Home Xổ số miền Bắc Xổ số Nam Định

Xổ số Nam Định

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Giải bảy
99
33
04
27
Giải sáu
956
370
377
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải bốn
0445
1674
9879
7857
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải nhì
44767
24888
Giải nhất
64077
Giải Đặc biệt
70452
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
2
7
3
3 ,7 ,0 ,4 ,4
4
5
5
6 ,7 ,7 ,2
6
2 ,7
7
0 ,7 ,9 ,4 ,9 ,7
8
3 ,3 ,8
9
9 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
0
1
6 ,5
2
3 ,8 ,8
3
0 ,3 ,7 ,3
4
4 ,9
5
5
6
2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,5 ,6 ,7
7
8
8
9 ,7 ,7
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 13-05-2023

Ngày: 13/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
Giải bảy
68
90
08
10
Giải sáu
209
521
997
Giải năm
2415
2468
9975
7844
5836
7768
Giải bốn
4996
8991
7581
3443
Giải ba
04612
77933
98947
17393
21474
09615
Giải nhì
83105
86922
Giải nhất
70603
Giải Đặc biệt
19949
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9 ,5 ,3
1
0 ,5 ,2 ,5
2
1 ,2
3
6 ,3
4
4 ,3 ,7 ,9
5
6
8 ,8 ,8
7
5 ,4
8
1
9
0 ,7 ,6 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
2 ,9 ,8
1
1 ,2
2
4 ,3 ,9 ,0
3
4 ,7
4
1 ,7 ,1 ,0
5
3 ,9
6
9 ,4
7
6 ,0 ,6 ,6
8
0 ,4
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 06-05-2023

Ngày: 06/05/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN
Giải bảy
16
26
19
62
Giải sáu
438
142
508
Giải năm
7551
8919
0927
7435
4397
8312
Giải bốn
6611
3858
7560
8625
Giải ba
43316
26074
17200
07162
44168
45606
Giải nhì
84022
69837
Giải nhất
87627
Giải Đặc biệt
02904
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,0 ,6 ,4
1
6 ,9 ,9 ,2 ,1 ,6
2
6 ,7 ,5 ,2 ,7
3
8 ,5 ,7
4
2
5
1 ,8
6
2 ,0 ,2 ,8
7
4
8
9
7
ĐầuĐuôi
6 ,0
0
5 ,1
1
6 ,4 ,1 ,6 ,2
2
3
7 ,0
4
3 ,2
5
1 ,2 ,1 ,0
6
2 ,9 ,3 ,2
7
3 ,0 ,5 ,6
8
1 ,1
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 29-04-2023

Ngày: 29/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX
Giải bảy
91
31
29
21
Giải sáu
123
603
919
Giải năm
1445
6930
6352
4790
5507
1824
Giải bốn
8260
0406
4970
2455
Giải ba
63882
53656
95705
24224
25635
22662
Giải nhì
41698
59064
Giải nhất
71291
Giải Đặc biệt
54639
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7 ,6 ,5
1
9
2
9 ,1 ,3 ,4 ,4
3
1 ,0 ,5 ,9
4
5
5
2 ,5 ,6
6
0 ,2 ,4
7
0
8
2
9
1 ,0 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,6 ,7
0
9 ,3 ,2 ,9
1
5 ,8 ,6
2
2 ,0
3
2 ,2 ,6
4
4 ,5 ,0 ,3
5
0 ,5
6
0
7
9
8
2 ,1 ,3
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 22-04-2023

Ngày: 22/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5QN-10QN-2QN-13QN-3QN-6QN
Giải bảy
11
53
81
27
Giải sáu
777
921
304
Giải năm
9035
2575
9988
6255
7699
0135
Giải bốn
1080
8991
4942
4123
Giải ba
74505
02583
25729
18319
80920
81572
Giải nhì
41330
97277
Giải nhất
11010
Giải Đặc biệt
27414
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
1 ,9 ,0 ,4
2
7 ,1 ,3 ,9 ,0
3
5 ,5 ,0
4
2
5
3 ,5
6
7
7 ,5 ,2 ,7
8
1 ,8 ,0 ,3
9
9 ,1
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,3 ,1
0
1 ,8 ,2 ,9
1
4 ,7
2
5 ,2 ,8
3
0 ,1
4
3 ,7 ,5 ,3 ,0
5
6
2 ,7 ,7
7
8
8
9 ,2 ,1
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 15-04-2023

