XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 10-05-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
36
80
Giải bảy
496
616
Giải sáu
1985
3055
1375
0598
9331
8705
Giải năm
3935
5993
Giải bốn
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
Giải ba
47997
07658
57062
15209
Giải nhì
66778
91579
Giải nhất
68373
93659
Giải Đặc Biệt
239950
952255
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
065 ,9
16 ,9 ,4
215
36 ,5 ,4 ,71 ,6
499 ,8
55 ,8 ,08 ,9 ,5
62
75 ,8 ,7 ,8 ,39
850
96 ,78 ,3

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: XSQNM
Giải tám
80
Giải bảy
616
Giải sáu
0598
9331
8705
Giải năm
5993
Giải bốn
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
Giải ba
57062
15209
Giải nhì
91579
Giải nhất
93659
Giải Đặc biệt
952255
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9
1
6 ,9 ,4
2
5
3
1 ,6
4
9 ,8
5
8 ,9 ,5
6
2
7
9
8
0
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
8
0
3
1
6
2
9
3
1
4
0 ,2 ,5
5
1 ,3
6
7
9 ,5 ,4
8
1 ,4 ,0 ,7 ,5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
36
Giải bảy
496
Giải sáu
1985
3055
1375
Giải năm
3935
Giải bốn
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
Giải ba
47997
07658
Giải nhì
66778
Giải nhất
68373
Giải Đặc biệt
239950
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
1
3
6 ,5 ,4 ,7
4
9
5
5 ,8 ,0
6
7
5 ,8 ,7 ,8 ,3
8
5
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
5
0
2
1
2
7
3
3
4
8 ,5 ,7 ,3
5
3 ,9 ,0
6
3 ,7 ,9
7
7 ,5 ,7
8
4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 03-05-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
34
87
Giải bảy
250
565
Giải sáu
0944
4917
2435
9722
5896
1251
Giải năm
2068
0827
Giải bốn
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
Giải ba
03309
37845
39464
04684
Giải nhì
75193
04709
Giải nhất
71585
61806
Giải Đặc Biệt
260528
229038
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04 ,93 ,0 ,1 ,9 ,6
17
22 ,82 ,7
34 ,5 ,27 ,2 ,8
44 ,2 ,5 ,56
501
68 ,15 ,4
7
857 ,4
98 ,36 ,8

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 03-05-2022

Ngày: 03/05/2022
Mã: XSQNM
Giải tám
87
Giải bảy
565
Giải sáu
9722
5896
1251
Giải năm
0827
Giải bốn
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
Giải ba
39464
04684
Giải nhì
04709
Giải nhất
61806
Giải Đặc biệt
229038
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0 ,1 ,9 ,6
1
2
2 ,7
3
7 ,2 ,8
4
6
5
1
6
5 ,4
7
8
7 ,4
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
0
0
5 ,0
1
2 ,3
2
0
3
6 ,8
4
6
5
9 ,4 ,0
6
8 ,2 ,3
7
9 ,3
8
0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 03-05-2022

Ngày: 03/05/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
34
Giải bảy
250
Giải sáu
0944
4917
2435
Giải năm
2068
Giải bốn
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
Giải ba
03309
37845
Giải nhì
75193
Giải nhất
71585
Giải Đặc biệt
260528
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9
1
7
2
2 ,8
3
4 ,5 ,2
4
4 ,2 ,5 ,5
5
0
6
8 ,1
7
8
5
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
6
1
3 ,2 ,4
2
9
3
3 ,4 ,0
4
3 ,4 ,4 ,8
5
6
1
7
6 ,9 ,2
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 26-04-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
63
24
Giải bảy
500
381
Giải sáu
6325
0141
3322
6790
9564
7278
Giải năm
9102
6473
Giải bốn
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
Giải ba
42256
57098
38688
70408
Giải nhì
53728
37827
Giải nhất
25193
87106
Giải Đặc Biệt
243417
153349
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
00 ,2 ,0 ,48 ,6
19 ,7
25 ,2 ,84 ,7
39
413 ,9
53 ,7 ,65
634 ,3
78 ,3 ,5
841 ,9 ,8 ,8
98 ,30 ,3

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 26-04-2022

Ngày: 26/04/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
63
Giải bảy
500
Giải sáu
6325
0141
3322
Giải năm
9102
Giải bốn
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
Giải ba
42256
57098
Giải nhì
53728
Giải nhất
25193
Giải Đặc biệt
243417
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,0 ,4
1
9 ,7
2
5 ,2 ,8
3
9
4
1
5
3 ,7 ,6
6
3
7
8
4
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
4
1
2 ,0
2
6 ,5 ,9
3
0 ,8
4
2
5
5
6
5 ,1
7
9 ,2
8
1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 26-04-2022

Ngày: 26/04/2022
Mã: XSQNM
Giải tám
24
Giải bảy
381
Giải sáu
6790
9564
7278
Giải năm
6473
Giải bốn
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
Giải ba
38688
70408
Giải nhì
37827
Giải nhất
87106
Giải Đặc biệt
153349
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,6
1
2
4 ,7
3
4
3 ,9
5
5
6
4 ,3
7
8 ,3 ,5
8
1 ,9 ,8 ,8
9
0 ,3
ĐầuĐuôi
9
0
8
1
2
7 ,6 ,4 ,9
3
2 ,6
4
7 ,5
5
0
6
2
7
7 ,8 ,8 ,0
8
8 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 19-04-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
95
74
Giải bảy
485
314
Giải sáu
4891
7075
5895
2739
5297
0555
Giải năm
2056
9670
Giải bốn
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
Giải ba
90497
33549
88002
64970
Giải nhì
19422
42647
Giải nhất
22959
09065
Giải Đặc Biệt
636450
301158
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
082
14 ,5
27 ,2 ,25 ,5
369
44 ,97 ,2 ,7
56 ,0 ,7 ,9 ,05 ,8
65
754 ,0 ,0
85
95 ,1 ,5 ,77 ,1 ,9