Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 18-04-2009

Ngày: 18/04/2009
Mã: XSQNG
Giải tám
78
Giải bảy
080
Giải sáu
0235
7237
4850
Giải năm
4243
Giải bốn
80328
32262
56702
19597
24272
19580
89640
Giải ba
74833
96704
Giải nhì
99478
Giải nhất
54753
Giải Đặc biệt
00420
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
2
8 ,0
3
5 ,7 ,3
4
3 ,0
5
0 ,3
6
2
7
8 ,2 ,8
8
0 ,0
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,8 ,4 ,2
0
1
6 ,0 ,7
2
4 ,3 ,5
3
0
4
3
5
6
3 ,9
7
7 ,2 ,7
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 11-04-2009

Ngày: 11/04/2009
Mã: XSQNG
Giải tám
80
Giải bảy
127
Giải sáu
2576
4869
9047
Giải năm
6430
Giải bốn
70492
27707
87802
76433
35876
31557
61634
Giải ba
46550
17698
Giải nhì
23167
Giải nhất
11291
Giải Đặc biệt
05164
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
2
7
3
0 ,3 ,4
4
7
5
7 ,0
6
9 ,7 ,4
7
6 ,6
8
0
9
2 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,5
0
9
1
9 ,0
2
3
3
3 ,6
4
5
7 ,7
6
2 ,4 ,0 ,5 ,6
7
9
8
6
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 04-04-2009

Ngày: 04/04/2009
Mã: XSQNG
Giải tám
08
Giải bảy
741
Giải sáu
8891
8199
0645
Giải năm
4002
Giải bốn
22801
38129
21059
88541
80987
34463
52036
Giải ba
64935
87202
Giải nhì
98092
Giải nhất
73126
Giải Đặc biệt
72141
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2 ,1 ,2
1
2
9 ,6
3
6 ,5
4
1 ,5 ,1 ,1
5
9
6
3
7
8
7
9
1 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,0 ,4 ,4
1
0 ,0 ,9
2
6
3
4
4 ,3
5
3 ,2
6
8
7
0
8
9 ,2 ,5
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 28-03-2009

Ngày: 28/03/2009
Mã: XSQNG
Giải tám
27
Giải bảy
021
Giải sáu
0600
7038
1753
Giải năm
4367
Giải bốn
39661
59771
23571
82139
04175
68741
56123
Giải ba
88678
23421
Giải nhì
26642
Giải nhất
02555
Giải Đặc biệt
13300
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,0
1
2
7 ,1 ,3 ,1
3
8 ,9
4
1 ,2
5
3 ,5
6
7 ,1
7
1 ,1 ,5 ,8
8
9
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
2 ,6 ,7 ,7 ,4 ,2
1
4
2
5 ,2
3
4
7 ,5
5
6
2 ,6
7
3 ,7
8
3
9