XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 28-11-2021

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
63
29
Giải bảy
460
378
Giải sáu
6749
9163
4785
7006
3559
7945
Giải năm
6989
9688
Giải bốn
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
Giải ba
27354
18953
02047
71474
Giải nhì
49724
38503
Giải nhất
34877
88959
Giải Đặc Biệt
922062
467908
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
066 ,5 ,6 ,3 ,8
16
249
34 ,35
49 ,9 ,75 ,2 ,7
56 ,4 ,39 ,9
63 ,0 ,3 ,22
778 ,2 ,4
85 ,9 ,38
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
29
Giải bảy
378
Giải sáu
7006
3559
7945
Giải năm
9688
Giải bốn
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
Giải ba
02047
71474
Giải nhì
38503
Giải nhất
88959
Giải Đặc biệt
467908
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,6 ,3 ,8
1
6
2
9
3
5
4
5 ,2 ,7
5
9 ,9
6
2
7
8 ,2 ,4
8
8
9
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,4 ,6
2
0
3
7
4
4 ,0 ,3
5
0 ,1 ,0
6
4
7
7 ,8 ,0
8
2 ,5 ,5
9

Xổ Số KON TUM ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSKT
Giải tám
63
Giải bảy
460
Giải sáu
6749
9163
4785
Giải năm
6989
Giải bốn
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
Giải ba
27354
18953
Giải nhì
49724
Giải nhất
34877
Giải Đặc biệt
922062
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
4
3
4 ,3
4
9 ,9 ,7
5
6 ,4 ,3
6
3 ,0 ,3 ,2
7
7
8
5 ,9 ,3
9
ĐầuĐuôi
6
0
1
6
2
6 ,6 ,8 ,3 ,5
3
3 ,5 ,2
4
8
5
5 ,0
6
4 ,7
7
8
4 ,8 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 21-11-2021

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
23
20
Giải bảy
140
555
Giải sáu
2762
1047
6528
3331
3723
3946
Giải năm
9217
1329
Giải bốn
52076
53517
93495
20623
20356
71874
46021
38396
71462
20819
13586
99999
50032
41011
Giải ba
02698
71744
31277
02684
Giải nhì
92737
66355
Giải nhất
05385
13576
Giải Đặc Biệt
436881
163825
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
0
17 ,79 ,1
23 ,8 ,3 ,10 ,3 ,9 ,5
371 ,2
40 ,7 ,46
565 ,5
622
76 ,47 ,6
85 ,16 ,4
95 ,86 ,9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
20
Giải bảy
555
Giải sáu
3331
3723
3946
Giải năm
1329
Giải bốn
38396
71462
20819
13586
99999
50032
41011
Giải ba
31277
02684
Giải nhì
66355
Giải nhất
13576
Giải Đặc biệt
163825
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,1
2
0 ,3 ,9 ,5
3
1 ,2
4
6
5
5 ,5
6
2
7
7 ,6
8
6 ,4
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
3 ,1
1
6 ,3
2
2
3
8
4
5 ,5 ,2
5
4 ,9 ,8 ,7
6
7
7
8
2 ,1 ,9
9

Xổ Số KON TUM ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSKT
Giải tám
23
Giải bảy
140
Giải sáu
2762
1047
6528
Giải năm
9217
Giải bốn
52076
53517
93495
20623
20356
71874
46021
Giải ba
02698
71744
Giải nhì
92737
Giải nhất
05385
Giải Đặc biệt
436881
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,7
2
3 ,8 ,3 ,1
3
7
4
0 ,7 ,4
5
6
6
2
7
6 ,4
8
5 ,1
9
5 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
2 ,8
1
6
2
2 ,2
3
7 ,4
4
9 ,8
5
7 ,5
6
4 ,1 ,1 ,3
7
2 ,9
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 07-11-2021

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
38
46
Giải bảy
308
441
Giải sáu
4591
6053
9942
0170
4035
0870
Giải năm
4103
8850
Giải bốn
07923
45962
54852
27568
92751
94940
55466
99317
32946
46192
59541
13110
35526
71565
Giải ba
81234
22383
90524
19217
Giải nhì
37239
38921
Giải nhất
47755
85876
Giải Đặc Biệt
563502
582257
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
08 ,3 ,2
17 ,0 ,7
236 ,4 ,1
38 ,4 ,95
42 ,06 ,1 ,6 ,1
53 ,2 ,1 ,50 ,7
62 ,8 ,65
70 ,0 ,6
83
912

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
46
Giải bảy
441
Giải sáu
0170
4035
0870
Giải năm
8850
Giải bốn
99317
32946
46192
59541
13110
35526
71565
Giải ba
90524
19217
Giải nhì
38921
Giải nhất
85876
Giải Đặc biệt
582257
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,0 ,7
2
6 ,4 ,1
3
5
4
6 ,1 ,6 ,1
5
0 ,7
6
5
7
0 ,0 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,5 ,1
0
4 ,4 ,2
1
9
2
3
2
4
3 ,6
5
4 ,4 ,2 ,7
6
1 ,1 ,5
7
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSKT
Giải tám
38
Giải bảy
308
Giải sáu
4591
6053
9942
Giải năm
4103
Giải bốn
07923
45962
54852
27568
92751
94940
55466
Giải ba
81234
22383
Giải nhì
37239
Giải nhất
47755
Giải Đặc biệt
563502
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,2
1
2
3
3
8 ,4 ,9
4
2 ,0
5
3 ,2 ,1 ,5
6
2 ,8 ,6
7
8
3
9
1
ĐầuĐuôi
4
0
9 ,5
1
4 ,6 ,5 ,0
2
5 ,0 ,2 ,8
3
3
4
5
5
6
6
7
3 ,0 ,6
8
3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 24-10-2021

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
41
70
Giải bảy
308
801
Giải sáu
9717
0113
0625
2155
0750
1913
Giải năm
6739
5635
Giải bốn
07748
19445
49897
06237
81106
38313
00790
26983
42712
44802
47397
78057
83688
68600
Giải ba
95742
87084
61434
49847
Giải nhì
63662
57731
Giải nhất
76477
04333
Giải Đặc Biệt
380238
780249
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
08 ,61 ,2 ,0
17 ,3 ,33 ,2
25
39 ,7 ,85 ,4 ,1 ,3
41 ,8 ,5 ,27 ,9
55 ,0 ,7
62
770
843 ,8
97 ,07