XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 18-11-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
89
39
Giải bảy
134
350
Giải sáu
2307
2167
5044
2567
7492
6304
Giải năm
3053
1582
Giải bốn
54834
02903
13229
70344
71167
49894
82076
26770
09455
43726
22778
68698
39811
32337
Giải ba
27413
87618
93125
01579
Giải nhì
65426
28155
Giải nhất
37636
35077
Giải Đặc Biệt
722315
100998
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07 ,3 4
13 ,8 ,5 1
29 ,6 6 ,5
34 ,4 ,6 9 ,7
44 ,4
53 0 ,5 ,5
67 ,7 7
76 0 ,8 ,9 ,7
89 2
94 2 ,8 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSKH
Giải tám
39
Giải bảy
350
Giải sáu
2567
7492
6304
Giải năm
1582
Giải bốn
26770
09455
43726
22778
68698
39811
32337
Giải ba
93125
01579
Giải nhì
28155
Giải nhất
35077
Giải Đặc biệt
100998
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
1
2
6 ,5
3
9 ,7
4
5
0 ,5 ,5
6
7
7
0 ,8 ,9 ,7
8
2
9
2 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
1
1
9 ,8
2
3
0
4
5 ,2 ,5
5
2
6
6 ,3 ,7
7
7 ,9 ,9
8
3 ,7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
89
Giải bảy
134
Giải sáu
2307
2167
5044
Giải năm
3053
Giải bốn
54834
02903
13229
70344
71167
49894
82076
Giải ba
27413
87618
Giải nhì
65426
Giải nhất
37636
Giải Đặc biệt
722315
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3
1
3 ,8 ,5
2
9 ,6
3
4 ,4 ,6
4
4 ,4
5
3
6
7 ,7
7
6
8
9
9
4
ĐầuĐuôi
0
1
2
5 ,0 ,1
3
3 ,4 ,3 ,4 ,9
4
1
5
7 ,2 ,3
6
0 ,6 ,6
7
1
8
8 ,2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 11-11-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
65
45
Giải bảy
967
293
Giải sáu
3673
6793
6189
9602
7607
8658
Giải năm
9111
6983
Giải bốn
43935
37165
10092
17718
50263
93827
26110
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
Giải ba
71815
31709
75059
20466
Giải nhì
38909
27474
Giải nhất
83267
14707
Giải Đặc Biệt
912502
182711
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
09 ,9 ,2 2 ,7 ,7
11 ,8 ,0 ,5 9 ,7 ,1
27 0 ,0
35 6
45 ,9
58 ,9
65 ,7 ,5 ,3 ,7 6
73 1 ,4
89 3
93 ,2 3

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 11-11-2020

Ngày: 11/11/2020
Mã: XSKH
Giải tám
45
Giải bảy
293
Giải sáu
9602
7607
8658
Giải năm
6983
Giải bốn
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
Giải ba
75059
20466
Giải nhì
27474
Giải nhất
14707
Giải Đặc biệt
182711
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7 ,7
1
9 ,7 ,1
2
0 ,0
3
6
4
5 ,9
5
8 ,9
6
6
7
1 ,4
8
3
9
3
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
7 ,1
1
0
2
9 ,8
3
7
4
4
5
3 ,6
6
0 ,1 ,0
7
5
8
4 ,1 ,5
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 11-11-2020

Ngày: 11/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
65
Giải bảy
967
Giải sáu
3673
6793
6189
Giải năm
9111
Giải bốn
43935
37165
10092
17718
50263
93827
26110
Giải ba
71815
31709
Giải nhì
38909
Giải nhất
83267
Giải Đặc biệt
912502
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9 ,2
1
1 ,8 ,0 ,5
2
7
3
5
4
5
6
5 ,7 ,5 ,3 ,7
7
3
8
9
9
3 ,2
ĐầuĐuôi
1
0
1
1
9 ,0
2
7 ,9 ,6
3
4
6 ,3 ,6 ,1
5
6
6 ,2 ,6
7
1
8
8 ,0 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 04-11-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
90
31
Giải bảy
537
435
Giải sáu
4787
6461
7402
9539
0411
9259
Giải năm
6388
4403
Giải bốn
74163
92589
60012
60536
67512
61593
44905
18812
28830
76873
29864
20921
87058
13275
Giải ba
10001
80286
85447
37220
Giải nhì
30989
22032
Giải nhất
49321
41539
Giải Đặc Biệt
207286
937690
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02 ,5 ,1 3
12 ,2 1 ,2
21 1 ,0
37 ,6 1 ,5 ,9 ,0 ,2 ,9
47
59 ,8
61 ,3 4
73 ,5
87 ,8 ,9 ,6 ,9 ,6
90 ,3 0

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 04-11-2020

Ngày: 04/11/2020
Mã: XSKH
Giải tám
31
Giải bảy
435
Giải sáu
9539
0411
9259
Giải năm
4403
Giải bốn
18812
28830
76873
29864
20921
87058
13275
Giải ba
85447
37220
Giải nhì
22032
Giải nhất
41539
Giải Đặc biệt
937690
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
1 ,2
2
1 ,0
3
1 ,5 ,9 ,0 ,2 ,9
4
7
5
9 ,8
6
4
7
3 ,5
8
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,2 ,9
0
3 ,1 ,2
1
1 ,3
2
0 ,7
3
6
4
3 ,7
5
6
4
7
5
8
3 ,5 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 04-11-2020

Ngày: 04/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
90
Giải bảy
537
Giải sáu
4787
6461
7402
Giải năm
6388
Giải bốn
74163
92589
60012
60536
67512
61593
44905
Giải ba
10001
80286
Giải nhì
30989
Giải nhất
49321
Giải Đặc biệt
207286
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5 ,1
1
2 ,2
2
1
3
7 ,6
4
5
6
1 ,3
7
8
7 ,8 ,9 ,6 ,9 ,6
9
0 ,3
ĐầuĐuôi
9
0
6 ,0 ,2
1
0 ,1 ,1
2
6 ,9
3
4
0
5
3 ,8 ,8
6
3 ,8
7
8
8
8 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 28-10-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
99
51
Giải bảy
892
723
Giải sáu
4898
3853
1280
3142
3751
7972
Giải năm
0227
6303
Giải bốn
73899
15640
91409
09662
37197
04231
04901
25830
87204
75605
38621
29941
13359
70238
Giải ba
36134
95446
80118
13832
Giải nhì
05199
48699
Giải nhất
22044
32556
Giải Đặc Biệt
281838
067281
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
09 ,1 3 ,4 ,5
18
27 3 ,1
31 ,4 ,8 0 ,8 ,2
40 ,6 ,4 2 ,1
53 1 ,1 ,9 ,6
62
72
80 1
99 ,2 ,8 ,9 ,7 ,9 9