Home Xổ số miền Trung

Xổ số miền Trung

Xổ Số Miền Trung ngày 31-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
68
02
Giải bảy
853
420
Giải sáu
0795
4763
4842
0817
4798
7512
Giải năm
2787
4755
Giải bốn
27030
88830
82731
19700
23588
69457
89295
51735
83166
22826
00232
52611
92883
66674
Giải ba
61461
25841
94057
52482
Giải nhì
65940
17029
Giải nhất
18874
50311
Giải Đặc Biệt
140266
111540
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
00 2
17 ,2 ,1 ,1
20 ,6 ,9
30 ,0 ,1 5 ,2
42 ,1 ,0 0
53 ,7 5 ,7
68 ,3 ,1 ,6 6
74 4
87 ,8 3 ,2
95 ,5 8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 31-05-2020

Ngày: 31/05/2020
Mã: XSKH
Giải tám
02
Giải bảy
420
Giải sáu
0817
4798
7512
Giải năm
4755
Giải bốn
51735
83166
22826
00232
52611
92883
66674
Giải ba
94057
52482
Giải nhì
17029
Giải nhất
50311
Giải Đặc biệt
111540
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
7 ,2 ,1 ,1
2
0 ,6 ,9
3
5 ,2
4
0
5
5 ,7
6
6
7
4
8
3 ,2
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
1 ,1
1
0 ,1 ,3 ,8
2
8
3
7
4
5 ,3
5
6 ,2
6
1 ,5
7
9
8
2
9

Xổ Số KON TUM ngày 31-05-2020

Ngày: 31/05/2020
Mã: XSKT
Giải tám
68
Giải bảy
853
Giải sáu
0795
4763
4842
Giải năm
2787
Giải bốn
27030
88830
82731
19700
23588
69457
89295
Giải ba
61461
25841
Giải nhì
65940
Giải nhất
18874
Giải Đặc biệt
140266
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
2
3
0 ,0 ,1
4
2 ,1 ,0
5
3 ,7
6
8 ,3 ,1 ,6
7
4
8
7 ,8
9
5 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,0 ,4
0
3 ,6 ,4
1
4
2
5 ,6
3
7
4
9 ,9
5
6
6
8 ,5
7
6 ,8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 30-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
35
92
19
Giải bảy
367
109
329
Giải sáu
7286
0573
8601
5514
6937
9600
4847
6485
9483
Giải năm
7328
9331
1923
Giải bốn
39994
15707
44293
22205
50253
88295
38682
51247
76451
19375
89341
81042
73234
48873
71999
78607
38551
29531
23826
24220
29809
Giải ba
27946
84462
79324
47919
36714
20396
Giải nhì
77442
66939
23103
Giải nhất
48004
79758
79887
Giải Đặc Biệt
153980
555577
539676
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
01 ,7 ,5 ,4 9 ,0 7 ,9 ,3
14 ,9 9 ,4
28 4 9 ,3 ,6 ,0
35 7 ,1 ,4 ,9 1
46 ,2 7 ,1 ,2 7
53 1 ,8 1
67 ,2
73 5 ,3 ,7 6
86 ,2 ,0 5 ,3 ,7
94 ,3 ,5 2 9 ,6

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
19
Giải bảy
329
Giải sáu
4847
6485
9483
Giải năm
1923
Giải bốn
71999
78607
38551
29531
23826
24220
29809
Giải ba
36714
20396
Giải nhì
23103
Giải nhất
79887
Giải Đặc biệt
539676
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,9 ,3
1
9 ,4
2
9 ,3 ,6 ,0
3
1
4
7
5
1
6
7
6
8
5 ,3 ,7
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
2
0
5 ,3
1
2
8 ,2 ,0
3
1
4
8
5
2 ,9 ,7
6
4 ,0 ,8
7
8
1 ,2 ,9 ,0
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
92
Giải bảy
109
Giải sáu
5514
6937
9600
Giải năm
9331
Giải bốn
51247
76451
19375
89341
81042
73234
48873
Giải ba
79324
47919
Giải nhì
66939
Giải nhất
79758
Giải Đặc biệt
555577
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,0
1
4 ,9
2
4
3
7 ,1 ,4 ,9
4
7 ,1 ,2
5
1 ,8
6
7
5 ,3 ,7
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
0
3 ,5 ,4
1
9 ,4
2
7
3
1 ,3 ,2
4
7
5
6
3 ,4 ,7
7
5
8
0 ,1 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
35
Giải bảy
367
Giải sáu
7286
0573
8601
Giải năm
7328
Giải bốn
39994
15707
44293
22205
50253
88295
38682
Giải ba
27946
84462
Giải nhì
77442
Giải nhất
48004
Giải Đặc biệt
153980
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,5 ,4
1
2
8
3
5
4
6 ,2
5
3
6
7 ,2
7
3
8
6 ,2 ,0
9
4 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
8
0
0
1
8 ,6 ,4
2
7 ,9 ,5
3
9 ,0
4
3 ,0 ,9
5
8 ,4
6
6 ,0
7
2
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-05-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
84
82
Giải bảy
564
249
Giải sáu
7922
9677
9557
0016
1060
6990
Giải năm
1399
8373
Giải bốn
09931
37845
78119
07949
73500
06922
66554
04367
98456
05146
27346
26041
47753
59636
Giải ba
92722
22614
32275
54815
Giải nhì
57377
60539
Giải nhất
29281
82329
Giải Đặc Biệt
479476
745084
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
00
19 ,4 6 ,5
22 ,2 ,2 9
31 6 ,9
45 ,9 9 ,6 ,6 ,1
57 ,4 6 ,3
64 0 ,7
77 ,7 ,6 3 ,5
84 ,1 2 ,4
99 0

Xổ Số NINH THUẬN ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSNT
Giải tám
82
Giải bảy
249
Giải sáu
0016
1060
6990
Giải năm
8373
Giải bốn
04367
98456
05146
27346
26041
47753
59636
Giải ba
32275
54815
Giải nhì
60539
Giải nhất
82329
Giải Đặc biệt
745084
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,5
2
9
3
6 ,9
4
9 ,6 ,6 ,1
5
6 ,3
6
0 ,7
7
3 ,5
8
2 ,4
9
0
ĐầuĐuôi
6 ,9
0
4
1
8
2
7 ,5
3
8
4
7 ,1
5
1 ,5 ,4 ,4 ,3
6
6
7
8
4 ,3 ,2
9

Xổ Số GIA LAI ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSGL
Giải tám
84
Giải bảy
564
Giải sáu
7922
9677
9557
Giải năm
1399
Giải bốn
09931
37845
78119
07949
73500
06922
66554
Giải ba
92722
22614
Giải nhì
57377
Giải nhất
29281
Giải Đặc biệt
479476
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
9 ,4
2
2 ,2 ,2
3
1
4
5 ,9
5
7 ,4
6
4
7
7 ,7 ,6
8
4 ,1
9
9
ĐầuĐuôi
0
0
3 ,8
1
2 ,2 ,2
2
3
8 ,6 ,5 ,1
4
4
5
7
6
7 ,5 ,7
7
8
9 ,1 ,4
9