020

Ngày: 20/11/2020
Mã: XSBD
Giải tám
16
Giải bảy
356
Giải sáu
0705
3885
2769
Giải năm
8889
Giải bốn
98199
57639
82017
18927
53977
21841
59702
Giải ba
00954
13960
Giải nhì
80938
Giải nhất
06986
Giải Đặc biệt
574047
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,2
1
6 ,7
2
7
3
9 ,8
4
1 ,7
5
6 ,4
6
9 ,0
7
7
8
5 ,9 ,6
9
9
ĐầuĐuôi
6
0
4
1
0
2
3
5
4
0 ,8
5
1 ,5 ,8
6
1 ,2 ,7 ,4
7
3
8
6 ,8 ,9 ,3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 20-11-2020

Ngày: 20/11/2020
Mã: XSVL
Giải tám
21
Giải bảy
510
Giải sáu
6299
1228
4551
Giải năm
8112
Giải bốn
53324
22886
38765
51295
55130
04076
11710
Giải ba
32536
93716
Giải nhì
44038
Giải nhất
29169
Giải Đặc biệt
107953
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0 ,2 ,0 ,6
2
1 ,8 ,4
3
0 ,6 ,8
4
5
1 ,3
6
5 ,9
7
6
8
6
9
9 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,1
0
2 ,5
1
1
2
5
3
2
4
6 ,9
5
8 ,7 ,3 ,1
6
7
2 ,3
8
9 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 18-11-2020

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
62
32
51
Giải bảy
337
840
029
Giải sáu
2751
8431
2391
9462
3837
4600
7151
1145
8503
Giải năm
1030
3033
6067
Giải bốn
23035
09147
61045
50186
30630
49662
09885
19187
03302
10900
13709
90860
96773
73386
34930
34021
56704
60209
33653
68838
48421
Giải ba
59097
86114
25341
35487
50318
41849
Giải nhì
10955
61532
21469
Giải nhất
45577
71829
11116
Giải Đặc Biệt
151903
858036
322911
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 0 ,2 ,0 ,9 3 ,4 ,9
14 8 ,6 ,1
29 9 ,1 ,1
37 ,1 ,0 ,5 ,0 2 ,7 ,3 ,2 ,6 0 ,8
47 ,5 0 ,1 5 ,9
51 ,5 1 ,1 ,3
62 ,2 2 ,0 7 ,9
77 3
86 ,5 7 ,6 ,7
91 ,7

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSST
Giải tám
51
Giải bảy
029
Giải sáu
7151
1145
8503
Giải năm
6067
Giải bốn
34930
34021
56704
60209
33653
68838
48421
Giải ba
50318
41849
Giải nhì
21469
Giải nhất
11116
Giải Đặc biệt
322911
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,4 ,9
1
8 ,6 ,1
2
9 ,1 ,1
3
0 ,8
4
5 ,9
5
1 ,1 ,3
6
7 ,9
7
8
9
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,5 ,2 ,2 ,1
1
2
0 ,5
3
0
4
4
5
1
6
6
7
3 ,1
8
2 ,0 ,4 ,6
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSCT
Giải tám
32
Giải bảy
840
Giải sáu
9462
3837
4600
Giải năm
3033
Giải bốn
19187
03302
10900
13709
90860
96773
73386
Giải ba
25341
35487
Giải nhì
61532
Giải nhất
71829
Giải Đặc biệt
858036
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2 ,0 ,9
1
2
9
3
2 ,7 ,3 ,2 ,6
4
0 ,1
5
6
2 ,0
7
3
8
7 ,6 ,7
9
ĐầuĐuôi
4 ,0 ,0 ,6
0
4
1
3 ,6 ,0 ,3
2
3 ,7
3
4
5
8 ,3
6
3 ,8 ,8
7
8
0 ,2
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSDN
Giải tám
62
Giải bảy
337
Giải sáu
2751
8431
2391
Giải năm
1030
Giải bốn
23035
09147
61045
50186
30630
49662
09885
Giải ba
59097
86114
Giải nhì
10955
Giải nhất
45577
Giải Đặc biệt
151903
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
4
2
3
7 ,1 ,0 ,5 ,0
4
7 ,5
5
1 ,5
6
2 ,2
7
7
8
6 ,5
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
5 ,3 ,9
1
6 ,6
2
0
3
1
4
3 ,4 ,8 ,5
5
8
6
3 ,4 ,9 ,7
7
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 17-11-2020

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
04
66
80
Giải bảy
694
187
435
Giải sáu
9097
5254
5775
5026
2306
5349
6532
6937
9607
Giải năm
2903
8982
2422
Giải bốn
63482
99352
26714
43927
76512
15900
35622
85433
00837
76424
39617
18628
17750
87356
00999
53963
00717
97876
00938
50303
98428
Giải ba
96940
65730
44713
40842
58791
26370
Giải nhì
73575
97130
11905
Giải nhất
80778
35492
92550
Giải Đặc Biệt
308227
897810
732262
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
04 ,3 ,0 6 7 ,3 ,5
14 ,2 7 ,3 ,0 7
27 ,2 ,7 6 ,4 ,8 2 ,8
30 3 ,7 ,0 5 ,2 ,7 ,8
40 9 ,2
54 ,2 0 ,6 0
66 3 ,2
75 ,5 ,8 6 ,0
82 7 ,2 0
94 ,7 2 9 ,1

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 17-11-2020

Ngày: 17/11/2020
Mã: XSBL
Giải tám
80
Giải bảy
435
Giải sáu
6532
6937
9607
Giải năm
2422
Giải bốn
00999
53963
00717
97876
00938
50303
98428
Giải ba
58791
26370
Giải nhì
11905
Giải nhất
92550
Giải Đặc biệt
732262
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,5
1
7
2
2 ,8
3
5 ,2 ,7 ,8
4
5
0
6
3 ,2
7
6 ,0
8
0
9
9 ,1
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,5
0
9
1
3 ,2 ,6
2
6 ,0
3
4
3 ,0
5
7
6
3 ,0 ,1
7
3 ,2
8
9
9