XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 27-09-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
16
13
Giải bảy
384
056
Giải sáu
2196
6271
7227
6762
2460
8152
Giải năm
0122
0377
Giải bốn
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
Giải ba
05012
06135
26018
72483
Giải nhì
05823
20588
Giải nhất
45166
40969
Giải Đặc Biệt
355419
468462
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
05
16 ,2 ,93 ,8
27 ,2 ,9 ,3
35
46 ,8
54 ,46 ,2
662 ,0 ,8 ,7 ,9 ,2
71 ,3 ,27 ,2
843 ,8
96 ,40 ,5

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: XSQNM
Giải tám
13
Giải bảy
056
Giải sáu
6762
2460
8152
Giải năm
0377
Giải bốn
29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
Giải ba
26018
72483
Giải nhì
20588
Giải nhất
40969
Giải Đặc biệt
468462
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,8
2
3
4
6 ,8
5
6 ,2
6
2 ,0 ,8 ,7 ,9 ,2
7
7 ,2
8
3 ,8
9
0 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,9
0
1
6 ,5 ,7 ,6
2
1 ,8
3
4
9
5
5 ,4
6
7 ,6
7
6 ,4 ,1 ,8
8
6
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
16
Giải bảy
384
Giải sáu
2196
6271
7227
Giải năm
0122
Giải bốn
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
Giải ba
05012
06135
Giải nhì
05823
Giải nhất
45166
Giải Đặc biệt
355419
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,2 ,9
2
7 ,2 ,9 ,3
3
5
4
5
4 ,4
6
6
7
1 ,3 ,2
8
4
9
6 ,4
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,7 ,1
2
7 ,2
3
8 ,5 ,9 ,5
4
0 ,3
5
1 ,9 ,6
6
2
7
8
2 ,1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-09-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
07
08
Giải bảy
743
595
Giải sáu
3303
0359
8550
3351
4070
7028
Giải năm
7256
1625
Giải bốn
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
Giải ba
08628
33939
28159
44916
Giải nhì
88064
77285
Giải nhất
60011
40821
Giải Đặc Biệt
938258
226231
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
07 ,38
116
288 ,5 ,6 ,1
397 ,9 ,1
436 ,8
59 ,0 ,6 ,9 ,81 ,9
66 ,7 ,8 ,45 ,2
70
88 ,1 ,55
95

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: XSQNM
Giải tám
08
Giải bảy
595
Giải sáu
3351
4070
7028
Giải năm
1625
Giải bốn
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
Giải ba
28159
44916
Giải nhì
77285
Giải nhất
40821
Giải Đặc biệt
226231
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6
2
8 ,5 ,6 ,1
3
7 ,9 ,1
4
6 ,8
5
1 ,9
6
5 ,2
7
0
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,2 ,3
1
6
2
3
4
9 ,2 ,6 ,8
5
2 ,4 ,1
6
3
7
0 ,2 ,4
8
3 ,5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
07
Giải bảy
743
Giải sáu
3303
0359
8550
Giải năm
7256
Giải bốn
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
Giải ba
08628
33939
Giải nhì
88064
Giải nhất
60011
Giải Đặc biệt
938258
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
1
2
8
3
9
4
3
5
9 ,0 ,6 ,9 ,8
6
6 ,7 ,8 ,4
7
8
8 ,1 ,5
9
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,1
1
2
4 ,0
3
6
4
8
5
5 ,6
6
0 ,6
7
8 ,6 ,2 ,5
8
5 ,5 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13-09-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
03
21
Giải bảy
467
591
Giải sáu
1371
6512
7166
2842
9730
3480
Giải năm
2494
2764
Giải bốn
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
Giải ba
71119
24569
12970
18965
Giải nhì
11491
92734
Giải nhất
12445
22740
Giải Đặc Biệt
779482
043039
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
03 ,0
12 ,9
231 ,4
360 ,4 ,9
43 ,52 ,2 ,0
5
67 ,6 ,4 ,94 ,3 ,5
71 ,5 ,16 ,8 ,0
820
94 ,11 ,9 ,3

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 13-09-2022

Ngày: 13/09/2022
Mã: XSQNM
Giải tám
21
Giải bảy
591
Giải sáu
2842
9730
3480
Giải năm
2764
Giải bốn
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
Giải ba
12970
18965
Giải nhì
92734
Giải nhất
22740
Giải Đặc biệt
043039
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
1 ,4
3
0 ,4 ,9
4
2 ,2 ,0
5
6
4 ,3 ,5
7
6 ,8 ,0
8
0
9
1 ,9 ,3
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,7 ,4
0
2 ,9
1
4 ,4
2
6 ,9
3
6 ,2 ,3
4
6
5
7
6
7
7
8
9 ,3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 13-09-2022

Ngày: 13/09/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
03
Giải bảy
467
Giải sáu
1371
6512
7166
Giải năm
2494
Giải bốn
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
Giải ba
71119
24569
Giải nhì
11491
Giải nhất
12445
Giải Đặc biệt
779482
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0
1
2 ,9
2
3
3
6
4
3 ,5
5
6
7 ,6 ,4 ,9
7
1 ,5 ,1
8
2
9
4 ,1
ĐầuĐuôi
0
0
7 ,7 ,9
1
1 ,8
2
0 ,4 ,2
3
9 ,6
4
7 ,4
5
6 ,3
6
6
7
8
1 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 06-09-2022

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
03
90
Giải bảy
708
414
Giải sáu
7260
5486
6052
3695
7816
8606
Giải năm
3216
4029
Giải bốn
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
Giải ba
47707
05784
22880
85283
Giải nhì
84380
23270
Giải nhất
09953
15248
Giải Đặc Biệt
905485
868768
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
03 ,8 ,76 ,1
164 ,6 ,5
25 ,19
3
41 ,8
52 ,2 ,3
603 ,8
70
86 ,4 ,7 ,4 ,0 ,59 ,0 ,3
97 ,00 ,5 ,8 ,4