XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 29-11-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
51
19
Giải bảy
644
451
Giải sáu
6955
9700
2881
0157
9113
4046
Giải năm
9083
3119
Giải bốn
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
Giải ba
89516
90868
91221
41216
Giải nhì
48582
98406
Giải nhất
12281
69902
Giải Đặc Biệt
026335
581851
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
00 ,7 ,96 ,2
169 ,3 ,9 ,8 ,6 ,6
227 ,1
39 ,5
44 ,66
51 ,51 ,7 ,5 ,1
68 ,8
70
81 ,3 ,0 ,2 ,1
93 ,5

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
51
Giải bảy
644
Giải sáu
6955
9700
2881
Giải năm
9083
Giải bốn
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
Giải ba
89516
90868
Giải nhì
48582
Giải nhất
12281
Giải Đặc biệt
026335
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7 ,9
1
6
2
2
3
9 ,5
4
4 ,6
5
1 ,5
6
8 ,8
7
8
1 ,3 ,0 ,2 ,1
9
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
5 ,8 ,8
1
2 ,8
2
8
3
4
4
5 ,3
5
4 ,1
6
0
7
6 ,6
8
3 ,0
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
19
Giải bảy
451
Giải sáu
0157
9113
4046
Giải năm
3119
Giải bốn
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
Giải ba
91221
41216
Giải nhì
98406
Giải nhất
69902
Giải Đặc biệt
581851
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2
1
9 ,3 ,9 ,8 ,6 ,6
2
7 ,1
3
4
6
5
1 ,7 ,5 ,1
6
7
0
8
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,2 ,5
1
0
2
1 ,9
3
4
5 ,9
5
4 ,1 ,1 ,0
6
5 ,2
7
1
8
1 ,1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 22-11-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
55
16
Giải bảy
012
013
Giải sáu
8555
6931
4651
4062
7740
9167
Giải năm
8114
2403
Giải bốn
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
Giải ba
70852
80495
26817
60430
Giải nhì
45716
84911
Giải nhất
06270
48493
Giải Đặc Biệt
488771
897231
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,6
12 ,4 ,66 ,3 ,3 ,7 ,1
28 ,7
31 ,20 ,1
40
55 ,5 ,1 ,7 ,9 ,27
642 ,7
70 ,0 ,15
86 ,95
953

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
16
Giải bảy
013
Giải sáu
4062
7740
9167
Giải năm
2403
Giải bốn
03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
Giải ba
26817
60430
Giải nhì
84911
Giải nhất
48493
Giải Đặc biệt
897231
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
6 ,3 ,3 ,7 ,1
2
8 ,7
3
0 ,1
4
0
5
7
6
2 ,7
7
5
8
5
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
1 ,3
1
6
2
1 ,0 ,1 ,9
3
4
8 ,7
5
1 ,0
6
6 ,5 ,2 ,1
7
2
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
55
Giải bảy
012
Giải sáu
8555
6931
4651
Giải năm
8114
Giải bốn
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
Giải ba
70852
80495
Giải nhì
45716
Giải nhất
06270
Giải Đặc biệt
488771
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,4 ,6
2
3
1 ,2
4
5
5 ,5 ,1 ,7 ,9 ,2
6
4
7
0 ,0 ,1
8
6 ,9
9
5
ĐầuĐuôi
7 ,7
0
3 ,5 ,7
1
1 ,3 ,5
2
3
1 ,6
4
5 ,5 ,9
5
8 ,1
6
5
7
8
8 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 08-11-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
90
05
Giải bảy
608
596
Giải sáu
8210
3590
7762
1055
3413
8067
Giải năm
0472
4077
Giải bốn
36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
Giải ba
53662
21041
52382
39633
Giải nhì
04404
51305
Giải nhất
18180
47921
Giải Đặc Biệt
036018
319380
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,1 ,45 ,8 ,5
10 ,4 ,83
21
373
41
565 ,6
62 ,9 ,5 ,27 ,3
72 ,77
807 ,9 ,8 ,2 ,0
90 ,06 ,7

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 08-11-2021

Ngày: 08/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
05
Giải bảy
596
Giải sáu
1055
3413
8067
Giải năm
4077
Giải bốn
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
Giải ba
52382
39633
Giải nhì
51305
Giải nhất
47921
Giải Đặc biệt
319380
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,5
1
3
2
1
3
3
4
5
5 ,6
6
7 ,3
7
7
8
7 ,9 ,8 ,2 ,0
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
8
0
2
1
8
2
1 ,6 ,3
3
4
0 ,5 ,0
5
9 ,5
6
6 ,7 ,9 ,8
7
0 ,8
8
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 08-11-2021

Ngày: 08/11/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
90
Giải bảy
608
Giải sáu
8210
3590
7762
Giải năm
0472
Giải bốn
36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165
Giải ba
53662
21041
Giải nhì
04404
Giải nhất
18180
Giải Đặc biệt
036018
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1 ,4
1
0 ,4 ,8
2
3
7
4
1
5
6
6
2 ,9 ,5 ,2
7
2 ,7
8
0
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,9 ,8
0
0 ,4
1
6 ,7 ,6
2
3
1 ,0
4
6
5
5
6
7 ,3
7
0 ,1
8
6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 01-11-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
44
66
Giải bảy
304
365
Giải sáu
0018
5833
2944
6623
6721
2319
Giải năm
2591
9634
Giải bốn
32339
46548
51932
65764
62521
52180
30009
27871
71416
91080
56503
74296
78858
66738
Giải ba
77928
02535
75054
57884
Giải nhì
57701
53359
Giải nhất
83804
68424
Giải Đặc Biệt
992501
765334
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
04 ,9 ,1 ,4 ,13
189 ,6
21 ,83 ,1 ,4
33 ,9 ,2 ,54 ,8 ,4
44 ,4 ,8
58 ,4 ,9
646 ,5
71
800 ,4
916