Xổ Số Miền Trung ngày 27-03-2009

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
29
78
Giải bảy
770
991
Giải sáu
1057
5570
6857
9109
7030
9216
Giải năm
9999
1600
Giải bốn
00894
91680
27569
96252
85633
66037
49285
43181
45742
88041
09543
42039
10766
70386
Giải ba
58351
26089
43370
98516
Giải nhì
86208
87719
Giải nhất
16597
70032
Giải Đặc Biệt
80565
23187
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL – NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
089 ,0
16 ,6 ,9
29
33 ,70 ,9 ,2
42 ,1 ,3
57 ,7 ,2 ,1
69 ,56
70 ,08 ,0
80 ,5 ,91 ,6 ,7
99 ,4 ,71

Xổ Số Miền Trung ngày 26-03-2009

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
75
93
82
Giải bảy
958
987
949
Giải sáu
2207
6624
9791
1376
4958
0968
6277
7249
6902
Giải năm
9754
6109
1421
Giải bốn
92995
21422
75068
06014
37100
37077
71956
30299
83194
83348
58437
45244
19198
00210
15448
03674
32699
32533
65936
66142
11548
Giải ba
96810
07777
19399
38864
80348
48151
Giải nhì
40907
94186
08042
Giải nhất
54292
53609
20331
Giải Đặc Biệt
49457
97252
59194
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,0 ,79 ,92
14 ,00
24 ,21
373 ,6 ,1
48 ,49 ,9 ,8 ,2 ,8 ,8 ,2
58 ,4 ,6 ,78 ,21
688 ,4
75 ,7 ,767 ,4
87 ,62
91 ,5 ,23 ,9 ,4 ,8 ,99 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 25-03-2009

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
11
57
Giải bảy
283
032
Giải sáu
8425
4931
5536
6435
1272
1526
Giải năm
5921
6815
Giải bốn
17845
78231
21976
40034
71157
99125
34126
79729
87818
13470
82918
02378
88936
66930
Giải ba
93880
28464
61196
00790
Giải nhì
12896
68407
Giải nhất
65380
71765
Giải Đặc Biệt
80825
71035
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07
115 ,8 ,8
25 ,1 ,5 ,6 ,56 ,9
31 ,6 ,1 ,42 ,5 ,6 ,0 ,5
45
577
645
762 ,0 ,8
83 ,0 ,0
966 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 24-03-2009

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
03
86
Giải bảy
744
830
Giải sáu
4075
4061
3657
5611
0799
2491
Giải năm
3919
1130
Giải bốn
56493
94337
15815
97687
13428
61637
16780
55066
86058
88816
23317
38226
93501
03190
Giải ba
95807
34544
41253
48660
Giải nhì
86961
21947
Giải nhất
35151
25725
Giải Đặc Biệt
88102
40477
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
03 ,7 ,21
19 ,51 ,6 ,7
286 ,5
37 ,70 ,0
44 ,47
57 ,18 ,3
61 ,16 ,0
757
87 ,06
939 ,1 ,0