Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
44
Giải bảy
290
Giải sáu
7340
4538
9469
Giải năm
7611
Giải bốn
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
Giải ba
71183
54497
Giải nhì
69168
Giải nhất
23768
Giải Đặc biệt
383219
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,0 ,9
2
2
3
8
4
4 ,0 ,4
5
6
9 ,0 ,8 ,8
7
2 ,4
8
7 ,3
9
0 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,6 ,1
0
1
1
2 ,7
2
8
3
4 ,4 ,7
4
5
6
8 ,9
7
3 ,6 ,6
8
6 ,1
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 03-05-2023

Ngày: 03/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
00
Giải bảy
144
Giải sáu
2399
3113
7705
Giải năm
2942
Giải bốn
07490
84765
48066
63918
02173
56328
35627
Giải ba
85496
17439
Giải nhì
80566
Giải nhất
43375
Giải Đặc biệt
803670
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5
1
3 ,8
2
8 ,7
3
9
4
4 ,2
5
6
5 ,6 ,6
7
3 ,5 ,0
8
9
9 ,0 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,9 ,7
0
1
4
2
1 ,7
3
4
4
0 ,6 ,7
5
6 ,9 ,6
6
2
7
1 ,2
8
9 ,3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 26-04-2023

Ngày: 26/04/2023
Mã: XSST
Giải tám
79
Giải bảy
123
Giải sáu
9805
9518
3339
Giải năm
7609
Giải bốn
57459
51139
43392
20024
09048
20707
14189
Giải ba
38607
47940
Giải nhì
46628
Giải nhất
27166
Giải Đặc biệt
173140
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,7 ,7
1
8
2
3 ,4 ,8
3
9 ,9
4
8 ,0 ,0
5
9
6
6
7
9
8
9
9
2
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
1
9
2
2
3
2
4
0
5
6
6
0 ,0
7
1 ,4 ,2
8
7 ,3 ,0 ,5 ,3 ,8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 19-04-2023

Ngày: 19/04/2023
Mã: XSST
Giải tám
44
Giải bảy
531
Giải sáu
1354
6345
1549
Giải năm
2942
Giải bốn
25383
61773
28908
59736
74977
58088
08628
Giải ba
92772
37226
Giải nhì
81798
Giải nhất
43819
Giải Đặc biệt
648615
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
9 ,5
2
8 ,6
3
1 ,6
4
4 ,5 ,9 ,2
5
4
6
7
3 ,7 ,2
8
3 ,8
9
8
ĐầuĐuôi
0
3
1
4 ,7
2
8 ,7
3
4 ,5
4
4 ,1
5
3 ,2
6
7
7
0 ,8 ,2 ,9
8
4 ,1
9