Home Xổ số miền Trung

Xổ số miền Trung

Xổ Số Miền Trung ngày 21-01-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
28
30
Giải bảy
618
393
Giải sáu
2501
2337
4055
1776
0436
8279
Giải năm
4515
9655
Giải bốn
12677
50774
52702
04853
22311
42639
43494
32286
60665
08733
52730
95051
76351
29127
Giải ba
51310
84078
32666
71138
Giải nhì
59545
90668
Giải nhất
78498
11544
Giải Đặc Biệt
442749
658093
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01 ,2
18 ,5 ,1 ,0
287
37 ,90 ,6 ,3 ,0 ,8
45 ,94
55 ,35 ,1 ,1
65 ,6 ,8
77 ,4 ,86 ,9
86
94 ,83 ,3

Xổ Số NINH THUẬN ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSNT
Giải tám
30
Giải bảy
393
Giải sáu
1776
0436
8279
Giải năm
9655
Giải bốn
32286
60665
08733
52730
95051
76351
29127
Giải ba
32666
71138
Giải nhì
90668
Giải nhất
11544
Giải Đặc biệt
658093
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
7
3
0 ,6 ,3 ,0 ,8
4
4
5
5 ,1 ,1
6
5 ,6 ,8
7
6 ,9
8
6
9
3 ,3
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
5 ,5
1
2
9 ,3 ,9
3
4
4
5 ,6
5
7 ,3 ,8 ,6
6
2
7
3 ,6
8
7
9

Xổ Số GIA LAI ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: XSGL
Giải tám
28
Giải bảy
618
Giải sáu
2501
2337
4055
Giải năm
4515
Giải bốn
12677
50774
52702
04853
22311
42639
43494
Giải ba
51310
84078
Giải nhì
59545
Giải nhất
78498
Giải Đặc biệt
442749
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
8 ,5 ,1 ,0
2
8
3
7 ,9
4
5 ,9
5
5 ,3
6
7
7 ,4 ,8
8
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
1
0
0 ,1
1
0
2
5
3
7 ,9
4
5 ,1 ,4
5
6
3 ,7
7
2 ,1 ,7 ,9
8
3 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-01-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
19
83
57
Giải bảy
021
478
424
Giải sáu
7995
9883
6971
5682
2998
4907
3341
5590
7359
Giải năm
1912
6371
3683
Giải bốn
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
Giải ba
49263
48944
33423
27541
06488
44772
Giải nhì
56280
53258
48848
Giải nhất
37451
86640
35039
Giải Đặc Biệt
263295
264975
170606
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
076
19 ,2 ,35 ,52
2134
359 ,0 ,9
441 ,01 ,8
54 ,10 ,87 ,9 ,6
6320
718 ,1 ,8 ,56 ,2
83 ,7 ,03 ,2 ,53 ,5 ,8
95 ,8 ,7 ,4 ,58 ,10

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSQB
Giải tám
57
Giải bảy
424
Giải sáu
3341
5590
7359
Giải năm
3683
Giải bốn
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
Giải ba
06488
44772
Giải nhì
48848
Giải nhất
35039
Giải Đặc biệt
170606
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
2
4
3
9 ,0 ,9
4
1 ,8
5
7 ,9 ,6
6
0
7
6 ,2
8
3 ,5 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,6 ,3
0
4
1
1 ,7
2
8
3
2
4
8
5
7 ,5 ,0
6
5
7
8 ,4
8
5 ,3 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSQT
Giải tám
83
Giải bảy
478
Giải sáu
5682
2998
4907
Giải năm
6371
Giải bốn
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
Giải ba
33423
27541
Giải nhì
53258
Giải nhất
86640
Giải Đặc biệt
264975
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
5 ,5
2
3
3
4
1 ,0
5
0 ,8
6
2
7
8 ,1 ,8 ,5
8
3 ,2 ,5
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
7 ,9 ,4
1
8 ,6
2
8 ,2
3
4
1 ,1 ,8 ,7
5
6
0
7
7 ,9 ,7 ,5
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
19
Giải bảy
021
Giải sáu
7995
9883
6971
Giải năm
1912
Giải bốn
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
Giải ba
49263
48944
Giải nhì
56280
Giải nhất
37451
Giải Đặc biệt
263295
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,2 ,3
2
1
3
5
4
4
5
4 ,1
6
3
7
1
8
3 ,7 ,0
9
5 ,8 ,7 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
8
0
2 ,7 ,5
1
1
2
8 ,1 ,6
3
9 ,5 ,4
4
9 ,3 ,9
5
6
9 ,8
7
9
8
1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 19-01-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
10
85
Giải bảy
051
561
Giải sáu
0771
0835
5522
7747
4773
2732
Giải năm
8853
5616
Giải bốn
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
Giải ba
38703
82700
52215
86220
Giải nhì
24000
99676
Giải nhất
36741
22251
Giải Đặc Biệt
178793
435963
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07 ,4 ,3 ,0 ,0
10 ,1 ,76 ,1 ,5
22 ,5 ,09 ,3 ,0
352
417
51 ,31
61 ,8 ,3 ,3
713 ,2 ,6
885
937

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSKH
Giải tám
85
Giải bảy
561
Giải sáu
7747
4773
2732
Giải năm
5616
Giải bốn
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
Giải ba
52215
86220
Giải nhì
99676
Giải nhất
22251
Giải Đặc biệt
435963
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,5
2
9 ,3 ,0
3
2
4
7
5
1
6
1 ,8 ,3 ,3
7
3 ,2 ,6
8
5
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1 ,5
1
3 ,7
2
7 ,6 ,2 ,6
3
4
8 ,1
5
1 ,7
6
4 ,9
7
6
8
2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
051
Giải sáu
0771
0835
5522
Giải năm
8853
Giải bốn
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
Giải ba
38703
82700
Giải nhì
24000
Giải nhất
36741
Giải Đặc biệt
178793
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,3 ,0 ,0
1
0 ,1 ,7
2
2 ,5 ,0
3
5
4
1
5
1 ,3
6
7
1
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
1 ,2 ,0 ,0
0
5 ,7 ,1 ,4
1
2
2
5 ,0 ,9
3
0
4
3 ,2
5
6
0 ,1
7
8
8
9