Home Xổ số miền Trung Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận

Xổ Số NINH THUẬN ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSNT
Giải tám
41
Giải bảy
200
Giải sáu
7383
6263
3965
Giải năm
9412
Giải bốn
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
Giải ba
82897
86078
Giải nhì
59429
Giải nhất
11265
Giải Đặc biệt
256350
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
2
3 ,5 ,9
3
4
1 ,3 ,3
5
9 ,0
6
3 ,5 ,5
7
1 ,8
8
3
9
5 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
4 ,7
1
1
2
8 ,6 ,2 ,4 ,4
3
4
6 ,9 ,2 ,6
5
6
9
7
7
8
5 ,2
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSNT
Giải tám
33
Giải bảy
709
Giải sáu
3989
8043
3338
Giải năm
1686
Giải bốn
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
Giải ba
75154
13890
Giải nhì
08342
Giải nhất
34888
Giải Đặc biệt
976675
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
3
3 ,8 ,8 ,8
4
3 ,6 ,8 ,2
5
3 ,4
6
9
7
5
8
9 ,6 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
1
4
2
3 ,4 ,5
3
5
4
7
5
8 ,4
6
7
3 ,3 ,0 ,3 ,4 ,8
8
0 ,8 ,6
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: XSNT
Giải tám
81
Giải bảy
468
Giải sáu
0516
9910
2755
Giải năm
8942
Giải bốn
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
Giải ba
88719
94658
Giải nhì
75495
Giải nhất
10382
Giải Đặc biệt
642529
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,0 ,3 ,9
2
9 ,9
3
4
2 ,2
5
5 ,8
6
8 ,8
7
8
1 ,4 ,9 ,2
9
5 ,5
ĐầuĐuôi
1
0
8
1
4 ,4 ,8
2
1
3
8
4
5 ,9 ,9
5
1
6
7
6 ,6 ,5
8
2 ,8 ,1 ,2
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 22-04-2022

Ngày: 22/04/2022
Mã: XSNT
Giải tám
91
Giải bảy
171
Giải sáu
3203
6394
7408
Giải năm
7458
Giải bốn
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
Giải ba
50174
93190
Giải nhì
67301
Giải nhất
73697
Giải Đặc biệt
822099
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8 ,9 ,1
1
2
3
1
4
5
8 ,8 ,2
6
3
7
1 ,4
8
4
9
1 ,4 ,9 ,0 ,7 ,9
ĐầuĐuôi
9
0
9 ,7 ,3 ,0
1
5
2
0 ,6
3
9 ,8 ,7
4
5
6
9
7
0 ,5 ,5
8
0 ,9 ,9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 15-04-2022

Ngày: 15/04/2022
Mã: XSNT
Giải tám
13
Giải bảy
181
Giải sáu
0693
3644
4445
Giải năm
4476
Giải bốn
34396
56373
61857
33822
00326
39976
96752
Giải ba
66351
04747
Giải nhì
74419
Giải nhất
90344
Giải Đặc biệt
948670
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,9
2
2 ,6
3
4
4 ,5 ,7 ,4
5
7 ,2 ,1
6
7
6 ,3 ,6 ,0
8
1
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
7
0
8 ,5
1
2 ,5
2
1 ,9 ,7
3
4 ,4
4
4
5
7 ,9 ,2 ,7
6
5 ,4
7
8
1
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 08-04-2022

Ngày: 08/04/2022
Mã: XSNT
Giải tám
89
Giải bảy
358
Giải sáu
6678
4645
9798
Giải năm
2010
Giải bốn
81523
53943
68581
91821
20685
53383
00190
Giải ba
31773
66524
Giải nhì
22253
Giải nhất
25880
Giải Đặc biệt
481115
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,5
2
3 ,1 ,4
3
4
5 ,3
5
8 ,3
6
7
8 ,3
8
9 ,1 ,5 ,3 ,0
9
8 ,0
ĐầuĐuôi
1 ,9 ,8
0
8 ,2
1
2
2 ,4 ,8 ,7 ,5
3
2
4
4 ,8 ,1
5
6
7
5 ,7 ,9
8
8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 01-04-2022

Ngày: 01/04/2022
Mã: XSNT
Giải tám
69
Giải bảy
574
Giải sáu
0418
4684
8153
Giải năm
0461
Giải bốn
20012
71480
22871
27836
60754
95584
26684
Giải ba
48516
02960
Giải nhì
16024
Giải nhất
74055
Giải Đặc biệt
245225
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,2 ,6
2
4 ,5
3
6
4
5
3 ,4 ,5
6
9 ,1 ,0
7
4 ,1
8
4 ,0 ,4 ,4
9
ĐầuĐuôi
8 ,6
0
6 ,7
1
1
2
5
3
7 ,8 ,5 ,8 ,8 ,2
4
5 ,2
5
3 ,1
6
7
1
8
6
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 25-03-2022

Ngày: 25/03/2022
Mã: XSNT
Giải tám
44
Giải bảy
311
Giải sáu
1437
2786
3422
Giải năm
7046
Giải bốn
79484
25110
58311
80799
65982
96565
83542
Giải ba
43301
90943
Giải nhì
45505
Giải nhất
55393
Giải Đặc biệt
282001
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5 ,1
1
1 ,0 ,1
2
2
3
7
4
4 ,6 ,2 ,3
5
6
5
7
8
6 ,4 ,2
9
9 ,3
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,1 ,0 ,0
1
2 ,8 ,4
2
4 ,9
3
4 ,8
4
6 ,0
5
8 ,4
6
3
7
8
9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 18-03-2022

Ngày: 18/03/2022
Mã: XSNT
Giải tám
62
Giải bảy
580
Giải sáu
7525
3816
3531
Giải năm
4048
Giải bốn
33044
77775
28165
51084
86371
44661
87759
Giải ba
89868
08240
Giải nhì
82308
Giải nhất
54503
Giải Đặc biệt
107160
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3
1
6
2
5
3
1
4
8 ,4 ,0
5
9
6
2 ,5 ,1 ,8 ,0
7
5 ,1
8
0 ,4
9
ĐầuĐuôi
8 ,4 ,6
0
3 ,7 ,6
1
6
2
0
3
4 ,8
4
2 ,7 ,6
5
1
6
7
4 ,6 ,0
8
5
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 11-03-2022

Ngày: 11/03/2022
Mã: XSNT
Giải tám
71
Giải bảy
563
Giải sáu
1137
1528
5386
Giải năm
5272
Giải bốn
77509
04200
01317
59081
34388
68920
34608
Giải ba
06851
41914
Giải nhì
00101
Giải nhất
38016
Giải Đặc biệt
062580
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0 ,8 ,1
1
7 ,4 ,6
2
8 ,0
3
7
4
5
1
6
3
7
1 ,2
8
6 ,1 ,8 ,0
9
ĐầuĐuôi
0 ,2 ,8
0
7 ,8 ,5 ,0
1
7
2
6
3
1
4
5
8 ,1
6
3 ,1
7
2 ,8 ,0
8
0
9