Home Xổ số miền Trung

Xổ số miền Trung

Xổ Số Miền Trung ngày 31-05-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
80
28
Giải bảy
614
852
Giải sáu
2129
3231
4491
2857
7036
1215
Giải năm
6935
9981
Giải bốn
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
Giải ba
04450
97833
99220
11024
Giải nhì
08299
52657
Giải nhất
78889
66266
Giải Đặc Biệt
128315
626829
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07
14 ,1 ,8 ,55 ,6
29 ,58 ,0 ,4 ,9
31 ,5 ,5 ,36 ,2
42
59 ,02 ,7 ,1 ,7
666
7
80 ,91 ,4
91 ,5 ,99

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
28
Giải bảy
852
Giải sáu
2857
7036
1215
Giải năm
9981
Giải bốn
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
Giải ba
99220
11024
Giải nhì
52657
Giải nhất
66266
Giải Đặc biệt
626829
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
5 ,6
2
8 ,0 ,4 ,9
3
6 ,2
4
2
5
2 ,7 ,1 ,7
6
6
7
8
1 ,4
9
9
ĐầuĐuôi
2
0
8 ,5
1
5 ,4 ,3
2
3
8 ,2
4
1
5
3 ,1 ,6
6
5 ,0 ,5
7
2
8
9 ,2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
80
Giải bảy
614
Giải sáu
2129
3231
4491
Giải năm
6935
Giải bốn
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
Giải ba
04450
97833
Giải nhì
08299
Giải nhất
78889
Giải Đặc biệt
128315
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,1 ,8 ,5
2
9 ,5
3
1 ,5 ,5 ,3
4
5
9 ,0
6
6
7
8
0 ,9
9
1 ,5 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
3 ,9 ,1
1
2
3
3
1
4
3 ,2 ,9 ,3 ,1
5
6
6
7
1
8
2 ,5 ,9 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 30-05-2023

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
64
33
Giải bảy
562
811
Giải sáu
7608
4683
4082
3664
1192
6961
Giải năm
9876
6485
Giải bốn
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải ba
01846
41627
49286
16509
Giải nhì
43852
92125
Giải nhất
11762
49034
Giải Đặc Biệt
858571
171896
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
08 ,09 ,9
111
29 ,75
353 ,4
46
528 ,1 ,1
64 ,2 ,8 ,24 ,1
76 ,5 ,16
83 ,2 ,45 ,3 ,9 ,6
92 ,6

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSQNM
Giải tám
33
Giải bảy
811
Giải sáu
3664
1192
6961
Giải năm
6485
Giải bốn
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải ba
49286
16509
Giải nhì
92125
Giải nhất
49034
Giải Đặc biệt
171896
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
1
2
5
3
3 ,4
4
5
8 ,1 ,1
6
4 ,1
7
6
8
5 ,3 ,9 ,6
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,5 ,5
1
9
2
3 ,8
3
6 ,3
4
8 ,2
5
7 ,8 ,9
6
7
5
8
0 ,8 ,0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
64
Giải bảy
562
Giải sáu
7608
4683
4082
Giải năm
9876
Giải bốn
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
Giải ba
01846
41627
Giải nhì
43852
Giải nhất
11762
Giải Đặc biệt
858571
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,0
1
1
2
9 ,7
3
5
4
6
5
2
6
4 ,2 ,8 ,2
7
6 ,5 ,1
8
3 ,2 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
1 ,7
1
6 ,8 ,5 ,6
2
8
3
6 ,8
4
7 ,3
5
7 ,4
6
2
7
0 ,6
8
2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-05-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
29
90
Giải bảy
261
714
Giải sáu
6686
0971
3355
6003
5725
5897
Giải năm
4652
3328
Giải bốn
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904
Giải ba
03805
50513
92315
33182
Giải nhì
12210
01696
Giải nhất
95785
04280
Giải Đặc Biệt
753212
048500
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
02 ,53 ,4 ,0
13 ,0 ,24 ,5
29 ,05 ,8 ,7
361
480
55 ,2
61 ,74
71 ,44
86 ,8 ,56 ,2 ,0
90 ,7 ,6

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 29-05-2023

Ngày: 29/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
90
Giải bảy
714
Giải sáu
6003
5725
5897
Giải năm
3328
Giải bốn
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904
Giải ba
92315
33182
Giải nhì
01696
Giải nhất
04280
Giải Đặc biệt
048500
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,0
1
4 ,5
2
5 ,8 ,7
3
1
4
0
5
6
4
7
4
8
6 ,2 ,0
9
0 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,8 ,0
0
3
1
8
2
0
3
1 ,7 ,6 ,0
4
2 ,1
5
8 ,9
6
9 ,2
7
2
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 29-05-2023

Ngày: 29/05/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
29
Giải bảy
261
Giải sáu
6686
0971
3355
Giải năm
4652
Giải bốn
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
Giải ba
03805
50513
Giải nhì
12210
Giải nhất
95785
Giải Đặc biệt
753212
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
3 ,0 ,2
2
9 ,0
3
6
4
8
5
5 ,2
6
1 ,7
7
1 ,4
8
6 ,8 ,5
9
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
6 ,7
1
5 ,0 ,1
2
1
3
7
4
5 ,0 ,8
5
8 ,3
6
6
7
8 ,4
8
2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 28-05-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
33
63
Giải bảy
306
072
Giải sáu
4501
9967
2380
4439
7375
4163
Giải năm
1214
6069
Giải bốn
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
Giải ba
02325
20791
09705
93168
Giải nhì
09586
64238
Giải nhất
11366
56333
Giải Đặc Biệt
876090
505873
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,1 ,95
143
25
33 ,89 ,8 ,3
47 ,1
56
67 ,8 ,63 ,3 ,9 ,9 ,4 ,8
772 ,5 ,4 ,7 ,3
80 ,6
91 ,06 ,1