XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 24-01-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
74
41
Giải bảy
657
574
Giải sáu
8188
8420
9584
5457
9895
1683
Giải năm
3939
2032
Giải bốn
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
Giải ba
14344
05291
89487
30933
Giải nhì
11820
75336
Giải nhất
37623
51216
Giải Đặc Biệt
569127
635363
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
09
176 ,0 ,6
20 ,0 ,0 ,3 ,76
392 ,8 ,3 ,6
441
57 ,47
623
744 ,0
88 ,4 ,73 ,7
97 ,2 ,15 ,1

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 24-01-2023

Ngày: 24/01/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
41
Giải bảy
574
Giải sáu
5457
9895
1683
Giải năm
2032
Giải bốn
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
Giải ba
89487
30933
Giải nhì
75336
Giải nhất
51216
Giải Đặc biệt
635363
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
6 ,0 ,6
2
6
3
2 ,8 ,3 ,6
4
1
5
7
6
3
7
4 ,0
8
3 ,7
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
7 ,1
0
4 ,9
1
3
2
8 ,3 ,6
3
7
4
9
5
1 ,2 ,3 ,1
6
5 ,8
7
3
8
0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 24-01-2023

Ngày: 24/01/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
74
Giải bảy
657
Giải sáu
8188
8420
9584
Giải năm
3939
Giải bốn
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
Giải ba
14344
05291
Giải nhì
11820
Giải nhất
37623
Giải Đặc biệt
569127
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7
2
0 ,0 ,0 ,3 ,7
3
9
4
4
5
7 ,4
6
2
7
4
8
8 ,4 ,7
9
7 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,2
0
9
1
6 ,9
2
2
3
7 ,8 ,5 ,4
4
5
6
5 ,9 ,1 ,8 ,2
7
8
8
3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 17-01-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
34
76
Giải bảy
745
834
Giải sáu
1820
5160
3105
2080
4232
1849
Giải năm
9549
3755
Giải bốn
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800
Giải ba
78914
18651
63010
85739
Giải nhì
03971
55516
Giải nhất
43437
61391
Giải Đặc Biệt
090146
452232
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
05 ,04 ,3 ,0
140 ,6
20 ,0 ,2
34 ,74 ,2 ,5 ,9 ,2
45 ,9 ,9 ,69 ,2
55 ,15 ,3
60 ,3
716
80 ,8
981

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 17-01-2023

Ngày: 17/01/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
76
Giải bảy
834
Giải sáu
2080
4232
1849
Giải năm
3755
Giải bốn
63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800
Giải ba
63010
85739
Giải nhì
55516
Giải nhất
61391
Giải Đặc biệt
452232
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3 ,0
1
0 ,6
2
3
4 ,2 ,5 ,9 ,2
4
9 ,2
5
5 ,3
6
7
6
8
0 ,8
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,0 ,1
0
9
1
3 ,4 ,3
2
0 ,5
3
3 ,0
4
5 ,3
5
7 ,1
6
7
8
8
4 ,3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 17-01-2023

Ngày: 17/01/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
34
Giải bảy
745
Giải sáu
1820
5160
3105
Giải năm
9549
Giải bốn
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
Giải ba
78914
18651
Giải nhì
03971
Giải nhất
43437
Giải Đặc biệt
090146
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0
1
4
2
0 ,0 ,2
3
4 ,7
4
5 ,9 ,9 ,6
5
5 ,1
6
0 ,3
7
1
8
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,0 ,2
0
5 ,7
1
2
2
6
3
3 ,1
4
4 ,0 ,5
5
4
6
3
7
9
8
4 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 10-01-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
73
45
Giải bảy
591
328
Giải sáu
1366
0215
6346
5166
0387
9078
Giải năm
3697
8436
Giải bốn
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
Giải ba
05192
77203
14784
53127
Giải nhì
77701
73907
Giải nhất
33253
40937
Giải Đặc Biệt
509721
402190
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
03 ,3 ,18 ,6 ,7
15 ,50
25 ,18 ,7
346 ,7
465
537
666
73 ,78
87 ,7 ,4
91 ,7 ,3 ,9 ,24 ,5 ,0

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 10-01-2023

Ngày: 10/01/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
45
Giải bảy
328
Giải sáu
5166
0387
9078
Giải năm
8436
Giải bốn
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
Giải ba
14784
53127
Giải nhì
73907
Giải nhất
40937
Giải Đặc biệt
402190
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,6 ,7
1
0
2
8 ,7
3
6 ,7
4
5
5
7
6
6
7
8
8
7 ,7 ,4
9
4 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
1 ,9
0
1
2
3
9 ,8
4
4 ,9
5
6 ,3 ,0
6
8 ,5 ,8 ,2 ,0 ,3
7
2 ,7 ,0
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 10-01-2023

Ngày: 10/01/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
73
Giải bảy
591
Giải sáu
1366
0215
6346
Giải năm
3697
Giải bốn
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
Giải ba
05192
77203
Giải nhì
77701
Giải nhất
33253
Giải Đặc biệt
509721
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,1
1
5 ,5
2
5 ,1
3
4
4
6
5
3
6
6
7
3 ,7
8
9
1 ,7 ,3 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
0
9 ,0 ,2
1
9
2
7 ,9 ,0 ,0 ,5
3
3
4
1 ,1 ,2
5
6 ,4
6
9 ,7
7
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 03-01-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
89
06
Giải bảy
282
172
Giải sáu
0761
3783
8080
4995
0453
4783
Giải năm
7838
5298
Giải bốn
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
Giải ba
98809
02394
43407
39942
Giải nhì
83710
80955
Giải nhất
51560
43375
Giải Đặc Biệt
641776
587977
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
096 ,7
10
278
38 ,7 ,1
42
53 ,5
61 ,9 ,7 ,4 ,09 ,3
71 ,62 ,1 ,5 ,7
89 ,2 ,3 ,03 ,6
945 ,8 ,1 ,4