XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 27-11-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
94
88
12
Giải bảy
209
388
663
Giải sáu
9121
7157
3243
5034
7556
1341
5793
9138
8712
Giải năm
1637
6773
6038
Giải bốn
48385
95577
00389
84993
41217
88685
60696
51819
11513
38825
08287
19686
29776
22332
98668
89292
86590
58873
88391
65002
72818
Giải ba
88948
41675
80739
64378
40864
19563
Giải nhì
95106
86830
07799
Giải nhất
33411
80522
87787
Giải Đặc Biệt
884055
812129
986356
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
09 ,62
17 ,19 ,32 ,2 ,8
215 ,2 ,9
374 ,2 ,9 ,08 ,8
43 ,81
57 ,566
63 ,8 ,4 ,3
77 ,53 ,6 ,83
85 ,9 ,58 ,8 ,7 ,67
94 ,3 ,63 ,2 ,0 ,1 ,9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
12
Giải bảy
663
Giải sáu
5793
9138
8712
Giải năm
6038
Giải bốn
98668
89292
86590
58873
88391
65002
72818
Giải ba
40864
19563
Giải nhì
07799
Giải nhất
87787
Giải Đặc biệt
986356
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2 ,2 ,8
2
3
8 ,8
4
5
6
6
3 ,8 ,4 ,3
7
3
8
7
9
3 ,2 ,0 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
9
0
9
1
1 ,1 ,9 ,0
2
6 ,9 ,7 ,6
3
6
4
5
5
6
8
7
3 ,3 ,6 ,1
8
9
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSQNG
Giải tám
88
Giải bảy
388
Giải sáu
5034
7556
1341
Giải năm
6773
Giải bốn
51819
11513
38825
08287
19686
29776
22332
Giải ba
80739
64378
Giải nhì
86830
Giải nhất
80522
Giải Đặc biệt
812129
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,3
2
5 ,2 ,9
3
4 ,2 ,9 ,0
4
1
5
6
6
7
3 ,6 ,8
8
8 ,8 ,7 ,6
9
ĐầuĐuôi
3
0
4
1
3 ,2
2
7 ,1
3
3
4
2
5
5 ,8 ,7
6
8
7
8 ,8 ,7
8
1 ,3 ,2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
94
Giải bảy
209
Giải sáu
9121
7157
3243
Giải năm
1637
Giải bốn
48385
95577
00389
84993
41217
88685
60696
Giải ba
88948
41675
Giải nhì
95106
Giải nhất
33411
Giải Đặc biệt
884055
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
7 ,1
2
1
3
7
4
3 ,8
5
7 ,5
6
7
7 ,5
8
5 ,9 ,5
9
4 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2
4 ,9
3
9
4
8 ,8 ,7 ,5
5
9 ,0
6
5 ,3 ,7 ,1
7
4
8
0 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-11-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
05
07
18
Giải bảy
301
791
973
Giải sáu
7228
8742
1130
0693
2171
8971
0725
4567
1423
Giải năm
4177
4578
2160
Giải bốn
12480
00929
19366
38273
39791
44198
68195
62759
38535
65126
82688
19247
47407
08355
31954
54981
16212
65945
16018
17965
88658
Giải ba
30726
30847
13210
55915
88099
13627
Giải nhì
10602
38399
44677
Giải nhất
66633
06022
92503
Giải Đặc Biệt
416968
917844
290163
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
05 ,1 ,27 ,73
10 ,58 ,2 ,8
28 ,9 ,66 ,25 ,3 ,7
30 ,35
42 ,77 ,45
59 ,54 ,8
66 ,87 ,0 ,5 ,3
77 ,31 ,1 ,83 ,7
8081
91 ,8 ,51 ,3 ,99

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
18
Giải bảy
973
Giải sáu
0725
4567
1423
Giải năm
2160
Giải bốn
31954
54981
16212
65945
16018
17965
88658
Giải ba
88099
13627
Giải nhì
44677
Giải nhất
92503
Giải Đặc biệt
290163
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
8 ,2 ,8
2
5 ,3 ,7
3
4
5
5
4 ,8
6
7 ,0 ,5 ,3
7
3 ,7
8
1
9
9
ĐầuĐuôi
6
0
8
1
1
2
7 ,2 ,0 ,6
3
5
4
2 ,4 ,6
5
6
6 ,2 ,7
7
1 ,1 ,5
8
9
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSQNG
Giải tám
07
Giải bảy
791
Giải sáu
0693
2171
8971
Giải năm
4578
Giải bốn
62759
38535
65126
82688
19247
47407
08355
Giải ba
13210
55915
Giải nhì
38399
Giải nhất
06022
Giải Đặc biệt
917844
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
0 ,5
2
6 ,2
3
5
4
7 ,4
5
9 ,5
6
7
1 ,1 ,8
8
8
9
1 ,3 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
9 ,7 ,7
1
2
2
9
3
4
4
3 ,5 ,1
5
2
6
0 ,4 ,0
7
7 ,8
8
5 ,9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
05
Giải bảy
301
Giải sáu
7228
8742
1130
Giải năm
4177
Giải bốn
12480
00929
19366
38273
39791
44198
68195
Giải ba
30726
30847
Giải nhì
10602
Giải nhất
66633
Giải Đặc biệt
416968
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,2
1
2
8 ,9 ,6
3
0 ,3
4
2 ,7
5
6
6 ,8
7
7 ,3
8
0
9
1 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
0 ,9
1
4 ,0
2
7 ,3
3
4
0 ,9
5
6 ,2
6
7 ,4
7
2 ,9 ,6
8
2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13-11-2021

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
45
34
08
Giải bảy
249
125
769
Giải sáu
8451
0028
7184
7359
3679
4919
1911
7911
8096
Giải năm
4948
9025
5638
Giải bốn
68900
67061
85983
43307
74524
85039
72393
08261
59501
77293
57764
68582
41502
26113
06513
56083
68890
50018
36418
05828
09677
Giải ba
76175
86926
90186
39462
81853
16276
Giải nhì
99757
28362
22749
Giải nhất
09440
80747
18745
Giải Đặc Biệt
094286
281650
942657
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,71 ,28
19 ,31 ,1 ,3 ,8 ,8
28 ,4 ,65 ,58
3948
45 ,9 ,8 ,079 ,5
51 ,79 ,03 ,7
611 ,4 ,2 ,29
7597 ,6
84 ,3 ,62 ,63
9336 ,0

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
08
Giải bảy
769
Giải sáu
1911
7911
8096
Giải năm
5638
Giải bốn
06513
56083
68890
50018
36418
05828
09677
Giải ba
81853
16276
Giải nhì
22749
Giải nhất
18745
Giải Đặc biệt
942657
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
1 ,1 ,3 ,8 ,8
2
8
3
8
4
9 ,5
5
3 ,7
6
9
7
7 ,6
8
3
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
1 ,1
1
2
1 ,8 ,5
3
4
4
5
9 ,7
6
7 ,5
7
0 ,3 ,1 ,1 ,2
8
6 ,4
9