XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 13-08-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
94
29
57
Giải bảy
406
833
518
Giải sáu
1888
0136
2559
2672
4021
3211
5994
0125
1691
Giải năm
8536
5349
9739
Giải bốn
91051
09205
82170
23256
38849
69210
51085
67529
92089
93249
78482
87931
97542
54350
98588
84013
82178
71615
70073
15764
65363
Giải ba
25362
78718
99179
58981
34998
73570
Giải nhì
90282
37836
51012
Giải nhất
67179
20804
82863
Giải Đặc Biệt
088387
714939
324370
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
06 ,54
10 ,818 ,3 ,5 ,2
29 ,1 ,95
36 ,63 ,1 ,6 ,99
499 ,9 ,2
59 ,1 ,607
624 ,3 ,3
70 ,92 ,98 ,3 ,0 ,0
88 ,5 ,2 ,79 ,2 ,18
944 ,1 ,8

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
57
Giải bảy
518
Giải sáu
5994
0125
1691
Giải năm
9739
Giải bốn
98588
84013
82178
71615
70073
15764
65363
Giải ba
34998
73570
Giải nhì
51012
Giải nhất
82863
Giải Đặc biệt
324370
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,3 ,5 ,2
2
5
3
9
4
5
7
6
4 ,3 ,3
7
8 ,3 ,0 ,0
8
8
9
4 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
7 ,7
0
9
1
1
2
1 ,7 ,6 ,6
3
9 ,6
4
2 ,1
5
6
5
7
1 ,8 ,7 ,9
8
3
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSQNG
Giải tám
29
Giải bảy
833
Giải sáu
2672
4021
3211
Giải năm
5349
Giải bốn
67529
92089
93249
78482
87931
97542
54350
Giải ba
99179
58981
Giải nhì
37836
Giải nhất
20804
Giải Đặc biệt
714939
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1
2
9 ,1 ,9
3
3 ,1 ,6 ,9
4
9 ,9 ,2
5
0
6
7
2 ,9
8
9 ,2 ,1
9
ĐầuĐuôi
5
0
2 ,1 ,3 ,8
1
7 ,8 ,4
2
3
3
0
4
5
3
6
7
8
2 ,4 ,2 ,8 ,4 ,7 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
94
Giải bảy
406
Giải sáu
1888
0136
2559
Giải năm
8536
Giải bốn
91051
09205
82170
23256
38849
69210
51085
Giải ba
25362
78718
Giải nhì
90282
Giải nhất
67179
Giải Đặc biệt
088387
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
0 ,8
2
3
6 ,6
4
9
5
9 ,1 ,6
6
2
7
0 ,9
8
8 ,5 ,2 ,7
9
4
ĐầuĐuôi
7 ,1
0
5
1
6 ,8
2
3
9
4
0 ,8
5
0 ,3 ,3 ,5
6
8
7
8 ,1
8
5 ,4 ,7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 06-08-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
50
08
07
Giải bảy
215
463
502
Giải sáu
2423
0332
8151
9244
0971
0657
3125
8925
3733
Giải năm
9102
6723
7812
Giải bốn
66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
Giải ba
51126
45022
90659
14717
73043
42488
Giải nhì
49618
90185
55594
Giải nhất
28526
90412
53258
Giải Đặc Biệt
506920
509325
021397
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
02 ,48 ,17 ,2 ,7 ,1
15 ,2 ,9 ,87 ,22
23 ,6 ,2 ,6 ,03 ,55 ,5 ,4
323 ,1
424 ,63
50 ,17 ,98
63 ,91
781 ,8
896 ,3 ,51 ,8
9339 ,4 ,7

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
07
Giải bảy
502
Giải sáu
3125
8925
3733
Giải năm
7812
Giải bốn
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
Giải ba
73043
42488
Giải nhì
55594
Giải nhất
53258
Giải Đặc biệt
021397
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2 ,7 ,1
1
2
2
5 ,5 ,4
3
3 ,1
4
3
5
8
6
1
7
8
1 ,8
9
9 ,4 ,7
ĐầuĐuôi
0
3 ,8 ,6 ,0
1
0 ,1
2
3 ,4
3
2 ,9
4
2 ,2
5
6
0 ,0 ,9
7
8 ,5
8
9
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSQNG
Giải tám
08
Giải bảy
463
Giải sáu
9244
0971
0657
Giải năm
6723
Giải bốn
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
Giải ba
90659
14717
Giải nhì
90185
Giải nhất
90412
Giải Đặc biệt
509325
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
7 ,2
2
3 ,5
3
4
4 ,6
5
7 ,9
6
3 ,9
7
1 ,8
8
6 ,3 ,5
9
3
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
1
2
6 ,2 ,9 ,8
3
4
4
8 ,2
5
8 ,4
6
5 ,1
7
0 ,7
8
6 ,5
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
50
Giải bảy
215
Giải sáu
2423
0332
8151
Giải năm
9102
Giải bốn
66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278
Giải ba
51126
45022
Giải nhì
49618
Giải nhất
28526
Giải Đặc biệt
506920
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
5 ,2 ,9 ,8
2
3 ,6 ,2 ,6 ,0
3
2
4
2
5
0 ,1
6
7
8
8
9
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,2
0
5
1
3 ,0 ,4 ,1 ,2
2
2 ,9
3
0
4
1
5
2 ,2
6
7
7 ,1
8
8 ,1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 30-07-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
53
82
13
Giải bảy
264
490
246
Giải sáu
3020
8647
2023
6457
4270
7594
6939
5394
8868
Giải năm
9589
1890
5064
Giải bốn
79986
32184
03318
37903
90936
42855
08212
36537
79142
82667
61929
11885
90757
70584
98321
37952
15485
15610
50493
31405
73406
Giải ba
28838
15603
95569
80906
98406
39054
Giải nhì
83334
83002
73425
Giải nhất
21475
00446
89077
Giải Đặc Biệt
560961
274919
801201
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
03 ,36 ,25 ,6 ,6 ,1
18 ,293 ,0
20 ,391 ,5
36 ,8 ,479
472 ,66
53 ,57 ,72 ,4
64 ,17 ,98 ,4
7507
89 ,6 ,42 ,5 ,45
90 ,4 ,04 ,3

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 30-07-2022

Ngày: 30/07/2022
Mã: XSQNG
Giải tám
82
Giải bảy
490
Giải sáu
6457
4270
7594
Giải năm
1890
Giải bốn
36537
79142
82667
61929
11885
90757
70584
Giải ba
95569
80906
Giải nhì
83002
Giải nhất
00446
Giải Đặc biệt
274919
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2
1
9
2
9
3
7
4
2 ,6
5
7 ,7
6
7 ,9
7
0
8
2 ,5 ,4
9
0 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,7 ,9
0
1
8 ,4 ,0
2
3
9 ,8
4
8
5
0 ,4
6
5 ,3 ,6 ,5
7
8
2 ,6 ,1
9