XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 27-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
88
79
Giải bảy
012
333
Giải sáu
1880
8372
3986
8430
1999
7809
Giải năm
1709
9694
Giải bốn
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
Giải ba
85545
28008
89798
49254
Giải nhì
56342
84315
Giải nhất
38771
28377
Giải Đặc Biệt
120134
757705
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
09 ,8 ,8 9 ,5
12 ,4 5
28 1 ,4
38 ,4 3 ,0
45 ,2
54 ,7 ,4
64 ,9 ,8 8
72 ,1 9 ,1 ,0 ,7
88 ,0 ,6
99 ,4 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSKH
Giải tám
79
Giải bảy
333
Giải sáu
8430
1999
7809
Giải năm
9694
Giải bốn
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
Giải ba
89798
49254
Giải nhì
84315
Giải nhất
28377
Giải Đặc biệt
757705
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,5
1
5
2
1 ,4
3
3 ,0
4
5
4 ,7 ,4
6
8
7
9 ,1 ,0 ,7
8
9
9 ,4 ,8
ĐầuĐuôi
3 ,7
0
7 ,2
1
2
3
3
9 ,5 ,2 ,5
4
1 ,0
5
6
5 ,7
7
6 ,9
8
7 ,9 ,0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
88
Giải bảy
012
Giải sáu
1880
8372
3986
Giải năm
1709
Giải bốn
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
Giải ba
85545
28008
Giải nhì
56342
Giải nhất
38771
Giải Đặc biệt
120134
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,8 ,8
1
2 ,4
2
8
3
8 ,4
4
5 ,2
5
6
4 ,9 ,8
7
2 ,1
8
8 ,0 ,6
9
ĐầuĐuôi
8
0
7
1
1 ,7 ,4
2
3
6 ,1 ,3
4
4
5
8
6
7
8 ,0 ,3 ,6 ,2 ,0
8
0 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
82
99
Giải bảy
861
660
Giải sáu
8422
0090
9952
0073
9645
3232
Giải năm
0993
1964
Giải bốn
76044
62217
61559
83493
34010
28562
83423
23960
49902
10252
27168
15164
70257
19477
Giải ba
04184
69967
04894
80513
Giải nhì
69340
29858
Giải nhất
85027
04224
Giải Đặc Biệt
313247
123831
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02
17 ,0 3
22 ,3 ,7 4
32 ,1
44 ,0 ,7 5
52 ,9 2 ,7 ,8
61 ,2 ,7 0 ,4 ,0 ,8 ,4
73 ,7
82 ,4
90 ,3 ,3 9 ,4

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSKH
Giải tám
99
Giải bảy
660
Giải sáu
0073
9645
3232
Giải năm
1964
Giải bốn
23960
49902
10252
27168
15164
70257
19477
Giải ba
04894
80513
Giải nhì
29858
Giải nhất
04224
Giải Đặc biệt
123831
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
3
2
4
3
2 ,1
4
5
5
2 ,7 ,8
6
0 ,4 ,0 ,8 ,4
7
3 ,7
8
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
6 ,6
0
3
1
3 ,0 ,5
2
7 ,1
3
6 ,6 ,9 ,2
4
4
5
6
5 ,7
7
6 ,5
8
9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
82
Giải bảy
861
Giải sáu
8422
0090
9952
Giải năm
0993
Giải bốn
76044
62217
61559
83493
34010
28562
83423
Giải ba
04184
69967
Giải nhì
69340
Giải nhất
85027
Giải Đặc biệt
313247
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
7 ,0
2
2 ,3 ,7
3
4
4 ,0 ,7
5
2 ,9
6
1 ,2 ,7
7
8
2 ,4
9
0 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,4
0
6
1
8 ,2 ,5 ,6
2
9 ,9 ,2
3
4 ,8
4
5
6
1 ,6 ,2 ,4
7
8
5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
50
30
Giải bảy
594
729
Giải sáu
2737
1255
2962
9892
2782
4585
Giải năm
7616
5615
Giải bốn
07466
85517
39068
30288
89892
91322
33903
52386
99944
95444
88733
92811
59835
58787
Giải ba
21041
11317
33841
91954
Giải nhì
22392
15031
Giải nhất
89668
77980
Giải Đặc Biệt
389652
328093
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03
16 ,7 ,7 5 ,1
22 9
37 0 ,3 ,5 ,1
41 4 ,4 ,1
50 ,5 ,2 4
62 ,6 ,8 ,8
7
88 2 ,5 ,6 ,7 ,0
94 ,2 ,2 2 ,3

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 13-05-2020

Ngày: 13/05/2020
Mã: XSKH
Giải tám
30
Giải bảy
729
Giải sáu
9892
2782
4585
Giải năm
5615
Giải bốn
52386
99944
95444
88733
92811
59835
58787
Giải ba
33841
91954
Giải nhì
15031
Giải nhất
77980
Giải Đặc biệt
328093
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5 ,1
2
9
3
0 ,3 ,5 ,1
4
4 ,4 ,1
5
4
6
7
8
2 ,5 ,6 ,7 ,0
9
2 ,3
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
1 ,4 ,3
1
9 ,8
2
3 ,9
3
4 ,4 ,5
4
8 ,1 ,3
5
8
6
8
7
8
2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-05-2020

Ngày: 13/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
50
Giải bảy
594
Giải sáu
2737
1255
2962
Giải năm
7616
Giải bốn
07466
85517
39068
30288
89892
91322
33903
Giải ba
21041
11317
Giải nhì
22392
Giải nhất
89668
Giải Đặc biệt
389652
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
6 ,7 ,7
2
2
3
7
4
1
5
0 ,5 ,2
6
2 ,6 ,8 ,8
7
8
8
9
4 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
5
0
4
1
6 ,9 ,2 ,9 ,5
2
0
3
9
4
5
5
1 ,6
6
3 ,1 ,1
7
6 ,8 ,6
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 06-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
02
63
Giải bảy
348
559
Giải sáu
8532
7791
4714
0978
0331
9103
Giải năm
9268
9232
Giải bốn
22107
65982
94626
73497
55827
01016
50109
41195
69796
05697
56120
76504
95609
10660
Giải ba
92212
86984
48425
42363
Giải nhì
84776
80961
Giải nhất
51107
99374
Giải Đặc Biệt
482928
205099
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02 ,7 ,9 ,7 3 ,4 ,9
14 ,6 ,2
26 ,7 ,8 0 ,5
32 1 ,2
48
59
68 3 ,0 ,3 ,1
76 8 ,4
82 ,4
91 ,7 5 ,6 ,7 ,9