Home Xổ số miền Trung Xổ số Phú Yên

Xổ số Phú Yên

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 15-08-2022

Ngày: 15/08/2022
Mã: XSPY
Giải tám
20
Giải bảy
990
Giải sáu
3385
3835
9652
Giải năm
5515
Giải bốn
87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692
Giải ba
12569
16051
Giải nhì
21243
Giải nhất
76359
Giải Đặc biệt
838207
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
5 ,2
2
0
3
5
4
1 ,3
5
2 ,6 ,1 ,9
6
7 ,9
7
8
5 ,4
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
4 ,5
1
5 ,1 ,0 ,9
2
4
3
8
4
8 ,3 ,1
5
5
6
6 ,0
7
8
6 ,5
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 08-08-2022

Ngày: 08/08/2022
Mã: XSPY
Giải tám
90
Giải bảy
036
Giải sáu
4100
4896
4461
Giải năm
7698
Giải bốn
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
Giải ba
14552
34562
Giải nhì
39837
Giải nhất
33929
Giải Đặc biệt
639157
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
2
9
3
6 ,1 ,7
4
8 ,4
5
2 ,7
6
1 ,2
7
0
8
9
0 ,6 ,8 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,7
0
6 ,3
1
9 ,5 ,6
2
0
3
4
4
5
3 ,9 ,9
6
3 ,5
7
9 ,4
8
2
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 01-08-2022

Ngày: 01/08/2022
Mã: XSPY
Giải tám
90
Giải bảy
473
Giải sáu
0950
1855
1774
Giải năm
6655
Giải bốn
13814
75110
95804
33808
61480
93693
71551
Giải ba
36858
15696
Giải nhì
87735
Giải nhất
66227
Giải Đặc biệt
406462
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
4 ,0
2
7
3
5
4
5
0 ,5 ,5 ,1 ,8
6
2
7
3 ,4
8
0
9
0 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,1 ,8
0
5
1
6
2
7 ,9
3
7 ,1 ,0
4
5 ,5 ,3
5
9
6
2
7
0 ,5
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 11-07-2022

Ngày: 11/07/2022
Mã: XSPY
Giải tám
18
Giải bảy
129
Giải sáu
1548
0308
8392
Giải năm
7632
Giải bốn
93710
29795
95475
08781
76207
03809
06353
Giải ba
00056
95511
Giải nhì
92438
Giải nhất
83219
Giải Đặc biệt
131420
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7 ,9
1
8 ,0 ,1 ,9
2
9 ,0
3
2 ,8
4
8
5
3 ,6
6
7
5
8
1
9
2 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
8 ,1
1
9 ,3
2
5
3
4
9 ,7
5
5
6
0
7
1 ,4 ,0 ,3
8
2 ,0 ,1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 04-07-2022

Ngày: 04/07/2022
Mã: XSPY
Giải tám
40
Giải bảy
468
Giải sáu
1659
5548
0302
Giải năm
5869
Giải bốn
32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577
Giải ba
25568
41361
Giải nhì
40330
Giải nhất
33880
Giải Đặc biệt
834357
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
8
2
3
0 ,0
4
0 ,8
5
9 ,7
6
8 ,9 ,3 ,0 ,8 ,1
7
7
8
1 ,3 ,0
9
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,6 ,3 ,8
0
8 ,6
1
0
2
8 ,6
3
4
5
6
7 ,5
7
6 ,4 ,1 ,6
8
5 ,6
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 27-06-2022

Ngày: 27/06/2022
Mã: XSPY
Giải tám
34
Giải bảy
423
Giải sáu
8815
9551
5647
Giải năm
4695
Giải bốn
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
Giải ba
76330
99574
Giải nhì
43059
Giải nhất
70323
Giải Đặc biệt
359272
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,7
2
3 ,1 ,3
3
4 ,0
4
7
5
1 ,7 ,6 ,3 ,9
6
0
7
4 ,2
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
6 ,3
0
5 ,2
1
7
2
2 ,5 ,2
3
3 ,7
4
1 ,9 ,8
5
5
6
4 ,1 ,5
7
8
5
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 20-06-2022

Ngày: 20/06/2022
Mã: XSPY
Giải tám
65
Giải bảy
811
Giải sáu
3509
8293
5500
Giải năm
7068
Giải bốn
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
Giải ba
28119
59163
Giải nhì
41069
Giải nhất
20573
Giải Đặc biệt
268899
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0 ,7
1
1 ,3 ,9
2
3
3
4
5
9 ,8
6
5 ,8 ,2 ,3 ,9
7
3
8
9
3 ,7 ,9
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
6
2
9 ,1 ,3 ,6 ,7
3
4
6
5
6
9 ,0
7
6 ,5
8
0 ,5 ,1 ,6 ,9
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 13-06-2022

Ngày: 13/06/2022
Mã: XSPY
Giải tám
80
Giải bảy
317
Giải sáu
6080
1007
2434
Giải năm
8076
Giải bốn
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
Giải ba
28652
26455
Giải nhì
60953
Giải nhất
22993
Giải Đặc biệt
172136
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
7 ,3 ,1
2
3
4 ,6
4
5
2 ,5 ,3
6
5
7
6 ,3 ,2
8
0 ,0
9
3 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,8
0
1
1
7 ,5
2
7 ,1 ,9 ,0 ,5 ,9
3
3
4
6 ,5
5
7 ,3
6
1 ,0
7
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 06-06-2022

Ngày: 06/06/2022
Mã: XSPY
Giải tám
29
Giải bảy
970
Giải sáu
6068
6062
8524
Giải năm
0913
Giải bốn
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
Giải ba
82703
42636
Giải nhì
03913
Giải nhất
01648
Giải Đặc biệt
851022
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3
1
3 ,4 ,3
2
9 ,4 ,2
3
6
4
8
5
6
8 ,2 ,7 ,9
7
0 ,7 ,8
8
8
9
ĐầuĐuôi
7
0
1
6 ,2
2
1 ,0 ,1
3
2 ,1
4
0
5
3
6
6 ,7
7
6 ,8 ,7 ,4
8
2 ,6
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 30-05-2022

Ngày: 30/05/2022
Mã: XSPY
Giải tám
59
Giải bảy
253
Giải sáu
7323
9681
7697
Giải năm
8913
Giải bốn
52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
Giải ba
05472
51977
Giải nhì
25396
Giải nhất
88935
Giải Đặc biệt
842882
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,8 ,3
2
3
3
7 ,5
4
5
9 ,3
6
5 ,8
7
8 ,2 ,7
8
1 ,1 ,2
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
0
8 ,8
1
7 ,8
2
5 ,2 ,1 ,1
3
4
6 ,3
5
9
6
9 ,3 ,7
7
7 ,6 ,1
8
5
9