Home Xổ số miền Trung Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận

Xổ Số NINH THUẬN ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
05
Giải bảy
166
Giải sáu
3970
7690
1855
Giải năm
6341
Giải bốn
32444
28624
65104
31604
07444
35731
60991
Giải ba
14799
58968
Giải nhì
99156
Giải nhất
99568
Giải Đặc biệt
280459
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4 ,4
1
2
4
3
1
4
1 ,4 ,4
5
5 ,6 ,9
6
6 ,8 ,8
7
0
8
9
0 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
4 ,3 ,9
1
2
3
4 ,2 ,0 ,0 ,4
4
0 ,5
5
6 ,5
6
7
6 ,6
8
9 ,5
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
89
Giải bảy
552
Giải sáu
2283
7356
0938
Giải năm
9285
Giải bốn
74282
57396
92351
19557
38349
30669
85896
Giải ba
75724
52246
Giải nhì
08689
Giải nhất
89903
Giải Đặc biệt
136410
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
0
2
4
3
8
4
9 ,6
5
2 ,6 ,1 ,7
6
9
7
8
9 ,3 ,5 ,2 ,9
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
5
1
5 ,8
2
8 ,0
3
2
4
8
5
5 ,9 ,9 ,4
6
5
7
3
8
8 ,4 ,6 ,8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
31
Giải bảy
724
Giải sáu
3886
5518
5135
Giải năm
0921
Giải bốn
28357
85023
71988
32846
21422
66630
43760
Giải ba
70731
67673
Giải nhì
38522
Giải nhất
49040
Giải Đặc biệt
714018
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,8
2
4 ,1 ,3 ,2 ,2
3
1 ,5 ,0 ,1
4
6 ,0
5
7
6
0
7
3
8
6 ,8
9
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,4
0
3 ,2 ,3
1
2 ,2
2
2 ,7
3
2
4
3
5
8 ,4
6
5
7
1 ,8 ,1
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 22-10-2021

Ngày: 22/10/2021
Mã: XSNT
Giải tám
92
Giải bảy
526
Giải sáu
6351
0069
4010
Giải năm
3346
Giải bốn
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
Giải ba
80943
42928
Giải nhì
38953
Giải nhất
10153
Giải Đặc biệt
960406
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
0 ,1
2
6 ,7 ,8
3
4
6 ,3
5
1 ,8 ,0 ,3 ,3
6
9 ,0
7
2
8
9
2
ĐầuĐuôi
1 ,6 ,5
0
5 ,1
1
9 ,7
2
4 ,5 ,5
3
4
5
2 ,4 ,0
6
2
7
5 ,2
8
6 ,0
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 16-07-2021

Ngày: 16/07/2021
Mã: XSNT
Giải tám
17
Giải bảy
238
Giải sáu
9571
1044
0801
Giải năm
3769
Giải bốn
39570
77899
82384
42340
75992
47462
54204
Giải ba
92836
78561
Giải nhì
52476
Giải nhất
21724
Giải Đặc biệt
289385
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,4
1
7
2
4
3
8 ,6
4
4 ,0
5
6
9 ,2 ,1
7
1 ,0 ,6
8
4 ,5
9
9 ,2
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
7 ,0 ,6
1
9 ,6
2
3
4 ,8 ,0 ,2
4
8
5
3 ,7
6
1
7
3
8
6 ,9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 09-07-2021

Ngày: 09/07/2021
Mã: XSNT
Giải tám
23
Giải bảy
131
Giải sáu
3239
9713
6328
Giải năm
6783
Giải bốn
40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156
Giải ba
67100
07929
Giải nhì
23138
Giải nhất
36234
Giải Đặc biệt
336123
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,9 ,3 ,0
1
3 ,5
2
3 ,8 ,9 ,3
3
1 ,9 ,8 ,4
4
5
6
6
7
8
8
3
9
ĐầuĐuôi
0
0
3
1
0
2
2 ,1 ,8 ,0 ,2
3
3
4
1
5
5
6
7
2 ,7 ,3
8
3 ,0 ,0 ,2
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 02-07-2021

Ngày: 02/07/2021
Mã: XSNT
Giải tám
31
Giải bảy
920
Giải sáu
9643
2916
8352
Giải năm
3552
Giải bốn
77062
84313
47141
43588
36284
74761
06687
Giải ba
15688
32376
Giải nhì
45677
Giải nhất
27801
Giải Đặc biệt
382396
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
6 ,3
2
0
3
1
4
3 ,1
5
2 ,2
6
2 ,1
7
6 ,7
8
8 ,4 ,7 ,8
9
6
ĐầuĐuôi
2
0
3 ,4 ,6 ,0
1
5 ,5 ,6
2
4 ,1
3
8
4
5
1 ,7 ,9
6
8 ,7
7
8 ,8
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 25-06-2021

Ngày: 25/06/2021
Mã: XSNT
Giải tám
42
Giải bảy
942
Giải sáu
3582
3812
6240
Giải năm
3558
Giải bốn
29562
32005
37471
88528
53648
51440
47925
Giải ba
18105
16756
Giải nhì
21581
Giải nhất
67027
Giải Đặc biệt
163353
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5
1
2
2
8 ,5 ,7
3
4
2 ,2 ,0 ,8 ,0
5
8 ,6 ,3
6
2
7
1
8
2 ,1
9
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
7 ,8
1
4 ,4 ,8 ,1 ,6
2
5
3
4
0 ,2 ,0
5
5
6
2
7
5 ,2 ,4
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 18-06-2021

Ngày: 18/06/2021
Mã: XSNT
Giải tám
00
Giải bảy
127
Giải sáu
1800
0821
2396
Giải năm
0111
Giải bốn
47820
38486
47951
68744
87190
51839
71704
Giải ba
45040
83300
Giải nhì
02935
Giải nhất
68376
Giải Đặc biệt
303729
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,0 ,4 ,0
1
1
2
7 ,1 ,0 ,9
3
9 ,5
4
4 ,0
5
1
6
7
6
8
6
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,2 ,9 ,4 ,0
0
2 ,1 ,5
1
2
3
4 ,0
4
3
5
9 ,8 ,7
6
2
7
8
3 ,2
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 11-06-2021

Ngày: 11/06/2021
Mã: XSNT
Giải tám
62
Giải bảy
958
Giải sáu
0227
2941
0838
Giải năm
1513
Giải bốn
88445
36391
92198
10553
43789
19782
38543
Giải ba
66390
71385
Giải nhì
11969
Giải nhất
21144
Giải Đặc biệt
607428
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
7 ,8
3
8
4
1 ,5 ,3 ,4
5
8 ,3
6
2 ,9
7
8
9 ,2 ,5
9
1 ,8 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
4 ,9
1
6 ,8
2
1 ,5 ,4
3
4
4
4 ,8
5
6
2
7
5 ,3 ,9 ,2
8
8 ,6
9