XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 01-12-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
84
92
Giải bảy
071
637
Giải sáu
7912
6465
1988
4242
9713
3866
Giải năm
8665
8217
Giải bốn
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
Giải ba
55073
12843
47269
49616
Giải nhì
13913
55386
Giải nhất
82765
96039
Giải Đặc Biệt
445153
551882
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
06 ,1
12 ,0 ,33 ,7 ,7 ,6
2
317 ,9
43 ,32 ,2 ,5
532 ,3
65 ,5 ,56 ,1 ,9
71 ,7 ,3
84 ,86 ,2
902 ,9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
92
Giải bảy
637
Giải sáu
4242
9713
3866
Giải năm
8217
Giải bốn
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
Giải ba
47269
49616
Giải nhì
55386
Giải nhất
96039
Giải Đặc biệt
551882
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,7 ,7 ,6
2
3
7 ,9
4
2 ,2 ,5
5
2 ,3
6
6 ,1 ,9
7
8
6 ,2
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
0
6
1
9 ,4 ,5 ,4 ,8
2
1 ,5
3
4
4
5
6 ,1 ,8
6
3 ,1 ,1
7
8
9 ,6 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
84
Giải bảy
071
Giải sáu
7912
6465
1988
Giải năm
8665
Giải bốn
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
Giải ba
55073
12843
Giải nhì
13913
Giải nhất
82765
Giải Đặc biệt
445153
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
2 ,0 ,3
2
3
1
4
3 ,3
5
3
6
5 ,5 ,5
7
1 ,7 ,3
8
4 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
7 ,3 ,0
1
1
2
4 ,7 ,4 ,1 ,5
3
8
4
6 ,6 ,6
5
0
6
7
7
8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 24-11-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
82
78
Giải bảy
196
039
Giải sáu
7859
0714
6334
5714
2728
3027
Giải năm
7315
5555
Giải bốn
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
82288
81597
07119
53246
49467
77938
18650
Giải ba
85893
18615
95795
50155
Giải nhì
52869
80651
Giải nhất
31363
91162
Giải Đặc Biệt
477124
594992
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
06
14 ,5 ,54 ,9
28 ,9 ,48 ,7
349 ,8
436
595 ,0 ,5 ,1
62 ,9 ,37 ,2
78
82 ,78
96 ,4 ,37 ,5 ,2

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
78
Giải bảy
039
Giải sáu
5714
2728
3027
Giải năm
5555
Giải bốn
82288
81597
07119
53246
49467
77938
18650
Giải ba
95795
50155
Giải nhì
80651
Giải nhất
91162
Giải Đặc biệt
594992
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,9
2
8 ,7
3
9 ,8
4
6
5
5 ,0 ,5 ,1
6
7 ,2
7
8
8
8
9
7 ,5 ,2
ĐầuĐuôi
5
0
5
1
6 ,9
2
3
1
4
5 ,9 ,5
5
4
6
2 ,9 ,6
7
7 ,2 ,8 ,3
8
3 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
82
Giải bảy
196
Giải sáu
7859
0714
6334
Giải năm
7315
Giải bốn
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
Giải ba
85893
18615
Giải nhì
52869
Giải nhất
31363
Giải Đặc biệt
477124
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,5 ,5
2
8 ,9 ,4
3
4
4
3
5
9
6
2 ,9 ,3
7
8
2 ,7
9
6 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6
2
4 ,9 ,6
3
1 ,3 ,9 ,2
4
1 ,1
5
9 ,0
6
8
7
2
8
5 ,2 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 17-11-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
54
79
Giải bảy
026
051
Giải sáu
7782
5732
2144
1609
1576
8910
Giải năm
9816
2683
Giải bốn
34009
83614
81235
79487
87030
75168
51220
84403
54082
30779
02441
15191
46991
23060
Giải ba
85028
47635
46113
79318
Giải nhì
35271
55932
Giải nhất
18498
39863
Giải Đặc Biệt
879542
662055
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
099 ,3
16 ,40 ,3 ,8
26 ,0 ,8
32 ,5 ,0 ,52
44 ,21
541 ,5
680 ,3
719 ,6 ,9
82 ,73 ,2
981 ,1

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
79
Giải bảy
051
Giải sáu
1609
1576
8910
Giải năm
2683
Giải bốn
84403
54082
30779
02441
15191
46991
23060
Giải ba
46113
79318
Giải nhì
55932
Giải nhất
39863
Giải Đặc biệt
662055
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3
1
0 ,3 ,8
2
3
2
4
1
5
1 ,5
6
0 ,3
7
9 ,6 ,9
8
3 ,2
9
1 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
5 ,4 ,9 ,9
1
8 ,3
2
8 ,0 ,1 ,6
3
4
5
5
7
6
7
1
8
7 ,0 ,7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
54
Giải bảy
026
Giải sáu
7782
5732
2144
Giải năm
9816
Giải bốn
34009
83614
81235
79487
87030
75168
51220
Giải ba
85028
47635
Giải nhì
35271
Giải nhất
18498
Giải Đặc biệt
879542
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
6 ,4
2
6 ,0 ,8
3
2 ,5 ,0 ,5
4
4 ,2
5
4
6
8
7
1
8
2 ,7
9
8
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
7
1
8 ,3 ,4
2
3
5 ,4 ,1
4
3 ,3
5
2 ,1
6
8
7
6 ,2 ,9
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 27-10-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
60
20
Giải bảy
841
788
Giải sáu
2062
7860
4394
5455
7643
4765
Giải năm
3952
2817
Giải bốn
16115
71634
17119
34696
23545
37664
41203
06592
79133
45923
01475
90345
13056
79053
Giải ba
07473
29903
55601
86341
Giải nhì
22379
87857
Giải nhất
37297
64514
Giải Đặc Biệt
010491
776377
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03 ,31
15 ,97 ,4
20 ,3
343
41 ,53 ,5 ,1
525 ,6 ,3 ,7
60 ,2 ,0 ,45
73 ,95 ,7
88
94 ,6 ,7 ,12