Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 14-11-2020

Ngày: 14/11/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
90
Giải bảy
007
Giải sáu
4928
7843
4420
Giải năm
5667
Giải bốn
84295
65665
20618
47675
25209
86921
51104
Giải ba
10992
49870
Giải nhì
49651
Giải nhất
72546
Giải Đặc biệt
212591
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,9 ,4
1
8
2
8 ,0 ,1
3
4
3 ,6
5
1
6
7 ,5
7
5 ,0
8
9
0 ,5 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,7
0
2 ,5 ,9
1
9
2
4
3
0
4
9 ,6 ,7
5
4
6
0 ,6
7
2 ,1
8
0
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 07-11-2020

Ngày: 07/11/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
89
Giải bảy
111
Giải sáu
6514
4950
7406
Giải năm
3266
Giải bốn
91003
30375
70373
93026
78352
56051
34663
Giải ba
63540
80124
Giải nhì
61838
Giải nhất
95995
Giải Đặc biệt
597645
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3
1
1 ,4
2
6 ,4
3
8
4
0 ,5
5
0 ,2 ,1
6
6 ,3
7
5 ,3
8
9
9
5
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
1 ,5
1
5
2
0 ,7 ,6
3
1 ,2
4
7 ,9 ,4
5
0 ,6 ,2
6
7
3
8
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 31-10-2020

Ngày: 31/10/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
91
Giải bảy
191
Giải sáu
7733
2910
5841
Giải năm
0971
Giải bốn
38432
09688
79188
95276
22615
17978
38702
Giải ba
99407
44228
Giải nhì
01369
Giải nhất
42281
Giải Đặc biệt
793350
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7
1
0 ,5
2
8
3
3 ,2
4
1
5
0
6
9
7
1 ,6 ,8
8
8 ,8 ,1
9
1 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,5
0
9 ,9 ,4 ,7 ,8
1
3 ,0
2
3
3
4
1
5
7
6
0
7
8 ,8 ,7 ,2
8
6
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 24-10-2020

Ngày: 24/10/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
48
Giải bảy
299
Giải sáu
3915
9962
6187
Giải năm
7630
Giải bốn
61382
92810
52712
19849
46647
01152
88241
Giải ba
78038
61947
Giải nhì
07627
Giải nhất
43766
Giải Đặc biệt
639397
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5 ,0 ,2
2
7
3
0 ,8
4
8 ,9 ,7 ,1 ,7
5
2
6
2 ,6
7
8
7 ,2
9
9 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,1
0
4
1
6 ,8 ,1 ,5
2
3
4
1
5
6
6
8 ,4 ,4 ,2 ,9
7
4 ,3
8
9 ,4
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 17-10-2020

Ngày: 17/10/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
42
Giải bảy
619
Giải sáu
2412
0035
7500
Giải năm
8810
Giải bốn
34280
84943
75668
43498
59134
32029
95320
Giải ba
52701
80525
Giải nhì
16544
Giải nhất
98233
Giải Đặc biệt
246954
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,1
1
9 ,2 ,0
2
9 ,0 ,5
3
5 ,4 ,3
4
2 ,3 ,4
5
4
6
8
7
8
0
9
8
ĐầuĐuôi
0 ,1 ,8 ,2
0
0
1
4 ,1
2
4 ,3
3
3 ,4 ,5
4
3 ,2
5
6
7
6 ,9
8
1 ,2
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 10-10-2020

Ngày: 10/10/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
03
Giải bảy
148
Giải sáu
5985
7758
1302
Giải năm
0407
Giải bốn
72035
97685
77718
70576
85357
47072
96167
Giải ba
45670
75480
Giải nhì
20590
Giải nhất
42096
Giải Đặc biệt
266910
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,2 ,7
1
8 ,0
2
3
5
4
8
5
8 ,7
6
7
7
6 ,2 ,0
8
5 ,5 ,0
9
0 ,6
ĐầuĐuôi
7 ,8 ,9 ,1
0
1
0 ,7
2
0
3
4
8 ,3 ,8
5
7 ,9
6
0 ,5 ,6
7
4 ,5 ,1
8
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 03-10-2020

Ngày: 03/10/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
52
Giải bảy
674
Giải sáu
0968
3718
3391
Giải năm
7208
Giải bốn
17822
10383
88467
93623
34386
04237
03148
Giải ba
60580
03217
Giải nhì
18484
Giải nhất
53649
Giải Đặc biệt
007973
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
8 ,7
2
2 ,3
3
7
4
8 ,9
5
2
6
8 ,7
7
4 ,3
8
3 ,6 ,0 ,4
9
1
ĐầuĐuôi
8
0
9
1
5 ,2
2
8 ,2 ,7
3
7 ,8
4
5
8
6
6 ,3 ,1
7
6 ,1 ,0 ,4
8
4
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 26-09-2020

Ngày: 26/09/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
79
Giải bảy
113
Giải sáu
1576
2058
8503
Giải năm
1002
Giải bốn
07676
87320
86455
05709
81817
61730
37363
Giải ba
80980
39941
Giải nhì
37533
Giải nhất
20358
Giải Đặc biệt
903859
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,2 ,9
1
3 ,7
2
0
3
0 ,3
4
1
5
8 ,5 ,8 ,9
6
3
7
9 ,6 ,6
8
0
9
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,8
0
4
1
0
2
1 ,0 ,6 ,3
3
4
5
5
7 ,7
6
1
7
5 ,5
8
7 ,0 ,5
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 19-09-2020

Ngày: 19/09/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
98
Giải bảy
347
Giải sáu
8222
0948
9255
Giải năm
5626
Giải bốn
54114
89021
70602
02900
64760
19102
10019
Giải ba
70156
89950
Giải nhì
04615
Giải nhất
22376
Giải Đặc biệt
064460
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,0 ,2
1
4 ,9 ,5
2
2 ,6 ,1
3
4
7 ,8
5
5 ,6 ,0
6
0 ,0
7
6
8
9
8
ĐầuĐuôi
0 ,6 ,5 ,6
0
2
1
2 ,0 ,0
2
3
1
4
5 ,1
5
2 ,5 ,7
6
4
7
9 ,4
8
1
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 12-09-2020

Ngày: 12/09/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
82
Giải bảy
149
Giải sáu
7107
0655
9353
Giải năm
3406
Giải bốn
93379
74771
19810
03921
85846
57888
12666
Giải ba
66475
38374
Giải nhì
61759
Giải nhất
99831
Giải Đặc biệt
509294
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,6
1
0
2
1
3
1
4
9 ,6
5
5 ,3 ,9
6
6
7
9 ,1 ,5 ,4
8
2 ,8
9
4
ĐầuĐuôi
1
0
7 ,2 ,3
1
8
2
5
3
7 ,9
4
5 ,7
5
0 ,4 ,6
6
0
7
8
8
4 ,7 ,5
9