Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-03-2009

Ngày: 11/03/2009
Mã: XSST
Giải tám
78
Giải bảy
058
Giải sáu
4820
7310
8357
Giải năm
4047
Giải bốn
36693
89282
80847
98780
12109
39925
81231
Giải ba
67143
90212
Giải nhì
61343
Giải nhất
43834
Giải Đặc biệt
43728
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
0 ,2
2
0 ,5 ,8
3
1 ,4
4
7 ,7 ,3 ,3
5
8 ,7
6
7
8
8
2 ,0
9
3
Đầu Đuôi
2 ,1 ,8
0
3
1
8 ,1
2
9 ,4 ,4
3
3
4
2
5
6
5 ,4 ,4
7
7 ,5 ,2
8
0
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-03-2009

Ngày: 04/03/2009
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
715
Giải sáu
9247
5596
0730
Giải năm
1228
Giải bốn
30158
71124
81234
08180
67675
38745
98296
Giải ba
04735
08270
Giải nhì
46157
Giải nhất
87239
Giải Đặc biệt
35028
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
2 ,8 ,4 ,8
3
0 ,4 ,5 ,9
4
7 ,5
5
8 ,7
6
7
5 ,0
8
0
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,7
0
1
2
2
3
2 ,3
4
1 ,7 ,4 ,3
5
9 ,9
6
4 ,5
7
2 ,5 ,2
8
3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-03-2009

Ngày: 04/03/2009
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
715
Giải sáu
9247
5596
0730
Giải năm
1228
Giải bốn
30158
71124
81234
08180
67675
38745
98296
Giải ba
04735
08270
Giải nhì
46157
Giải nhất
87239
Giải Đặc biệt
35028
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
2 ,8 ,4 ,8
3
0 ,4 ,5 ,9
4
7 ,5
5
8 ,7
6
7
5 ,0
8
0
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,7
0
1
2
2
3
2 ,3
4
1 ,7 ,4 ,3
5
9 ,9
6
4 ,5
7
2 ,5 ,2
8
3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-03-2009

Ngày: 04/03/2009
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
715
Giải sáu
9247
5596
0730
Giải năm
1228
Giải bốn
30158
71124
81234
08180
67675
38745
98296
Giải ba
04735
08270
Giải nhì
46157
Giải nhất
87239
Giải Đặc biệt
35028
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
2 ,8 ,4 ,8
3
0 ,4 ,5 ,9
4
7 ,5
5
8 ,7
6
7
5 ,0
8
0
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,7
0
1
2
2
3
2 ,3
4
1 ,7 ,4 ,3
5
9 ,9
6
4 ,5
7
2 ,5 ,2
8
3
9