Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSQT
Giải tám
76
Giải bảy
366
Giải sáu
7335
6648
2784
Giải năm
6493
Giải bốn
27311
74130
75445
59274
64621
88095
55505
Giải ba
71564
08374
Giải nhì
41668
Giải nhất
16183
Giải Đặc biệt
244044
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
1
2
1
3
5 ,0
4
8 ,5 ,4
5
6
6 ,4 ,8
7
6 ,4 ,4
8
4 ,3
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
3
0
1 ,2
1
2
9 ,8
3
8 ,7 ,6 ,7 ,4
4
3 ,4 ,9 ,0
5
7 ,6
6
7
4 ,6
8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSQT
Giải tám
29
Giải bảy
871
Giải sáu
0954
9843
4116
Giải năm
6384
Giải bốn
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
Giải ba
53555
23787
Giải nhì
05558
Giải nhất
88144
Giải Đặc biệt
726237
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
9
3
7
4
3 ,4
5
4 ,4 ,5 ,8
6
5 ,6 ,9
7
1
8
4 ,8 ,7
9
1 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
7 ,9
1
2
4
3
5 ,8 ,5 ,4
4
6 ,5
5
1 ,6
6
8 ,3
7
8 ,5
8
2 ,6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 28-07-2022

Ngày: 28/07/2022
Mã: XSQT
Giải tám
51
Giải bảy
337
Giải sáu
2891
1871
7901
Giải năm
2270
Giải bốn
41354
93507
73003
05264
43163
24187
83083
Giải ba
11806
45102
Giải nhì
77233
Giải nhất
27620
Giải Đặc biệt
715956
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,7 ,3 ,6 ,2
1
2
0
3
7 ,3
4
5
1 ,4 ,6
6
4 ,3
7
1 ,0
8
7 ,3
9
1
ĐầuĐuôi
7 ,2
0
5 ,9 ,7 ,0
1
0
2
0 ,6 ,8 ,3
3
5 ,6
4
5
0 ,5
6
3 ,0 ,8
7
8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 07-07-2022

Ngày: 07/07/2022
Mã: XSQT
Giải tám
59
Giải bảy
802
Giải sáu
4171
0980
2607
Giải năm
8067
Giải bốn
47754
18057
02750
81105
97973
34619
55346
Giải ba
65166
35945
Giải nhì
13751
Giải nhất
38328
Giải Đặc biệt
668234
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,5
1
9
2
8
3
4
4
6 ,5
5
9 ,4 ,7 ,0 ,1
6
7 ,6
7
1 ,3
8
0
9
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
7 ,5
1
0
2
7
3
5 ,3
4
0 ,4
5
4 ,6
6
0 ,6 ,5
7
2
8
5 ,1
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 30-06-2022

Ngày: 30/06/2022
Mã: XSQT
Giải tám
01
Giải bảy
252
Giải sáu
2103
1660
4527
Giải năm
9724
Giải bốn
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
Giải ba
09517
87308
Giải nhì
49869
Giải nhất
06694
Giải Đặc biệt
667576
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,3 ,8
1
1 ,7
2
7 ,4 ,4 ,7
3
1 ,4
4
5
2
6
0 ,9
7
6
8
9
7 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
0 ,3 ,1 ,9
1
5
2
0
3
2 ,2 ,3 ,9
4
5
7
6
2 ,9 ,2 ,1
7
0
8
6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 23-06-2022

Ngày: 23/06/2022
Mã: XSQT
Giải tám
43
Giải bảy
329
Giải sáu
8313
3783
5376
Giải năm
4857
Giải bốn
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
Giải ba
21910
53121
Giải nhì
82187
Giải nhất
59599
Giải Đặc biệt
184161
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
3 ,4 ,0
2
9 ,1
3
6
4
3 ,3
5
7 ,3
6
1
7
6 ,7
8
3 ,7
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
2 ,6
1
2
4 ,1 ,8 ,4 ,5
3
1
4
5
7 ,9 ,3
6
5 ,7 ,8
7
0
8
2 ,9
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 16-06-2022

Ngày: 16/06/2022
Mã: XSQT
Giải tám
45
Giải bảy
890
Giải sáu
3189
5031
5226
Giải năm
9114
Giải bốn
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
Giải ba
50290
08390
Giải nhì
51633
Giải nhất
51515
Giải Đặc biệt
572986
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
4 ,5 ,5
2
6
3
1 ,3
4
5 ,2
5
9 ,4
6
5
7
8
9 ,6
9
0 ,5 ,0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,9 ,9
0
3
1
4
2
3
3
1 ,5
4
4 ,1 ,9 ,6 ,1
5
2 ,8
6
7
8
8 ,5
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 09-06-2022

Ngày: 09/06/2022
Mã: XSQT
Giải tám
06
Giải bảy
158
Giải sáu
4451
7743
7619
Giải năm
6141
Giải bốn
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
Giải ba
66522
72318
Giải nhì
96660
Giải nhất
66170
Giải Đặc biệt
454443
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
9 ,8
2
3 ,4 ,2
3
4
3 ,1 ,8 ,3
5
8 ,1
6
3 ,0
7
0
8
6 ,3
9
ĐầuĐuôi
6 ,7
0
5 ,4
1
2
2
4 ,6 ,2 ,8 ,4
3
2
4
5
0 ,8
6
7
5 ,4 ,1
8
1 ,0
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 02-06-2022

Ngày: 02/06/2022
Mã: XSQT
Giải tám
00
Giải bảy
703
Giải sáu
5432
8306
1755
Giải năm
7464
Giải bốn
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
Giải ba
25957
58097
Giải nhì
12983
Giải nhất
95261
Giải Đặc biệt
796166
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,6
1
2
2
3
2 ,7
4
9
5
5 ,6 ,7
6
4 ,1 ,6
7
8
4 ,5 ,9 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
6
1
3 ,1
2
0 ,8
3
6 ,8
4
5 ,8
5
0 ,5 ,6
6
3 ,5 ,9
7
8
4 ,8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 26-05-2022

Ngày: 26/05/2022
Mã: XSQT
Giải tám
77
Giải bảy
339
Giải sáu
5924
1377
5878
Giải năm
7526
Giải bốn
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
Giải ba
32476
95108
Giải nhì
97710
Giải nhất
95383
Giải Đặc biệt
455147
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
0
2
4 ,6 ,4
3
9
4
9 ,7
5
6
7
7 ,7 ,8 ,5 ,6
8
2 ,3
9
3 ,7
ĐầuĐuôi
1
0
1
8
2
9 ,0 ,8
3
2 ,2
4
7
5
2 ,7
6
7 ,7 ,9 ,4
7
7 ,0
8
3 ,4
9