Home Xổ số miền Trung

Xổ số miền Trung

Xổ Số Miền Trung ngày 20-11-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
69
94
Giải bảy
115
441
Giải sáu
1257
3047
3317
9702
1250
1814
Giải năm
6641
6540
Giải bốn
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
Giải ba
25246
19731
12019
42416
Giải nhì
46383
01274
Giải nhất
54500
21018
Giải Đặc Biệt
970325
681318
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
00 2 ,7
15 ,7 ,0 4 ,2 ,2 ,9 ,6 ,8 ,8
23 ,5 7
31
47 ,1 ,1 ,6 1 ,0
57 ,9 0 ,8 ,7
69
79 4
84 ,6 ,3 2
94

Xổ Số NINH THUẬN ngày 20-11-2020

Ngày: 20/11/2020
Mã: XSNT
Giải tám
94
Giải bảy
441
Giải sáu
9702
1250
1814
Giải năm
6540
Giải bốn
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
Giải ba
12019
42416
Giải nhì
01274
Giải nhất
21018
Giải Đặc biệt
681318
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7
1
4 ,2 ,2 ,9 ,6 ,8 ,8
2
7
3
4
1 ,0
5
0 ,8 ,7
6
7
4
8
2
9
4
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
4
1
0 ,8 ,1 ,1
2
3
9 ,1 ,7
4
5
1
6
2 ,0 ,5
7
5 ,1 ,1
8
1
9

Xổ Số GIA LAI ngày 20-11-2020

Ngày: 20/11/2020
Mã: XSGL
Giải tám
69
Giải bảy
115
Giải sáu
1257
3047
3317
Giải năm
6641
Giải bốn
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
Giải ba
25246
19731
Giải nhì
46383
Giải nhất
54500
Giải Đặc biệt
970325
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
5 ,7 ,0
2
3 ,5
3
1
4
7 ,1 ,1 ,6
5
7 ,9
6
9
7
9
8
4 ,6 ,3
9
ĐầuĐuôi
1 ,0
0
4 ,4 ,3
1
2
2 ,8
3
8
4
1 ,2
5
8 ,4
6
5 ,4 ,1
7
8
6 ,7 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 18-11-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
89
39
Giải bảy
134
350
Giải sáu
2307
2167
5044
2567
7492
6304
Giải năm
3053
1582
Giải bốn
54834
02903
13229
70344
71167
49894
82076
26770
09455
43726
22778
68698
39811
32337
Giải ba
27413
87618
93125
01579
Giải nhì
65426
28155
Giải nhất
37636
35077
Giải Đặc Biệt
722315
100998
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07 ,3 4
13 ,8 ,5 1
29 ,6 6 ,5
34 ,4 ,6 9 ,7
44 ,4
53 0 ,5 ,5
67 ,7 7
76 0 ,8 ,9 ,7
89 2
94 2 ,8 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSKH
Giải tám
39
Giải bảy
350
Giải sáu
2567
7492
6304
Giải năm
1582
Giải bốn
26770
09455
43726
22778
68698
39811
32337
Giải ba
93125
01579
Giải nhì
28155
Giải nhất
35077
Giải Đặc biệt
100998
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
1
2
6 ,5
3
9 ,7
4
5
0 ,5 ,5
6
7
7
0 ,8 ,9 ,7
8
2
9
2 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
1
1
9 ,8
2
3
0
4
5 ,2 ,5
5
2
6
6 ,3 ,7
7
7 ,9 ,9
8
3 ,7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
89
Giải bảy
134
Giải sáu
2307
2167
5044
Giải năm
3053
Giải bốn
54834
02903
13229
70344
71167
49894
82076
Giải ba
27413
87618
Giải nhì
65426
Giải nhất
37636
Giải Đặc biệt
722315
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3
1
3 ,8 ,5
2
9 ,6
3
4 ,4 ,6
4
4 ,4
5
3
6
7 ,7
7
6
8
9
9
4
ĐầuĐuôi
0
1
2
5 ,0 ,1
3
3 ,4 ,3 ,4 ,9
4
1
5
7 ,2 ,3
6
0 ,6 ,6
7
1
8
8 ,2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 17-11-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
67
38
Giải bảy
610
350
Giải sáu
6805
1377
2343
1302
9916
2309
Giải năm
3799
8802
Giải bốn
35418
89002
80479
88549
78988
08002
91805
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
Giải ba
03905
89458
00690
33694
Giải nhì
23630
98190
Giải nhất
10547
91330
Giải Đặc Biệt
183971
117224
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
05 ,2 ,2 ,5 ,5 2 ,9 ,2 ,1
10 ,8 6
28 ,4
30 8 ,5 ,0
43 ,9 ,7
58 0 ,9
67 5
77 ,9 ,1
88 9
99 4 ,0 ,4 ,0

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 17-11-2020

Ngày: 17/11/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
38
Giải bảy
350
Giải sáu
1302
9916
2309
Giải năm
8802
Giải bốn
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
Giải ba
00690
33694
Giải nhì
98190
Giải nhất
91330
Giải Đặc biệt
117224
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,2 ,1
1
6
2
8 ,4
3
8 ,5 ,0
4
5
0 ,9
6
5
7
8
9
9
4 ,0 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,9 ,3
0
0
1
0 ,0
2
3
9 ,9 ,2
4
6 ,3
5
1
6
7
3 ,2
8
0 ,8 ,5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 17-11-2020

Ngày: 17/11/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
67
Giải bảy
610
Giải sáu
6805
1377
2343
Giải năm
3799
Giải bốn
35418
89002
80479
88549
78988
08002
91805
Giải ba
03905
89458
Giải nhì
23630
Giải nhất
10547
Giải Đặc biệt
183971
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,2 ,2 ,5 ,5
1
0 ,8
2
3
0
4
3 ,9 ,7
5
8
6
7
7
7 ,9 ,1
8
8
9
9
ĐầuĐuôi
1 ,3
0
7
1
0 ,0
2
4
3
4
0 ,0 ,0
5
6
6 ,7 ,4
7
1 ,8 ,5
8
9 ,7 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 16-11-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
53
53
Giải bảy
367
998
Giải sáu
8999
7011
2269
0883
3183
5449
Giải năm
9418
4308
Giải bốn
95652
88224
95739
71528
99795
02372
26485
94787
04341
22706
23088
69294
14903
63553
Giải ba
69331
92273
90034
18218
Giải nhì
16029
68066
Giải nhất
01043
66137
Giải Đặc Biệt
774014
717265
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,6 ,3
11 ,8 ,4 8
24 ,8 ,9
39 ,1 4 ,7
43 9 ,1
53 ,2 3 ,3
67 ,9 6 ,5
72 ,3
85 3 ,3 ,7 ,8
99 ,5 8 ,4