Home Xổ số miền Trung Xổ số Phú Yên

Xổ số Phú Yên

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
19
Giải bảy
451
Giải sáu
0157
9113
4046
Giải năm
3119
Giải bốn
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
Giải ba
91221
41216
Giải nhì
98406
Giải nhất
69902
Giải Đặc biệt
581851
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2
1
9 ,3 ,9 ,8 ,6 ,6
2
7 ,1
3
4
6
5
1 ,7 ,5 ,1
6
7
0
8
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,2 ,5
1
0
2
1 ,9
3
4
5 ,9
5
4 ,1 ,1 ,0
6
5 ,2
7
1
8
1 ,1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
16
Giải bảy
013
Giải sáu
4062
7740
9167
Giải năm
2403
Giải bốn
03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
Giải ba
26817
60430
Giải nhì
84911
Giải nhất
48493
Giải Đặc biệt
897231
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
6 ,3 ,3 ,7 ,1
2
8 ,7
3
0 ,1
4
0
5
7
6
2 ,7
7
5
8
5
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
1 ,3
1
6
2
1 ,0 ,1 ,9
3
4
8 ,7
5
1 ,0
6
6 ,5 ,2 ,1
7
2
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 08-11-2021

Ngày: 08/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
05
Giải bảy
596
Giải sáu
1055
3413
8067
Giải năm
4077
Giải bốn
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
Giải ba
52382
39633
Giải nhì
51305
Giải nhất
47921
Giải Đặc biệt
319380
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,5
1
3
2
1
3
3
4
5
5 ,6
6
7 ,3
7
7
8
7 ,9 ,8 ,2 ,0
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
8
0
2
1
8
2
1 ,6 ,3
3
4
0 ,5 ,0
5
9 ,5
6
6 ,7 ,9 ,8
7
0 ,8
8
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 01-11-2021

Ngày: 01/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
66
Giải bảy
365
Giải sáu
6623
6721
2319
Giải năm
9634
Giải bốn
27871
71416
91080
56503
74296
78858
66738
Giải ba
75054
57884
Giải nhì
53359
Giải nhất
68424
Giải Đặc biệt
765334
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
9 ,6
2
3 ,1 ,4
3
4 ,8 ,4
4
5
8 ,4 ,9
6
6 ,5
7
1
8
0 ,4
9
6
ĐầuĐuôi
8
0
2 ,7
1
2
2 ,0
3
3 ,5 ,8 ,2 ,3
4
6
5
6 ,1 ,9
6
7
5 ,3
8
1 ,5
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 25-10-2021

Ngày: 25/10/2021
Mã: XSPY
Giải tám
80
Giải bảy
564
Giải sáu
2245
4249
1785
Giải năm
5578
Giải bốn
88790
37373
64350
22554
13982
83120
61754
Giải ba
48854
01440
Giải nhì
52098
Giải nhất
25791
Giải Đặc biệt
977123
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
0 ,3
3
4
5 ,9 ,0
5
0 ,4 ,4 ,4
6
4
7
8 ,3
8
0 ,5 ,2
9
0 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
8 ,9 ,5 ,2 ,4
0
9
1
8
2
7 ,2
3
6 ,5 ,5 ,5
4
4 ,8
5
6
7
7 ,9
8
4
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 19-07-2021

Ngày: 19/07/2021
Mã: XSPY
Giải tám
06
Giải bảy
695
Giải sáu
2570
1389
0623
Giải năm
3729
Giải bốn
28302
86103
09804
00708
37915
61657
42249
Giải ba
16989
07045
Giải nhì
93933
Giải nhất
28094
Giải Đặc biệt
137619
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2 ,3 ,4 ,8
1
5 ,9
2
3 ,9
3
3
4
9 ,5
5
7
6
7
0
8
9 ,9
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
7
0
1
0
2
2 ,0 ,3
3
0 ,9
4
9 ,1 ,4
5
0
6
5
7
0
8
8 ,2 ,4 ,8 ,1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 12-07-2021

Ngày: 12/07/2021
Mã: XSPY
Giải tám
50
Giải bảy
478
Giải sáu
9922
1463
8593
Giải năm
2951
Giải bốn
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
Giải ba
52323
34797
Giải nhì
10123
Giải nhất
15548
Giải Đặc biệt
964956
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,9 ,3 ,3
3
4
8
5
0 ,1 ,6
6
3 ,0 ,8
7
8 ,8
8
9 ,9 ,1
9
3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,6
0
5 ,8
1
2
2
6 ,9 ,2 ,2
3
4
5
5
6
9
7
7 ,7 ,6 ,4
8
2 ,8 ,8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 05-07-2021

Ngày: 05/07/2021
Mã: XSPY
Giải tám
98
Giải bảy
498
Giải sáu
5324
2952
9152
Giải năm
0802
Giải bốn
65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
Giải ba
31437
88619
Giải nhì
99664
Giải nhất
12895
Giải Đặc biệt
456199
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
1 ,5 ,9
2
4 ,6 ,8 ,4
3
0 ,7
4
5
2 ,2
6
4
7
5
8
9
8 ,8 ,5 ,9
ĐầuĐuôi
3
0
1
1
5 ,5 ,0
2
3
2 ,2 ,6
4
1 ,7 ,9
5
2
6
3
7
9 ,9 ,2
8
1 ,9
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 28-06-2021

Ngày: 28/06/2021
Mã: XSPY
Giải tám
97
Giải bảy
132
Giải sáu
6624
7876
2917
Giải năm
5464
Giải bốn
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
Giải ba
24276
25010
Giải nhì
88986
Giải nhất
21582
Giải Đặc biệt
140646
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
7 ,1 ,0
2
4 ,1 ,2
3
2 ,8
4
6
5
6
4
7
6 ,4 ,6
8
6 ,2
9
7 ,7
ĐầuĐuôi
1
0
2 ,0 ,1
1
3 ,2 ,8
2
3
2 ,6 ,7
4
5
7 ,7 ,8 ,4
6
9 ,1 ,9
7
3
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 21-06-2021

Ngày: 21/06/2021
Mã: XSPY
Giải tám
75
Giải bảy
009
Giải sáu
1968
9333
1769
Giải năm
5559
Giải bốn
54388
02070
70474
73367
12081
48913
52004
Giải ba
34625
81083
Giải nhì
88367
Giải nhất
64120
Giải Đặc biệt
090797
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
3
2
5 ,0
3
3
4
5
9
6
8 ,9 ,7 ,7
7
5 ,0 ,4
8
8 ,1 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
7 ,2
0
8
1
2
3 ,1 ,8
3
7 ,0
4
7 ,2
5
6
6 ,6 ,9
7
6 ,8
8
0 ,6 ,5
9