Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 17-08-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
87
83
76
Giải bảy
376
457
223
Giải sáu
4239
1396
8542
8093
0535
6472
9960
9271
5399
Giải năm
5873
2708
1220
Giải bốn
93529
93994
70446
40130
14881
07850
93744
42502
91931
17511
96198
65940
24114
61444
81650
20856
76543
17898
43267
45536
45360
Giải ba
29388
41597
39021
12736
86321
14983
Giải nhì
19232
15303
50106
Giải nhất
56782
97108
20771
Giải Đặc Biệt
308173
380271
270977
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,2 ,3 ,86
11 ,4
2913 ,0 ,1
39 ,0 ,25 ,1 ,66
42 ,6 ,40 ,43
5070 ,6
60 ,7 ,0
76 ,3 ,32 ,16 ,1 ,1 ,7
87 ,1 ,8 ,233
96 ,4 ,73 ,89 ,8

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSST
Giải tám
76
Giải bảy
223
Giải sáu
9960
9271
5399
Giải năm
1220
Giải bốn
81650
20856
76543
17898
43267
45536
45360
Giải ba
86321
14983
Giải nhì
50106
Giải nhất
20771
Giải Đặc biệt
270977
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
3 ,0 ,1
3
6
4
3
5
0 ,6
6
0 ,7 ,0
7
6 ,1 ,1 ,7
8
3
9
9 ,8
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,5 ,6
0
7 ,2 ,7
1
2
2 ,4 ,8
3
4
5
7 ,5 ,3 ,0
6
6 ,7
7
9
8
9
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSCT
Giải tám
83
Giải bảy
457
Giải sáu
8093
0535
6472
Giải năm
2708
Giải bốn
42502
91931
17511
96198
65940
24114
61444
Giải ba
39021
12736
Giải nhì
15303
Giải nhất
97108
Giải Đặc biệt
380271
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2 ,3 ,8
1
1 ,4
2
1
3
5 ,1 ,6
4
0 ,4
5
7
6
7
2 ,1
8
3
9
3 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,1 ,2 ,7
1
7 ,0
2
8 ,9 ,0
3
1 ,4
4
3
5
3
6
5
7
0 ,9 ,0
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSDN
Giải tám
87
Giải bảy
376
Giải sáu
4239
1396
8542
Giải năm
5873
Giải bốn
93529
93994
70446
40130
14881
07850
93744
Giải ba
29388
41597
Giải nhì
19232
Giải nhất
56782
Giải Đặc biệt
308173
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
9
3
9 ,0 ,2
4
2 ,6 ,4
5
0
6
7
6 ,3 ,3
8
7 ,1 ,8 ,2
9
6 ,4 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,5
0
8
1
4 ,3 ,8
2
7 ,7
3
9 ,4
4
5
7 ,9 ,4
6
8 ,9
7
8
8
3 ,2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 16-08-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
24
91
88
Giải bảy
638
158
677
Giải sáu
9026
9439
7358
1233
6767
1297
4671
0832
3959
Giải năm
3656
3478
4231
Giải bốn
20234
53393
96414
85153
54437
53178
85206
87195
54348
54739
16398
07985
50276
75056
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải ba
67767
44448
66067
84699
10293
72734
Giải nhì
49021
42181
61965
Giải nhất
86317
42893
60628
Giải Đặc Biệt
162914
014904
364570
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
064
14 ,7 ,46 ,2 ,4
24 ,6 ,18
38 ,9 ,4 ,73 ,92 ,1 ,5 ,4
488
58 ,6 ,38 ,69 ,0
677 ,75
788 ,67 ,1 ,2 ,9 ,0
85 ,18
931 ,7 ,5 ,8 ,9 ,33

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSBL
Giải tám
88
Giải bảy
677
Giải sáu
4671
0832
3959
Giải năm
4231
Giải bốn
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải ba
10293
72734
Giải nhì
61965
Giải nhất
60628
Giải Đặc biệt
364570
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,2 ,4
2
8
3
2 ,1 ,5 ,4
4
5
9 ,0
6
5
7
7 ,1 ,2 ,9 ,0
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
7 ,3
1
3 ,7 ,1
2
9
3
1 ,3
4
3 ,6
5
1
6
7
7
8 ,2
8
5 ,7
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSVT
Giải tám
91
Giải bảy
158
Giải sáu
1233
6767
1297
Giải năm
3478
Giải bốn
87195
54348
54739
16398
07985
50276
75056
Giải ba
66067
84699
Giải nhì
42181
Giải nhất
42893
Giải Đặc biệt
014904
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
3
3 ,9
4
8
5
8 ,6
6
7 ,7
7
8 ,6
8
5 ,1
9
1 ,7 ,5 ,8 ,9 ,3
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
3 ,9
3
0
4
9 ,8
5
7 ,5
6
6 ,9 ,6
7
5 ,7 ,4 ,9
8
3 ,9
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
24
Giải bảy
638
Giải sáu
9026
9439
7358
Giải năm
3656
Giải bốn
20234
53393
96414
85153
54437
53178
85206
Giải ba
67767
44448
Giải nhì
49021
Giải nhất
86317
Giải Đặc biệt
162914
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,7 ,4
2
4 ,6 ,1
3
8 ,9 ,4 ,7
4
8
5
8 ,6 ,3
6
7
7
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
9 ,5
3
2 ,3 ,1 ,1
4
5
2 ,5 ,0
6
3 ,6 ,1
7
3 ,5 ,7 ,4
8
3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 15-08-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
45
79
39
Giải bảy
714
797
730
Giải sáu
7065
8375
8702
8434
8795
0575
5372
4093
3442
Giải năm
2499
7110
9165
Giải bốn
07453
10379
66577
25860
40340
47406
55926
77682
29751
48487
53259
79821
74480
72420
59056
53635
87475
35802
29876
08897
62273
Giải ba
29352
24162
87045
54806
80177
82347
Giải nhì
12811
01667
65365
Giải nhất
11403
14738
08251
Giải Đặc Biệt
404203
328137
973334
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
02 ,6 ,3 ,362
14 ,10
261 ,0
34 ,8 ,79 ,0 ,5 ,4
45 ,052 ,7
53 ,21 ,96 ,1
65 ,0 ,275 ,5
75 ,9 ,79 ,52 ,5 ,6 ,3 ,7
82 ,7 ,0
997 ,53 ,7

Xổ Số CÀ MAU ngày 15-08-2022

Ngày: 15/08/2022
Mã: XSCM
Giải tám
39
Giải bảy
730
Giải sáu
5372
4093
3442
Giải năm
9165
Giải bốn
59056
53635
87475
35802
29876
08897
62273
Giải ba
80177
82347
Giải nhì
65365
Giải nhất
08251
Giải Đặc biệt
973334
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
3
9 ,0 ,5 ,4
4
2 ,7
5
6 ,1
6
5 ,5
7
2 ,5 ,6 ,3 ,7
8
9
3 ,7
ĐầuĐuôi
3
0
5
1
7 ,4 ,0
2
9 ,7
3
3
4
6 ,3 ,7 ,6
5
5 ,7
6
9 ,7 ,4
7
8
3
9