XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 30-05-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
64
33
Giải bảy
562
811
Giải sáu
7608
4683
4082
3664
1192
6961
Giải năm
9876
6485
Giải bốn
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải ba
01846
41627
49286
16509
Giải nhì
43852
92125
Giải nhất
11762
49034
Giải Đặc Biệt
858571
171896
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
08 ,09 ,9
111
29 ,75
353 ,4
46
528 ,1 ,1
64 ,2 ,8 ,24 ,1
76 ,5 ,16
83 ,2 ,45 ,3 ,9 ,6
92 ,6

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
33
Giải bảy
811
Giải sáu
3664
1192
6961
Giải năm
6485
Giải bốn
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải ba
49286
16509
Giải nhì
92125
Giải nhất
49034
Giải Đặc biệt
171896
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
1
2
5
3
3 ,4
4
5
8 ,1 ,1
6
4 ,1
7
6
8
5 ,3 ,9 ,6
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,5 ,5
1
9
2
3 ,8
3
6 ,3
4
8 ,2
5
7 ,8 ,9
6
7
5
8
0 ,8 ,0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
64
Giải bảy
562
Giải sáu
7608
4683
4082
Giải năm
9876
Giải bốn
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
Giải ba
01846
41627
Giải nhì
43852
Giải nhất
11762
Giải Đặc biệt
858571
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,0
1
1
2
9 ,7
3
5
4
6
5
2
6
4 ,2 ,8 ,2
7
6 ,5 ,1
8
3 ,2 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
1 ,7
1
6 ,8 ,5 ,6
2
8
3
6 ,8
4
7 ,3
5
7 ,4
6
2
7
0 ,6
8
2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 23-05-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
79
11
Giải bảy
392
217
Giải sáu
0721
1447
6298
7667
4771
5359
Giải năm
3827
9141
Giải bốn
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
Giải ba
29561
29932
47803
36302
Giải nhì
68189
19892
Giải nhất
11473
64988
Giải Đặc Biệt
762976
370560
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
07 ,3 ,2
11 ,7 ,0
21 ,7 ,11
32
47 ,41 ,3 ,4
549
67 ,9 ,3 ,4 ,17 ,0
79 ,3 ,61 ,2
898
92 ,81 ,2

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 23-05-2023

Ngày: 23/05/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
11
Giải bảy
217
Giải sáu
7667
4771
5359
Giải năm
9141
Giải bốn
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
Giải ba
47803
36302
Giải nhì
19892
Giải nhất
64988
Giải Đặc biệt
370560
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,2
1
1 ,7 ,0
2
1
3
4
1 ,3 ,4
5
9
6
7 ,0
7
1 ,2
8
8
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
1 ,7 ,4 ,2 ,9
1
7 ,0 ,9
2
4 ,0
3
4
4
5
6
1 ,6 ,0
7
8
8
5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 23-05-2023

Ngày: 23/05/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
79
Giải bảy
392
Giải sáu
0721
1447
6298
Giải năm
3827
Giải bốn
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
Giải ba
29561
29932
Giải nhì
68189
Giải nhất
11473
Giải Đặc biệt
762976
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
1 ,7 ,1
3
2
4
7 ,4
5
4
6
7 ,9 ,3 ,4 ,1
7
9 ,3 ,6
8
9
9
2 ,8
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,6
1
9 ,3
2
6 ,7
3
4 ,5 ,6
4
5
7
6
4 ,2 ,6
7
9
8
7 ,6 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 16-05-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
10
21
Giải bảy
388
196
Giải sáu
2706
8791
6723
6061
9268
2401
Giải năm
9879
3326
Giải bốn
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
Giải ba
70841
77548
65910
01370
Giải nhì
47626
92656
Giải nhất
92326
42234
Giải Đặc Biệt
290213
344582
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
061 ,8
10 ,30
23 ,9 ,6 ,61 ,6
38 ,6 ,4
41 ,8
58 ,5 ,7 ,6
62 ,31 ,8
79 ,80
88 ,54 ,2
91 ,4 ,06

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 16-05-2023

Ngày: 16/05/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
21
Giải bảy
196
Giải sáu
6061
9268
2401
Giải năm
3326
Giải bốn
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
Giải ba
65910
01370
Giải nhì
92656
Giải nhất
42234
Giải Đặc biệt
344582
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8
1
0
2
1 ,6
3
8 ,6 ,4
4
5
8 ,5 ,7 ,6
6
1 ,8
7
0
8
4 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
2 ,6 ,0
1
8
2
3
8 ,3
4
5
5
9 ,2 ,3 ,5
6
5
7
6 ,5 ,3 ,0
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 16-05-2023

Ngày: 16/05/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
10
Giải bảy
388
Giải sáu
2706
8791
6723
Giải năm
9879
Giải bốn
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
Giải ba
70841
77548
Giải nhì
47626
Giải nhất
92326
Giải Đặc biệt
290213
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
0 ,3
2
3 ,9 ,6 ,6
3
4
1 ,8
5
6
2 ,3
7
9 ,8
8
8 ,5
9
1 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
1 ,9
0
9 ,4
1
6
2
2 ,6 ,1
3
9
4
8
5
0 ,2 ,2
6
7
8 ,7 ,4
8
7 ,2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 09-05-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
78
36
Giải bảy
845
532
Giải sáu
2167
7345
6709
8551
6660
7836
Giải năm
8999
4208
Giải bốn
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
Giải ba
33713
17203
86671
73000
Giải nhì
27434
28135
Giải nhất
19127
60905
Giải Đặc Biệt
982526
326725
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
09 ,0 ,38 ,9 ,4 ,0 ,5
13
29 ,7 ,68 ,5
39 ,6 ,46 ,2 ,6 ,7 ,5
45 ,5
51 ,0 ,6
67 ,80
78 ,85 ,1
88
99