Home Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam

Xổ Số Miền Nam ngày 08-12-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
09
58
76
Giải bảy
405
859
204
Giải sáu
0523
5733
0882
5773
3622
0287
9214
1821
0539
Giải năm
9574
8171
6619
Giải bốn
90255
76966
33945
91294
31302
81565
31905
29756
56489
54923
25618
00762
08357
52100
86087
26707
86144
77471
89872
68482
58998
Giải ba
59880
54313
19945
41902
11262
94233
Giải nhì
62527
89075
36473
Giải nhất
39533
87654
16516
Giải Đặc Biệt
022800
895684
732615
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 ,5 ,2 ,5 ,00 ,24 ,7
1384 ,9 ,6 ,5
23 ,72 ,31
33 ,39 ,3
4554
558 ,9 ,6 ,7 ,4
66 ,522
743 ,1 ,56 ,1 ,2 ,3
82 ,07 ,9 ,47 ,2
948

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
76
Giải bảy
204
Giải sáu
9214
1821
0539
Giải năm
6619
Giải bốn
86087
26707
86144
77471
89872
68482
58998
Giải ba
11262
94233
Giải nhì
36473
Giải nhất
16516
Giải Đặc biệt
732615
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,7
1
4 ,9 ,6 ,5
2
1
3
9 ,3
4
4
5
6
2
7
6 ,1 ,2 ,3
8
7 ,2
9
8
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
7 ,8 ,6
2
3 ,7
3
0 ,1 ,4
4
1
5
7 ,1
6
8 ,0
7
9
8
3 ,1
9

Xổ Số AN GIANG ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: XSAG
Giải tám
58
Giải bảy
859
Giải sáu
5773
3622
0287
Giải năm
8171
Giải bốn
29756
56489
54923
25618
00762
08357
52100
Giải ba
19945
41902
Giải nhì
89075
Giải nhất
87654
Giải Đặc biệt
895684
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2
1
8
2
2 ,3
3
4
5
5
8 ,9 ,6 ,7 ,4
6
2
7
3 ,1 ,5
8
7 ,9 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
7
1
2 ,6 ,0
2
7 ,2
3
5 ,8
4
4 ,7
5
5
6
8 ,5
7
5 ,1
8
5 ,8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: XSTN
Giải tám
09
Giải bảy
405
Giải sáu
0523
5733
0882
Giải năm
9574
Giải bốn
90255
76966
33945
91294
31302
81565
31905
Giải ba
59880
54313
Giải nhì
62527
Giải nhất
39533
Giải Đặc biệt
022800
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5 ,2 ,5 ,0
1
3
2
3 ,7
3
3 ,3
4
5
5
5
6
6 ,5
7
4
8
2 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
8 ,0
0
1
8 ,0
2
2 ,3 ,1 ,3
3
7 ,9
4
0 ,5 ,4 ,6 ,0
5
6
6
2
7
8
0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 07-12-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
80
46
96
Giải bảy
826
909
545
Giải sáu
4197
7050
4705
8666
0262
8233
1291
5962
7628
Giải năm
4536
8117
9124
Giải bốn
83262
97592
69731
74622
35262
94775
56252
39620
79125
83705
94297
89528
46315
24391
42721
63060
59172
72832
68084
39652
61375
Giải ba
90011
09558
93829
40180
89474
57633
Giải nhì
03979
71621
34164
Giải nhất
42380
01949
82600
Giải Đặc Biệt
560695
699594
583791
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
059 ,50
117 ,5
26 ,20 ,5 ,8 ,9 ,18 ,4 ,1
36 ,132 ,3
46 ,95
50 ,2 ,82
62 ,26 ,22 ,0 ,4
75 ,92 ,5 ,4
80 ,004
97 ,2 ,57 ,1 ,46 ,1 ,1

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 07-12-2022

Ngày: 07/12/2022
Mã: XSST
Giải tám
96
Giải bảy
545
Giải sáu
1291
5962
7628
Giải năm
9124
Giải bốn
42721
63060
59172
72832
68084
39652
61375
Giải ba
89474
57633
Giải nhì
34164
Giải nhất
82600
Giải Đặc biệt
583791
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
8 ,4 ,1
3
2 ,3
4
5
5
2
6
2 ,0 ,4
7
2 ,5 ,4
8
4
9
6 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,0
0
9 ,2 ,9
1
6 ,7 ,3 ,5
2
3
3
2 ,8 ,7 ,6
4
4 ,7
5
9
6
7
2
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 07-12-2022

Ngày: 07/12/2022
Mã: XSCT
Giải tám
46
Giải bảy
909
Giải sáu
8666
0262
8233
Giải năm
8117
Giải bốn
39620
79125
83705
94297
89528
46315
24391
Giải ba
93829
40180
Giải nhì
71621
Giải nhất
01949
Giải Đặc biệt
699594
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5
1
7 ,5
2
0 ,5 ,8 ,9 ,1
3
3
4
6 ,9
5
6
6 ,2
7
8
0
9
7 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
2 ,8
0
9 ,2
1
6
2
3
3
9
4
2 ,0 ,1
5
4 ,6
6
1 ,9
7
2
8
0 ,2 ,4
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 07-12-2022

Ngày: 07/12/2022
Mã: XSDN
Giải tám
80
Giải bảy
826
Giải sáu
4197
7050
4705
Giải năm
4536
Giải bốn
83262
97592
69731
74622
35262
94775
56252
Giải ba
90011
09558
Giải nhì
03979
Giải nhất
42380
Giải Đặc biệt
560695
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
1
2
6 ,2
3
6 ,1
4
5
0 ,2 ,8
6
2 ,2
7
5 ,9
8
0 ,0
9
7 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,8
0
3 ,1
1
6 ,9 ,2 ,6 ,5
2
3
4
0 ,7 ,9
5
2 ,3
6
9
7
5
8
7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 06-12-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
70
45
51
Giải bảy
528
397
082
Giải sáu
9340
6405
4167
4036
8303
5939
9547
6119
7710
Giải năm
5640
0400
7284
Giải bốn
65385
57548
66743
73499
03462
20343
64088
93938
86872
79665
55237
26177
72799
22008
17373
74303
41323
89181
96507
85781
83955
Giải ba
79891
55391
33224
97359
70830
47149
Giải nhì
90986
80874
56379
Giải nhất
00415
85053
52057
Giải Đặc Biệt
306485
634657
409535
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
053 ,0 ,83 ,7
159 ,0
2843
36 ,9 ,8 ,70 ,5
40 ,0 ,8 ,3 ,357 ,9
59 ,3 ,71 ,5 ,7
67 ,25
702 ,7 ,43 ,9
85 ,8 ,6 ,52 ,4 ,1 ,1
99 ,1 ,17 ,9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 06-12-2022

Ngày: 06/12/2022
Mã: XSBL
Giải tám
51
Giải bảy
082
Giải sáu
9547
6119
7710
Giải năm
7284
Giải bốn
17373
74303
41323
89181
96507
85781
83955
Giải ba
70830
47149
Giải nhì
56379
Giải nhất
52057
Giải Đặc biệt
409535
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7
1
9 ,0
2
3
3
0 ,5
4
7 ,9
5
1 ,5 ,7
6
7
3 ,9
8
2 ,4 ,1 ,1
9
ĐầuĐuôi
1 ,3
0
5 ,8 ,8
1
8
2
7 ,0 ,2
3
8
4
5 ,3
5
6
4 ,0 ,5
7
8
1 ,4 ,7
9