XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 19-09-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
30
14
Giải bảy
397
692
Giải sáu
8467
0717
0105
8986
5898
8525
Giải năm
5771
5219
Giải bốn
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
Giải ba
50524
36990
52484
09279
Giải nhì
23710
39549
Giải nhất
42118
96021
Giải Đặc Biệt
998389
629643
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
05 ,6 4
17 ,0 ,8 4 ,9 ,3
27 ,8 ,4 5 ,1
30 ,3 7
48 ,9 ,3
5
67 ,3 5
71 ,6 8 ,9
89 6 ,4
97 ,9 ,0 2 ,8 ,6

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
14
Giải bảy
692
Giải sáu
8986
5898
8525
Giải năm
5219
Giải bốn
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
Giải ba
52484
09279
Giải nhì
39549
Giải nhất
96021
Giải Đặc biệt
629643
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
4 ,9 ,3
2
5 ,1
3
7
4
8 ,9 ,3
5
6
5
7
8 ,9
8
6 ,4
9
2 ,8 ,6
ĐầuĐuôi
0
2
1
9
2
1 ,4
3
1 ,0 ,8
4
2 ,6
5
8 ,9
6
3
7
9 ,7 ,4
8
1 ,7 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
30
Giải bảy
397
Giải sáu
8467
0717
0105
Giải năm
5771
Giải bốn
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải ba
50524
36990
Giải nhì
23710
Giải nhất
42118
Giải Đặc biệt
998389
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,6
1
7 ,0 ,8
2
7 ,8 ,4
3
0 ,3
4
5
6
7 ,3
7
1 ,6
8
9
9
7 ,9 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,1
0
7
1
2
6 ,3
3
2
4
0
5
7 ,0
6
9 ,6 ,1 ,2
7
2 ,1
8
9 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 12-09-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
61
29
Giải bảy
448
242
Giải sáu
3942
9887
0928
3849
7441
0684
Giải năm
7257
9677
Giải bốn
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
Giải ba
19272
35968
00347
76033
Giải nhì
46380
36596
Giải nhất
12712
61904
Giải Đặc Biệt
417155
581205
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
03 ,4 ,5
10 ,2
28 ,4 9 ,6 ,8
35 ,0 ,7 ,3
48 ,2 2 ,9 ,1 ,4 ,7
57 ,6 ,0 ,5
61 ,1 ,8
72 7
87 ,9 ,6 ,0 4
96

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 12-09-2023

Ngày: 12/09/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
29
Giải bảy
242
Giải sáu
3849
7441
0684
Giải năm
9677
Giải bốn
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
Giải ba
00347
76033
Giải nhì
36596
Giải nhất
61904
Giải Đặc biệt
581205
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,4 ,5
1
2
9 ,6 ,8
3
5 ,0 ,7 ,3
4
2 ,9 ,1 ,4 ,7
5
6
7
7
8
4
9
6
ĐầuĐuôi
3
0
4
1
4
2
0 ,3
3
8 ,4 ,0
4
3 ,0
5
2 ,9
6
7 ,3 ,4
7
2
8
2 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 12-09-2023

Ngày: 12/09/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
61
Giải bảy
448
Giải sáu
3942
9887
0928
Giải năm
7257
Giải bốn
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải ba
19272
35968
Giải nhì
46380
Giải nhất
12712
Giải Đặc biệt
417155
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0 ,2
2
8 ,4
3
4
8 ,2
5
7 ,6 ,0 ,5
6
1 ,1 ,8
7
2
8
7 ,9 ,6 ,0
9
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,8
0
6 ,6
1
4 ,7 ,1
2
3
2
4
5
5
8 ,5
6
8 ,5
7
4 ,2 ,6
8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 05-09-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
01
54
Giải bảy
257
925
Giải sáu
7040
6007
3908
2815
3847
0354
Giải năm
1743
2393
Giải bốn
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
Giải ba
33504
63545
01272
31854
Giải nhì
92740
45882
Giải nhất
61665
18519
Giải Đặc Biệt
025576
327026
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
01 ,7 ,8 ,4 4 ,0
14 5 ,5 ,9
25 ,8 ,6
32
40 ,3 ,8 ,5 ,0 7
57 4 ,4 ,4
64 ,5 1
73 ,5 ,6 3 ,2
85 6 ,2
93

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 05-09-2023

Ngày: 05/09/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
54
Giải bảy
925
Giải sáu
2815
3847
0354
Giải năm
2393
Giải bốn
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
Giải ba
01272
31854
Giải nhì
45882
Giải nhất
18519
Giải Đặc biệt
327026
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,0
1
5 ,5 ,9
2
5 ,8 ,6
3
4
7
5
4 ,4 ,4
6
1
7
3 ,2
8
6 ,2
9
3
ĐầuĐuôi
0
0
6
1
7 ,8
2
9 ,7
3
5 ,5 ,0 ,5
4
2 ,1 ,1
5
8 ,2
6
4
7
2
8
1
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 05-09-2023

Ngày: 05/09/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
01
Giải bảy
257
Giải sáu
7040
6007
3908
Giải năm
1743
Giải bốn
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải ba
33504
63545
Giải nhì
92740
Giải nhất
61665
Giải Đặc biệt
025576
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,8 ,4
1
4
2
3
2
4
0 ,3 ,8 ,5 ,0
5
7
6
4 ,5
7
3 ,5 ,6
8
5
9
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
0
1
3
2
4 ,7
3
1 ,6 ,0
4
7 ,8 ,4 ,6
5
7
6
5 ,0
7
0 ,4
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-08-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
78
27
Giải bảy
641
496
Giải sáu
8863
6506
1951
8074
1372
9598
Giải năm
1093
6028
Giải bốn
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
Giải ba
02712
58411
27081
08038
Giải nhì
96984
72716
Giải nhất
81264
20937
Giải Đặc Biệt
443342
874746
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
06 3
11 ,2 ,1 6
27 7 ,8
35 3 ,8 ,7
41 ,2 6
51 6 ,3
63 ,6 ,7 ,4 4
78 ,9 4 ,2 ,4
87 ,4 1
93 6 ,8 ,2