Xổ Số PHÚ YÊN ngày 18-05-2009

Ngày: 18/05/2009
Mã: XSPY
Giải tám
33
Giải bảy
260
Giải sáu
1818
1592
4719
Giải năm
2906
Giải bốn
20492
80987
13152
24748
11765
71452
03689
Giải ba
82179
59527
Giải nhì
61323
Giải nhất
39242
Giải Đặc biệt
19809
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,9
1
8 ,9
2
7 ,3
3
3
4
8 ,2
5
2 ,2
6
0 ,5
7
9
8
7 ,9
9
2 ,2
Đầu Đuôi
6
0
1
9 ,9 ,5 ,5 ,4
2
3 ,2
3
4
6
5
0
6
8 ,2
7
1 ,4
8
1 ,8 ,7 ,0
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 11-05-2009

Ngày: 11/05/2009
Mã: XSPY
Giải tám
75
Giải bảy
256
Giải sáu
0120
9630
8743
Giải năm
3393
Giải bốn
12222
10000
24603
52696
49891
26052
15322
Giải ba
70182
96469
Giải nhì
22970
Giải nhất
21424
Giải Đặc biệt
27641
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,3
1
2
0 ,2 ,2 ,4
3
0
4
3 ,1
5
6 ,2
6
9
7
5 ,0
8
2
9
3 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,0 ,7
0
9 ,4
1
2 ,5 ,2 ,8
2
4 ,9 ,0
3
2
4
7
5
5 ,9
6
7
8
6
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 04-05-2009

Ngày: 04/05/2009
Mã: XSPY
Giải tám
94
Giải bảy
328
Giải sáu
5088
3529
8235
Giải năm
6296
Giải bốn
29832
80806
01712
51130
81850
01915
33962
Giải ba
49309
99858
Giải nhì
72809
Giải nhất
69446
Giải Đặc biệt
95500
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,9 ,9 ,0
1
2 ,5
2
8 ,9
3
5 ,2 ,0
4
6
5
0 ,8
6
2
7
8
8
9
4 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,5 ,0
0
1
3 ,1 ,6
2
3
9
4
3 ,1
5
9 ,0 ,4
6
7
2 ,8 ,5
8
2 ,0 ,0
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 27-04-2009

Ngày: 27/04/2009
Mã: XSPY
Giải tám
19
Giải bảy
814
Giải sáu
0638
6970
9140
Giải năm
9082
Giải bốn
60873
53226
08026
06016
80016
02316
09191
Giải ba
35335
51420
Giải nhì
67037
Giải nhất
14215
Giải Đặc biệt
07186
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
9 ,4 ,6 ,6 ,6 ,5
2
6 ,6 ,0
3
8 ,5 ,7
4
0
5
6
7
0 ,3
8
2 ,6
9
1
ĐầuĐuôi
7 ,4 ,2
0
9
1
8
2
7
3
1
4
3 ,1
5
2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,8
6
3
7
3
8
1
9