XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 24-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
65
23
Giải bảy
668
726
Giải sáu
5870
7027
0349
6516
1989
7069
Giải năm
4670
4560
Giải bốn
61842
85106
44537
61521
45884
79211
11495
22499
04256
79419
52012
97968
18350
33529
Giải ba
47363
70629
74600
87555
Giải nhì
68666
50976
Giải nhất
15370
64024
Giải Đặc Biệt
151901
003722
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,1 0
11 6 ,9 ,2
27 ,1 ,9 3 ,6 ,9 ,4 ,2
37
49 ,2
56 ,0 ,5
65 ,8 ,3 ,6 9 ,0 ,8
70 ,0 ,0 6
84 9
95 9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Mã: XSKH
Giải tám
23
Giải bảy
726
Giải sáu
6516
1989
7069
Giải năm
4560
Giải bốn
22499
04256
79419
52012
97968
18350
33529
Giải ba
74600
87555
Giải nhì
50976
Giải nhất
64024
Giải Đặc biệt
003722
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
6 ,9 ,2
2
3 ,6 ,9 ,4 ,2
3
4
5
6 ,0 ,5
6
9 ,0 ,8
7
6
8
9
9
9
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,0
0
1
1 ,2
2
2
3
2
4
5
5
2 ,1 ,5 ,7
6
7
6
8
8 ,6 ,9 ,1 ,2
9

Xổ Số KON TUM ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Mã: XSKT
Giải tám
65
Giải bảy
668
Giải sáu
5870
7027
0349
Giải năm
4670
Giải bốn
61842
85106
44537
61521
45884
79211
11495
Giải ba
47363
70629
Giải nhì
68666
Giải nhất
15370
Giải Đặc biệt
151901
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,1
1
1
2
7 ,1 ,9
3
7
4
9 ,2
5
6
5 ,8 ,3 ,6
7
0 ,0 ,0
8
4
9
5
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,7
0
2 ,1 ,0
1
4
2
6
3
8
4
6 ,9
5
0 ,6
6
2 ,3
7
6
8
4 ,2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 17-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
12
30
Giải bảy
896
169
Giải sáu
5785
0851
7847
0363
5189
7397
Giải năm
4084
9816
Giải bốn
59779
73625
33454
27721
91379
13052
94206
57280
67532
62289
85113
06160
06165
34808
Giải ba
53020
31946
63084
88429
Giải nhì
52795
34401
Giải nhất
39325
88701
Giải Đặc Biệt
404759
516671
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 8 ,1 ,1
12 6 ,3
25 ,1 ,0 ,5 9
30 ,2
47 ,6
51 ,4 ,2 ,9
69 ,3 ,0 ,5
79 ,9 1
85 ,4 9 ,0 ,9 ,4
96 ,5 7

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Mã: XSKH
Giải tám
30
Giải bảy
169
Giải sáu
0363
5189
7397
Giải năm
9816
Giải bốn
57280
67532
62289
85113
06160
06165
34808
Giải ba
63084
88429
Giải nhì
34401
Giải nhất
88701
Giải Đặc biệt
516671
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,1 ,1
1
6 ,3
2
9
3
0 ,2
4
5
6
9 ,3 ,0 ,5
7
1
8
9 ,0 ,9 ,4
9
7
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,6
0
0 ,0 ,7
1
3
2
6 ,1
3
8
4
6
5
1
6
9
7
0
8
6 ,8 ,8 ,2
9

Xổ Số KON TUM ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Mã: XSKT
Giải tám
12
Giải bảy
896
Giải sáu
5785
0851
7847
Giải năm
4084
Giải bốn
59779
73625
33454
27721
91379
13052
94206
Giải ba
53020
31946
Giải nhì
52795
Giải nhất
39325
Giải Đặc biệt
404759
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
2
2
5 ,1 ,0 ,5
3
4
7 ,6
5
1 ,4 ,2 ,9
6
7
9 ,9
8
5 ,4
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
2
0
5 ,2
1
1 ,5
2
3
8 ,5
4
8 ,2 ,9 ,2
5
9 ,0 ,4
6
4
7
8
7 ,7 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 10-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
78
50
Giải bảy
398
303
Giải sáu
2593
9032
0216
3409
5294
1646
Giải năm
2358
9651
Giải bốn
92694
36591
84594
81848
91977
84412
72006
16884
62870
16858
24948
54218
91950
35047
Giải ba
36999
77165
55219
21126
Giải nhì
43041
78404
Giải nhất
35571
33639
Giải Đặc Biệt
985588
076507
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 3 ,9 ,4 ,7
16 ,2 8 ,9
26
32 9
48 ,1 6 ,8 ,7
58 0 ,1 ,8 ,0
65
78 ,7 ,1 0
88 4
98 ,3 ,4 ,1 ,4 ,9 4

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 10-05-2020

Ngày: 10/05/2020
Mã: XSKH
Giải tám
50
Giải bảy
303
Giải sáu
3409
5294
1646
Giải năm
9651
Giải bốn
16884
62870
16858
24948
54218
91950
35047
Giải ba
55219
21126
Giải nhì
78404
Giải nhất
33639
Giải Đặc biệt
076507
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,9 ,4 ,7
1
8 ,9
2
6
3
9
4
6 ,8 ,7
5
0 ,1 ,8 ,0
6
7
0
8
4
9
4
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,5
0
5
1
2
0
3
9 ,8 ,0
4
5
4 ,2
6
4 ,0
7
5 ,4 ,1
8
0 ,1 ,3
9

Xổ Số KON TUM ngày 10-05-2020

Ngày: 10/05/2020
Mã: XSKT
Giải tám
78
Giải bảy
398
Giải sáu
2593
9032
0216
Giải năm
2358
Giải bốn
92694
36591
84594
81848
91977
84412
72006
Giải ba
36999
77165
Giải nhì
43041
Giải nhất
35571
Giải Đặc biệt
985588
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
6 ,2
2
3
2
4
8 ,1
5
8
6
5
7
8 ,7 ,1
8
8
9
8 ,3 ,4 ,1 ,4 ,9
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,7
1
3 ,1
2
9
3
9 ,9
4
6
5
1 ,0
6
7
7
7 ,9 ,5 ,4 ,8
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 03-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
42
18
Giải bảy
167
766
Giải sáu
8899
8054
1018
2527
9740
4320
Giải năm
5241
9387
Giải bốn
41993
13747
57764
78279
44837
89376
22829
14752
54378
96260
09850
43853
15182
72653
Giải ba
14130
27605
85540
94753
Giải nhì
51725
67313
Giải nhất
94894
00874
Giải Đặc Biệt
191411
518683
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
05
18 ,1 8 ,3
29 ,5 7 ,0
37 ,0
42 ,1 ,7 0 ,0
54 2 ,0 ,3 ,3 ,3
67 ,4 6 ,0
79 ,6 8 ,4
87 ,2 ,3
99 ,3 ,4