XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 28-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
26
76
63
Giải bảy
903
545
142
Giải sáu
9196
0530
1884
5712
6211
1880
8597
7118
7387
Giải năm
7808
8120
7449
Giải bốn
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
Giải ba
11267
93435
48771
16461
85811
51333
Giải nhì
22509
32823
69919
Giải nhất
28169
88376
62064
Giải Đặc Biệt
332396
415615
655931
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
03 ,8 ,97 ,0
12 ,1 ,7 ,58 ,0 ,1 ,9
260 ,35
30 ,8 ,583 ,1
4252 ,9 ,1 ,4
55 ,98
67 ,913 ,4 ,4
766 ,1 ,6
84 ,50 ,6 ,8 ,67
96 ,5 ,67 ,7

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
63
Giải bảy
142
Giải sáu
8597
7118
7387
Giải năm
7449
Giải bốn
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
Giải ba
85811
51333
Giải nhì
69919
Giải nhất
62064
Giải Đặc biệt
655931
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,0 ,1 ,9
2
5
3
3 ,1
4
2 ,9 ,1 ,4
5
8
6
3 ,4 ,4
7
8
7
9
7 ,7
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,1 ,3
1
4
2
6 ,3
3
4 ,6 ,6
4
2
5
6
9 ,8 ,9
7
1 ,5
8
4 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
26
Giải bảy
903
Giải sáu
9196
0530
1884
Giải năm
7808
Giải bốn
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
Giải ba
11267
93435
Giải nhì
22509
Giải nhất
28169
Giải Đặc biệt
332396
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8 ,9
1
2
6
3
0 ,8 ,5
4
2
5
5 ,9
6
7 ,9
7
6
8
4 ,5
9
6 ,5 ,6
ĐầuĐuôi
3
0
1
4
2
0
3
8
4
5 ,9 ,8 ,3
5
2 ,9 ,7 ,9
6
6
7
0 ,3
8
5 ,0 ,6
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
76
Giải bảy
545
Giải sáu
5712
6211
1880
Giải năm
8120
Giải bốn
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
Giải ba
48771
16461
Giải nhì
32823
Giải nhất
88376
Giải Đặc biệt
415615
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
2 ,1 ,7 ,5
2
0 ,3
3
8
4
5
5
6
1
7
6 ,1 ,6
8
0 ,6 ,8 ,6
9
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,0
0
1 ,7 ,6
1
1
2
2
3
4
4 ,1
5
7 ,8 ,8 ,7
6
0 ,1
7
8 ,3
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 21-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
10
78
65
Giải bảy
490
504
265
Giải sáu
2479
6712
0494
7886
3990
3227
0675
4165
3390
Giải năm
1210
0165
8380
Giải bốn
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
Giải ba
99258
48994
46753
49698
44117
47904
Giải nhì
34028
46729
81404
Giải nhất
70057
71403
40662
Giải Đặc Biệt
016979
264606
441074
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
024 ,3 ,64 ,4
10 ,2 ,07
26 ,2 ,87 ,6 ,96
330
46 ,57
58 ,72 ,8 ,34 ,7
655 ,5 ,5 ,2
79 ,98 ,1 ,55 ,5 ,4
86 ,3 ,30 ,6
90 ,4 ,7 ,40 ,80

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
78
Giải bảy
504
Giải sáu
7886
3990
3227
Giải năm
0165
Giải bốn
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
Giải ba
46753
49698
Giải nhì
46729
Giải nhất
71403
Giải Đặc biệt
264606
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3 ,6
1
2
7 ,6 ,9
3
4
5
2 ,8 ,3
6
5
7
8 ,1 ,5
8
6 ,3 ,3
9
0 ,8
ĐầuĐuôi
9
0
7
1
5
2
8 ,8 ,5 ,0
3
0
4
6 ,7
5
8 ,2 ,0
6
2
7
7 ,5 ,9
8
2
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
65
Giải bảy
265
Giải sáu
0675
4165
3390
Giải năm
8380
Giải bốn
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
Giải ba
44117
47904
Giải nhì
81404
Giải nhất
40662
Giải Đặc biệt
441074
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,4
1
7
2
6
3
0
4
7
5
4 ,7
6
5 ,5 ,5 ,2
7
5 ,5 ,4
8
0 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,3
0
1
6
2
3
5 ,0 ,0 ,7
4
6 ,6 ,7 ,6 ,7
5
8 ,2
6
5 ,4 ,1
7
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
490
Giải sáu
2479
6712
0494
Giải năm
1210
Giải bốn
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
Giải ba
99258
48994
Giải nhì
34028
Giải nhất
70057
Giải Đặc biệt
016979
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
0 ,2 ,0
2
6 ,2 ,8
3
3
4
6 ,5
5
8 ,7
6
7
9 ,9
8
9
0 ,4 ,7 ,4
ĐầuĐuôi
1 ,9 ,1
0
1
1 ,0 ,2
2
3
3
9 ,9
4
4
5
2 ,4
6
9 ,5
7
5 ,2
8
7 ,7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 14-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
97
26
76
Giải bảy
130
622
707
Giải sáu
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
Giải năm
0728
5778
4546
Giải bốn
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
Giải ba
94992
63416
06897
37701
37812
32454
Giải nhì
31251
33955
94551
Giải nhất
56176
85638
93320
Giải Đặc Biệt
415405
955137
061362
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
06 ,517 ,5
15 ,68 ,90 ,8 ,2
24 ,8 ,56 ,2 ,1 ,40
308 ,7
45 ,25 ,26
57 ,17 ,55 ,4 ,1
610 ,2
71 ,68 ,66 ,0
88 ,92 ,1
97 ,0 ,275 ,8

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 14-01-2023

Ngày: 14/01/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
26
Giải bảy
622
Giải sáu
0688
8957
5245
Giải năm
5778
Giải bốn
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
Giải ba
06897
37701
Giải nhì
33955
Giải nhất
85638
Giải Đặc biệt
955137
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
8 ,9
2
6 ,2 ,1 ,4
3
8 ,7
4
5 ,2
5
7 ,5
6
7
8 ,6
8
8 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
0
2 ,0
1
2 ,4
2
3
2
4
4 ,5
5
2 ,7
6
5 ,9 ,3
7
8 ,7 ,1 ,3
8
1 ,8
9