Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 31-05-2023

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
82
85
91
Giải bảy
516
243
651
Giải sáu
2249
8239
5416
0118
1711
2344
3044
6803
4086
Giải năm
4805
5906
2187
Giải bốn
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
Giải ba
47617
61289
97874
59859
49510
39535
Giải nhì
56564
24748
99058
Giải nhất
91859
52702
25367
Giải Đặc Biệt
776856
290965
839121
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
05 ,36 ,0 ,23 ,9
16 ,6 ,78 ,10
20 ,73 ,1
3904 ,5
49 ,53 ,4 ,84
59 ,691 ,8
643 ,57
71 ,07 ,8 ,49 ,8
82 ,95 ,66 ,7 ,5
9401 ,6

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
91
Giải bảy
651
Giải sáu
3044
6803
4086
Giải năm
2187
Giải bốn
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
Giải ba
49510
39535
Giải nhì
99058
Giải nhất
25367
Giải Đặc biệt
839121
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9
1
0
2
3 ,1
3
4 ,5
4
4
5
1 ,8
6
7
7
9 ,8
8
6 ,7 ,5
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
9 ,5 ,2
1
2
0 ,2
3
4 ,3
4
8 ,3
5
8 ,9
6
8 ,6
7
7 ,5
8
7 ,0
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSCT
Giải tám
85
Giải bảy
243
Giải sáu
0118
1711
2344
Giải năm
5906
Giải bốn
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
Giải ba
97874
59859
Giải nhì
24748
Giải nhất
52702
Giải Đặc biệt
290965
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,0 ,2
1
8 ,1
2
3
0
4
3 ,4 ,8
5
9
6
3 ,5
7
7 ,8 ,4
8
5 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,9
0
1
1
0
2
4 ,6
3
4 ,7
4
8 ,6
5
0 ,8
6
7
7
1 ,7 ,4
8
5
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSDN
Giải tám
82
Giải bảy
516
Giải sáu
2249
8239
5416
Giải năm
4805
Giải bốn
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
Giải ba
47617
61289
Giải nhì
56564
Giải nhất
91859
Giải Đặc biệt
776856
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3
1
6 ,6 ,7
2
0 ,7
3
9
4
9 ,5
5
9 ,6
6
4
7
1 ,0
8
2 ,9
9
4
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
7
1
8
2
0
3
9 ,6
4
0 ,4
5
1 ,1 ,5
6
2 ,1
7
8
4 ,3 ,8 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 30-05-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
70
76
29
Giải bảy
237
775
585
Giải sáu
7954
6999
0586
6752
7899
2193
1592
1302
6978
Giải năm
1348
2455
0152
Giải bốn
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
Giải ba
94442
87102
81765
06321
84864
06013
Giải nhì
47014
51890
97390
Giải nhất
31195
29032
74242
Giải Đặc Biệt
263248
183144
962882
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
09 ,2 ,20 ,62 ,3
15 ,49 ,23
29 ,19 ,4
3725 ,9
48 ,0 ,5 ,2 ,842
54 ,32 ,52
65 ,54 ,4
706 ,5 ,18 ,4
86 ,65 ,3 ,2
99 ,59 ,3 ,02 ,0

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSBL
Giải tám
29
Giải bảy
585
Giải sáu
1592
1302
6978
Giải năm
0152
Giải bốn
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
Giải ba
84864
06013
Giải nhì
97390
Giải nhất
74242
Giải Đặc biệt
962882
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,3
1
3
2
9 ,4
3
5 ,9
4
2
5
2
6
4 ,4
7
8 ,4
8
5 ,3 ,2
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
1
9 ,0 ,5 ,4 ,8
2
8 ,0 ,1
3
2 ,6 ,7 ,6
4
8 ,3
5
6
7
7
8
2 ,3
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSVT
Giải tám
76
Giải bảy
775
Giải sáu
6752
7899
2193
Giải năm
2455
Giải bốn
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
Giải ba
81765
06321
Giải nhì
51890
Giải nhất
29032
Giải Đặc biệt
183144
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6
1
9 ,2
2
9 ,1
3
2
4
4
5
2 ,5
6
5 ,5
7
6 ,5 ,1
8
9
9 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
0 ,9
0
7 ,2
1
5 ,1 ,3
2
9
3
4
4
7 ,5 ,6 ,6
5
7 ,0
6
7
8
9 ,1 ,2
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
70
Giải bảy
237
Giải sáu
7954
6999
0586
Giải năm
1348
Giải bốn
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
Giải ba
94442
87102
Giải nhì
47014
Giải nhất
31195
Giải Đặc biệt
263248
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,2
1
5 ,4
2
3
7
4
8 ,0 ,5 ,2 ,8
5
4 ,3
6
7
0
8
6 ,6
9
9 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
1
0 ,4 ,0
2
5
3
5 ,1
4
4 ,1 ,9
5
8 ,8
6
3
7
4 ,4
8
9 ,0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-05-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
50
15
45
Giải bảy
453
398
988
Giải sáu
9927
2176
1003
1269
6300
3681
8499
1319
0526
Giải năm
8051
1865
0332
Giải bốn
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
49894
90856
89313
97588
98120
28011
37641
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
Giải ba
66390
40716
31700
03744
14122
59503
Giải nhì
87280
48322
36933
Giải nhất
58068
59352
86591
Giải Đặc Biệt
124399
526934
031619
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
030 ,02 ,4 ,3
10 ,7 ,2 ,65 ,3 ,19 ,9 ,9
27 ,20 ,26 ,2
342 ,5 ,3
461 ,45 ,6
50 ,3 ,16 ,2
689 ,5
76
89 ,01 ,88 ,8
90 ,0 ,98 ,49 ,9 ,1

Xổ Số CÀ MAU ngày 29-05-2023

Ngày: 29/05/2023
Mã: XSCM
Giải tám
45
Giải bảy
988
Giải sáu
8499
1319
0526
Giải năm
0332
Giải bốn
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
Giải ba
14122
59503
Giải nhì
36933
Giải nhất
86591
Giải Đặc biệt
031619
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4 ,3
1
9 ,9 ,9
2
6 ,2
3
2 ,5 ,3
4
5 ,6
5
6
7
8
8 ,8
9
9 ,9 ,1
ĐầuĐuôi
0
9
1
3 ,0 ,2
2
0 ,3
3
0
4
4 ,3
5
2 ,4
6
7
8 ,8
8
9 ,1 ,1 ,9 ,1
9