XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 15-08-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
01
20
Giải bảy
134
990
Giải sáu
9566
3055
4835
3385
3835
9652
Giải năm
7041
5515
Giải bốn
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692
Giải ba
80186
17618
12569
16051
Giải nhì
26002
21243
Giải nhất
43396
76359
Giải Đặc Biệt
185346
838207
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
01 ,9 ,22 ,7
185 ,2
20
34 ,55
41 ,7 ,2 ,61 ,3
552 ,6 ,1 ,9
66 ,5 ,8 ,67 ,9
7
85 ,65 ,4
960 ,2

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 15-08-2022

Ngày: 15/08/2022
Mã: XSPY
Giải tám
20
Giải bảy
990
Giải sáu
3385
3835
9652
Giải năm
5515
Giải bốn
87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692
Giải ba
12569
16051
Giải nhì
21243
Giải nhất
76359
Giải Đặc biệt
838207
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
5 ,2
2
0
3
5
4
1 ,3
5
2 ,6 ,1 ,9
6
7 ,9
7
8
5 ,4
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
4 ,5
1
5 ,1 ,0 ,9
2
4
3
8
4
8 ,3 ,1
5
5
6
6 ,0
7
8
6 ,5
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 15-08-2022

Ngày: 15/08/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
01
Giải bảy
134
Giải sáu
9566
3055
4835
Giải năm
7041
Giải bốn
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
Giải ba
80186
17618
Giải nhì
26002
Giải nhất
43396
Giải Đặc biệt
185346
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9 ,2
1
8
2
3
4 ,5
4
1 ,7 ,2 ,6
5
5
6
6 ,5 ,8 ,6
7
8
5 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
0
0 ,4
1
4 ,0
2
3
3
4
5 ,3 ,8 ,6
5
6 ,6 ,8 ,9 ,4
6
4
7
6 ,1
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 08-08-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
25
90
Giải bảy
499
036
Giải sáu
7561
4686
7830
4100
4896
4461
Giải năm
6453
7698
Giải bốn
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
Giải ba
90791
02052
14552
34562
Giải nhì
98266
39837
Giải nhất
74551
33929
Giải Đặc Biệt
552158
639157
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
00 ,3
17 ,7
259
30 ,8 ,76 ,1 ,7
44 ,68 ,4
53 ,2 ,1 ,82 ,7
61 ,61 ,2
780
86
99 ,10 ,6 ,8 ,6 ,2

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 08-08-2022

Ngày: 08/08/2022
Mã: XSPY
Giải tám
90
Giải bảy
036
Giải sáu
4100
4896
4461
Giải năm
7698
Giải bốn
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
Giải ba
14552
34562
Giải nhì
39837
Giải nhất
33929
Giải Đặc biệt
639157
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
2
9
3
6 ,1 ,7
4
8 ,4
5
2 ,7
6
1 ,2
7
0
8
9
0 ,6 ,8 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,7
0
6 ,3
1
9 ,5 ,6
2
0
3
4
4
5
3 ,9 ,9
6
3 ,5
7
9 ,4
8
2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 08-08-2022

Ngày: 08/08/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
25
Giải bảy
499
Giải sáu
7561
4686
7830
Giải năm
6453
Giải bốn
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
Giải ba
90791
02052
Giải nhì
98266
Giải nhất
74551
Giải Đặc biệt
552158
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,7
2
5
3
0 ,8 ,7
4
4 ,6
5
3 ,2 ,1 ,8
6
1 ,6
7
8
8
6
9
9 ,1
ĐầuĐuôi
3
0
6 ,9 ,5
1
5
2
5
3
4
4
2
5
8 ,4 ,6
6
1 ,1 ,3
7
3 ,7 ,5
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 01-08-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
51
90
Giải bảy
149
473
Giải sáu
4957
5451
2330
0950
1855
1774
Giải năm
8095
6655
Giải bốn
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
13814
75110
95804
33808
61480
93693
71551
Giải ba
97497
62694
36858
15696
Giải nhì
67713
87735
Giải nhất
61520
66227
Giải Đặc Biệt
985387
406462
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
074 ,8
19 ,34 ,0
29 ,07
30 ,95
49
51 ,7 ,1 ,50 ,5 ,5 ,1 ,8
62 ,42
73 ,4
870
95 ,7 ,40 ,3 ,6

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 01-08-2022

Ngày: 01/08/2022
Mã: XSPY
Giải tám
90
Giải bảy
473
Giải sáu
0950
1855
1774
Giải năm
6655
Giải bốn
13814
75110
95804
33808
61480
93693
71551
Giải ba
36858
15696
Giải nhì
87735
Giải nhất
66227
Giải Đặc biệt
406462
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
4 ,0
2
7
3
5
4
5
0 ,5 ,5 ,1 ,8
6
2
7
3 ,4
8
0
9
0 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,1 ,8
0
5
1
6
2
7 ,9
3
7 ,1 ,0
4
5 ,5 ,3
5
9
6
2
7
0 ,5
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 01-08-2022

Ngày: 01/08/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
51
Giải bảy
149
Giải sáu
4957
5451
2330
Giải năm
8095
Giải bốn
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
Giải ba
97497
62694
Giải nhì
67713
Giải nhất
61520
Giải Đặc biệt
985387
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
9 ,3
2
9 ,0
3
0 ,9
4
9
5
1 ,7 ,1 ,5
6
2 ,4
7
8
7
9
5 ,7 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
5 ,5
1
6
2
1
3
6 ,9
4
9 ,5
5
6
5 ,0 ,9 ,8
7
8
4 ,3 ,1 ,2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 11-07-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
15
18
Giải bảy
874
129
Giải sáu
9220
9901
9922
1548
0308
8392
Giải năm
2160
7632
Giải bốn
98464
05308
93113
64342
90190
46078
24154
93710
29795
95475
08781
76207
03809
06353
Giải ba
41700
75039
00056
95511
Giải nhì
87642
92438
Giải nhất
85257
83219
Giải Đặc Biệt
546784
131420
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
01 ,8 ,08 ,7 ,9
15 ,38 ,0 ,1 ,9
20 ,29 ,0
392 ,8
42 ,28
54 ,73 ,6
60 ,4
74 ,85
841
902 ,5