XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 18-09-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
27
38
Giải bảy
126
296
Giải sáu
4985
6976
9871
4423
3251
2795
Giải năm
9685
2418
Giải bốn
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
Giải ba
32955
70010
03549
00582
Giải nhì
78620
18167
Giải nhất
16671
07816
Giải Đặc Biệt
612558
805515
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
07
18 ,0 8 ,5 ,6 ,5
27 ,6 ,0 3 ,8
38
42 9 ,9
56 ,5 ,8 1
63 ,7
76 ,1 ,1
85 ,5 ,4 ,2 5 ,6 ,1 ,2
96 6 ,5

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 18-09-2023

Ngày: 18/09/2023
Mã: XSPY
Giải tám
38
Giải bảy
296
Giải sáu
4423
3251
2795
Giải năm
2418
Giải bốn
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
Giải ba
03549
00582
Giải nhì
18167
Giải nhất
07816
Giải Đặc biệt
805515
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,5 ,6 ,5
2
3 ,8
3
8
4
9 ,9
5
1
6
3 ,7
7
8
5 ,6 ,1 ,2
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
0
5 ,8
1
8
2
2 ,6
3
4
9 ,8 ,1 ,1
5
9 ,8 ,1
6
6
7
3 ,1 ,2
8
4 ,4
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 18-09-2023

Ngày: 18/09/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
27
Giải bảy
126
Giải sáu
4985
6976
9871
Giải năm
9685
Giải bốn
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
Giải ba
32955
70010
Giải nhì
78620
Giải nhất
16671
Giải Đặc biệt
612558
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
8 ,0
2
7 ,6 ,0
3
4
2
5
6 ,5 ,8
6
7
6 ,1 ,1
8
5 ,5 ,4 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
7 ,7
1
4 ,8
2
3
8
4
8 ,8 ,5
5
2 ,7 ,9 ,5
6
2 ,0
7
1 ,5
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 11-09-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
28
99
Giải bảy
878
421
Giải sáu
3596
7058
5620
7882
5296
4816
Giải năm
6025
7923
Giải bốn
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
Giải ba
49291
89394
13529
14437
Giải nhì
57621
76009
Giải nhất
98481
46458
Giải Đặc Biệt
120125
063642
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
09
13 6 ,4
28 ,0 ,5 ,9 ,1 ,5 1 ,3 ,9
30 2 ,9 ,7
48 5 ,2
58 8
60 0
78 3
83 ,1 2 ,6
96 ,3 ,1 ,4 9 ,6

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 11-09-2023

Ngày: 11/09/2023
Mã: XSPY
Giải tám
99
Giải bảy
421
Giải sáu
7882
5296
4816
Giải năm
7923
Giải bốn
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
Giải ba
13529
14437
Giải nhì
76009
Giải nhất
46458
Giải Đặc biệt
063642
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
6 ,4
2
1 ,3 ,9
3
2 ,9 ,7
4
5 ,2
5
8
6
0
7
3
8
2 ,6
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
2
1
8 ,3 ,4
2
2 ,7
3
1
4
4
5
9 ,1 ,8
6
3
7
5
8
9 ,3 ,2 ,0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 11-09-2023

Ngày: 11/09/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
28
Giải bảy
878
Giải sáu
3596
7058
5620
Giải năm
6025
Giải bốn
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
Giải ba
49291
89394
Giải nhì
57621
Giải nhất
98481
Giải Đặc biệt
120125
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
3
2
8 ,0 ,5 ,9 ,1 ,5
3
0
4
8
5
8
6
0
7
8
8
3 ,1
9
6 ,3 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,6
0
9 ,2 ,8
1
2
8 ,9 ,1
3
9
4
2 ,2
5
9
6
7
2 ,7 ,5 ,4
8
2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 04-09-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
22
78
Giải bảy
889
757
Giải sáu
9707
3762
2979
4542
4527
1162
Giải năm
2714
1877
Giải bốn
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
Giải ba
28427
20934
35873
49759
Giải nhì
88379
21051
Giải nhất
14739
71606
Giải Đặc Biệt
507273
233556
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
07 ,4 2 ,6
14
22 ,7 7 ,5 ,7
34 ,9 3
40 2
51 7 ,9 ,1 ,6
62 ,6 2
79 ,6 ,9 ,3 8 ,7 ,6 ,3
89 ,6 1
90 1

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 04-09-2023

Ngày: 04/09/2023
Mã: XSPY
Giải tám
78
Giải bảy
757
Giải sáu
4542
4527
1162
Giải năm
1877
Giải bốn
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
Giải ba
35873
49759
Giải nhì
21051
Giải nhất
71606
Giải Đặc biệt
233556
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,6
1
2
7 ,5 ,7
3
3
4
2
5
7 ,9 ,1 ,6
6
2
7
8 ,7 ,6 ,3
8
1
9
1
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,5
1
4 ,6 ,0
2
3 ,7
3
4
2
5
7 ,0 ,5
6
5 ,2 ,7 ,2
7
7
8
5
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 04-09-2023

Ngày: 04/09/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
22
Giải bảy
889
Giải sáu
9707
3762
2979
Giải năm
2714
Giải bốn
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
Giải ba
28427
20934
Giải nhì
88379
Giải nhất
14739
Giải Đặc biệt
507273
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,4
1
4
2
2 ,7
3
4 ,9
4
0
5
1
6
2 ,6
7
9 ,6 ,9 ,3
8
9 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
5
1
2 ,6
2
7
3
1 ,0 ,3
4
5
6 ,7 ,8
6
0 ,2
7
8
8 ,7 ,7 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 28-08-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
27
99
Giải bảy
391
684
Giải sáu
4160
2650
7433
7100
1569
9478
Giải năm
0865
9331
Giải bốn
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
Giải ba
24600
02792
94088
54941
Giải nhì
55770
44475
Giải nhất
35241
31182
Giải Đặc Biệt
464825
047033
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
06 ,0 0
12
27 ,5 ,5
33 1 ,2 ,1 ,3
41 9 ,1 ,1
50 ,1
60 ,5 9 ,9
75 ,0 8 ,5
83 4 ,6 ,8 ,2
91 ,7 ,3 ,2 9