Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
47
Giải bảy
775
Giải sáu
2769
7224
5528
Giải năm
2104
Giải bốn
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
Giải ba
44891
93797
Giải nhì
97296
Giải nhất
86329
Giải Đặc biệt
897037
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,1
1
2
4 ,8 ,9
3
7
4
7 ,4 ,2 ,2
5
5
6
9 ,0
7
5
8
9
1 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
0 ,9
1
4 ,4
2
3
2 ,0 ,4
4
7 ,5
5
9
6
4 ,9 ,3
7
2
8
6 ,0 ,2
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
71
Giải bảy
747
Giải sáu
3082
7180
6330
Giải năm
9743
Giải bốn
22414
20960
66941
85058
52935
59798
88317
Giải ba
80115
06467
Giải nhì
41940
Giải nhất
46095
Giải Đặc biệt
791350
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,7 ,5
2
3
0 ,5
4
7 ,3 ,1 ,0
5
8 ,0
6
0 ,7
7
1
8
2 ,0
9
8 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,6 ,4 ,5
0
7 ,4
1
8
2
4
3
1
4
3 ,1 ,9
5
6
4 ,1 ,6
7
5 ,9
8
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
08
Giải bảy
368
Giải sáu
1857
9321
4445
Giải năm
3841
Giải bốn
99420
23292
18269
70290
33357
52240
05838
Giải ba
47327
60962
Giải nhì
72191
Giải nhất
89761
Giải Đặc biệt
663979
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
2
1 ,0 ,7
3
8
4
5 ,1 ,0
5
7 ,7
6
8 ,9 ,2 ,1
7
9
8
9
2 ,0 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,4
0
2 ,4 ,9 ,6
1
9 ,6
2
3
4
4
5
6
5 ,5 ,2
7
0 ,6 ,3
8
6 ,7
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 02-11-2021

Ngày: 02/11/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
31
Giải bảy
055
Giải sáu
3802
6605
7346
Giải năm
6423
Giải bốn
51450
40004
35951
53201
19825
87016
48911
Giải ba
54104
79875
Giải nhì
15819
Giải nhất
79618
Giải Đặc biệt
353828
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,4 ,1 ,4
1
6 ,1 ,9 ,8
2
3 ,5 ,8
3
1
4
6
5
5 ,0 ,1
6
7
5
8
9
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,5 ,0 ,1
1
0
2
2
3
0 ,0
4
5 ,0 ,2 ,7
5
4 ,1
6
7
1 ,2
8
1
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 26-10-2021

Ngày: 26/10/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
21
Giải bảy
347
Giải sáu
9502
2392
5390
Giải năm
7841
Giải bốn
07584
42473
98261
20472
42044
80313
18234
Giải ba
18607
47260
Giải nhì
40123
Giải nhất
31377
Giải Đặc biệt
352964
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
3
2
1 ,3
3
4
4
7 ,1 ,4
5
6
1 ,0 ,4
7
3 ,2 ,7
8
4
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,6
0
2 ,4 ,6
1
0 ,9 ,7
2
7 ,1 ,2
3
8 ,4 ,3 ,6
4
5
6
4 ,0 ,7
7
8
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 19-10-2021

Ngày: 19/10/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
03
Giải bảy
259
Giải sáu
5641
1902
0937
Giải năm
3539
Giải bốn
13167
59114
38218
88852
85018
08109
18842
Giải ba
59825
76164
Giải nhì
38293
Giải nhất
89548
Giải Đặc biệt
788929
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2 ,9
1
4 ,8 ,8
2
5 ,9
3
7 ,9
4
1 ,2 ,8
5
9 ,2
6
7 ,4
7
8
9
3
ĐầuĐuôi
0
4
1
0 ,5 ,4
2
0 ,9
3
1 ,6
4
2
5
6
3 ,6
7
1 ,1 ,4
8
5 ,3 ,0 ,2
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 20-07-2021

Ngày: 20/07/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
78
Giải bảy
745
Giải sáu
8082
7418
7781
Giải năm
4194
Giải bốn
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
Giải ba
21758
59330
Giải nhì
52820
Giải nhất
89525
Giải Đặc biệt
662252
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
8 ,0
2
0 ,5
3
4 ,7 ,0
4
5
5
2 ,8 ,2
6
0
7
8
8
2 ,1 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,3 ,2
0
8
1
8 ,5 ,5
2
0
3
9 ,3
4
4 ,2
5
8
6
3
7
7 ,1 ,5
8
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 13-07-2021

Ngày: 13/07/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
68
Giải bảy
506
Giải sáu
0929
9430
8437
Giải năm
0952
Giải bốn
06781
44437
83993
37215
59729
68456
59071
Giải ba
30626
78833
Giải nhì
16606
Giải nhất
03363
Giải Đặc biệt
014554
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,6
1
5
2
9 ,9 ,6
3
0 ,7 ,7 ,3
4
5
2 ,6 ,4
6
8 ,3
7
1
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
3
0
8 ,7
1
5
2
9 ,3 ,6
3
5
4
1
5
0 ,5 ,2 ,0
6
3 ,3
7
6
8
2 ,2
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 06-07-2021

Ngày: 06/07/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
66
Giải bảy
773
Giải sáu
2124
7027
9962
Giải năm
1967
Giải bốn
04242
09410
12697
45726
24451
79607
95938
Giải ba
32761
89873
Giải nhì
56406
Giải nhất
17696
Giải Đặc biệt
183130
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6
1
0
2
4 ,7 ,6
3
8 ,0
4
2
5
1
6
6 ,2 ,7 ,1
7
3 ,3
8
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
1 ,3
0
5 ,6
1
6 ,4
2
7 ,7
3
2
4
5
6 ,2 ,0 ,9
6
2 ,6 ,9 ,0
7
3
8
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 29-06-2021

Ngày: 29/06/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
34
Giải bảy
840
Giải sáu
1169
4451
0890
Giải năm
0730
Giải bốn
12202
00482
27070
32762
56549
24021
01581
Giải ba
93191
03363
Giải nhì
78779
Giải nhất
84620
Giải Đặc biệt
306166
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
1 ,0
3
4 ,0
4
0 ,9
5
1
6
9 ,2 ,3 ,6
7
0 ,9
8
2 ,1
9
0 ,1
ĐầuĐuôi
4 ,9 ,3 ,7 ,2
0
5 ,2 ,8 ,9
1
0 ,8 ,6
2
6
3
3
4
5
6
6
7
8
6 ,4 ,7
9