XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 12-05-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
60
28
92
Giải bảy
075
246
723
Giải sáu
1374
0743
6645
9091
5938
4574
0516
2189
2957
Giải năm
4730
9516
0328
Giải bốn
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
Giải ba
82068
85150
02396
68298
68722
46138
Giải nhì
79779
78005
86736
Giải nhất
61180
07191
02012
Giải Đặc Biệt
993623
123573
734480
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
095
1266 ,2
2383 ,8 ,5 ,2
308 ,8 ,38 ,6
43 ,5 ,66 ,59 ,8 ,0
52 ,057 ,8
60 ,8 ,8 ,81
75 ,4 ,94 ,9 ,3
8009 ,0
971 ,2 ,6 ,8 ,12 ,2

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSQB
Giải tám
92
Giải bảy
723
Giải sáu
0516
2189
2957
Giải năm
0328
Giải bốn
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
Giải ba
68722
46138
Giải nhì
86736
Giải nhất
02012
Giải Đặc biệt
734480
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,2
2
3 ,8 ,5 ,2
3
8 ,6
4
9 ,8 ,0
5
7 ,8
6
1
7
8
9 ,0
9
2 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
6
1
9 ,9 ,2 ,1
2
2
3
4
2
5
1 ,3
6
5
7
2 ,4 ,5 ,3
8
8 ,4
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSQT
Giải tám
28
Giải bảy
246
Giải sáu
9091
5938
4574
Giải năm
9516
Giải bốn
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
Giải ba
02396
68298
Giải nhì
78005
Giải nhất
07191
Giải Đặc biệt
123573
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
6
2
8
3
8 ,8 ,3
4
6 ,5
5
5
6
7
4 ,9 ,3
8
0
9
1 ,2 ,6 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
8
0
9 ,9
1
9
2
3 ,7
3
7
4
5 ,4 ,0
5
4 ,1 ,9
6
7
2 ,3 ,3 ,9
8
7
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
60
Giải bảy
075
Giải sáu
1374
0743
6645
Giải năm
4730
Giải bốn
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
Giải ba
82068
85150
Giải nhì
79779
Giải nhất
61180
Giải Đặc biệt
993623
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
2
3
3
0
4
3 ,5 ,6
5
2 ,0
6
0 ,8 ,8 ,8
7
5 ,4 ,9
8
0
9
7
ĐầuĐuôi
6 ,3 ,5 ,8
0
1
1 ,5
2
4 ,2
3
7
4
7 ,4
5
4
6
9
7
6 ,6 ,6
8
0 ,7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 05-05-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
06
77
25
Giải bảy
527
994
181
Giải sáu
8684
1714
7397
6437
2132
3758
5608
3307
7809
Giải năm
1525
5897
8690
Giải bốn
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
Giải ba
58421
04233
45545
71016
05450
67580
Giải nhì
12118
72421
85729
Giải nhất
35280
94243
95758
Giải Đặc Biệt
040287
921538
957609
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,7 ,098 ,7 ,9 ,9 ,1 ,9
14 ,86
27 ,5 ,1 ,115 ,9
337 ,2 ,82 ,1
456 ,3 ,5 ,3
587 ,6 ,0 ,8
683 ,2
77 ,0
84 ,9 ,3 ,0 ,731 ,8 ,0
974 ,70

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSQB
Giải tám
25
Giải bảy
181
Giải sáu
5608
3307
7809
Giải năm
8690
Giải bốn
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
Giải ba
05450
67580
Giải nhì
85729
Giải nhất
95758
Giải Đặc biệt
957609
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7 ,9 ,9 ,1 ,9
1
2
5 ,9
3
2 ,1
4
5
7 ,6 ,0 ,8
6
7
8
1 ,8 ,0
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,8
0
8 ,3 ,0
1
3
2
3
4
2
5
5
6
0 ,5
7
0 ,8 ,5
8
0 ,0 ,2 ,0
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSQT
Giải tám
77
Giải bảy
994
Giải sáu
6437
2132
3758
Giải năm
5897
Giải bốn
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
Giải ba
45545
71016
Giải nhì
72421
Giải nhất
94243
Giải Đặc biệt
921538
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
6
2
1
3
7 ,2 ,8
4
6 ,3 ,5 ,3
5
8
6
3 ,2
7
7 ,0
8
3
9
4 ,7
ĐầuĐuôi
7
0
2
1
3 ,6
2
8 ,6 ,4 ,4
3
9
4
4
5
4 ,1
6
7 ,3 ,9
7
5 ,3
8
0
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
06
Giải bảy
527
Giải sáu
8684
1714
7397
Giải năm
1525
Giải bốn
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
Giải ba
58421
04233
Giải nhì
12118
Giải nhất
35280
Giải Đặc biệt
040287
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7 ,0
1
4 ,8
2
7 ,5 ,1 ,1
3
3
4
5
5
6
8
7
8
4 ,9 ,3 ,0 ,7
9
7
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
2 ,2
1
2
8 ,3
3
8 ,1
4
2 ,4
5
0
6
2 ,9 ,0 ,8
7
6 ,1
8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 28-04-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
39
70
33
Giải bảy
444
807
903
Giải sáu
5027
7535
0922
8890
3771
9950
9413
9876
7769
Giải năm
0622
8767
3267
Giải bốn
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
Giải ba
31817
27556
23589
77262
36445
92337
Giải nhì
18429
10028
33490
Giải nhất
40354
17885
76247
Giải Đặc Biệt
588617
980724
599761
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
01 ,97 ,93
17 ,73 ,23 ,3 ,3
27 ,2 ,2 ,6 ,98 ,46
39 ,5 ,03 ,7
445 ,7
53 ,0 ,6 ,40 ,63
67 ,29 ,7 ,7 ,1
70 ,1 ,06 ,0 ,2
89 ,5
920 ,2 ,90

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 28-04-2022

Ngày: 28/04/2022
Mã: XSQB
Giải tám
33
Giải bảy
903
Giải sáu
9413
9876
7769
Giải năm
3267
Giải bốn
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
Giải ba
36445
92337
Giải nhì
33490
Giải nhất
76247
Giải Đặc biệt
599761
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
3 ,3 ,3
2
6
3
3 ,7
4
5 ,7
5
3
6
9 ,7 ,7 ,1
7
6 ,0 ,2
8
9
0
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
6
1
7
2
3 ,0 ,1 ,5 ,1 ,1
3
4
4
5
7 ,2
6
6 ,6 ,3 ,4
7
8
6
9