XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 22-05-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
94
81
Giải bảy
668
913
Giải sáu
4106
2753
0889
2313
8558
2147
Giải năm
7770
4235
Giải bốn
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
Giải ba
36464
35930
83888
79186
Giải nhì
69822
59932
Giải nhất
11207
26349
Giải Đặc Biệt
838784
516036
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
06 ,7
13 ,3 ,4 ,9
29 ,28
305 ,2 ,6
417 ,1 ,0 ,9
53 ,28
68 ,6 ,4
70 ,85
89 ,3 ,41 ,2 ,8 ,6
94 ,3

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 22-05-2023

Ngày: 22/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
81
Giải bảy
913
Giải sáu
2313
8558
2147
Giải năm
4235
Giải bốn
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
Giải ba
83888
79186
Giải nhì
59932
Giải nhất
26349
Giải Đặc biệt
516036
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,3 ,4 ,9
2
8
3
5 ,2 ,6
4
7 ,1 ,0 ,9
5
8
6
7
5
8
1 ,2 ,8 ,6
9
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,4
1
8 ,3
2
1 ,1
3
1
4
3 ,7
5
8 ,3
6
4
7
5 ,2 ,8
8
1 ,4
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 22-05-2023

Ngày: 22/05/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
94
Giải bảy
668
Giải sáu
4106
2753
0889
Giải năm
7770
Giải bốn
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
Giải ba
36464
35930
Giải nhì
69822
Giải nhất
11207
Giải Đặc biệt
838784
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7
1
2
9 ,2
3
0
4
1
5
3 ,2
6
8 ,6 ,4
7
0 ,8
8
9 ,3 ,4
9
4 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
4
1
5 ,2
2
5 ,9 ,8
3
9 ,6 ,8
4
5
0 ,6
6
0
7
6 ,7
8
8 ,2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 15-05-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
27
46
Giải bảy
105
929
Giải sáu
9998
8533
3437
3800
7922
9427
Giải năm
2331
5368
Giải bốn
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
Giải ba
74357
33155
71723
71451
Giải nhì
09348
72872
Giải nhất
91838
26828
Giải Đặc Biệt
331454
398038
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
050 ,5
15
279 ,2 ,7 ,9 ,3 ,8
33 ,7 ,1 ,88
40 ,4 ,5 ,86
59 ,7 ,5 ,48 ,4 ,5 ,1
678 ,6
72
87
987

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 15-05-2023

Ngày: 15/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
46
Giải bảy
929
Giải sáu
3800
7922
9427
Giải năm
5368
Giải bốn
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
Giải ba
71723
71451
Giải nhì
72872
Giải nhất
26828
Giải Đặc biệt
398038
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5
1
2
9 ,2 ,7 ,9 ,3 ,8
3
8
4
6
5
8 ,4 ,5 ,1
6
8 ,6
7
2
8
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
5
1
2 ,7
2
2
3
5
4
0 ,5
5
4 ,6
6
2 ,9
7
6 ,5 ,2 ,3
8
2 ,2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 15-05-2023

Ngày: 15/05/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
27
Giải bảy
105
Giải sáu
9998
8533
3437
Giải năm
2331
Giải bốn
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
Giải ba
74357
33155
Giải nhì
09348
Giải nhất
91838
Giải Đặc biệt
331454
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
5
2
7
3
3 ,7 ,1 ,8
4
0 ,4 ,5 ,8
5
9 ,7 ,5 ,4
6
7
7
8
7
9
8
ĐầuĐuôi
4
0
3
1
2
3
3
4 ,5
4
0 ,4 ,1 ,5
5
6
2 ,3 ,8 ,6 ,5
7
9 ,4 ,3
8
5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 08-05-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
67
62
Giải bảy
754
184
Giải sáu
3941
1176
0791
7165
5627
4036
Giải năm
1006
7672
Giải bốn
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
Giải ba
34103
05754
91607
38778
Giải nhì
67839
22660
Giải nhất
33711
77981
Giải Đặc Biệt
880883
690680
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
06 ,32 ,7
11
227 ,9
30 ,96
41
54 ,9 ,49 ,4
67 ,22 ,5 ,0 ,9 ,0
76 ,22 ,8
83 ,34 ,1 ,0
91 ,22

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 08-05-2023

Ngày: 08/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
62
Giải bảy
184
Giải sáu
7165
5627
4036
Giải năm
7672
Giải bốn
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
Giải ba
91607
38778
Giải nhì
22660
Giải nhất
77981
Giải Đặc biệt
690680
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
2
7 ,9
3
6
4
5
9 ,4
6
2 ,5 ,0 ,9 ,0
7
2 ,8
8
4 ,1 ,0
9
2
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,8
0
8
1
6 ,7 ,9 ,0
2
3
8 ,5
4
6
5
3
6
2 ,0
7
7
8
6 ,5 ,2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 08-05-2023

Ngày: 08/05/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
67
Giải bảy
754
Giải sáu
3941
1176
0791
Giải năm
1006
Giải bốn
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
Giải ba
34103
05754
Giải nhì
67839
Giải nhất
33711
Giải Đặc biệt
880883
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
1
2
2
3
0 ,9
4
1
5
4 ,9 ,4
6
7 ,2
7
6 ,2
8
3 ,3
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
3
0
4 ,9 ,1
1
9 ,7 ,2 ,6
2
8 ,0 ,8
3
5 ,5
4
5
7 ,0
6
6
7
8
5 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 01-05-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
87
15
Giải bảy
398
655
Giải sáu
2094
5823
2840
0798
1658
7543
Giải năm
6456
7702
Giải bốn
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
Giải ba
34375
14942
45347
28845
Giải nhì
24550
01586
Giải nhất
93683
94593
Giải Đặc Biệt
241733
804205
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
02 ,4 ,5
15
23 ,4 ,6
34 ,3
40 ,4 ,23 ,9 ,7 ,5
56 ,5 ,05 ,8
68
73 ,59
87 ,36
98 ,4 ,48 ,6 ,0 ,4 ,3