XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 17-01-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
80
47
Giải bảy
843
774
Giải sáu
0978
8741
1789
1624
2162
6558
Giải năm
5849
5240
Giải bốn
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
Giải ba
82863
70106
97887
00426
Giải nhì
74923
51397
Giải nhất
83843
87515
Giải Đặc Biệt
146131
126784
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
05 ,6
15
26 ,34 ,6
34 ,14 ,8
43 ,1 ,9 ,37 ,0
58
61 ,32
784
80 ,9 ,80 ,4 ,7 ,4
92 ,63 ,7 ,9 ,7

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 17-01-2022

Ngày: 17/01/2022
Mã: XSPY
Giải tám
47
Giải bảy
774
Giải sáu
1624
2162
6558
Giải năm
5240
Giải bốn
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
Giải ba
97887
00426
Giải nhì
51397
Giải nhất
87515
Giải Đặc biệt
126784
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5
2
4 ,6
3
4 ,8
4
7 ,0
5
8
6
2
7
4
8
0 ,4 ,7 ,4
9
3 ,7 ,9 ,7
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
1
6
2
9
3
7 ,2 ,3 ,8 ,8
4
1
5
2
6
4 ,9 ,8 ,9
7
5 ,3
8
9
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 17-01-2022

Ngày: 17/01/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
80
Giải bảy
843
Giải sáu
0978
8741
1789
Giải năm
5849
Giải bốn
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
Giải ba
82863
70106
Giải nhì
74923
Giải nhất
83843
Giải Đặc biệt
146131
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,6
1
2
6 ,3
3
4 ,1
4
3 ,1 ,9 ,3
5
6
1 ,3
7
8
8
0 ,9 ,8
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,6 ,3
1
9
2
4 ,6 ,2 ,4
3
3
4
0
5
2 ,9 ,0
6
7
7 ,8
8
8 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 10-01-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
72
61
Giải bảy
322
802
Giải sáu
2495
6892
2410
5679
0649
4398
Giải năm
7368
6139
Giải bốn
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
Giải ba
87752
60201
26592
35817
Giải nhì
24456
66558
Giải nhất
90341
64382
Giải Đặc Biệt
609738
214495
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
012 ,9 ,4
10 ,2 ,27
22 ,5
389
419
54 ,2 ,68
681 ,0
72 ,49 ,3 ,2
85 ,40 ,2
95 ,28 ,6 ,2 ,5

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 10-01-2022

Ngày: 10/01/2022
Mã: XSPY
Giải tám
61
Giải bảy
802
Giải sáu
5679
0649
4398
Giải năm
6139
Giải bốn
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
Giải ba
26592
35817
Giải nhì
66558
Giải nhất
64382
Giải Đặc biệt
214495
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,4
1
7
2
3
9
4
9
5
8
6
1 ,0
7
9 ,3 ,2
8
0 ,2
9
8 ,6 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,6
0
6
1
0 ,7 ,9 ,8
2
7
3
0
4
9
5
9
6
1
7
9 ,5
8
7 ,4 ,3 ,0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 10-01-2022

Ngày: 10/01/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
72
Giải bảy
322
Giải sáu
2495
6892
2410
Giải năm
7368
Giải bốn
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
Giải ba
87752
60201
Giải nhì
24456
Giải nhất
90341
Giải Đặc biệt
609738
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
0 ,2 ,2
2
2 ,5
3
8
4
1
5
4 ,2 ,6
6
8
7
2 ,4
8
5 ,4
9
5 ,2
ĐầuĐuôi
1
0
0 ,4
1
7 ,2 ,9 ,1 ,1 ,5
2
3
5 ,7 ,8
4
9 ,2 ,8
5
5
6
7
6 ,3
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 27-12-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
18
13
Giải bảy
977
809
Giải sáu
1193
9495
4513
3718
2623
4910
Giải năm
2284
2079
Giải bốn
54378
12772
45217
82256
30246
24365
15090
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
Giải ba
46194
53708
90054
28043
Giải nhì
29937
57984
Giải nhất
96925
39605
Giải Đặc Biệt
851469
633293
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
089 ,5
18 ,3 ,73 ,8 ,0 ,3 ,6
253
37
469 ,0 ,3
564
65 ,95 ,2 ,7
77 ,8 ,29
844
93 ,5 ,0 ,43

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 27-12-2021

Ngày: 27/12/2021
Mã: XSPY
Giải tám
13
Giải bảy
809
Giải sáu
3718
2623
4910
Giải năm
2079
Giải bốn
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
Giải ba
90054
28043
Giải nhì
57984
Giải nhất
39605
Giải Đặc biệt
633293
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5
1
3 ,8 ,0 ,3 ,6
2
3
3
4
9 ,0 ,3
5
4
6
5 ,2 ,7
7
9
8
4
9
3
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
1
6
2
1 ,2 ,1 ,4 ,9
3
5 ,8
4
6 ,0
5
1
6
6
7
1
8
0 ,7 ,4
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 27-12-2021

Ngày: 27/12/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
18
Giải bảy
977
Giải sáu
1193
9495
4513
Giải năm
2284
Giải bốn
54378
12772
45217
82256
30246
24365
15090
Giải ba
46194
53708
Giải nhì
29937
Giải nhất
96925
Giải Đặc biệt
851469
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
8 ,3 ,7
2
5
3
7
4
6
5
6
6
5 ,9
7
7 ,8 ,2
8
4
9
3 ,5 ,0 ,4
ĐầuĐuôi
9
0
1
7
2
9 ,1
3
8 ,9
4
9 ,6 ,2
5
5 ,4
6
7 ,1 ,3
7
1 ,7 ,0
8
6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-12-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
52
12
Giải bảy
407
176
Giải sáu
1047
7938
3842
0536
2114
5723
Giải năm
0818
1306
Giải bốn
61578
46736
89445
34087
64659
84855
61685
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
Giải ba
28693
42336
52495
53358
Giải nhì
75417
85529
Giải nhất
01480
51635
Giải Đặc Biệt
409145
961260
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
076
18 ,72 ,4 ,5
23 ,9
38 ,6 ,66 ,4 ,5
47 ,2 ,5 ,52
52 ,9 ,55 ,2 ,5 ,8
60
786
87 ,5 ,0
932 ,5