XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 29-01-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
36
20
Giải bảy
634
455
Giải sáu
3593
0311
3916
2363
0100
1576
Giải năm
5523
8828
Giải bốn
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
Giải ba
09865
22961
30164
71539
Giải nhì
32571
32987
Giải nhất
74575
11543
Giải Đặc Biệt
192275
703228
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,30
11 ,63 ,4
23 ,20 ,8 ,8
36 ,41 ,9
43
55
65 ,13 ,4 ,4
71 ,5 ,56 ,0 ,3
86 ,3 ,72 ,7
93 ,9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 29-01-2023

Ngày: 29/01/2023
Mã: XSKH
Giải tám
20
Giải bảy
455
Giải sáu
2363
0100
1576
Giải năm
8828
Giải bốn
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
Giải ba
30164
71539
Giải nhì
32987
Giải nhất
11543
Giải Đặc biệt
703228
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
3 ,4
2
0 ,8 ,8
3
1 ,9
4
3
5
5
6
3 ,4 ,4
7
6 ,0 ,3
8
2 ,7
9
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,7
0
3
1
8
2
6 ,1 ,7 ,4
3
6 ,1 ,6
4
5
5
7
6
8
7
2 ,2
8
3
9

Xổ Số KON TUM ngày 29-01-2023

Ngày: 29/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
36
Giải bảy
634
Giải sáu
3593
0311
3916
Giải năm
5523
Giải bốn
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
Giải ba
09865
22961
Giải nhì
32571
Giải nhất
74575
Giải Đặc biệt
192275
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
1 ,6
2
3 ,2
3
6 ,4
4
5
6
5 ,1
7
1 ,5 ,5
8
6 ,3 ,7
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,7
1
2
2
9 ,2 ,0 ,8
3
3
4
6 ,7 ,7
5
3 ,1 ,8 ,0
6
8
7
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 22-01-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
98
81
Giải bảy
843
302
Giải sáu
7953
5689
0788
8571
2060
0447
Giải năm
2927
3839
Giải bốn
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
Giải ba
13489
16211
34668
71278
Giải nhì
37978
56791
Giải nhất
90178
71483
Giải Đặc Biệt
990669
344924
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
02 ,8
16 ,18
274
39 ,0
437
53 ,2 ,36
690 ,3 ,8
76 ,9 ,8 ,81 ,5 ,8
89 ,8 ,0 ,91 ,3
98 ,44 ,1

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 22-01-2023

Ngày: 22/01/2023
Mã: XSKH
Giải tám
81
Giải bảy
302
Giải sáu
8571
2060
0447
Giải năm
3839
Giải bốn
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
Giải ba
34668
71278
Giải nhì
56791
Giải nhất
71483
Giải Đặc biệt
344924
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,8
1
8
2
4
3
9 ,0
4
7
5
6
6
0 ,3 ,8
7
1 ,5 ,8
8
1 ,3
9
4 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,3
0
8 ,7 ,9
1
0
2
6 ,8
3
9 ,2
4
7
5
5
6
4
7
1 ,0 ,6 ,7
8
3
9

Xổ Số KON TUM ngày 22-01-2023

Ngày: 22/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
98
Giải bảy
843
Giải sáu
7953
5689
0788
Giải năm
2927
Giải bốn
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
Giải ba
13489
16211
Giải nhì
37978
Giải nhất
90178
Giải Đặc biệt
990669
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1
2
7
3
4
3
5
3 ,2 ,3
6
9
7
6 ,9 ,8 ,8
8
9 ,8 ,0 ,9
9
8 ,4
ĐầuĐuôi
8
0
1
1
5
2
4 ,5 ,5
3
9
4
5
7 ,1
6
2
7
9 ,8 ,7 ,7
8
8 ,7 ,8 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 15-01-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
53
00
Giải bảy
294
145
Giải sáu
6665
5930
4509
8855
3986
9802
Giải năm
3994
4198
Giải bốn
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
Giải ba
05583
86205
08873
96200
Giải nhì
95824
63269
Giải nhất
25032
98474
Giải Đặc Biệt
104478
416748
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
09 ,3 ,50 ,2 ,7 ,2 ,0
1
20 ,4
30 ,0 ,2
45 ,4 ,8
535
65 ,4 ,57 ,6 ,9
76 ,82 ,3 ,4
83 ,36
94 ,48 ,7

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-01-2023

Ngày: 15/01/2023
Mã: XSKH
Giải tám
00
Giải bảy
145
Giải sáu
8855
3986
9802
Giải năm
4198
Giải bốn
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
Giải ba
08873
96200
Giải nhì
63269
Giải nhất
98474
Giải Đặc biệt
416748
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,7 ,2 ,0
1
2
3
4
5 ,4 ,8
5
5
6
7 ,6 ,9
7
2 ,3 ,4
8
6
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
1
0 ,0 ,7
2
7
3
4 ,7
4
4 ,5
5
8 ,6
6
0 ,6 ,9
7
9 ,4
8
6
9

Xổ Số KON TUM ngày 15-01-2023

Ngày: 15/01/2023
Mã: XSKT
Giải tám
53
Giải bảy
294
Giải sáu
6665
5930
4509
Giải năm
3994
Giải bốn
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
Giải ba
05583
86205
Giải nhì
95824
Giải nhất
25032
Giải Đặc biệt
104478
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3 ,5
1
2
0 ,4
3
0 ,0 ,2
4
5
3
6
5 ,4 ,5
7
6 ,8
8
3 ,3
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,2
0
1
3
2
5 ,0 ,8 ,8
3
9 ,9 ,6 ,2
4
6 ,6 ,0
5
7
6
7
7
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 08-01-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
97
40
Giải bảy
050
524
Giải sáu
8984
8937
8867
0217
9591
8226
Giải năm
1103
3338
Giải bốn
60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295
23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964
Giải ba
25577
74520
44940
08822
Giải nhì
08655
00132
Giải nhất
70683
80592
Giải Đặc Biệt
968604
735768
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
03 ,43
137 ,7
22 ,6 ,04 ,6 ,2
37 ,18 ,4 ,2
40 ,0
50 ,53
67 ,34 ,8
77
84 ,35 ,7
97 ,7 ,51 ,2