Ngày: 15/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14QX-13QX-10QX-6QX-4QX-5QX
Giải bảy
12
54
73
22
Giải sáu
075
849
001
Giải năm
0744
4503
9287
3859
3643
8366
Giải bốn
2712
0016
1596
5386
Giải ba
97433
78280
03170
06858
88255
88818
Giải nhì
85333
58920
Giải nhất
36073
Giải Đặc biệt
29815
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,3
1
2 ,2 ,6 ,8 ,5
2
2 ,0
3
3 ,3
4
9 ,4 ,3
5
4 ,9 ,8 ,5
6
6
7
3 ,5 ,0 ,3
8
7 ,6 ,0
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,2
0
0
1
1 ,2 ,1
2
7 ,0 ,4 ,3 ,3 ,7
3
5 ,4
4
7 ,5 ,1
5
6 ,1 ,9 ,8
6
8
7
5 ,1
8
4 ,5
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 08-04-2023

Ngày: 08/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14QX-13QX-10QX-6QX-4QX-5QX
Giải bảy
12
54
73
22
Giải sáu
075
849
001
Giải năm
0744
4503
9287
3859
3643
8366
Giải bốn
2712
0016
1596
5386
Giải ba
97433
78280
03170
06858
88255
88818
Giải nhì
85333
58920
Giải nhất
36073
Giải Đặc biệt
29815
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,3
1
2 ,2 ,6 ,8 ,5
2
2 ,0
3
3 ,3
4
9 ,4 ,3
5
4 ,9 ,8 ,5
6
6
7
3 ,5 ,0 ,3
8
7 ,6 ,0
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,2
0
0
1
1 ,2 ,1
2
7 ,0 ,4 ,3 ,3 ,7
3
5 ,4
4
7 ,5 ,1
5
6 ,1 ,9 ,8
6
8
7
5 ,1
8
4 ,5
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 01-04-2023

Ngày: 01/04/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9PE-11PE-14PE-2PE-10PE-12PE
Giải bảy
09
18
34
91
Giải sáu
549
093
772
Giải năm
5076
2309
1465
4650
5070
1375
Giải bốn
0962
4828
0948
7865
Giải ba
23385
08995
78861
88142
93756
42929
Giải nhì
24102
22255
Giải nhất
29158
Giải Đặc biệt
70344
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,2
1
8
2
8 ,9
3
4
4
9 ,8 ,2 ,4
5
0 ,6 ,5 ,8
6
5 ,2 ,5 ,1
7
2 ,6 ,0 ,5
8
5
9
1 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
9 ,6
1
7 ,6 ,4 ,0
2
9
3
3 ,4
4
6 ,7 ,6 ,8 ,9 ,5
5
7 ,5
6
7
1 ,2 ,4 ,5
8
0 ,4 ,0 ,2
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 25-03-2023

Ngày: 25/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN
Giải bảy
74
22
98
97
Giải sáu
114
430
214
Giải năm
3750
9885
2890
9364
0917
2156
Giải bốn
1143
4584
9372
9795
Giải ba
42018
44879
34758
02573
53468
78759
Giải nhì
47449
00099
Giải nhất
26774
Giải Đặc biệt
32273
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,4 ,7 ,8
2
2
3
0
4
3 ,9
5
0 ,6 ,8 ,9
6
4 ,8
7
4 ,2 ,9 ,3 ,4 ,3
8
5 ,4
9
8 ,7 ,0 ,5 ,9
ĐầuĐuôi
3 ,5 ,9
0
1
2 ,7
2
4 ,7 ,7
3
7 ,1 ,1 ,6 ,8 ,7
4
8 ,9
5
5
6
9 ,1
7
9 ,1 ,5 ,6
8
7 ,5 ,4 ,9
9