Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 17-11-2020

Ngày: 17/11/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
38
Giải bảy
350
Giải sáu
1302
9916
2309
Giải năm
8802
Giải bốn
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
Giải ba
00690
33694
Giải nhì
98190
Giải nhất
91330
Giải Đặc biệt
117224
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,9 ,2 ,1
1
6
2
8 ,4
3
8 ,5 ,0
4
5
0 ,9
6
5
7
8
9
9
4 ,0 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,9 ,3
0
0
1
0 ,0
2
3
9 ,9 ,2
4
6 ,3
5
1
6
7
3 ,2
8
0 ,8 ,5
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 10-11-2020

Ngày: 10/11/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
92
Giải bảy
162
Giải sáu
8774
2489
3404
Giải năm
4794
Giải bốn
24264
99700
98418
65258
54921
90806
36637
Giải ba
55815
10903
Giải nhì
50390
Giải nhất
58951
Giải Đặc biệt
246799
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,0 ,6 ,3
1
8 ,5
2
1
3
7
4
5
8 ,1
6
2 ,4
7
4
8
9
9
2 ,4 ,0 ,9
ĐầuĐuôi
0 ,9
0
2 ,5
1
9 ,6
2
0
3
7 ,0 ,9 ,6
4
1
5
0
6
3
7
1 ,5
8
8 ,9
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 03-11-2020

Ngày: 03/11/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
05
Giải bảy
986
Giải sáu
7287
7602
4950
Giải năm
3244
Giải bốn
52388
44830
31606
68889
61429
59166
59516
Giải ba
72639
11780
Giải nhì
42861
Giải nhất
32341
Giải Đặc biệt
357750
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,2 ,6
1
6
2
9
3
0 ,9
4
4 ,1
5
0 ,0
6
6 ,1
7
8
6 ,7 ,8 ,9 ,0
9
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,8 ,5
0
6 ,4
1
0
2
3
4
4
0
5
8 ,0 ,6 ,1
6
8
7
8
8
8 ,2 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 27-10-2020

Ngày: 27/10/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
50
Giải bảy
264
Giải sáu
3320
1099
2821
Giải năm
6935
Giải bốn
38562
15274
32244
49880
50599
55939
23429
Giải ba
86904
43717
Giải nhì
49613
Giải nhất
29249
Giải Đặc biệt
523550
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
7 ,3
2
0 ,1 ,9
3
5 ,9
4
4 ,9
5
0 ,0
6
4 ,2
7
4
8
0
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,8 ,5
0
2
1
6
2
1
3
6 ,7 ,4 ,0
4
3
5
6
1
7
8
9 ,9 ,3 ,2 ,4
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 20-10-2020

Ngày: 20/10/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
19
Giải bảy
684
Giải sáu
8410
5051
5930
Giải năm
0563
Giải bốn
78687
58735
80972
62079
31861
72964
95951
Giải ba
81387
02130
Giải nhì
54774
Giải nhất
55575
Giải Đặc biệt
840439
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
9 ,0
2
3
0 ,5 ,0 ,9
4
5
1 ,1
6
3 ,1 ,4
7
2 ,9 ,4 ,5
8
4 ,7 ,7
9
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,3
0
5 ,6 ,5
1
7
2
6
3
8 ,6 ,7
4
3 ,7
5
6
8 ,8
7
8
1 ,7 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 13-10-2020

Ngày: 13/10/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
71
Giải bảy
533
Giải sáu
2268
0862
6100
Giải năm
2720
Giải bốn
61149
96580
73044
73551
61064
51377
73770
Giải ba
66534
66603
Giải nhì
11596
Giải nhất
04596
Giải Đặc biệt
030645
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,3
1
2
0
3
3 ,4
4
9 ,4 ,5
5
1
6
8 ,2 ,4
7
1 ,7 ,0
8
0
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,2 ,8 ,7
0
7 ,5
1
6
2
3 ,0
3
4 ,6 ,3
4
4
5
9 ,9
6
7
7
6
8
4
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 06-10-2020

Ngày: 06/10/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
40
Giải bảy
777
Giải sáu
8064
8224
3187
Giải năm
4494
Giải bốn
38300
77724
60133
93048
09658
55375
98843
Giải ba
32437
81080
Giải nhì
24826
Giải nhất
20538
Giải Đặc biệt
765964
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
2
4 ,4 ,6
3
3 ,7 ,8
4
0 ,8 ,3
5
8
6
4 ,4
7
7 ,5
8
7 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
4 ,0 ,8
0
1
2
3 ,4
3
6 ,2 ,9 ,2 ,6
4
7
5
2
6
7 ,8 ,3
7
4 ,5 ,3
8
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 29-09-2020

Ngày: 29/09/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
90
Giải bảy
816
Giải sáu
7102
8744
5722
Giải năm
4011
Giải bốn
94070
13447
23005
10172
03857
93824
60773
Giải ba
44931
01141
Giải nhì
75941
Giải nhất
19232
Giải Đặc biệt
594478
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5
1
6 ,1
2
2 ,4
3
1 ,2
4
4 ,7 ,1 ,1
5
7
6
7
0 ,2 ,3 ,8
8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
1 ,3 ,4 ,4
1
0 ,2 ,7 ,3
2
7
3
4 ,2
4
0
5
1
6
4 ,5
7
7
8
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 22-09-2020

Ngày: 22/09/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
28
Giải bảy
715
Giải sáu
5166
2319
2224
Giải năm
8913
Giải bốn
62309
15687
42309
35853
01803
33450
82673
Giải ba
38995
79302
Giải nhì
39275
Giải nhất
97651
Giải Đặc biệt
514615
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9 ,3 ,2
1
5 ,9 ,3 ,5
2
8 ,4
3
4
5
3 ,0 ,1
6
6
7
3 ,5
8
7
9
5
ĐầuĐuôi
5
0
5
1
0
2
1 ,5 ,0 ,7
3
2
4
1 ,9 ,7 ,1
5
6
6
8
7
2
8
1 ,0 ,0
9

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 15-09-2020

Ngày: 15/09/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
27
Giải bảy
750
Giải sáu
9092
8551
9970
Giải năm
3707
Giải bốn
21243
34785
33202
11545
62714
10627
25836
Giải ba
74413
11419
Giải nhì
09004
Giải nhất
71899
Giải Đặc biệt
746613
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,2 ,4
1
4 ,3 ,9 ,3
2
7 ,7
3
6
4
3 ,5
5
0 ,1
6
7
0
8
5
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
5
1
9 ,0
2
4 ,1 ,1
3
1 ,0
4
8 ,4
5
3
6
2 ,0 ,2
7
8
1 ,9
9