XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 14-11-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
38
90
18
Giải bảy
234
007
270
Giải sáu
1597
5629
7632
4928
7843
4420
2987
9119
8725
Giải năm
2585
5667
7944
Giải bốn
66470
10498
55872
02807
00711
92672
91996
84295
65665
20618
47675
25209
86921
51104
26312
51613
98883
33850
24715
02036
42440
Giải ba
42091
41667
10992
49870
06728
71725
Giải nhì
66968
49651
28220
Giải nhất
78171
72546
40231
Giải Đặc Biệt
174069
212591
363568
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
07 7 ,9 ,4
11 8 8 ,9 ,2 ,3 ,5
29 8 ,0 ,1 5 ,8 ,5 ,0
38 ,4 ,2 6 ,1
43 ,6 4 ,0
51 0
67 ,8 ,9 7 ,5 8
70 ,2 ,2 ,1 5 ,0 0
85 7 ,3
97 ,8 ,6 ,1 0 ,5 ,2 ,1

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 14-11-2020

Ngày: 14/11/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
18
Giải bảy
270
Giải sáu
2987
9119
8725
Giải năm
7944
Giải bốn
26312
51613
98883
33850
24715
02036
42440
Giải ba
06728
71725
Giải nhì
28220
Giải nhất
40231
Giải Đặc biệt
363568
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,9 ,2 ,3 ,5
2
5 ,8 ,5 ,0
3
6 ,1
4
4 ,0
5
0
6
8
7
0
8
7 ,3
9
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,4 ,2
0
3
1
1
2
1 ,8
3
4
4
2 ,1 ,2
5
3
6
8
7
1 ,2 ,6
8
1
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 14-11-2020

Ngày: 14/11/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
90
Giải bảy
007
Giải sáu
4928
7843
4420
Giải năm
5667
Giải bốn
84295
65665
20618
47675
25209
86921
51104
Giải ba
10992
49870
Giải nhì
49651
Giải nhất
72546
Giải Đặc biệt
212591
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,9 ,4
1
8
2
8 ,0 ,1
3
4
3 ,6
5
1
6
7 ,5
7
5 ,0
8
9
0 ,5 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,7
0
2 ,5 ,9
1
9
2
4
3
0
4
9 ,6 ,7
5
4
6
0 ,6
7
2 ,1
8
0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 14-11-2020

Ngày: 14/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
38
Giải bảy
234
Giải sáu
1597
5629
7632
Giải năm
2585
Giải bốn
66470
10498
55872
02807
00711
92672
91996
Giải ba
42091
41667
Giải nhì
66968
Giải nhất
78171
Giải Đặc biệt
174069
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
1
2
9
3
8 ,4 ,2
4
5
6
7 ,8 ,9
7
0 ,2 ,2 ,1
8
5
9
7 ,8 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
1 ,9 ,7
1
3 ,7 ,7
2
3
3
4
8
5
9
6
9 ,0 ,6
7
3 ,9 ,6
8
2 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 07-11-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
10
89
97
Giải bảy
605
111
283
Giải sáu
8651
9845
4762
6514
4950
7406
6789
8919
0025
Giải năm
4788
3266
2535
Giải bốn
97954
27049
66415
21866
96870
05704
70438
91003
30375
70373
93026
78352
56051
34663
95848
91763
70555
59239
44632
99562
67863
Giải ba
71963
57914
63540
80124
04851
22312
Giải nhì
63210
61838
96622
Giải nhất
96540
95995
36638
Giải Đặc Biệt
911675
597645
584283
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
05 ,4 6 ,3
10 ,5 ,4 ,0 1 ,4 9 ,2
26 ,4 5 ,2
38 8 5 ,9 ,2 ,8
45 ,9 ,0 0 ,5 8
51 ,4 0 ,2 ,1 5 ,1
62 ,6 ,3 6 ,3 3 ,2 ,3
70 ,5 5 ,3
88 9 3 ,9 ,3
95 7

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 07-11-2020

Ngày: 07/11/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
97
Giải bảy
283
Giải sáu
6789
8919
0025
Giải năm
2535
Giải bốn
95848
91763
70555
59239
44632
99562
67863
Giải ba
04851
22312
Giải nhì
96622
Giải nhất
36638
Giải Đặc biệt
584283
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
9 ,2
2
5 ,2
3
5 ,9 ,2 ,8
4
8
5
5 ,1
6
3 ,2 ,3
7
8
3 ,9 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
0
5
1
3 ,6 ,1 ,2
2
8 ,6 ,6 ,8
3
4
2 ,3 ,5
5
6
9
7
4 ,3
8
8 ,1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 07-11-2020

Ngày: 07/11/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
89
Giải bảy
111
Giải sáu
6514
4950
7406
Giải năm
3266
Giải bốn
91003
30375
70373
93026
78352
56051
34663
Giải ba
63540
80124
Giải nhì
61838
Giải nhất
95995
Giải Đặc biệt
597645
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3
1
1 ,4
2
6 ,4
3
8
4
0 ,5
5
0 ,2 ,1
6
6 ,3
7
5 ,3
8
9
9
5
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
1 ,5
1
5
2
0 ,7 ,6
3
1 ,2
4
7 ,9 ,4
5
0 ,6 ,2
6
7
3
8
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 07-11-2020

Ngày: 07/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
605
Giải sáu
8651
9845
4762
Giải năm
4788
Giải bốn
97954
27049
66415
21866
96870
05704
70438
Giải ba
71963
57914
Giải nhì
63210
Giải nhất
96540
Giải Đặc biệt
911675
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,4
1
0 ,5 ,4 ,0
2
3
8
4
5 ,9 ,0
5
1 ,4
6
2 ,6 ,3
7
0 ,5
8
8
9
ĐầuĐuôi
1 ,7 ,1 ,4
0
5
1
6
2
6
3
5 ,0 ,1
4
0 ,4 ,1 ,7
5
6
6
7
8 ,3
8
4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 31-10-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
88
91
45
Giải bảy
180
191
064
Giải sáu
2574
3618
6699
7733
2910
5841
5235
3092
3097
Giải năm
4172
0971
1366
Giải bốn
76168
46378
33458
18705
19935
41662
49157
38432
09688
79188
95276
22615
17978
38702
75920
27720
38910
48397
17089
24436
40127
Giải ba
45098
13817
99407
44228
63060
74483
Giải nhì
71612
01369
64482
Giải nhất
33904
42281
61644
Giải Đặc Biệt
873980
793350
641570
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
05 ,4 2 ,7
18 ,7 ,2 0 ,5 0
28 0 ,0 ,7
35 3 ,2 5 ,6
41 5 ,4
58 ,7 0
68 ,2 9 4 ,6 ,0
74 ,2 ,8 1 ,6 ,8 0
88 ,0 ,0 8 ,8 ,1 9 ,3 ,2
99 ,8 1 ,1 2 ,7 ,7

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 31-10-2020

Ngày: 31/10/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
45
Giải bảy
064
Giải sáu
5235
3092
3097
Giải năm
1366
Giải bốn
75920
27720
38910
48397
17089
24436
40127
Giải ba
63060
74483
Giải nhì
64482
Giải nhất
61644
Giải Đặc biệt
641570
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0
2
0 ,0 ,7
3
5 ,6
4
5 ,4
5
6
4 ,6 ,0
7
0
8
9 ,3 ,2
9
2 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,1 ,6 ,7
0
1
9 ,8
2
8
3
6 ,4
4
4 ,3
5
6 ,3
6
9 ,9 ,2
7
8
8
9