Home Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSQT
Giải tám
99
Giải bảy
214
Giải sáu
7230
0028
5039
Giải năm
1558
Giải bốn
29922
37683
87665
85330
41384
11929
76061
Giải ba
93099
18870
Giải nhì
40914
Giải nhất
74296
Giải Đặc biệt
149290
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,4
2
8 ,2 ,9
3
0 ,9 ,0
4
5
8
6
5 ,1
7
0
8
3 ,4
9
9 ,9 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,7 ,9
0
6
1
2
2
8
3
1 ,8 ,1
4
6
5
9
6
7
2 ,5
8
9 ,3 ,2 ,9
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSQT
Giải tám
32
Giải bảy
426
Giải sáu
3105
0602
7698
Giải năm
0196
Giải bốn
34270
53006
30756
11908
43606
95905
25130
Giải ba
99616
54026
Giải nhì
13386
Giải nhất
19019
Giải Đặc biệt
355050
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,2 ,6 ,8 ,6 ,5
1
6 ,9
2
6 ,6
3
2 ,0
4
5
6 ,0
6
7
0
8
6
9
8 ,6
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,5
0
1
3 ,0
2
3
4
0 ,0
5
2 ,9 ,0 ,5 ,0 ,1 ,2 ,8
6
7
9 ,0
8
1
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: XSQT
Giải tám
49
Giải bảy
708
Giải sáu
3608
8278
4253
Giải năm
8356
Giải bốn
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba
61325
31658
Giải nhì
56109
Giải nhất
11303
Giải Đặc biệt
299241
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,2 ,9 ,3
1
2
5 ,5 ,5
3
4
9 ,2 ,1
5
3 ,6 ,8
6
6
7
8 ,8
8
9
3
ĐầuĐuôi
0
4
1
4 ,0
2
5 ,9 ,0
3
4
2 ,2 ,2
5
5 ,6
6
7
0 ,0 ,7 ,7 ,5
8
4 ,0
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 07-05-2020

Ngày: 07/05/2020
Mã: XSQT
Giải tám
78
Giải bảy
797
Giải sáu
9164
2651
0664
Giải năm
9343
Giải bốn
50423
37388
29529
81472
49254
31019
43754
Giải ba
95359
82909
Giải nhì
97696
Giải nhất
90515
Giải Đặc biệt
904407
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,7
1
9 ,5
2
3 ,9
3
4
3
5
1 ,4 ,4 ,9
6
4 ,4
7
8 ,2
8
8
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
0
5
1
7
2
4 ,2
3
6 ,6 ,5 ,5
4
1
5
9
6
9 ,0
7
7 ,8
8
2 ,1 ,5 ,0
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 30-04-2020

Ngày: 30/04/2020
Mã: XSQT
Giải tám
08
Giải bảy
739
Giải sáu
8103
8474
3243
Giải năm
5171
Giải bốn
12368
65722
25520
92341
78933
91120
82840
Giải ba
07471
12915
Giải nhì
85060
Giải nhất
99938
Giải Đặc biệt
075242
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3
1
5
2
2 ,0 ,0
3
9 ,3 ,8
4
3 ,1 ,0 ,2
5
6
8 ,0
7
4 ,1 ,1
8
9
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,4 ,6
0
7 ,4 ,7
1
2 ,4
2
0 ,4 ,3
3
7
4
1
5
6
7
0 ,6 ,3
8
3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 23-04-2020

Ngày: 23/04/2020
Mã: XSQT
Giải tám
71
Giải bảy
218
Giải sáu
6769
9819
1727
Giải năm
0985
Giải bốn
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải ba
11401
84112
Giải nhì
83838
Giải nhất
38739
Giải Đặc biệt
657895
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,1
1
8 ,9 ,2
2
7 ,2 ,4 ,3
3
7 ,8 ,9
4
5
6
9
7
1 ,4
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
2 ,1
2
2
3
7 ,2
4
8 ,9
5
6
2 ,3
7
1 ,0 ,0 ,3
8
6 ,1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 16-04-2020

Ngày: 16/04/2020
Mã: XSQT
Giải tám
71
Giải bảy
218
Giải sáu
6769
9819
1727
Giải năm
0985
Giải bốn
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải ba
11401
84112
Giải nhì
83838
Giải nhất
38739
Giải Đặc biệt
657895
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,1
1
8 ,9 ,2
2
7 ,2 ,4 ,3
3
7 ,8 ,9
4
5
6
9
7
1 ,4
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
2 ,1
2
2
3
7 ,2
4
8 ,9
5
6
2 ,3
7
1 ,0 ,0 ,3
8
6 ,1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 09-04-2020

Ngày: 09/04/2020
Mã: XSQT
Giải tám
71
Giải bảy
218
Giải sáu
6769
9819
1727
Giải năm
0985
Giải bốn
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải ba
11401
84112
Giải nhì
83838
Giải nhất
38739
Giải Đặc biệt
657895
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,1
1
8 ,9 ,2
2
7 ,2 ,4 ,3
3
7 ,8 ,9
4
5
6
9
7
1 ,4
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
2 ,1
2
2
3
7 ,2
4
8 ,9
5
6
2 ,3
7
1 ,0 ,0 ,3
8
6 ,1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 02-04-2020

Ngày: 02/04/2020
Mã: XSQT
Giải tám
71
Giải bảy
218
Giải sáu
6769
9819
1727
Giải năm
0985
Giải bốn
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải ba
11401
84112
Giải nhì
83838
Giải nhất
38739
Giải Đặc biệt
657895
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,1
1
8 ,9 ,2
2
7 ,2 ,4 ,3
3
7 ,8 ,9
4
5
6
9
7
1 ,4
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
2 ,1
2
2
3
7 ,2
4
8 ,9
5
6
2 ,3
7
1 ,0 ,0 ,3
8
6 ,1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 26-03-2020

Ngày: 26/03/2020
Mã: XSQT
Giải tám
71
Giải bảy
218
Giải sáu
6769
9819
1727
Giải năm
0985
Giải bốn
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải ba
11401
84112
Giải nhì
83838
Giải nhất
38739
Giải Đặc biệt
657895
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,1
1
8 ,9 ,2
2
7 ,2 ,4 ,3
3
7 ,8 ,9
4
5
6
9
7
1 ,4
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
2 ,1
2
2
3
7 ,2
4
8 ,9
5
6
2 ,3
7
1 ,0 ,0 ,3
8
6 ,1 ,3
9