Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSQB
Giải tám
60
Giải bảy
746
Giải sáu
5029
5132
6829
Giải năm
8303
Giải bốn
51605
95590
17956
53683
22360
77732
96690
Giải ba
15401
83131
Giải nhì
62405
Giải nhất
44560
Giải Đặc biệt
494714
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5 ,1 ,5
1
4
2
9 ,9
3
2 ,2 ,1
4
6
5
6
6
0 ,0 ,0
7
8
3
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,6 ,9 ,6
0
0 ,3
1
3 ,3
2
0 ,8
3
1
4
0 ,0
5
4 ,5
6
7
8
2 ,2
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSQB
Giải tám
56
Giải bảy
594
Giải sáu
6820
7747
7892
Giải năm
0981
Giải bốn
81952
53347
82320
03744
12901
64056
70309
Giải ba
13784
35845
Giải nhì
89131
Giải nhất
34478
Giải Đặc biệt
489719
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,9
1
9
2
0 ,0
3
1
4
7 ,7 ,4 ,5
5
6 ,2 ,6
6
7
8
8
1 ,4
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
8 ,0 ,3
1
9 ,5
2
3
9 ,4 ,8
4
4
5
5 ,5
6
4 ,4
7
7
8
0 ,1
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: XSQB
Giải tám
51
Giải bảy
289
Giải sáu
4822
5584
6544
Giải năm
4376
Giải bốn
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
Giải ba
16208
58707
Giải nhì
54275
Giải nhất
50509
Giải Đặc biệt
770573
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8 ,7 ,9
1
7
2
2
3
4
4
5
1 ,7 ,6
6
9 ,9
7
6 ,5 ,3
8
9 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
2
7
3
8 ,4
4
7
5
7 ,0 ,5
6
1 ,5 ,0
7
9 ,0
8
8 ,6 ,6 ,0
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 07-05-2020

Ngày: 07/05/2020
Mã: XSQB
Giải tám
55
Giải bảy
643
Giải sáu
7242
9850
4578
Giải năm
8272
Giải bốn
09086
10924
55832
50039
84227
31151
19646
Giải ba
54486
79104
Giải nhì
47164
Giải nhất
30227
Giải Đặc biệt
995470
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
2
4 ,7 ,7
3
2 ,9
4
3 ,2 ,6
5
5 ,0 ,1
6
4
7
8 ,2 ,0
8
6 ,6
9
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
5
1
4 ,7 ,3
2
4
3
2 ,0 ,6
4
5
5
8 ,4 ,8
6
2 ,2
7
7
8
3
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 30-04-2020

Ngày: 30/04/2020
Mã: XSQB
Giải tám
01
Giải bảy
339
Giải sáu
1823
2173
4729
Giải năm
4543
Giải bốn
90547
19237
86079
89030
45138
10165
88698
Giải ba
67536
09305
Giải nhì
29682
Giải nhất
18867
Giải Đặc biệt
048749
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,5
1
2
3 ,9
3
9 ,7 ,0 ,8 ,6
4
3 ,7 ,9
5
6
5 ,7
7
3 ,9
8
2
9
8
ĐầuĐuôi
3
0
0
1
8
2
2 ,7 ,4
3
4
6 ,0
5
3
6
4 ,3 ,6
7
3 ,9
8
3 ,2 ,7 ,4
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 23-04-2020

Ngày: 23/04/2020
Mã: XSQB
Giải tám
02
Giải bảy
360
Giải sáu
8109
4009
7206
Giải năm
9414
Giải bốn
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
Giải ba
00910
03514
Giải nhì
78891
Giải nhất
29674
Giải Đặc biệt
814414
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,9 ,6
1
4 ,0 ,4 ,4
2
5 ,2
3
4
4
0
5
6
0 ,4
7
9 ,4
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,1
0
9
1
0 ,2
2
3
1 ,6 ,3 ,1 ,7 ,1
4
2
5
0 ,9
6
7
8
0 ,0 ,7
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 16-04-2020

Ngày: 16/04/2020
Mã: XSQB
Giải tám
02
Giải bảy
360
Giải sáu
8109
4009
7206
Giải năm
9414
Giải bốn
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
Giải ba
00910
03514
Giải nhì
78891
Giải nhất
29674
Giải Đặc biệt
814414
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,9 ,6
1
4 ,0 ,4 ,4
2
5 ,2
3
4
4
0
5
6
0 ,4
7
9 ,4
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,1
0
9
1
0 ,2
2
3
1 ,6 ,3 ,1 ,7 ,1
4
2
5
0 ,9
6
7
8
0 ,0 ,7
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 09-04-2020

Ngày: 09/04/2020
Mã: XSQB
Giải tám
02
Giải bảy
360
Giải sáu
8109
4009
7206
Giải năm
9414
Giải bốn
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
Giải ba
00910
03514
Giải nhì
78891
Giải nhất
29674
Giải Đặc biệt
814414
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,9 ,6
1
4 ,0 ,4 ,4
2
5 ,2
3
4
4
0
5
6
0 ,4
7
9 ,4
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,1
0
9
1
0 ,2
2
3
1 ,6 ,3 ,1 ,7 ,1
4
2
5
0 ,9
6
7
8
0 ,0 ,7
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 02-04-2020

Ngày: 02/04/2020
Mã: XSQB
Giải tám
02
Giải bảy
360
Giải sáu
8109
4009
7206
Giải năm
9414
Giải bốn
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
Giải ba
00910
03514
Giải nhì
78891
Giải nhất
29674
Giải Đặc biệt
814414
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,9 ,6
1
4 ,0 ,4 ,4
2
5 ,2
3
4
4
0
5
6
0 ,4
7
9 ,4
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,1
0
9
1
0 ,2
2
3
1 ,6 ,3 ,1 ,7 ,1
4
2
5
0 ,9
6
7
8
0 ,0 ,7
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 26-03-2020

Ngày: 26/03/2020
Mã: XSQB
Giải tám
02
Giải bảy
360
Giải sáu
8109
4009
7206
Giải năm
9414
Giải bốn
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
Giải ba
00910
03514
Giải nhì
78891
Giải nhất
29674
Giải Đặc biệt
814414
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,9 ,6
1
4 ,0 ,4 ,4
2
5 ,2
3
4
4
0
5
6
0 ,4
7
9 ,4
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,1
0
9
1
0 ,2
2
3
1 ,6 ,3 ,1 ,7 ,1
4
2
5
0 ,9
6
7
8
0 ,0 ,7
9