XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 25-11-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
88
78
65
Giải bảy
136
190
869
Giải sáu
4987
3773
0862
1296
2560
6370
4686
8104
6984
Giải năm
4190
5583
5875
Giải bốn
42688
63170
22003
01582
51988
90234
56669
56736
11251
50607
57715
04739
10937
57663
57707
20786
72955
30778
03248
17615
44609
Giải ba
43609
60009
96014
52914
48807
81596
Giải nhì
56578
44990
37139
Giải nhất
48207
03014
43645
Giải Đặc Biệt
867903
602725
729074
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
03 ,9 ,9 ,7 ,374 ,7 ,9 ,7
15 ,4 ,4 ,45
25
36 ,46 ,9 ,79
48 ,5
515
62 ,90 ,35 ,9
73 ,0 ,88 ,05 ,8 ,4
88 ,7 ,8 ,2 ,836 ,4 ,6
900 ,6 ,06

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSQB
Giải tám
65
Giải bảy
869
Giải sáu
4686
8104
6984
Giải năm
5875
Giải bốn
57707
20786
72955
30778
03248
17615
44609
Giải ba
48807
81596
Giải nhì
37139
Giải nhất
43645
Giải Đặc biệt
729074
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,7 ,9 ,7
1
5
2
3
9
4
8 ,5
5
5
6
5 ,9
7
5 ,8 ,4
8
6 ,4 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
0 ,8 ,7
4
6 ,7 ,5 ,1 ,4
5
8 ,8 ,9
6
0 ,0
7
7 ,4
8
6 ,0 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSQT
Giải tám
78
Giải bảy
190
Giải sáu
1296
2560
6370
Giải năm
5583
Giải bốn
56736
11251
50607
57715
04739
10937
57663
Giải ba
96014
52914
Giải nhì
44990
Giải nhất
03014
Giải Đặc biệt
602725
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
5 ,4 ,4 ,4
2
5
3
6 ,9 ,7
4
5
1
6
0 ,3
7
8 ,0
8
3
9
0 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,6 ,7 ,9
0
5
1
2
8 ,6
3
1 ,1 ,1
4
1 ,2
5
9 ,3
6
0 ,3
7
7
8
3
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSBDI
Giải tám
88
Giải bảy
136
Giải sáu
4987
3773
0862
Giải năm
4190
Giải bốn
42688
63170
22003
01582
51988
90234
56669
Giải ba
43609
60009
Giải nhì
56578
Giải nhất
48207
Giải Đặc biệt
867903
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9 ,9 ,7 ,3
1
2
3
6 ,4
4
5
6
2 ,9
7
3 ,0 ,8
8
8 ,7 ,8 ,2 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
1
6 ,8
2
7 ,0 ,0
3
3
4
5
3
6
8 ,0
7
8 ,8 ,8 ,7
8
6 ,0 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 18-11-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
06
08
65
Giải bảy
159
064
280
Giải sáu
7291
9378
9203
0840
3896
9203
1441
2019
9387
Giải năm
5940
6298
1131
Giải bốn
12659
81179
43056
85013
10641
24943
73641
79149
13915
88049
22865
34923
03825
27962
80367
16039
48592
32687
85825
98623
27574
Giải ba
72496
80462
59957
92388
09137
67487
Giải nhì
93075
69295
44949
Giải nhất
16879
51597
79779
Giải Đặc Biệt
823116
914899
728596
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,38 ,3
13 ,659
23 ,55 ,3
31 ,9 ,7
40 ,1 ,3 ,10 ,9 ,91 ,9
59 ,9 ,67
624 ,5 ,25 ,7
78 ,9 ,5 ,94 ,9
880 ,7 ,7 ,7
91 ,66 ,8 ,5 ,7 ,92 ,6

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSQB
Giải tám
65
Giải bảy
280
Giải sáu
1441
2019
9387
Giải năm
1131
Giải bốn
80367
16039
48592
32687
85825
98623
27574
Giải ba
09137
67487
Giải nhì
44949
Giải nhất
79779
Giải Đặc biệt
728596
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
5 ,3
3
1 ,9 ,7
4
1 ,9
5
6
5 ,7
7
4 ,9
8
0 ,7 ,7 ,7
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,3
1
9
2
2
3
7
4
6 ,2
5
9
6
8 ,6 ,8 ,3 ,8
7
8
1 ,3 ,4 ,7
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSQT
Giải tám
08
Giải bảy
064
Giải sáu
0840
3896
9203
Giải năm
6298
Giải bốn
79149
13915
88049
22865
34923
03825
27962
Giải ba
59957
92388
Giải nhì
69295
Giải nhất
51597
Giải Đặc biệt
914899
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3
1
5
2
3 ,5
3
4
0 ,9 ,9
5
7
6
4 ,5 ,2
7
8
8
9
6 ,8 ,5 ,7 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
1
6
2
0 ,2
3
6
4
1 ,6 ,2 ,9
5
9
6
5 ,9
7
0 ,9 ,8
8
4 ,4 ,9
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSBDI
Giải tám
06
Giải bảy
159
Giải sáu
7291
9378
9203
Giải năm
5940
Giải bốn
12659
81179
43056
85013
10641
24943
73641
Giải ba
72496
80462
Giải nhì
93075
Giải nhất
16879
Giải Đặc biệt
823116
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
3 ,6
2
3
4
0 ,1 ,3 ,1
5
9 ,9 ,6
6
2
7
8 ,9 ,5 ,9
8
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
9 ,4 ,4
1
6
2
0 ,1 ,4
3
4
7
5
0 ,5 ,9 ,1
6
7
7
8
5 ,5 ,7 ,7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 04-11-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
97
80
97
Giải bảy
139
552
274
Giải sáu
6531
9015
5421
0903
8702
9852
3373
3126
1627
Giải năm
7550
2646
4586
Giải bốn
72732
15614
05960
72708
60580
52300
35358
18076
63207
49969
56073
59868
01325
35022
75501
27967
44910
50016
85186
91706
40452
Giải ba
81418
05156
10784
06582
05354
76559
Giải nhì
70563
62591
97864
Giải nhất
70072
12145
51429
Giải Đặc Biệt
088654
182850
139026
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
08 ,03 ,2 ,71 ,6
15 ,4 ,80 ,6
215 ,26 ,7 ,9 ,6
39 ,1 ,2
46 ,5
50 ,8 ,6 ,42 ,2 ,02 ,4 ,9
60 ,39 ,87 ,4
726 ,34 ,3
800 ,4 ,26 ,6
9717

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: XSQB
Giải tám
97
Giải bảy
274
Giải sáu
3373
3126
1627
Giải năm
4586
Giải bốn
75501
27967
44910
50016
85186
91706
40452
Giải ba
05354
76559
Giải nhì
97864
Giải nhất
51429
Giải Đặc biệt
139026
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,6
1
0 ,6
2
6 ,7 ,9 ,6
3
4
5
2 ,4 ,9
6
7 ,4
7
4 ,3
8
6 ,6
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
0
1
5
2
7
3
7 ,5 ,6
4
5
2 ,8 ,1 ,8 ,0 ,2
6
9 ,2 ,6
7
8
5 ,2
9