XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 25-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
28
08
Giải bảy
563
077
Giải sáu
3305
0793
0740
4612
9537
9032
Giải năm
1032
4132
Giải bốn
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
Giải ba
05284
65956
39895
27890
Giải nhì
44688
13907
Giải nhất
62864
93501
Giải Đặc Biệt
268790
568906
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
058 ,5 ,8 ,7 ,1 ,6
19 ,92
28 ,04
327 ,2 ,2 ,5
40 ,3 ,9
56
63 ,4
717 ,7 ,9
84 ,8
93 ,6 ,05 ,5 ,0

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: XSKH
Giải tám
08
Giải bảy
077
Giải sáu
4612
9537
9032
Giải năm
4132
Giải bốn
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
Giải ba
39895
27890
Giải nhì
13907
Giải nhất
93501
Giải Đặc biệt
568906
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,8 ,7 ,1 ,6
1
2
2
4
3
7 ,2 ,2 ,5
4
5
6
7
7 ,7 ,9
8
9
5 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
0
1
1 ,3 ,3
2
3
2
4
0 ,3 ,9 ,9
5
0
6
7 ,3 ,7 ,0
7
0 ,0
8
7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
28
Giải bảy
563
Giải sáu
3305
0793
0740
Giải năm
1032
Giải bốn
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
Giải ba
05284
65956
Giải nhì
44688
Giải nhất
62864
Giải Đặc biệt
268790
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
9 ,9
2
8 ,0
3
2
4
0 ,3 ,9
5
6
6
3 ,4
7
1
8
4 ,8
9
3 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,9
0
7
1
3
2
6 ,9 ,4
3
8 ,6
4
0
5
9 ,5
6
7
2 ,8
8
1 ,1 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 18-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
45
24
Giải bảy
417
939
Giải sáu
6345
5519
6561
3649
4563
4513
Giải năm
2880
6904
Giải bốn
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
Giải ba
73692
90539
69652
64299
Giải nhì
13877
86266
Giải nhất
71905
25406
Giải Đặc Biệt
295701
582736
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
05 ,14 ,8 ,6
17 ,9 ,13 ,6
284
35 ,99 ,2 ,0 ,9 ,3 ,6
45 ,59
512
61 ,53 ,2 ,6
77
80 ,3
91 ,29

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: XSKH
Giải tám
24
Giải bảy
939
Giải sáu
3649
4563
4513
Giải năm
6904
Giải bốn
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
Giải ba
69652
64299
Giải nhì
86266
Giải nhất
25406
Giải Đặc biệt
582736
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,6
1
3 ,6
2
4
3
9 ,2 ,0 ,9 ,3 ,6
4
9
5
2
6
3 ,2 ,6
7
8
9
9
ĐầuĐuôi
3
0
1
6 ,3 ,5
2
6 ,1 ,3
3
2 ,0
4
5
1 ,6 ,0 ,3
6
7
0
8
3 ,4 ,3 ,9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
45
Giải bảy
417
Giải sáu
6345
5519
6561
Giải năm
2880
Giải bốn
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
Giải ba
73692
90539
Giải nhì
13877
Giải nhất
71905
Giải Đặc biệt
295701
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
7 ,9 ,1
2
8
3
5 ,9
4
5 ,5
5
1
6
1 ,5
7
7
8
0 ,3
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
8
0
6 ,5 ,1 ,9 ,0
1
9
2
8
3
4
4 ,4 ,3 ,6 ,0
5
6
1 ,7
7
2
8
1 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 11-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
71
25
Giải bảy
791
178
Giải sáu
8016
5845
6641
0626
8847
9330
Giải năm
8333
5570
Giải bốn
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
Giải ba
42910
06816
07448
54334
Giải nhì
41741
10749
Giải nhất
77206
75155
Giải Đặc Biệt
386421
356096
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
068
16 ,5 ,9 ,0 ,66 ,1
215 ,6 ,8
330 ,4
45 ,1 ,2 ,2 ,17 ,3 ,8 ,9
55
662
71 ,48 ,0
81
91 ,66

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 11-01-2023

Ngày: 11/01/2023
Mã: XSKH
Giải tám
25
Giải bảy
178
Giải sáu
0626
8847
9330
Giải năm
5570
Giải bốn
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
Giải ba
07448
54334
Giải nhì
10749
Giải nhất
75155
Giải Đặc biệt
356096
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,1
2
5 ,6 ,8
3
0 ,4
4
7 ,3 ,8 ,9
5
5
6
2
7
8 ,0
8
1
9
6
ĐầuĐuôi
3 ,7
0
8 ,1
1
6
2
4
3
3
4
2 ,5
5
2 ,1 ,9
6
4
7
7 ,0 ,2 ,4
8
4
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 11-01-2023

Ngày: 11/01/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
71
Giải bảy
791
Giải sáu
8016
5845
6641
Giải năm
8333
Giải bốn
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
Giải ba
42910
06816
Giải nhì
41741
Giải nhất
77206
Giải Đặc biệt
386421
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
6 ,5 ,9 ,0 ,6
2
1
3
3
4
5 ,1 ,2 ,2 ,1
5
6
6
7
1 ,4
8
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
7 ,9 ,4 ,4 ,2
1
4 ,4
2
3
3
7
4
4 ,1
5
1 ,6 ,9 ,1 ,0
6
7
8
1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 04-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
41
12
Giải bảy
211
470
Giải sáu
7849
8302
9731
8935
8762
3623
Giải năm
6675
9364
Giải bốn
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
Giải ba
77535
78857
48196
33335
Giải nhì
58698
38852
Giải nhất
20693
86655
Giải Đặc Biệt
183890
572718
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02
11 ,3 ,32 ,2 ,8
273
31 ,55 ,0 ,5
41 ,9
54 ,7 ,78 ,1 ,2 ,5
682 ,4 ,0
750
89
92 ,8 ,3 ,06 ,6