Home Xổ số miền Trung

Xổ số miền Trung

Xổ Số Miền Trung ngày 16-05-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
99
52
Giải bảy
141
910
Giải sáu
8249
6002
4555
2167
9039
8228
Giải năm
4684
2148
Giải bốn
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
Giải ba
44291
82333
68978
40626
Giải nhì
74543
91641
Giải nhất
03414
59564
Giải Đặc Biệt
107868
691089
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
02
140 ,6 ,5
218 ,6
38 ,39 ,2 ,5
41 ,9 ,1 ,38 ,1
55 ,72
62 ,87 ,4
74 ,38 ,8
847 ,3 ,9
99 ,1

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSPY
Giải tám
52
Giải bảy
910
Giải sáu
2167
9039
8228
Giải năm
2148
Giải bốn
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
Giải ba
68978
40626
Giải nhì
91641
Giải nhất
59564
Giải Đặc biệt
691089
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,6 ,5
2
8 ,6
3
9 ,2 ,5
4
8 ,1
5
2
6
7 ,4
7
8 ,8
8
7 ,3 ,9
9
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
5 ,3
2
8
3
6
4
3 ,1
5
1 ,2
6
6 ,8
7
2 ,4 ,7 ,7
8
3 ,8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
99
Giải bảy
141
Giải sáu
8249
6002
4555
Giải năm
4684
Giải bốn
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
Giải ba
44291
82333
Giải nhì
74543
Giải nhất
03414
Giải Đặc biệt
107868
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
4
2
1
3
8 ,3
4
1 ,9 ,1 ,3
5
5 ,7
6
2 ,8
7
4 ,3
8
4
9
9 ,1
ĐầuĐuôi
0
4 ,2 ,4 ,9
1
0 ,6
2
7 ,3 ,4
3
8 ,7 ,1
4
5
5
6
5
7
3 ,6
8
9 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 15-05-2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
71
03
Giải bảy
099
551
Giải sáu
9521
9938
2196
0717
1240
3912
Giải năm
8404
2292
Giải bốn
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải ba
97458
55976
69206
01072
Giải nhì
33296
77684
Giải nhất
77492
68712
Giải Đặc Biệt
030613
387627
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
043 ,4 ,6
137 ,2 ,2
215 ,7
38 ,6 ,57
470
581 ,1
63 ,16
71 ,62
84 ,24
99 ,6 ,6 ,22 ,6 ,3

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
03
Giải bảy
551
Giải sáu
0717
1240
3912
Giải năm
2292
Giải bốn
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải ba
69206
01072
Giải nhì
77684
Giải nhất
68712
Giải Đặc biệt
387627
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,6
1
7 ,2 ,2
2
5 ,7
3
7
4
0
5
1 ,1
6
6
7
2
8
4
9
2 ,6 ,3
ĐầuĐuôi
4
0
5 ,5
1
1 ,9 ,7 ,1
2
0 ,9
3
0 ,8
4
2
5
6 ,9 ,0
6
1 ,3 ,2
7
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSKT
Giải tám
71
Giải bảy
099
Giải sáu
9521
9938
2196
Giải năm
8404
Giải bốn
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
Giải ba
97458
55976
Giải nhì
33296
Giải nhất
77492
Giải Đặc biệt
030613
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3
2
1
3
8 ,6 ,5
4
7
5
8
6
3 ,1
7
1 ,6
8
4 ,2
9
9 ,6 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
0
7 ,2 ,6
1
8 ,9
2
6 ,1
3
0 ,8
4
3
5
9 ,3 ,7 ,9
6
4
7
3 ,5
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 14-05-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
56
68
71
Giải bảy
591
017
007
Giải sáu
7479
4247
1944
4956
9468
4750
0463
4318
0859
Giải năm
6898
0889
0737
Giải bốn
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải ba
11094
40212
81519
25080
41814
32902
Giải nhì
00877
95880
35228
Giải nhất
40654
89111
12346
Giải Đặc Biệt
512793
042146
837920
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
087 ,6 ,1 ,3 ,2
17 ,27 ,9 ,18 ,4
23 ,48 ,0
36 ,77 ,3 ,9
47 ,466
56 ,6 ,46 ,09
68 ,83 ,4
79 ,0 ,71
89 ,0 ,0 ,2 ,7 ,0 ,0
91 ,8 ,5 ,1 ,4 ,34

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
71
Giải bảy
007
Giải sáu
0463
4318
0859
Giải năm
0737
Giải bốn
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải ba
41814
32902
Giải nhì
35228
Giải nhất
12346
Giải Đặc biệt
837920
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,1 ,3 ,2
1
8 ,4
2
8 ,0
3
7 ,3 ,9
4
6
5
9
6
3 ,4
7
1
8
9
4
ĐầuĐuôi
2
0
7 ,0
1
0
2
6 ,3 ,0
3
6 ,9 ,1
4
5
0 ,4
6
0 ,3
7
1 ,2
8
5 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSQNG
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
4956
9468
4750
Giải năm
0889
Giải bốn
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
Giải ba
81519
25080
Giải nhì
95880
Giải nhất
89111
Giải Đặc biệt
042146
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
7 ,9 ,1
2
3
6 ,7
4
6
5
6 ,0
6
8 ,8
7
8
9 ,0 ,0 ,2 ,7 ,0 ,0
9
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,8 ,8 ,8
0
1
1
8
2
3
4
5
5 ,3 ,4
6
1 ,8 ,3
7
6 ,6 ,0
8
8 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
56
Giải bảy
591
Giải sáu
7479
4247
1944
Giải năm
6898
Giải bốn
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
Giải ba
11094
40212
Giải nhì
00877
Giải nhất
40654
Giải Đặc biệt
512793
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,2
2
3 ,4
3
4
7 ,4
5
6 ,6 ,4
6
7
9 ,0 ,7
8
9
1 ,8 ,5 ,1 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,9
1
1
2
2 ,9
3
4 ,2 ,9 ,5
4
9
5
5 ,5
6
4 ,1 ,7
7
9
8
7
9