XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 16-05-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
99
52
Giải bảy
141
910
Giải sáu
8249
6002
4555
2167
9039
8228
Giải năm
4684
2148
Giải bốn
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
Giải ba
44291
82333
68978
40626
Giải nhì
74543
91641
Giải nhất
03414
59564
Giải Đặc Biệt
107868
691089
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
02
140 ,6 ,5
218 ,6
38 ,39 ,2 ,5
41 ,9 ,1 ,38 ,1
55 ,72
62 ,87 ,4
74 ,38 ,8
847 ,3 ,9
99 ,1

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSPY
Giải tám
52
Giải bảy
910
Giải sáu
2167
9039
8228
Giải năm
2148
Giải bốn
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
Giải ba
68978
40626
Giải nhì
91641
Giải nhất
59564
Giải Đặc biệt
691089
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,6 ,5
2
8 ,6
3
9 ,2 ,5
4
8 ,1
5
2
6
7 ,4
7
8 ,8
8
7 ,3 ,9
9
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
5 ,3
2
8
3
6
4
3 ,1
5
1 ,2
6
6 ,8
7
2 ,4 ,7 ,7
8
3 ,8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
99
Giải bảy
141
Giải sáu
8249
6002
4555
Giải năm
4684
Giải bốn
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
Giải ba
44291
82333
Giải nhì
74543
Giải nhất
03414
Giải Đặc biệt
107868
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
4
2
1
3
8 ,3
4
1 ,9 ,1 ,3
5
5 ,7
6
2 ,8
7
4 ,3
8
4
9
9 ,1
ĐầuĐuôi
0
4 ,2 ,4 ,9
1
0 ,6
2
7 ,3 ,4
3
8 ,7 ,1
4
5
5
6
5
7
3 ,6
8
9 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 09-05-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
89
52
Giải bảy
623
910
Giải sáu
5611
3801
8714
2167
9039
8228
Giải năm
8572
2148
Giải bốn
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
Giải ba
47032
88516
68978
40626
Giải nhì
29439
91641
Giải nhất
06072
59564
Giải Đặc Biệt
072572
691089
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
01
11 ,4 ,4 ,60 ,6 ,5
238 ,6
30 ,2 ,2 ,99 ,2 ,5
428 ,1
52
67 ,4
72 ,8 ,2 ,28 ,8
89 ,07 ,3 ,9
94

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 09-05-2022

Ngày: 09/05/2022
Mã: XSPY
Giải tám
52
Giải bảy
910
Giải sáu
2167
9039
8228
Giải năm
2148
Giải bốn
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
Giải ba
68978
40626
Giải nhì
91641
Giải nhất
59564
Giải Đặc biệt
691089
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,6 ,5
2
8 ,6
3
9 ,2 ,5
4
8 ,1
5
2
6
7 ,4
7
8 ,8
8
7 ,3 ,9
9
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
5 ,3
2
8
3
6
4
3 ,1
5
1 ,2
6
6 ,8
7
2 ,4 ,7 ,7
8
3 ,8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 09-05-2022

Ngày: 09/05/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
89
Giải bảy
623
Giải sáu
5611
3801
8714
Giải năm
8572
Giải bốn
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
Giải ba
47032
88516
Giải nhì
29439
Giải nhất
06072
Giải Đặc biệt
072572
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
1 ,4 ,4 ,6
2
3
3
0 ,2 ,2 ,9
4
2
5
6
7
2 ,8 ,2 ,2
8
9 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
8 ,3
0
1 ,0
1
7 ,4 ,3 ,3 ,7 ,7
2
2
3
1 ,9 ,1
4
5
1
6
7
7
8
8 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 02-05-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
82
96
Giải bảy
963
134
Giải sáu
2494
5835
0352
0652
2988
1741
Giải năm
6621
9215
Giải bốn
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
Giải ba
35844
26814
13359
10758
Giải nhì
12412
40671
Giải nhất
83013
11237
Giải Đặc Biệt
884963
148942
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03
19 ,4 ,2 ,35
216 ,6
354 ,7 ,7
40 ,1 ,41 ,2
522 ,9 ,8
63 ,7 ,1 ,30 ,8
721
828
94 ,66 ,2

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 02-05-2022

Ngày: 02/05/2022
Mã: XSPY
Giải tám
96
Giải bảy
134
Giải sáu
0652
2988
1741
Giải năm
9215
Giải bốn
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
Giải ba
13359
10758
Giải nhì
40671
Giải nhất
11237
Giải Đặc biệt
148942
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
5
2
6 ,6
3
4 ,7 ,7
4
1 ,2
5
2 ,9 ,8
6
0 ,8
7
1
8
8
9
6 ,2
ĐầuĐuôi
6
0
4 ,7
1
5 ,9 ,4
2
0
3
3
4
1
5
9 ,2 ,2
6
3 ,3
7
8 ,6 ,5
8
5
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 02-05-2022

Ngày: 02/05/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
82
Giải bảy
963
Giải sáu
2494
5835
0352
Giải năm
6621
Giải bốn
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
Giải ba
35844
26814
Giải nhì
12412
Giải nhất
83013
Giải Đặc biệt
884963
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,4 ,2 ,3
2
1
3
5
4
0 ,1 ,4
5
2
6
3 ,7 ,1 ,3
7
2
8
2
9
4 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
2 ,6 ,4
1
8 ,5 ,7 ,1
2
6 ,1 ,6
3
9 ,4 ,1
4
3
5
9
6
6
7
8
1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 25-04-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
34
99
Giải bảy
420
465
Giải sáu
1051
4393
0206
6314
8070
7254
Giải năm
2829
3587
Giải bốn
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345
Giải ba
23974
80975
26598
27162
Giải nhì
45633
83886
Giải nhất
03543
82743
Giải Đặc Biệt
606627
191534
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
06 ,0
174 ,8 ,0
20 ,9 ,0 ,7
34 ,39 ,4
435 ,3
514
65 ,2
79 ,6 ,4 ,50 ,3
877 ,2 ,6
93 ,89 ,1 ,8