XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 17-08-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
68
28
Giải bảy
530
937
Giải sáu
9875
3177
9830
4297
8195
7072
Giải năm
7131
7831
Giải bốn
32105
28612
51039
82948
80565
69367
96588
17064
15918
36881
87364
17398
68905
34051
Giải ba
83555
68846
59199
48260
Giải nhì
86212
91711
Giải nhất
24361
76409
Giải Đặc Biệt
982704
560571
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
05 ,45 ,9
12 ,28 ,1
28
30 ,0 ,1 ,97 ,1
48 ,6
551
68 ,5 ,7 ,14 ,4 ,0
75 ,72 ,1
881
97 ,5 ,8 ,9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSKH
Giải tám
28
Giải bảy
937
Giải sáu
4297
8195
7072
Giải năm
7831
Giải bốn
17064
15918
36881
87364
17398
68905
34051
Giải ba
59199
48260
Giải nhì
91711
Giải nhất
76409
Giải Đặc biệt
560571
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9
1
8 ,1
2
8
3
7 ,1
4
5
1
6
4 ,4 ,0
7
2 ,1
8
1
9
7 ,5 ,8 ,9
ĐầuĐuôi
6
0
3 ,8 ,5 ,1 ,7
1
7
2
3
6 ,6
4
9 ,0
5
6
3 ,9
7
2 ,1 ,9
8
9 ,0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
68
Giải bảy
530
Giải sáu
9875
3177
9830
Giải năm
7131
Giải bốn
32105
28612
51039
82948
80565
69367
96588
Giải ba
83555
68846
Giải nhì
86212
Giải nhất
24361
Giải Đặc biệt
982704
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
2 ,2
2
3
0 ,0 ,1 ,9
4
8 ,6
5
5
6
8 ,5 ,7 ,1
7
5 ,7
8
8
9
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
3 ,6
1
1 ,1
2
3
0
4
7 ,0 ,6 ,5
5
4
6
7 ,6
7
6 ,4 ,8
8
3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 10-08-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
22
07
Giải bảy
113
809
Giải sáu
4588
6004
0016
3188
2357
9837
Giải năm
7769
4655
Giải bốn
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
Giải ba
17575
23979
98739
48130
Giải nhì
67099
00141
Giải nhất
59772
91145
Giải Đặc Biệt
307517
157623
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
04 ,17 ,9 ,7
13 ,6 ,0 ,7
22 ,6 ,82 ,0 ,7 ,3
37 ,1 ,9 ,0
43 ,1 ,5
57 ,5 ,0
69
71 ,4 ,5 ,9 ,2
888
94 ,9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 10-08-2022

Ngày: 10/08/2022
Mã: XSKH
Giải tám
07
Giải bảy
809
Giải sáu
3188
2357
9837
Giải năm
4655
Giải bốn
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
Giải ba
98739
48130
Giải nhì
00141
Giải nhất
91145
Giải Đặc biệt
157623
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9 ,7
1
2
2 ,0 ,7 ,3
3
7 ,1 ,9 ,0
4
3 ,1 ,5
5
7 ,5 ,0
6
7
8
8
9
ĐầuĐuôi
2 ,5 ,3
0
3 ,4
1
2
2
4 ,2
3
4
5 ,4
5
6
0 ,5 ,3 ,0 ,2
7
8
8
0 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 10-08-2022

Ngày: 10/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
22
Giải bảy
113
Giải sáu
4588
6004
0016
Giải năm
7769
Giải bốn
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
Giải ba
17575
23979
Giải nhì
67099
Giải nhất
59772
Giải Đặc biệt
307517
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
3 ,6 ,0 ,7
2
2 ,6 ,8
3
4
5
6
9
7
1 ,4 ,5 ,9 ,2
8
8
9
4 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
0 ,7
1
2 ,7
2
1
3
0 ,9 ,7
4
7
5
1 ,2
6
1
7
8 ,2
8
6 ,7 ,9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 03-08-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
02
99
Giải bảy
994
662
Giải sáu
5887
1285
8576
9563
4736
5788
Giải năm
7041
1511
Giải bốn
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
Giải ba
99287
26147
41157
61946
Giải nhì
20374
10483
Giải nhất
96709
28595
Giải Đặc Biệt
952908
137075
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02 ,5 ,9 ,81 ,7 ,0
11
20
336
41 ,7 ,4 ,77 ,6
57
642 ,3 ,2
76 ,45
87 ,5 ,3 ,78 ,3
94 ,89 ,9 ,5

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 03-08-2022

Ngày: 03/08/2022
Mã: XSKH
Giải tám
99
Giải bảy
662
Giải sáu
9563
4736
5788
Giải năm
1511
Giải bốn
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
Giải ba
41157
61946
Giải nhì
10483
Giải nhất
28595
Giải Đặc biệt
137075
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,7 ,0
1
1
2
0
3
6
4
7 ,6
5
7
6
2 ,3 ,2
7
5
8
8 ,3
9
9 ,9 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,0
0
1 ,0
1
6 ,6
2
6 ,8
3
4
9 ,7
5
3 ,4
6
4 ,0 ,5
7
8
8
9 ,9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 03-08-2022

Ngày: 03/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
02
Giải bảy
994
Giải sáu
5887
1285
8576
Giải năm
7041
Giải bốn
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
Giải ba
99287
26147
Giải nhì
20374
Giải nhất
96709
Giải Đặc biệt
952908
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,9 ,8
1
2
3
3
4
1 ,7 ,4 ,7
5
6
4
7
6 ,4
8
7 ,5 ,3 ,7
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
0
4
1
0
2
8 ,3
3
9 ,6 ,4 ,7
4
8 ,0
5
7
6
8 ,4 ,8 ,4
7
9 ,0
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 27-07-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
94
08
Giải bảy
828
216
Giải sáu
9610
0067
6617
8242
6605
5248
Giải năm
0019
6449
Giải bốn
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
Giải ba
22468
56769
38581
82133
Giải nhì
95032
43339
Giải nhất
22421
33166
Giải Đặc Biệt
545522
793897
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08 ,5
10 ,7 ,9 ,7 ,36 ,2 ,6 ,4
28 ,2 ,1 ,26
34 ,23 ,9
42 ,8 ,9
53 ,2
67 ,6 ,8 ,96
78
81
94 ,83 ,7