Home Xổ số miền Trung Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận

Xổ Số NINH THUẬN ngày 24-03-2023

Ngày: 24/03/2023
Mã: XSNT
Giải tám
97
Giải bảy
062
Giải sáu
9078
0907
4674
Giải năm
9545
Giải bốn
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
Giải ba
71550
68852
Giải nhì
10299
Giải nhất
94081
Giải Đặc biệt
396334
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
2
3
8 ,0 ,4
4
5 ,3
5
0 ,2
6
2
7
8 ,4 ,2 ,0
8
1
9
7 ,5 ,9
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,5
0
8
1
6 ,7 ,5
2
0 ,4
3
7 ,3
4
4 ,9
5
6
9 ,0
7
7 ,3
8
9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 17-03-2023

Ngày: 17/03/2023
Mã: XSNT
Giải tám
85
Giải bảy
618
Giải sáu
3700
7341
4233
Giải năm
8997
Giải bốn
08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
Giải ba
38589
18105
Giải nhì
98259
Giải nhất
84304
Giải Đặc biệt
795055
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,4
1
8 ,4
2
6 ,2
3
3 ,9 ,1
4
1
5
9 ,5
6
7
7
8
5 ,6 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
4 ,3
1
2
2
3
3
1 ,0
4
8 ,0 ,5
5
2 ,8
6
9 ,6
7
1
8
3 ,8 ,5
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 10-03-2023

Ngày: 10/03/2023
Mã: XSNT
Giải tám
44
Giải bảy
533
Giải sáu
7801
8746
8220
Giải năm
6259
Giải bốn
77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624
Giải ba
39537
92742
Giải nhì
37544
Giải nhất
99682
Giải Đặc biệt
565937
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
0 ,4
3
3 ,3 ,3 ,7 ,7
4
4 ,6 ,3 ,2 ,4
5
9
6
4 ,4
7
8
2
9
8
ĐầuĐuôi
2
0
0
1
4 ,8
2
3 ,3 ,3 ,4
3
4 ,6 ,6 ,2 ,4
4
5
4
6
3 ,3
7
9
8
5
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 03-03-2023

Ngày: 03/03/2023
Mã: XSNT
Giải tám
93
Giải bảy
235
Giải sáu
4262
1737
0896
Giải năm
5968
Giải bốn
16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
Giải ba
60924
22099
Giải nhì
46811
Giải nhất
92020
Giải Đặc biệt
807756
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,4 ,1
2
7 ,4 ,0
3
5 ,7
4
5
5
8 ,6
6
2 ,8
7
8
8
9
3 ,6 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
9 ,1
1
6
2
9
3
1 ,2
4
3 ,4
5
9 ,5
6
3 ,2
7
6 ,7 ,5
8
9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 24-02-2023

Ngày: 24/02/2023
Mã: XSNT
Giải tám
59
Giải bảy
611
Giải sáu
9542
9916
8042
Giải năm
5197
Giải bốn
92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310
Giải ba
97741
51289
Giải nhì
85205
Giải nhất
36641
Giải Đặc biệt
867728
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,8 ,8 ,6 ,5
1
1 ,6 ,0
2
8
3
6
4
2 ,2 ,1 ,1
5
9
6
7
7
8
9
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,4 ,4
1
4 ,4
2
3
4
0
5
1 ,0 ,3 ,0
6
9 ,6
7
0 ,0 ,2
8
5 ,8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 17-02-2023

Ngày: 17/02/2023
Mã: XSNT
Giải tám
10
Giải bảy
499
Giải sáu
0056
6314
2853
Giải năm
1658
Giải bốn
71437
98378
06109
87328
50111
23514
69347
Giải ba
25209
97877
Giải nhì
77670
Giải nhất
49954
Giải Đặc biệt
429399
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
0 ,4 ,1 ,4
2
8
3
7
4
7
5
6 ,3 ,8 ,4
6
7
8 ,7 ,0
8
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
1
1
2
5
3
1 ,1 ,5
4
5
5
6
3 ,4 ,7
7
5 ,7 ,2
8
9 ,0 ,0 ,9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 10-02-2023

Ngày: 10/02/2023
Mã: XSNT
Giải tám
10
Giải bảy
891
Giải sáu
2071
8534
2611
Giải năm
2612
Giải bốn
86455
93888
56696
18314
77329
85575
58686
Giải ba
88399
94818
Giải nhì
58258
Giải nhất
47664
Giải Đặc biệt
294029
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,1 ,2 ,4 ,8
2
9 ,9
3
4
4
5
5 ,8
6
4
7
1 ,5
8
8 ,6
9
1 ,6 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
9 ,7 ,1
1
1
2
3
3 ,1 ,6
4
5 ,7
5
9 ,8
6
7
8 ,1 ,5
8
2 ,9 ,2
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 03-02-2023

Ngày: 03/02/2023
Mã: XSNT
Giải tám
31
Giải bảy
500
Giải sáu
9261
1911
8935
Giải năm
4114
Giải bốn
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
Giải ba
04085
29102
Giải nhì
06010
Giải nhất
78527
Giải Đặc biệt
520062
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2
1
1 ,4 ,0
2
1 ,7
3
1 ,5
4
5
6
1 ,2 ,7 ,2
7
7 ,6 ,8
8
5 ,5
9
ĐầuĐuôi
0 ,1
0
3 ,6 ,1 ,2
1
6 ,0 ,6
2
3
1
4
3 ,8 ,8
5
7
6
7 ,6 ,2
7
7
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: XSNT
Giải tám
33
Giải bảy
695
Giải sáu
4980
0123
1166
Giải năm
8756
Giải bốn
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
Giải ba
93078
75146
Giải nhì
92687
Giải nhất
94851
Giải Đặc biệt
284882
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
3
3
4
4 ,4 ,6
5
6 ,8 ,1
6
6 ,7 ,2
7
8
8
0 ,3 ,1 ,7 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
8
0
8 ,5
1
6 ,8
2
3 ,2 ,8
3
4 ,4
4
9
5
6 ,5 ,4
6
6 ,8
7
5 ,7
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: XSNT
Giải tám
64
Giải bảy
634
Giải sáu
5753
6003
4304
Giải năm
6897
Giải bốn
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
Giải ba
66058
47588
Giải nhì
66455
Giải nhất
91706
Giải Đặc biệt
204032
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,6
1
7
2
4 ,4
3
4 ,2
4
2
5
3 ,4 ,8 ,5
6
4
7
8
3 ,8
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,3
2
5 ,0 ,8
3
6 ,3 ,0 ,2 ,5 ,2
4
5
5
0
6
9 ,1
7
5 ,8
8
9
9