XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 20-09-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
80
49
Giải bảy
740
398
Giải sáu
9762
2221
4682
9920
9610
8989
Giải năm
4512
6078
Giải bốn
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải ba
98476
53126
89472
25303
Giải nhì
09040
45585
Giải nhất
16434
97446
Giải Đặc Biệt
448744
221985
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
05 ,3
12 ,7 0
21 ,9 ,6 0 ,1
34 7 ,6
40 ,1 ,0 ,4 9 ,6
50
62 ,2 0 ,9
77 ,3 ,6 8 ,2
80 ,2 9 ,5 ,5
98 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 20-09-2023

Ngày: 20/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
49
Giải bảy
398
Giải sáu
9920
9610
8989
Giải năm
6078
Giải bốn
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải ba
89472
25303
Giải nhì
45585
Giải nhất
97446
Giải Đặc biệt
221985
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,3
1
0
2
0 ,1
3
7 ,6
4
9 ,6
5
6
0 ,9
7
8 ,2
8
9 ,5 ,5
9
8 ,8
ĐầuĐuôi
2 ,1 ,6
0
2
1
7
2
0
3
4
0 ,8 ,8
5
3 ,4
6
3
7
9 ,7 ,9
8
4 ,8 ,6
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-09-2023

Ngày: 20/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
80
Giải bảy
740
Giải sáu
9762
2221
4682
Giải năm
4512
Giải bốn
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
Giải ba
98476
53126
Giải nhì
09040
Giải nhất
16434
Giải Đặc biệt
448744
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,7
2
1 ,9 ,6
3
4
4
0 ,1 ,0 ,4
5
0
6
2 ,2
7
7 ,3 ,6
8
0 ,2
9
ĐầuĐuôi
8 ,4 ,5 ,4
0
2 ,4
1
6 ,8 ,1 ,6
2
7
3
3 ,4
4
5
7 ,2
6
1 ,7
7
8
2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13-09-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
88
42
Giải bảy
328
362
Giải sáu
9903
1674
4578
6537
6268
1397
Giải năm
9698
2255
Giải bốn
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải ba
26386
38727
96302
86823
Giải nhì
55151
25833
Giải nhất
32595
38478
Giải Đặc Biệt
323787
424317
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03 ,1 ,6 6 ,2
19 ,7
28 ,0 ,7 5 ,3
37 ,9 ,3
47 ,7 2 ,6
51 5 ,7
60 2 ,8
74 ,8 8
88 ,6 ,7
98 ,4 ,5 7 ,0

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 13-09-2023

Ngày: 13/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
42
Giải bảy
362
Giải sáu
6537
6268
1397
Giải năm
2255
Giải bốn
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải ba
96302
86823
Giải nhì
25833
Giải nhất
38478
Giải Đặc biệt
424317
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2
1
9 ,7
2
5 ,3
3
7 ,9 ,3
4
2 ,6
5
5 ,7
6
2 ,8
7
8
8
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
1
4 ,6 ,0
2
2 ,3
3
4
5 ,2
5
0 ,4
6
3 ,9 ,5 ,1
7
6 ,7
8
3 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-09-2023

Ngày: 13/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
88
Giải bảy
328
Giải sáu
9903
1674
4578
Giải năm
9698
Giải bốn
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
Giải ba
26386
38727
Giải nhì
55151
Giải nhất
32595
Giải Đặc biệt
323787
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1 ,6
1
2
8 ,0 ,7
3
4
7 ,7
5
1
6
0
7
4 ,8
8
8 ,6 ,7
9
8 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
0 ,5
1
2
0
3
7 ,9
4
9
5
0 ,8
6
4 ,4 ,2 ,8
7
8 ,2 ,7 ,9
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 06-09-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
10
21
Giải bảy
286
371
Giải sáu
8869
3861
4596
5698
5262
1741
Giải năm
8280
7327
Giải bốn
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải ba
96396
19921
81088
48245
Giải nhì
23642
22471
Giải nhất
14331
90252
Giải Đặc Biệt
648303
392296
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03 ,3 0 ,4
10
26 ,1 1 ,7 ,1
31 9
43 ,2 1 ,7 ,5
55 ,3 ,9 5 ,2
69 ,1 2 ,6
71 ,1
86 ,0 ,0 8
96 ,6 8 ,6

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 06-09-2023

Ngày: 06/09/2023
Mã: XSKH
Giải tám
21
Giải bảy
371
Giải sáu
5698
5262
1741
Giải năm
7327
Giải bốn
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải ba
81088
48245
Giải nhì
22471
Giải nhất
90252
Giải Đặc biệt
392296
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,4
1
2
1 ,7 ,1
3
9
4
1 ,7 ,5
5
5 ,2
6
2 ,6
7
1 ,1
8
8
9
8 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
2 ,7 ,4 ,2 ,7
1
6 ,5
2
3
0
4
5 ,4
5
6 ,9
6
2 ,4
7
9 ,8
8
3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-09-2023

Ngày: 06/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
286
Giải sáu
8869
3861
4596
Giải năm
8280
Giải bốn
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
Giải ba
96396
19921
Giải nhì
23642
Giải nhất
14331
Giải Đặc biệt
648303
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,3
1
0
2
6 ,1
3
1
4
3 ,2
5
5 ,3 ,9
6
9 ,1
7
8
6 ,0 ,0
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
1 ,8 ,8
0
6 ,2 ,3
1
4
2
4 ,5 ,0 ,0
3
4
5
5
8 ,9 ,2 ,9
6
7
8
6 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 30-08-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
51
44
Giải bảy
604
594
Giải sáu
4838
9654
7649
2280
2320
7827
Giải năm
6871
9991
Giải bốn
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
Giải ba
22345
71504
12961
03984
Giải nhì
77229
33442
Giải nhất
22413
40520
Giải Đặc Biệt
180721
008755
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
04 ,6 ,4 2
10 ,3
29 ,1 0 ,7 ,4 ,0
38 ,9 4
49 ,5 4 ,2
51 ,4 ,9 1 ,5
63 ,1
71 ,1 ,3
80 ,3 ,4
90 4 ,1 ,9