Home Xổ số miền Trung Xổ số Phú Yên

Xổ số Phú Yên

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 29-05-2023

Ngày: 29/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
90
Giải bảy
714
Giải sáu
6003
5725
5897
Giải năm
3328
Giải bốn
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904
Giải ba
92315
33182
Giải nhì
01696
Giải nhất
04280
Giải Đặc biệt
048500
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,0
1
4 ,5
2
5 ,8 ,7
3
1
4
0
5
6
4
7
4
8
6 ,2 ,0
9
0 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,8 ,0
0
3
1
8
2
0
3
1 ,7 ,6 ,0
4
2 ,1
5
8 ,9
6
9 ,2
7
2
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 22-05-2023

Ngày: 22/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
81
Giải bảy
913
Giải sáu
2313
8558
2147
Giải năm
4235
Giải bốn
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
Giải ba
83888
79186
Giải nhì
59932
Giải nhất
26349
Giải Đặc biệt
516036
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,3 ,4 ,9
2
8
3
5 ,2 ,6
4
7 ,1 ,0 ,9
5
8
6
7
5
8
1 ,2 ,8 ,6
9
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,4
1
8 ,3
2
1 ,1
3
1
4
3 ,7
5
8 ,3
6
4
7
5 ,2 ,8
8
1 ,4
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 15-05-2023

Ngày: 15/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
46
Giải bảy
929
Giải sáu
3800
7922
9427
Giải năm
5368
Giải bốn
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
Giải ba
71723
71451
Giải nhì
72872
Giải nhất
26828
Giải Đặc biệt
398038
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5
1
2
9 ,2 ,7 ,9 ,3 ,8
3
8
4
6
5
8 ,4 ,5 ,1
6
8 ,6
7
2
8
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
5
1
2 ,7
2
2
3
5
4
0 ,5
5
4 ,6
6
2 ,9
7
6 ,5 ,2 ,3
8
2 ,2
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 08-05-2023

Ngày: 08/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
62
Giải bảy
184
Giải sáu
7165
5627
4036
Giải năm
7672
Giải bốn
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
Giải ba
91607
38778
Giải nhì
22660
Giải nhất
77981
Giải Đặc biệt
690680
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
2
7 ,9
3
6
4
5
9 ,4
6
2 ,5 ,0 ,9 ,0
7
2 ,8
8
4 ,1 ,0
9
2
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,8
0
8
1
6 ,7 ,9 ,0
2
3
8 ,5
4
6
5
3
6
2 ,0
7
7
8
6 ,5 ,2
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 01-05-2023

Ngày: 01/05/2023
Mã: XSPY
Giải tám
15
Giải bảy
655
Giải sáu
0798
1658
7543
Giải năm
7702
Giải bốn
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
Giải ba
45347
28845
Giải nhì
01586
Giải nhất
94593
Giải Đặc biệt
804205
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4 ,5
1
5
2
3
4
3 ,9 ,7 ,5
5
5 ,8
6
8
7
9
8
6
9
8 ,6 ,0 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
9
0
1
0
2
4 ,9
3
0 ,9
4
1 ,5 ,4 ,0
5
9 ,8
6
4
7
9 ,5 ,6
8
4 ,7
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 24-04-2023

Ngày: 24/04/2023
Mã: XSPY
Giải tám
24
Giải bảy
514
Giải sáu
1033
7474
2024
Giải năm
5159
Giải bốn
71742
64583
84592
34194
67525
51031
96918
Giải ba
99176
07792
Giải nhì
19980
Giải nhất
59719
Giải Đặc biệt
345966
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,8 ,9
2
4 ,4 ,5
3
3 ,1
4
2
5
9
6
6
7
4 ,6
8
3 ,0
9
2 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
8
0
3
1
4 ,9 ,9
2
3 ,8
3
2 ,1 ,7 ,2 ,9
4
2
5
7 ,6
6
7
1
8
5 ,1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 17-04-2023

Ngày: 17/04/2023
Mã: XSPY
Giải tám
30
Giải bảy
583
Giải sáu
5835
1051
1195
Giải năm
4805
Giải bốn
04415
53283
02103
76306
92824
12016
40294
Giải ba
99401
66301
Giải nhì
21073
Giải nhất
47885
Giải Đặc biệt
839403
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3 ,6 ,1 ,1 ,3
1
5 ,6
2
4
3
0 ,5
4
5
1
6
7
3
8
3 ,3 ,5
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,0 ,0
1
2
8 ,8 ,0 ,7 ,0
3
2 ,9
4
3 ,9 ,0 ,1 ,8
5
0 ,1
6
7
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 10-04-2023

Ngày: 10/04/2023
Mã: XSPY
Giải tám
02
Giải bảy
134
Giải sáu
1301
9986
6766
Giải năm
1867
Giải bốn
46440
30102
97954
93928
03093
45907
42668
Giải ba
06442
34730
Giải nhì
09507
Giải nhất
04647
Giải Đặc biệt
369587
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1 ,2 ,7 ,7
1
2
8
3
4 ,0
4
0 ,2 ,7
5
4
6
6 ,7 ,8
7
8
6 ,7
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
0
1
0 ,0 ,4
2
9
3
3 ,5
4
5
8 ,6
6
6 ,0 ,0 ,4 ,8
7
2 ,6
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 03-04-2023

Ngày: 03/04/2023
Mã: XSPY
Giải tám
41
Giải bảy
646
Giải sáu
8196
9884
6921
Giải năm
9472
Giải bốn
69813
32989
44850
24129
34967
97022
94182
Giải ba
39620
29482
Giải nhì
15166
Giải nhất
75836
Giải Đặc biệt
172910
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,0
2
1 ,9 ,2 ,0
3
6
4
1 ,6
5
0
6
7 ,6
7
2
8
4 ,9 ,2 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,1
0
4 ,2
1
7 ,2 ,8 ,8
2
1
3
8
4
5
4 ,9 ,6 ,3
6
6
7
8
8 ,2
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 27-03-2023

Ngày: 27/03/2023
Mã: XSPY
Giải tám
97
Giải bảy
624
Giải sáu
3866
8232
4980
Giải năm
3665
Giải bốn
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
Giải ba
94181
03078
Giải nhì
92437
Giải nhất
58558
Giải Đặc biệt
760237
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
4
3
2 ,6 ,7 ,7
4
8 ,7
5
8 ,8
6
6 ,5 ,8 ,3
7
9 ,8
8
0 ,1
9
7
ĐầuĐuôi
8
0
8
1
3
2
6
3
2
4
6
5
6 ,3
6
9 ,4 ,3 ,3
7
6 ,4 ,5 ,7 ,5
8
7
9