Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
92
Giải bảy
109
Giải sáu
5514
6937
9600
Giải năm
9331
Giải bốn
51247
76451
19375
89341
81042
73234
48873
Giải ba
79324
47919
Giải nhì
66939
Giải nhất
79758
Giải Đặc biệt
555577
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,0
1
4 ,9
2
4
3
7 ,1 ,4 ,9
4
7 ,1 ,2
5
1 ,8
6
7
5 ,3 ,7
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
0
3 ,5 ,4
1
9 ,4
2
7
3
1 ,3 ,2
4
7
5
6
3 ,4 ,7
7
5
8
0 ,1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
17
Giải bảy
200
Giải sáu
3757
9523
6006
Giải năm
1943
Giải bốn
78817
88179
12228
28597
06571
99542
29076
Giải ba
31666
86819
Giải nhì
37378
Giải nhất
78262
Giải Đặc biệt
949361
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
7 ,7 ,9
2
3 ,8
3
4
3 ,2
5
7
6
6 ,2 ,1
7
9 ,1 ,6 ,8
8
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
7 ,6
1
4 ,6
2
2 ,4
3
4
5
0 ,7 ,6
6
1 ,5 ,1 ,9
7
2 ,7
8
7 ,1
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
07
Giải bảy
346
Giải sáu
7919
1991
3060
Giải năm
9291
Giải bốn
16230
86491
04704
08269
26194
67458
87595
Giải ba
32103
51804
Giải nhì
15444
Giải nhất
28305
Giải Đặc biệt
173600
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,4 ,3 ,4 ,5 ,0
1
9
2
3
0
4
6 ,4
5
8
6
0 ,9
7
8
9
1 ,1 ,1 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,3 ,0
0
9 ,9 ,9
1
2
0
3
0 ,9 ,0 ,4
4
9 ,0
5
4
6
0
7
5
8
1 ,6
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
04
Giải bảy
574
Giải sáu
0035
6126
5956
Giải năm
2867
Giải bốn
55738
91013
13294
29604
59257
56154
88056
Giải ba
45665
78893
Giải nhì
65073
Giải nhất
14620
Giải Đặc biệt
596320
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,4
1
3
2
6 ,0 ,0
3
5 ,8
4
5
6 ,7 ,4 ,6
6
7 ,5
7
4 ,3
8
9
4 ,3
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
1
2
1 ,9 ,7
3
0 ,7 ,9 ,0 ,5
4
3 ,6
5
2 ,5 ,5
6
6 ,5
7
3
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
68
Giải bảy
296
Giải sáu
6165
7640
1493
Giải năm
9144
Giải bốn
56073
09994
52077
15725
10141
23383
06821
Giải ba
53068
25527
Giải nhì
57698
Giải nhất
75935
Giải Đặc biệt
847557
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
5 ,1 ,7
3
5
4
0 ,4 ,1
5
7
6
8 ,5 ,8
7
3 ,7
8
3
9
6 ,3 ,4 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
4 ,2
1
2
9 ,7 ,8
3
4 ,9
4
6 ,2 ,3
5
9
6
7 ,2 ,5
7
6 ,6 ,9
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 25-04-2020

Ngày: 25/04/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
63
Giải bảy
740
Giải sáu
2234
2093
9493
Giải năm
4563
Giải bốn
98326
44520
93865
58207
57062
88098
59141
Giải ba
62231
50461
Giải nhì
76705
Giải nhất
79300
Giải Đặc biệt
646135
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,5 ,0
1
2
6 ,0
3
4 ,1 ,5
4
0 ,1
5
6
3 ,3 ,5 ,2 ,1
7
8
9
3 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,0
0
4 ,3 ,6
1
6
2
6 ,9 ,9 ,6
3
3
4
6 ,0 ,3
5
2
6
0
7
9
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 18-04-2020

Ngày: 18/04/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
41
Giải bảy
673
Giải sáu
6051
9543
4782
Giải năm
1802
Giải bốn
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
Giải ba
97625
74466
Giải nhì
34310
Giải nhất
53425
Giải Đặc biệt
419926
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
0
2
5 ,5 ,6
3
4
4
1 ,3 ,0
5
1
6
0 ,6 ,6
7
3
8
2
9
4 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,1
0
4 ,5
1
8 ,0
2
7 ,4
3
9 ,3
4
2 ,2
5
6 ,9 ,6 ,2
6
9
7
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 11-04-2020

Ngày: 11/04/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
41
Giải bảy
673
Giải sáu
6051
9543
4782
Giải năm
1802
Giải bốn
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
Giải ba
97625
74466
Giải nhì
34310
Giải nhất
53425
Giải Đặc biệt
419926
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
0
2
5 ,5 ,6
3
4
4
1 ,3 ,0
5
1
6
0 ,6 ,6
7
3
8
2
9
4 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,1
0
4 ,5
1
8 ,0
2
7 ,4
3
9 ,3
4
2 ,2
5
6 ,9 ,6 ,2
6
9
7
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 04-04-2020

Ngày: 04/04/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
41
Giải bảy
673
Giải sáu
6051
9543
4782
Giải năm
1802
Giải bốn
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
Giải ba
97625
74466
Giải nhì
34310
Giải nhất
53425
Giải Đặc biệt
419926
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
0
2
5 ,5 ,6
3
4
4
1 ,3 ,0
5
1
6
0 ,6 ,6
7
3
8
2
9
4 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,1
0
4 ,5
1
8 ,0
2
7 ,4
3
9 ,3
4
2 ,2
5
6 ,9 ,6 ,2
6
9
7
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 28-03-2020

Ngày: 28/03/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
41
Giải bảy
673
Giải sáu
6051
9543
4782
Giải năm
1802
Giải bốn
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
Giải ba
97625
74466
Giải nhì
34310
Giải nhất
53425
Giải Đặc biệt
419926
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
0
2
5 ,5 ,6
3
4
4
1 ,3 ,0
5
1
6
0 ,6 ,6
7
3
8
2
9
4 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,1
0
4 ,5
1
8 ,0
2
7 ,4
3
9 ,3
4
2 ,2
5
6 ,9 ,6 ,2
6
9
7
8
9