Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSQT
Giải tám
78
Giải bảy
190
Giải sáu
1296
2560
6370
Giải năm
5583
Giải bốn
56736
11251
50607
57715
04739
10937
57663
Giải ba
96014
52914
Giải nhì
44990
Giải nhất
03014
Giải Đặc biệt
602725
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
5 ,4 ,4 ,4
2
5
3
6 ,9 ,7
4
5
1
6
0 ,3
7
8 ,0
8
3
9
0 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,6 ,7 ,9
0
5
1
2
8 ,6
3
1 ,1 ,1
4
1 ,2
5
9 ,3
6
0 ,3
7
7
8
3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSQT
Giải tám
08
Giải bảy
064
Giải sáu
0840
3896
9203
Giải năm
6298
Giải bốn
79149
13915
88049
22865
34923
03825
27962
Giải ba
59957
92388
Giải nhì
69295
Giải nhất
51597
Giải Đặc biệt
914899
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3
1
5
2
3 ,5
3
4
0 ,9 ,9
5
7
6
4 ,5 ,2
7
8
8
9
6 ,8 ,5 ,7 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
1
6
2
0 ,2
3
6
4
1 ,6 ,2 ,9
5
9
6
5 ,9
7
0 ,9 ,8
8
4 ,4 ,9
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: XSQT
Giải tám
80
Giải bảy
552
Giải sáu
0903
8702
9852
Giải năm
2646
Giải bốn
18076
63207
49969
56073
59868
01325
35022
Giải ba
10784
06582
Giải nhì
62591
Giải nhất
12145
Giải Đặc biệt
182850
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2 ,7
1
2
5 ,2
3
4
6 ,5
5
2 ,2 ,0
6
9 ,8
7
6 ,3
8
0 ,4 ,2
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
9
1
5 ,0 ,5 ,2 ,8
2
0 ,7
3
8
4
2 ,4
5
4 ,7
6
0
7
6
8
6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Mã: XSQT
Giải tám
86
Giải bảy
071
Giải sáu
2819
5551
4264
Giải năm
8810
Giải bốn
92738
34597
14503
66239
93836
74933
30914
Giải ba
74986
63644
Giải nhì
41410
Giải nhất
85312
Giải Đặc biệt
911210
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
9 ,0 ,4 ,0 ,2 ,0
2
3
8 ,9 ,6 ,3
4
4
5
1
6
4
7
1
8
6 ,6
9
7
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,1
0
7 ,5
1
1
2
0 ,3
3
6 ,1 ,4
4
5
8 ,3 ,8
6
9
7
3
8
1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 21-10-2021

Ngày: 21/10/2021
Mã: XSQT
Giải tám
69
Giải bảy
044
Giải sáu
0477
6176
7809
Giải năm
6441
Giải bốn
13089
28992
30871
77351
53890
81536
41302
Giải ba
70836
29060
Giải nhì
67489
Giải nhất
06995
Giải Đặc biệt
313016
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
6
2
3
6 ,6
4
4 ,1
5
1
6
9 ,0
7
7 ,6 ,1
8
9 ,9
9
2 ,0 ,5
ĐầuĐuôi
9 ,6
0
4 ,7 ,5
1
9 ,0
2
3
4
4
9
5
7 ,3 ,3 ,1
6
7
7
8
6 ,0 ,8 ,8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 22-07-2021

Ngày: 22/07/2021
Mã: XSQT
Giải tám
53
Giải bảy
729
Giải sáu
0969
5129
6007
Giải năm
1114
Giải bốn
86903
45454
49576
85922
28676
75275
43992
Giải ba
72478
19784
Giải nhì
67078
Giải nhất
31770
Giải Đặc biệt
455972
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
4
2
9 ,9 ,2
3
4
5
3 ,4
6
9
7
6 ,6 ,5 ,8 ,8 ,0 ,2
8
4
9
2
ĐầuĐuôi
7
0
1
2 ,9 ,7
2
5 ,0
3
1 ,5 ,8
4
7
5
7 ,7
6
0
7
7 ,7
8
2 ,6 ,2
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 15-07-2021

Ngày: 15/07/2021
Mã: XSQT
Giải tám
48
Giải bảy
582
Giải sáu
6882
9461
8250
Giải năm
7259
Giải bốn
46406
47468
59406
79717
97305
82136
81746
Giải ba
14384
91780
Giải nhì
20959
Giải nhất
56831
Giải Đặc biệt
035507
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,6 ,5 ,7
1
7
2
3
6 ,1
4
8 ,6
5
0 ,9 ,9
6
1 ,8
7
8
2 ,2 ,4 ,0
9
ĐầuĐuôi
5 ,8
0
6 ,3
1
8 ,8
2
3
8
4
0
5
0 ,0 ,3 ,4
6
1 ,0
7
4 ,6
8
5 ,5
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 08-07-2021

Ngày: 08/07/2021
Mã: XSQT
Giải tám
80
Giải bảy
004
Giải sáu
0960
9524
1096
Giải năm
9110
Giải bốn
24460
16163
96376
02930
87721
85285
84544
Giải ba
56469
77038
Giải nhì
31065
Giải nhất
71323
Giải Đặc biệt
943546
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
0
2
4 ,1 ,3
3
0 ,8
4
4 ,6
5
6
0 ,0 ,3 ,9 ,5
7
6
8
0 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,6 ,1 ,6 ,3
0
2
1
2
6 ,2
3
0 ,2 ,4
4
8 ,6
5
9 ,7 ,4
6
7
3
8
6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 01-07-2021

Ngày: 01/07/2021
Mã: XSQT
Giải tám
98
Giải bảy
207
Giải sáu
4850
4823
5159
Giải năm
1511
Giải bốn
14616
37525
61588
26423
59450
07425
23215
Giải ba
16173
13773
Giải nhì
07826
Giải nhất
62720
Giải Đặc biệt
488924
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
1 ,6 ,5
2
3 ,5 ,3 ,5 ,6 ,0 ,4
3
4
5
0 ,9 ,0
6
7
3 ,3
8
8
9
8
ĐầuĐuôi
5 ,5 ,2
0
1
1
2
2 ,2 ,7 ,7
3
2
4
2 ,2 ,1
5
1 ,2
6
0
7
9 ,8
8
5
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 24-06-2021

Ngày: 24/06/2021
Mã: XSQT
Giải tám
18
Giải bảy
122
Giải sáu
8034
3833
5136
Giải năm
6023
Giải bốn
68743
26853
90306
16698
59228
88897
76535
Giải ba
09618
84409
Giải nhì
69045
Giải nhất
38921
Giải Đặc biệt
353112
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
8 ,8 ,2
2
2 ,3 ,8 ,1
3
4 ,3 ,6 ,5
4
3 ,5
5
3
6
7
8
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
0
2
1
2 ,1
2
3 ,2 ,4 ,5
3
3
4
3 ,4
5
3 ,0
6
9
7
1 ,9 ,2 ,1
8
0
9