XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 25-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
98
46
Giải bảy
040
465
Giải sáu
5937
2136
6111
9646
9606
3729
Giải năm
5665
2295
Giải bốn
76915
93641
84418
13226
49106
21276
60171
76748
49074
72487
04041
66833
93638
81783
Giải ba
55851
21399
82997
95515
Giải nhì
02941
00108
Giải nhất
72068
10313
Giải Đặc Biệt
006272
404590
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
06 6 ,8
11 ,5 ,8 5 ,3
26 9
37 ,6 3 ,8
40 ,1 ,1 6 ,6 ,8 ,1
51
65 ,8 5
76 ,1 ,2 4
87 ,3
98 ,9 5 ,7 ,0

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSPY
Giải tám
46
Giải bảy
465
Giải sáu
9646
9606
3729
Giải năm
2295
Giải bốn
76748
49074
72487
04041
66833
93638
81783
Giải ba
82997
95515
Giải nhì
00108
Giải nhất
10313
Giải Đặc biệt
404590
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8
1
5 ,3
2
9
3
3 ,8
4
6 ,6 ,8 ,1
5
6
5
7
4
8
7 ,3
9
5 ,7 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
4
1
2
3 ,8 ,1
3
7
4
6 ,9 ,1
5
4 ,4 ,0
6
8 ,9
7
4 ,3 ,0
8
2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
98
Giải bảy
040
Giải sáu
5937
2136
6111
Giải năm
5665
Giải bốn
76915
93641
84418
13226
49106
21276
60171
Giải ba
55851
21399
Giải nhì
02941
Giải nhất
72068
Giải Đặc biệt
006272
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
1 ,5 ,8
2
6
3
7 ,6
4
0 ,1 ,1
5
1
6
5 ,8
7
6 ,1 ,2
8
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
1 ,4 ,7 ,5 ,4
1
7
2
3
4
6 ,1
5
3 ,2 ,0 ,7
6
3
7
9 ,1 ,6
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 18-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
38
44
Giải bảy
029
372
Giải sáu
3838
7667
3565
0663
7825
0578
Giải năm
7711
4978
Giải bốn
26582
39089
97587
01250
79080
98404
37191
54024
79469
09832
00953
97760
74355
74080
Giải ba
50217
89902
57945
22565
Giải nhì
98704
75624
Giải nhất
99576
70729
Giải Đặc Biệt
059261
747637
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
04 ,2 ,4
11 ,7
29 5 ,4 ,4 ,9
38 ,8 2 ,7
44 ,5
50 3 ,5
67 ,5 ,1 3 ,9 ,0 ,5
76 2 ,8 ,8
82 ,9 ,7 ,0 0
91

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSPY
Giải tám
44
Giải bảy
372
Giải sáu
0663
7825
0578
Giải năm
4978
Giải bốn
54024
79469
09832
00953
97760
74355
74080
Giải ba
57945
22565
Giải nhì
75624
Giải nhất
70729
Giải Đặc biệt
747637
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
5 ,4 ,4 ,9
3
2 ,7
4
4 ,5
5
3 ,5
6
3 ,9 ,0 ,5
7
2 ,8 ,8
8
0
9
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
1
7 ,3
2
6 ,5
3
4 ,2 ,2
4
2 ,5 ,4 ,6
5
6
3
7
7 ,7
8
6 ,2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
38
Giải bảy
029
Giải sáu
3838
7667
3565
Giải năm
7711
Giải bốn
26582
39089
97587
01250
79080
98404
37191
Giải ba
50217
89902
Giải nhì
98704
Giải nhất
99576
Giải Đặc biệt
059261
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,2 ,4
1
1 ,7
2
9
3
8 ,8
4
5
0
6
7 ,5 ,1
7
6
8
2 ,9 ,7 ,0
9
1
ĐầuĐuôi
5 ,8
0
1 ,9 ,6
1
8 ,0
2
3
0 ,0
4
6
5
7
6
6 ,8 ,1
7
3 ,3
8
2 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 11-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
75
65
Giải bảy
220
359
Giải sáu
3971
2623
2784
5025
9707
3995
Giải năm
1579
5422
Giải bốn
15203
76005
95047
43729
21198
84835
30650
60939
62468
33562
23894
68090
05758
18101
Giải ba
85909
41756
94718
04752
Giải nhì
10094
74529
Giải nhất
09641
08659
Giải Đặc Biệt
481192
793798
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,5 ,9 7 ,1
18
20 ,3 ,9 5 ,2 ,9
35 9
47 ,1
50 ,6 9 ,8 ,2 ,9
65 ,8 ,2
75 ,1 ,9
84
98 ,4 ,2 5 ,4 ,0 ,8

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 11-05-2020

Ngày: 11/05/2020
Mã: XSPY
Giải tám
65
Giải bảy
359
Giải sáu
5025
9707
3995
Giải năm
5422
Giải bốn
60939
62468
33562
23894
68090
05758
18101
Giải ba
94718
04752
Giải nhì
74529
Giải nhất
08659
Giải Đặc biệt
793798
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,1
1
8
2
5 ,2 ,9
3
9
4
5
9 ,8 ,2 ,9
6
5 ,8 ,2
7
8
9
5 ,4 ,0 ,8
ĐầuĐuôi
9
0
0
1
2 ,6 ,5
2
3
9
4
6 ,2 ,9
5
6
0
7
6 ,5 ,1 ,9
8
5 ,3 ,2 ,5
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 11-05-2020

Ngày: 11/05/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
75
Giải bảy
220
Giải sáu
3971
2623
2784
Giải năm
1579
Giải bốn
15203
76005
95047
43729
21198
84835
30650
Giải ba
85909
41756
Giải nhì
10094
Giải nhất
09641
Giải Đặc biệt
481192
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5 ,9
1
2
0 ,3 ,9
3
5
4
7 ,1
5
0 ,6
6
7
5 ,1 ,9
8
4
9
8 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
7 ,4
1
9
2
2 ,0
3
8 ,9
4
7 ,0 ,3
5
5
6
4
7
9
8
7 ,2 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 04-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
17
63
Giải bảy
809
330
Giải sáu
0331
8686
2980
9152
7845
1018
Giải năm
1955
7141
Giải bốn
00664
01100
32781
98902
25556
03671
87588
47035
10145
14664
62145
17779
59699
42599
Giải ba
34456
56496
75080
08017
Giải nhì
83146
67610
Giải nhất
14610
23552
Giải Đặc Biệt
550668
477213
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
09 ,0 ,2
17 ,0 8 ,7 ,0 ,3
2
31 0 ,5
46 5 ,1 ,5 ,5
55 ,6 ,6 2 ,2
64 ,8 3 ,4
71 9
86 ,0 ,1 ,8 0
96 9 ,9