XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 24-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
57
94
Giải bảy
194
336
Giải sáu
1143
2976
7417
5724
6499
4808
Giải năm
2926
9966
Giải bốn
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
Giải ba
40693
71400
45734
66315
Giải nhì
87843
02304
Giải nhất
84672
87881
Giải Đặc Biệt
194093
038797
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
008 ,4
175
264 ,7
37 ,36 ,3 ,5 ,0 ,4
43 ,5 ,3
57
66
76 ,4 ,3 ,20
824 ,1
94 ,2 ,3 ,34 ,9 ,0 ,7

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
94
Giải bảy
336
Giải sáu
5724
6499
4808
Giải năm
9966
Giải bốn
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
Giải ba
45734
66315
Giải nhì
02304
Giải nhất
87881
Giải Đặc biệt
038797
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4
1
5
2
4 ,7
3
6 ,3 ,5 ,0 ,4
4
5
6
6
7
0
8
4 ,1
9
4 ,9 ,0 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,9
0
8
1
2
3
3
9 ,2 ,8 ,3 ,0
4
3 ,1
5
3 ,6
6
2 ,9
7
0
8
9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
57
Giải bảy
194
Giải sáu
1143
2976
7417
Giải năm
2926
Giải bốn
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
Giải ba
40693
71400
Giải nhì
87843
Giải nhất
84672
Giải Đặc biệt
194093
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
7
2
6
3
7 ,3
4
3 ,5 ,3
5
7
6
7
6 ,4 ,3 ,2
8
2
9
4 ,2 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,9 ,7
2
4 ,7 ,3 ,9 ,4 ,9
3
9 ,7
4
4
5
7 ,2
6
5 ,1 ,3
7
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 17-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
29
85
Giải bảy
715
447
Giải sáu
7284
1565
1339
6457
9183
7747
Giải năm
5105
5384
Giải bốn
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
Giải ba
17386
24408
18998
76807
Giải nhì
98739
61863
Giải nhất
32934
34548
Giải Đặc Biệt
181996
775469
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
05 ,2 ,87
15 ,83
29 ,8 ,5 ,5
39 ,0 ,9 ,46
457 ,7 ,0 ,8
57
653 ,9
72
84 ,65 ,3 ,4 ,6
967 ,1 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-05-2023

Ngày: 17/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
85
Giải bảy
447
Giải sáu
6457
9183
7747
Giải năm
5384
Giải bốn
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
Giải ba
18998
76807
Giải nhì
61863
Giải nhất
34548
Giải Đặc biệt
775469
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
3
2
3
6
4
7 ,7 ,0 ,8
5
7
6
3 ,9
7
2
8
5 ,3 ,4 ,6
9
7 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
9
1
7
2
8 ,1 ,6
3
8
4
8
5
3 ,8
6
4 ,5 ,4 ,9 ,0
7
9 ,4
8
6
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 17-05-2023

Ngày: 17/05/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
29
Giải bảy
715
Giải sáu
7284
1565
1339
Giải năm
5105
Giải bốn
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
Giải ba
17386
24408
Giải nhì
98739
Giải nhất
32934
Giải Đặc biệt
181996
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,8
1
5 ,8
2
9 ,8 ,5 ,5
3
9 ,0 ,9 ,4
4
5
5
6
5
7
8
4 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
3
0
1
0
2
3
8 ,3
4
1 ,6 ,0 ,2 ,4 ,2
5
8 ,9
6
7
1 ,2 ,0
8
2 ,3 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 10-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
33
01
Giải bảy
186
305
Giải sáu
9719
4070
6783
2163
2051
7675
Giải năm
1218
7453
Giải bốn
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
Giải ba
54469
57616
79155
09342
Giải nhì
91000
23408
Giải nhất
62574
26032
Giải Đặc Biệt
997962
312173
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08 ,01 ,5 ,8
19 ,8 ,4 ,8 ,62
2
33 ,51 ,2
48 ,6 ,3 ,2
501 ,3 ,1 ,5
61 ,9 ,23
70 ,45 ,3
86 ,3 ,61
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
01
Giải bảy
305
Giải sáu
2163
2051
7675
Giải năm
7453
Giải bốn
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
Giải ba
79155
09342
Giải nhì
23408
Giải nhất
26032
Giải Đặc biệt
312173
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5 ,8
1
2
2
3
1 ,2
4
8 ,6 ,3 ,2
5
1 ,3 ,1 ,5
6
3
7
5 ,3
8
1
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,5 ,3 ,8
1
1 ,4 ,3
2
6 ,5 ,4 ,7
3
4
0 ,7 ,5
5
4
6
7
4 ,0
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
33
Giải bảy
186
Giải sáu
9719
4070
6783
Giải năm
1218
Giải bốn
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
Giải ba
54469
57616
Giải nhì
91000
Giải nhất
62574
Giải Đặc biệt
997962
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,0
1
9 ,8 ,4 ,8 ,6
2
3
3 ,5
4
5
0
6
1 ,9 ,2
7
0 ,4
8
6 ,3 ,6
9
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,0
0
6
1
6
2
3 ,8
3
1 ,7
4
3
5
8 ,8 ,1
6
7
1 ,0 ,1
8
1 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 03-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
36
33
Giải bảy
927
224
Giải sáu
8059
9337
3616
3371
6064
9035
Giải năm
1921
2650
Giải bốn
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
Giải ba
86578
75718
87671
18687
Giải nhì
43699
34518
Giải nhất
76642
44754
Giải Đặc Biệt
498688
899589
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
05 ,1
16 ,3 ,88
27 ,1 ,64
36 ,7 ,03 ,5
48 ,23
59 ,90 ,4
64 ,1
79 ,81 ,1
882 ,3 ,7 ,9
98 ,93