Home Xổ số miền Trung Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận

Xổ Số NINH THUẬN ngày 02-12-2022

Ngày: 02/12/2022
Mã: XSNT
Giải tám
93
Giải bảy
369
Giải sáu
9344
4509
1150
Giải năm
6736
Giải bốn
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
Giải ba
86284
33055
Giải nhì
28081
Giải nhất
16400
Giải Đặc biệt
855680
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,1 ,4 ,0
1
2
2
3
6 ,8 ,9
4
4
5
0 ,5
6
9
7
4
8
4 ,1 ,0
9
3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,0 ,8
0
0 ,8
1
1
2
9
3
4 ,7 ,0 ,8
4
5
5
3
6
9
7
3
8
6 ,0 ,3
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 25-11-2022

Ngày: 25/11/2022
Mã: XSNT
Giải tám
52
Giải bảy
289
Giải sáu
8776
8152
9495
Giải năm
4338
Giải bốn
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
Giải ba
94075
07083
Giải nhì
60144
Giải nhất
65456
Giải Đặc biệt
849005
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
2
3
8 ,1 ,2 ,7
4
4
5
2 ,2 ,5 ,6
6
3
7
6 ,1 ,5
8
9 ,3
9
5
ĐầuĐuôi
0
3 ,7
1
5 ,5 ,0 ,3
2
6 ,8
3
4
4
9 ,5 ,7 ,0
5
7 ,5
6
3
7
3
8
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 18-11-2022

Ngày: 18/11/2022
Mã: XSNT
Giải tám
66
Giải bảy
196
Giải sáu
6572
1332
6505
Giải năm
7944
Giải bốn
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
Giải ba
54483
97529
Giải nhì
19448
Giải nhất
69162
Giải Đặc biệt
959715
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
5 ,5
2
9
3
2 ,9 ,3
4
4 ,8
5
7
6
6 ,2
7
2 ,5
8
7 ,7 ,3
9
6
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,3 ,6
2
3 ,8
3
4
4
0 ,7 ,1 ,1
5
6 ,9
6
8 ,8 ,5
7
4
8
3 ,2
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 11-11-2022

Ngày: 11/11/2022
Mã: XSNT
Giải tám
52
Giải bảy
753
Giải sáu
1753
8052
0482
Giải năm
8161
Giải bốn
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
Giải ba
09930
81797
Giải nhì
70569
Giải nhất
97019
Giải Đặc biệt
662228
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9
1
5 ,9
2
8
3
0
4
9
5
2 ,3 ,3 ,2
6
1 ,3 ,9
7
8
2 ,9
9
0 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,3
0
6
1
5 ,5 ,8
2
5 ,5 ,6
3
4
1
5
6
9
7
0 ,2
8
4 ,8 ,0 ,6 ,1
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 04-11-2022

Ngày: 04/11/2022
Mã: XSNT
Giải tám
78
Giải bảy
710
Giải sáu
7893
1923
4327
Giải năm
9998
Giải bốn
52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
Giải ba
76558
98192
Giải nhì
46938
Giải nhất
15280
Giải Đặc biệt
136847
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,2
2
3 ,7
3
8 ,8
4
7
5
8
6
5 ,6
7
8
8
0
9
3 ,8 ,9 ,7 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,8
0
1
9 ,1 ,9
2
9 ,2
3
4
6
5
6
6
2 ,9 ,4
7
7 ,9 ,3 ,5 ,3
8
9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 28-10-2022

Ngày: 28/10/2022
Mã: XSNT
Giải tám
08
Giải bảy
160
Giải sáu
9530
4853
9393
Giải năm
5668
Giải bốn
95213
95100
78449
93542
56387
69821
42517
Giải ba
96699
02111
Giải nhì
61656
Giải nhất
77447
Giải Đặc biệt
132304
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,0 ,4
1
3 ,7 ,1
2
1
3
0
4
9 ,2 ,7
5
3 ,6
6
0 ,8
7
8
7
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,3 ,0
0
2 ,1
1
4
2
5 ,9 ,1
3
0
4
5
5
6
8 ,1 ,4
7
0 ,6
8
4 ,9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 21-10-2022

Ngày: 21/10/2022
Mã: XSNT
Giải tám
24
Giải bảy
411
Giải sáu
3032
8153
0991
Giải năm
5047
Giải bốn
77180
89761
46841
75261
55025
93535
93257
Giải ba
59231
38946
Giải nhì
07936
Giải nhất
87825
Giải Đặc biệt
997754
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
4 ,5 ,5
3
2 ,5 ,1 ,6
4
7 ,1 ,6
5
3 ,7 ,4
6
1 ,1
7
8
0
9
1
ĐầuĐuôi
8
0
1 ,9 ,6 ,4 ,6 ,3
1
3
2
5
3
2 ,5
4
2 ,3 ,2
5
4 ,3
6
4 ,5
7
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 14-10-2022

Ngày: 14/10/2022
Mã: XSNT
Giải tám
69
Giải bảy
170
Giải sáu
2748
9081
5368
Giải năm
0630
Giải bốn
74319
46551
41930
95758
23839
19240
34317
Giải ba
04226
93593
Giải nhì
53910
Giải nhất
46016
Giải Đặc biệt
749535
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,7 ,0 ,6
2
6
3
0 ,0 ,9 ,5
4
8 ,0
5
1 ,8
6
9 ,8
7
0
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,3 ,4 ,1
0
8 ,5
1
2
9
3
4
3
5
2 ,1
6
1
7
4 ,6 ,5
8
6 ,1 ,3
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 07-10-2022

Ngày: 07/10/2022
Mã: XSNT
Giải tám
76
Giải bảy
088
Giải sáu
7308
0323
0005
Giải năm
7502
Giải bốn
58876
00460
63587
94804
63634
38633
29289
Giải ba
89439
39661
Giải nhì
21355
Giải nhất
61432
Giải Đặc biệt
763134
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,2 ,4
1
2
3
3
4 ,3 ,9 ,2 ,4
4
5
5
6
0 ,1
7
6 ,6
8
8 ,7 ,9
9
ĐầuĐuôi
6
0
6
1
0 ,3
2
2 ,3
3
0 ,3 ,3
4
0 ,5
5
7 ,7
6
8
7
8 ,0
8
8 ,3
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSNT
Giải tám
65
Giải bảy
048
Giải sáu
1589
9950
3631
Giải năm
4336
Giải bốn
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
Giải ba
23199
44773
Giải nhì
78952
Giải nhất
37623
Giải Đặc biệt
816156
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
2
3
3
1 ,6
4
8
5
0 ,2 ,6
6
5 ,9 ,6
7
5 ,3
8
9 ,5
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,0
1
9 ,5
2
7 ,2
3
4
6 ,8 ,7
5
3 ,6 ,5
6
7
4 ,0
8
8 ,6 ,9
9