XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 14-08-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
75
77
Giải bảy
044
170
Giải sáu
1551
1560
8915
9496
1421
1513
Giải năm
9116
6313
Giải bốn
92347
34160
38460
98377
33220
89181
41671
39266
69409
27646
29810
34477
84551
84306
Giải ba
83135
25222
03965
96695
Giải nhì
74890
78910
Giải nhất
64979
07284
Giải Đặc Biệt
900231
481534
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
09 ,6
15 ,63 ,3 ,0 ,0
20 ,21
35 ,14
44 ,76
511
60 ,0 ,06 ,5
75 ,7 ,1 ,97 ,0 ,7
814
906 ,5

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 14-08-2022

Ngày: 14/08/2022
Mã: XSKH
Giải tám
77
Giải bảy
170
Giải sáu
9496
1421
1513
Giải năm
6313
Giải bốn
39266
69409
27646
29810
34477
84551
84306
Giải ba
03965
96695
Giải nhì
78910
Giải nhất
07284
Giải Đặc biệt
481534
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
3 ,3 ,0 ,0
2
1
3
4
4
6
5
1
6
6 ,5
7
7 ,0 ,7
8
4
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,1 ,1
0
2 ,5
1
2
1 ,1
3
8 ,3
4
6 ,9
5
9 ,6 ,4 ,0
6
7 ,7
7
8
0
9

Xổ Số KON TUM ngày 14-08-2022

Ngày: 14/08/2022
Mã: XSKT
Giải tám
75
Giải bảy
044
Giải sáu
1551
1560
8915
Giải năm
9116
Giải bốn
92347
34160
38460
98377
33220
89181
41671
Giải ba
83135
25222
Giải nhì
74890
Giải nhất
64979
Giải Đặc biệt
900231
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,6
2
0 ,2
3
5 ,1
4
4 ,7
5
1
6
0 ,0 ,0
7
5 ,7 ,1 ,9
8
1
9
0
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,6 ,2 ,9
0
5 ,8 ,7 ,3
1
2
2
3
4
4
7 ,1 ,3
5
1
6
4 ,7
7
8
7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 07-08-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
34
68
Giải bảy
889
998
Giải sáu
6628
8557
9111
3290
6493
3742
Giải năm
4363
6062
Giải bốn
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
Giải ba
73774
80925
36850
81839
Giải nhì
11389
22483
Giải nhất
45476
12154
Giải Đặc Biệt
745986
733571
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
0
11 ,91 ,7
28 ,8 ,54
34 ,29
42 ,7
57 ,50 ,4
63 ,58 ,2
74 ,60 ,1
89 ,4 ,9 ,63
958 ,0 ,3 ,3 ,3

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 07-08-2022

Ngày: 07/08/2022
Mã: XSKH
Giải tám
68
Giải bảy
998
Giải sáu
3290
6493
3742
Giải năm
6062
Giải bốn
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
Giải ba
36850
81839
Giải nhì
22483
Giải nhất
12154
Giải Đặc biệt
733571
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,7
2
4
3
9
4
2 ,7
5
0 ,4
6
8 ,2
7
0 ,1
8
3
9
8 ,0 ,3 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,7 ,5
0
1 ,7
1
4 ,6
2
9 ,9 ,9 ,8
3
2 ,5
4
5
6
1 ,4
7
6 ,9
8
3
9

Xổ Số KON TUM ngày 07-08-2022

Ngày: 07/08/2022
Mã: XSKT
Giải tám
34
Giải bảy
889
Giải sáu
6628
8557
9111
Giải năm
4363
Giải bốn
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
Giải ba
73774
80925
Giải nhì
11389
Giải nhất
45476
Giải Đặc biệt
745986
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,9
2
8 ,8 ,5
3
4 ,2
4
5
7 ,5
6
3 ,5
7
4 ,6
8
9 ,4 ,9 ,6
9
5
ĐầuĐuôi
0
1
1
3
2
6
3
3 ,8 ,7
4
5 ,9 ,6 ,2
5
7 ,8
6
5
7
2 ,2
8
8 ,1 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 31-07-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
43
17
Giải bảy
337
166
Giải sáu
4998
8086
3106
0703
2879
8378
Giải năm
0718
6825
Giải bốn
44191
21173
06415
05677
88607
89853
64509
90860
08050
32478
02762
90429
25718
82298
Giải ba
39741
45128
50192
20664
Giải nhì
86085
42841
Giải nhất
78928
74670
Giải Đặc Biệt
735191
779336
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,7 ,93
18 ,57 ,8
28 ,85 ,9
376
43 ,11
530
66 ,0 ,2 ,4
73 ,79 ,8 ,8 ,0
86 ,5
98 ,1 ,18 ,2

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 31-07-2022

Ngày: 31/07/2022
Mã: XSKH
Giải tám
17
Giải bảy
166
Giải sáu
0703
2879
8378
Giải năm
6825
Giải bốn
90860
08050
32478
02762
90429
25718
82298
Giải ba
50192
20664
Giải nhì
42841
Giải nhất
74670
Giải Đặc biệt
779336
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
7 ,8
2
5 ,9
3
6
4
1
5
0
6
6 ,0 ,2 ,4
7
9 ,8 ,8 ,0
8
9
8 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,7
0
4
1
6 ,9
2
0
3
6
4
2
5
6 ,3
6
1
7
7 ,7 ,1 ,9
8
7 ,2
9

Xổ Số KON TUM ngày 31-07-2022

Ngày: 31/07/2022
Mã: XSKT
Giải tám
43
Giải bảy
337
Giải sáu
4998
8086
3106
Giải năm
0718
Giải bốn
44191
21173
06415
05677
88607
89853
64509
Giải ba
39741
45128
Giải nhì
86085
Giải nhất
78928
Giải Đặc biệt
735191
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7 ,9
1
8 ,5
2
8 ,8
3
7
4
3 ,1
5
3
6
7
3 ,7
8
6 ,5
9
8 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,9
1
2
4 ,7 ,5
3
4
1 ,8
5
8 ,0
6
3 ,7 ,0
7
9 ,1 ,2 ,2
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 10-07-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
53
99
Giải bảy
277
646
Giải sáu
9010
5670
9780
8578
7966
0892
Giải năm
8287
8331
Giải bốn
95802
51879
17863
42521
52417
89281
72662
10672
25182
14238
90563
85913
34336
52887
Giải ba
30745
76396
68000
79585
Giải nhì
46240
10385
Giải nhất
61329
76877
Giải Đặc Biệt
403090
181011
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
020
10 ,73 ,1
21 ,9
31 ,8 ,6
45 ,06
53
63 ,26 ,3
77 ,0 ,98 ,2 ,7
80 ,7 ,12 ,7 ,5 ,5
96 ,09 ,2