XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 16-01-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
41
24
Giải bảy
413
128
Giải sáu
0855
7113
0549
1335
1952
2119
Giải năm
9322
5535
Giải bốn
07932
96012
68113
20803
24289
74705
66368
11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
Giải ba
82657
81492
02799
29760
Giải nhì
48096
71339
Giải nhất
11610
54443
Giải Đặc Biệt
086145
910609
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
03 ,59
13 ,3 ,2 ,3 ,09
224 ,8
325 ,5 ,9
41 ,9 ,56 ,0 ,9 ,3
55 ,72 ,0
680 ,9 ,0
7
89
92 ,69 ,9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 16-01-2022

Ngày: 16/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
24
Giải bảy
128
Giải sáu
1335
1952
2119
Giải năm
5535
Giải bốn
11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
Giải ba
02799
29760
Giải nhì
71339
Giải nhất
54443
Giải Đặc biệt
910609
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
9
2
4 ,8
3
5 ,5 ,9
4
6 ,0 ,9 ,3
5
2 ,0
6
0 ,9 ,0
7
8
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,5 ,6
0
1
5
2
4
3
2
4
3 ,3
5
4
6
7
2
8
1 ,9 ,6 ,4 ,9 ,3 ,0
9

Xổ Số KON TUM ngày 16-01-2022

Ngày: 16/01/2022
Mã: XSKT
Giải tám
41
Giải bảy
413
Giải sáu
0855
7113
0549
Giải năm
9322
Giải bốn
07932
96012
68113
20803
24289
74705
66368
Giải ba
82657
81492
Giải nhì
48096
Giải nhất
11610
Giải Đặc biệt
086145
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
3 ,3 ,2 ,3 ,0
2
2
3
2
4
1 ,9 ,5
5
5 ,7
6
8
7
8
9
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
2 ,3 ,1 ,9
2
1 ,1 ,1 ,0
3
4
5 ,0 ,4
5
9
6
5
7
6
8
4 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 09-01-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
27
56
Giải bảy
043
992
Giải sáu
4455
9309
4922
3092
6376
0255
Giải năm
8570
4910
Giải bốn
80026
76626
55482
95434
50228
18508
92839
77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
Giải ba
47702
70381
35543
84534
Giải nhì
98609
71448
Giải nhất
92208
49485
Giải Đặc Biệt
556433
310905
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
09 ,8 ,2 ,9 ,81 ,5
10 ,0 ,7
27 ,2 ,6 ,6 ,8
34 ,9 ,34
433 ,8
556 ,5 ,5
66 ,5
706
82 ,15
92 ,2 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 09-01-2022

Ngày: 09/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
56
Giải bảy
992
Giải sáu
3092
6376
0255
Giải năm
4910
Giải bốn
77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
Giải ba
35543
84534
Giải nhì
71448
Giải nhất
49485
Giải Đặc biệt
310905
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5
1
0 ,0 ,7
2
3
4
4
3 ,8
5
6 ,5 ,5
6
6 ,5
7
6
8
5
9
2 ,2 ,8
ĐầuĐuôi
1 ,1
0
0
1
9 ,9
2
4
3
3
4
5 ,6 ,5 ,8 ,0
5
5 ,7 ,6
6
1
7
9 ,4
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 09-01-2022

Ngày: 09/01/2022
Mã: XSKT
Giải tám
27
Giải bảy
043
Giải sáu
4455
9309
4922
Giải năm
8570
Giải bốn
80026
76626
55482
95434
50228
18508
92839
Giải ba
47702
70381
Giải nhì
98609
Giải nhất
92208
Giải Đặc biệt
556433
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,2 ,9 ,8
1
2
7 ,2 ,6 ,6 ,8
3
4 ,9 ,3
4
3
5
5
6
7
0
8
2 ,1
9
ĐầuĐuôi
7
0
8
1
2 ,8 ,0
2
4 ,3
3
3
4
5
5
2 ,2
6
2
7
2 ,0 ,0
8
0 ,3 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 02-01-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
70
37
Giải bảy
479
490
Giải sáu
8868
1226
6977
0780
3668
0053
Giải năm
5618
1952
Giải bốn
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
57717
50428
84145
04585
46030
91116
95263
Giải ba
62063
14306
83388
26510
Giải nhì
24103
08724
Giải nhất
75098
80226
Giải Đặc Biệt
920866
563169
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,3
18 ,1 ,8 ,97 ,6 ,0
26 ,7 ,68 ,4 ,6
37 ,0
45
583 ,2
68 ,3 ,68 ,3 ,9
70 ,9 ,7
890 ,5 ,8
980

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 02-01-2022

Ngày: 02/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
37
Giải bảy
490
Giải sáu
0780
3668
0053
Giải năm
1952
Giải bốn
57717
50428
84145
04585
46030
91116
95263
Giải ba
83388
26510
Giải nhì
08724
Giải nhất
80226
Giải Đặc biệt
563169
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,6 ,0
2
8 ,4 ,6
3
7 ,0
4
5
5
3 ,2
6
8 ,3 ,9
7
8
0 ,5 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,3 ,1
0
1
5
2
5 ,6
3
2
4
4 ,8
5
1 ,2
6
3 ,1
7
6 ,2 ,8
8
6
9

Xổ Số KON TUM ngày 02-01-2022

Ngày: 02/01/2022
Mã: XSKT
Giải tám
70
Giải bảy
479
Giải sáu
8868
1226
6977
Giải năm
5618
Giải bốn
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
Giải ba
62063
14306
Giải nhì
24103
Giải nhất
75098
Giải Đặc biệt
920866
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
8 ,1 ,8 ,9
2
6 ,7 ,6
3
4
5
8
6
8 ,3 ,6
7
0 ,9 ,7
8
9
9
8
ĐầuĐuôi
7
0
1
1
2
6 ,0
3
4
5
2 ,2 ,0 ,6
6
7 ,2
7
6 ,1 ,5 ,1 ,9
8
7 ,8 ,1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 26-12-2021

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
98
41
Giải bảy
912
525
Giải sáu
7923
0553
2737
1850
3643
7288
Giải năm
6077
2507
Giải bốn
07993
26311
61491
25447
80450
13915
29649
03182
57725
32423
56406
00410
24824
40105
Giải ba
29924
90783
78169
26070
Giải nhì
20201
48244
Giải nhất
34381
24215
Giải Đặc Biệt
678976
569935
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
017 ,6 ,5
12 ,1 ,50 ,5
23 ,45 ,5 ,3 ,4
375
47 ,91 ,3 ,4
53 ,00
69
77 ,60
83 ,18 ,2
98 ,3 ,1