Xổ Số Miền Trung ngày 24-05-2009

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
44
16
Giải bảy
229
310
Giải sáu
0976
4751
4111
0219
6481
6195
Giải năm
8710
1304
Giải bốn
03381
90600
46976
62001
11831
25430
04023
11367
79323
23155
72560
02797
26587
01094
Giải ba
73658
27774
73573
09539
Giải nhì
66082
94839
Giải nhất
09707
53607
Giải Đặc Biệt
90782
70883
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT – KH chính xác nhất
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 0 ,1 ,7 4 ,7
1 1 ,0 6 ,0 ,9
2 9 ,3 3
3 1 ,0 9 ,9
4 4
5 1 ,8 5
6 7 ,0
7 6 ,6 ,4 3
8 1 ,2 ,2 1 ,7 ,3
9 5 ,7 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 23-05-2009

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
72
15
57
Giải bảy
156
250
224
Giải sáu
7585
5977
1865
0891
3373
1703
6518
4642
7958
Giải năm
7894
6042
6369
Giải bốn
86398
39767
05087
71784
11890
01510
85574
43845
42350
14800
98180
63362
18736
58348
38492
65825
40741
94011
85570
71548
62586
Giải ba
98608
73599
31442
89668
91522
95193
Giải nhì
17918
55211
19301
Giải nhất
90323
18697
75581
Giải Đặc Biệt
95255
29159
29544
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 3 ,0 1
10 ,8 5 ,1 8 ,1
23 4 ,5 ,2
36
42 ,5 ,8 ,2 2 ,1 ,8 ,4
56 ,5 0 ,0 ,9 7 ,8
65 ,7 2 ,8 9
72 ,7 ,4 3 0
85 ,7 ,4 0 6 ,1
94 ,8 ,0 ,9 1 ,7 2 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 22-05-2009

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
06
57
Giải bảy
294
290
Giải sáu
8644
9732
4993
5707
2474
2703
Giải năm
2416
0377
Giải bốn
04736
66382
08996
53285
04021
69283
15910
15055
78705
52516
44138
32111
02425
01596
Giải ba
39693
86333
88093
55709
Giải nhì
12175
66862
Giải nhất
42661
26481
Giải Đặc Biệt
33971
00713
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06 7 ,3 ,5 ,9
16 ,0 6 ,1 ,3
21 5
32 ,6 ,3 8
44
57 ,5
61 2
75 ,1 4 ,7
82 ,5 ,3 1
94 ,3 ,6 ,3 0 ,6 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 21-05-2009

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
49
32
73
Giải bảy
647
411
003
Giải sáu
9178
4265
7020
9713
1337
1328
2679
9303
2596
Giải năm
2576
4959
0387
Giải bốn
54105
63183
90437
24778
98143
00591
35843
40968
82679
11233
25784
58550
89180
82675
41276
72153
20422
28738
06478
10129
66152
Giải ba
29854
57653
93893
28181
02261
19077
Giải nhì
89235
63038
62767
Giải nhất
68217
20930
30990
Giải Đặc Biệt
24896
81180
43948
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 3 ,3
17 1 ,3
20 8 2 ,9
37 ,5 2 ,7 ,3 ,8 ,0 8
49 ,7 ,3 ,3 8
54 ,3 9 ,0 3 ,2
65 8 1 ,7
78 ,6 ,8 9 ,5 3 ,9 ,6 ,8 ,7
83 4 ,0 ,1 ,0 7
91 ,6 3 6 ,0