XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 27-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
84
35
80
Giải bảy
320
763
726
Giải sáu
4842
0717
5634
8741
8081
5381
5551
7743
4797
Giải năm
0886
9422
9864
Giải bốn
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
Giải ba
72233
22074
38138
31609
02187
23681
Giải nhì
84553
95708
66943
Giải nhất
19370
11954
20176
Giải Đặc Biệt
434485
646084
540591
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
090 ,9 ,80 ,1
17 ,21
202 ,86
34 ,35 ,83
42 ,41 ,73 ,3 ,3
5341
63 ,5 ,94 ,6
74 ,07 ,6
84 ,6 ,2 ,2 ,7 ,51 ,1 ,9 ,40 ,7 ,1
967 ,3 ,1

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
80
Giải bảy
726
Giải sáu
5551
7743
4797
Giải năm
9864
Giải bốn
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
Giải ba
02187
23681
Giải nhì
66943
Giải nhất
20176
Giải Đặc biệt
540591
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1
1
2
6
3
3
4
3 ,3 ,3
5
1
6
4 ,6
7
7 ,6
8
0 ,7 ,1
9
7 ,3 ,1
ĐầuĐuôi
8 ,0
0
5 ,0 ,8 ,9
1
2
4 ,9 ,3 ,4 ,4
3
6
4
5
2 ,6 ,7
6
9 ,7 ,8
7
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
35
Giải bảy
763
Giải sáu
8741
8081
5381
Giải năm
9422
Giải bốn
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
Giải ba
38138
31609
Giải nhì
95708
Giải nhất
11954
Giải Đặc biệt
646084
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9 ,8
1
1
2
2 ,8
3
5 ,8
4
1 ,7
5
4
6
3 ,5 ,9
7
8
1 ,1 ,9 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
4 ,8 ,8 ,1
1
2
2
6
3
5 ,8
4
3 ,6
5
6
4
7
2 ,3 ,0
8
8 ,6 ,0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
84
Giải bảy
320
Giải sáu
4842
0717
5634
Giải năm
0886
Giải bốn
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
Giải ba
72233
22074
Giải nhì
84553
Giải nhất
19370
Giải Đặc biệt
434485
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,2
2
0
3
4 ,3
4
2 ,4
5
3
6
7
4 ,0
8
4 ,6 ,2 ,2 ,7 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
1
4 ,8 ,1 ,8
2
3 ,5
3
8 ,3 ,4 ,7
4
8
5
8 ,9
6
1 ,8
7
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
19
74
47
Giải bảy
185
713
652
Giải sáu
1381
3664
3273
5576
7811
8493
8244
6650
7201
Giải năm
8521
2573
1888
Giải bốn
48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
Giải ba
18009
53383
56167
31318
35147
54582
Giải nhì
90664
22013
90833
Giải nhất
14491
38858
61321
Giải Đặc Biệt
193652
632279
100825
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
0991
19 ,3 ,53 ,1 ,0 ,8 ,3
211 ,5
380 ,3
467 ,4 ,7
52 ,6 ,29 ,82 ,0 ,8
64 ,6 ,47
73 ,54 ,6 ,3 ,1 ,95
85 ,1 ,398 ,0 ,2 ,4 ,2
913 ,31

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
47
Giải bảy
652
Giải sáu
8244
6650
7201
Giải năm
1888
Giải bốn
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
Giải ba
35147
54582
Giải nhì
90833
Giải nhất
61321
Giải Đặc biệt
100825
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
1 ,5
3
0 ,3
4
7 ,4 ,7
5
2 ,0 ,8
6
7
5
8
8 ,0 ,2 ,4 ,2
9
1
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,3
0
0 ,9 ,2
1
5 ,8 ,8
2
3
3
4 ,8
4
7 ,2
5
6
4 ,4
7
8 ,5
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
74
Giải bảy
713
Giải sáu
5576
7811
8493
Giải năm
2573
Giải bốn
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
Giải ba
56167
31318
Giải nhì
22013
Giải nhất
38858
Giải Đặc biệt
632279
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
3 ,1 ,0 ,8 ,3
2
3
8
4
5
9 ,8
6
7
7
4 ,6 ,3 ,1 ,9
8
9
9
3 ,3
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,7
1
2
1 ,9 ,7 ,9 ,1
3
7
4
5
7
6
6
7
3 ,1 ,5
8
5 ,8 ,0 ,7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
19
Giải bảy
185
Giải sáu
1381
3664
3273
Giải năm
8521
Giải bốn
48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156
Giải ba
18009
53383
Giải nhì
90664
Giải nhất
14491
Giải Đặc biệt
193652
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
9 ,3 ,5
2
1
3
4
6
5
2 ,6 ,2
6
4 ,6 ,4
7
3 ,5
8
5 ,1 ,3
9
1
ĐầuĐuôi
0
8 ,2 ,9
1
5 ,5
2
7 ,1 ,8
3
6 ,6
4
8 ,7 ,1
5
4 ,6 ,5
6
7
8
1 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
57
19
35
Giải bảy
568
998
503
Giải sáu
6626
6289
8216
0941
5293
1634
0298
1335
1725
Giải năm
3999
5305
9343
Giải bốn
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
Giải ba
17872
53843
38785
33230
92245
39793
Giải nhì
86258
74780
71109
Giải nhất
17640
30487
61377
Giải Đặc Biệt
161597
767453
709040
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
0953 ,9
16 ,198 ,0
2605 ,3
34 ,05 ,5
49 ,9 ,3 ,01 ,93 ,5 ,0
57 ,1 ,83
6821
720 ,03 ,7
890 ,5 ,0 ,70
99 ,2 ,5 ,78 ,3 ,78 ,4 ,3

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 13-05-2023

Ngày: 13/05/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
19
Giải bảy
998
Giải sáu
0941
5293
1634
Giải năm
5305
Giải bốn
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
Giải ba
38785
33230
Giải nhì
74780
Giải nhất
30487
Giải Đặc biệt
767453
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
9
2
0
3
4 ,0
4
1 ,9
5
3
6
2
7
0 ,0
8
0 ,5 ,0 ,7
9
8 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,7 ,7 ,8 ,3 ,8
0
4
1
6
2
9 ,5
3
3
4
0 ,8
5
6
9 ,8
7
9
8
1 ,4
9