XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 19-01-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
10
85
Giải bảy
051
561
Giải sáu
0771
0835
5522
7747
4773
2732
Giải năm
8853
5616
Giải bốn
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
Giải ba
38703
82700
52215
86220
Giải nhì
24000
99676
Giải nhất
36741
22251
Giải Đặc Biệt
178793
435963
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07 ,4 ,3 ,0 ,0
10 ,1 ,76 ,1 ,5
22 ,5 ,09 ,3 ,0
352
417
51 ,31
61 ,8 ,3 ,3
713 ,2 ,6
885
937

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
85
Giải bảy
561
Giải sáu
7747
4773
2732
Giải năm
5616
Giải bốn
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
Giải ba
52215
86220
Giải nhì
99676
Giải nhất
22251
Giải Đặc biệt
435963
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,5
2
9 ,3 ,0
3
2
4
7
5
1
6
1 ,8 ,3 ,3
7
3 ,2 ,6
8
5
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1 ,5
1
3 ,7
2
7 ,6 ,2 ,6
3
4
8 ,1
5
1 ,7
6
4 ,9
7
6
8
2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
051
Giải sáu
0771
0835
5522
Giải năm
8853
Giải bốn
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
Giải ba
38703
82700
Giải nhì
24000
Giải nhất
36741
Giải Đặc biệt
178793
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,3 ,0 ,0
1
0 ,1 ,7
2
2 ,5 ,0
3
5
4
1
5
1 ,3
6
7
1
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
1 ,2 ,0 ,0
0
5 ,7 ,1 ,4
1
2
2
5 ,0 ,9
3
0
4
3 ,2
5
6
0 ,1
7
8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 12-01-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
37
94
Giải bảy
504
970
Giải sáu
0567
5353
1843
6385
5350
0858
Giải năm
8483
0559
Giải bốn
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
Giải ba
25698
59921
77309
33202
Giải nhì
28340
46963
Giải nhất
76749
86240
Giải Đặc Biệt
070260
611139
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
045 ,9 ,2
13
26 ,1
37 ,0 ,49
43 ,0 ,91 ,4 ,0
53 ,80 ,8 ,9
67 ,3 ,03
71 ,60 ,6
835 ,1 ,9
984

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 12-01-2022

Ngày: 12/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
94
Giải bảy
970
Giải sáu
6385
5350
0858
Giải năm
0559
Giải bốn
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
Giải ba
77309
33202
Giải nhì
46963
Giải nhất
86240
Giải Đặc biệt
611139
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,2
1
3
2
3
9
4
1 ,4 ,0
5
0 ,8 ,9
6
3
7
0 ,6
8
5 ,1 ,9
9
4
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,4
0
8 ,4
1
0
2
1 ,6
3
9 ,4
4
8 ,0
5
7
6
7
5
8
5 ,8 ,0 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 12-01-2022

Ngày: 12/01/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
37
Giải bảy
504
Giải sáu
0567
5353
1843
Giải năm
8483
Giải bốn
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
Giải ba
25698
59921
Giải nhì
28340
Giải nhất
76749
Giải Đặc biệt
070260
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
6 ,1
3
7 ,0 ,4
4
3 ,0 ,9
5
3 ,8
6
7 ,3 ,0
7
1 ,6
8
3
9
8
ĐầuĐuôi
3 ,4 ,6
0
7 ,2
1
2
5 ,4 ,8 ,6
3
0 ,3
4
5
7 ,2
6
3 ,6
7
5 ,9
8
4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 05-01-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
54
51
Giải bảy
004
193
Giải sáu
1764
6186
5061
9603
5395
9836
Giải năm
7982
8424
Giải bốn
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
Giải ba
42203
85651
85881
72221
Giải nhì
22951
12698
Giải nhất
87188
12421
Giải Đặc Biệt
441233
883565
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
04 ,2 ,33 ,7 ,3
1
24 ,1 ,1
34 ,36 ,7
47 ,38
54 ,1 ,11 ,1
64 ,1 ,05
75 ,02
86 ,2 ,83 ,1
93 ,5 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 05-01-2022

Ngày: 05/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
51
Giải bảy
193
Giải sáu
9603
5395
9836
Giải năm
8424
Giải bốn
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
Giải ba
85881
72221
Giải nhì
12698
Giải nhất
12421
Giải Đặc biệt
883565
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7 ,3
1
2
4 ,1 ,1
3
6 ,7
4
8
5
1 ,1
6
5
7
2
8
3 ,1
9
3 ,5 ,8
ĐầuĐuôi
0
5 ,5 ,8 ,2 ,2
1
7
2
9 ,0 ,8 ,0
3
2
4
9 ,6
5
3
6
0 ,3
7
4 ,9
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 05-01-2022

Ngày: 05/01/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
54
Giải bảy
004
Giải sáu
1764
6186
5061
Giải năm
7982
Giải bốn
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
Giải ba
42203
85651
Giải nhì
22951
Giải nhất
87188
Giải Đặc biệt
441233
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,2 ,3
1
2
3
4 ,3
4
7 ,3
5
4 ,1 ,1
6
4 ,1 ,0
7
5 ,0
8
6 ,2 ,8
9
ĐầuĐuôi
6 ,7
0
6 ,5 ,5
1
8 ,0
2
4 ,0 ,3
3
5 ,0 ,6 ,3
4
7
5
8
6
4
7
8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-12-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
56
49
Giải bảy
367
424
Giải sáu
8489
7372
0601
5922
2522
0672
Giải năm
5333
7125
Giải bốn
50694
00752
39212
26339
05461
90585
78096
99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
Giải ba
49346
29346
82893
93018
Giải nhì
85354
40939
Giải nhất
26445
63661
Giải Đặc Biệt
003276
307552
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
010
128
24 ,2 ,2 ,5 ,0
33 ,92 ,6 ,1 ,9
46 ,6 ,59 ,3
56 ,2 ,42
67 ,11
72 ,62 ,3
89 ,5
94 ,63