XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 15-05-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
71
03
Giải bảy
099
551
Giải sáu
9521
9938
2196
0717
1240
3912
Giải năm
8404
2292
Giải bốn
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải ba
97458
55976
69206
01072
Giải nhì
33296
77684
Giải nhất
77492
68712
Giải Đặc Biệt
030613
387627
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
043 ,4 ,6
137 ,2 ,2
215 ,7
38 ,6 ,57
470
581 ,1
63 ,16
71 ,62
84 ,24
99 ,6 ,6 ,22 ,6 ,3

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
03
Giải bảy
551
Giải sáu
0717
1240
3912
Giải năm
2292
Giải bốn
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải ba
69206
01072
Giải nhì
77684
Giải nhất
68712
Giải Đặc biệt
387627
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,6
1
7 ,2 ,2
2
5 ,7
3
7
4
0
5
1 ,1
6
6
7
2
8
4
9
2 ,6 ,3
ĐầuĐuôi
4
0
5 ,5
1
1 ,9 ,7 ,1
2
0 ,9
3
0 ,8
4
2
5
6 ,9 ,0
6
1 ,3 ,2
7
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSKT
Giải tám
71
Giải bảy
099
Giải sáu
9521
9938
2196
Giải năm
8404
Giải bốn
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
Giải ba
97458
55976
Giải nhì
33296
Giải nhất
77492
Giải Đặc biệt
030613
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3
2
1
3
8 ,6 ,5
4
7
5
8
6
3 ,1
7
1 ,6
8
4 ,2
9
9 ,6 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
0
7 ,2 ,6
1
8 ,9
2
6 ,1
3
0 ,8
4
3
5
9 ,3 ,7 ,9
6
4
7
3 ,5
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 08-05-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
72
64
Giải bảy
032
486
Giải sáu
9281
0641
6200
3267
3813
9060
Giải năm
4363
2593
Giải bốn
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
Giải ba
45125
27697
65532
34604
Giải nhì
52295
96945
Giải nhất
67845
96519
Giải Đặc Biệt
266873
154202
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
005 ,4 ,2
13 ,9 ,9
255 ,0
322
41 ,55
53 ,9 ,1 ,03
63 ,54 ,7 ,0
72 ,5 ,3
81 ,76
97 ,53 ,0 ,9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
64
Giải bảy
486
Giải sáu
3267
3813
9060
Giải năm
2593
Giải bốn
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
Giải ba
65532
34604
Giải nhì
96945
Giải nhất
96519
Giải Đặc biệt
154202
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4 ,2
1
3 ,9 ,9
2
5 ,0
3
2
4
5
5
3
6
4 ,7 ,0
7
8
6
9
3 ,0 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,2
0
1
3 ,0
2
1 ,9 ,5
3
6 ,0
4
2 ,0 ,4
5
8
6
6
7
8
1 ,9 ,1
9

Xổ Số KON TUM ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: XSKT
Giải tám
72
Giải bảy
032
Giải sáu
9281
0641
6200
Giải năm
4363
Giải bốn
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
Giải ba
45125
27697
Giải nhì
52295
Giải nhất
67845
Giải Đặc biệt
266873
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
5
3
2
4
1 ,5
5
3 ,9 ,1 ,0
6
3 ,5
7
2 ,5 ,3
8
1 ,7
9
7 ,5
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
8 ,4 ,5
1
7 ,3
2
6 ,5 ,7
3
4
6 ,7 ,2 ,9 ,4
5
6
8 ,9
7
8
5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 01-05-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
11
83
Giải bảy
691
357
Giải sáu
9796
5332
5602
3111
7262
3866
Giải năm
5711
1779
Giải bốn
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
Giải ba
03931
92293
92781
34675
Giải nhì
41115
85586
Giải nhất
97109
46069
Giải Đặc Biệt
801944
562960
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
02 ,93 ,8
11 ,1 ,51
2
32 ,13
45 ,41
50 ,27
672 ,6 ,1 ,9 ,0
79 ,0 ,5 ,5
863 ,1 ,6
91 ,6 ,7 ,8 ,3

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-05-2022

Ngày: 01/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
83
Giải bảy
357
Giải sáu
3111
7262
3866
Giải năm
1779
Giải bốn
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
Giải ba
92781
34675
Giải nhì
85586
Giải nhất
46069
Giải Đặc biệt
562960
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
1
2
3
3
4
1
5
7
6
2 ,6 ,1 ,9 ,0
7
9 ,0 ,5 ,5
8
3 ,1 ,6
9
ĐầuĐuôi
7 ,6
0
1 ,6 ,4 ,8
1
6
2
8 ,3 ,0
3
4
7 ,7
5
6 ,8
6
5
7
0
8
7 ,6
9

Xổ Số KON TUM ngày 01-05-2022

Ngày: 01/05/2022
Mã: XSKT
Giải tám
11
Giải bảy
691
Giải sáu
9796
5332
5602
Giải năm
5711
Giải bốn
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
Giải ba
03931
92293
Giải nhì
41115
Giải nhất
97109
Giải Đặc biệt
801944
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9
1
1 ,1 ,5
2
3
2 ,1
4
5 ,4
5
0 ,2
6
7
7
8
6
9
1 ,6 ,7 ,8 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
1 ,9 ,1 ,3
1
3 ,0 ,5
2
9
3
4
4
4 ,1
5
9 ,8
6
6 ,9
7
9
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 24-04-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
93
03
Giải bảy
657
976
Giải sáu
6695
1257
4117
7385
1121
2396
Giải năm
5117
3262
Giải bốn
38498
37488
57475
39568
85141
13433
71271
22710
38398
68474
87422
98369
49391
72499
Giải ba
20449
02165
86224
48734
Giải nhì
08401
59549
Giải nhất
80843
57919
Giải Đặc Biệt
572209
784089
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
01 ,93
17 ,70 ,9
21 ,2 ,4
334
41 ,9 ,39
57 ,7
68 ,52 ,9
75 ,16 ,4
885 ,9
93 ,5 ,86 ,8 ,1 ,9