Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
16
Giải bảy
200
Giải sáu
4518
7801
1495
Giải năm
1539
Giải bốn
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
Giải ba
97045
57814
Giải nhì
41987
Giải nhất
50382
Giải Đặc biệt
284830
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,1 ,7
1
6 ,8 ,4
2
6
3
9 ,0
4
5
5
6
4 ,7
7
5
8
0 ,4 ,7 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
0 ,8 ,3
0
0
1
8
2
3
6 ,8 ,1
4
9 ,7 ,4
5
1 ,2
6
6 ,0 ,8
7
1
8
3
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 09-09-2023

Ngày: 09/09/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
44
Giải bảy
309
Giải sáu
8112
6386
5812
Giải năm
4530
Giải bốn
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
Giải ba
62323
28390
Giải nhì
63837
Giải nhất
67428
Giải Đặc biệt
060511
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9
1
2 ,2 ,9 ,1
2
3 ,8
3
0 ,9 ,7
4
4 ,0
5
6
7
9
8
6 ,5 ,1
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,4 ,9
0
8 ,1
1
1 ,1
2
2
3
4
4
8
5
8
6
3
7
2
8
0 ,1 ,3 ,7 ,0
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 02-09-2023

Ngày: 02/09/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
51
Giải bảy
854
Giải sáu
9131
8264
7820
Giải năm
8827
Giải bốn
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
Giải ba
90127
34341
Giải nhì
08686
Giải nhất
51712
Giải Đặc biệt
042652
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
2
0 ,7 ,7
3
1 ,5 ,6
4
7 ,3 ,1
5
1 ,4 ,2
6
4 ,7
7
8
1 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
5 ,3 ,8 ,4
1
1 ,5
2
4
3
5 ,6
4
3
5
3 ,8
6
2 ,6 ,4 ,2
7
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 26-08-2023

Ngày: 26/08/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
45
Giải bảy
360
Giải sáu
4292
9852
9617
Giải năm
8878
Giải bốn
63026
99380
93962
00508
27926
98844
78292
Giải ba
20241
35896
Giải nhì
90026
Giải nhất
32126
Giải Đặc biệt
150551
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
7
2
6 ,6 ,6 ,6
3
4
5 ,4 ,1
5
2 ,1
6
0 ,2
7
8
8
0
9
2 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
4 ,5
1
9 ,5 ,6 ,9
2
3
4
4
4
5
2 ,2 ,9 ,2 ,2
6
1
7
7 ,0
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 19-08-2023

Ngày: 19/08/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
87
Giải bảy
965
Giải sáu
3813
2698
0352
Giải năm
3742
Giải bốn
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
Giải ba
12725
89325
Giải nhì
16701
Giải nhất
44896
Giải Đặc biệt
382082
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
3 ,8
2
5 ,5
3
4
2 ,6 ,8
5
2
6
5
7
8
7 ,3 ,2
9
8 ,2 ,8 ,5 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
1
5 ,4 ,9 ,8
2
1 ,8
3
4
6 ,9 ,2 ,2
5
4 ,9
6
8
7
9 ,9 ,1 ,4
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 12-08-2023

Ngày: 12/08/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
50
Giải bảy
300
Giải sáu
7234
2530
4796
Giải năm
4122
Giải bốn
06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200
Giải ba
88997
76827
Giải nhì
59271
Giải nhất
87700
Giải Đặc biệt
798477
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,9 ,0 ,0
1
2
2 ,7
3
4 ,0 ,1 ,8
4
5
0
6
7
5 ,1 ,1 ,7
8
4
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,0 ,3 ,0 ,0
0
3 ,7 ,7
1
2
2
3
3 ,8
4
7
5
9
6
9 ,2 ,7
7
3
8
0
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 05-08-2023

Ngày: 05/08/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
67
Giải bảy
813
Giải sáu
7858
7060
7327
Giải năm
0522
Giải bốn
00853
39699
72206
73017
62854
79210
46921
Giải ba
25016
86794
Giải nhì
91600
Giải nhất
60300
Giải Đặc biệt
454950
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,0 ,0
1
3 ,7 ,0 ,6
2
7 ,2 ,1
3
4
5
8 ,3 ,4 ,0
6
7 ,0
7
8
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,0 ,0 ,5
0
2
1
2
2
1 ,5
3
5 ,9
4
5
0 ,1
6
6 ,2 ,1
7
5
8
9
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 29-07-2023

Ngày: 29/07/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
72
Giải bảy
163
Giải sáu
2701
8357
8913
Giải năm
4493
Giải bốn
60687
82369
80509
04615
77289
37023
17339
Giải ba
20288
88587
Giải nhì
91545
Giải nhất
32153
Giải Đặc biệt
520873
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,9
1
3 ,5
2
3
3
9
4
5
5
7 ,3
6
3 ,9
7
2 ,3
8
7 ,9 ,8 ,7
9
3
ĐầuĐuôi
0
0
1
7
2
6 ,1 ,9 ,2 ,5 ,7
3
4
1 ,4
5
6
5 ,8 ,8
7
8
8
6 ,0 ,8 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 22-07-2023

Ngày: 22/07/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
03
Giải bảy
264
Giải sáu
8026
7018
6762
Giải năm
3320
Giải bốn
91920
98188
57700
93768
58585
17999
28378
Giải ba
48271
78378
Giải nhì
26157
Giải nhất
73002
Giải Đặc biệt
009546
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,0 ,2
1
8
2
6 ,0 ,0
3
4
6
5
7
6
4 ,2 ,8
7
8 ,1 ,8
8
8 ,5
9
9
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,0
0
7
1
6 ,0
2
0
3
6
4
8
5
2 ,4
6
5
7
1 ,8 ,6 ,7 ,7
8
9
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 15-07-2023

Ngày: 15/07/2023
Mã: XSQNG
Giải tám
46
Giải bảy
730
Giải sáu
7487
3278
0611
Giải năm
1427
Giải bốn
76907
12308
50585
60842
54439
51620
50007
Giải ba
71681
50447
Giải nhì
58252
Giải nhất
32863
Giải Đặc biệt
645825
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,8 ,7
1
1
2
7 ,0 ,5
3
0 ,9
4
6 ,2 ,7
5
2
6
3
7
8
8
7 ,5 ,1
9
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
1 ,8
1
4 ,5
2
6
3
4
8 ,2
5
4
6
8 ,2 ,0 ,0 ,4
7
7 ,0
8
3
9